Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів)Сторінка4/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.72 Mb.
#10499
ТипПрограма
1   2   3   4

Марко Вовчок

«Максим Гримач», «Козачка» або «Два сини», «Інститутка».

Життя і творчість (твори українською, російською, французькою мовами). Премія Академії Франції за історичну повість «Маруся».

Поєднанні у творах реалізму й романтизму, використання у творах художніх засобів фольклору. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г.-Х. Андерсена, П.Е.Брема).

Збірка «Народних оповідань». Продовження шевченківських традицій – жіноча доля, осуд кріпацтва. Оповідання «Козачка». Характеристика дівчини-козачки Олесі та Івана Золотаренка, їхньої страдницької долі. Багатство мови, образотворчі засоби твору. Оповідання «Два сини». Тема згубного впливу царської солдатчини на людській долі. Образ матері-вдови та її синів. Майстерність розкриття внутрішнього світу героїв.

Романтичність оповідання «Максим Гримач», особливості його сюжету, характеротворення. Почуття відповідальності та вини як уселюдські почуття.
ТЛ: романтичний характер у творі.
«Інститутка» - перша соціальна повість в українській літературі. Протиставлення кріпачки Устини панночці-інститутці. Образи кріпаків-протестантів. Мовні особливості твору. Оцінка повісті І.Франком («Найкраща перлина нашої літератури»).

Значення творчості письменниці. Оцінка її літературної діяльності Т.Шевченком, Пантелеймоном Кулішем.


ТЛ: соціальна повість.


5

Учень (учениця): вміє прокоментувати зміст оповідання, визначити жанр твору, пояснити особливості сюжету, роль описів природи, знаходить фольклорні образи-символи. Розуміє зміст поняття характеру у творі. Вміє розпізнавати характер романтичного типу. Розуміє причину заборони Максима Гримача на одруження Катрі з Семеном. Знає думки Куліша, Т.Шевченка про творчість Марка Вовчка. Висловлює власні судження про ідейно-художні особливості оповідання.

Уміє аналізувати народні оповідання про жіночу долю. Знає зміст повісті «Інститутка», уміє скласти порівняльну характеристику Устини і панночки, пояснює різні форми протесту кріпаків проти гнобителів. Уміє скласти невеличке власне оповідання, писати твір на літературну тему у формі порівняльної та групової характеристики персонажів.


Усвідомлення місії митця-гуманіста, борця проти насильства над людиною, за національне відродження і культурне збагачення суспільства. Виховання вміння за будь-яких умов зберігати власну гідність, наполегливість у досягненні мети. Формування позиції – жити власною працею. Усвідомлення переваг життя в суспільстві, де поважають права людини, відсутнє поневолення особистості.

Вплив Ф.Стендаля, О. де Бальзака, П.Меріме, Г.Флобера, Е.Золя, В.Гюго, Г.-Х.Андерсена, І.Тургенєва, М.Некрасова.

Леонід Глібов

«Жаба й Віл», «Мальований Стовп».

Узагальнювальне повторення життєвого і творчого шляху письменника. Два періоди в творчості байкаря.

Байки першого періоду творчості, їх тематика. Зображення безправного становища народу («Вовк та Ягня», «Щука»). Висміювання загальнолюдських вад: непомірне прагнення до слави («Жаба й Віл»). Майстерне володіння засобами комічного.

Байки другого періоду творчості. Показ бездушності та байдужості людини, відірваної від проблем громадського життя («Мальований Стовп»). Ліричне начало в байці.

Вірш «Журба» - «правдива перлина української лірики» (І.Франко).

Значення творчості Л.Глібова в утвердженні української реалістичної байки, її новаторство.
2

Учень (учениця): знає основні факти з біографії письменника, про два періоди його творчості, уміє аналізувати зазначені байки, розкриває їх алегоричний зміст, мораль.
Формування критичного ставлення до спрощення недоліків у людському житті.

Байки Езопа, Ж.Лафонтена, І.Крилова (зарубіжна література).

Юрій-Осип Федькович

«Нива» , «Три як рідні брати».

Юрій Федькович – поет, прозаїк, перекладач, перший буковинський письменник-демократ, вплив на його поезію творчості Т.Шевченка.

Вірш «Нива», присвячений Т.Шевченку. Громадянське й естетичне кредо письменника. Поетичний образ ниви, образотворчі засоби. Жовнірські мотиви в поезії. Продовження традицій Г.Квітки-Основ‘яненка та Марка Вовчка в прозі. Повість «Три як рідні брати». Трагічна доля гуцула-жовніра в цісарській армії. Ідея дружби і побратимства людей різних національностей. Оцінка творчості Ю.Федьковича І.Франком.


3

Учень (учениця): розповідає про життя і творчість письменника, про вплив на нього Т.Шевченка. Аналізує поетичні і прозові твори письменника, розкриває їх ідейний зміст, художні особливості.
Усвідомлення своєї причетності до долі народу.

Західна Україна під гнітом Австро-Угорщини (історія України).

На вибір

Анатолій Свидницький (огляд).

Розповідь про письменника. «Люборацькі» - соціально-психологічний роман нової української літератури. Новаторство теми. Багатогранність і суперечливість образу Гервасія Люборацького, його діти (еволюція образу Антося). Реалістичне змалювання морально-психологічної руйнації особистості. Оцінка роману І. Франком як однієї з «оздоб української літератури».


Степан Руданський (на вибір).

Розповідь про письменника. Інтимна лірика поета («Повій, вітре, на Вкраїну»). Віршовані гуморески-співомовки, своєрідність жанру, їх народні джерела. Оцінка негативних соціальних і побутових явищ життя, людських вад («Добре торгувалось», «Засідатель»). Іван Франко про гуморески С.Руданського.


Олександр Кониський (огляд).

Стисла розповідь про письменника. Олександр Кониський як дослідник творчості Т.Шевченка. Створення українського релігійного гімну («Боже великий, єдиний!..»). Просвітницька проза О.Кониського («Семен Жук і його родичі», «Сестра-жалібниця»). Місце письменника в історії української літератури.2

Учень (учениця): стисло розповідає про життя письменників, їхні основні твори.

Уміє писати стислі відгуки на прочитані твори.

«Боже великий, єдиний!..» (музика).

З літератури ХХ ст.

Вступна бесіда

Література ХХ ст. – мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства. Імена і твори найвідоміших українських письменників ХХ ст., зокрема тих, що вивчалися в попередніх класах.

Непростий шлях розвитку української літератури в ХХ ст. Її жанрове, тематичне, стильове розмаїття.


(11)
2

Учень (учениця): пригадує твори письменників ХХ ст., що вивчалися раніше чи були прочитані самостійно. Вміє сформулювати і висловити власну думку про них.

Твори М.Стельмаха, М.Вінграновського, Г.Тютюнника, Л.Костенко, В.Симоненка, О.Довженка та ін., вивчені в попередніх класах.

Іван Липа. «Мати», «У невідому путь»

«Практичний ідеалізм» письменника-борця. Його життєва біографія як спалах. Притчі «для тих, хто сам кермує власним життям». Життя – постійна боротьба, людина в ньому – борець, шлях цієї боротьби – непередбачуваний і невідомий.2

Учень (учениця): знає про письменника-патріота І.Липу, вміє самостійно прокоментувати зміст притч, виділивши головну ідею кожної з них, вміє проводити аналогії із власного життєвого досвіду.
Усвідомлення власної готовності до життя у прекрасному, але жорстокому світі.

Казка «Близнята» І.Липи, вивчена раніше.

Іван Багряний

«Тигролови» (скорочено).

Українська еміграційна література ХХ ст. І.Багряний – один із найталановитіших із когорти письменників-мігрантів. Популярність його творів у повоєнній Європі.

«Тигролови» – авантюрно-пригодницький роман. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом. Сильний тип української людини – головний герой І.Багряного.
ТЛ: пригодницький роман.


3

Учень (учениця): знає найосновніше про письменника. Вміє аналізувати образ Григорія многогрішного, членів родини Сірків, майора Медвина. Визначає основні ідеї, мотиви роману, роль патріотичного мотиву в сюжеті. Вміє пояснити риси пригодницького твору. Пише твір-роздум про сильну українську людину.
Формування рис вольового характеру, непереборного оптимізму, віри в перемогу.

Образи романтичних героїв Дж.Конрада, Д.Р.Кіплінга, Джека Лондона (зарубіжна література).


Візуальна (зорова) поезія сьогодні

«Фенікс-птах із земель руських». М.Мірошниченка, «Стогін» В.Женченка, «Дзвін гетьмана Івана Мазепи» М.Сарми-Соколовського, паліндром «Хижих мечем мирим» А.Мойсієнка. Поєднання тексту і малюнку (зорових і слухових образів) у зоровій поезії.

Джерела сучасної української візуальної поезії – її барокові взірці ХVІІ-ХVІІІ ст. (курйозний вірш І.Величковського).


ТЛ: візуальна (зорова) поезія.

2

Учень (учениця): вміє пояснити власне розуміння змісту взірців зорової поезії, трактувати їхній ідейно-образний зміст.
Усвідомлення того, що мистецтво – безмежне поле втілення авторської уяви, фантазії, думки, почуттів.

«Раки літеральні» І. Величковського.

Василь Герасим‘юк

«Чоловічий танець», «Перший сніг», «Жива ватра»

Сповідь душі у віршах сучасного поета. Поєднання в них глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому. Філософічні роздуми крізь призму художньої деталі: про повноцінне буття людини, її духовне наповнення.


2

Учень (учениця): виразно і вдумливо читає вірші, вміє схарактеризувати їхній ідейно-образний зміст, пояснити алегоричність поетичного образу. Вміє висловлювати власні думки з приводу прочитаних поезій.
Формування естетичного смаку, вміння відчувати і співпереживати красу художнього світу. Формування самостверджуючої життєвої позиції.
Література рідного краю

Ознайомлення з найцікавішими, зрозумілими для учнів цього віку творами митців рідного краю.2

Учень (учениця): знає імена і твори найталановитіших митців, що народилися в рідному краї, вміє характеризувати і самостійно оцінювати їхні твори.
Усвідомлення необхідності шанобливого ставлення до талановитих митців-земляків.
Урок-підсумок

Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам‘яталися.2

Учень (учениця): вміє робити загальні висновки про письменників, їхні твори, особливості поетики тощо.
Формування вміння толерантно і переконливо обґрунтувати свою думку.

Література для позакласного читання

9 клас

Український світ

Велесова книга.

Літопис Руський.

Плачинда С. Міфи і легенди Давньої України.

Скуратівський В. Дідух. Святвечір.

Із минулого – в майбутнє

Білик І. Похорон Богів.

Винниченко В. Сонячна машина.

Грушевський М. Предок.

Дерево пам‘яті. Книга українського історичного оповідання.

Іваненко О. Марія.

Іваничук Г. Манускрипт з вулиці Руської.

Іванченко Р. Гнів Перуна.

Квітка-Основ‘яненко Г. Салдацький патрет. Пархімове снідання.

Королюк Н. Маленькі історії про українських композиторів ХУІІІ-ХХ ст.

Косач Ю. Володарка Понтиди.

Куліш П. Оповідання. Поеми.

Липа І. Світильник неугасимий. Тринадцять притч.

Малик В. Горить свіча.

Міщенко Д. Синьоока Тивер. Сіверяни.

Мушкетик Ю. Селена. Смерть Сократа. Суд над Сенекою.

Огненний змій. Антологія української фантастики ХІХ ст.

Сенченко І. Діоген.

Скляренко С. Святослав. Володимир.

Сковорода Г. Поезія, байки, філософські трактати.

Слабошпицький М. З голосу нашої Кліо. Марія Башкирцеві.

Старицький М. Остання ніч.

Чуб Д. Живий Шевченко.

Як ти, людино?

Бойко В. Слово після страти. Якщо на землі є пекло…

Гуцало Є. Слово Божої Матері.

Мотрич К. Перед храмом любові і болю.

Речмедін В. Вогонь батькових ран.
У світі поезії

Герасим‘юк В. Смереки.

Забашта Л. Тернова доля. Драматична поема.

Костенко Л. Скіфська балада. Поема.

Мойсієнко А. Віче мечові. Паліндроми.

Молоде вино. Антологія сучасної української поезії.

Шевченко Т. Кобзар.
Смійтеся на здоров‘я

Білоус Д. В класі і в лісі.

Вишня Остап. Мисливські усмішки.

Воробкевич С. „Вісім чи дев’ять? Сміховинки про Безглуздів”.

Динник А. Складна ситуація.

Коломієць О. Фараони. Комедія.Олійник С. Батьки і діти.

Каталог: doc -> files -> news
news -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
news -> «Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок: методика проведення і результативність»
news -> Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Проектування готовності вчителя до інноваційної діяльності Виконавець: Ріпний Микола Петрович
news -> Шляхи формування читацьких інтересів у молодших школярів Ковальова Вікторія Іванівна, учитель початкових класів, учитель вищої категорії, старший учитель, санаторна школа ─ інтернат №2
news -> З початкової школи в основну: проблеми наступності
news -> ─найважливіша умова успішного навчання молодших школярів. Ковальова Вікторія Іванівна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, загальноосвітня санаторна школа ─ інтернат №2
news -> Повідомлення про оприлюднення проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України повідомляє про оприлюднення 29 листопада 2012
news -> Додаток базовий компонент дошкільної освіти
news -> Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема "Пісня над піснями". Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей
news -> Конспект уроку з української літератури в 10 класі підготувала викладач української мови І літератури Технікуму промислової автоматики Одеської державної академії холоду


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка