Програма для студентів спеціальностей „Фінанси, «Облік І аудит» ЗатвердженоСторінка3/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.66 Mb.
#10918
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Задача 2. Маркетингові дослідження дали наступні результати:

 • еластичність попиту по ціні на шампунь сорту А становить: Еd=-5;

 • еластичність попиту по ціні на шампунь сорту В становить: Еd=-2;

 • перехресна еластичність попиту на шампунь сорту А по ціні товару В становить: ЕАВ=+3,5;

 • еластичність попиту на шампунь цих марок по доходу становить: ЕАІ=1,8; ЕВІ=2,5;

1) Визначте:

 • як зміниться обсяг попиту на шампунь А, якщо ціни на марку В зменшаться на 6%.

 • як зміниться обсяг попиту на шампунь А і В, якщо доход покупців зросте на 7%.

 • як зміниться обсяг попиту на шампунь В, якщо ціни на марку В зменшаться на 15%.

 • як відреагують покупці шампуню А на збільшення цін на 9%.

2) Опишіть як зміниться виручка виробника у кожному конкретному випадку?
Задача 3. Виробнича функція фірми має вигляд: . Ціна одиниці ресурсу Х дорівнює 10 млн.грн., а ресурсу У – 20 млн.грн. Фірма володіє грошовими коштами у розмірі 40 млн.грн.

Визначте максимально можливий обсяг виробництва.


Задача 4. Гранична корисність апельсин описується формулою: MUm = 40-5Qm, де Qm – кількість апельсин, кг.

Гранична корисність яблук: MUx=20-3Qx , Qx - кількість яблук. Ціна одного кг апельсин становить 5 гр.од., ціна одного кг яблук - 1 гр.од. Загальний дохід споживача, який витрачається на ці товари становить 20 гр.од. на тиждень. Яку кількість апельсин і яблук споживає споживач?


Задача 5. Функція сукупних витрат підприємства визначається формулою:, функція попиту на його товар має вигляд: P=15-2Q? Визначте, якою повинна бути рівноважна ціна товару на ринку, щоб підприємство отримувало нормальний прибуток?
Задача 6. В галузі функціонує 20 фірм. Функції витрат кожної з них однакові і дорівнюють TC=3qі3-2qі2+ qі. Визначте при якій ринковій ціні і сукупному галузевому обсяг виробництва ринок буде знаходитись у стані довгострокової галузевої рівноваги.
Задача 7. На рисунку представлена модель ламаної кривої попиту на продукцію олігополіста.

а) Поясніть дану ситуацію з точки зору олігополіста і обгрунтуйте його господарську стратегію.

б) Припустимо, що граничні витрати олігополіста постійні 3,5 гр. од.

Який обсяг випуску вибере олігополіст і яку ціну він встановить на свій товар?

в) Якщо граничні витрати збільшились до 5 гр. од., то як зміняться обсяг випуску і ціна на продукцію олігополіста?

ІІІ варіант
Задача 1. Знайдіть алгебраїчний вираз для лінійних функцій попиту та пропозиції на виноград, якщо значення рівноважної ціни складає 5 грн./кг, рівноважної кількості – 400 тонн, а значення коефіцієнтів цінової еластичності попиту та пропозиції відповідно: ED=–0,5, ES=0,2. Спрогнозуйте наслідки впливу на ціну винограду: а) 10% падіння попиту на нього; б) 15% зростання пропозиції.

Задача 2. Дана виробнича функція фірми. Знайдіть граничну норму заміщення К на L, якщо капіталоозброєність праці дорівнює 10.
Задача 3. Функція попиту населення на даний товар: QD= 8 - Р. Функція пропозиції товару: QS = -4 + 2Р,

де QD - обсяг попиту, млн. шт. в рік;

QS - обсяг пропозиції, млн. шт. в рік;

Р - ціна товару, гр. од.

а) Визначте рівноважні ціну і обсяг продажу.

б) Припустимо, що ціна встановлена державою на рівні 3 гр. од.

Визначте обсяги продажу і незадоволеного попиту. При розв’язуванні використайте графічний аналіз.
Задача 4. Фірма «Старт» провела аналіз можливостей виробництва цигарок на власній технологічній лінії. При цьому витрати фірми, які включають номінальний прибуток, залежно від різного обсягу виробництва складуть:

Обсяг виробництва, тис. упаковок/міс

0

2

4

7

9

11

13

Загальні витрати, млн. грв. / міс.

4

6

7

8

9

11

14

Побудуйте пряму загальних валових витрат фірми «Старт» в залежності від щомісячного обсягу виробництва, відклавши на горизонтальній вісі обсяг, а на вертикальній - витрати. При наявності даних на цьому ж графіку (графік 1) побудуйте криві загальних постійних і загальних змінних витрат виробництва.

За цими даними побудуйте новий графік (графік 2), що відображає залежність витрат виробництва однієї пачки цигарок від обсягу виробництва і включає криві загальних, постійних середніх і змінних середніх витрат виробництва, а також граничних витрат виробництва (усього на графіку 2 повинно бути чотири криві; відкладайте обсяг на горизонтальній вісі у тому ж масштабі, що й на графіку 1, собівартість - на вертикальній осі).

Проаналізуйте отримані графіки і дайте відповідь на запитання:


 1. При якому обсязі виробництва загальні витрати виробництва однієї пачки цигарок знижувались, а при якому вони починали зростати? З чим це може бути пов’язано?

 2. При якому обсязі виробництва фірма «Старт» зможе забезпечити найнижчі витрати виробництва цигарок?

 3. Чи вигідно фірмі «Старт» збільшити виробництво до 12 тис. пачок цигарок на місяць, продаючи їх за 1200 грв.?

 4. До якого рівня може впасти ринкова ціна пачки цигарок, щоб фірма «Старт» не збанкрутувала (за умови, що капітальний ремонт обладнання не потрібен)? Яку кількість цигарок за цих умов вироблятиме фірма?

 5. * На графіку 2 побудуйте криву індивідуальної пропозиції цигарок фірмою «Старт» (в умовах вільної конкуренції) і поясніть її розміщення. На якому рівні встановиться ціна однієї пачки цигарок у випадку, якщо ринок цигарок досконало конкурентний?

 6. * Як вплине на фірму «Старт» і на ринок цигарок той факт, що їй одній з усіх виробників вдасться скоротити постійні витрати вдвічі, встановивши найновіше обладнання? Проілюструйте це відповідними новими графіками. Що станеться, якщо за умов вільної конкуренції цим технологічним нововведенням заволодіють усі інші фірми?

 7. * Припустимо, що ринок цигарок є олігополією, а не ринком вільної конкуренції і фірма «Старт» - одна з лідерів галузі. Дайте відповідь на запитання пп. 5,6 за цих умов.

 8. * Припустимо, що ринок цигарок - це не досконала, а монополістична конкуренція. Дайте відповідь на запитання пп. 5,6 за цієї умови.

 9. * Припустимо, що на ринку цигарок фірма «Старт» є монополістом. Дайте відповідь на запитання пп. 5,6 за цієї умови.

Задача 5. Використовуючи наведені дані про діяльність конкурентного підприємства заповніть пропуски в таблиці і з’ясуйте по кожному варіанту, що доцільніше для нього:

а) закритися;

б) збільшити обсяг виробництва для мінімізації збитків;

в) зменшити обсяг виробництва для мінімізації збитків;

г) збільшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;

д) зменшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;

е) нічого не змінювати.

Поясніть чому?Варіанти

Р

Q

ТR

TC

FC

VC

ATC

AVC

MC

А

5


3,9

14,1
4,7

2

В12,8

20

7,2
5
3,2

С
5

30


6

5

6

D13.6
2

10

3
2.7

E

3


1.4

23.1

3.5
3


Задача 6. Деяке підприємство протягом місяця виробляє Q одиниць продукції, а загальні витрати виробництва ТС = f1 (Q).

Залежність між ціною Р і обсягом випущеної продукції Q, яку можна продати по цій ціні Р = f2 (Q). Розрахувати, за яких умов прибуток буде максимальний: ТС = Q2/40 + 20Q + 400; Р = 50 - 1/14 • Q;Розрахувати, за яких умов прибуток буде максимальний:
Задача 7. Припустимо, що нова машина із замішування тіста потроює граничний продукт робітників, занятих у піццерії. Використовуючи дані з таблиці покажіть, як це вплина на попит на працю. Скільки працівників найме фірма після встановлення нової машини ? Що відбудеться із попитом фірми на працю, після того, як нова машина буде встановлена в усіх піццеріях міста ? Покажіть, як зниження ціни на піццу до 2,5 дол за од. зменшить попит фірми на робочі години.

Людино-дні

МРL

Ціна і граничний доход на од. продукції, дол.

Вартість граничного продукту праці і дохід від граничного продукту праці (VMPL=MRPL), дол.

Граничні витрати на працю = денна заробітна плата, дол.

Зміна прибутку за день, дол

0

0

5
32
1

45

5
32
2

30

5
32
3

20

5
32
4

7

5
32
5

3

5
32
6

1

5
32
7

0

5
32
8

-5

5
32


ІV варіант
Задача 1. На меблевій фабриці один робітник за робочий день збирає поличку для книг за 1,5 години, а шафку для взуття виготовляє за 2,5 години. Створили бригаду з одного робітника та двох учнів – Петра й Олександра. У Петра продуктивність праці нижче, ніж у робітників на 20%. Олександр норму з виробництва поличок виконав, а на виготовлення шафки витратив 2 години.

 1. Побудуйте криву виробничих можливостей бригади за восьмигодинний робочий день, указавши всі можливі альтернативи (рахувати тільки закінчені товари).

 2. Укажіть нераціональні і раціональні варіанти розміщення працівників (протягом дня кожен із них виробляє тільки один вид виробу).

 3. Визначте найменшу альтернативну вартість однієї полички для книг.

Покажіть графічно альтернативну вартість виробництва двох перших і двох останніх шафок для взуття. Сформулюйте закономірність.
Задача 2. Функція попиту населення на товар: QD = 80-2Р. Функція пропозиції: QS = -40 + 2Р, де QD - обсяг попиту, млн. шт. в рік; QS - обсяг пропозиції, млн. шт. в рік; Р - ціна товару, гр. од.

Визначте:

а) рівноважні ціну і обсяг продажу.

б) Якщо ціна даного товару знизилась на 10 гр. од., що буде спостерігатися на ринку: надлишок чи дефіцит?

в) Припустимо, що на даний товар вводиться акцизний збір у розмірі 10% до ціни товару. Розрахуйте загальну суму податкових надходжень до бюджету. Якою мірою постраждали від введення податку виробники?

г) Припустимо, що товар дотується із бюджету в розмірі 20% від ціни товару. Розрахуй величину витрат бюджету на введення дотації, а також зміну надлишку споживачів.


Задача 3. Наведена діаграма зображує криву «дохід-споживання» товару Х для споживача. дайте відповідь на наступні запитання:

а) Яка ціна товару Х?

б) Які витрати споживача на інші блага в точці А? В точці В?

в) Які координати двох точок на кривій Енгеля?

г) Чи може товар Х бути неякісним для споживача при рівні його доходів 600 дол.? При рівні 2000 дол.?

д) Чи хоче споживач пожертвувати однією й тією ж сумою витрат на інші блага для придбання додаткової одиниці Х у всіх точках кривої «дохід-споживання»? Іншими словами, чи однакова гранична корисність у всіх точках кривої «дохід-споживання»?
Задача 4. Використовуючи наведену діаграму, дайте відповіді на такі питання: 1. Яка величина середніх витрат виробництва 80 од. продукції, якщо підприємство перебуває в т.А, враховуючи, що ціна одиниці праці становить 20 гр. од., а ціна одиниці капіталу - 35 гр. од.?


Задача 5. Студент має 1000 гр.од. і вирішує зберегти їх чи потратити. Якщо він покладе гроші в банк, то одержить через рік 1300 гр.од. Інфляція складає 14 % в рік. Яка номінальна ставка проценту? Яка реальна процентна ставка? Як поступити студенту, якщо темпи інфляції знизяться до 8 % при незмінній номінальній ставці проценту?
Задача 6. В галузі з досконалою конкуренцією функція кожної фірми має вигляд ТС=Q3- 4Q2+ 8Q. Галузева функція попиту дорівнює QD=200-100Р.

Визначити рівноважну комбінацію ціни і випуску в галузі, а також кількість фірм у галузі у довгостроковому періоді.Задача 7. Інформація про функцію попиту на продукцію монополіста і його загальні витрати наведена в таблиці:

Обсяг випуску (штуки)

Ціна (грн.)

Загальні витрати (грн.)

1

12

23

2

11

24

3

10

25

4

9

27

5

8

30

6

7

34

7

6

39

8

5

45

9

4

52

а) який обсяг випуску продукції забезпечить максимізацію прибутку?

б) зобразіть графічно криву загального доходу і витрат, граничного доходу і граничних витрат. Проаналізуйте дану ситуацію.V варіант

Задача 1. Бухгалтер Вашої фірми загубив звітність витрат фірми. Він може згадати лише декілька цифр. Але Вам для прогнозування діяльності фірми потрібні й інші дані. Чи можливо їх відновити?

Q

AFC

VC

AC

MC

TC

0

10

2030

40

50


2


420

20


14

11

390


Каталог: books
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
books -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
books -> Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
books -> Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 Вступ
books -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
books -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
books -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка