Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитаціїСкачати 486.74 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір486.74 Kb.
1   2   3
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

5.12020101 “ФАРМАЦІЯ”


з/п

Тема

Кількість годин

Загальний обсяг

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

1

Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві

4

2
2

2

Філософія і медицина Стародавнього світу

3

1
2

3

Філософія і медицина Середньовіччя та епохи Відродження

4

1

2

1

4

Філософія і медицина в епоху Нового часу та Просвітництва

3

2
1

5

Німецька класична філософія та марксизм

3

1
2

6

Філософія ХІХ—ХХ ст.

3

1
2

7

Філософська думка в Україні

4

1

2

1

8

Філософський зміст проблеми буття

4

2
2

9

Проблема свідомості у філософії та медицині

5

1

2

2

10

Діалектика — філософська основа медицини

4

2
2

11

Основні категорії діалектики і проблеми детермінізму, цілісності та структурності в медицині

4

1

2

1

12

Філософське пізнання. Специфіка медичного пізнання

3

1
2

13

Філософський підхід до розуміння людини

5

1

2

2

14

Філософські проблеми медицини

3

2
1

15

Духовне життя суспільства

2

1
1
Усього

54

20

10

24


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.

Завдання для самостійної роботи


 1. Взаємозв’язок філософії та медицини. Історико-філософський процес. “Основне питання філософії”: різноманітність підходів.

 2. Етичні принципи Сократа.

 3. Платон, Арістотель, Епікур, їх філософські ідеї. Школа стоїків.

 4. Становлення класичної античної медицини. Гіппократ про людину, природу та причину хвороб.

 5. Основні ідеї та принципи середньовічної філософії. Теоцентризм. Проблема пізнання. Вчення про людину.

 6. Етапи середньовічної філософії. Схоластика і містика як напрями середньовічної філософії. Вчення Томи Аквінського.

 7. Розвиток людини в епоху Середньовіччя. Вчення К. Галена.

 8. Поняття “Відродження” та характерні риси цієї доби.

 9. Антропоцентризм. Гуманізм. Утопія.

 10. Провідні напрями ренесанстного філософствування. К. Цельс про медицину.

 11. Французький матеріалізм і Просвітництво другої половини XVIII ст. Френсіс Бекон: філософські погляди в медицині.

 12. Особливості німецької класичної філософії. Філософські ідеї І. Канта та їх розвиток у його послідовників. “Етика обов’язку” І. Канта в контексті медицини.

 13. Філософія Г. Гегеля.

 14. “Антропологічний принцип” філософії Л. Фейєрбаха.

 15. Формування філософії марксизму. Розвиток марксистської філософії.

 16. Метод психоаналізу для лікування неврозів (З. Фройд).

 17. Культурологічні та історіософські напрями філософії ХХ ст.

 18. Релігійна філософія ХХ ст.

 19. Особливості та основні етапи розвитку української філософської думки.

 20. Філософська думка часів Київської Русі.

 21. Філософія українського Відродження та Бароко.

 22. Філософія Г.С. Сковороди.

 23. Класична українська філософія. Філософія в Радянській Україні.

 24. Філософія української діаспори в 1920—1990 рр.

 25. Розвиток медицини в Україні.

 26. Методологічне значення проблеми матерії і руху для біології та медицини.

 27. Вклад медицини в розвиток філософських думок про форми руху матерії, простору і часу.

 28. Природа свідомості. Свідомість — людина — праця. Антропосоціогенез.

 29. Ідеальність та інші властивості свідомості. Свідомість і невідоме. Свідомість і духовний світ людини.

 30. Проблема співвідношення фізіологічного і психічного в медицині. Слово як лікувальний фактор. Місце психотерапії в сучасному житті та структурі професійної діяльності медичного працівника.

 31. Особливості прояву законів діалектики в медицині. Всезагальний взаємозв’язок і взаємообумовленість явищ у медицині.

 32. Проблема цілісності і структурності в медицині. Одночасне, особливе і загальне. Суть і явище. Проблема одночасного і загального, сутність і явища в медицині.

 33. Метод аналогії в діагностичному процесі. Проблема істинності діагнозу і джерела діагностичних помилок.

 34. Модельний експеримент у сучасній медицині. Клінічне мислення.

 35. Проблема життя в смерті у філософії медицини.

 36. Медицина і виховання людини. Становлення особистості людини (теоретичні і практичні питання виховання студентів-медиків).

 37. Філософія історичних моделей медичної етики: гіппократова модель (принцип “Не нашкодь”). “Клятва Гіппократа” — основа всіх найновіших кодексів лікарської етики. Модель Т. Парацельса (принцип “Роби добро”). Деонтологічна модель (принцип “Дотримання обов’язку”). Біоетична модель медичної етики (принцип “Поваги прав і гідності пацієнта”).

 38. Сутність духовного життя суспільства.

 39. Індивідуальна і суспільна свідомість.

 40. Система суспільної свідомості. Суспільна психологія та ідеологія. Суспільна свідомість у житті суспільства.

 41. Мораль. Релігія. Мистецтво. Культура.

ЗМІСТ
Тема 1. Філософія, її призначення, зміст і функції в суспільстві
ЛЕКЦІЯ
Світогляд, його структура і функція. Типи світогляду. Світогляд і філософія. Світогляд і професія медичного працівника.

Об’єкт і предмет філософії. Філософські методи. Структура та функції філософії. Філософія в системі культури. Взаємозв’язок філософії та медицини. Історико-філософський процес. “Основне питання філософії”: різноманітність підходів.


САМОСТІЙНА РОБОТА
Взаємозв’язок філософії та медицини. Історико-філософський процес. “Основне питання філософії”: різноманітність підходів.
Студенти повинні знати:

Структуру світогляду. Типи світогляду. Об’єкт і предмет філософії. Філософські методи. Структура та функції філософії. Взаємозв’язок філософії та медицини.


Тема 2. Філософія і медицина Стародавнього світу
ЛЕКЦІЯ
Стародавньоіндійська філософія: періодизація, джерела. Особливості індійської філософії. Школи індійської філософії. Медицина Стародавньої Індії.

Стародавньокитайська філософія: основна ідея – ідея Дао. Два основні напрями китайської філософії — даосизм і конфуціанство. Медицина Стародавнього Китаю.

Філософія античного світу: періодизація античної філософії. Космоцентризм. Досократична філософія. Софісти. Етичні принципи Сократа. Платон, Арістотель, Епікур, їх філософські ідеї. Школа стоїків. Становлення класичної античної медицини. Гіппократ про людину, природу та причину її хвороб.
САМОСТІЙНА РОБОТА
Етичні принципи Сократа. Платон, Арістотель, Епікур, їх філософські ідеї. Школа стоїків. Становлення класичної античної медицини. Гіппократ про людину, природу та причину хвороб.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
Стародавньоіндійська філософія: періодизація, джерела. Школи індійської філософії. Медицина Стародавньої Індії. Стародавньокитайська філософія: основна ідея — ідея Дао. Два основні напрями Китайської філософії — даосизм і конфуціанство. Медицина Стародавнього Китаю. Філософія античного світу: періодизація античної філософії. Досократична філософія. Софісти. Етичні принципи Сократа. Платон, Арістотель, Епікур їх філософські ідеї.
Студенти повинні знати:

Стародавньоіндійську філософію. Школи індійської філософії. даосизм і конфуціанство. Філософію античного світу. Етичні принципи Сократа. Філософські ідеї Платона, Арістотеля, Епікура, Гіппократа.


Тема 3. Філософія і медицина Середньовіччя та епохи Відродження
САМОСТІЙНА РОБОТА
Основні ідеї та принципи середньовічної філософії. Теоцентризм. Проблема пізнання. Вчення про людину. Етапи середньовічної філософії. Схоластика і містика як напрями середньовічної філософії. Вчення Томи Аквінського. Розвиток медицини в епоху Середньовіччя. Вчення К. Галена.

Поняття “Відродження” та характерні риси духовного життя цієї доби. Антропоцентризм. Гуманізм. Утопія. Провідні напрями ренесансного філософствування.

К. Цельс про медицину.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
Основні ідеї та принципи середньовічної філософії. Теоцентризм. Вчення про людину. Етапи середньовічної філософії. Схоластика і містика як напрями середньовічної філософії. Вчення Томи Аквінського. Розвиток медицини в епоху Середньовіччя. Вчення К. Галена. Поняття “Відродження” та характерні риси духовного життя цієї доби. Антропоцентризм. Гуманізм. Утопія. Провідні напрями ренесансного філософствування.
Студенти повинні знати:

Основні ідеї та принципи середньовічної філософії. Етапи середньовічної філософії. Вчення Томи Аквінського. Розвиток медицини в епоху Середньовіччя. Поняття “Відродження”. Провідні напрями ренесансного філософствування. К. Цельс про медицину.


Тема 4. Філософія і медицина в епоху Нового часу та Просвітництва
ЛЕКЦІЯ
Емпіричний напрям у філософії Нового часу (Ф. Бекон, Дж. Локк, Д. Юм).

Раціоналістичний напрям у філософії Нового часу (Р. Декарт, Б. Спіноза, Г. Лейбніц).

Французький матеріалізм і Просвітництво другої половини ХVІІІ ст.

Френсіс Бекон: філософські погляди в медицині.


САМОСТІЙНА РОБОТА
Французький матеріалізм і Просвітництво другої половини ХVІІІ ст.

Френсіс Бекон: філософські погляди в медицині.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
Емпіричний напрям у філософії Нового часу. Французький матеріалізм і Просвітництво другої половини ХVІІІ ст. Френсіс Бекон: філософські погляди в медицині.
Студенти повинні знати:

Емпіричний та раціоналістичний напрям у філософії Нового часу. Французький матеріалізм і Просвітництво. Філософські погляди в медицині Френсіса Бекона.


Тема 5. Німецька класична філософія та марксизм
САМОСТІЙНА РОБОТА
Особливості німецької класичної філософії. Філософські ідеї І. Канта та їх розвиток у його послідовників. “Етика обов’язку” І. Канта в контексті медицини. Філософія Г. Гегеля. “Антропологічний принцип” філософії Л. Фейєрбаха. Формування філософії марксизму. Розвиток марксистської філософії.
Студенти повинні знати:

Німецьку класичну філософію. Філософські ідеї І. Канта. Філософію Г. Гегеля, Л. Фейєрбаха. Розвиток марксистської філософії.


Тема 6. Філософія ХІХ—ХХ ст.
ЛЕКЦІЯ
Своєрідність російської філософії. Медицина: лікарі-філософи Росії ХІХ — першої половини ХХ ст. Особливості духовних процесів та розвитку філософії ХХ ст. Сцієнтистські напрями в зарубіжній філософії ХХ ст. Напрями антропологічного спрямування у філософії ХХ ст. Метод психоаналізу для лікування неврозів (З. Фройд). Культурологічні та історіософські напрями філософії ХХ ст. Релігійна філософія ХХ ст.
САМОСТІЙНА РОБОТА
Метод психоаналізу для лікування неврозів (З. Фройд). Культурологічні та історіософські напрями філософії ХХ ст. Релігійна філософія ХХ ст.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
Медицина: лікарі-філософи Росії ХІХ — першої половини ХХ ст. Особливості духовних процесів і розвитку філософії ХХ ст. Сцієнтистські напрями у зарубіжній філософії ХХ ст. Напрями антропологічного спрямування у філософії ХХ століття. Метод психоаналізу для лікування неврозів. Релігійна філософія ХХ ст.
Студенти повинні знати:

Особливості російської філософії. Сцієнтистські напрями у зарубіжній філософії ХХ ст. Напрями антропологічного спрямування у філософії ХХ ст. Культурологічні та історіософські напрями філософії ХХ ст. Релігійна філософія ХХ ст.


Тема 7. Філософська думка в Україні
САМОСТІЙНА РОБОТА
Особливості та основні етапи розвитку української філософської думки. Філософська думка часів Київської Русі. Філософія українського Відродження та Бароко. Філософія Г.С. Сковороди. Класична українська філософія. Філософія в Радянській Україні. Філософія української діаспори в 1920—1990 рр. Розвиток медицини в Україні.
Студенти повинні знати:

Етапи розвитку української філософської думки. Філософську думку часів Київської Русі. Філософію Г.С. Сковороди. Філософію української діаспори в 1920—1990 рр. Розвиток медицини в Україні.


Тема 8. Філософський зміст проблеми буття
ЛЕКЦІЯ
Поняття “онтологія”. Буття: проблеми, концепції, форми. Вчення про світ. Буття людини у філософії і медицині.

Матерія та рух. Простір і час. Методологічне значення проблеми матерії та руху для біології та медицини. Вклад медицини в розвиток філософських думок про форми руху матерії, простору і часу.


САМОСТІЙНА РОБОТА
Методологічне значення проблеми матерії і руху для біології та медицини. Вклад медицини в розвиток філософських думок про форми руху матерії, простору і часу.
Студенти повинні знати:

Поняття “онтологія”, “буття”, “світ”. Матерія та рух. Простір і час. Значення матерії і руху для біології та медицини.


Тема 9. Проблема свідомості у філософії та медицині
САМОСТІЙНА РОБОТА
Природа свідомості. Свідомість—людина—праця. Антропосоціогенез. Ідеальність та інші властивості свідомості. Свідомість і несвідоме. Свідомість і духовний світ людини. Проблема співвідношення фізіологічного і психічного у медицині. Слово як лікувальний фактор. Місце психотерапії в сучасному житті та структурі професійної діяльності медичного працівника.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
Свідомість—людина—праця. Свідомість і несвідоме. Свідомість і духовний світ людини. Проблема співвідношення фізіологічного і психічного у медицині. Місце психотерапії в сучасному житті та структурі професійної діяльності медичного працівника.
Студенти повинні знати:

Антропосоціогенез. Свідомість і несвідоме. Проблему співвідношення фізіологічного і психічного у медицині. Місце психотерапії в сучасному житті.Тема 10. Діалектика — філософська основа медицини
ЛЕКЦІЯ
Становлення діалектичних ідей в історії людського пізнання. Основні принципи діалектики. Поняття закону в філософії і медицині. Особливості прояву законів діалектики в медицині. Всезагальний взаємозв’язок і взаємообумовленість явищ у медицині.
САМОСТІЙНА РОБОТА
Особливості прояву законів діалектики в медицині. Всезагальний взаємозв’язок і взаємообумовленість явищ у медицині.
Студенти повинні знати:

Основні принципи діалектики. Поняття закону у філософії і медицині. Особливості прояву законів діалектики у медицині. Всезагальний взаємозв’язок і взаємообумовленість явищ у медицині.


Тема 11. Основні категорії діалектики і проблеми детермінізму, цілісності та структурності в медицині
ЛЕКЦІЯ
Загальна характеристика філософських категорій. Причина і наслідок. Зовнішнє і внутрішнє. Проблема причинності в медицині. Необхідність і випадковість. Можливість і дійсність. Значення категорій необхідності і випадковості, можливості і дійсності для медицини. Частина і ціле. Зміст і форма. Проблема цілісності і структурності в медицині. Одиночне, особливе і загальне. Суть і явище. Проблема одиночного і загального, сутності і явища в медицині.
САМОСТІЙНА РОБОТА
Проблема цілісності і структурності в медицині. Одиночне, особливе і загальне. Суть і явище. Проблема одиночного і загального, сутності і явища в медицині.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
Загальна характеристика філософських категорій. Причина і наслідок. Зовнішнє і внутрішнє. Проблема причинності в медицині. Необхідність і випадковість. Можливість і дійсність. Значення категорій необхідності і випадковості, можливості і дійсності для медицини. Частина і ціле. Зміст і форма. Проблема цілісності і структурності в медицині. Одиночне, особливе і загальне. Суть і явище. Проблема одиночного і загального, сутності і явища в медицині.
Студенти повинні знати:

Філософські категорії. Причина і наслідок. Зовнішнє і внутрішнє. Проблема причинності в медицині. Необхідність і випадковість. Можливість і дійсність. Значення категорій необхідності і випадковості, можливості і дійсності для медицини. Частина і ціле. Зміст і форма. Проблема цілісності і структурності в медицині. Одиночне, особливе і загальне. Суть і явище. Проблема одиночного і загального, сутності і явища в медицині.


Тема 12. Філософське пізнання. Специфіка медичного пізнання
ЛЕКЦІЯ
Предмет теорії пізнання. Істина в філософії. Методи наукового пізнання і специфіка їх використання в медичних дослідженнях. Єдність чуттєвого і раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні. Співвідношення емпіричного й теоретичного рівнів пізнання.

Поняття "практика". Функції та види практичної діяльності.

Діагностика — специфічна форма пізнання. Діагностика і кібернетика. Метод аналогії в діагностичному процесі. Проблема істинності діагнозу і джерела діагностичних помилок. Модельний експеримент у сучасній медицині. Клінічне мислення.
САМОСТІЙНА РОБОТА
Метод аналогії в діагностичному процесі. Проблема істинності діагнозу і джерела діагностичних помилок. Модельний експеримент у сучасній медицині. Клінічне мислення.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
Предмет теорії пізнання. Методи наукового пізнання і специфіка їх використання в медичних дослідженнях. Єдність чуттєвого і раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні. Співвідношення емпіричного й теоретичного рівнів пізнання. Поняття "практика". Функції та види практичної діяльності. Діагностика — специфічна форма пізнання. Діагностика і кібернетика. Метод аналогії в діагностичному процесі. Проблема істинності діагнозу і джерела діагностичних помилок. Модельний експеримент у сучасній медицині. Клінічне мислення.
Студенти повинні знати:

Предмет теорії пізнання. Методи наукового пізнання і специфіку їх використання в медичних дослідженнях. Єдність чуттєвого і раціонального, логіки та інтуїції у пізнанні. Поняття "практика". Функції та види практичної діяльності. Метод аналогії в діагностичному процесі. Модельний експеримент у сучасній медицині. Клінічне мислення.


Тема 13. Філософський підхід до розуміння людини
ЛЕКЦІЯ
Філософія та антропологія. Основні принципи філософсько-антропологічної характеристики людини. Філософські основи медичної антропології. Тіло і душа: релігійна постановка проблеми. Тіло і душа: як проблема філософії і науки. Психіка і свідомість. Роль праці в антропогенезі. Людина як особистість. Соціалізація особистості. Загадка людського "Я". Особистість у пошуках сенсу життя. Проблема життя і смерті у філософії і медицині. Медицина і виховання людини. Становлення особистості людини (теоретичні і практичні питання виховання студентів-медиків).
САМОСТІЙНА РОБОТА
Проблема життя і смерті у філософії і медицині. Медицина і виховання людини. Становлення особистості людини (теоретичні і практичні питання виховання студентів-медиків).
Студенти повинні знати:

Основні принципи філософсько-антропологічної характеристики людини. Філософські основи медичної антропології. Роль праці в антропогенезі. Проблеми життя і смерті у філософії і медицині. Становлення особистості людини (теоретичні і практичні питання виховання студентів-медиків).


Тема 14. Філософські проблеми медицини
ЛЕКЦІЯ
Філософія медицини і медицина як наука. Філософська методологія в медицині. Історична доля взаємовідносин філософії і медицини. Предмет медицини як науки — людина в умовах екосоціуму.

Розвиток сучасної медичної науки.

Філософські категорії і поняття медицини. Специфіка понять і термінів у медицині. Соціально-біологічна і психосоматична проблеми.

Співвідношення соціального і біологічного в людині. Проблеми норми, здоров’я і хвороби. Філософія здоров’я і хвороби. Гносеологічні питання теорії хвороби в сучасній медицині. Дієво-інформаційний підхід до вивчення людини і медицини.

Біоетика як сучасна форма медичної етики. Формування моральної позиції лікаря. Філософія принципів взаємовідносин медичного працівника і пацієнта.

Філософія історичних моделей медичної етики: гіппократова модель (принцип “Не нашкодь”); “Клятва Гіппократа” — основа всіх найновіших кодексів лікарської етики; модель Т. Парацельса (принцип “Роби добро”); деонтологічна модель (принцип “Дотримання обов’язку”); біоетична модель медичної етики (принцип “Поваги прав і гідності пацієнта”).

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка