Програма факультативного курсу з психології для учнів 6-7 класів


Заняття 27 "Вчимосярозслаблятися" (1 годину)Сторінка6/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.14 Mb.
#10283
1   2   3   4   5   6   7

Заняття 27 "Вчимосярозслаблятися" (1 годину)

Вправа"Чарівне слово"

Інструкція.1. Наприклад, коли ми хвилюємося, ми можемовимовити про себе цечарівне слово, і відчуємо себе небагатовпевненіше і спокійніше.Цеможуть бути різні слова: "спокій", "тиша", "ніжнапрохолодь", будь-якіінші. Головне, щоб вони допомагали вам.

По закінченні ведучий запитує, які "чарівні слова" підібрав кожний з учасників і що він відчув.

2. Ще один спосібзаспокоїтися і розслабитися. Згадаєте, уявитесобіситуацію, щозвичайновикликає у вас хвилювання, напруга. Вимовтепросебекількатверджень про те, щовипочуваєте себе впевнено, спокійно. Але цітвердженняповинні бути позитивними. Наприклад, "я не хвилююся", а "я спокійний" і т.д.

По закінченнюведучийзапитує,хтоякісловосполученнявикористовував, щовідчув і просить, якщо не важко, розповісти про те, якіситуаціїзгадалися.

Дана вправа сприяє не тільки засвоєнню підлітками простих навичок саморегуляції і створенню комфортної і довірчої атмосфери в групі, але і тому, що учасники групи починають більш відкрите і повно виражати свої почуття.

Вправа«Спина до спини»

Мета: одержати досвід спілкування недоступний у повсякденному житті.

Двоє учасників групи сідають спиною до спини друг до друга і намагаються в такому положенні протягом 3-5 хвилин підтримувати розмову. По закінченні вони поділяються своїми відчуттями.

Під час обговорення запитати:

Чи булоце схоже на знайомі життєві ситуації, наприклад, телефона розмова), у чому відмінності: чи легко було вести розмову; який виходить бесіда – більш відвертої чи ні.

Іншіучасникигрупитакожможутьподілитисясвоїмипочуттями.Вправа«Гарячийстілець»

Мета: адекватно реагувати на позитивні і негативні висловлення у свою адресу.

Ведучий пропонує підліткам довідатися думка про них інших учасників групи. Висловлюватися друг про друга рекомендується приблизно в такій формі: "Коли ти робиш або говориш те-те і те-те, у мене виникають таке-те почуття, і меніздається, що це могло бути те-те і те-те". Варто уникати визначень "подобається", "добре", "ПОГАНО".

Один з учасників за бажанням сідає в центр кола. Після того, як усівисловилися, підліток коротко розповідає, щовінвипробував, коли говорили про нього. Учасники висловлюються по черзі, але на "гарячому стільці" сідають тільки за бажанням.

В обговоренні: учасники поділяються враженнями, як змінилися їхні почуття по відношенню друг до друга після цієї вправи.

Чому деякі не сіли на стілець?


Заняття 28 "Чому я навчився" (1 годину)

Підведенняпідсумків курсу.Вправа«Валіза»

Інструкція.Кожному на спину кріпиться лист, в усіх у руках ручки, усіпідходять друг до друга і пишуть людині його гарні якості, з якими він познайомився за цізаняття.

Вправа«Чарівна крамниця»

Мета - особистісний розвиток і рефлексія, підвищення самооцінки і впевненості в собі.

Інструкція.Уявіть, що існує крамниця, в якій можна придбати дуже цікаві "речі": терпіння, поблажливість, добре ставлення до інших, почуття гумору, чуйність, довіра, уміння володіти собою,доброзичливість, схильність не засуджувати інших, уміння слухати, допитливість, здатність до співпереживання.

Ведучий виступає в ролі продавця, що обмінює одні якості на які-небудь інші. Учасникам пропонується придбати якості, яких у нього немає,а замість поділяється тими, котрі в нього у достатній кількості.Висновок. Вправа спрямована на глибоку рефлексію, завдяки їй учасники активізували власний ресурсний потенціал.

Вправа«Квіточка семіцветік»

Матеріали. Кольоровийпапір. Фломастери.

Інструкція.Всі учасники курсу вибираю свій улюблений колір і вирізують пелюсток, на яком упишуть побажання або свої почуття стосовно групи. Психолог пише на круглому жовтому листі. Всіо тримані матеріали оформляються в квіточку «семицветик».

Додаток 1

Методика экспресс - диагностики характерологических особенностей личности.

В основе разработки данной методики лежит факт повторения набора сходных общепсихологических типов в различных авторских классификациях (Кэттел, Леонгард, Айзенк, Личко и др.).

Предлагаемая методика содержит опросник Айзенка (подростковый вариант), классификация в зависимости от соотношения результатов шкалы нейротизма и шкалы интроверсии, вербальное описание особенностей каждого типа и основное направление тактики взаимоотношений с подростками каждого типа.

В качестве основного используется тест Айзенка (подростковый вариант), шкала градации результатов и разработанные типологические характеристики и рекомендации по коррекции.Этапы работы:

1) Проведение теста Айзенка;

2) Обсчет результатов;

3) Градация результатов по таблице типов;

4) Отбор данных, где балл по шкале «Ложь» больше 5.

Инструкция (для психолога): «На предлагаемые вопросы испытуемый должен отвечать «да» или «нет», не раздумывая. Ответ заноситься на опросный лист под соответствующим номером».

Опросник Айзенка

1. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя?

2. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать?

3. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем нибудь спросят?

4. Бывает ли так, что ты раздражен чем -нибудь?

5. Часто ли у тебя меняется настроение?

6. Верно ли, что тебе легче и приятнее с книгами. Чем с ребятами?

7. Часто ли тебе мешают уснуть разные мысли?

8. Ты всегда делаешь так, как тебе говорят?

9. Любишь ли ты подшучивать над кем -либо?

10. Ты когда -нибудь чувствовал себя несчастным, хотя на это не было настоящей причины?

11. Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, живой человек?

12. Ты когда -нибудь нарушал правила поведения в школе?

13. Верно ли, что ты часто раздражен чем-нибудь?

14. Нравиться ли тебе все делать в быстром темпе (если же, наоборот, склонен к неторопливости, ответь «нет»).

15. Ты переживаешь из-за всяких событий, которые чуть было не произошли, хотя все кончилось хорошо?

16. Тебе можно доверить любую тайну?

17. Можешь ли ты без особого труда внести оживление в скучную компанию сверстников?

18. Бывает ли так, что у тебя без всякой причины (физической нагрузки) сильно бьется сердце?

19. Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с кем -нибудь?

20. Ты когда -нибудь говорил неправду?

21. Ты легко расстраиваешься, когда критикуют тебя и твою работу?

22. Ты часто шутишь и рассказываешь смешные истории своим друзьям?

23. Ты часто чувствуешь себя усталым?

24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а все остальное потом?

25. Ты обычно весел и всем доволен?

26. Обидчив ли ты?

27. Ты очень любишь общаться с другими ребятами?

28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству?

29. У тебя бывают головокружения?

30. Бывает ли так, что твои действия и поступки ставят других людей в неловкое положение?

31. Ты часто чувствуешь, что тебе что -нибудь надоело?

32. Любишь ли ты иногда похвастаться?

33. Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество незнакомых людей?

34. волнуешься ли ты иногда так, что не можешь усидеть на месте?

35. ты обычно быстро принимаешь решения?

36. Ты никогда не шумишь в классе, даже когда нет учителя?

37. Тебе часто снятся страшные сны?

38. Можешь ли ты дать волю чувствам и повеселиться в обществе друзей?

39. Тебя легко огорчить?

40. Случалось ли тебе плохо говорить о ком-нибудь?

41. Верно ли, что ты обычно говоришь и действуешь быстро, не задерживаясь особенно на раздумывание?

42. Если оказываешься в глупом положении, то потом долго переживаешь?

43. Тебе очень нравятся шумные и веселые игры?

44. Ты всегда ешь, то, что тебе подают?

45. Тебе трудно ответить «нет», когда тебя о чем -нибудь просят?

46. Ты любишь часто ходить в гости?

47. Бывают ли такие моменты, когда тебе не хочется жить?

48. Был ли ты когда нибудь груб с родителями?

49. Считают ли тебя ребята веселым и живым человеком?

50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки?

51. Ты чаще сидишь и смотришь, чем принимаешь активное участие в общем веселье?

52. Тебе обычно бывает трудно уснуть из-за разных мыслей?

53. Бываешь ли, ты совершенно уверен, что сможешь справиться с делом, которое должен выполнить?

54. Бывает ли, что ты чувствуешь себя одиноким?

55. Ты стесняешься заговорить первым с новыми людьми?

56. Ты часто спохватываешься, когда поздно что -нибудь исправить?

57. Когда кто -нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ?

58. Бывает ли так, что ты иногда чувствуешь себя веселым или печальным без всякой причины?

59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие от оживленной компании сверстников?

60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что -нибудь, не подумав?
Ключ

1. Экстраверсия (Э):

«да»: 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57.

«нет»: 6, 33, 51, 55, 59.

2. Нейротизм (Н): «да»: 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31,34, 37, 39,

42, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

3. «Ложь»:

«да»: 8, 16, 24, 28, 36,44.

«нет»: 4, 12, 20, 32, 40, 48.

Нормативы для подростков 12 - 17 лет: Экстраверсия (Э) -11 -14 балов, «ложь» - 4-5 балов, нейротизм (Н)- 10-15 балов.


Данные по тесту АйзенкаДанные по тесту Айзенка


Э (в баллах)

Н (баллах)
Э (в баллах)

Н (баллах)
1

0-4

0-4

17

16-20

4-8
2

20-24

0-4

18

4-8

16-20
3

20-24

20-24

19

4-8

4-8
4

0-4

20-24

20

16-20

16-20
5

0-4

4-8

21

12-16

8-12
6

0-4

16-20

22

8-12

8-12
7

0-4

8-16

23

16-20

8-12
8

4-8

0-4

24

12-16

4-8
9

8-16

0-4

25

4-8

4-8
10

16-20

0-4

26

4-8

8-12
11

20-24

4-8

27

4-8

12-16
12

20-24

8-16

28

8-12

16-20
13

20-24

16-20

29

12-16

16-20
14

16-20

20-24

30

16-20

12-16
15

8-16

20-24

31

8-12

12-16
16

4-8

20-24

32

12-16

12-16

(тестирование детей/ Автор - составитель В Богомолов. Серия «Психологический практикум». - Ростов н/Д: «феникс», 2004. - 231с.)

Данная методика рассчитана на контингент испытуемых в возрасте от 12 до 17 лет. Соответственно может использоваться:

1) При формировании классных коллективов;

2) При знакомстве преподавателя или воспитателя с вновь поступившими в класс или группу подростками.

3) В деятельности работников «служб занятости» и отделов кадров при приеме на работу подростков;

4) В профессиональном отборе молодежи на различные типы профессий (в частности на профессии типа «человек -человек»);

5) В профподборе производственных групп в целях достижения оптимального делового и социального сотрудничества;

6) В спортивной практике при подборе команд;

7) В педагогической практике в целях коррекции взаимоотношений в системах: «ученик- учитель» и «ученик- класс».

Нормативы для подростков 12-17 лет:

• экстраверсия (Э) – 11-14 баллов,

• «ложь» – 4-5 баллов,

• нейротизм (Н) – 10-15 баллов.

Таблица психологических типов


Интерпретация психологических типов

Тип № 1. Э: 0-4; Н: 0-4

Характерологические проявления. Безмятежный, мирный, невозмутимый. В группе скромен. Дружбу не навязывает, но и не отвергает, если ему предложат. Склонен к упрямству, если ощущает свою правоту. Не смешлив. Речь спокойная. Терпелив. Хладнокровен.Путь коррекции. Воспитателей беспокоят мало, а значит, всегда страдают от невнимания педагогов, тренеров, начальников. Главное в подходе – повысить самооценку, привлекая внимание группы к данному человеку. Желательно, чтобы у индивида была возможность выбора темпа работы. Необходимо подчеркивать ценность таких качеств, как скромность, хладнокровие.

Тип № 2. Э: 20-24; Н: 0-4

Характерологические проявления. Радостный, общительный, разговорчивый. Любит быть на виду. Оптимист, верит в успех. Легко прощает обиды, превращает конфликты в шутку. Впечатлителен, любит новизну. Пользуется общей любовью. Однако поверхностен, беспечен, прихотлив. Артистичен. Не умеет добиваться результата (увлекается, но быстро остывает).Пути коррекции. Воспитателей беспокоят мало, а значит, всегда страдают от невнимания педагогов, тренеров, начальников. Главное в подходе – повысить самооценку, привлекая внимание группы к данному человеку. Желательно, чтобы у индивида была возможность выбора темпа работы. Необходимо подчеркивать ценность таких качеств, как скромность, хладнокровие.

Тип № 3. Э: 20-24; Н: 20-24

Характерологические проявления. Активный, имеет хорошо развитые бойцовские качества. Насмешлив. Стремится общаться со всеми на равных. Очень честолюбив. В случае несогласия с позицией более старшего принимает активную противоборствующую позицию. Не выносит безразличия к себе.Пути коррекции. Основная тактика – подчеркнутое уважение. Взаимоотношения следует строить на убеждении, спокойном, доброжелательном тоне общения. При аффективном поведении возможна ироническая реакция. Не следует выяснять отношения в момент конфликта. Лучше обсудить проблемы позже, в спокойной ситуации. При этом желательно акцентировать внимание на проблеме и на возможности решить ее без особого эмоционального напряжения. Подросткам данного типа необходимо дать возможность проявить организаторские способности, а также реализовать энергетический потенциал (спортивные достижения и т.п.).

Тип № 4. Э: 0-4; Н: 20-24

Характерологические проявления. Тип неспокойный, настороженный, неуверенный в себе. Ищет опеки. Необщителен, поэтому имеет смещенные оценки и самооценки. Высокоранимый. Адаптация идет длительноевемя, поэтому действия замедленны. Не любит активный образ жизни. Созерцатель. Часто бывает склонен к философии. Легко драматизирует ситуацию.Пути коррекции. Стремиться поддержать. Оградить от насмешек. Выделять положительные стороны (вдумчивость, склонность к монотонной деятельности). Подобрать деятельность, не требующую активного общения, строгой временной регламентации, а также не включенную в жесткую систему субординации. Активизировать интерес к окружающим. Исподволь сводить с людьми доброжелательно-энергичными.

Тип № 5. Э: 0-4; Н: 4-8

Характерологические проявления. Созерцателен, спокоен. Имеет низкий уровень заинтересованности в реальной жизни, а значит, и низкие достижения. Направлен на внутренние выдуманные или вычитанные коллизии. Послушно-безразличен.Пути коррекции. Остро нуждается в повышении самооценки, это разрушает безразличие и повышает уровень притязаний, а, следовательно, качество работы или учебы. Желательно найти сильные стороны (способности, задатки), чтобы как-то увлечь работой.

Тип №6. Э: 0-4; Н: 16-20

Характерологические проявления. Сдержанный, робкий, чувствительный, стесняется в незнакомой ситуации. Неуверенный, мечтательный. Любит философствовать, не любит многолюдья. Склонен к сомнениям. Мало верит в свои силы. В целом уравновешен. Не склонен паниковать и драматизировать ситуацию. Тревожный. Часто пребывает в нерешительности, склонен к фантазиям.Пути коррекции. Стараться поддерживать, опекать, подчеркивать перед группой положительные качества и проявления (серьезность, воспитанность, чуткость). Можно увлечь идеей (например, помощи кому-то более слабому). Этоповысит самооценку, даст повод к более оптимистическому ощущению жизни.

Тип №7. Э: 0-4; Н: 8-16

Характерологические проявления. Человек скромный, активный, направленный на дело. Справедливый, преданный друг. Очень хороший, умелый помощник, но плохой организатор. Застенчив. Предпочитает оставаться в тени. В компаниях, как правило, не состоит. Дружит вдвоем. Взаимоотношениям придает большое значение. Иногда скучновато-морализирующий.Пути коррекции. В деятельности желательно предоставить свободный режим; поощрять, это активизирует инициативу. Постараться помочь раскрепоститься, чтобы действовал самостоятельно, а не по указке (по природе подчиняем). Избегать публичной критики. Внушать уверенность в своих силах и правах. Не допускать слепой веры в чейлибо авторитет.

Тип №8. Э: 4-8; Н: 0-4

Характерологические проявления. Человек спокойный, склонный к общению в компаниях. Эстетически одаренный. Скорее созерцатель, чем деятель. Уравновешенный. Безразличен к успехам. Любит жить «как все». Во взаимоотношениях ровен, но глубоко переживать не умеет. Легко избегает конфликтов.Пути коррекции. Главная задача – активизировать потребность к деятельности. Найти занятие, способное заинтересовать его (скорее это нечто, связанное с художественными проявлениями). Поощрять успехи. Желательно чаще общаться с подростком, обращая внимание на развитие социального интеллекта.

Тип №9. Э: 8-16; Н: 0-4

Характерологические проявления. Активный, жизнерадостный. Общительный. В общении неразборчив. Легко попадает в асоциальные группировки вследствие плохой сопротивляемости дезорганизующим условиям. Склонен к новизне, любознательный. Социальный интеллект развит слабо. Не развито умение выносить адекватные оценки и самооценки. Часто не имеет твердых принципиальных установок. Энергичен. ДоверчивПути коррекции. Режим желателен более жесткий, мобилизующий. Установить доброжелательные отношения, но подросток должен чувствовать, что за ним наблюдают. Стремиться направлять энергию на полезное дело (например, увлечь глобальной идеей достичь чего-то – поступить в вуз и т. п.). Однако в этом случае необходимо распланировать предстоящую работу, фиксировать сроки и объемы и жестко контролировать выполнение. Подростка данного типа желательно ввести в состав группы или бригады с сильным лидером и позитивными установками.

Тип №10. Э: 16-20; Н: 0-4

Характерологические проявления. Артистичен. Любит рассказывать. Недостаточно настойчив. Общителен. Неглубок. Уравновешен.Пути коррекции. Поддерживать усилия, направленные на достижение интересных целей (у самого хватает инициативы выбрать какое-то занятие или цель, но не хватает упорства). Поощрять артистизм, но не допускать до клоунства.

Тип №11. Э: 20-24; Н: 4-8

Характерологические проявления. Активный, общительный, благородный, честолюбивый. Легко соглашается на рискованные развлечения. Не всегда разборчив в друзьях, в средствах достижения цели. Благороден. Часто бывает эгоистичен. Обаятелен. Имеет организаторские склонности.Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка