Програма для студентів спеціальностей „Фінанси, «Облік І аудит» ЗатвердженоСторінка4/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5


Задача 2. Функція попиту населення на товар: QD = 200 - Р.

Функція пропозиції: QS = -10 + 0,5Р,

де QD - обсяг попиту, млн. шт. в рік;

QS - обсяг пропозиції, млн. шт. в рік;

Р - ціна товару, гр. од.

а) Визначте рівноважні ціну і обсяг продажу.

б) Якщо ціна даного товару знизилась на 10 гр. од., що буде спостерігатися на ринку: надлишок чи дефіцит?

в) Припустимо, що на даний товар вводиться акцизний збір у розмірі 30% від ціни товару. Розрахуйте рівноважні ціну та обсяг продажу, загальну суму податкових надходжень до бюджету.

г) Припустимо, що товар дотується із бюджету в розмірі 20% від ціни товару. Розрахуйте надлишки споживача до і після введення дотації і величину витрат з бюджету на введення дотації.
Задача 3. Сім’я купує 100 одиниць товару в місяць по ціні 1000 гр. од. за одиницю товару. Еластичність попиту на товар: Ер = -1,5. Ціна товару збільшилася на 10 %. Як змінилися загальні витрати сім’ї на купівлю товару?
Задача 4. На графіку зображені криві байдужості деякого споживача. Комбінації товарів, що максимізують корисність, при двох різних цінах на товар Х представлені точками А і В.

Дайте відповіді на запитання:

а) Який дохід споживача?

б) Яка ціна товару Х в точці А? У точці В?

в) Які координати двох точок на кривій попиту споживача для товару Х? Зобразіть цю криву.

г) Якими будуть витрати споживача на інші товари в точці А? В точці В?Задача 5. Припустимо, що чистий монополіст і чиста конкурентна фірма мають однакові витрати на одиницю продукції:

ТС = Q2/50 + 16Q + 200; Р = 50 - 1/12 • Q;

Співставте їх з точки зору:

а) ціни;

б) обсягу випуску;

в) прибутку;

г) розподілу.

Оскільки монополіст і конкурентна фірма дотримуються правила МС = МR при максимізації прибутку, як ви поясните різні результати.

Задача 6. Використовуючи наведені дані про діяльність конкурентного підприємства заповніть пропуски в таблиці і з’ясуйте по кожному варіанту, що доцільніше для нього:

а) закритися;

б) збільшити обсяг виробництва для мінімізації збитків;

в) зменшити обсяг виробництва для мінімізації збитків;

г) збільшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;

д) зменшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;

е) нічого не змінювати.

Поясніть чому?Варіанти

Р

Q

ТR

TC

FC

VC

ATC

AVC

MC

А
8

40
125

7

В
6

27

22.8
214

С45.5

43.46.2

5.5

7

D

5
20
64.5

5

E20

21.5

6.53

3.5Задача 7. Визначити доцільність інвестицій в будівництво взуттєвої фабрики в сумі 10 млн.гр.од. Фабрика будуватиметься 2 роки. Освоєння за 1 рік – 5 млн.гр.од., на другий – 5 млн.гр.од. Фабрика випускатиме чобітки 7500 шт. В місяць на протязі 15 років при витратах 38 гр.од. за кожну пару. Відпускна ціна у 48 гр.од. Очікується, що через низький попит і недостатність реклами перший рік принесе фабриці збитки в 0,6 млн.гр.од., другий - 0,1 млн.гр.од. Наступні роки приноситимуть прибутки. Фабрика старіє і через 15 років може бути продана на злом за 0,5 млн.гр.од. Норматив приведення - 7 %.

VІ варіант

Задача 1. Функція попиту на товар на внутрішньому ринку описується рівнянням: QD = 100 - 2Р. Функція пропозиції: QS = -50 + 3Р, де QD - обсяг попиту; QS - обсяг пропозиції; Р - ціна товару, гр. од. Світова ціна на даний товар встановилась на рівні 20 гр.од. Визначте: а) розмір імпорту в країну, якщо держава не встановлює мито і квоти, а також як зміниться обсяг пропозиції вітчизняних виробників і імпортні ставки при: 1) введенні мита в розмірі 6 гр.од. за одиницю товару; 2) введенні митної квоти в розмірі 30 шт.
Задача 2. Ринок абрикос у Київському регіоні характеризується наступними функціями попиту і пропозиції (Q в кг на день): QD = 3550 - 266Р, QS = 1800 + 240Р.

Функція попиту на абрикос на ринках Києва: QD = 1000 - 46Р. Попит на абрикоси на ринках Київській області скоротився на 40%.

а) Визначте нову функцію попиту на абрикоси у Київському регіоні.

б) Визначте, як вплинуло падіння попиту в області на доходи продавців абрикос?

в) Припустимо, що держава встановила нижню межу ціни на всі абрикоси на рівні 3 гр.од. і закупила їх надлишок, що утворився на ринку. Яку кількість і на яку суму вона повинна закупити абрикос.
Задача 3. Споживач весь свій дохід у 200 гр. од. витрачає на придбання товару Х за ціною 10 гр.од. і У за ціною 20 гр.од. Вибір споживача, що максимізує корисність, включає 12 одиниць товару Х і 4 одиниці товару У. Побудуйте графік і позначте точку рівноваги. Проілюструйте збіль-шення ціни товару Х до 20 гр.од. і зниження ціни товару У до 5 гр.од. Побудуйте лінію «ціна-споживання». Використовуючи лінію «ціна-споживання», побудуйте криву попиту споживача на товар Х.
Задача 4. Виробнича функція фірми задана формулою: QL=4L. Обсяг попиту на продукцію: Q=16-P. Функція пропозиції праці має вигляд: LS=PL+2. Знайти обсяг використання праці та ціну праці, а також обсяг виробництва продукції та ціну на неї, якщо: а) фірма є монополістом на ринку благ і досконалим конкурентом на ринку ресурсів; б) фірма є досконалим конкурентом на ринку благ і монополістом на ринку ресурсів.
Задача 5. Відомо, що ринок бензину у деякій країні знаходиться в умовах досконалої конкуренції, а попит на бензин описується рівнянням QD=200-20Р. Середні витрати типової бензоколонки дорівнюють АС=5+(Q-5)2. Яка кількість бензоколонок повинна функціонувати в галузі у довгостроковій перспективі?
Задача 6. Монополіст протягом деякого періоду виробляє Q одиниць продукції, а загальні витрати виробництва ТС = f(Q).

Залежність між ціною Р і обсягом випущеної продукції Q, яку можна продати по цій ціні Р = f(Q). Розрахувати, за яких умов прибуток буде максимальний: ТС = 1/48 • Q2 + 24Q + 100; Р = 36 - 1/8 • Q;

Розрахувати, за яких умов прибуток буде максимальний:
Задача 7. Виробнича функція фірми . Фірма є монополістом на ринку продукції, де функція «ціна-збут» має вигляд: Ринок праці з боку пропозиції є монополією, причому функція пропозиції праці має вигляд: . Знайдіть оптимальний обсяг використання праці фірмою та ціну праці, яку визначає фірма.
VІІ варіант

Задача 1. В галузі досконалої конкуренції функціонує 100 однакових фірм. Функція сукупних витрат кожної з них має вигляд: ТС=2Q2. Визначити функцію пропозиції однієї фірми і всієї галузі. Визначити рівноважні значення ціни і обсягу виробництва продукції, якщо функція попиту на продукцію галузі має вигляд QD=5000-100Р.
Задача 2. № 26. Функція попиту населення на товар: QD = 8 - Р. Функція пропозиції: QS = -4 + 2Р, де Q D - обсяг попиту, млн. шт. в рік; QS - обсяг пропозиції, млн. шт. в рік; Р - ціна товару, гр. од.

а) Визначте рівноважні ціну і обсяг продажу.

б) Припустимо, що ціна встановлена державою на рівні 5 гр. од. Визначте обсяги продажу і надлишку товару.

в) Припустимо, що на даний товар виробнику виплачується дотація у розмірі 1 гр. од. за штуку. Визначте нові рівноважні ціну і обсяг продажу.

г) Уряд обкладає продавця товару податком у розмірі 2 гр. од. за одиницю товару. Як це вплине на рівноважну ціну і обсяг продажу? Визначте їх.
Задача 3.

На ринку певного товару встановилась ціна 4 гр. од., якій відповідає рівноважна кількість в 60 тис. шт. Еластичність попиту в даній точці складає (-2/3), а еластичність пропозиції. Держава встановила максимальну ціну, що рівна 3 гр. од. Визначити величину дефіциту, якщо попит і пропозиція представлені лінійними функціями.


Задача 4. Використовуючи наведені дані про діяльність малого підприємства заповніть пропуски в таблиці і з’ясуйте по кожному варіанту, що доцільніше для підприємства:

а) закритися;

б) збільшити обсяг виробництва для мінімізації збитків;

в) зменшити обсяг виробництва для мінімізації збитків;

г) збільшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;

д) зменшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;

е) нічого не змінювати.

Поясніть чому?Варіанти

Р

Q

ТR

TC

TFC

TVC

ATC

AVC

MC

І

ІІ

ІІІІV

V


5

3


5

12,8

30

13,6
20


3,9

7,2
2

1,4


14,1

10

23,15

63

3,54,7
5


2

3,2


6

2,7


3Задача 5. Дана функція попиту QD = 10 - Р, де QD - обсяг попиту, тис. шт. в місяць; Р - ціна, гр. од.

Визначте коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні при ринковій ціні Р = 2 гр. од. При якій ціні коефіцієнт Ер буде одиничним?


Задача 6. Процес виробництва малого підприємства по виробництву піддонів описується функцією:

Q = 4L1 / 2 • K1 / 2 ;

де Q - кількість піддонів, виготовлених за день; L - години праці; К - години роботи устаткування.

Припустимо, що протягом дня затрачається 12 год. праці і 12 год. роботи устаткування. Яка максимальна кількість піддонів може бути виготовлена за день?

Припустимо, що підприємство подвоїло затрати обох факторів. Визначте збільшення обсягу виробництва. Поясніть ефект масштабу виробництва.
Задача 7. Фірма-монополіст працює на ринку з двома групами споживачів, попит яких на її продукцію описується рівняннями: Q1=60-0,5Р1, Q2=80-Р2, де Q1,2 і Р1,2 – обсяг випуску і ціна для кожної групи споживачів відповідно. Граничні витрати фірми постійні і дорівнюють 50. Обчисліть обсяги продаж, ціну продукції на кожному ринку, а також суму монопольного прибутку.
VІІІ варіант

Задача 1. Індивід споживає продукти Х і У і витрачає на них 25 гр.од. в тиждень. РХ=3 гр.од., РУ=2 гр.од. Функція корисності індивіда: TU (X; Y) = 0,5* X*Y.

Визначте функцію бюджетного обмеження споживача;

При споживанні яких кількостей товарів Х і У індивід максимізує корисність?

Яка величина сукупної корисності товарів, які споживає споживач?


Задача 2. Викладач економічної теорії отримав пропозицію прочитати для своїх колег ряд лекцій з мікроекономіки. Йому обіцяють за цю роботу оплату на умовах «зарплата+15%». Які, з наведених нижче, статей витрат йому слід з економічної точки зору включити у свої витрати? Чому?

а) витрати на купівлю зарубіжних «економіксів» для самопідготовки;

б) витрати на вивчення в середній школі іноземної мови, необхідної для читання зарубіжних підручників;

в) витрати на харчування його і його сім'ї в період підготовки і читання лекцій;

г) витрати на білети в дитячий театр, щоб його діти не заважали йому готуватися до роботи;

д) витрати на кооперативну квартиру, в якій відбувається підготовка до лекцій;

е) оплата відвідання басейну, куди викладач періодично ходить для зняття нервової напруги;

ж) витрати на купівлю комп'ютера, на якому викладач розв'язує задачі до лекції;

з) витрати викладача на вивчення вищої математики у вузі, яка необхідна йому для розв'язання задач з мікроекономіки.
Задача 3. Припустимо, що на ринку бензину положення рівноваги досягається в т. Е1, з рівноважною ціною Р* = 1 дол. і Q* = 10 млн. галонів в місяць. Уряд вводить податок для продавців бензину у розмірі 10 центів за галон, що викликає зсув кривої пропозиції з S1 до S2, як показано на малюнку. Нове положення рівноваги досягається в т. Е2.

Дайте відповіді на наступні питання:

а) Який сукупний дохід від податку?

б) Поясніть, чому рівноважна ціна не піднялася на 10 центів?

в) Скільки складе чиста ціна, що залишається продавцям бензину після виплати податку?

г) Яку частину податку продавцям бензину фактично вдалося перекласти на споживачів у результаті зменшення пропозиції?


Задача 4. Припустимо, що ви збираєтесь відкрити мале підприємство по виробництву столярних виробів. Придбання необхідного устаткування обійдеться вам у 50 тис. гр. од. власних коштів, які при альтернативному їх використання можуть щорічно вам принести 5 тис. гр. од. доходу. Устаткування розраховане на 10 років роботи. Вам необхідно найняти 5 робітників, місячний фонд оплати яких становитиме 3000 гр. од. Крім того, за оренду виробничого приміщення ви щорічно сплачуватиме 4 тис. гр. од., а на закупівлю сировини і матеріалів та оплату електроенергії витрачатиме 15 тис. гр. од. На вашими підрахунками річний дохід підприємства від продажу столярних виробів після сплати податків становитиме 69,3 тис. гр. од. На аналогічному малому підприємстві вам пропонують зайняти вакантну посаду менеджера з річною оплатою в 10200 гр. од. Обчисліть розміри бухгалтерського і економічного прибутку, які отримуватиме мале підприємство, виходячи з наведених вище даних.
Задача 5. Цукровий завод виробляє Q тонн цукру на місяць, а загальні витрати виробництва:

Залежність між ціною і обсягом випущеної продукції виражена, якПри яких умовах прибуток підприємства буде максимальним?


Задача 6. Досконало конкурентний ринок з рівноважним обсягом продукції 100 тис. автомобілів за рік захопили дві фірми. Яким буде обсяг випуску кожної фірми у випадку отримання ними нульового економічного прибутку при за умови рівності середніх і граничних витрат за будь-якого обсягу випуску?

Оскільки ринок з досконало конкурентного перетворюється у дуопольний, то для максимізації прибутку (згідно з моделлю Курно) фірми в сукупності випускатимуть лише 2/3 конкурентного обсягу (максимально можливого) випуску. Тобто 1-ша фірма випускатиме 33 од продукції, і 2-га – 33.


Задача 7.

Одиниці пращі (L)

Граничний продукт праці (МРL), од.

Гранична доходність праці (МRРL),

гр. од.

Одиниці капіталу (К)

Граничний продукт (МРК), од.

Гранична доходність капіталу (МRРК),

гр. од.

1

2

34

5

67

36

30

1815

12

96

72

60

3630

24

1812

1

2

34

5

67

39

27

1812

9

63

78

54

3624

18

126

  1. За якою ціною підприємство реалізує свою продукцію? Чи можна ринок, на якому реалізується продукція підприємства, назвати конкурентним?

  2. Яке співвідношення праці і капіталу забезпечує підприємству найменші витрати при виробництві 150 одиниць продукції?

  3. Скільки одиниць праці і капіталу слід використовувати підприємству, щоб отримати максимальний прибуток? Який обсяг продукції випускається при цьому? Яка величина цього прибутку?

  4. Як зміниться співвідношення ресурсів при виробництві 150 одиниць продукції, якщо вартість робочої сили знизиться до 12 гр. од., а вартість одиниці капіталу зросте до 39 гр. од.?

  5. Якщо підприємство використовує таке співвідношення праці і капіталу, яке максимізує прибуток, то чи означає це що таке співвідношення одночасно забезпечує й найменші витрати?


ІХ варіант

Задача 1. Комерційний банк видав кредит у сумі 10 тис дол. під складні проценти 6% річних. Визначити розмір погашувального платежу, якщо термін користування кредитом становить 4 роки.
Задача 2. Сім’я використовує 3 кг масла в місяць по ціні 1 500 гр. од. за 1 кг. Коефіцієнт еластичності попиту на масло по ціні Ер = -0,5. Як зміняться затрати сім’ї на масло, якщо його ціна збільшиться на 10 %?
Задача 3. Припустимо, що уряд ввів податок на продаж цигарок у розмірі 1 гр. од. з пачки, що привело до зміщення кривої пропозиції з S1 до S2 як показано на малюнку.

Дайте відповіді на питання:

а) Який сукупний дохід від податку?

б) Поясніть, чому рівноважна ціна цигарок не підвищилася на 1 гр. од. (на величину податку).

в) Припустимо, що замість податку уряд прийняв закон, який обмежує продаж цигарок в країні до 4 млн. пачок за період. Якою у такому випадку буде ціна пачки цигарок?

г) Який варіант такої політики уряду вигідніший для продавця цигарок: податок чи квота (обмеження продажу)? А для покупця?


Задача 4. Якою повинна бути зрівноважена ціна товару на ринку, щоби підприємство, функція витрат якого

отримувало нормальний прибуток, якщо функція попиту на цей товар має вигляд P=15-2*Q?


Задача 5. Залежність між попитом на продукцію монополіста і загальними витратами така:

Випуск в одиницю часу (шт.)

Ціна (гр. од.)

Загальні витрати

(гр. од.)

1

15

20

2

14

21

3

13

22

4

12

24

5

11

27

6

10

30,5

7

9

35

8

8

41

а) при якому обсязі випуску монополіст максимізує прибуток? Яку ціну на продукцію він встановить?

б) покажіть графічно криві загального доходу і загальних витрат, криві граничного доходу і граничних витрат. Проаналізуйте одержану залежність.
Задача 6. На ринку певного товару встановилась ціна 4 гр. од., якій відповідає рівноважна кількість в 60 тис. шт. Еластичність попиту в даній точці складає (-2/3), а еластичність пропозиції. Держава встановила максимальну ціну, що рівна 3 гр. од. Визначити величину дефіциту, якщо попит і пропозиція представлені лінійними функціями.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка