Програма для студентів спеціальності 030302 "Реклама та зв'язки з гормадськістю" ЗатвердженоСкачати 447.13 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір447.13 Kb.
#10633
ТипПрограма
1   2   3

Практичне заняття 1 (2 год.)
 1. Асиміляція, дисиміляція, акомодація, гаплологія.

 2. Види асиміляції приголосних звуків:

а) за дзвінкістю;

б) за глухістю;

в) за м’якістю;

г) за твердістю;

ґ) за місцем та способом творення.
Література

Основна


 1. Сучасна українська мова / За ред. О.Д Пономарева. – 3 вид. – К.: Либідь, 2005. – С. 19-21.

 2. Плющ Н., Бас- Кононенко О. та ін. Сучасна українська літературна мова. Фонетика: Навч. посібник для студентів-філологів. – К., 2002.- С.60 - 71.

 3. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - С. 46-48.

 4. Тоцька Н.І. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія: Посібник – К.: Вища шк. 1995.- С. 96-107.

 5. Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О.М., Сербенська О.А.,Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К., Либідь, 2000. – С. 77- 86.

Додаткова 1. Українська мова: Енциклопедія. – Вид. 2-ге, виправлене і доповнене – К., 2004. – Відповідні статті.Практичне заняття 2 (2 год.)


 1. Уплив темпу мовлення на ступінь та якість модифікації звуків.

 2. Живі та історичні чергування в українській мові.

 3. Типи транскрипцій (фонематична, фонетична, алофонемна= орфоепічна), їх завдання.

Література

Основна


 1. Сучасна українська мова / За ред. О.Д Пономарева. – 3 вид. – К.: Либідь, 2005. – С. 19-21.

 2. Плющ Н., Бас- Кононенко О. та ін. Сучасна українська літературна мова. Фонетика: Навч. посібник для студентів-філологів. – К., 2002.- С.71 – 78; 106-109; 138-140; 152 – 171;

 3. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - С. 42- 46.

 4. Тоцька Н.І. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія: Посібник – К.: Вища шк. 1995.- С. 35-37; 107 - 132.

 5. Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О.М., Сербенська О.А.,Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К., Либідь, 2000. – С. 86 – 99.

 6. Орфоепічний словник / Укладач М.І.Погрібний. – К.. 1984.

 7. Орфоепічний словник української мови: У 2 т. Т.1,2. – К., 2001 - 2003

Додаткова 1. Українська мова: Енциклопедія. – Вид. 2-ге, виправлене і доповнене – К., 2004. –Статті "Чергування звуків". - С. 790-791; "Позиційні чергування". – С.501.

 2. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика. / За ред. І.К.Білодіда. – К., 1969. - С.418 - 431.Самостійна робота студентів (4 години), на яку виносяться проблеми:
Звук і значення. Експериментально-фонетичне дослідження. (Форма контролю – реферат за результатами експерименту).

Завдання: скласти слова – логотоми. За першими звуками в цих словах встановити асоціацію звуків з: а) розміром (великий, середній, малий, дуже великий, крихітний, низький, високий, середній); б) кольорами (темний, світлий); в) якістю ( добрий, сердитий, ніжний, м’який, пихатий, скромний, твердий, гострий, колючий). Для цього підготувати таблиці і запропонувати їх аудиторам.


Література

Журавлёв А. Звук и смысл. – М., 1991.

Левицкий В. Семантика и фонетика. – Черновцы, 1973.

Тема 5. Суперсегментні одиниці: наголос, інтонація. Склад як поле реалізації сегментних та суперсегментних засобів.
1.Суперсегментні фонетичні одиниці, їх нерозривний зв’язок із сегментними.

2. Наголос:

а) природа українського наголосу;

б) характеристика українського наголосу ( різномісний, перехідний);

в) функції наголосу;

г) типи наголосу ( словесний, логічний, синтагматичний, фразовий ).

3. Фонетичне слово. Енклітики та проклітики.


 1. Склад як поле реалізації сегментних та суперсегментних засобів.

5. Інтонація, її роль у мовленні.

 1. Паузи, їх типи.

7. Синтагма.

8. Партитура тексту.


Практичне заняття (2 год).


 1. Артикуляційна й акустична природа українського наголосу.

 2. Характеристика українського словесного наголосу.

 3. Функції українського наголосу.

 4. Фонетичне слово. Енклітики та проклітики.

 5. Роль інтонації в усному мовленні.

 6. Актуальне членування речення.

 7. Паузи, їх різновиди та роль в усному мовленні.

 8. Партитура тексту.

Література

Основна


 1. Сучасна українська мова / За ред. О.Д Пономарева. – 3 вид. – К.: Либідь, 2005. – С. 20-21.

 2. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – С.26-32.

 3. Плющ Н., Бас-Кононенко О. та ін. Сучасна українська літературна мова. Фонетика: Навч. посібник для студентів-філологів. – К., 2002.- С.117 – 132; 142-143.

 4. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - С.49-51; 26-34.

 5. Тоцька Н.І. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія: Посібник – К.: Вища шк. 1995.- С. 136 – 142.

 6. Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О.М., Сербенська О.А.,Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К., Либідь, 2000. – С. 101 – 112.

Додаткова 1. Бровченко Т.О. Словесний наголос в сучасній українській мові. – К., 1969.

 2. Винницький В. Українська акцентна система: становлення. розвиток. – Львів, 2002.

 3. Митрополит Іларіон. Український літературний наголос.- Вінніпег, 1952.

 4. Пауза //Українська мова: Енциклопедія. – Вид. 2-ге, виправлене і доповнене – К., 2004. – С. 462.


Самостійна робота (4 год.).
Склад як поле реалізації сегментно-суперсегментних одиниць.

Транслітерація (теорія, віднайдення в пресових виданнях прикладів транслітерації (не менше 20).

Форма контролю: конспект літератури, виконання практичних завдань.
Література:


 1. Плющ Н., Бас-Кононенко О. та ін. Сучасна українська літературна мова. Фонетика: Навч. посібник для студентів-філологів. – К., 2002.- С. 110-117; 142-143 (практично).

 2. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - С.48-49.

 3. Тоцька Н.І. Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія: Посібник – К.: Вища шк. 1995.- С. 132 - 136.

 4. Українська мова: Практикум. Навчальний посібник / Пазяк О.М., Сербенська О.А.,Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. – К., Либідь, 2000. – С.99-101. Вправи 55,56.

Додаткова

Склад //Українська мова: Енциклопедія. – Вид. 2-ге, виправлене і доповнене – К., 2004. – С. 599 - 600.

Транскрипція. Транслітерація // Українська мова: Енциклопедія. – Вид. 2-ге, виправлене і доповнене – К., 2004. – С. 691.

Ющук І.П. Українська мова. – К., Либідь, 2003. – С.102.
ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ, НА ЯКИЙ ВИНОСЯТЬСЯ ВСІ ПИТАННЯ МОДУЛЯ (2 ГОДИНи).


Скачати 447.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка