Програма І плани семінарських занять з курсу " етичний кодекс" для студентів I курсу денноїСкачати 395.7 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір395.7 Kb.
#10052
ТипПрограма
1   2   3   4

Запитання для самоконтролю


• Як треба знайомити й рекомендувати людей?

• Як познайомитися самостійно?

• В яких випадках жінка представляється першою?

• Як запобігти незручним ситуаціям?

• Засоби, які допоможуть бути впевненим у собі при знайомстві й бесіді?

• Наведіть приклади національних традицій, пов'язаних з іменами й прізвищами в різних країнах.

• В яких випадках застосовуюсь «ти», а в яких «ви»?

• Як говорити й приймати компліменти?

• Назвіть правила поведінки для пішоходів та пасажирів:

* на вулиці;

* у громадському транспорті;

* в автомобілі й таксі;

* в дорозі (потяг, літак, пароплав).

• Назвіть правила паління.

• Який головний девіз сфери обслуговування?

• Яка організація захищає права споживачів?

• Що є ознакою стабільності банку?

• Які переваги пластикових карток у порівнянні із звичайними грошима?

• Розкажіть про дорожні чеки.

• Як вибрати готель, зарезервувати номер?

• Що ви знаєте про систему класифікації готелів у світі?

• Наведіть найважливіші правила внутрішнього розпорядку готелю.

• Чим потрібно керуватися при виборі ресторану?

• Назвіть правила сервіровки столу.

• Охарактеризуйте етикет в місцях культури й відпочинку.

• Що таке вернісаж?

• Які види музеїв існують у нашому місті, Україні, світі?

• Загальні рекомендації для людей, які відвідують храм (бажана форма одягу й правила поведінки).Заняття 3. Культура мови. Ораторське мистецтво.

1. Критерії культури мови.

2. Правила користування бібліотекою.

3. Підготовка публічного виступу.  1. Риторика.

Запитання для самоконтролю.

• Назвіть вимоги, яким повинна відповідати усна мова освіченої та вихованої людини.

• Розкажіть правила про користування бібліотекою.

• Як підготувати публічний виступ? .

• Які ви знаєте види риторики?

• Наведіть приклади прийомів, що сприяють успішному виступу.

• Розкрийте питання: оратор і слухачі.

• Що суб'єктивно може впливати на слухачів?

• Які поради будуть корисними для починаючого лектора?

Заняття 4. Вимоги до одягу.

1. Історія костюму.

2. Національні традиції і мода.

3. Європейський одяг. Американізація вигляду людини в сучасному світі.

4. Вимоги до зовнішнього вигляду студентів.

Запитання для самоконтролю.

• Чим цікава історія костюму?

• Розкажіть про український національний одяг.

• Як співіснують національні традиції і мода?

• Чому існує мода в суспільстві?

• Доведіть правильність тези: костюм ділової людини - це європейський одяг.

• 3 яких причин відбувається американізація зовнішнього вигляду людини в сучасному світі? Які речі в гардеробі "чисто" американські?

• Який зовнішній вигляд має бути у студента? Чи він повинен відповідати майбутній професії?


Заняття 5. Етичні відносини всередині навчального колективу.

1. Культура навчання і праці.

2. Етика взаємовідносин у студентській групі.

3. Моделі спілкування і психологія колективу.  1. Особливості пам'яті й способи її покращення.

Запитання для самоконтролю.

• У чому полягає культура навчання?

• Що таке аврал? Як запобігти йому на виробництві?

• Якою повинна бути етика взаємовідносин у студентській групі?

• Що таке формальне й неформальне лідерство?

• Якими є ознаки колективу?

• Охарактеризуйте моделі спілкування в колективі.

• Які існують види пам'яті?

• Що впливає на обсяг пам'яті?

• Назвіть методи покращення пам'яті.Заняття 6. Етичні норми суспільства в Україні.

1. Особливості українського менталітету.

2. Поведінка в типових ситуаціях. Свята в Україні.

3. Етикет для Вас і Ваших гостей.

4. Сувеніри, подарунки, квіти.

Запитання для самоконтролю.

• Дайте характеристику українському менталітету.

• Які риси притаманні суспільству в Україні?

• Яким повинно бути відношення до порядку й закону в державі?

• Що таке «комплекс вахтера»?

• Яким повинно бути відношення до часу?

• Охарактеризуйте традиційну українську родину.

• Якими мають бути майнові й грошові відносини в родині?

• Розкажіть про традиційні свята в Україні.

• Етикет прийому гостей.

• Як правильно ходити в гості?

• Як вибрати подарунок?

• Рекомендації з композиції букету.

Заняття 7. Принципи самовдосконалення.

1. Духовний саморозвиток.

2. Здоров'я менеджера.

3. Цілі, планування та життєві пріоритети.

4. Професійна кар'єра. Кар'єризм і етичні норми.

Запитання для самоконтролю.

• Що вважається духовним саморозвитком?

• Поясніть основи фізичного виховання і здорового способу життя.

• Що таке життєві пріоритети?

• Навіщо потрібно планувати життя?

• Чим відрізняється мета від мрії?

• Як співвідносяться кар'єра й етичні норми?

• Засоби профілактики й подолання стресу та депресії.

• Складіть план дій одного дня.

• Що таке щастя? Як досягти балансу потреб і досягнень?


Список літератури з курсу «Етичний кодекс»:

Живая этика: Избранное. - М., 1992. - 414с.

Иванов В.Г. История этики. - Лг; 1990. - 224с.

Кропоткин П.А. Этика. - М., 1991. - 496с.

Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. – М, 1991. – 368 с.

Малахов В. Етика: Підручник. - К., 2002. - 368с.

Малахов В. Етика спілкування. - К., 2006. - 400с.

Нападиста В.Г. Історія етики в Україні. - К., 2004. - 210с.

Словарь по этике. - М., 1993. - 445с.

Сорочинська В.Є., Удалова О.А. Профілактика негативних явищ серед

учнівської і студентської молоді. - К., 2003. - 168с.
Додаткова література:

1. Андреев В.Н. Саморазвитие менеджера. - М., 1995. - ЗО5с.

2. Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1998. - 280с.

3. Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность. -М., 1999. -290с.

4. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М., -1992.-168с.

5. Ван-Дейк Т. Язык. Понимание. Коммуникация. -М., 1999. - 214с.

6. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. - М., 1999. - 280с.

7. Гусейнов А.А., Ирмитц Г. Краткая история этики. М., 1998. - 208с.

8. Ершов Б.С. Социальная структура. - М., 2000.- 170с.

9. Зимикина Н.В., Кузин Ф.А. Азбука жизненного успеха. - М., 1997.-306с.

10. Кобзева В.В. Этикет в вопросах и ответах. - М., 2003. - 408с.

11. Коменикова Л.Н. Обаяние личноси как категория этики. – Орел. 1998. -270с.

12. Крыжанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика обобщения. - СПб., 2000. - 280с.

13. Крохина И.М., Круженин А.А. Все об этикете. - Ростов-на-Дону, 1995. -380с.

14. Ортега-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. М., 2001.-216с.

15. Попов Л.А. Этика. - М., 1998. - 370с.

16. Поуст Э. Большая книга этикета. - М., 2006.- 870с.

17. Радугин А.А. Этика. - М., 2003. - 410с.

18. Современный этикет: Справочник/Сост. Сокол И.А. –Харьков. 2005. -477с.

19. Степаненко В. Етика в проблемних та аналітичних задачах. - К., 2001. - 308с.

20. Томан I. Мистецтво говорити. - К., 1994. - 264с.

21. Швейцер А. Культура и этика. - М., 1999. - 208с.

22. Шрейдер Ю.А. Лекции по этике. - М., 1992. - 170с.

Вимоги та рекомендації до написання реферату
Реферат – одна із форм самостійного опанування студентом знань. Для його підготовки підбирається спеціальна література, робляться виписки, які згодом компонують відповідно до поставлених завдань. Кінцевий результат написання реферату – оприлюднення його результатів.

Структура реферату: титульний аркуш, зміст, вступ, 2-3 розділи, висновки, список використаної літератури. Загальний обсяг реферату: до 15-20 сторінок, з них до 4 сторінок – вступ, 15-17 сторінок – основний текст, 1 сторінка – висновки. Нумерацію сторінок починають з титульного аркуша. Титульний аркуш і аркуш “зміст” не нумерують, а починають із третьої сторінки – “ВСТУП” – у верхньому правому куті з цифри “3”.

У вступі зазначають актуальність теми, особисте ставлення до обраної проблеми, хронологічні й територіальні рамки дослідження. Потім аналізують використану літературу, вказуючи внесок кожного автора в розкриття проблеми. І нарешті – визначають мету та завдання роботи.

Кожен розділ, як правило, розкриває суть одного із завдань, і завершується загальним висновком.

У висновках до реферату підводять загальні підсумки роботи. Обов'язковою умовою для написання реферату є текстові посилання на літературу. У кінці речення ставлять квадратні дужки, в яких вказують порядковий номер появи в тексті джерела і сторінку, з якої зроблено пряме цитування тексту чи просто передача суті матеріалу, наприклад [9, с. 54].

Список використаної літератури складають в міру появи посилань у тексті. При цьому зазначають загальну кількість сторінок книги чи статті.


Зразок складання бібліографічного покажчика:

1) Книга із зазначенням автора:

Поуст Э. Большая книга этикета. – М.: "Энциклопедия", 2006. – 870 с.
2) Книга без зазначення автора:

Современный этикет/ Сост. Сокол И.А. – Харьков: "Фолио", 2006.– 478 с.

3) Навчальний підручник:

Малахов В. Етика спілкування: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 2006. – 400 с.

4) Стаття у періодичному виданні:

Бердяев Н.А. Человек и машина. Проблемы социологии и метафизики // Вопросы философии. – 1989. - № 2. – С. 30-68.

5) Науково – популярне видання: Козлов Н.И. Формула успеха или философия жизни эффективного человека. – М.: Аст – ПРЕСС Книга, 2006. – 304 с.

Кількість використаної літератури має бути не менше п'яти джерел. При цьому, по можливості, бажано використати найновіші видання.

Висока оцінка за виконання реферату залежить від дотримання усіх вищезазначених вимог і успішного захисту. Виступ (до 10 хв.) має передати основні положення реферату. При цьому особливо враховується вільне володіння матеріалом, вміння аргументовано обстоювати свою думку й зацікавити аудиторію.
Тематика рефератів:

1. Історія розвитку етичних вчень.

2. Поняття етики та етикету, їх взаємозв'язок.

3. Історія розвитку етикету.

4. Професійні етичні кодекси й корпоративна культура.

5. Громадянський етикет.

6. Правила поведінки в громадських місцях.

7. Етикет в місцях культури й відпочинку.

8. Етика у сфері обслуговування.

9. Історія ораторського мистецтва.

10. Видатні оратори.

11. Підготовка публічного виступу.

12. Історія костюму.

13. Національні традиції і мода.

14. Український національний костюм.

15. Європейський одяг.

16. Американізація сучасного одягу.

17. Правила користування бібліотекою.

18. Культура навчання.

19. Культура праці.

20. Етика взаємовідносин в колективі.

21. Етика керівника.

22. Психологія малої групи.

23. Пам'ять: особливості й способи покращення.

24. Етичний кодекс сучасних підприємців.

25. Гарні манери для сучасних джентельменів і дам.

26. Мистецтво красномовства.

27. Національний костюм (окремої країни).

28. Український менталітет.

29. Свята в Україні.

30. Традиції суспільства в Україні.

31. Етикет для Вас та Ваших гостей.

32. Сувеніри, подарунки, квіти.

33. Духовний саморозвиток.

34. Самоосвіта.

35. Здоров’я менеджера.

36. Цілі, планування та життєві пріоритети.

37. Професійна кар'єра.

38. Кар'єризм і етичні норми.

39. Етикет у храмі.

40. Службова етика.


Питання до іспиту/заліку:

1.Поняття етики,загальна характеристика.

2.Етикет: види, історія розвитку.

3.Етичний кодекс студента і корпоративна культура ХНАМГ.

4.Звертання, рекомендація, знайомство, прощання.

5. Правила паління.

6.Етикет у місцях культури й відпочинку (театр, концертний зал).

7.Етикет у місцях культури й відпочинку (музей, вернісаж)

8.Етикет у громадських місцях.

9.Правила поведінки в дорозі (потяг, літак, пароплав).

10.Правила поведінки для пішоходів та пасажирів.

11.Етикет у сфері обслуговування (банк).

12. Етикет у сфері обслуговування (готель).

13.Етикет у сфері обслуговування (ресторан).

14. Етикет у сфері обслуговування (крамниця).

15.Етикет у храмі.

16. Критерії культури мови.

17.Правила користування бібліотекою.

18.Підготовка публічного виступу.

19.Мистецтво красномовства.

20.Історія костюму.

21.Національні традиції і мода.

22.Європейський одяг. Американізація зовнішнього вигляду людини в сучасному світі.

23.Вимоги до зовнішнього вигляду студента.

24.Культура навчання.

25Культура праці.

26.Етика взаємовідносин в студентській групі.

27.Моделі спілкування і психологія колективу.

28.Особливості пам'яті й способи її покращення.

29. Український менталітет.

30.Поведінка в типових ситуаціях. Свята в Україні.

31.Етикет для Вас і Ваших гостей.

32.Сувеніри, подарунки, квіти.

33.Духовний саморозвиток.

34.Здоров'я менеджера.

35.Цілі, планування і життєві пріоритети.

36.Професійна кар'єра.

37.Кар'єризм і етичні норми.

38.Гарні манери для сучасних джентльменів і дам.

39.Самоосвіта.

40. Етика менеджера.

Оцінювання роботи студентів з курсу «Етичний кодекс» за модульно- рейтинговою системою

Курс поділено на три модулі. З перших двох необхідно виконати тестові завдання(оцінюються в балах), з третього - творче завдання. Завершується вивчення курсу виконанням підсумкового тесту (40% від загальних балів). Рейтинговий контроль вимагає ритмічної праці в аудиторії і самостійно протягом семестру.Оцінка роботи на семінарах

№ п/п

Вид участі

Кількість балів
1

Розгорнута доповідь з одного питання (за планом семінарського заняття)

5-10
2

Доповнення: - знання основного матеріалу

3-5
3

- залучення додаткового матеріалу

5-7
4

Робота з першоджерелами

7-12
5

Участь в обговоренні проблемних питань:б

- аргументоване висловлювання своєї думки;

6-8
7

- логічне оперування основним матеріалом;

4-6
8

- доповнення;

1-3
9

- формування прийнятого групою рішення (ігрова форма)
3-5
Оцінка роботи над творчим завданням «Етика в

професійній діяльності менеджера»

пр
п/п


Види роботи

%

Кількість балів
1

Своєчасна подача роботи до захисту

5

1-5
2

Якість оформлення:

35

5-30- наявність всіх пунктів плану (вступ, логічно пов'язані розділи, висновок, список використаної літератури)

- матеріал викладається в логічній послідовності
1-10- аргументованість висновків
1-10- обсяг джерельної бази (кількість використаних першоджерел)
1-5правильне використання науково-довідкового апарату
1-5
3.

Самостійність виконання

25

5-25
4.

Публічний захист

3

10-40- чітка, логічна доповідь (7-15 хв.)
20- розгорнуті відповіді на запитання
20


Показники заохочувальних балівп/п

Види роботи

Кількість балів
1

Дострокове виконання реферату

5-10
2

Глибинні знання додаткової літератури

10-30
3

Участь у студентських наукових конференціях, круглих столах, олімпіадах, конкурсах

30-100
4

Участь у роботі по розширенню дидактичного мате-

ріалу10-40
5

Регулярна активність на семінарах

10-15
Показники штрафних балівп/п

Характеристика роботи

Кількість балів
1

Відсутність на лекції чи семінарському занятті

5-40
2

Запізнення на заняття

7-10
3

Пасивність на семінарах

3-7
4

Порушення термінів написання та захисту творчої

роботи


5-10
5

Порушення дисципліни на заняттях

10-30


Сумарний рейтинг з дисципліни виглядає так:

Р=Рпк 1модуль(См+Тп)+Рпк 2 модуль(см+Тп)++ Рпід (Рт + Тпід + Рз - Ршт),

де Р - рейтинг з дисципліни;

Рпк - рейтинг поточного контролю;

См - бали за семінари модуля;

Тп - поточний тест;

Рпід - рейтинг підсумкового контролю;

Рт - рейтинг з творчої роботи;Тпід - тест підсумковий;

Рз - рейтинг заохочувальний;

Ршт - штрафний рейтинг.

Щоб перевести результати рейтингу в існуючу 5-бальну систему оцінок, використовується така шкала:
Відсотки рейтингу

0-50%

51-70%

71-85%

86-100%

Оцінки 5-бальної

2

3

4

5


ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ЗА ШКАЛОЮ ЕСТS


% набраних балів

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

більше 90-100 включно


Відмінно

А

більше 80-90 включно


Добре

В

більше 70-80 включно


С

більше 60-70 включно


Задовільно

D

більше 50-60 включно


Е

більше 25-50 включно

Незадовільно з можливістю повторного складаннябільше 0-25 включно

Незадовільно з обов'язковим повторним курсом

F

Складено за матеріалами:

  1. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. – К., 2004.

  2. Наказ № 173-01 ректора ХНАМГ «Про введення в дію типової форми
    накопичувальних заліково-екзаменаційних відомостей (за кредитно-
    модульною системою навчального процесу в Академії) від 14.12.2006р.

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з курсу “Етичний кодекс” для студентів заочного навчання
Головне завдання ВНЗ – підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні правильно орієнтуватися у складних життєвих ситуаціях і приймати рішення на високому професійному рівні. Тому так важливо озброювати майбутнього спеціаліста не тільки глибокими знаннями, але й навчити його самостійно їх добувати, формувати активність, творчу самостійність у процесі навчання, розвивати потребу в постійному оновленні своїх знань.

Як відомо, на заочному факультеті самостійна робота має перевагу над іншими формами навчальної роботи. У рамках самостійного навчання, поряд з іншими, студент – заочник виконує контрольну роботу з дисципліни "Етичний кодекс".

Контрольна робота виступає як засіб придбання та поглиблення знань, і як форма самоконтролю та контролю за навчанням студента з боку викладачів кафедри.

Виконання роботи прищеплює і розвиває навички роботи з наукової і навчальною літературою, здатність узагальнення матеріалу на основі вивчення літературних джерел, вміння чітко формулювати свої думки в письмовій формі. Студент набуває певного досвіду для підготовки в майбутньому наукової роботи, використання знань у практичних діях.

Скачати 395.7 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка