Програма гуртка біла Церква, 2013Скачати 305.65 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір305.65 Kb.


Головне управління освіти і науки Київської облдержадміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини

В.В. ШЕВЧЕНКО


ОСНОВИ

ВІЙСЬКОВОЇ ТОПОГРАФІЇ

ПРОГРАМА ГУРТКА

Біла Церква, 2013
Рекомендовано Вченою радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до участі у Четвертій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013»

(протокол №____ від _____________ 2013 року)
Шевченко В. Основи військової топографії: Програма гуртка. – Біла Церква, 2013. – 27с.

Програма розроблена з метою виховання національно свідомих, духовно і фізично розвинених громадян України, формування у них якості, притаманних захисникам Вітчизни.

Програма розрахована на два роки навчання (216 годин) для учнів 8-11 класів.

Рекомендовано для керівників військово-патріотичних гуртків.Пояснювальна записка

В епоху державного і духовного відродження України пріоритетна роль належить розвитку національної системи освіти і виховання, яка має забезпечити вихід незалежної української держави на світовий рівень.

Значне місце в цій системі займають позашкільні навчальні заклади, зокрема, об’єднання, гуртки туристсько-краєзнавчого профілю, адже саме екскурсії, туристські походи, експедиції є важливим засобом формування у юних українців національної свідомості, любові до рідного краю, його природи та історико-культурної спадщини.

Мета програми: сприяти вихованню національно свідомих, духовно і фізично розвинених громадян України, формувати у них якості, притаманні захиснику Вітчизни. На основі знань, здобутих на уроках історії, географії, математики і геометрії, навчити вихованців основам геодезії і картографії для всебічного вивчення властивостей карт і місцевості. Навчити дітей використовувати свої знання і навички з основ військової топографії: вишукувати найбільш раціональні способи роботи з картами (аерознімками) в різноманітних умовах бойової обстановки, ефективні прийоми польових вимірів, використовуючи при цьому досягнення тактики, теорії топогеодезичного забезпечення, картографії, геодезії та інших дисциплін.

Особливого значення в наш час набуває військово-патріотичний напрямок туризму і краєзнавства.

Збройні сили України – гарант національної безпеки, необхідна умова забезпечення суверенітету нашої держави, недоторканості її кордонів.

Бойова готовність армії та флоту значною мірою обумовлюється рівнем підготовленості юнаків до захисту Вітчизни, строкової військової служби, військової служби за контрактом, у резерві. Готовність до захисту Вітчизни формується у цілісному навчально-виховному процесі, залежить від зусиль держави, сім’ї, громадських організацій і від самого юнака, його свідомості, активності, наполегливості. Допомогти в цьому можуть туристсько-краєзнавчі гуртки військово-патріотичного напрямку, зокрема гурток "Основи військової топографії".

Топографо-геодезична підготовка необхідна для вивчення військової справи, вона надає допомогу в професійній орієнтації учнів, гуртківців.

Програма гуртка розрахована на два роки навчання учнів 8-11 класів. Програма розрахована на 216 годин (3 заняття на тиждень по 2 години).

Заняття проводяться як у приміщенні, так і на місцевості. Кожен гуртківець повинен мати спеціальний зошит, папку-планшет, візирну лінійку, компас, набір олівців різного кольору та простих олівців.

Основа занять у приміщенні – вивчення та читання топографічної карти, збір і вивчення досвіду використання карт і аерознімків військами. Під час польових занять вихованці переважно знайомляться зі способами і практичними прийомами орієнтування на місцевості, вивчають тактичні властивості місцевості, застосовують знання місцевості в уявній бойовій ситуації.

Зміст занять рекомендується поступово ускладнювати. Наприклад, від бесіди про карти й умовні знаки потрібно переходити до вирішення завдань, участі в топографічних і тактичних іграх, різних змаганнях, самостійного руху з картою.

Для набуття практичних навичок членами гуртка доцільно проводити тренувальні заняття поетапно.

Перший етап – азимутальний, який передбачає володіння компасом та рух по азимуту без карт і схем.

Другий етап – використання найпростішої схеми місцевості, виділення лінійних орієнтирів та тренування до їх прив’язки без використання рельєфу.

Третій етап – орієнтування по карті, вирішення комплексних тактичних вправ з використанням рельєфу.

Потрібно застосовувати такі форми навчальної діяльності, як екскурсії, походи, експедиції, участь у туристських змаганнях та військово-спортивних іграх. У літній канікулярний період рекомендується виїзд у туристсько-краєзнавчі, військово-спортивні табори, проведення багатоденних експедицій або походів для виконання практичних робіт.


Орієнтовний навчально-тематичний план

першого року навчання

п/пНазва теми

Кількість годин


Всього


ТеоретичнихПрактичних


в приміщенні

на місцевості

1.1.

1.2.

1.3.


2.1.

2.2


2.3.

3.1.


3.2.

3.3.

4.1.

4.2.


4.3.

4.4.

4.5.

5.1.


5.2.

5.3.
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.


7.1.

7.2.


7.3.


1. Загальні теми
Короткі відомості про військову топографію
Місце і роль військової топографії в системі бойової підготовки
Історія військової топографії та її застосування в бойовому мистецтві
2. Топографічні карти, їх застосування у військах

Основні різновиди карт


Математична основа побудови карт

Проекції карт


3. Вимірювання по карті
Вимірювання відстаней і площ
Визначення по карті координат об’єктів на місцевості
Визначення по карті дирекційних кутів і азимутів
4. Читання топографічних карт
Система умовних позначень на картах
Зображення рельєфу на картах
Зображення водних об’єктів на картах
Зображення рослинності та ґрунтів на картах
Населені пункти, шляхи сполучення, промислові, соціально-культурні та інші об’єкти на картах

5. Аерознімки місцевості
Види й особливості аерознімків
Робота з аерознімками
Дешифрування аерознімків
6. Орієнтування на

місцевості
Визначення відстаней при орієнтуванні на місцевості
Різновиди приладів і способів визначення

напрямів та виміру кутів на місцевості


Прийоми орієнтування по картах
Орієнтування по карті в заданому напрямку
Рух по азимуту
Спортивне орієнтування
Обов’язки командирів підрозділів із забезпечення орієнтування та цілеуказання на полі бою
7. Використання карт і аерознімків

Підготовка карти до роботи


Основні правила ведення і використання робочої карти
Прийоми нанесення на карту елементів свого бойового порядку та цілей

8. Туристська підготовка

9. Краєзнавчі дослідження

10. Загальна фізична

підготовка

11. Гігієна туриста.

Долікарська допомога

12. Навчально-тренувальні походи

13. Літній заліковий похід або

експедиція

14
2

4

8


12

44

4
12

4

4


4
20
4

4

44

4


6

2

22

38

44
4

6


6
8

6


18
6

6

6


22
8


16

6

44-

2


2

4

22

2

22

2


2

2

22

2

22

2
2


2
2

2


2
2

2

22

2


8
4
2

2

--


-


2

2

22

2

22

2


2

-

--

-

-2

-
-


-
2

2


2
2

2

22

2


8
2
4

4

---


-

2

--

-

--

-


-

2

22

2

--

-
2


2
-

2


2
4

2

22

2


6
2
10

-

--


Програма

І. Загальні теми

Короткі відомості про військову топографію. Завдання і методи військової топографії.

Місце і роль військової топографії в системі бойової підготовки. Поняття про топографію та геодезію.

Історія військової топографії, її застосування в бойовому мистецтві. Перші графічні зображення місцевості. Військові операції давнини.


2. Топографічні карти, їх застосування у військах

Основні різновиди карт. Особливості картографічного зображення. Загальногеографічні і спеціальні карти. Класифікація і призначення топографічних карт. Математична основа побудови карти. Геометрична суть картографічного зображення. Похибки в картографічних проекціях. Опорні геодезичні сітки.

Проекція карт. Проекція карт масштабів 1 : 25000 – 1 : 500000. проекція карти масштабу 1 : 1000000.

Практичні заняття. Визначення тактичних і оперативних карт згідно з масштабами.
3. Вимірювання по карті

Вимірювання відстаней і площ. Масштаб карти. Вимірювання ліній по карті. Поправки у відстані за нахил і хвилястість ліній. Найпростіші способи вимірювання площ.


Практичні заняття. Визначення прямокутних і географічних координат об’єктів. Нанесення на карту об’єктів за заданими географічними і прямокутними координатами. Визначення дирекційних кутів. Побудова профілів. Вимірювання площ за картами.
4. Читання топографічних карт

Система умовних позначень на картах. Принципи побудови і застосування на картах умовних позначень. Види умовних позначень. Кольорове оформлення карт. Пояснювальні підписи і цифрові позначення. Загальні правила читання карт.Зображення рельєфу на картах. Типи та елементарні форми рельєфу. Суть зображення рельєфу горизонталями, види горизонталей. Вивчення рельєфу по картах.

Зображення водних об’єктів. Прибережні смуги і береги водних об’єктів. Озера і водосховища, річки, канали та інші водні об’єкти. Колодязі та інші джерела води.

Зображення рослинності і ґрунтів. Основні елементи рослинності і грунтів. Зображення населених пунктів, шляхів сполучення, промислових, соціально-культурних та інших об’єктів на картах.

Зображення дорожньої сітки, кордони і огородження. Геодезичні пункти й окремі місцеві предмети-орієнтири.Практичні заняття. Вправи з вивчення і запам’ятовування умовних топографічних позначень. Комплексні вправи з читання топографічної карти. Контрольний топографічний диктант. Вправи на читання рельєфу по карті.
5. Аерознімки місцевості

Види й особливості аерознімків. Аерознімки як розвідувальні і вимірювальні документи. Види аерознімків. Використання аерознімків у військах. Поняття про фотодокументи.Робота з аерознімками. Прив’язка аерознімка до карти. Визначення масштабу планового аерознімка. Виміри за аерознімками. Перенесення об’єктів з аерознімка на карту.

Дешифрування аерознімків. Демаскуючі ознаки. Способи дешифрування аерознімків. Дешифрування об’єктів місцевості і тактичних об’єктів.

Практичні заняття. Вирішення завдань на визначення масштабу аерознімка. Визначення відстаней за плановим аерознімком. Робота з аерознімком у полі. Читання аерознімка і визначення топографічних об’єктів.
6. Орієнтування на місцевості

Визначення відстаней при орієнтуванні на місцевості. Суть орієнтування. Окомір. Вимірювання кроками, за спідометром, за часом руху.

Різновиди приладів і способів визначення напрямів і виміру кутів на місцевості. Магнітний компас та його застосування. Компаси: Адріанова, артилерійський, спортивний. Гіронапівкомпас та його використання. Визначення напрямків руху за природними ознаками та небесними світилами.

Орієнтування по карті в заданому напрямку. Визначення свого місця розташування.Спортивне орієнтування. Особливості спортивного орієнтування, спортивних карт та умовних позначень. Рідинні компаси та їх застосування. Дії орієнтувальника. Біг по лінійним орієнтирам. Біг по азимуту. Комбінований спосіб. Спорядження орієнтувальника.

Практичні заняття. Визначення розміру свого кроку. Окомірне вимірювання відстаней на місцевості. Вивчення рідинного компасу і робота з ним. Тренувальні вправи в приміщенні: перенесення знаків КП на чисту карту, планування проходження етапу.

Орієнтування в заданому напрямку, за вибором, по лінії. Навчальні змагання з орієнтування на місцевості.Рух по азимуту. Підготовка даних для руху по азимуту. Рух по азимуту, обхід перешкод, знаходження зворотного шляху, точність руху по азимутах.

Практичні заняття. Рух по азимуту в заданому напрямку. Складання схеми руху. Рух по азимутальному маршруту з 6-8 контрольними пунктами на день.

Обов’язки командирів підрозділів із забезпечення орієнтування та цілеуказання на полі бою.Вибір і використання орієнтирів. Орієнтування на місцевості командирів підлеглих загонів і підтримуючих підрозділів. Заходи, що забезпечують орієнтування при діях вночі та на місцевості з незначною кількістю орієнтирів.

Практичні заняття. Тактичні ігри з елементами орієнтування, змагання з нічного орієнтування.
7. Використання карт і аерознімків командирами підрозділів

Підготовка карт до роботи. Склеювання карти, підйом карти. Основні правила нанесення обстановки на робочу карту. Використання карти під час доповідей, поставлення завдань і складання бойових документів.

Прийоми нанесення на карту елементів свого бойового порядку і цілей. Визначення орієнтирів і цілей та нанесення їх на карту. Нанесення на карту елементів свого бойового порядку. Визначення на місцевості й нанесення на карту полів невидимості.

Практичні заняття. Тактичні ігри в приміщенні та на місцевості. Нанесення на карту елементів свого бойового порядку та позиції "умовного" противника. Марш-кидок по пересічній місцевості з елементами орієнтування, вогневої і тактичної підготовки.
8. Туристська підготовка

Організація і проведення походів. Туристське спорядження. Харчування в багатоденному поході. Привали та ночівлі. Тактика і техніка пішохідного туризму.
9. Краєзнавчі дослідження.

Українське народознавство. Історичне, географічне краєзнавство. Топографічні, картографічні можливості рідного краю.


10. Загальна фізична підготовка.

Режим дня. Ранкова гімнастика. Загальнорозвиваючі гімнастичні вправи. Спортивні рухливі ігри.


11. Гігієна туриста.

Долікарська медична допомога. Правила особистої гігієни. Гігієна харчування та водно-солевий режим. Профілактика травм і захворювань під час подорожі. Похідна аптечка. Транспортування потерпілого.


12. Навчально-тренувальні походи.

1 – одноденний (8 год);

1 – дводенний (14 год);

1 – триденний (22 год).


13. Літній заліковий похід або експедиція.

Основні вимоги до знань і вмінь гуртківців
Вихованці повинні знати:

 • умовні знаки, масштаби;

 • основи топографічного креслення;

 • способи зйомки місцевості;

 • властивості карт і аерознімків;

 • основні способи орієнтування на місцевості та використання їх у бойовій ситуації;

 • обов’язки командирів щодо забезпечення орієнтування та цілеуказання на полі бою.Вихованці повинні вміти:

 • користуватися умовними знаками, масштабами;

 • виконувати креслярські роботи;

 • володіти навичками орієнтування на місцевості;

 • працювати з аерознімками;

 • за допомогою карт і аерознімків вивчати й оцінювати тактичні властивості місцевості;

 • впевнено орієнтуватись на незнайомій місцевості;

 • вміло використовувати карти для управління підрозділами.


Орієнтовний навчально-тематичний план

другого року навчання

п/пНазва теми

Кількість годин


Всього


ТеоретичнихПрактичних


в приміщенні

на місцевості

1.1.
1.2.

1.3.

2.1.

2.2

2.3.

3.1.

3.2.


3.3.

3.4.

3.5.

4.1.


4.2.
4.3.

5.1.


5.2.

5.3.1. Загальні теми
Загальні відомості
Поняття про помилки вимірів
Історія військової топографії. Огляд основних бойових операцій ХХ ст.
2. Топографічні карти, їх застосування у військах
Умовні знаки топографічних карт, читання карт
Найпростіші зйомки місцевості

Організація і проведення змагань з топографічної (окомірної) зйомки


3. Тактична підготовка. Вивчення місцевості командиром підрозділу
Загальні правила вивчення місцевості
Визначення загального характеру місцевості
Вивчення умов спостереження і маскувальних властивостей місцевості
Визначення умов прохідності і захисних властивостей місцевості
Вивчення умов ведення вогню

4. Орієнтування на місцевості
Орієнтування за допомогою компасу
Спортивне орієнтування
Орієнтування на місцевості за допомогою наземної та супутникової навігаційної апаратури
5. Розвідка місцевості
Способи розвідки місцевості
Розвідка маршруту та окремих об’єктів місцевості
Графічні документи з розвідувальними відомостями
6. Краєзнавчі дослідження
7. Туристська підготовка
8. Загальна фізична підготовка
9. Вогнева підготовка
10. Гігієна туриста. Долікарська допомога
11. Навчально-тренувальні походи
12. Контрольні заняття
13. Літня експедиція або похід


12
2
4

6

144

4


6

20


4

4

44

4


26

6

14


6

18
6

6

6


8

22
16

10
6

58

6


-

2
2


6

2


2

2


2

2

22

2

22
2

2

2


2


4

6
4


4
2

-

2


-

-
2


-

2


-

-


2

-

--

-

22
2

2

2


2


2

6
6


2
2

-

2


-

-
-


-

-


2

4


-

2

22

2

210
2

2

2


2


2

10
6

4
2

58

2


-


Програма

1. Загальні теми

Загальні відомості про поверхню Землі. Рівнева поверхня. Геоїд. Відвісна лінія. Нормаль. Еліпсоїд. Поняття про план і карту. Профіль.Поняття про помилки вимірів. Види вимірів. Система виміру в топографії та геодезії. Помилки вимірів та їх класифікація.

Історія військової топографії. Огляд основних бойових операцій ХХ ст. Брусиловський прорив. Чортківська офензива. Київська катастрофа 1941 р. Причини та наслідки. Сталінградська битва. Битва на Курській дузі. Корсунь-Шевченківська битва. Операція "Багратіон" та ін.
2. Топографічні карти та їх застосування у військах

Принципи побудови й застосування на картах умовних позначень. Кольорове оформлення карт. Умовні знаки елементів рельєфу. Особливості зображення рельєфу на дрібномасштабних топографічних картах 1 : 500000 і 1 : 1000000. Загальні правила читання карт.Практичні заняття. Комплексні вправи на читання топографічних карт різних масштабів. Контрольний топографічний диктант.

Найпростіші зйомки місцевості. Загальне поняття про топографічну зйомку. Окомірна зйомка. Прилади, лінійки, компас, планшет. Види окомірної зйомки (площинна, маршрутна).

Способи визначення відстаней. Прийоми нанесення місцевих предметів і рельєфу на план. Умовні знаки та їх особливості. Складання площ зйомки при рекогнисціюванні. Визначення хорових ліній і розбивання території на полігони зйомки. Зйомка місцевості різними способами (залежно від місцевих умов).Організація і проведення змагань з топографічної (окомірної) зйомки. Правила змагань з топографічної зйомки. Комплектування команд. Організація суддівства. Техніка оцінки виконаної зйомки. Підведення підсумків змагань.

Практичні заняття. Креслення умовних знаків. Вимірювання відстаней за допомогою кроків, окомірне вимірювання. Відпрацювання окремих елементів зйомки. Топографічна зйомка на маршруті туристської подорожі. Складання маршрутної стрічки в масштабі 1 : 100000. Засвоєння вмінь і навичок під час змагань з топографічної зйомки.
3. Тактична підготовка

Вивчення місцевості командиром підрозділу.Загальні правила вивчення місцевості. Шляхи підходу, виходу із району, прохідність місцевості, умови водопостачання; райони, вигідні для розташування військ, характер доріг, умови орієнтування на маршруті тощо.

Визначення загального характеру місцевості. Відкрита, закрита, напівзакрита місцевість. Пересічна місцевість.

Вивчення умов спостереження на місцевості, маскувальні властивості місцевості. Визначення по карті взаємної видимості точок. Визначення і нанесення на карту полів невидимості. Побудова на карті профілів місцевості.

Вивчення умов прохідності і захисних властивостей місцевості. Вивчення дорожньої сітки, прохідності місцевості. Висновки про вплив прохідності на виконання бойового завдання. Вивчення захисних властивостей рельєфу, рослинності, характеру ґрунтів. Висновки про вплив захисних властивостей місцевості на виконання бойового завдання.

Вивчення умов ведення вогню. Визначення глибини укриття, кута укриття, кута місцезнаходження цілі.
4. Орієнтування на місцевості

Орієнтування за допомогою компаса. Рух по азимуту. Спортивне орієнтування. Методи роботи з картою на тренувальному занятті і змаганнях. Рух по азимуту з картою. Способи "взяття" КП. Правила змагань. Суддівство. Інструкторські навички.Практичні заняття. Визначення відстаней, рух по азимуту, вибір шляху і подолання його із врахуванням різноманітних факторів. Удосконалення тактико-технічних прийомів із врахуванням виду змагань. Ігри і вправи, спрямовані на розвиток пам’яті, уваги, мислення, закріплення тактико-технічних прийомів в орієнтуванні. Практика суддівства на всіх видах змагань.

Орієнтування на місцевості за допомогою наземної та супутникової навігаційної апаратури. Принципи роботи й основні прилади навігаційної апаратури. Підготовка до орієнтування. Огляд і запуск апаратури. Орієнтування на місцевості за допомогою координатора. Особливості підготовки до роботи та експлуатації курсопрокладача.

Практичні заняття. Ознайомлення на базі військової частини з роботою координатора та курсопрокладача. Ознайомлення з принципом дії супутникового навігатора.


5. Розвідка місцевості

Способи розвідки місцевості. Спостереження. Огляд місцевості дозорами. Обстеження.


Розвідка маршруту та окремих об’єктів місцевості. Розвідка лісу, болота, річки. Поняття про розвідку зміни місцевості в районі ядерного вибуху.

Графічні документи з розвідувальними відомостями. Графічний облік розвідувальних відомостей в підрозділах. Види графічних документів. Правила бойових графічних документів. Прийоми складання схем місцевості за картою або аерознімками.

Практичні заняття. Відпрацювання елементів розвідки місцевості під час тренувального туристського походу.
6. Краєзнавчі дослідження

Екскурсії, експедиції, походи шляхами бойової слави рідного краю. Вивчення за картою, нанесення на карту об’єктів бойової слави.


7. Туристська підготовка

Спортивні розряди з туризму. Туристська маршрутна та звітна документація. Тактика і техніка пішохідного, лижного туризму.


8. Загальна фізична підготовка

Спортивні, рухливі ігри. Плавання. Загальнорозвиваючі вправи.


9. Вогнева підготовка

Стрільба з лука, пневматичної гвинтівки, пневматичного пістолета. Правила стрільби, техніка безпеки під час стрільби. 1. Гігієна туриста. Долікарська допомога

Профілактика захворювань та травмувань під час подорожі. Допомога при травмах і захворюваннях. Накладання пов’язок, шин. Вивчення ознак і причин різних захворювань. Транспортування потерпілого. Техніка реанімації.
11. Навчально-тренувальні походи

1 – одноденний;

2 – дводенних;

1 – триденний.


12. Контрольні заняття.

Робота з картками. Практичні завдання на місцевості.


13. Літня експедиція або похід.

Основні вимоги до знань і вмінь гуртківців
Вихованці повинні знати:

 • властивості карт і аерознімків;

 • загальні правила вивчення місцевості;

 • основні види орієнтування на місцевості;

 • способи зйомок місцевості.Вихованці повинні вміти:


 • читати карти і аерознімки і правильно виконувати їх в уявній бойовій обстановці та в практичній діяльності;

 • складати найпростіші схеми маршрутів руху по азимуту; виготовляти оригінал карти;

 • наносити на карту елементи бойового порядку та результати розвідки;

 • виконувати польові виміри на місцевості;

 • організовувати і проводити інструкторську топографічну підготовку.Література

1. Алешин В.М., Серебряников А.В. Туристская топография – М., Профиздат, 1985

2. Андреев Н.В. Топография и картография – М., Просвещение, 1985

3. Бака М.М., Квашньов Ю.О., Литвиненко А.О., Операйло С.І. Захист Вітчизни, підручник для 10-11 класів. – К., Вежа, 2006

4. Богатов С.Ф., Крюков О.Г. Спортивное ориентирование на местности – М., Воениздат, 1971

5. Бубнов И.А., Богатов С.Ф., Дубов С.Д., Калинин А.К., Савченко П.Г. Военная топография – М., Воениздат МО СССР, 1977

6. Куприн А.М. Топография для всех – М., Недра, 1976

7. Куприн А.М. Слово о карте – М., Недра, 1987

8. Лощилов А.К., Нестеров В.П. Пособие по обучению молодого солдата. Выпуск 2. Тактическая подготовка. Оружие массового поражения и защита от него. – М., Воениздат МО СССР, 1969

9. Матусєвич К.М., Семенов В.Є. Найпростіші вимірювання на місцевості. – К., Радянська школа, 1981

10. Меньчуков А.Е. В мире ориентиров. – М., Недра, 1986

11. Подобедов Н.С. Полевая картография – М., Недра, 1970

12. Рощин А.И. Учись ориентироваться на местности. – К., Радянська школа, 1982

13. Спортивное ориентирование. Правила соревнований. – М., Физкультура и спорт, 1987

14. Таблица условных знаков карт для спортивного ориентирования

15. Туристские схемы. – М., ГУГК при СМ СССР, 1972-1975

16. Условные знаки для топографических планов масштабов: 1: 5000, 1 : 2000, 1 : 1000, 1 : 500. М., Недра, 1973

17. Учебная карта: 1 : 25 000, из комплекта карт ГУГК при СМ СССР. М., 1975


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка