Програма кандидатського екзамену зі спеціальності 14. 01. 26 фтизіатрія (основна) Основу типової програми кандидатського екзамену з фтизіатрії складають дисципліни, що входять у загальний курс підготовки лікарів у медичних інститутах: нормальнаСкачати 206.57 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір206.57 Kb.
ПРОГРАМА

кандидатського екзамену зі спеціальності

14.01.26 - фтизіатрія

(основна)


Основу типової програми кандидатського екзамену з фтизіатрії складають дисципліни, що входять у загальний курс підготовки лікарів у медичних інститутах: нормальна анатомія, нормальна фізіологія, патологічна анатомія, курс туберкульозу, терапія, рентгенологія, епідеміологія, фармакологія.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФТИЗІАТРІЇ

Основні етапи розвитку навчання про туберкульоз, як клінічної, епідеміологічної, соціальної проблеми. Внесок окремих вітчизняних і закордонних учених у фтизіатрію.Етіологія і патогенез туберкульозу. Збудник туберкульозу, його морфологічна і бактеріологічна характеристика (розмір, форма, будівля), типи мікобактерій, їхня мінливість. Патогенність і вірулентність мікобактерій. Резистентність мікобактерій до чинників зовнішнього середовища і хіміопрепаратам. Атипичні мікобактерії, їхня класифікація і значення для зараження і розвитку захворювань у людини і тварин. Шляхи зараження туберкульозом. Умови, що сприяють захворюванню туберкульозом.

Анатомія органів дихання. Анатомічна будова легень і плеври, бронхіального дерева та судинної системи легень.

Патологічна анатомія туберкульозу. Морфологія туберкульозного запалення і характеристика окремих елементів, що його складають (епітеліоїдні клітини, гігантські клітини Пірогова-Лангганса, казеоз, лімфоїдні клітинні елементи). Формування туберкульозних вогнищ і їхні морфологічні особливості при прогресуванні і загоєнні. Параспецифічні реакції при туберкульозі. Морфологія вакцинного процесу. Латентний микробізм. Патоморфоз і танатогенез туберкульозу на сучасному етапі.

Імунітет і алергія при туберкульозі. Механізми імунітету антитілоутворення, поняття підвищеної чутливості уповільненого типу. Фагоцитоз та інші неспецифічні механізми захисту. Особливості імунної відповіді на мікобактеріальну інфекцію. Уроджена опірність туберкульозній інфекції. Придбаний протитуберкульозний імунітет. Взаємовідносини алергії й імунітету при туберкульозі.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМПитання епідеміології на сучасному етапі. Основні епідеміологічні показники розповсюдженості туберкульозу. Інфікованість, ризик інфікованості, захворюваність і її структура в різноманітних епідеміологічних умовах. Хворобливість. Бактеріовиділення. Рецидиви. Летальність і смертність від туберкульозу.

Організація боротьби з туберкульозом в Україні. Основні принципи організації боротьби туберкульозом в Україні, етапи боротьби з туберкульозом. Законодавство по боротьбі з туберкульозом в Україні. Основні директивні документи по організації боротьби з туберкульозом.

Протитуберкульозний диспансер. Принципи роботи протитуберкульозного диспансеру. Задачі і типи диспансерних протитуберкульозних заснувань, їхня структура. Групи диспансерного обліку і тактики у відношенні кожної групи. Профілактична робота диспансеру. Позадиспансерна робота дільничного лікаря. Форми урахування і звітності. Санітарно-просвітня робота серед населення.

Санітарна профілактика. Критерії бактеріовиділення. Організація обліку бактеріовиділювачів протитуберкульозними диспансерами і санітарно-епідеміологічною службою. Поняття про осередок туберкульозної інфекції. Характеристика вогнищевих інфекцій в сучасній епідеміологічній обстановці. Чинне угруповання вогнищевих туберкульозу. Епідеміологічна небезпека хворих-бактеріовиділювачів у побуті (захворюваність контактів). Профілактична робота в вогнищах туберкульозної інфекції фтизіатрів і робітників СЕС. Профілактичні заходи в лікувальних заснуваннях. Дезінфекція при туберкульозі. Організація обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз і порядок допуску до роботи в дитячих заснуваннях, харчових і ряді інших підприємств хворих туберкульозом. Протитуберкульозна робота на промислових підприємствах. Лікарсько-трудова експертиза при туберкульозі. Тимчасова непрацездатність, визначення інвалідності. Заходи проти туберкульозу сільськогосподарських тварин і профілактика зараження від них людей.

Специфічна профілактика туберкульозу. Протитуберкульозна вакцинація. Історія створення вакцини БЦЖ. Збереження вакцини БЦЖ. Інструментарій для вакцинації й умови його збереження. Техніка унутришкірного введення вакцини БЦЖ. Особливості вакцини БЦЖ для внутришкірного введення, її розведення і дозування. Показання для вакцинації і ревакцинації БЦЖ. Протипоказання до вакцинації і ревакцинації. Терміни вакцинації новонароджених і ревакцинації дітей, підлітків, і дорослих. Організація вакцинації новонароджених і ревакцинації. Місцеві прищеплювальні реакції (морфологія, динаміка, терміни прояву і загоєння їх). Диференціальна діагностика поствакцинальної алергії й алергії, що розвивається в результаті інфікування туберкульозом. Ускладнення (холодні абсцеси, виразки, регіонарні лімфаденіти, келоїди і т.д.), їхня частота, реєстрація, профілактика і лікування. Протитуберкульозна ревакцинація новонароджених, ревакцинація дітей старшого віку, підлітків і дорослих. Хіміопрофілактика. Хіміопрофілактика в групах підвищеного ризику захворювання (“віраж” туберкулінових реакцій, гіперергія, неспецифічна патологія органів дихання й ін.). Використовувані хіміопрепарати, їхнє дозування і терміни застосування. Організація контрольованої Хіміопрофілактики.

Виявлення туберкульозу серед населення. Методи раннього і
своєчасного виявлення туберкульозу, туберкулінодіагностика, масові флюорографічні обстеження) серед населення. Організація своєчасного виявлення туберкульозу в лікувально-профілактичних заснуваннях. Особливості організації своєчасного виявлення в сільській місцевості. Флюорографія в системі виявлення хворих туберкульозом легень. Виявлення туберкульозу легень серед груп із підвищеним ризиком захворювання.

Організація протитуберкульозної роботи серед дітей і підлітків. Методика й організація масової туберкулінодіагностики дітей і підлітків, які підлягають диспансерному спостереженню. Організація прийому, спостереження і лікування хворих туберкульозом дітей і підлітків у протитуберкульозних диспансерах. Організація роботи дитячих стаціонарних протитуберкульозних заснувань. Позадиспансерна робота фтизіатрів-педіатрів по ранньому виявленню і профілактиці туберкульозу в дітей і підлітків.
ДІАГНОСТИКА, КЛІНІКА І ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ


Діагностика туберкульозу
Основні методи діагностики туберкульозу (обов'язкові, додаткові, факультативні). Інформативність і призначення різноманітних методів для виявлення, діагностики і динамічного спостереження за станом органів і систем у процесі лікування. Роль і значення анамнезу. Семіотика туберкульозу, фізичні методи дослідження.

Лабораторні методи діагностики. Гемограма в клініці туберкульозу і її діагностичне значення. Різноманітні гематологічні проби і їхнє значення, лабораторні тести у визначенні лікарської непереносимості протитуберкульозних препаратів. Метод прижиттєвого дослідження спинномозкової рідини і його диференціально-діагностична цінність. Значення методів клінічної цитології в диференціальній діагностиці туберкульозу й інших захворювань. Аналіз сечі і його значення в діагностиці туберкульозу сечостатевих органів і ускладнень туберкульозу .

Мікробіологічна діагностика туберкульозу. Дослідження мокроти, промивних вод бронхів і шлунка, спинномозкової рідини, сечі і кала на мікобактерії туберкульозу й інші мікроорганізми. Методи виявлення мікобактерій у патологічному матеріалі (мікроскопія, посів, біопроби). Методи фарбування мікобактерій туберкульозу Дослідження методом флотації і люмінесцентної мікроскопії. Методика і техніка посіву патологічного матеріалу для виявлення мікобактерій туберкульозу. Живильні середовища для культивування мікобактерій. Методи диференціації мікобактерій (мікробіологічний, біохімічний, біологічний). Лікарська чутливість мікобактерій туберкульозу і методи її визначення. Біологічний метод діагностики туберкульозу (тварини, методи зараження, оцінка ураження).

Рентгенологічна діагностика. Методи рентгенологічного дослідження при туберкульозі органів дихання й інших локалізацій. Рентгеноскопія і рентгенографія в прямих, бічних і косих проекціях. Прицільні знімки. Суперекспоновані знімки. Томографія, зонографія, флюорографія, томофлюорографія, бронхографія, фістулографія, комп’ютерна томографія. Функціональні методи рентгенологічного дослідження: рентгенокімографія, ангіографія, електрорентгенографія. Показання до різних видів рентгенологічного дослідження Рентгенологічна картина нормальної грудної клітини в прямої і бічний проекціях (тіні м'яких тканин, середостіння, кісткового скелета, діафрагми, серця і значних судин, легеневі поля, корені легень). Проекція легеневих часток і сегментів. Тлумачення рентгенологічних змін при туберкульозі (локалізація, характер, розмір, форма й інтенсивність тіней).

Туберкулінодіагностика. Туберкулін і його властивості. Види туберкуліну. Одиниці виміру, використання туберкулінових проб для виявлення інфікованості й у діагностиці туберкульозу. Проби (нашкірні, унутришкірні, підшкірні). Показання, методики, оцінка результатів проби, імунологічні тести з провокацією туберкуліном, їхнє клінічне трактування.

Функціональні методи дослідження при туберкульозі. Методи дослідження функції дихання. Дослідження функції дихання і кровообігу при фізичному навантаженні. Фармакологічні проби. Порушення функції дихання і функціональний стан серцево-судинної системи при різноманітних проявах туберкульозу, при хіміотерапії і хірургічному лікуванні. Патогенез дихальних і судинних розладів у хворих обмеженим і поширеним туберкульозом, у період загострення і ремісії туберкульозного процесу, при хіміотерапії і хірургічному лікуванні туберкульозу.

Вивчення обміну речовин і деяких показників реактивності організму. Дослідження функції печінки. Значення печінкових проб у діагностиці побічної дії хіміопрепаратів. Дослідження функції нирок. Електролітний обмін, система коагуляції, дослідження гормональних порушень при туберкульозі.
Клініка і диференціальна діагностика туберкульозу
Клінічна класифікація туберкульозу. Історія класифікації. Міжнародна класифікація X перегляду. Класифікація, що прийнята 2-м з'їздом фтизіатрів і пульмонологів України в 1998 році, зміни і доповнення у порівнянні з минулою класифікацією. Основні принципи побудови сучасної клінічної класифікації. Формулювання діагнозу, зміна діагнозу в результаті лікування.

Первинний туберкульоз у дітей і підлітків. Патогенез первинного туберкульозу. Параспецифічні реакції при первинному туберкульозі. Туберкульозна інтоксикація в дітей. Клінічні прояви і діагностика ранньої і хронічної туберкульозної інтоксикації. Первинний туберкульозний комплекс. Патоморфологічні особливості в різноманітні періоди розвитку і перебігу первинного комплексу в дітей і підлітків, диференціальна діагностика, Перебіг і наслідки. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, патоморфологія і клініка, у тому числі малих форм. Діагностика і диференціальна діагностика. Перебіг і наслідки. Ускладнення первинного туберкульозу - рання генералізація процесу, у тому числі міліарний туберкульоз, туберкульозний менінгіт, бронхолегеневі ураження, плеврит. Особливості розвитку і перебігу первинного туберкульозу в різноманітних вікових групах. Принцип лікування первинних форм туберкульозу. Повторні форми туберкульозу в дітей старшого віку і підлітків. Особливості патоморфології, патогенезу і клініки. Лікування.

Первинний комплекс у дорослих. Патогенез, патологічна анатомія, діагностика, клініка. Особливості перебігу в сучасних умовах. Ускладнення.

Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів у дорослих. Патогенез, патологічна анатомія. Діагностика і диференціальна діагностика. Особливості клінічного прояву туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів в сучасних умовах. Перебіг і насідки. Внутрішньогрудні аденопатії. Труднощі діагностики внутрішньогрудних аденопатій. Можливості рентгенологічного методу дослідження, визначення локалізації, структури лімфатичних вузлів і патологічних утворень середостіння. Захворювання, при яких відзначається ураження лімфатичних вузлів середостіння (саркоїдоз, туберкульоз, первинні і метастатичні злоякісні новотвори, ураження ретикуло-ендотеліальної системи), їхня частота.

Дисемінований туберкульоз легень. Визначення відповідно до сучасної класифікації. Патогенез, патологічна анатомія. Клініка, рентгенологічна картина гострого гематогенного дисемінованого туберкульозу. Особливості перебігу гострого дисемінованого туберкульозу і його наслідки в теперішній час. Патогенез, патологічна анатомія. Клініка і рентгенологічна діагностика під гострого і хронічного дисемінованого туберкульозу легень. Перебіг і трудності діагностики дисемінованих уражень легень. Диференційно-діагностичний ряд при дисемінаціях (саркоїдоз, туберкульоз, канцероматоз, системні ураження, рідкісні захворювання). Можливості комплексної бронхоскопії в сполученні з біопсіями при обстеженні хворих із дисемінованими процесами в легенях. Показання до застосування діагностичних операцій: прескалена біопсія, медіастіноскопія, медіастінотомія, відкрита біопсія легені.

Вогнищевий туберкульоз легень. Визначення відповідно до існуючої класифікації. Частота вогнищевого туберкульозу легень. Патогенез і патологічна анатомія. Клінічна картина. Діагностика. Перебіг і наслідки. Методи визначення активності вогнищевого туберкульозу легень.

Інфільтративний туберкульоз легень. Визначення відповідно до існуючої класифікації. Патогенез і патологічна анатомія. Клініко-рентгенологічні варіанти інфільтративного туберкульозу легень (лобулярний, округлий, хмароподібний, перисцисурит, лобіт). Перебіг і наслідки. Диференціально-діагностичний ряд при виявленні в легені інфільтративної тіні (туберкульоз, центральний і периферичний рак легені, неспецифічна пневмонія, інфаркт легені, еозінофільна пневмонія, мікози тощо). Найбільш характерні клінічні прояви при цих захворюваннях, особливості рентгенологічної картини.

Казеозна пневмонія. Визначення відповідно до існуючої класифікації. Патогенез і патологічна анатомія. Діагностика, диференціальна діагностика, клініко-рентгенологічні форми. Особливості перебігу і наслідки у даний час.

Туберкулома легень. Визначення відповідно до існуючої класифікації. Патогенез і патологічна анатомія туберкулом. Клініко-рентгенологічні варіанти. Діагностика і диференціальна діагностика з кулеподібними утвореннями іншої етіології. Перебіг і наслідки. Особливості сучасної лікувальної тактики при туберкуломах. Диференціальна діагностика округлих утворень у легенях. Захворювання, які з найбільшою частотою зумовлюють появу в легенях округлої тіні (туберкулома, периферичний рак легені, доброякісні пухлини, ретенційна, бронхогенні кісти, паразитарні захворювання, мікози), їхня частота.

Кавернозний туберкульоз легень. Визначення кавернозного туберкульозу легень відповідно до існуючої класифікації. Патогенез і патологічна анатомія кавернозного туберкульозу. Рентгенологічні види каверн, їхня динаміка при загоєнні і прогресуванні. Епідеміологічне значення кавернозного туберкульозу легень. Клінічна картина. Перебіг і наслідки кавернозного туберкульозу легень. Діагностика і диференціальна діагностика з порожнинними утвореннями іншої етіології. Захворювання, що частіше усього зустрічаються при виявленні в легені порожнинного утворення (туберкульоз, рак, абсцес легені, кіста, паразитарні захворювання).Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Визначення і характеристика. Патогенез і Патоморфологія фіброзно-кавернозного туберкульозу легень. Епідеміологічне значення. Клінічні варіанти. Діагностика і диференціальна діагностика. Перебіг і наслідки. Ускладнення фіброзно-кавернозного туберкульозу легень: легенева кровотеча і кровохаркання, амілоїдоз внутрішніх органів, спонтанний пневмоторакс, легенево-серцева недостатність, неспецифічна пневмонія на фоні фіброзно-кавернозного туберкульозу легень.

Циротичний туберкульоз легень. Визначення відповідно до сучасної класифікації. Патогенез і патологічна анатомія. Основні причини формування циротичного туберкульозу. Клінічна картина. Діагностика і диференціальна діагностика. Перебіг. Ускладнення.

Туберкульозний плеврит. Патогенез і патоморфологія плевритів. Клініко-рентгенологічна картина різноманітних форм туберкульозного плевриту. Перебіг і наслідки. Особливості терапії хворих плевритами. Діагностика і диференціальна діагностика з плевритами іншої етіології. Клінічні і рентгенологічні симптоми при наявності випоту в плевральній порожнині. Захворювання, що супроводжуються накопиченням випоту в порожнині плеври (туберкульоз, плевропневмонія, рак легені, серцево-судинна недостатність, мезотеліома плеври, колагенози). Дослідження ексудату при плевритах. Показання до пункціонної біопсії плеври. Дослідження матеріалу, отриманого при пункціонної біопсії плеври. Показання до плевроскопії.

Міліарний туберкульоз легень. Визначення відповідно до сучасної класифікації. Патогенез і патологічна анатомія. Основні причини формування міліарного туберкульозу. Клінічна картина. Діагностика і диференціальна діагностика. Перебіг і наслідки. Ускладнення.

Туберкульоз верхніх дихальних шляхів (гортані, трахеї і бронхів). Патогенез, патологічна анатомія. Клінічні прояви. Діагностика і диференціальна діагностика. Перебіг і наслідки. Ускладнення.

Туберкульоз органів дихання, комбінований із пиловими фаховими захво-рюваннями легень. Патогенез і патологічна анатомія туберкульозу легень у сполученні з різноманітними по характеру фаховими пиловими захворюваннями. Клінічні прояви різноманітних пневмоконіозів у сполученні з туберкульозом. Рентгенологічна діагностика і диференціальна діагностика. Перебіг і прогноз.

Туберкульоз мозкових оболонок і центральної нервової системи. Патогенез і патологічна анатомія. Клінічні прояви основних форм менінгіту (базальний, спинальний, менінгоенцефаліт). Діагностика і диференціальна діагностика з менінгітами іншої етіології. Перебіг і наслідки, ускладнення. Особливості лікування менінгіту в даний час.

Туберкульоз кишечнику, очеревини, лімфатичних вузлів. Патогенез і патологічна анатомія. Клініка. Діагностика і диференціальна діагностика. Перебіг і наслідки.

Туберкульоз кісток і суглобів. Патогенез і патологічна анатомія. Фази і стадії процесу. Клінічна картина. Діагностика і диференціальна діагностика. Перебіг і наслідки. Основні принципи лікування

Туберкульоз сечових, статевих органів Патогенез, патологічна анатомія Клінічна картина при ураженні різноманітних сечостатевих органів. Діагностика. Перебіг і наслідки Принципи лікування.

Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів. Патогенез і патологічна анатомія. Локалізація ураження. Форми і клінічні прояви. Діагностика і диференціальна діагностика. Принципи лікування.

Туберкульоз шкіри. Патогенез, патологічна анатомія. Клінічні прояви. Діагностика. Лікування. Перебіг і наслідки.

Туберкульоз очей. Патогенез, патологічна анатомія. Форми. Клініка. Діагностика. Принципи лікування. Перебіг і наслідки.

Туберкульоз, сполучений з іншими захворюваннями. Особливості перебігу туберкульозу при сполученні з цукровим діабетом. Патогенез. Клінічна картина. Особливості лікування. Туберкульоз у сполученні з захворюваннями серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту. Клініка. Особливості перебігу.

Туберкульоз і рак легені. Діагностика, клініка. Туберкульоз в осіб, що страждають психічними захворюваннями. Особливості перебігу і лікування.

Туберкульоз, вагітність і материнство. Тактика і методи лікування в до пологовому і післяпологовому періоді. Особливості патогенезу і клініки.
Лікування хворих на туберкульоз
Хіміотерапія туберкульозу. Основи хіміотерапії. Характеристика основних протитуберкульозних препаратів. Механізм дії хіміопрепаратів, їхній вплив на бактеріальну популяцію. Поняття про режим хіміотерапії. Вибір раціональної комбінації хіміопрепаратів визначення термінів лікування в залежності від форми процесу, вибір методу введення (інтратрахеальний, аерозольний, внутрішньовенне, унутрикавернозний), визначення оптимальної дози і кратності прийому хіміопрепаратів. Проблема лікарської хвороби. Побічні реакції при хіміотерапії, їхня класифікація, методи виявлення лікарської непереносимості і їх усунення. Клінічне значення лікарської резистентності. Методика хіміотерапії уперше виявлених хворих. Методика хіміотерапії хворих, які раніше приймали антибактеріальні препарати. Амбулаторна хіміотерапія.

Патогенетична терапія. Існуючі методи патогенетичної терапії кортикостероїдними гормонами, показання і протипоказання. Десенсибілізуюча терапія, методики. Туберкулінотерапія, механізм дії, показання, методики. Вакцинотерапія БЦЖ, механізм дії, показання, методика. Анаболічні стероїдні препарати, показання і протипоказання, механізм дії, методика. Інсулін, механізм дії, методика застосування. Використання стимулюючої терапії, показання і протипоказання, методики застосування. Вибір оптимальних термінів при призначенні різноманітних видів патогенетичної терапії.

Хірургічні методи лікування хворих туберкульозом. Сучасні методи хірургічного лікування хворих різноманітними формами туберкульозу легень. Різноманітні види резекцій легень: плевроектомія, декортикація легені, торакопластика, екстраплевральний пневмоліз, кавернотомія, перев'язка бронхів і судин, дренування порожнини емпієм, дренування каверни. Показання і протипоказання до кожного виду оперативних втручань. Оптимальні терміни для застосування хірургічних утручань. Післяопераційний період (антибактеріальна терапія, боротьба з дихальною недостатністю, тромбоемболічні ускладнення). Хірургічне лікування поширених форм туберкульозу легень. Хірургічне лікування хворих різноманітних вікових груп. Хірургічні методи лікування кістково-суглобного і сечостатевого туберкульозу.

Невідкладна допомога у клініці туберкульозу. Надання допомоги при легеневій кровотечі і кровохарканні (медикаментозної, хірургічної), боротьба з аспіраціонною асфіксією і пневмонією. Невідкладна допомога при спонтанному пневмотораксі. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності. Лікування гострої ниркової недостатності при амилоїдозі.

Санаторне лікування. Профілізація санаторіїв. Показання і протипоказання для санаторного лікування, для лікування в санаторіях різноманітних клімато-географічних зон. Терміни санаторного лікування. Вимоги до оформлення медичної документації при направленні хворих у санаторії. Робота санаторно-лікарської комісії. Основні принципи санаторного лікування. Кліматотерапія (аеро-, гідро-, геліо-, таласотерапія), трудова терапія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, дієтотерапія, антибактеріальна терапія в умовах санаторію. Оцінка ефективності санаторного лікування.

Клінічне одужання від туберкульозу. Проблема одужання від туберкульозу. Критерії одужання. Клініко-рентгенологічна характеристика залишкових змін. Методи визначення ступеню активності залишкових змін.
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ
Принципи диференціальної діагностики при захворюваннях органів дихання, етапності застосування різноманітних методів дослідження (анамнез, об'єктивне дослідження хворого, аналізи крові, мокроти, сечі, рентгенографія органів грудної клітини, туберкулінові тести), аналіз отриманої інформації.

Показання до застосування додаткових методів дослідження: рентгенографії, туберкулінових проб, імунологічних досліджень, протеїнограми. Оцінка отриманої інформації.

Захворювання, що потребують морфологічної верифікації діагнозу (канцероматоз, атипові випадки туберкульозу, саркоїдозу, альвеолярного протеїнозу, гістіоцитозу X, гемосидерозу, синдрому Хаммана-Річа й ін.). Показання до застосування інструментальних методів дослідження і діагностичних операцій (бронхоскопія з біопсіями катетер-біопсія, браш-біопсія, пряма біопсія слизової оболонки бронхів, трансбронхіальна пункція, трансторакальна аспіраціонна біопсія (пункція) легені, пункціонна біопсія плеври, прескаленна біопсія, плевроскопія, медіастіноскопія, медіастінотомія, відкрита біопсія легені).

Показання до дослідження функції зовнішнього дихання і кровообігу, стану білкового і вуглеводного обміну, визначення дефіциту вітамінів, поглиблене вивчання функції печінки. Значення цих методів у розкритті механізму функціональних порушень при захворюваннях органів дихання.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Двойрин М.С. Диспансерная работа противотуберкулезных учреждений.- Киев: КФПР, 1993.- 135 с.

 2. Двойрин М.С. Статистический анализ в организации противотуберкулезной и пульмонологической помощи населению: Пособие.- Днепропетровск: Пороги, 1993.- 120 с.

 3. Когосова Л.С., Виговський І.І. Посібник з клінічної лабораторної діагностики / Під ред. В.Г.Денісюка.- Київ: Здоров'я, 1992.- 295 с.

 4. Лобода М.В., Ходзицкая В.К., Зосимов А.Н. Первичный туберкулез у детей и его профилактика.- Киев: Тамед, 1997.- 224 с.

 5. Матеріали наукових праць II з'їзду фтизіатрів і пульмонологів України.- Київ, 1998.- 309 с.

 6. Перельман М.И., Корякин В.А. Фтизиатрия: Учебник.- М.: Медицина, 1996.- 336 с.

 7. Туберкулез: Руководство для врачей / Под ред. А.Г.Хоменко.- М.: Медицина, 1996.- 496 с.

 8. Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М'ясников В.Г. Лікування туберкульозу.- Київ: Логос, 1996.- 120 с.

 9. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Туберкульоз легень в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та органіщаційні аспекти.- Київ: Логос, 1998.- 284 с.

 10. Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Панасюк О.В. Туберкульоз позалегеневої локалізації.- Київ: Логос, 1998.- 380 с.

 11. Schlossber D. Tuberculosis.- London, Paris, 1993.- 323 p.


ДОДАТКОВА ПРОГРАМА


кандидатського іспиту iз спеціальності

14.01.26 – фтизіатріяАтипові форми мікобактерій туберкульозу. Фільтруючі та L-форми мікобактерій, особливості мікробіологічних методів їх виділення, клінічне та епідеміологічне значення.


Бронхологiчнi методи дослідження. Методи санаційної терапії. Ендоскопічна апаратура: жорсткі дихальні бронхоскопи, гнучкі бронхофiброскопи, переваги i вади кожного з них. Види обезболювання при бронхологiчному дослiдженнi. Показання i протипоказання до бронхологiчного обстеження, можливi ускладнення.

Клiнiка уражень бронхiв туберкульозом. Ендоскопiчна класифiкацiя туберкульозу бронхiв. Методи забору матерiалу iз бронхiв в процесі бронхоскопії для бактеріологічного, цитологічного та імунологічного дослідження бронхіального вмісту.

Способи ендобронхiального введення лiкарських засобів при лікуванні туберкульозу бронхiв і неспецифічному запаленні (лікувальна бронхоскопія, введення через катетер, інгаляційний спосіб). Застосування внутрішньоорганного електрофорезу при ендобронхiальному введенні лiкарських засобів.

Туберкульоз в осіб похилого i старечого віку. Визначення понять "старий" і "старечний" туберкульоз. Фактори, якi негативно впливають на виникнення i перебiг туберкульозу в осiб похилого i старечного вiку. Значення туберкулiнодiагностики у хворих на туберкульоз похилого i старечного вiку. Питома вага осiб похилого i старечного вiку в загальнiй вiковiй структурi захворюваностi, хворобливостi i смертностi при туберкульозi. Особливостi анамнезу i характер початку захворювання на туберкульоз у хворих цiєї категорiї, патогенетичнi варiанти клiнiчного перебiгу туберкульозу, особливостi, наслiдки. Причини несвоєчасної діагностики туберкульозу у людей похилого i старечного вiку.

Основнi положення герiатричної фармакологiї. Особливостi комбiнованої полiхiмiотерапiї у хворих похилого i старечного вiку. Побiчнi дiї протитуберкульозних препаратiв на серцево-судинну систему, методи попередження i лiкування. Особливостi гормональної терапiї туберкульозу легень. Неспецифiчна стимулююча терапiя у хворих на туберкульоз похилого i старечного вiку.Медична деонтологiя у фтизiатрiї. Поняття лiкарської етики i деонтологiї, основнi етичнi критерiї взаємовiдносин лiкаря з хворим на туберкульоз. Деонтологiчнi особливостi лiкарської професiї, поняття лiкарського обов'язку, вiдповiдальностi, лiкарської таємницi у вiдповiдностi iз законодавством України. Розкриття категорiй хворий i хвороба, хворий на туберкульоз i суспiльство, лiкар i хворий на туберкульоз. Значення психотерапiї у лiкуваннi туберкульозу. Зростання ролi особистостi лiкаря у профiлактицi туберкульозу.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УПОРЯДНИКІВ ПРОГРАМИ
Програма кандидатського iспиту iз спецiальностi 14.01.26 - фтизiатрiя складена Iнс-титутом фтизiатрiї i пульмонологiї iм. Ф.Г. Яновського АМН України.

Упорядники: професор В.М. Петренко, доктор медичних наук В.О. Юхимець та доктор медичних наук В.А. Рущак.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка