Програма ІІ всеукраїнської заочної науково-практичної конференціії «проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії україни»Скачати 151.28 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір151.28 Kb.

Програма ІІ ВсеукраїнськОЇ заочнОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ конференціІЇ

«ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ УКРАЇНИ»

Секція 1 Інноваційні підходи до захисту населення від небезпечних факторів та надзвичайних ситуацій.
1. Барило О. Г., Потеряйко С.П. Алгоритм організації взаємодії у надзвичайній ситуації - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ
2.Будянська Е.М., Будянська- Шмаль А.Р., Боярський О.М., Вишневська Н.П. Інноваційні підходи до захисту населення від небезпечних факторів - Науково – дослідний інститут гігієни праці та профзахворювань Харківського національного медичного університету, м. Харків
3.Ващенко В. М., Кордуба І.Б Моделювання спільного синергетичного впливу смерчу і землетрусу на водойму-охолоджувач Чорнобильської АЕС (ВО ЧАЕС) - Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ
4.Володченкова Н.В. 1, Хиврич О.В. 2 Методика управління охороною праці під час аварій/аварійних ситуацій - 1Національний університет харчових технологій, Київ, Україна 2Національний університет оборони України ім. І.Черняховського, Київ, Україна
5.Гарбузюк І.В. Використання соціальних мереж як інструмент для організації навчально-виховного процесу у ЗНЗ - Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ.

6.Гудович О.Д., Тищенко В.О. Щодо нормативно-правового забезпечення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

7. Демещенко А.А. Влияние шума на живые организмы - Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт», г. Харьков.
8.Заіченко В.І. Виброакустическая безопасность операторов строительно-дорожных машин - Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, м. Харків
9. Ігнатенко А.А.¹, Сєріков Я.О.² Шкідливі умови праці шахтарів та розвиток професійних захворювань - ¹²Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
10. Єлісєєв В.Н. До питання визначення ризиків виникнення НС - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ
11. Каданер О. О. Противоречия программы устойчивого развития- Національний аерокосмічний університет «ХАІ», м. Харків

12. Коваленко С. А., Брук В. В. Обеспечение экологической безопастности при сбросе возвратных вод предприятия ОАО «СУМЫХИМПРОМ» - Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» м. Харків


13. Ковальов О. С. До питання наявності джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу- Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ
14.Комаров В.І., Кіт Ю.В., Корж Г.І. Про деякі особливості розрахунку зон захисту тросових блискавковідводів - Національний університет «Львівська політехніка» Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола, м. Львів
15 .Кусковець С.Л., Данилюк Б.Л. Концепція створення Рівненського обласного центру управління у надзвичайних ситуаціях - Національний університет водного господарства.

Головне управління ДСНС України у Рівненській області


16. Кусковець А.С. Аналіз нормативно-правової бази у сфері виявлення вибухонебезпечних предметів - Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, м. Рівне
17. Параняк Н. М., Витрикуш Н. М. Сучасні підходи щодо організації безпеки населення -Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
18. Переверзін Ю.П., Павленко В.В. Щодо удосконалення системи цивільного захисту держави- Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ
19. Положешний В.В Про підготовку особового складу пожежної охорони та персоналу на АЕС - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ
20. Романюк Н.М. Інноваційні технології — невід'ємна складова освітньої діяльності сфери цивільного захисту - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ
21. Сидоренко В.Л.1, Демків А.М.1, Азаров І.С.2 Деякі особливості розробки експертної системи прогнозування надзвичайних ситуацій - 1Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, 2Національний авіаційний університет м. Київ
22. Сотер М.В. Підготовка майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації як запорука уникнення надзвичайних ситуацій- Херсонський державний університет.

23. Тищенко В.О., Гудович О.Д. Питання планування, щодо забезпечення населення у надзвичайних ситуаціях - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ24. Туровська Г.І. Впровадження нових систем управління безпекою на основі ризик-орієнтованого підходу - Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

25. Яцух О.В., Івова Н.В. Роль сучасних засобів зв’язку в процесі гасіння пожеж - Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

26. Яцух О.В., Єременко Г.О. Основні вимоги правил безпеки праці під час гасіння пожеж - Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

Секція 2 Менеджмент безпеки та правове забезпечення захисту населення у надзвичайних ситуаціях.
1.Бенеда Т.І. Нормативно-правовий супровід забезпечення захисту населення у надзвичайних ситуаціях - Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,м. Хмельницький

2.Буц Ю.В1., Крайнюк О.В. Екологічні небезпеки нафтогазовидобувної галузі- 1Український державний університет залізничного транспорту 2Харківський національний автомобільно-дорожній університет


3. Вербинець Т.П., Пахомова Л.О., Русанов М.Г. (SSL-D) Діяльність волонтерів в умовах НС для організації життєзабезпечення населення - Комунальний заклад «Харківська гуманітарно- педагогічна академія» Харківської обласної ради
4. Головіна Н. В. Правовий захист населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - Херсонський національний технічний університет.
5. Малинівська Л. І., Аннамехаммедов А. О., Каленська В. П. Організаційно-правове забезпечення цивільного захисту населення та територій - Житомирський державний університет імені івана Франка, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
6. Ташак М.С.1, Саницька А.О.2 Безпека в індустрії туризму - 1 Національний університет «Львівська політехніка» 2 Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів.
7. Шевченко С.І. Перелік обмежень конституційних прав людини і громадянина за умов воєнного стану в Україні - Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь
8. Шевченко С. І., Юсупова О. В. Про історію становлення цивільного захисту в Україні -

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького,

м. Мелітополь

Секція 3 Моніторинг природних та техногенних небезпек. Екологічні небезпеки.
1. Алтухова А. В. Экологическая опасность загрязнения окружающей среды твёрдыми бытовыми отходами - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», м. Харків
2. Глухова Г. Г. Моніторинг службою цивільного захисту екологічної небезпеки в Україні - Херсонський національний технічний університет, м.Херсон.
3. Гнєушев В. О. Концептуальні засади зниження техногенних небезпек систем видобування торфу - Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
4. Дегтяренко Т.В., Коджебаш В.Ф. Цивілізаційні кризи сучасності в контексті екологічної небезпеки людства- Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса

5. Ількевич Н. С. Моніторинг природних та техногенних небезпек в Житомирській області - Житомирський державний університет імені івана Франка, м. Житомир


6. Кобець М. Ю., Клеєвська В. Л. Вплив електростанцій на довкілля за нормальної експлуатації та у разі аварії - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
7. Кравців С. Я. Аналіз пожежного ризику в місті Харків та в Харківській області - Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

8. Кусковець С.Л., Данилюк Б.Л. Стан з надзвичайними ситуаціями та наслідками від них у Рівненській області за останні п'ять років - Національний університет водного господарства. Головне управління ДСНС України у Рівненській області


9. Левуш С.С., Кіт Ю.В., Нагурський О.А. Металічна ртуть як екологічна небезпека - Національний університет «Львівська політехніка» Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола, м. Львів
10. Малеев В.А., Безпальченко В.М. Экологические проблемы морского транспорта - Херсонский национальный технический университет, м. Херсон
11. Мелещенко А.А. Роль і завдання моніторингу природних та техногенних небезпек - Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.
12. Параняк Н.М1., Романів А.С,1 Дацько О.С1 Екологічна небезпека впливу шкідливих речовин - 1Національний університет “Львівська політехніка” м. Львів”
13. Пиценко А.С. Влияние автомобильного транспорта на атмосферу - Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» г. Харьков

14. Уряднікова І. В. Моніторинг енергетичних об'єктів критичної інфраструктури в зоні військових конфліктів за допомогою ГІС-технологій - Академія безпеки і основ здоров’я, м. Київ

15. Чинкіна Т.Б. Eкологічна безпека і здоров’я населення - Навчально-виховний комплекс «Дошкільний заклад – середня школа з поглибленим вивченням івриту та англійської мови I –III ступенів навчання «ХАБАД», м. Херсон
16. Яцух О.В., Бурич К.О. Аналіз природних та техногенних небезпек в Україні протягом 2016 року - Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь


Секція 4 Медико-санітарне забезпечення населення на випадок надзвичайних ситуацій.
1.Бакин С. А. Индивидуализация растительных и минеральных гомеопатических препаратов для профилактики нервных стрессов при чрезвычайных ситуациях -Национальний педагогический университет имени М.П. Драгоманова, г. Киев
2. Баштан С. О. Проблема збереження здоров’я студентівна сучасному етапі розвитку системи вищої освіти- Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса

3. Бобро О.В., Шепеленко С.С. Організація медико-санітарного забезпечення населення при різних видах надзвичайних ситуацій - Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса.


4. Глущенко М.В. Кручина В.В. Принципи медико-санітарного забезпечення при залізничних катастрофах - Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", м. Харків.
5. Каленська В. П. Медико-санітарний захист та забезпечення населення на випадок надзвичайних ситуацій - Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир.
6. Кропивницький Р.С. “Перший на місці події” – запорука успішного рятування людей у світі - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту м. Київ
7. Мазепа М., Ціж Л. Соціальний захист осіб з інвалідністю як складова безпеки їх життєдіяльності - Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів

8. Макаренко А.М., Стрюк М.П., Дрозденко Н.В., Долгий М.Л. Домедична допомога як основа підтримки життя постраждалих – Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м Київ


9. Малєєв В.О., Безпальченко В.М., Шикуленко Ю.С. Надзвичайна ситуація – вірус Зіка - Херсонський національний технічний університет, Херсон
10 . Мелещенко А.А. Організація медико-санітарного забезпечення населення на випадок надзвичайних ситуацій - Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.
11. Стасюк О.М., Мазепа М.А. Роль ергономіки та ерготерапії у процесі життя та праці неповносправної особи - Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів
12. Черепнев И.А.1, Фесенко Г.В.2 Отечественный опыт применения физиотерапии для лечения отравления хлором и фосгеном в период первой мировой войны -1Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени П. Василенко

2Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова


Секція 5 Психосоціальні та психофізіологічні проблеми населення при техногенних небезпеках та надзвичайних ситуаціях.
1. О.С. Задунай1, І.С. Азаров2. Вплив електромагнітного поля на рівень тривожності студентів - 1Державний науково-дослідний інститут спеціального зв’язку та захисту інформації , 2Національний авіаційний університет МОН України, м. Київ.
2. Лазуткін М.І., Троян Ю.І.,Шмирко В.І Деякі аспекти психологічних проблем, що виникають в процесі навчання за денною та заочною формами - Запорізький національний технічний університет
3. Малинівська Л. І. Соціально-психологічне забезпечення діяльності у звичайних та екстремальних умовах - Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.
4. Назаренко М.М. Cуїцидальні інтернет-спільноти як відображення психоціальних проблем населення в умовах збройного конфлікту в Україні - Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ
5.Стрюк М.П., Макаренко А.М., Дрозденко Н.В., Долгий М. До питання психофізіологічного захисту населення при надзвичайних ситуаціях- Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м.Київ
6. Філіповський О. В., Дашковська О. В. Психофізіологічні проблеми населення при техногенних небезпеках та надзвичайних ситуаціях - Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» ,Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ

Секція 6 Організаційно-педагогічні умови життєзабезпечення учнівської молоді в надзвичайних ситуаціях.
1. Бобро О.В. , Коверзюк В.М. Формування культури безпеки у студентів за допомогою курсу «Основи медичних знань» - Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса
2. Буханевич Н.В. Сучасні методи контролю і оцінки знань учнів основної школи - Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир
3. Буханевич Н.В. Оцінювання навчальних досягнень учнів молодшої школи. - Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир
4. Гарань Н.С. Погребна В. В Специфіка викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів ВНЗ педагогічного профілю - ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
5. Labzhynska M., Volodchenkova N. Research of the radiation background on the grain processing enterprises of Kyiv - National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine
6. Малинівська Л. І., Каленська В. П. Підготовка учасників навчально-виховного процесу до дій при надзвичайних ситуаціях - Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир.
7. Рабійчук С. О. Стимулювання суб’єктно-соціалізаційної позиції учнівської молоді у процесі її організації - Хмельницький національний університет, м. Хмельницький.
8. Федоров Г.В. Cамоменеджмент як аспект безпеки життєдіяльності людини - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ
9.Чорна О.Г. Системний підхід у підготовці майбутнього вчителя технологій з питань безпеки життя та діяльності - Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський
Секція 7 Формування культури безпеки життєдіяльності в навчальних, позашкільних та громадських установах.

1.В.В. Бєгун, В.Ф. Гречанінов Щодо формування культури безпеки життєдіяльності в навчальних, позашкільних та громадських установах- Інститут проблем математичних машин і систем НАНУкраїни


2. Білошицький С.В. Проблеми охорони праці та безпеки життєдіяльності очима педагогів (за матеріалами регіонального соціологічного дослідження) - Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Хмельницький
3. Вишневська Л. В.,Рябініна Г. О., Попович Т. А., Іванищук С. М., Пилипчук Л.Л. Використання синтетичних продуктів органічної хімії:рішення має приймати кожний - Херсонський державний університет, м. Херсон
4.Воронцова Е.В. Формування медіаосвітніх компетентностей для безпечної життєдіяльності - ДНУ Інститут модернізації змісту освіти МОН України

5. Давиденко Ю.Г. Безпека учнів початкових класів під час проведення навчальних екскурсій - Житомирська міська гімназія № 3, м. Житомир


6.Заплатинський В.М.,Шматова О.О.,Осадча О.І. Нова програма з безпеки життєдіяльності –Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ
7. Ількевич Н. С. Аналіз стану культури безпеки життєдіяльності студентів вищих навчальних закладів - Житомирський державний університет імені Івана Франка,

м. Житомир


8. Левченко І. В. Оцінка методів впливу вищої школи на формування безпечної поведінки особистості - Сумський національний аграрний університет, м. Суми
9. Литвиновський Є.Ю. Цивільна безпека в освітніх стандартах: реалії та прогноз -Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ.
10.Клеєвська В.Л., Кручина В.В. Формування навичок аналізу радіаційної обстановки

фахівця еколога- Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»
11. Малинівська Л.І.1, Давиденко Ю.Г.2 Формування навичок безпечної поведінки учнівської молоді як основи системи цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах - 1Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2Житомирська міська гімназія № 3, м. Житомир
12. Непокупна-Слободянюк Т.С. Культура безпеки життєдіяльності як основа життя - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова м. Київ.
13. Почапська І.Я. Культура викладання безпеки життєдіяльності студентам технічних вузів - Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
14.Семенець Л.М. Методологічні підходи до формування культури безпеки життєдіяльності студентів класичних університетів - Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир.
15. Семенченко О.О., Русалімова О.В. Споживання харчових волокон в контексті безпеки життєдіяльності - Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
16. Слюсаренко Н. В. Особливості вивчення учнями голки як важливого та небезпечного робочого органу швейної машини - Херсонський державний університет

17. Сусло С.Т., Хорькова Г.В. Особливості формування свідомості молоді щодо культури безпеки та обережності у процесі діяльності - Національний транспортний університет,м. Київ.
18. Токарєва М. О. Стратегічні орієнтири виховання у дітей свідомої безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях - Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
19. Шароватова О. П Культура безпеки в умовах сучасності: від переконань особистості до свідомості суспільства - . Національний університет цивільного захисту України,м. Харків.
20. Шматова О.О., Заплатинський В.М., Осадча О. І. Правові основи забезпечення залучення студентів до виконання господарських робіт - Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ.
21. Яцух О.В., Бурич К.О Організація роботи з безпеки життєдіяльності студентів в ТДАТУ- Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь


Секція 8 Актуалізація досвіду викладання предмету «Захист Вітчизни» та діяльності Шкіл безпеки.
1. Макаров О. М. Міркування щодо поліпшення оборони України - Комунальний заклад освіти «Фізико – математична гімназія №17» Вінницької міськради, м. Вінниця
2. Малинівська Л.І.1, Давиденко Ю.Г.2 «Тиждень безпеки дитини» у навчальному закладі - 1Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2Житомирська міська гімназія № 3, м. Житомир.
3. Остроконь А.В. Особливості використання мінімального спорядження юними рятувальниками та туристами - Запорізьке обласне відділення ВГДР «Школа безпеки»


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка