Програма факультативу «Хмарні сервіси Office 365»Скачати 192.99 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір192.99 Kb.
Програма факультативу «Хмарні сервіси Office 365»

для учнів 5, 6, 7, 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів

(автори к.пед.н. Литвинова С.Г., Абросімова Г.С.)


(лист ІІТЗО від 29.12.2014 №14.1/12-Г-1922)


Пояснювальна записка


Сьогодні спостерігається така ситуація, що загальноосвітні навчальні заклади (ЗНЗ) опинилися в залежності від інформаційних технологій, без яких неможливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти та ефективний навчально–виховний процес.

В останні роки інтерес до освіти значно підвищився як в освітніх структурах, так і в політичних та бізнесових. Активно обговорюється питання, яким чином можна використати новітні технології, щоб забезпечити мільйони людей високоякісною освітою і дати їм шанс на краще життя.

Саме формування єдиного освітнього простору загальноосвітніх навчальних закладів у 21 столітті направлено на поліпшення якості освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства та конкурентоспроможної економіки. Досягти цієї мети можна за умови створення освітніх інформаційних електронних ресурсів, оволодіння педагогами інформаційно-комунікаційних технологій на рівні європейських стандартів, підготовки учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у вирішенні життєвих практичних завдань, забезпечення доступу до якісної освіти через впровадження дистанційного навчання, розвиток освітніх порталів, забезпечення комп'ютерним та комунікаційним обладнанням загальноосвітніх шкіл.

Проте темпи забезпечення і оновлення комп’ютерної техніки надто повільні, і це підтверджується наявністю у ЗНЗ парку комп’ютерів 1997–2000 року випуску (понад 60%); підключення предметних кабінетів до мережі Інтернет та забезпечення вчителів автоматизованими робочими місцями залишається мрією багатьох, посада системного адміністратора або інженера електроніка досі вводиться до штатного розпису за рахунок інших штатних одиниць. Усе це гальмує процеси впровадження науково–обґрунтованих практик використання новітніх технологій у ЗНЗ. Треба зазначити, що комп’ютеризація не є самоціллю сучасного навчального середовища, змінюються підходи та пріоритети.

Так, кількість Інтернет-користувачів в Україні зросла з 0,72% у 2000 році до 45% в 2010 році, число користувачів широкосмугового Інтернету в 2010 році наблизилася до 4 мільйонів (3661180 - 8,06%). Тому, все частіше, педагоги звертаються до послуг мережі Інтернет для вербальної комунікації, обміну навчальними матеріалами з учнями та досвідом з колегами.

Показники числа Інтернет-користувачів і користувачів широкосмугового Інтернету в Україні перевищують середньостатистичні показники для країн, що розвиваються, поступаючись показникам розвинених країн. Можна зробити висновок, що наявні на даний момент в Україні загальнонаціональні ресурси IT-інфраструктури цілком достатні для застосування нових веб-технологій в освіті.

За прогнозом експертів, з розвитком «хмарних» обчислень, до кінця 2016 р. більше 50% найбільших світових компаній будуть зберігати важливу інформацію про своїх клієнтів і користувачів в «хмарних» сховищах, розміщених в системах зовнішніх провайдерів (тобто не на власних серверах). Дана тенденція буде обумовлена ​​можливістю економії на ІТ-витратах (http://cbto.com.ua/tag/hmarni-obchyslennya/page/8).

Розглянемо основні терміни, що розкривають певні аспекти використання хмарних сервісів.Хмарні сервіси – програмне забезпечення як сервіс у середовищі Office365.

Під навчальною мобільністю учня ми розуміємо доступ, комунікацію, співпрацю та співробітництво, незалежно від часу та місця перебування, з метою участі у навчально-виховному процесі для всебічного розвитку особистості.

Під навчальною мобільністю вчителя ми розуміємо доступ, комунікацію, співпрацю та співробітництво, незалежно від часу та місця перебування, з метою забезпечення ефективності у досягненні дидактичних цілей.

Комунікація (зв’язок) — це процес обміну даними (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами.

Співпраця — процес спільної діяльності, наприклад над одним документом, в інтелектуальній сфері, двох і більше осіб або організацій для досягнення спільних цілей, при якому відбувається обмін даними, навчання і досягнення згоди. Вважається, що учасники співпраці можуть отримати більше можливостей досягнення успіху в умовах конкуренції за обмежені ресурси.

Кооперація (лат. cooperatio) ― співробітництво, взаємозв'язок людей у процесах їх діяльності, підтримується децентралізація діяльності.

Такі тенденції стрімкого розвитку інформаційно–комунікаційних технологій, а саме хмарних сервісів, стають провідними у вирішенні ряду проблем загальної середньої освіти. Тому, запровадження хмаро орієнтованих навчальних середовищ загальноосвітніх навчальних закладів дадуть можливість створити віртуальні управлінські та навчальні структури, які забезпечать не тільки необмежений доступ до електронних освітніх ресурсів та створять новітні середовища навчання, а створять нові технології організації навчальної діяльності, комунікації тим закладам, де немає відповідних потужних ІТ–підрозділів та матеріально-технічних ресурсів.

Світовий досвід впровадження хмарних обчислень свідчить про перспективність їх використання в системі загальної середньої освіти. Так, наприклад, у Німеччині реалізується Проект «Національна Медіа-освіта» , що здійснюється на основі Office365. Відома німецька газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)» за підтримки німецького Фонду Читання започаткувала проект медіа-освіти «Молодь читає». Проект в цьому році проходив «чисто цифровий», перетворений шляхом надання електронних документів і реалізований за сприяння компанії Microsoft на Office365. Хмарні сервіси надавалися усім учасникам проекту (90 класів з понад 2000 учнів з 9 до 12 класів). Завдяки Office Web Apps і функції для спілкування та відео конференцій Lync, Office 365 зробив проект прозорим, у якому можна тісно та плідно співпрацювати і далі.

Модернізацію освіти за допомогою хмарних обчислень здійснюють і в Китаї. Постачальники хмарних сервісів, 3Tcloud (http://www.3tcloud.com), впроваджують найбільших освітній хмарний проект, який спрямовано на економію бюджету місцевого самоврядування, оптимізацію розподілу ресурсів і скорочення витрат на обслуговування комп’ютерної техніки. Планується скоротити витрати на обслуговування програмного забезпечення та апаратні засоби, низьке енергоспоживанням до 3 Вт на рівні пристрою, а також дозволити муніципальній владі у тісній співпраці з органами освіти виділяти Інтернет ресурси саме для потреб освіти та підвищувати ефективність адміністрування комп'ютерів у кожній школі.

Новітні технології такі, як веб, віртуальні, хмарні радикальним чином змінюють імідж навчальних закладів, навчально-виховний процес, природу освіти та її доступність.

Завдяки зростанню популярності хмарних сервісів, для навчальних закладів з’являються нові можливості організації навчально-виховної діяльності, що забезпечується впровадженням «віртуальних навчальних кабінетів», «віртуального документообігу», організацією самостійної роботи та факультативного навчання учнів.

Отже, введення факультативу «Хмарні сервіси Office 365» є актуальною і своєчасною. Факультатив «Хмарні сервіси Office 365» розраховано на учнів 5-8 класів і базується на знаннях та навичках, отриманих при вивчені програми інформатики початкової школи.

Для успішного оволодіння знаннями та навичками при вивчені факультативу учні повинні мати початкові навички роботи в мережі Інтернет.Метою факультативу «Хмарні сервіси Office 365» є формування в учнів теоретичної бази знань з використання сервісів Office 365, умінь і навичок ефективного застосування інноваційних технологій у своїй навчальній діяльності, що має забезпечити формування у школярів основ комунікації, співпраці, кооперації, інформаційної культури та інформатичних компетентностей.

Завданнями факультативу є:

 • формувати в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних хмарних сервісів у навчально-пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних предметів та повсякденному житті;

 • розвивати в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та прикладного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості та інформаційні дані, використовувати електронні засоби обміну даними;

 • познайомити з технологіями он–лайн спілкування та навчання, колективного використання сервісів мережі Інтернет;

 • забезпечити використання хмарних сервісів у навчальній та проектній діяльності;

 • формувати в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні та хмарні технології з метою ефективного розв’язування різноманітних завдань щодо отримання, опрацювання, збереження, подання даних і відомостей, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства;

 • використовувати й самостійно освоювати сучасні програмні засоби, формувати в учнів теоретичну базу знань, необхідну для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору;

 • розширити світогляд учнів.Структура програми факультативу складається з:


 • пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання;

 • програми факультативу «Хмарні сервіси Office 365»;

 • орієнтованого переліку програмного забезпечення,
  необхідного для успішного навчання за програмою факультативу;

 • критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів;

 • змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів.


Програма факультативу «Хмарні сервіси Office 365»


Зміст навчального матеріалу

Кількість навчальних годин

Вступ. Основні поняття. Призначення хмарних сервісів. Електронна пошта Outlook Online. Електронний календар.

6

Спільна робота з документами у хмарному сховищі OneDrive . Робота з документами Word Online, табличним процесором Excel Online, презентаціями PowerPoint Online, електронними записниками OneNote

12

Створення сайту у середовищі SharePoint

6

Співпраця за допомогою конференцзв’язку Lync

6

Комунікація засобами мережі Yammer

4

Резерв навчального часу

1

Всього

35

Зміст усіх практичних робіт має бути підібраний так, щоб їх тривалість не перевищувала вимог діючих санітарно-гігієнічних норм.

Учитель може самостійно добирати засоби подання теоретичного матеріалу (презентація, що відображається на екрані за допомогою мультимедійного проектора; презентація, що відтворюється на екранах учнівських комп’ютерів, спільна робота учнів та учителя над документом в середовищі локальної мережі тощо) і визначати форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, тренувальні вправи, виконання навчальних проектів, практикуми).

Методика проведення кожного уроку визначається вчителем і базується на підході проектування навчальної діяльності учнів.

Під час викладання факультативу «Хмарні сервіси Office 365» вчителями мають бути застосовані як спіральний, так і діяльнісний підходи. Застосування спірального підходу під час викладання факультативу, забезпечить розуміння процесів співпраці, комунікації та кооперації засобами хмарних сервісів від простого до поглибленого рівня. Тому проектування роботи з учнями 5-8 класів має будуватися вчителем по-різному. Діяльнісний підхід забезпечить як розвиток умінь і навичок використання хмарних сервісів, застосування їх для навчальних цілей на різних предметах, у проектній діяльності, так і удосконалення навичок електронної комунікації кожного учня.

Важливим у розробці даної програми є її модульність, що забезпечує мобільність вивчення факультативу. За цією ознакою можна вивчати у довільному порядку усі теми факультативу.

Програма факультативу за змістом доповнює навчальні програми з інформатики для учнів 5, 6, 7, 8, 9 класів.
Орієнтовний перелік програмного забезпечення,
необхідного для успішного навчання за програмою факультативуТип програмного забезпечення

Приклад програми

Операційна система з графічним інтерфейсом

Windows7, Windows8

Програма для роботи з електронною поштою

Outlook Web App

Веб-браузер

Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox

Текстовий редактор

Word Online

Табличний процесор

Excel Online

Засіб для розробки комп’ютерних презентацій

PowerPoint Online

Програма для обміну миттєвими повідомленнями, здійснення аудіо- та відео викликів, участь у нарадах, використання функції спільного доступу

Lync

Захищена соціальна мережа

Yammer

Підтримка та мультимедійні курси

http://office.microsoft.com/uk-ua/

Електронні словники та програми перекладачі

Lingvo, Prompt, Плай, Рута

Клавіатурний тренажер

Stamina

Якщо у переліку вказано кілька програм певного типу, то це означає, що можна використовувати будь-яку з них, на вибір учителя.Для навчально-методичного забезпечення факультативу необхідні такі технічні засоби:

 • комп’ютерна техніка (згідно наказу МОН України № 363 від 11.05.2006);

 • точка доступу до глобальної мережі Internet.


Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

з курсу факультативу «Хмарні сервіси Office 365»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

І.Початковий

1

Учень описує поняття «хмарні сервіси», «соціальні сервіси»; вміє запустити веб-браузер та відкрити сторінку із заданою URL-адресою.

2

Учень пояснює призначення основних хмарних сервісів; описує поняття гіпертекстового документу й гіперпосилання.

3

Учень описує призначення хмарних сервісів Office 365; вміє здійснювати навігацію веб-сторінками за допомогою гіперпосилань.

ІІ.Середній

4

Учень описує складові панелі інструментів в Lync, Outlook правила роботи із електронною поштою; вміє повертатися до попередньої веб-сторінки та відображати веб-сторінку в новому вікні.

5

Учень може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу; має стійкі навички виконання елементарних дій за допомогою хмарних сервісів.

6

Учень знайомий з основними поняттями навчального матеріалу; може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення; вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій за допомогою хмарних сервісів.

ІІІ.Достатній

7

Учень описує поняття Outlook та календарів, описує правила роботи з електронною поштою; вміє ними користуватися.

8

Учень вміє обмінюватися миттєвими повідомленнями, здійснювати аудіо- та відео виклики за допомогою сервісу Lync. Завантажувати та надавати спільний доступ до документів за допомогою OneDrive.

9

Учень: вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; самостійно виконує передбачені програмою навчальні завдання; самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання.

IV.Високий

10

Учень використовує Інтернет з метою колективного пошуку й отримання навчальної інформації; створює колективно документи; активно бере участь у нарадах Lync, отримує відомості про присутність (доступність) інших користувачів, використовує функції спільного доступу.

11

Учень активно використовує широкий спектр програмного забезпечення, призначеного для роботи з хмарними сервісами, зокрема SharePoint, самостійно освоює нові хмарні сервіси й нове програмне забезпечення; постійно розширює та активно застосовує знання. Знає і застосовує основи культури та толерантності під час спілкування у мережі Yammer.

12

Учень має стійкі системні знання в галузі теорії й практики використання хмарних сервісів, вміє створювати спільні проекти за допомогою хмарних сервісів в процесі виконання завдань проявляє творчий підхід.


Список використаних джерел:

 1. Microsoft Corporation «Основи комп’ютерних мереж і Інтернету» (навчально-методичний посібник). – К: Видавнича група BHV, 2006.- 256 с.

 2. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний аспект) – Х.: Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь «Технології» – К., Освіта України, 2004.с

 3. Концепція загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002. – № 2 – К., Педагогічна преса, 2002 – 23 с.

 4. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С. Основи Інтернету. Навчальний посібник. – К.: Видавнича група BHV, 2007. – 318 с.

 5. Литвинова С.Г. Поняття та основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи [Електронний ресурс] / С.Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання – 2014. – №2 (40). - С. 26-41 – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/970/756#.U2aW6IF_vzA

 6. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики : навч. посіб.: у 4 ч. / Наталія Вікторівна Морзе; за ред. М. І. Жалдака. – К. : Навч. книга, 2003. – Ч. І : Загальна методика навчання інформатики. – 254 с.

 7. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики : навч. посіб. : у 4 ч. / Наталія Вікторівна Морзе; за ред. М. І. Жалдака. – К. : Навч. книга, 2003. – Ч. ІІ : Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с.

 8. Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стеценко І.В. Основи веб-дизайну. Навчальний посібник. - Видавнича група BHV, 2007. – 330 с.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ (34 години +1 год.)


Вступ. Основні поняття. Призначення хмарних сервісів. Електронна пошта Outlook Online. Електронний календар.

(6 год.)
Вступ. Основні поняття «хмарний сервіс», «соціальний сервіс». Призначення сервісів. Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програми Outlook для роботи з електронною поштою. Надсилання, отримання й пере направлення повідомлень, навігація, видалення повідомлень, вкладання файлів.

Поняття віртуальної спільноти.

Додаткові функції для спільної роботи користувачів однієї організації:  загальні поштові скриньки, теки завдань, календарі, конференції, планування і резервування часу загальних зустрічей, узгодження документів

Етикет електронного листування.Принципи роботи з електронними календарями. Правила створення мережних календарів. Можливості і налаштування електронних календарів.
Практична робота. Електронне листування через веб-інтерфейс. Формування структури електронної скриньки.

Практична робота. Електронне листування через веб-інтерфейс. Листування. Створення правил. Пере направлення листів. Прикріплення документів.

Практична робота. Створення календаря, додавання і опис подій, публікація календаря».


Учень

трактує:

 • поняття «хмарний сервіс»;

 • поняття «соціальний сервіс»;

 • поняття «віртуальна спільнота»


описує:

 • призначення сервісів;

 • принципи функціонування послуги електронної пошти;

 • послідовність дій під час листування за допомогою поштового клієнта та веб-інтерфейсу;

 • елементи адреси електронної пошти;

 • поняття віртуальної спільноти

 • призначення on-line календарів;

 • правила створення мережевих календарів;

 • можливості налаштування календарів

формулює:

 • правила етикету електронної переписки

вміє:

 • запускати поштовий клієнт та завершувати роботу з ним;

 • використовувати довідкову систему поштового клієнта;

 • керувати електронними повідомленнями: складати, надсилати, отримувати, видаляти й роздруковувати повідомлення, вказувати тему повідомлення, перевіряти його правопис, надсилати повідомлення з зазначенням терміновості, відповідати на повідомлення й перенаправляти їх;

 • керувати вмістом папок поштової скриньки: переміщуватися папками, переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої, відновлювати видалені повідомлення, очищувати поштову скриньку;

 • копіювати й переміщувати текст як в межах повідомлення, так і з повідомлення до зовнішнього джерела і навпаки;

 • вкладати файли у повідомлення, видаляти вкладені файли, а також зберігати файли з отриманих повідомлень на комп’ютері;

 • створювати, редагувати й видаляти записи в адресній книзі;

 • оновлювати адресну книгу після отримання повідомлення;

 • створювати й використовувати списки розсилки;

 • створювати календарі;

 • відкривати загальний доступ для календарів;

 • редагувати події в календарях;

 • розміщувати посилання на календар

 • керувати будь-якими відомостями, якими користувач обмінюється через комп'ютер, наприклад новинами та дописами блогів, які поширюються через Інтернет, а також сеансами чату сервісу миттєвих повідомлень. Крім того, за допомогою додаткових функцій, керувати обміном інформації через мобільний телефон, IP-телефон і кишеньковий комп'ютер (PDA або смартфон) з операційною системою Windows Mobile.

Спільна робота з документами у хмарному сховищі OneDrive. Робота з документами Word Online, табличним процесором Excel Online, презентаціями PowerPoint Online, електронними записниками OneNote

(12 год.)
Середовище для спільної роботи з документами OneDrive. Особливості використання текстового редактора Word Online, табличного процесора Excel Online, редактора презентацій PowerPoint Online. Електронний записник OneNote Online, особливості використання. Спільна робота з он-лайновими документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних використовуючи програми Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote Online.

Створення групової роботиПрактична робота. Формування сховища OneDrive.

Практична робота. Текстовий редактор Word Online, групова робота над документами проекту.

Практична робота. Табличний процесор Excel Online, групова робота з даними проекту.

Практична робота. Редактор презентацій PowerPoint Online, групова робота над презентацією проекту.

Практична робота. Формування електронного записника OneNote Online етапів виконання проектуУчень

описує:

 • правила опрацювання даних у середовищі для спільної роботи з документами


знає особливості:

 • текстового редактора Word Online,

 • табличного процесора Excel Online,

 • редактора презентацій PowerPoint Online,

 • електронного записника OneNote Online


вміє:

 • публікувати документ у OneDrive, змінювати такий документ і керувати правами доступу до нього;

 • працювати у колективі з 3–4 учнів над розв’язуванням спільної задачі з опрацювання даних;

 • використовувати комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну даними для організації та виконання групової роботи
Створення сайту у середовищі SharePoint

(6 год.)

Використання сервісу SharePoint для створення  та налагодження електронного документообігу в сімействі веб-сайтів.Практична робота. Розробка сайту. Наповнення сайту.

Практична робота. Оцінювання сайту. Групова робота над доопрацюванням сайту.

Учень

описує:

 • технології Microsoft SharePoint

 • порядок завантаження файлів

 • як одночасно декільком людям працювати над одним і тим же документом Word, Excel, PowerPoint і OneNote


вміє:

 • працювати у команді над груповим проектом
Комунікація за допомогою Lync (6 год.)

Ознайомлення з програмою Lync. Завантаження програми. Встановлення Lync 2013.

Обмін миттєвими повідомленнями, здійснення аудіо- та відео викликів, участь у нарадах Lync, отримання відомостей про присутність (доступність), використання функції спільного доступу.
Практична робота. Обмін миттєвими повідомленнями.

Практична робота. Здійснення аудіо- та відео викликів.

Практична робота. Участь у вебінарах (конференціях) за допомогою Lync.

Практична робота. Завантаження, демонстрація та обговорення проміжних етапів проекту засобами LyncУчень

пояснює:

 • поняття миттєвого повідомлення;

 • принцип функціонування сервісу Lync;

 • правила етикету інтерактивного спілкування;

 • принцип функціонування конференцій;

вміє:

 • завантажувати програму та встановлювати програму Lync зі свого облікового запису;

 • знаходити співрозмовників і запрошувати їх до мережі обміну миттєвими повідомленнями;

 • керувати списком контактів;

 • надсилати й отримувати повідомлення;

 • надсилати й отримувати файли в програмі Lync;

 • здійснювати аудіо- та відео виклики;

 • створювати наради та брати участь у нарадах;

 • брати участь в обговореннях на інтернет-конференціях;

 • надавати спільний доступ

Комунікація засобами мережі Yammer

(4 год.)

Загальні підходи до використання мережі Yammer, основні види комунікації в мережі: спілкування, обмін документами, передача миттєвих повідомлень, розміщення проектів, використання додаткових сервісів мережі. Основи культури та толерантності під час спілкування у мережі.


Практична робота. Комунікація у мережі Yammer, отримання відгуку на проект.

Учень

описує:

 • технології мережі Yammer;

 • порядок роботи з мережею Yammer;

 • види комунікації


вміє:

 • застосовувати основні підходи до комунікації у мережі Yammer


знає:

 • основи культури та толерантності спілкування у мережіРезерв навчального часу 1 год.

Міжпредметні зв’язки

Хмарні сервіси дають можливість працювати в різних областях, тому це дозволяє поєднувати опанування факультативу з вивченням інших навчальних предметів.


ІНФОРМАТИКА

АЛГЕБРА


ГЕОМЕТРІЯ

БІОЛОГІЯ


УКРАЇНСЬКА МОВА

...


ТЕХНОЛОГІЇ

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ

НАВЧАННЯ

ОСНОВИ НАУКОВОЇ РОБОТА (МАН)

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

ОЛІМПІАДИ

...
Хмарні сервіси Office 365
OneDrive
Outlook
SharePoint

Lync
Word Online

Excel Online

PowerPoint OnlineOneNote Online

Yammer


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка