Програма «Гармонійний розвиток»Скачати 212.8 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір212.8 Kb.
#9968
ТипПрограма


Мета програми:
Сприяння реалізації положень Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки, затвердженої Законом України від 18 листопада 2003 року № 1281-IV, та Концепції Державної програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року № 202-р, створення умов для виявлення здібностей, розвитку талантів дітей, їх інтелектуального і творчого потенціалу.

Необхідність розроблення програми "Гармонійний розвиток дитини" на 2012 – 2013 рік виходить з трирічної практики впровадження програм «Обдарованість» і розширяє можливості залучення дітей до творчого, інтелектуального, фізичного саморозвитку.

У сучасному світі, де робиться акцент на інтелект, інформацію і високі технології, роль обдарованої особистості у забезпеченні суспільного прогресу є визначальною. Інтелектуальні здібності підростаючого покоління потребують всебічного розвитку і повноцінної реалізації, адже талановита молодь - головний ресурс процвітання нації в умовах панування високотехнологічної та інтелектуальної моделі світової економіки. Тому підтримка обдарованих дітей з боку гімназії та суспільства є найкращою інвестицією у майбутнє нації.

Програма «Гармонійний розвиток» - це комплексний документ, в якому визначено основні напрями діяльності НВК на 2012- 2013 роки щодо пошуку, розвитку, підтримки і надання допомоги талановитим дітям та заходи щодо її реалізації. Вона покликана сприяти практичному здійсненню положень державних програм у частині, яка стосується талановитих творчих дітей.Реалізація Програми проводиться за сприяння:

Відділу освіти Запорізької РДА, Балабинської селищної ради, Національного академічного театру ім. П.Магари, Обласного державного театру юного глядача, Обласного цирку, Обласної філармонії ім.М.Глинки; Обласної наукової бібліотеки ім. М.Горького; Обласної бібліотеки для дітей та юнацтва,

Громадської організації «Сильна Україна»

Програма "Гармонійний розвиток дитини"


Не викликає сумніву,

що правильно встановленими, цілими, міцними,

безпечними сходами можна кого завгодно вивести на будь-яку висоту.
Я.Коменський
У Доктрині національної освіти, що визначає стратегію й основні напрямки розвитку освіти України в ХХІ ст.., зазначено: «Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей і молоді, розвиток у них творчих здібностей, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості».
Як свідчать нормативні документи, проблема обдарованості зараз стає все актуальнішою. Тому і постала проблема організації роботи з обдарованими дітьми. Учителям необхідно, використовуючи різні види робіт з розвитку здібностей школярів, враховувати індивідуальні особливості учня, формувати позитивні мотиви, залучати його до активної діяльності, навчати само оцінювати здібності кожного й водночас виявляти незвичайні творчі здібності. Таке завдання ми поставили перед собою і працюємо над проблемою: як в умовах нашої школи організувати роботу щодо виявлення, навчання та виховання особистості, яка вміє мислити творчо, яку називають обдарованою дитиною.
Адже школа для того й існує, щоб допомогти дитині, підліткові розвинути в собі здібності до самореалізації, не тільки навчити, а й створити умови, щоб дитина була готова до складної і самостійної роботи. Завдання сучасної школи - не лише дати певний обсяг інформації, а й озброїти учнів навичками самостійного здобуття знань, раціональної навчальної діяльності.
Мета програми:
- виявити й допомогти учневі розвинути інтелектуальні та творчі здібності, природні задатки, сформувати творчу особистість;
- створити в закладі сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу учнів;
- формувати активну життєтворчу компетентність з метою успішної соціалізації та самореалізації творчої особистості у сучасному світі;
- соціально-психологічний супровід розвитку особистості з урахуванням вікових, інтелектуальних та індивідуальних особливостей.
Завдання програми
Учень:

Формування життєво компетентної особистості випускника сучасної школи.

Створення системи цілеспрямованого виявлення та відбору обдарованих дітей.

Створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, морального-етичного, естетичного та фізичного розвитку обдарованих дітей.

Стимулювання творчої діяльності обдарованих дітей.

Створення оптимальних умов для реалізації особистих творчих здібностей обдарованих дітей в процесі науково-дослідницької, пошукової та творчої діяльності.

Створення блоків психолого-педагогічного впливу на розвиток особистості обдарованої дитини відповідно до типу її обдарованості.
Учитель:

Підвищення психологічної компетентності педагогів стосовно особливостей організації роботи з обдарованими дітьми.

Активізація педагогів по підбору індивідуальних прийомів викладання навчальних матеріалів.

Стимулювання педагогічного прагнення до саморозвитку та самореалізації власних творчих та професійних здібностей.


Батьки:

Створення позитивного психологічного мікроклімату для повноцінного розвитку обдарованої дитини.

Забезпечення співпраці у системі «сім’я - школа» з розвитку та підтримки обдарованої дитини.
Підвищення психологічної компетентності батьків з питань виховання та розвитку обдарованих та здібних дітей.
Становлення особистості, здатної до життєвої само творчості

Самопізнання

Життєва само реалізація 11 клас

Лінія самокоригування

Саморозвиток

Само розвиток 10 клас

Педагогічний і батьківський супровід

Самовдосконалення 9 клас

Самоосвіта 8 клас

Самовідношення 7 клас

Самоствердження 6 клас

Лінія педагогічного і батьківського коригування

Саморегуляція 5 клас

Самоконтроль 4 клас

Самонавчання 3 клас

Самовиховання 2 клас

Самоорганізація 1 клас

Програма містить 5 напрямків, відповідно до основних видів діяльності: • Філологічний (інтелектуальна сфера)

 • Художньо-естетичний (творчість, сфера художньої діяльності )

 • Еколого-натуралістичний (сфера академічних досягнень)

 • Історико - краєзнавчий (інтелектуальна сфера, спілкування)

 • Науково-технічний (сфера академічних досягнень)

 • Спортивно-оздоровчий (рухова сфера)


Схема роботи з обдарованими дітьми

Виявлення здібностей та обдарувань учнів:


- використання різних методик, тестування;

- проведення тестування та визначення інтелектуального потенціалу людини;

- діагностування та визначення інтересів особистості;

- створення банку даних «Обдарована дитина».


Організація системної роботи:

- ступенева профілізація навчання 5-го класу;

- введення додаткових предметів, спецкурсів;

- факультативні заняття;

- діяльність осередку наукового товариства МАНу;

- робота шкільної МАН;

- робота в мережі Інтернет;

- забезпечення роботи сайту Балабинського НВК.


Добір та розстановка кадрів:
- вибір педагогів для роботи у класах з поглибленим вивченням предметів;

- моніторинг діяльності вчителів;

- залучення науковців до роботи з дітьми;

- науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми;

- розробка та впровадження авторських програм (фізика, «Основи журналістики»);

- видавнича діяльність (підручники, посібники).


Формування стосунків співпраці «вчитель-учень»:
- предметні олімпіади, інтернет-олімпіади з математики, фізики, хімії тощо;

- конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів у системі МАНу;

- обласні, всеукраїнські турніри, конкурси;

- фестивалі художньої самодіяльності;

- інтелектуальні ігри;

- учнівське самоврядування;

- день самоврядування.

Система заохочень, стимулювання відповідно до досягнутих результатів:
- нагородження переможців олімпіад, конкурсів, фестивалів;

- управлінська підтримка творчих груп, формування творчої бази:

- випуск інформаційних бюлетенів (проект);

- всебічне сприяння роботі творчих груп та ШМО.


Ознаки обдарованих дітей:
- часто перескакують через послідовні етапи свого розвитку;

- у них чудова пам'ять яка базується на ранньому мовленні та абсолютному мисленні;

- рано починають класифікувати інформацію;

- у них великий словниковий запас, вони із задоволенням читають енциклопедії, художню літературу;

- можуть займатися кількома справами відразу;

- вони дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ;

- у ранньому віці здатні простежити причинно-наслідкові зв'язки, робити правильні висновки;

- легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання;

- не можуть терпіти коли їм нав'язують готову відповідь;

- можуть тривали час концентрувати свою увагу на одній справі;

- мають надто розвинуте почуття справедливості;

- добре розвинуте почуття гумору;

- постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм поки що «не під силу», й у вирішенні деяких із них домагаються успіху;

- для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій;

- вони надзвичайно чутливі до немовних виявів почуттів, емоцій людей, які їх оточують;

- чудово володіють екстрасенсорними здібностями;

- вони негативно оцінюють себе;

- більшість обдарованих дітей спить менше від своїх однолітків, вони раніше відмовляються від денного сну;

- іноді мають труднощі з тонкою руховою координацією.
Очікувані результати
Випускник НВК - це:
- сформована особистість із глибокими та міцними знаннями;

- має максимальний розвиток творчої та інтелектуальної обдарованості;

- має всебічний загальнокультурний розвиток, гуманістичний погляд;

- конкурентоспроможний у європейському просторі;

- вільно володіє комп'ютером;

- вільно володіє двома-трьома мовами (англійська, німецька, польська);

- є людиною високої культури з гарними естетичними смаками;

- прагне до постійного вдосконалення здоров'я у духовному, соціальному, психічному, фізичному проявах.

В рамках проекту «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»

функціонують гуртки:
 • Дружина Юних рятувальників» (керівник Біляєва Н.О.)

 • «Рівний рівному» (керівник Шевченко Т.М.)

 • «Математика і логіка» (керівник Бабельчук Н.П.)

 • Історико-краєзнавчий (керівник Вєльчева О.Т.)

 • «Цікава математика» (керівник Губрієнко І.П.)

 • «Дружина юних інспекторів дорожнього руху» (Єнальєв В.Г.)

 • гурток «Театральний» (керівник Танигіна С.Г.)

 • Гурток «Футбол» (керівник Висоцький Д.О.)

На базі Балабинського НВК «Престиж»

проводяться заняття гуртків
Центру дитячої та юнацької творчості Запорізького району


 • хореографічний (керівник Сіра Ю.В.)

 • вокальний (керівник Лисенко Н.В.)

 • інструментальний (бандура) (керівник Лисенко Л.В.)

 • «Комп’ютерна графіка (керівник Чупріков І.В.)

 • «Мистецтво рідного краю» (керівник Павлік О.О.)

 • «Валеологія» (керівник Нєдоруєва І.Л.)


Дитячої та юнацької спортивної школи

 • Баскетбол (керівник Висоцький В.О.)Напрямки діяльності

Виконавці

Терміни виконання

Поповнення інформаційно-ресурсного банку даних

«Обдарована дитина»

Здійснити збір інформації про здібних та обдарованих учнів

Павлік О.О.

Коріньок Н.Ф.,

Бугріна В.В., Тарасенко А.С.


Кінець 1 семестру

Кінець навчального року

Поновлювати інформаційний банк даних обдарованих дітей

Павлік О.О.

Класні керівникиПротягом рокуУдосконалювати форми і методи позакласної та позаурочної роботи

Педагогічні працівники

Протягом рокуЗабезпечити проведення в гімназії І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін та подальшу участь переможців у ІІ та ІІІ етапах

Павлік О.О. Вчителі-предметники

Жовтень 2010 – лютий 2011Залучати учнівську молодь 9 – 11 класів до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН України

Керівники секцій НУТ «Софія» вчителі-предметники

ПостійноСприяти та координувати роботу НУТ «Софія»

Павлік О.О.

ПостійноЗалучати до участі у гімназійних, районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах турнірах, спрямованих на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей:

Павлік О.О.

Класні керівники вчителі-предметники, керівники гуртків

Вчителі української літератури

Вчителі хімії, біології, географії, класні керівники

Постійно (відповідно до термінів проведення конкурсів)

1. Обласний гуманітарний конкурс “Космічні фантазії”

2 Щорічний регіональний конкурс «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» для учнів 4–5 класів.

3. Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика

4. Всеукраїнський конкурс з української літератури ім. Т.Шевченка

5. Конкурс «Кращий редактор»


 1. Еколого-натуралістичні акції: «Екологічний марафон», «Дослідницький марафон», «Плекаймо сад», «Юннатівський зеленбуд», «До чистих джерел», «Вчимося за повідувати», «Парки легені міст та сіл», «Парад квітів біля школи» та інші.

 2. Екологічні конкурси: «Юний дослідник», «Біозахист рослин від хвороб», «Галерея кімнатних рослин» та інші.Всеукраїнський конкурс дитячої творчості початкового моделювання Всеукраїнський конкурс науково-технічної творчості

Вчителі трудового навчання
Національний тур міжнародного конкурсу Молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище» та інші

Вчителі фізики

Всеукраїнська молодіжна акція «Пам'ятати. Відродити. Зберегти.»

Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнів 10 - 11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів "Мої права"

Всеукраїнський конкурс мультимедійних проектів, присвячених 90-річчю подій Української революції 1917 – 1921 років


Вчителі історії та права
Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс «Колосок», «Левеня», «Бобер», «Лелека», «Кенгуру», «Лелека», «Юніор-технік», «Соняшник», «Патріот» та інші

Обласний конкурс навчальних проектів за программою Intel® «Навчання для майбутнього»

Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей»


Вчителі предметники

Обласний конкурс дитячої творчості «Діти за чисту енергію»

Всеукраїнський конкурс «Знай і люби свій рідний край»

Дитячого конкурс-огляд малюнків, творів образотворчого мистецтва до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС


Вчителі трудового навчання та образотворчого мистецтва


Надавати учням можливість вибору для поглибленого вивчення предметів через профільне навчання

Черкасова Л.В

Постійно

10, 11 - профілізація суспільно-гуманітарна, технологічна8а, 9а – історія України, всесвітня історія

8б, 8в, 9б – українська мова і література

Профільні спецкурси: основи журналістики, основи кримінально-процесуального законодавства України

Забезпечити учням гімназії користування послугами Інтернету в комп’ютерному класі

Чупріков І.В. Дерев’янкіна Л.В.

Постійно у позаурочний часРозробити курс лекцій (5-6 лекцій) «Обдарована дитина в сім’ї» для батьківського лекторію

Павлік О.О. Тарасенко А.С.

Травень 2011Створення творчої групи вчителів з метою вирішення проблеми «Компетентнісний підхід у навчанні обдарованої дитини»

адміністрація

Грудень 2010 -квітень 2011

Укладання угод з науковими установами, ВНЗ щодо цілеспрямованого відбору та навчання обдарованих дітейЗНУ

ЗТНУ


ЗДА

Черкасова Л.В.


Форми співпраці педагогів і психолога при діагностуванні обдарованості учнів (позаурочна діяльність)


Захід

Психолог

Педагог

Олімпіади

Діагностує креативність

Проводить статистику, конкурс, турнір, як методичний засіб, аналізує отримані дані, мотивує, звертається за підтримкою до батьків на надає рекомендації

Конкурс-захист МАН

Знайомить з психологічними аспектами публічного виступу

Мотивація участі, раціоналізм (мотив), спостереження за дитиною під час участі

Підготовчі курси у ВНЗ –

здійснює діагностику професійних нахилів та здібностей

Доносить інформацію до учнів та батьків про співпрацю з ВНЗ

Турніри

Досліджує особливості розумових, фізичних здібностей, темпераменту та мотивації

Виявляє бажання учнів, мотивує відповідно до результатів психологічних діагностики


Форми співпраці педагогів і психолога при діагностуванні обдарованості учнів (навчальна діяльність)

Ланка

Психолог

Педагог

Початкова школа

Дослідження готовності до навчання в школі, рівня розумового розвитку, активності у спілкуванні, темпераменту, особливостей характеру, емоційної сфери

Вивчення даних психологічного дослідження шкільного психолога і використання

Середня школа

Дослідження адаптації до нових умов навчання, соціально-комуніктивних навичок, темпераменту, особливостей характеру, емоційної сфери

Зацікавлення дітей своїм предметом (різні методи роботи на уроці, застосування інформаційно-комунікаційних технологій, додаткова література), диференційовані завдання, залучення до гуртків та факультативів

Старша школа

Діагностика профільних нахилів, особливостей інтелектуальної діяльностей діяльності, темпераменту, особливостей характеру, емоційної сфери

Проведення нестандартних уроків, використання творчих завдань, різних методів згідно з типом темпераменту, особливостей характеру і емоційної сфери старшокласниківМетоди стимулювання наукової активності учнів
Постановка проблемних завдань, нестандартних ситуацій.

Проведення дебатів, дискусій.

Інтерактивні методи - «відкритий мікрофон», «карусель», «мозковий штурм», «акваріум».

Метод проектів із застосуванням комп’ютерних технологій.

Презентації результатів наукового пошуку.

Застосування теорії множинного інтелекту.


Інформаційне забезпечення роботи учнів


Бібліотека

Каталог сценаріїв, свят, виховних годин

Допомога у підборі інформації виховного плану

Агітація серед батьків про необхідність читання, поради

Допомога у проведенні зустрічей з сучасними письменниками Запорізького краю

Інформаційний бюлетень про надходження нових книг і періодики


Навчальна діяльність

Стіннівки

Календар знаменних та пам’ятних дат (залучення до організації)

Екзамен (підбір літератури)

Презентація нової літератури, необхідної у навчальному процесі

Використання ТЗН


Позаурочна діяльність

Ранки

Конкурси


Вікторини

Організація дитячих груп за інтересами

Можливість комп’ютерного забезпечення доступу до каталогу літератури

Використання ТЗНІнформаційне забезпечення за віковими категоріями

Пропаганда літератури для дітей (твори різних письменників)

Консультації з пошуку інформації в шкільній бібліотеці та в бібліотеках міста.

Презентація бібліотек Запоріжжя та їх можливостей, міжбібліотечний абонементПоложення про стимулювання педагогів, що займаються організацію дослідницької діяльності учнів, підготовкою учнів до олімпіад


Участь у заходах

Форми стимулювання

Відкритий урок

Подяка, позачергова атестація з підвищенням категорії, встановлення звання, підтримка колег

Участь в олімпіадах

Нагородження грамотою, оголошення подяки, преміювання за призові місця.

Повідомлення у пресі, відзначення на нарадах, грамоти, преміювання за призові місця на ІІІ рівніУчасть у навчально-дослідній роботі

Участь в педагогічних конкурсах

Грамоти районного відділу освіти,

Звання (під час атестації)
Розробка авторських програм

Допомога у виданні методичних посібників.

Вивчення педагогічного досвіду
Участь у педагогічних конференціях

Відзначення на педагогічних нарадах, щорічна винагорода

Участь у методичній роботі

Включення до складу атестаційної комісії,

призначення керівником методичної комісії

надання переваг при розподілі педагогічних навантажень


Використання ІКТ

Відзначення на педагогічних нарадах, щорічна винагородаСтимулювання та заохочення навчальної та позаурочної діяльності учнів

Форми

Діяльність

Методи

Заохочення

Урок

Навчальна

Інтерактивне навчання

Міні театри

Лінгвістичні ігри

Проектне навчання

Ситуативне та проблемне навчання


Подяка.

Рейтинг успішності («Кращий учень класу», «Кращий клас»), подяка батькам, відзначення на лінійках, рекомендація до вступу у ВНЗПозаурочна діяльність

Олімпіади, інтелектуальні ігри, МАН, конкурси, турніри

Міні-дослідження

Проекти


Конкурси-захисти рефератів, пошукових робіт

Читацькі клуби

Рецензування робіт фахівцями


Подяка в особову справу, щоденник, нагорода грамотами дипломами, вибір в органи учнівського самоврядування

Вітання


Подарунки призерам ІІІ рівняПоложення про стимулювання й нагородження учнів у позаурочній діяльності


Форми

Діяльність

Грамоти та дипломи

Переможці конкурсів, оглядів, спортивних змагань;

Зразкове чергування в НВК

Зразкове збереження підручників


Грамотами та цінними подарунками

Призові місця

- у 2 та 3 турах всеукраїнських олімпіад

- конкурсах-захистах Малої академії наук;

- у конкурсах, змаганнях тощо районного, обласного, всеукраїнського рівняхПосвідчення

«Кращий староста класу»

«За успіхи в навчальній діяльності»

«За добросовісне ставлення до чергування в НВК»


Спеціальною стрічкою

Активіст року

Кращий спортсмен рокуПодяка у щоденник

Участь у суспільно-корисній і громадській діяльності НВК


Основні принципи педагогіки успіху

 • будь-яке досягнення може й повинно усвідомлюватися дітьми як позитивний, значущий для них результат;

 • усяке досягнення має бути персоніфіковане, тобто пов’язане з певним іменем;

 • перемога не може бути малою або ж великою – вона буває поміченою або непоміченою;

 • кожна дитина здатна робити щось краще за інших;

 • педагогічні досягнення вчителя – особистісні успіхи учня: будь-яке досягнення (і вчителя, і учня) набуває педагогічного звучання лише за наявності організованої практики обліку та комплексного аналізу.

Учнівське самоврядування

Функції «Прес-центру» • випуск листівок з інформацією про перемоги учнів, результати рейдів- перевірок

 • випуск щотижневих новин від самоврядування;

 • випуск новин про історичні дати.

Функції центру «Знання і Інтелект» • координація творчих груп із підготовки проведення позакласних заходів із предметів;

 • організація наукових, предметних конференцій;

 • заохочення переможців конкурсів, вікторин;

 • майстер-класи Активів класів щодо самоорганізації;

 • контроль за пропусками занять без поважних причин;

 • випуски новин (стінгазети, сайт)

Функції центру «Творчість» • залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку

 • відвідування театрів, участь в екскурсіях;

 • підготовка та проведення традиційних шкільних заходів.

Функції центру «Здоров’я, спорту та краси» • залучає учнів до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

 • організовує проведення змагань спортивної олімпіади з різних видів спорту;

 • проводе конкурси та свята.

Функції центру «Батьківщина» • організовує експедиції з вивчених учнями історії своєї Батьківщини, міста, школи;

 • досліджує маловідомі героїчні й трагічні сторінки історії свого краю;

 • веде пошукову роботу, збирає народознавчі матеріали, вивчає традиції та звичаї українського народу


Скачати 212.8 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка