Програма фізична культура для спеціальних медичних груп уСторінка1/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір1 Mb.
#4191
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП У
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ

Київ
2014р.

Автори-Упорядники:
В. О. Павленко — заступник Голови Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, кандидат педагогічних наук.

Л. Ф. Духовний — викладач-методист, викладач вищої категорії ВПУ № 37 м. Горлівка, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня, відмінник освіти України, відмінник фізичної культури і спорту СРСР, голова Донецького обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.

С. О. Єфремова — викладач-методист, викладач вищої категорії ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, відмінник освіти України, голова Тернопільського обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.

О. Х. Неткал викладач-методист, викладач вищої категорії, керівник фізичного виховання ДНЗ «Запорізький БЦПТО», голова обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.

В. С. Хрін викладач - методист, викладач вищої категорії ВПУ № 7 м. Калуш, голова Івано-Франківського обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.

С. В. Атрощенко – головний спеціаліст відділу фізичного виховання Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Н. П. Лук’янченко – головний спеціаліст Харківського обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

І. В. Пігарєва – керівник фізичного виховання ДНЗ «Харківське вище професійне механіко-технологічне училище».

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4 стр.
ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА 12 стр.
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА 20 стр.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 51 стр.Подача верхня, нижня на точність. 27

Обмеження та протипоказання до використання фізичних вправ при різних захворюваннях. 52

Обмеження та протипоказання до використання фізичних вправ при різних захворюваннях. 54


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Навчальна програма «Фізична культура для спеціальних медичних груп у професійно-технічних навчальних закладах» базується на програмі з фізичної культури для професійно-технічних навчальних закладів, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист № 1/12-6294 від 05.08.2013 року).

Вивчення предмету «Фізична культура для спеціальних медичних груп у професійно-технічних навчальних закладах» є обов'язковим для всіх учнів, які мають відхилення у стані здоров’я тимчасового або постійного характеру та вимагають індивідуального навчального матеріалу і обмежених фізичних навантажень.

Чергування занять фізичними вправами з розумовою працею забезпечує швидке відновлення працездатності, це важливо для учнів спеціальної медичної групи, у яких спостерігається підвищена стомлюваність організму ослабленого різними захворюваннями.

Мета фізичного виховання учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи:

оздоровлення;

сприяння всебічному гармонійному розвитку особистості;

формування фізичної культури особистості;

уміння використовувати різноманітні засоби фізичної культури для збереження і зміцнення здоров'я;

психофізична підготовка та самопідготовка до майбутньої професійної діяльності.Додаткова мета:

формування компенсаторних процесів;

корекція наявних відхилень у стані здоров'я.

Досягнення поставленої мети забезпечується вирішенням наступних завдань:

використання засобів фізичної культури для зміцнення та відновлення здоров'я;

підвищення та підтримка розумової і фізичної працездатності, психоемоційної стійкості;

поступова адаптація організму до впливу фізичних навантажень;

розвиток фізичних якостей і освоєння життєво важливих рухових умінь і навичок;

знищення залишкових явищ після перенесених захворювань за допомогою корегуючої гімнастики;

навчання самоконтролю за фізичним навантаженням, окремими показниками фізичного розвитку і фізичної підготовленості;

формування вольових якостей особистості та інтересу до регулярних занять фізичною культурою;

формування в учнів культури здоров'я;

формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, здорового способу життя і потреби в регулярних заняттях фізичними вправами;

забезпечення загальної та професійно-прикладної фізичної підготовленості до майбутньої професії;

навчання правилам самостійного підбору, складання та виконання комплексу вправ ранкової гігієнічної гімнастики;

дотримання правил особистої гігієни, раціонального режиму праці та відпочинку, повноцінного і раціонального харчування.

Навчальний матеріал програми відповідає віковим особливостям учнів та складений для кожної групи з поступовим переходом від простого до складного. Значна частина розділів програми повторюється з поступовим ускладненням навчального матеріалу.

Матеріал навчальної програми дозволяє значну частину уроків проводити на свіжому повітрі, це підвищує адаптацію організму у разі чого оздоровчий ефект занять підвищується.

Основною формою організації навчального процесу з фізичної культури для учнів спеціальних медичних груп є уроки, в процесі яких вирішуються завдання реабілітаційного характеру, а також підвищення рівня фізичної та розумової працездатності. Також необхідно пам’ятати про формування бачення та вимоги майбутньої професії, вміння оцінити свої здібності, проявити зацікавленість до активної діяльності. Програма складається з теоретичного, практичного матеріалу, обов’язкового для всіх років навчання, професійно-прикладної фізичної підготовки та спеціальних засобів для усунення відхилень у стані здоров’я і фізичному розвитку.

На заняттях особливу увагу приділяють лікарському контролю, самоконтролю та методиці фізичного виховання з урахуванням відхилень у стані здоров’я учнів.

Загальна та професійно-прикладна фізична підготовка проводяться з урахуванням функціональних можливостей учнів (оволодіння основними прикладними, загальнорозвиваючими вправами, підвищення працездатності організму).

Велике значення в навчальних заняттях спеціальних медичних груп має реалізація принципів систематичності, доступності та індивідуальності, дозування навантаження та поступове його підвищення.

За результатами поглибленого медичного огляду, на основі оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку, лікарем, на початку кожного навчального року складаються списки медичних груп, які узгоджуються з лікарями відповідних профільних спрямувань (ревматологом, ортопедом, хірургом, окулістом, лікарем лікувальної фізичної культури). У відповідності до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 грудня 1992 року № 211 «Про покращення лікарняно – фізкультурної служби», подальші поглиблені обстеження учнів спеціальної медичної групи проводяться один раз у чотири місяця та в кінці навчального року, що дає змогу при стійкому покращенні стану здоров’я переводити учнів до підготовчої та основної групи.

Навчальна програма сприяє зміцненню здоров'я, різнобічному психофізичному та духовному розвитку учнів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи (СМГ). Оздоровчий напрямок програми забезпечує навчальний матеріал, необхідний учням для здобуття оздоровчого ефекту, виховання дбайливого та відповідального ставлення до власного здоров'я, формування гігієнічних навичок та здорового, фізично-активного способу життя. Успішне засвоєння учнями даної програми і досягнення оздоровчого ефекту вирішується за рахунок диференційного підходу до формування навчальних груп, підбору та планування навчального матеріалу і особистісного підходу до процесу фізичного виховання.

З метою диференційованого підходу до організації уроків фізичної культури, та керуючись Положенням про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (спільний наказ МОЗ та МОН від 20.07.2009 № 518/674 зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 17 серпня 2009 № 772/16788), всіх учнів розподіляють на три медичні групи: основну, підготовчу і спеціальну.

До спеціальної медичної групи відносять учнів, які мають відхилення у стані здоров'я постійного або тимчасового характеру та потребують обмеження фізичних навантажень, які після лікувально-оздоровчих заходів можуть бути переведені в підготовчу групу.

Перш ніж починати заняття в спеціальних групах, викладач зобов’язаний ознайомитися з діагнозами захворювань учнів. Тому медичний працівник навчального закладу має вказати основний діагноз кожного учня, стадію хвороби, захворювання, що її супроводжують, особливості фізичного розвитку.

Для диференціації фізичного навантаження групи потрібно комплектувати за ступенями та характером захворювання не залежно від віку.

При комплектуванні спеціальних медичних груп медичний працівник навчального закладу та викладач фізичного виховання, окрім діагнозу захворювання та даних про функціональний стан учнів, повинні знати рівень їх фізичної підготовки, який визначається за допомогою рухових тестів (використовуються вправи, які з урахуванням захворюваності не протипоказані для виконання учнями з різними нозологіями).

Спеціальна медична група налічує від 10 до 15 учнів. З учнями спеціальної медичної групи уроки фізичної культури проводяться в позаурочний час тричі на тиждень по 45хв. за окремою програмою. Навчальні заняття СМГ слід планувати при складанні основного навчального розкладу. Оптимальним є проведення занять СМГ через день. Не рекомендовано об'єднувати їх і проводити в один день або два дні поспіль.

За несприятливих кліматичних умов (при температурі, нижчій від - 10ºС) тривалість уроку скорочується до 30 хвилин. Крім того, учні обов'язково відвідують уроки з фізичної культури, беруть участь у підготовчій і заключній частинах уроку, а під час проведення основної частини виконують вправи, які вивчали на заняттях у спеціальній медичній групі. Під час проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів до обов’язків учнів СМГ входить допомога викладачу в підготовці та проведенні зазначених заходів.

По можливості учнів необхідно об'єднувати в підгрупи з урахуванням статі, відповідно до захворювань за нозологіями та клініко-функційними характеристиками. Диференційному формуванню СМГ передує вивчення індивідуальних показань і протипоказань, обумовлених характером і ступенем відхилення від норми у здоров'ї учнів. При неможливості повного диференціювання складу СМГ навчальний процес планується та здійснюється індивідуально.

Програма дозволяє послідовно вирішувати завдання фізичного виховання учнів СМГ протягом усіх років навчання в професійно-технічному навчальному закладі, формуючи у них цілісне уявлення про фізичну культуру, її можливості у поліпшенні стану здоров'я та підвищенні працездатності.

Дана програма розроблена для базового рівня вивчення предмета «Фізична культура» учнями, які за станом здоров'я віднесені до СМГ. Програма складається з трьох частин: «Пояснювальна записка», «Інваріантна складова», «Варіативна складова», «Методичні рекомендації».

На кожному році навчання програма містить теоретичний та практичний розділи, до яких належить навчальний матеріал, розподілений за модулями. Теми теоретичного і практичного розділів містять інваріантний та варіативний компоненти.

Інваріантний та варіативний компоненти теоретичного розділу навчальної програми предмету «Фізична культура» для спеціальних медичних груп у професійно-технічних навчальних закладах має прикладне, загальнорозвиваюче та профілактичне значення. Теми теоретичного розділу вивчаються в повному обсязі всіма учнями, які за станом здоров'я віднесені до СМГ.

До теоретичного розділу входять знання, які необхідні учню для:

мотивації використання засобів фізичної культури з метою самооздоровлення та рекреації;

виховання ціннісного ставлення до свого здоров'я;

формування моральних основ здорового, фізично активного способу життя;

вироблення активного ставлення до подолання відхилень у стані здоров'я;

виховання потреби у здоровому, фізично активному способі життя;

формування стійкої звички до систематичних занять фізичними вправами і загартовування;

самостійного використання засобів фізичного виховання з метою оздоровлення та рекреації, з урахуванням відхилень, протипоказань і показань нозологічних груп, клініко-функціональних характеристик захворювань учнів СМГ, рекомендованого рухового режиму, рівня фізичної працездатності, віку і статі;

самоконтролю над самостійними заняттями фізичними вправами з метою оздоровлення та рекреації;

поліпшення суб'єктивного стану учнів, сприяння підвищенню їх впевненості у своїх силах.

Практичний розділ Інваріантного компоненту є обов’язковим до виконання всіма учнями, які віднесені за станом здоров’я до СМГ та вміщує фізичні вправи і засоби практичної діяльності, що дають освітній та оздоровчий ефекти і не протипоказані учням різних нозологій (стройові вправи, перешикування, ходьба, оздоровчий біг, певні загальнорозвиваючі вправи без предметів, з предметами, що виконуються в аеробному режимі індивідуально і в парах, вправи для постави, дихання, окремі елементи спортивних та рухливих ігор, різні способи пересування на лижах, плавання та ін.).

Варіативний компонент практичного розділу є вибірковим. Оздоровчі засоби варіативного компонента підбирає викладач фізичної культури і включає в планування навчального процесу. Підставою для вибору є обмеження і протипоказання нозологічних груп, індивідуальні клініко-функціональні характеристики захворювань учнів СМГ, рекомендований для них індивідуальний руховий режим, рівень їх фізичної працездатності, вік і стать.

При необхідності навчальний матеріал може доповнюватись викладачем фізичної культури методичними рекомендаціями та комплексами фізичних вправ рекомендованими при конкретних відхиленнях у стані здоров'я.Структура і зміст навчальної програми.

Навчальний матеріал програми розподілений по розділах: основи теоретико-методичних знань, легка атлетика, спортивні та рухливі ігри, гімнастика (оздоровча і корегуюча), лижна підготовка, плавання, туризм та ППФП.Розділ «основи теоретико-методичних знань» містить перелік теоретичних тем для вивчення у відповідності з основними напрямками розвитку пізнавальної діяльності учнів.

Розділ «Легка атлетика» містить дозовану ходьбу і біг, вправи з метання правою і лівою рукою в ціль. Ходьба і дозований біг є найбільш оптимальними засобами для розвитку і вдосконалення серцево-судинної і дихальної систем, підвищення функціональних можливостей організму, розвитку витривалості. Вправи в метанні розвивають швидкісно-силові якості верхніх кінцівок, координацію рухів, спритність, позитивно впливають на органи зору. Обмежуються вправи на розвиток швидкісних якостей, загальної та спеціальної витривалості за рахунок зменшення дистанції та швидкості в ходьбі і бігу. Виключені стрибки з розбігу в довжину і у висоту оскільки мають протипоказання при порушеннях постави, захворюваннях серцево-судинної системи та органів зору.

Розділ «Гімнастика» містить стройові, загальнорозвиваючі вправи; елементи акробатики і танцювальні рухи; вправи з лазіння і перелазіння. Завдяки можливості досить точного регулювання навантаження, на організм, гімнастичні вправи мають корегуюче і лікувальне значення. Обмежені вправи в рівновазі, висах та упорах. Виключені: опорні стрибки, стійки на голові і руках, перекиди вперед і назад, так як вони протипоказані при дефектах постави, захворюваннях серцево-судинної системи та органів зору.

Розділ «Оздоровча і корегуюча гімнастика», орієнтований на зміцнення здоров'я учнів. Даний розділ включає:

вправи для формування правильної постави: загальні, які надають загально - зміцнювальний вплив, і спеціальні, спрямовані на вироблення м'язово-суглобового відчуття правильної постави (біля стіни, на гімнастичній стінці, в русі, в положенні лежачи на спині і на животі, з гімнастичною палицею та ін.);

вправи для підвищення функціональних можливостей органів дихання, які позитивно впливають на всі функціональні системи організму (з вимовою голосних і приголосних звуків, звукосполучень на видиху; співвідношення вдиху і видиху 1:1, 1:2; грудної, черевної, змішаний тип дихання; правильне дихання; дихання при різних рухах);

вправи для органів зору, спрямовані на тренування м'язів ока, зняття втоми очей, загальну фізичну підготовку (спеціальні вправи для очей; загально-розвиваючі вправи з рухами очей; вправи для м'язів шиї, спини, черевного преса, тулуба; вправи з м'ячами);

вправи для підвищення функціональних можливостей серцево-судинної системи (всі види ходьби; дозований біг; загально-розвиваючі вправи в положенні лежачи, сидячи і стоячи в спокійному темпі без затримки дихання).

Розділ «Лижна підготовка» передбачає вивчення техніки лижних ходів, техніки підйомів та спусків зі схилів, проходження дистанції по слабопересіченій місцевості в спокійному темпі. Заняття лижною підготовкою є одним з кращих засобів оздоровлення, зміцнення і загартовування організму учнів. Пересування на лижах розвиває усю м'язову систему, органи дихання і кровообігу, підсилює обмін речовин в організмі. Заняття лижною підготовкою розвивають силу, спритність, витривалість, окомір.

Розділи «Рухливі ігри» і «Спортивні ігри» містять перелік рекомендованих рухливих і спортивних ігор, перелік вправ для оволодіння технікою і тактикою гри у волейбол та баскетбол та інші. Розвивають спритність, швидкість реакції, здатність пристосовуватися до мінливих умов, підвищують емоційний рівень.

Розділ «Плавання» містить перелік вправ для вивчення техніки різних способів плавання. Плавання є оптимальним засобом фізичного виховання при різних функціональних відхиленнях і захворюваннях та має важливе прикладне значення.

Розділ «Туризм» - набуття необхідних туристичних навичок: подолання природних перешкод; надання першої медичної допомоги при травматизмі; тренувальне збирання рюкзака; читання топографічної мапи; вибір місця розташування табору: встановлення наметного містечка; розпалювання вогнища та приготування їжі; тренувальні походи; туристичні маршрути вихідного дня.

Розділ «ППФП» передбачає психофізичну готовність учнів до професійної діяльності та містить перелік вправ для підготовки кваліфікованих спеціалістів (використовуються вправи, які з урахуванням захворюваності не протипоказані для виконання).

Програмний матеріал спрямований на вирішення оздоровчих завдань, розвиток фізичних якостей, формування рухових умінь і навичок, освоєння учнями теоретичних знань.

Програма передбачає збільшення рухової активності і забезпечує фізичну підготовку, яка необхідна при переведенні учнів у підготовчу та основну медичні групи для подальшого фізичного вдосконалення.

Планування навчального процесу.

Для розподілу програмного матеріалу на навчальний рік складається річний план-графік, який визначає послідовність проходження матеріалу з розділів навчальної програми по місяцях і тижнях навчального року, з урахуванням сезонно-кліматичних умов.Документація З планування та обліку в роботі спеціальної медичної групи:

1.Календарний план на семестр.

2.План- конспект уроку.

3.Журнал (з обов’язковою вказівкою діагнозу захворювання ) обліку відвідувань та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Зміст занять має бути пов'язаним з вмістом попереднього і наступного заняття.

Оздоровча, корегуюча гімнастика та рухливі ігри проводяться на кожному уроці протягом усього навчального року. Основи знань надаються під час проведення уроків.

При плануванні навчального матеріалу для безсніжних районів допускається замінювати розділ «Лижна підготовка» на поглиблене освоєння змісту інших розділів.

При наявності умов для занять плаванням, час виділяється в рівних пропорціях із інших розділів.

На заняттях спеціальної групи дотримуються загальноприйнятої структури уроку, проте в його організації і методиці проведення є одна особливість: урок складається не з трьох, а з чотирьох частин.

Вступна частина (3-4хв.) включає підрахунок частоти серцевих скорочень (ЧСС) і дихання, дихальні вправи.

Учнів у спеціальній групі краще шикувати не за зростом, а за функціональними можливостями: на правому фланзі І підгрупа - учні із захворюваннями серцево-судинної і дихальної систем, за нею ІІ - із захворюваннями внутрішніх органів і зниженим зором, далі ІІІ - учні із відставанням у фізичному розвиткові. Якщо в групі є учні з різними захворюваннями, їх треба шикувати в такому порядку: І підгрупа - найсильніші, за нею ІІ - середні, і нарешті, ІІІ - слабкі і щойно прибулі.

Підготовча частина (10-15хв.) включає загальнорозвиваючі вправи, які проводять спочатку в повільному, а потім в середньому темпі. Кожну вправу виконують 6-7 разів, згодом – повторення збільшуються.

Під час виконання загальнорозвиваючих вправ особливу увагу потрібно звертати на рівномірність і глибину дихання, не включати до комплексів вправи, що вимагають великих м’язових зусиль із затримкою дихання. Вправи слід виконувати в чергуванні із спеціальними дихальними вправами (в такому поєднанні: 1 (дихальна) х 2 (комплексні) перші два місяці, надалі 1 (дихальна) х 3 (комплексні) і 1 (дихальна) х 4 (комплексні), вправами для формування правильної постави та розслаблення м’язів.

Загальнорозвиваючі вправи добирають так, аби в роботі брали участь усі м’язові групи, але не одночасно, а в певній послідовності - за принципом "розсіяного" навантаження. Фізичне навантаження слід підвищувати поступово, причому спеціальні вправи мають сприяти рівномірності навантаження і багатоступінчастості фізіологічної кривої уроку.

Основна частина (20-25хв.). У цій частині уроку навчають одного з основних видів рухів, до неї включають рухливі ігри та елементи спортивної гри. В першій половині основної частини учні всі разом повторюють комплекс спеціальних вправ, вивчених на попередніх уроках, у другій -у підгрупах виконують завдання, заплановані на даний урок.

Навчальний матеріал в основній частині уроку розподіляють так, щоб фізіологічна крива і відповідної реакції учнів на фізичне навантаження мала найбільший підйом у другій її половині.Заключна частина (до 5-7хв.) включає дихальні вправи і вправи на розслаблення, її завдання - зниження фізіологічного навантаження і приведення організму до відносно спокійного стану, підбиття підсумків уроку, пояснення і показ домашнього завдання.
Орієнтовна сітка розподілу годин навчального матеріалу


№ з/п

Розділ програми

години

1.

Теоретичні відомості

16

2.

Інваріантна складова

44

3.

Варіативна складова

42
Усього:

102


Примітка:

  1. Кількість годин інваріантної та вариативної складових може змінюватися за освоєнням навчального матеріалу учнями.

  2. Плавання, при дотриманні температурного режиму та лікарських рекомендацій, проводиться за рахунок годин іншого навчального матеріалу. Для училищ які мають необхідні умови для занять плаванням, такі заняття є обов'язковими. За відсутності умов години віддаються на інші теми.

  3. Сітка розподілу навчальних годин може змінюватися відповідно до умов матеріально-технічного забезпечення, лікарських рекомендацій, при дотриманні сприятливих реабілітаційних умов для учнів.

  4. Професійно-прикладна фізична підготовка обов'язкова на кожному уроці

5. Практичне виконання методик корегування захворювання:

вправи профілактичної та оздоровчої спрямованості, дихальні та вправи для зняття психологічних і фізичних навантажень проводяться на кожному уроці.

6. Якщо учень пропустив більше 50% занять з поважної причини, він має право отримати «зараховано» при написанні реферату на певну тему, дати відповіді на групу контрольних запитань, які йому запропонує викладач.
ІНВАРІАТИВНА СКЛАДОВА
І рік навчання
Всі вправи в інваріантній та варіативній складових виконуються з урахуванням індивідуальних показань і протипоказань обумовлених захворюваннями.


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико-методичні знання

Правила безпеки життєдіяльності на уроках.
Гігієнічні знання.
Методика самоконтролю.
Здоровий спосіб життя.
Ознайомлення з власним діагнозом та розвитком захворювання.
Вплив фізичного виховання на укріплення здоров’я, профілактику професійних захворювань засобами фізичного виховання, профілактика шкідливих звичок.
Засоби контролю і оцінки індивідуального фізичного розвитку та фізичної підготовленості.
Фізичне навантаження та відпочинок як фактори впливу на фізичний розвиток.
Усвідомлене значення фізичного здоров’я для життєдіяльності.
Вміння, навички та фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії.
Історія розвитку туризму. Види туризму.
Оздоровче значення туризму.

Учень, учениця:

знає правила поведінки на уроках. Правила підготовки місць для безпечних занять, критичної самооцінки своїх сил, страховки, самостраховки, допомоги. Правила безпечної поведінки при, відвідуванні спортивно-масових заходів;

контролює індивідуальні обмеження, в процесі самостійних оздоровчих занять фізичними вправами;

вивчає види самоконтролю;

знає найпростіші правила формування здорового, фізично активного способу життя засобами фізичної культури;

характеризує власне захворювання та вправи, які впливають на позитивну динаміку перебігу їх захворювання та профілактику; вплив екологічних факторів на здоров’я людини, спадкоємних захворювань у формуванні здорового способу життя, шкідливі звички та їх профілактика, активний відпочинок під час професійної діяльності за обраним напрямком;

називає фактори здоров’я, етапи розвитку туризму. Перші туристичні організації в Україні. Традиції, сучасний стан і основні напрямки розвитку вітчизняного та зарубіжного туризму. Досягнення видатних мандрівників, краєзнавців, спортсменів. Види туризму, їх особливості;

володіє комплексами вправ для профілактики та реабілітації власного здоров’я; орієнтується на місцевості за мапою та компасом;

виконує комплекси оздоровчої та адаптивної фізичної гімнастики, проводить самоконтроль на заняттях фізичної культури, самомасаж та релаксацію, комплекси вправ ранкової гігієнічної гімнастики для самостійних занять.

Загальна фізична підготовка

Ходьба; біг в повільному рівномірному темпі, в чергуванні з ходьбою; загальнорозвиваючі вправи: вправи в русі, в парах, у трійках, у групах, із різними предметами (набивними м’ячами з вагою не більше 1 кг.); вправи для формування та корекції постави;

вправи для розвитку швидкості та спритності: акробатичні вправи та вправи на координацію рухів; естафети, рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами;

вправи для розвитку витривалості: ходьба в рівномірному спокійному темпі до 1500-2000м.; біг підтюпцем 300–500м. з повторенням від 1 до 3 разів; стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами;

вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави з опорою на коліна; підтягування на поперечині, (поперечина h - 95см.); присідання на двох ногах з опорою; вправи з гантелями (0,5-2кг.-юнаки; 0.25-1кг.-дівчата), вправи на силових тренажерах з мінімальним обтяженням; піднімання тулуба в сід з обмеженим дозуванням;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, складеною вчетверо; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки;

вправи для розвитку координації рухів на місці та в русі: біг приставним, перехресним кроком; спиною вперед; сполучення різноманітних поворотів; біг із зміною напрямку в повільному темпі;

вправи на увагу.

Учень, учениця:

виконує організуючі вправи, ходьбу, біг, загальнорозвиваючі вправи, вправи для формування і корекції постави та запобігання плоскостопості, вправи для розвитку швидкості, спритності, витривалості, сили, гнучкості;

вміє формувати правильну поставу і стежить за її збереженням на заняттях фізичною культурою, на уроках з інших навчальних предметів, у побуті;

володіє точністю виконання стройових команд і перебудувань на місці і в русі;

технікою звичайної та спортивної ходьби, бігу, метань і лову з урахуванням індивідуальних показань і протипоказань, обумовлених захворюваннями;вміє застосовувати техніку різних фізичних вправ самостійно з метою оздоровлення та рекреації.


Професійно-прикладна фізична підготовка

Комплекси вправ розробляються викладачем фізичного виховання з урахуванням діагнозу захворювання кожного учня та напрямку спеціальностей професійного навчання.


Учень, учениця:

виконує комплекси вправ з урахуванням діагнозу власного захворювання та професійного напрямку навчання;

Організує ходьбу, біг, загальнорозвиваючі вправи; вправи для формування та корекції постави та запобігання і профілактики плоскостопості.


ІІ рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико-методичні знання

Вивчення та підбір вправ для профілактики індивідуальних захворювань та покращення особистого здоров’я.
Фізична культура в сім’ї. Вплив занять фізичними вправами на гармонійний розвиток майбутньої матері.
Основи методик розвитку сили, витривалості, гнучкості, швидкісно-силових якостей, спритності.
Вправи професійно-відновлювальної спрямованості.
Олімпійська та параолімпійська філософія і здоровий спосіб життя.
Індивідуальне та групове туристичне спорядження. Особиста гігієна, одяг і взуття туриста. Туристичний маршрут та маршрутний лист.


Учень, учениця:

характеризує фізичну культуру у сім’ї;

олімпійську та параолімпійську філософію та здоровий спосіб життя; вміння, навички та фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії;володіє підбором вправ для профілактики власного захворювання та покращення особистого здоров’я; основами розвитку сили, витривалості, гнучкості, швидкості, спритності, координації рухів; технікою укладання і носіння рюкзака; технікою пересування і заходами безпеки; вибирає місце для табору;

вміє самостійно розробляти індивідуальний режим дня, визначати руховий режим і контролювати свій фізичний стан;

пояснює вплив фізичного навантаження на організм учня; його фізичний розвиток, вплив занять фізичними вправами на гармонійний розвиток майбутньої матері;

складає та виконує (розробляє) комплекси вправ для профілактики власного захворювання та покращення особистого здоров’я; професійно-відновлювальної спрямованості для власного професійного напрямку діяльності.


Загальна фізична підготовка

Ходьба; біг в повільному рівномірному темпі в чергуванні з меншим відрізком ходьби; загально розвиваючі вправи - вправи в русі, в парах, у трійках, у групах, із різними предметами (набивними м’ячами з вагою не більше 1,5кг.); вправи для формування та корекції постави;

вправи для розвитку швидкості та спритності: акробатичні вправи та вправи на координацію рухів; «дріботливий біг» до 20м.; комбіновані вправи, що складаються з ходьби, кидків та ведення м’яча;

рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами;вправи для розвитку витривалості: ходьба в рівномірному спокійному темпі до 2000-2500м.; біг підтюпцем 400–600м. з повторенням від 1 до 3 разів; стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами;

вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лаві з опорою на коліна; підтягування на поперечині, (поперечина h - 95см.); присідання на двох ногах з опорою; вправи з гантелями (1-2,5кг.-юнаки; 0,5-1,5кг.-дівчата), вправи на силових тренажерах з мінімальним обтяженням; вправи з набивними м’ячами вагою не більше 2кг.; піднімання тулуба в сід;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; вправи на розтягування самостійно та за допомогою партнера;

вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, складеною вчетверо; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки;вправи для розвитку координації рухів на місці та в русі: біг приставним, перехресним кроком; спиною вперед; сполучення різноманітних поворотів; біг із зміною напрямку у повільному темпі;

вправи на увагу.

Учень, учениця:

виконує організуючі вправи, ходьбу, біг, вправи для формування та корекції постави та запобігання плоскостопості; вправи для розвитку швидкості, спритності, витривалості, сили, гнучкості та координації рухів;

володіє технікою загальнорозвиваючих вправ на місці і в русі, без предметів, з предметами, на снарядах і зі снарядами з урахуванням індивідуальних показань і протипоказань, обумовлених захворюваннями, і вміння застосовувати їх самостійно з метою оздоровлення та рекреації;

вміє за допомогою фізичних вправ розвивати рухово-координаційні здібності, гнучкість, загальну витривалість, інші кондиційні здібності з урахуванням індивідуальних показань і протипоказань, обумовлених характером і тяжкістю захворювань;

вивчає правила суддівства різних видів спорту, включених до програми та приймає участь в суддівстві змагань.


Професійно-прикладна фізична підготовка

Комплекси вправ розробляються викладачем фізичного виховання з урахуванням діагнозу власного захворювання учня та напрямку спеціальностей професійного навчання.

Розробляє комплекси вправ виробничої гімнастики для кожної спеціальності окремо: ввідна, фізкультпаузи, фізкультхвилинки.Учень, учениця:

виконує: комплекси вправ виробничої гімнастики: ввідна, фізкультпаузи, фізкультхвилинки;

організуючі вправи, ходьбу, біг, загально розвиваючі вправи; вправи для формування та корекції постави, профілактики та запобігання плоскостопості; комплекси вправ з урахуванням діагнозу особистого захворювання та напрямку спеціальності професійного навчання.

ІІІ рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретико-методичні знання

Розробка комплексів вправ для профілактики індивідуальних захворювань та покращення особистого здоров’я.
Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я і фізичного удосконалення. Оздоровче та прикладне значення фізичних вправ.
Гігієнічні засоби оздоровлення та управління працездатністю: загартування, особиста гігієна, масаж, водні процедури.
Основи раціонального харчування при різноманітних видах і умовах праці та особливостях життєдіяльності.
Вправи професійно-відновлювальної спрямованості.
Оздоровче-прикладне значення туризму.
Топографія та основи орієнтування.

Учень, учениця:

характеризує комплекс вправ для профілактики індивідуальних захворювань та покращення особистого здоров’я;

використовує вправи для зміцнення здоров’я; вміння, навички та фізичні якості які необхідні для успішної самореалізації у майбутній професії;

володіє основами розвитку сили, витривалості, гнучкості, спритності та координації рухів; правилами змагань з пішохідного туризму;

вміє розпізнавати масштаб, рельєф, координати, умовні позначки мапи; визначати крутості схилів за шкалою закладань; орієнтуватися в різних природних умовах: у лісі, гірській місцевості, пустелі тощо; вірно вимірювати і оцінювати рівень свого фізичного розвитку;

пояснює вплив гігієнічних засобів оздоровлення та раціонального харчування на фізичний стан учня;

розробляє комплекс вправ відповідно до індивідуального захворювання.


Загальна фізична підготовка

Ходьба; біг в повільному рівномірному темпі в чергуванні з меншим відрізком ходьби; загально розвиваючі вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, у групах, із різними предметами (набивними м’ячами з вагою не більше 3 кг.); вправи для формування та корекції постави;

вправи для розвитку швидкості та спритності: акробатичні вправи та вправи на координацію рухів; «дріботливий біг» до 30м.; комбіновані вправи, що складаються з повільного бігу та швидкої ходьби, кидків та ведення м’яча;

рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами;вправи для розвитку витривалості: ходьба в рівномірному спокійному темпі до 2500-3500м.; безперервний рівномірний біг із поступовим збільшенням швидкості бігу від повільного до середньої швидкості; стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри за спрощеними правилами;

вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук з упором лежачи на гімнастичну лаву, дівчата - з опорою на колінах; підтягування на поперечині, (поперечина h - 95см.); присідання на двох ногах з опорою; вправи з гантелями,(2-3кг.-юнаки; 1,5кг. - дівчата), вправи на силових тренажерах з мінімальним та середнім обтяженням; передачі набивними м’ячами 3кг. однією, двома руками; піднімання тулуба в сід;

вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, складеною вчетверо; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки, виконання пасивних нахилів, відведень ніг та рук за допомогою партнера;

вправи для розвитку координації рухів: біг приставним, перехресним кроком; спиною вперед; сполучення різноманітних поворотів; біг із зміною напрямку.

Учень, учениця:

виконує організуючі вправи, ходьбу, біг, загально розвиваючі вправи; вправи для формування та корекції постави та запобігання плоскостопості; вправи для розвитку швидкості, спритності, витривалості, сили, гнучкості та координації рухів;

знає індивідуальні обмеження і протипоказання підтримки та розвитку силових, швидкісних, рухово-координаційних здібностей, витривалості або гнучкості, зумовлені захворюваннями.
Професійно-прикладна фізична підготовка

Комплекси вправ розробляються викладачем фізичного виховання з урахуванням діагнозу власного захворювання учнів та напрямку спеціальностей професійного навчання. Розробляє комплекси вправ ППФП методом колового тренування з використанням фізичних вправ різного спрямування.

Учень, учениця:

виконує комплекси вправ ППФП методом колового тренування з використанням фізичних вправ різного спрямування; організуючі ходьбу, біг, загально розвиваючі вправи; вправи для формування та корекції постави та запобігання плоскостопості; для розвитку фізичних якостей;

знає способи попередження та виправлення помилок при виконанні вивчених вправ фізичної, техніко-тактичної підготовки.


ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА
«Настільний теніс»

І рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Правил техніки безпеки під час занять настільним тенісом.

Історія розвитку настільного тенісу в світі.


Загальна характеристика гри.
Основні правила гри у настільний теніс.

Учень, учениця:

характеризують історію розвитку настільного тенісу в світі;

називають основні правила гри, об’єктивні умови діяльності в настільному тенісі;

дотримуються правил техніки безпеки під час занять настільним тенісом.


Спеціальна фізична підготовка

Рухливі ігри та естафети; пересування різними способами та кроками; кидки та ловіння тенісного м’яча з різних положень; стрибки зі скакалкою; вправи із перенесенням тенісних м’ячиків; вправи для розвитку гнучкості плечового поясу; вправи для розвитку рухливості та сили кисті; вправи на гнучкість; вправи для розвитку спритності.

Учень, учениця:

виконують пересування різними способами та кроками; кидки та ловіння тенісного м’яча з різних положень; стрибки зі скакалкою; вправи із перенесенням тенісних м’ячиків; вправи для розвитку гнучкості плечового поясу; вправи для розвитку рухливості та сили кисті; вправи на гнучкість; вправи для розвитку спритності;

беруть участь у рухливих іграх та естафетах.


Техніко-тактична підготовка

Ігрова стійка тенісиста, її різновиди.

Хватка ракетки, види хваток.

Переміщення тенісистів. Способи

переміщення (однокрокові, багатокрокові).

Набивання м’яча.

Виконання основних технічних прийомів (подача, поштовхівовий удар). Подачі («віяло», «човник», «маятник»).

Прийом подачі.


Учень, учениця:

володіють основними стійками та переміщеннями тенісиста; способами тримання ракетки;

виконують набивання м’яча на зовнішній та внутрішній сторонах ракетки; поштовховий удар з партнером; подачі («віяло», «човник», «маятник») та прийом подачі.


ІІ рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Історія розвитку тенісу настільного в Україні, регіоні.

Загальна характеристика інвентарю для гри в настільний теніс.

Техніка безпеки під час занять настільним тенісом. Правила змагань.

Суддівство.Учень, учениця:

розкривають місце українського та регіонального тенісу настільного на сучасному етапі;

володіють знаннями про правила гри та основний інвентар для гри в настільний теніс;

дотримуються правил техніки безпеки під час занять настільним тенісом.

Спеціальна фізична підготовка

Пересування різними способами та кроками; стрибки зі скакалкою, вправи із набивними м’ячами вагою до 1кг.; вправи із перенесенням предметів, м’ячиків; вправи для розвитку рухливості та сили кисті; вправи для розвитку частоти рухів, сили, гнучкості, координації.
Рухливі ігри та естафети.

Учень, учениця:

виконують пересування різними способами та кроками; стрибки зі скакалкою, вправи із набивними м’ячами; вправи із перенесенням предметів, м’ячиків; вправи для розвитку рухливості та сили кисті; вправи для розвитку частоти рухів, сили, гнучкості, координації;

беруть участь у рухливих іграх та естафетах. Двосторонні ігри.


Техніко-тактична підготовка

Класифікація технічних прийомів у тенісі настільному.

Виконання захисних прийомів техніки гри: підрізка справа та зліва, «свічка». Виконання серій захисних прийомів техніки гри по прямій та діагоналі. Удосконалення подач з нижнім обертом м’яча.Учень, учениця:

виконують захисні прийоми техніки гри: підрізки справа та зліва, «свічки», подачі з нижнім обертом м’яча;

здійснюють серії захисних прийомів техніки гри по прямій та діагоналі.


ІІІ рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Правила техніки безпеки під час занять.

Роль та місце українського настільного тенісу на сучасному етапі розвитку ігрових видів спорту.


Основи організації та проведення змагань з настільного тенісу.

Учень, учениця:

характеризують роль та місце українського настільного тенісу на сучасному етапі;

володіють знаннями з організації та проведення змагань з настільного тенісу;

дотримуються правил техніки безпеки під час занять настільним тенісом.


Спеціальна фізична підготовка

Пересування, човниковий біг; стрибки зі скакалкою, рівномірний біг та пересування різними способами; вправи з набивними м’ячами вагою до 2кг.; вправи для розвитку витривалості, сили, гнучкості, координації; вправи для розвитку сили та рухливості кисті.

Учень, учениця:

виконують вправи із перенесенням предметів, м’ячиків; стрибки через скакалку, рівномірний біг та пересування різними способами, вправи з набивними м’ячами; вправи для розвитку витривалості, сили, гнучкості, координації; вправи для розвитку сили та рухливості кисті.


Техніко-тактична підготовка

Класифікація технічних прийомів у тенісі настільному.

Виконання атакуючих прийомів техніки гри: накат справа та зліва, удар, контрудар, топ-спін. Виконання серій атакуючих прийомів техніки гри по прямій та діагоналі. Удосконалення подач з верхнім обертом м’яча.Учень, учениця:

виконують атакуючі прийоми техніки гри: накати справа та зліва, удари, контрудари, топ-спіни; подачі з верхнім обертом м’яча; серії атакуючих прийомів техніки гри по прямій та діагоналі.


Модуль «Баскетбол»

І рік навчання

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Правила техніки безпеки під час вивчення елементів баскетболу.

Історія розвитку баскетболу у світі та Україні.


Правила змагань.Учень, учениця:

знає історію розвитку баскетболу у світі та Україні;

дотримується правил техніки безпеки під час вивчення елементів баскетболу;

характеризує організацію варіантів техніко-тактичних дій у процесі гри; особливості проведення та суддівство змагань; методику самостійних занять.

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні фізичні вправи на швидкість, витривалість, спритність, розвиток координації рухів.

Учень, учениця:

виконує вправи з набивними м’ячами: передача м’яча різними способами-двома від грудей, двома знизу, рівномірний біг з переходом на ходьбу; ведення баскетбольного м’яча почергово руками в русі; човниковий біг 3 х 7м. без урахування часу.

Техніко – тактична підготовка

Стійки, пересування, зупинки, повороти у русі та на місці; ведення, передачі, різноманітні кидки м’яча; виконання подвійного кроку з кидком в кошик; двостороння гра за спрощеними правилами.


Учень, учениця:

виконує чергування різних стійок, пересувань, зупинок, поворотів; ловлю і передачу м'яча двома руками зверху, з за голови, від грудей;

застосовує серії кидків з середньої відстані; подвійний крок з кидком в кошик; підбор м’яча під щитом; штрафний кидок;

приймає участь у двосторонній грі за спрощеними правилами.


ІІ рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Правила техніки безпеки під час проведення уроків.

Основи техніки та тактики гри в баскетболі.

Інструкторська та суддівська практика.

Використання техніко-тактичних дій у процесі гри.Учень, учениця:

характеризує організацію нападу і захисту, протидії простіших варіантів позиційного нападу;

приводить приклади комплексу підготовчих та спеціальних вправ баскетболіста.

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні фізичні вправи на швидкість, витривалість, спритність, розвиток координації рухів.


Учень, учениця:

виконує веденням м’яча; “човниковий” біг 4 х 7м. без урахування часу; вправи з набивними м’ячами з різних вихідних положень: в парах, кидки назад двома через голову, передача в парах через правий та лівий бік.

Техніко – тактична підготовка

Чергування різноманітних стійок, пересувань, зупинок, поворотів, ведень, передач, кидків м’яча поєднуючи їх із виконанням індивідуальних дій у нападі та захисті.


Учень, учениця:

виконує чергування різних стійок, пересувань, зупинок, поворотів у нападі і захисті; ведення, ловля і передача м'яча в умовах протидії захисників; відволікаючі дії на місці і в русі;

застосовує ведення м’яча поперемінно правою та лівою руками, кидки м'яча в кошик після ведення і подвійного кроку з близької, середньої відстані з різних напрямів від щита; штрафні кидки однією та двома руками;

демонструє відволікаючі дії на місці і в русі; зональний захист; елементи вивченої тактики в двосторонній грі за спрощеними правилами.


ІІІ рік навчання


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Техніки безпеки під час проведення уроків.

Досягнення українського баскетболу на міжнародній арені на сучасному етапі.


Методика проведення занять з баскетболу.
Інструкторська та суддівська практика.Учень, учениця:

характеризує основи техніки безпеки під час проведення уроків;

досягнення українського баскетболу на міжнародній арені на сучасному етапі;

інструкторська та суддівська практика;

приводить приклади комплексу підготовчих та спеціальних вправ баскетболіста;

приймає участь у суддівстві змагань.


Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні вправи на швидкість, витривалість, спритність, розвиток координації рухів.

фізич
Учень, учениця:

виконує ведення м’яча різними способами; “човниковий” біг 4х10м.без урахування часу; стрибки із скакалкою та вправи з набивними м’ячами вагою не більше 3 кг.

Техніко – тактична підготовка

Чергування різноманітних стійок, пересувань, зупинок, поворотів, ведень, передач, кидків м’яча поєднуючи їх із виконанням індивідуальних тактичних дій у нападі та захисті.


Учень, учениця:

виконує чергування різних стійок, пересувань, зупинок, поворотів у нападі і захисті; ведення, ловля і передача м'яча в умовах протидії захисників; кидки м’яча в кошик з різної відстані, відволікаючі дії на місці;

застосовує ведення м’яча поперемінно правою та лівою руками, кидки м'яча в кошик після ведення і подвійного кроку з близької, середньої відстані з різних напрямів від щита; штрафні кидки однією та двома руками;

демонструє відволікаючі дії на місці; зональний захист;

елементи вивченої тактики гри в захисті та нападі з урахуванням правил та вивченого матеріалу.Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка