Програма факультативного курсу Літературне краєзнавство (Зарубіжні письменники і Україна) Пояснювальна запискаСкачати 316.92 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір316.92 Kb.

РЕКОМЕНДОВАНО Міністерством освіти і науки України (лист від 17.07.2012р.№ 14.1/12-Г -182)


Програма факультативного курсуЛітературне краєзнавство

(Зарубіжні письменники і Україна)


Пояснювальна записка

Сьогодні, в період розбудови нашої держави, особливо важливою і актуальною є проблема україністики. Відомості про перебування зарубіжних письменників в Україні, їх інтерес до нашої держави та твори про Україну завжди цікавлять учнів, пробуджують пізнавальні інтереси школярів. Але за браком часу на уроках літератури вчителі часто оминають або недостатньо висвітлюють тему українознавства. У підручниках і навчальних посібниках ця тема висвітлена епізодично і стисло. Залучення ж українознавчої тематики сприяє глибокому і систематичному його опануванню. Згідно ж з Концепцією літературної освіти 11-річної загальноосвітньої школи, «можливе введення факультативів, які дають поглиблені знання про… творчість окремих письменників різних національностей (особливо тих, життя і діяльність яких пов’язані з Україною)». Тим більше, що в Програму із зарубіжної літератури не ввійшли письменники, які так чи інакше пов’язані з Україною, зокрема: І. Бунін, О. Купрін, Шолом-Алейхем, В. Короленко, М. Горький, О.Грін. Тож вивчення факультативу не тільки «сприятиме увиразненню, реальному змістовому наповненню тверджень про співпричетність українців до творення світової цивілізації та світової культури», а й загальнокультурному розвитку учнів, баченню літератури як цілісного взаємопов’язаного явища, вихованню почуття патріотизму. Факультатив дає змогу учневі не тільки побачити свою країну очима представників інших народів, а й відкриває можливості по-іншому сприймати прочитаний твір, автора, країну. (Згідно з вимогами Програми із зарубіжної літератури учителю обов’язково слід проводити паралелі між українською та світовою літературою). Заняття допоможуть глибше простежити взаємозв’язки та взаємовпливи, зробити зрозумілішими витоки запозичень у різних національних культурах сюжетів, «вічних образів» тощо. Це спонукає учнів розширювати горизонти мислення, переосмислювати власне ставлення до явищ духовної та мистецької культури.Метою факультативу у контексті профільної гуманітарної підготовки учнів є сприяння розвитку особистості учнів, підвищення ефективності засвоювання ними навчального предмета, пробудження та поглиблення інтересу до зарубіжної та рідної літератури; виховання громадянина-патріота з планетарним мисленням; формування загальнокультурних, інформаційних, комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетентностей, що передбачає оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності.

Програма не дублює вивчене, а дає змогу на його основі поглиблювати знання учнів у 9 класі. Передбачено і перспективу: випереджувальне ознайомлення учнів з тими письменниками, які будуть вивчатися у 10-11класі. А у зв’язку з тенденцією, що намітилася в останні роки, - після 9 класу отримувати освіту у спеціалізованих середніх навчальних закладах, факультатив відкриває можливість поповнити знання учнів з українознавчої тематики, розширити кругозір школярів.

Матеріали є цінними для використання і на уроках літератури, і в позакласній роботі.

Факультатив відповідає головним напрямам реалізації програми із зарубіжної літератури та напрямкам вивчення літературного краєзнавства: • аналізу «української теми» в доробку письменників світу (Дж. Байрон, В. Гюго, П. Меріме, О. Пушкін, Р.М. Рільке);

 • поглибленню вивчення українських сторінок життя та творчості письменників світу, які народилися в Україні (М. Гоголь, А. Ахматова, Шолом-Алейхем, Пауль Целан);

 • опрацювання історико-краєзнавчого матеріалу (відомості про перебування в Україні А. Міцкевича, О. де Бальзака, О. Пушкіна);

 • ознайомлення з представниками української перекладацької школи.

Таким чином, програма висвітлює головні аспекти інонаціональної тематики: Україна в творчості зарубіжних митців, взаємозв’язки українських і зарубіжних письменників.

Завдання факультативу:

формувати в учнів цілісне уявлення про світовий літературний процес, учити визначати національну своєрідність і загальнолюдську цінність творів світової літератури у зіставленні з творами української літератури; взаємозв’язки світового літературного процесу з Україною;

познайомитися, обговорити, дослідити твори, в яких знайшла відображення Україна у всій її повноті: історії, географії, традиції, побут, фольклор тощо;

збирати відомості про зарубіжних письменників, які народилися, відвідували Україну, мали зв’язки з українськими митцями, відчули вплив України на творчому та життєвому шляху,

розвивати вміння збирати та інтерпретувати матеріал; здатність самостійно працювати з довідковою літературою, самостійне творче мислення школярів;

виховувати в учнів повагу до духовних здобутків людства, зокрема, українського народу, зберігати й продовжувати кращі національні традиції;

виховувати любов до книги, інтерес до духовних надбань своєї країни та людства, взаємоповаги до людей різних цивілізацій, рас та національностей.

сприяти моральному самовизначенню молодої людини, виробленню в неї активної життєвої позиції на основі гуманістичних цінностей та ідеалів, прагнення до самостійного пошуку, духовного самовдосконалення, розвитку вмінь оперувати здобутими знаннями, особистісному інтелектуальному і творчому зростанню учнів, підвищенню ефективності засвоєння ними зарубіжної літератури.

Навчальний план будується із розрахунку 1год. на тиждень для учнів 9 кл.
Календарно – тематичне планування занять

№ за п.

к. год.

Зміст

Дата

1

1

Вступ. Завдання курсу.2 -3

2

Світові письменники і Україна.

Київ у життєвій долі зарубіжних письменників
4-5

2


Блок «Наші іноземці»

М.В.Гоголь . Національний колорит творів про Україну.6

1

В.Короленко. Україна в життєвій долі та творчості.

Повість «Сліпий музикант».7

1

Шолом-Алейхем – єврейський письменник. Україна в житті та творчості письменника. Національний колорит у творах.

8

1

Анна Ахматова – поетеса родом із України. Рідні стежки в життєвій та творчій долі. Вірші.
9

1

Пауль Целан – австрійський письменник з Чернівців.

Трагічна доля митця. Вірші.
10-11


2


Блок «Українські сторінки життя зарубіжних письменників»

Україна в житті та творчості О.Пушкіна. Поет і Миколаївщина. Поезії про Україну.12


1

А. Міцкевич і Україна. «Кримські сонети», «Світязь».

13


1

О. Купрін в Україні. Повісті «подільського періоду».
14

1

М. Горький. Подорожі Україною. Миколаївщина у творах письменника.15


1


А. Чехов. Життя і творчість письменника в Україні. Українська дійсність в оповіданнях.16

1

А. Фет. Херсонський період життя та творчості. Поезія.

17

1

Україна та І.Бунін.

«Лірник Родіон», «На краю світу», «Козацьким ходом».


18

1

О. де Бальзак. Подорожі в Україну. Е.Ганська і Бальзак.19

1

Р.М.Рільке. Україна – духовна батьківщина поета. Твори про Україну.

20

1

О. Грін. Життя в Одесі та Криму. Творчість письменника.

21


1


Російські поети ХХст. і Україна
В. Маяковський – російський поет, який любив Україну. Поет на Миколаївщині. Поезії.

22


1


Б. Пастернак. Зв’язки з Україною. Вірші.23

1

С. Єсенін і Україна. Поезії.

24

1

Крим у житті та творчості російських поетів В. Хлєбнікова, М. Волошина, О. Мандельштама. Вірші про Україну.

25


1


Зв’язки письменників світу з Україною.
Гете і Україна.26-27

2

Французькі письменники: П. Меріме, Г. де Мопассан, Г. Аполлінер про Україну.

28

1

Зв'язки М.Лермонтова з Україною. М.Лермонтов і К.Браницький.

29-30

2

«Українська» тема у творчості письменників світу. Образ Мазепи у світовій літературі та культурі (Вольтер, Д. Байрон, В. Гюго, О. Пушкін, В. Сосюра та інш.).

31

1

Літературна подорож рідним краєм.
32-33

2

Зарубіжні письменники і Миколаївщина.
34-35

2

Підсумкове заняття.


Зміст навчального матеріалу

№ п/п

Зміст


год

Форми роботи

Освітній продукт1

Вступ. Завдання курсу. Організація роботи. Програма занять. Вимоги до слухачів.

1Бесіда. Інструктаж. Анкетування2-3

Світові письменники і Україна.

Київ у їх життєвій долі.
2


Літературна панорама. Віртуальна екскурсія

Уміє орієнтуватися в розмаїтті літературного процесу; знає письменників, що пов’язані з Україною; користується довідковою літературою та Інтернетом, готує і виголошує повідомлення.

4-5Блок «Наші іноземці»
М.В.Гоголь. Національний колорит творів про Україну.

2

Літературний ярмарокУміє схарактеризувати життя та творчість письменника;

відшукує у прочитаному та пояснює прояви національного колориту; визначає образи-символи.6

В.Короленко і Україна.

«Сліпий музикант», «Словесні етюди».1

Усні повідомлення

Інсценізація уривків творівУміє розповідати про творчу долю митця, знає тексти оповідань, коментує фрагменти.

7

Шолом-Алейхем – єврейський письменник. Україна в житті та творчості. Національний колорит творів. «Великдень на селі», «З ярмарку».

1

Літературна газета, реклама


Має уявлення про письменника та його твори, готує матеріали для газетної статті, створює рекламний проспект.

8

А. Ахматова. Рідні стежки в Одесі, Києві, Слобідці Шелехівській. Цикл «З першого київського зошита»

1

Літературний альбом

Знає життя та творчість поета, розповідає про творчі та особисті зв’язки, вміє читати та аналізувати прочитане.

9

Пауль Целан –австрійський письменник з Чернівців.

Трагічна доля митця.
1

Реферат, літературна виставка

Знає життєву долю поета, готує та виголошує реферат, створює літературну виставку.

10-11
Блок «Українські сторінки життя зарубіжних письменників»

Україна в житті та творчості О. Пушкіна. Поет і Миколаївщина.

Поезії про Україну «Погасло дневное светило», «Щит Олега»,

Бахчисарайский фонтан»,

«Руслан и Людмила»,

«Море» і інш.


2

«Пушкінський марафон»


Розповідає про перебування Пушкіна в Україні; читає та

аналізує вірші поета, висловлює власні роздуми про прочитане;

виразно читає поезії.


12

А. Міцкевич і Україна. Перебування польського поета на Україні.

Зб. «Кримські сонети», балада «Світязь».1

Літературна карта

Коментар до творів. Відгук з елементами рецензії про прочитанеМає уявлення про митця та його спадщину,

вміє характеризувати особливості поетичних творів.
13

Українські сторінки життя та творчості О. Купріна. «Олеся», «Двобій», «На глухарів», «Конокради», «Лісова глушина», «Київські типи».

1


Дослідницькі роботи, відгук про прочитане


Розповідає про українські сторінки життя письменника, знає зміст творів, висловлює власні враження від прочитаного.


14

М.Горький. Подорожі Україною. Перебування на Миколаївщині.

«На солі»,»Ярмарок у

Говтві», «Челкаш».


1

Заочна екскурсія.

Бесіда.


Має уявлення про життєву долю письменника, розповідає про нього, аналізує прочитане та характеризує образи.

15

А.Чехов. Життя в Україні. Твори «ялтинського періоду».

Оповідання «Святої ночі», «Мрії», «Щастя», «Козак»1

Міні – інсценізація.

Усна розповідь.Знає творчу спадщину письменника, вміє розрізняти та пояснювати прихований зміст, підтекст.

16

А. Фет на Херсонщині.

Поезія А.Фета.1

Анотація до книги та передмова

Вміє творчо використовувати довідкові матеріали.

17

Україна та І.Бунін.

«Лірник Родіон», «На краю світу», «Козацьким ходом».
1

Дослідницькі роботи.

Відгук про прочитане: «Дарую з надією».Має уявлення про творчу спадщину митця, вміє аналізувати художні особливості творів, усвідомлює духовну красу особистості.

18

О. де Бальзак. Подорожі в Україну.

1

Літературний портрет

Розповідає про особисті стосунки письменника, його враження про Україну.

19

Р.М. Рільке. Україна – духовна батьківщина поета. Українська тематика творів.

«Пісня про Правду», «Книга годин».1

Прес- конференція.

Читання творів та коментарГотує питання для інтерв’ю, виразно читає та аналізує вірші, робить висновки про вплив української дійсності на творчість письменника.

20

О. Грін. Життя в Одесі та Криму. Романтичні твори.

1

Твір – відгук. Путівник.


Знає відомості про письменника, зміст творів та відгук на них.

21


Російські поети ХХст. і Україна
В. Маяковський. Подорожі країною. Поет і Миколаївщина. «Борг Україні», «Нашому козацтву»,«Їду»,«Київ».

1

«Салон поезії»Знає творчу долю поета, його поезії, читає та коментує прочитане.
22

Б. Пастернак у Києві та Ірпені. Вірші зб. «Друге народження»: «Літо», «Ірпінь», «Все сніг та сніг», «Життя мені хотілось»

1

«Клуб любителів Пастернака»

Знає біографію поета, його зв’язки з Україною, вірші, читає та аналізує твори

23

С. Єсенін у Києві та Харкові. «Село», «Кобилячі кораблі».


1

«Салон поезії»


Знає біографію поета, його зв’язки з Україною, вірші, читає та аналізує твори

24

Крим у житті і творчості російських поетів. В. Хлєбніков. «Феодосія»,

О. Мандельштам. «Старий Крим», «Золотавого меду струмочок…», М. Волошин. Вірші.1

Випуск альбому

«Дорога до Храму поезії»Уміє орієнтуватися у розмаїтті світу поезії, аналізувати ліричні тексти, готувати та виголошувати промови.

25


Зв’язки письменників світу з Україною.
Й. Гете і Україна.

1

Літературна газета

Володіє навиками написання нарису, есе, замітки до газети.26-27

П.Меріме («Микола. Гоголь», «Богдан Хмельницький», «Українські козаки та їх останні гетьмани»).

Г. Аполлінер. Переклад М. Кудинова «Запорожці пишуть листа турецькому султану».

Мопассан і М. Башкирцева


2

Усні повідомлення.

Готує та виголошує повідомлення,самостійно опрацьовує літературні джерела.


28

Зв'язки М.Лермонтова з Україною. М.Лермонтов і К.Браницький.

1

Усна розповідь.

Літературна газетаВолодіє навичками написання замітки до газети.

29-30

«Українська» тема у творчості письменників світу. Образ Мазепи у світовій літературі та культурі. (Вольтер, Д. Байрон, В. Гюго, О. Пушкін, В. Сосюра та інш.)

2

Проект «Наш Мазепа у творах зарубіжних авторів».

Працює в Інтернеті, оформляє знайдені матеріали, володіє навиками роботи у групах, готує та виголошує повідомлення.

31

Літературна подорож рідним краєм.

1

Екскурсія, зустріч з письменниками-сучасниками

Знайомиться з літературними особливостями рідного краю, сучасними письменниками.

32Зарубіжні письменники і Миколаївщина.

1

Літературна карта, портфоліо.

Систематизує та оформляє матеріали.

33

Літературна Одещина

1

Віртуальна екскурсія

Готує літературні повідомлення,проводить екскурсію, готує рекламний проспект.

34-35

Підсумкове заняття

2

Засідання в «Інтернет – кафе»

Узагальнює та систематизує вивчене.


Культорологічний контекст


Письменник

Обр. мист.

Музика

Кіно, театр, скульптура

М.Гоголь

А.Куїнджі. «Місячна ніч над Дніпром», «Вечір на Україні», І.Рєпін. «Українка біля тину»; В.Маковський. «Ярмарок в Україні»,

І Крамськой. «Страшна помста»Сюїта А. Шнітке. «Гоголь», М.Римський-Корсаков. «Травнена ніч», М.Лисенко. «Утоплена», «Тарас Бульба», П.Чайковский. «Черевички»

(опера.)Мюзикл «Вечори на хуторі біля Диканьки (авт. сц. А. Фрідлянд)», «Відьма»(реж.О.Фесенко), «Вій» (реж. О.Степченко), «Тарас Бульба» (реж. В. Бортко), «Травнева ніч, або Утоплена» (реж. О.Роу)

Пам'ятники Гоголю.В.Короленко

П.Пікассо. «Старий убогий з хлопчиком», В.Перов. «Сплячі діти».

Шопен. «13-й ноктюрн до- мінор», Ф.Шуберт. «Аве Марія»

«Среди серых камней» (реж. К.Муратова).

Шолом-Алейхем

Вассерман.Портрет Шолома Алейхема, Марк Шагал. «Скрипаль» «Зелений скрипаль», В.Гартман. «Два євреї, багатий і бідний».

сюїта Модеста Мусоргського «Картинки з виставки» (№6)

«Скрипаль на даху» (реж. Н. Джуїсон), «Тевьє-молочник» (реж. С.Евлахишвілі,О.Шмальц, Фирер О. Скульптура Шолом – Алейхема, Альтшулер. Пам'ятник письменнику.

А. Ахматова

Ілюстрації до поезії Ю.Аненкова, О.Тишлер, В.Замирайла.

С.Рахманінов. Прелюдія №7.

Пісні на слова поетеси«А.Ахматова» (реж Д. Томашпольський) «Особова справа А.Ахматової» (реж. С. Аранович)., В.Саворін.

Скульптура «Поет і муза».М. Булгаков

М.Врубель. «Демон», А.Руссо. «Муза, що надихає поета», Нечаєва П. Малюнки до роману “Майстер і Маргарита”, Басиров Г. Графічні ілюстрації до роману, Н.Рушева. Ілюстрації до роману.

А.Петров. Балет «Майстер і Маргарита».

«Дні Турбіних» (В.Басов), «Біла гвардія», «Собаче серце» (С. Женовач), «Майстер і Маргарита» ( реж В. Бортко), (вистава Нац. укр. драм. театру ім. І.Франка), «Майстер і Маргарита» (реж. Ю.Кара), «Іван Васильович змінює професію» (реж.Л.Гайдай)

Пауль Целан

К.Гонзалес. «Обличчя війни», Е.Мунк. «Крик». Пікассо. «Герніка», А. Бьоклін. «Автопортрет зі смертю, що грає на скрипці», А.Ретхель. "Смерть, що грає на скрипці…».

М. Найман. Цикл пісень на вірші Целана, єврейська народна музика «Хава нагіла», Бах. Фуги.

«Назви своє ім'я» (реж. С. Буковський), «Концтабори. Дорога в пекло» (реж.Ф.Стуков), П.Верхувен. «Чорна книга», пам’ятники поету, Голокосту, А. Кифер. «Пепелище для Поля Целана» (скульптура).

О.Пушкін

Ілюстрації І.Білібіна, В.Конашевича, А.Бенуа, І.Крамського. Картини В.Сурикова,

М. Піскарьова;

В. Горяєв. Графічні малюнки.


М. Глінка. Опера «Руслан і Людмила», Ф.Ліст. «Заметіль», О.Алябьєв. «Я вас любив», С. Рахманінов. Опера «Алеко», романси; П.Чайковський. «Пікова дама».

Балет Ф. Штольца, «Алеко» (реж. Сідєлєв), «Руслан і Людмила» (реж. О. Птушко), «Пікова дама» (реж.Р.Тихомиров), «Маленькі трагедії» (реж. М. Швейцер), пам’ятники поету.


А.Міцкевич

Ілюстрації до творів О.Абеліте,

О.Герасимов. «О.Пушкін і А.Міцкевич».М. Вайнберг. Романси на слова Міцкевича «Квіти Польщі», М.Лисенко, М.Дремлюга. Пісні на вірші поета.

Пам'ятники Міцкевичу у Львові, Парижі.

С.Мессесер. Балет «Бахчисарайський фонтан».О.Купрін

В. Якубич. “Гранатовий браслет”,

І. Репін. “Торжественное заседание Государственного совета”Соната № 2 Л. ван Бетховена

«Білий пудель» (реж. М.Рошаль), «Олеся» (реж.Б.Івченко), «Гранатовий браслет» (реж. А.Роом).

М. Горький

А. Дьомін. «Горький в пекарне булочной Семенова», ілюстрації С. Герасимова, Б. Дєхтерьова, Б. Йогансона, Кукриніксів, Ю. Могилевського, А. Пластова, В. Сєрова, І. Рєпіна, Д. Шмаринова

М. Н. Зиновьєва, І. Тоїдзе.М. Антал. Музичний супровід «Стара Ізергіль».

«Табір іде в небо» (реж. Е.Лотяну), «По Русі» (реж.А.Сімуков), «Дитинство», «Мої університети»

(реж. М.Донськой), Ф. Філіппов. «Челкаш».А. Чехов


Ілюстрації до творів Кукриніксів.

Картини К.Моне, Е.Дега.

А.Кушнарьов «Старий дворик», із серії «Гурзуф. Пам’яті А.Чехова»


Л. ван Бетховен. «Місячна соната»;

М.Глінка, О.Даргомижський (романси);

О.Холмінов. Одноактні опери за мотивами п'єси Чехова, Р.Щедрін "Чайка" (балет)


«Каштанка»

(реж. М. Цехановський), «Мій ласкавий і ніжний звір» (реж. М. Лотяну), «Дама з собачкою» (реж. І.Хейфіц), пам'ятники письменнику та героям його творів.
А. Фет

И. Левітан «Осінь», В. Полєнов «Золота осінь», Я.Полонський. Ілюстрація «Шепот, робкое дыханье», картини Е..Мане, К.Моне,О. Ренуара, П.Сезанна.

«На заре ты ее не буди»

(А. Варламов),

Клод Дебюссі. «Місячне світло», Романси на вірші А.Фета «Я тебе ничего не скажу» (П.Чайковський), «В молчанье ночи тайной», «Какое счастье» (С.Рахманінов)


М.Кузін. «А.Фет» (док. фільм)

О. де Бальзак

Ілюстрації Ж. Каєна, Рембрандт. «Портрет старого єврея», О.Дом'є. Серія літографій «Паризькі типи», «Дядько і небіж», «Щоб пожинати, треба сіяти», «Щасливий батько»; серія "Музичні ескізи".

Бетховен. Симфонія №5 (улюблена муз. Бальзака)

«Є.Гранде» (реж.С.Алексєєв), «Гобсек» (О.Орлов) О.Роден. Пам'ятник Оноре де Бальзаку, «Помилка Оноре де Бальзака» , «Бальзак» (реж. Ж.Дайан)

Р.М. Рільке

Б.Пастернак. «Рільке в Москві», ілюстрації до творів поета, Г. Моро. «Орфей», Рембрант «Три дерева», Джорджоне. «Смерть Орфея», .Рулант Саверей. «Орфей», Шагал М. «Міф про Орфея».

Г. Малєр. Пісні на вірші Рільке, Х.Глюк. «Орфей». Шостакович Д. Симфонія №14 (на слова Рільке).

А.Веберн, Ораторія №8. Дві пісні для голосу та ансамблю на вірші Р.М.Рільке, Д.Мійо. «Бідування Орфея» (опера).
«Заповіт Орфея» (фр. реж. Жан Кокто)

О.ГрінІлюстрації до творів С.Бродського, Ю. Бельковича.

В. Ланцберг. Пісні «А зря никто не верил в чудеса», «Пурпурові вітрила», «Пурпурові вітрила» (рок-опера А. Богословского).

«Бегущая по волнам» (реж. В. Пендраковський), «Пурпурові вітрила» (реж. О.Птушко), «Золотий ланцюг» (О.Муратов), «Любов. Море. Грін»

(реж. О.Наговіцин).Володимир Маяковский

Ілюстрації В.Татліна, В.Чекригіна, М.Шагал. Із серії «В.Маяковський», «Закохані в небо Венеції»,«Прогулянка», картини Дж. Балла, агітплакати Маяковського.

Г.Свиридов. «Патетична ораторія», А.Петров.«Маяковський почина-

ється» (опера-фейєрія),

О.Локшин. «На весь голос».


«Маяковський», (реж Д. Томашпольський, А. Дем’яненко).

М.Волошин

Картини М.Волошина, Б.Кустодієв. Портрет поета.
«Акварелі Волошина» (док.ф.) «Поэты Серебряного Века: В. Хлебников, (док.)

В.Хлєбніков

Графічні малюнки В.Хлєбнікова, автопортрет, портрети (авт. В.Маяковський, Бурлюк), картини К.Малевича
«Поэты Серебряного Века: В. Хлебников, (док.)

Дж. Байрон

Ілюстрації до творів О.Кравченка, М.Абеліте, О.Дом'є. «Прометей і орел-стерв'ятник».

Ф.Ліст. «Прометей»,

О.Скрябін. «Звільнений Прометей».«Байрон»(реж. Д.Фаріно), «Байрон. Притча» (реж. Никос Кондоурас), Пам'ятники Байрону в різних містах.

Б.Пастернак

С. Колєсников – «Зимовий пейзаж», І.Грабарь. «Февральская лазурь», К.Коровін. «Зимова ніч»,В.Волосов. «Свіча горіла на столі», картини-пейзажі С.Жуковського.

О.Скрябін. Поема №1, М. Таривердієв. «Зимова місячна ніч», П.Чайковський. Цикл «Пори року», П'ята симфонія Чайковского; романс «Свіча горіла»,

Ф. Шопен «Ноктюрн № 11»«Лікар Живаго»(реж. Девид Лін), «Згадуючи Б.Пастернака» (Б.Головня), «Друге народження» (реж. О. Столяров), «Сумрак ночи» (реж. Є.Лурьє)

С.Єсенін

А.Куїнджі.«Березо-вий гай», І. Левітан. «Золота осінь», ілюстр.А.Парамонова,Ю.Макарова,гравюри Ф.Константинова.

Пісні на слова Єсеніна Г. Пономаренко, Є.Попова, В.Ліпатова.

С.Свиридов. «Пам'яті Єсеніна»«Єсенін» (реж. І.Зайцев), п’єса «Пугачов» (пост. Ю.Любимова), «Російський поет С.Єсенін» (реж. С. Тютін)

Й. В. Гете

Ілюстрації А.Гончарова, Е.Делакруа.«Фауст» М.Врубель. «Фауст і Мефістофель».

Ш.Гуно; Ф.Ліст. «Фауст»(симфонія) Р.Бузоні. «Доктор Фауст» (опера), Г.Берліоз.«Засудження Фауста».

Статуя Мефістофель Антокольського, Є.Симонов. «Фауст» (спектакль). Пам'ятник Гете і Шіллеру.

Михайло Лермонтов

Ілюстрації М. Врубеля до поезій, «Княжна Мері», «Бела», В.Сєров «Бела».

О.Аляб'єв. «І скучно, і сумно», А. Олександров. «Бела» (опера), О.Гурильов.

Романси


«Лермонтов» (реж. М.Бурляєв), Пам'ятники поету у Москві, «Герой нашего времени», (реж.М. Альмерейда (США), фільми-екранізації (реж. О.Ростоцький).

П. Меріме

Делеклюз. Портрет Меріме П., ілюстрації до творів В.Фаворського.

Ж.Бізе. Опера «Кармен», Р.Щедрін. «Кармен»,

«Кармен» (реж. Саура), «Кармен Гай» (реж. Рамака), «Локіс» (реж. Маєвський), «Звір»(реж. Боровський )

Гійом

.АполлінерВ.Верейський «Париж. Міст Мірабо». Шаржі Пабло Пікассо.

«Банальності» (цикл пісень на вірші поета), К.Сенс-Санс. «Карнавал тварин» (фантазія), Ф. Пуленк. Муз. мініатюри на вірші поета

М.Ніколаєва. «Г.Аполлінер…» (док.фільм)

Вольтер

Ілюстрації

У. Брунеллескі.Ж.Масне. «Сід» (опера)

Гудон Ж. Статуя Вольтера, Пігаль Ж. статуя Вольтера, «Простак» (реж.Є.Гінзбург), «Кандід»(реж. Карбонно)Теми дослідницьких робіт, рефератів, усних повідомлень


 1. Анна Ахматова – перекладач творів І. Франка

 2. Українські корені А. Ахматової. Миколаївські сторінки життя батька поетеси.

 3. Мазепа – найпопулярніший українець у світовій літературі та культурі. Інтерпретація образу.

 4. Адам Міцкевич і Україна.

 5. Українські сторінки творчості Р.М.Рільке.

 6. Історія України в французькій літературі.

 7. Бальзак і Україна.

 8. О.Купрін і Україна.

 9. Україна та українці в творчості І.Буніна.

 10. В. Короленко про Україну.

 11. Пушкін в Україні.

 12. Українська тема в творчості Пушкіна.

 13. Г. Аполлінер і український авангард.

 14. Г.Лорка в перекладах Лукаша.

 15. М.Булгаков і Київ.

 16. Київ у творчості М. Булгакова.

 17. Кримські стежки А.Чехова.

 18. Карта подорожей М. Горького Україною.

 19. Видатні постаті українських перекладачів.

 20. Шолом – Алейхем – письменник з українським корінням.

 21. Трагічність постаті Пауля Целана – поета з України.

 22. М.Гоголь і Смирнова- Россет. Особисті стосунки з жінкою, яка зростала на Миколаївщині.

 23. Зарубіжні письменники і Миколаївщина.

 24. Літературна Одещина.

Список рекомендованої літератури для читання


 1. Аполлінер Г. „Запорожці пишуть листа турецькому султану”.

 2. Ахматова А. „З першого Київського зошита”.

 3. Вольтер. „Історія Карла XII”, „Історія Росії та Петра Великого”.

 4. Бальзак О. „Лист про Київ”.

 5. Байрон Д. „Мазепа”.

 6. Булгаков М. „Біла гвардія”, „Дні Турбіних”, ”Київ –місто”.

 7. Бунін І. „На дачі”, „В серпні”, „Лірик Родіон”, „На краю світу”

 8. Гоголь М. „Вечори на хуторі біля Диканьки”, „Миргород”.

 9. Міцкевич А. „Кримські сонети”, «Світязь»

 10. Горький М. „Ярмарок у Говтві”, «Челкаш», «На солі».

 11. Єсенін С. “Село”, „Кобилячі кораблі”, „Країна негідників”.

 12. Короленко В. „Словесні етюди”, „Сліпий музикант”.

 13. Купрін О. „Двобій” , „Олеся”, „На глухарів”, „Конокради”, „Лісова глушина”, „Київські типи”.

 14. Лєсков М. „Дитячі твори”.

 15. Маяковський В. „Борг Україні”, „Нашому юнацтву”, „Київ”, „Їду”.

 16. Мандельштам О.„Старий Крим”,„Золотавого меду струмочок із пляшки…”.

 17. Пастернак Б. „Літо”, „Роками” ,”Ірпінь”, „Все сніг та сніг…” , „Життя мені хотілось…”, „Друге народження”.

 18. Пушкін О. „Погасло вечірнє світило”, „Бахчисарайський фонтан”, „Пісня про віщого Олега”, „Олегів щит”, „Руслан і Людмила”, „Полтава”, „Гусар”.

 19. Рільке Р.М. „Про паломництво” ( „ Книга годин”, 2 ч . ), „Пісня про Правду”.

 20. Чехов А. „Три сестри”, „Вишневий сад”, „Дама з собачкою”, „Святої ночі”, „Мрії”, „Щастя”, „Козак”, „Людина у футлярі”.

 21. Шолом – Алейхем. „З ярмарку” , „Записки комівояжера” .

22. Хлєбников В. „Феодосія”.

Українські поети про світових письменників


 1. Л. Костенко. «Гілочка печалі на могилу Пастернака», «Не треба заздрити Шекспіру», «Під горою Машук, на снігу», «Балада моїх ночей», «Учора в дощ зайшов до мене Блок», «Під вечір виходить на вулицю він…», «Високий норвежець», «Хлопчичок прийшов із Шарлевілю»

 2. М.Рильський. «Маяковський», «Шекспір», «Принц Данський», «Війнулася фіранка на вікні», «Весна за прядкою», «Гейне», «У горах, серед каменю й снігів», «Есмеральда», «І знов тадеуша я розгорнув», «Пушкін», «Не забуду вечора хрусткого», «Смерть Гоголя», «Ясна Поляна», «Бодлер», « Є така поезія Верлена», «Шота Руставелі», «Коли засиніють веселі гаї».

 3. А.Кримський. «З Гафізових пісень»,

 4. В.Мисик. «Рудакі»

 5. Леся Українка. «Забута тінь»

 6. Є.Маланюк. «Беатріче», Ю.Клен. «Беатріче»

 7. Д.Павличко. «Як Гамлет, я ходжу…», «Танець Гоголя в Римі», «Ф. Г.Лорка».

 8. Б.Олійник. «ХХ вік і Гамлет»


Література для вчителя

 1. Бітківська Г.В. Вивчення зарубіжної літератури як єдиного взаємопов’язаного естетичного явища. // Зарубіжна література в школі. – 2001, №12

 2. Бойченко Валерій. З історії словесності Південного Прибужжя: Навчальний посібник. – Миколаїв: ТОВ Від, 2005.

 3. Віннічук Г.А. І.Франко – популяризатор світової літератури в Україні. // Всесвітня література. - 2006, №9

 4. Волинець І.К. Організація вивчення літературного краєзнавства на уроках зарубіжної літератури. // Всесвітня література. – 2008, №1

 5. Волинець І. М. "Пригорнись душею до Вкраїни…" (Літературна композиція "Наша країна у творчості зарубіжних письменників") // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 1. – С. 10–12.

 6. Дітькова С.Ю. Тема українського козацтва у французькій літературі ХIX – XX ст.// Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2005, №12

 7. Заславский И.Я. Пушкин и Украина. – К., 1982

 8. Кірган Л.М. "Пригорнись душею до Вкраїни" (л-м композиція "Україна в творчості зарубіжних письменників" // Зарубіж. л-ра в шк. України. - 2009. - №4. - С. 52-55

 9. Кирилюк, З.В. Проблеми культурологічного підходу у вивченні зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України. – 2008. - №4. – С.2-5.

 10. Клименко Ж.В. Порівняння оригіналу і перекладу. // Всесвітня література. – 2004, №9

 11. Клименко Ж.В. «Україно, квіте любий…». //Зарубіжна література в навч. закл. – 1998, №7

 12. Клименко Ж. В. Взаємопов’язане вивчення зарубіжної та української літератур у 5-8 класах загальноосвітньої школи: К., 1999.

 13. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школ, К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006.

 14. Ковбасенко Ю. І. Україна в житті і творчості письменників // Тема. – 2002. – № 2. – С. 31-37.

 15. Ковбасенко Ю.І. Про місце і роль предмета „Зарубіжної літератури” в системі літературної освіти української школи та про шляхи підвищення ефективності його викладання. Всесвітня література. – 2006, №11

 16. Космач Н.П. Україна в житті та творчості письменників світу. // Зарубіжна література в школі. – 2007, №11 -12

 17. Краеведение: пособ. для учителя .Даринський А. В., Кривоносов Л. Н., Круглова В. А., Луканенкова В. К.]; под ред. Анатолия Викторовича Даринского. – М.: Просвещение, 1987.

 18. Кузьменко В.І. Про види перекладу, форми і методи роботи з ним. // Всесвітня література. – 2006, №11

 19. Курило М.В. Поэту посвящается (Урок по теме «С.Есенин и украинская поэзия») Всесвітня література. – 2000, №10

 20. Лімборський І. В.Вольтер і Україна. // Зарубіжна література в навч.закл. – 1999, №3

 21. Лімборський І.В. Творча спадщина Гете та її зв’язок з українською літературою. // Відродження . – 1998, №1

 22. Література рідного краю. Письменники Миколаївщини: Посібник – хрестоматія/ Укладач і заг.ред.Огренич Н.М. – Миколаїв:МОІППО, 2003.

 23. Луценко О.В.Зарубіжні письменники і Україна. // Зарубіжна література в школі. – 2008, №13 -14

 24. Мацапура В.І. Українська тема у творчості Пушкіна. // Зарубіжна література в навч.закл. – 2003, №11

 25. Матвіїшин В.Г. Оноре де Бальзак і Україна // Зарубіж. л-ра в шк. України. - 2009. - №2. - С. 2-6

 26. Л. Ф. Мірошниченко, Ю. М. Дишлюк // Зарубіжна література. Позакласні заходи. 9-11 кл. : посібн. для вчителя. – Харків : Ранок, 2004. .

 27. Науменко К.С. Україністика на уроках зарубіжної літератури та в позакласних заходах.// Всесвітня література. – 2006, № 5

 28. Недашківська Я.В. Київ у житті та творчості митців.// Зарубіжна література в школі. – 2008, №19

 29. Рильський М. Мистецтво перекладу. К.,-1975

 30. Приходько Л.І. Бунін і Україна. // Зарубіжна література в школі. – 2004, №4

 31. Смирнова И.А. Пушкин в Украине .// Всесвітня література. – 2000, №5

 32. Сочинський В.Чужинці про Україну.- К., 1992

 33. Чирка В.В., Дяченко А.М., Чирка В.Г. Полтавщина – духовна скарбниця словесного мистецтва.// Зарубіжна література в навчальних закладах.- 2001, №4

 34. Хінкулов Л.Ф. Письменник жив у Києві : (літ. - критич. розповіді). - К. : Дніпро, 1982. - 350 с.

 35. Шуляр В. Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення // Дивослово. – 2003. – №7. – С. 34-39.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка