Програма для студентів напряму підготовки "Психологія" київ 2012 Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія масової поведінки»Скачати 423.89 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір423.89 Kb.
#880
ТипПрограма
  1   2   3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Факультет психології


Кафедра соціальної психології

Укладач: доцент Фомічова В.М.

Психологія масової поведінки
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів напряму підготовки “Психологія”

КИЇВ – 2012
Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія масової поведінки».
Укладач: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Фомічова Віра Миколаївна


Лектор: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Фомічова Віра Миколаївна


Викладач: кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Фомічова Віра Миколаївна

Вступ


Дана програма розроблена для курсу “Психологія масової поведінки”, який читається для студентів (5 курс, спеціалісти) відділення журналістика Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка і є нормативною дисципліною. Цей курс розрахований на 109 годин (45 лекційних год., 45 семінарських год., 54 годин самостійної роботи, всього –144 год., має 4 кредити) і викладається на 5 курсі в першому семестрі.

Цей курс також містить окремі питання, які виносяться на самостійне опрацювання. Форма підсумкового контролю – іспит.

Мета курсу “Психологія масової поведінки” полягає у тому, щоб дати студентам основні поняття, принципи та положення в галузі знання соціальної психології – “психологія великих стихійних груп”, зокрема, з проблеми “соціально-психологічні основи масової поведінки та масової свідомості”, навчити їх застосовувати ці знання у практичних сферах своєї діяльності.

Завдання дисципліни:  1. Засвоєння знань щодо особливостей прояву масовидних явищ, їх психофізіологічні, психологічні, соціально-психологічні джерела.

  2. Вивчення можливостей регуляції та впливу на соціально-масові явища.

  3. Набуття вмінь застосування аналізу та прогнозу поведінки людини та групи в умовах масової поведінки.

Предмет дисципліни: особливості появи та прояву «масового» як результату специфічної інтеграції індивідуального та групового в процесі взаємодії індивідів, наслідком чого є виникнення єдності (типовості, схожості) їх свідомості та поведінки
Студенти мають засвоїти:

  • основні категорії та принципи дослідження соціально-масових явищ;

  • соціально-психологічні передумови виникнення соціально-масових явищ та перспективи їх розвитку;

  • головні теорії та концепції, які розкривають природу соціально-масових явищ;

  • соціально-психологічні особливості функціонування масової поведінки та масової свідомості;

  • особливості впливу на масову поведінку та масову свідомість з боку різноманітних соціальних інститутів.

  • вивчення психології масової поведінки передбачає формування та розвиток у студентів соціально-психологічного мислення щодо аналізу соціально-масових явищ, зокрема, природи масової поведінки, масової свідомості, масової культури. Крім того, студенти мають знати про сучасні різноманітні чинники впливу на масову поведінку та масову свідомість, а також вміти аналізувати відповідні сучасні феномени та ефекти.


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна «Психологія масової поведінки» є складовою циклу нормативних дисциплін з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Її засвоєння ґрунтується на знаннях з дисциплін «Психологія», «Соціальна психологія», «Психологія ЗМІ» тощо.

Система контролю знань та умови складання комплексного підсумкового модулю (іспиту). Навчальна дисципліна «Психологія масової поведінки» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох змістових модулів.
Кількість балів відповідає оцінці:

1-59 – «незадовільно»;

60-74 – «задовільно»;

75 - 89 – «добре»;

90 - 100 – «відмінно».
Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

75 – 89


4

добре

60 – 74


3

задовільно

1 – 59

2

незадовільно


Каталог: books
books -> Методичні рекомендації щодо вивчення курсу. Завдання для практичної роботи
books -> Дипломної освіти Навчально-методичний комплекс з вивчення курсу "Конфліктологія "
books -> Програма з дисципліни «педагогічна психологія» для студентів за спеціальністю
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу „Педагогічна психологія
books -> Програма для студентів спеціальності 040101 "Психологія" київ 2012 Вступ
books -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Психологія управління»
books -> Пояснювальна записка до навчальної програми курсу "психодіагностика" Навчальний програма курсу «Психодіагностика»
books -> Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
books -> Потойбiчне Українська ґотична проза XX ст. Уклав Юрiй Винничук у зачарованім люстрі

Скачати 423.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка