Програма для складання вступного іспиту до аспірантуриСторінка1/4
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.87 Mb.
#4680
ТипПрограма
  1   2   3   4
Програма для складання вступного іспиту до аспірантури

із спеціальності 12.00.09 –

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Укладачі: завідувач кафедри правосуддя, д.ю.н., проф.. Погорецький М.А.,

професор кафедри правосуддя, д.ю.н., проф..Котюк І.І.,

професор кафедри правосуддя д.ю.н., проф.. Шумило М.Є.,

професор кафедри правосуддя, к.ю.н., проф.. Шибіко В.П.ЗМ І С Т

  1. Кримінальний процес…………………………………………..  1. Криміналістика……………………………………………………  1. Судова експертиза………………………………………………  1. Оперативно-розшукова діяльність……………………….

І. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС


Загальна частина
Тема 1. Поняття, завдання і система кримінального процесу

1. Поняття і завдання кримінального процесу .

2. Кримінально-процесуальні правовідносини.

3.Кримінальний процес, кримінальне провадження, кримінальне судочинство, правосуддя.

4. Кримінальний процес і оперативно-розшукова діяльність.

5. Система і стадії кримінального процесу.6. Кримінально-процесуальні функції: поняття, основні види, суб'єкти.

7. Наука кримінального процесу, її предмет та методи дослідження.

8. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її завдання. Співвідношення кримінального процесу з суміжними галузями знань.
Тема 2. Кримінальне процесуальне законодавство України

1. Поняття і система кримінального процесуального законодавства України.

2. Поняття кримінального процесуального права.

3. Джерела кримінального процесуального права України.
4. Значення для кримінального процесу рішень Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Пленуму Вищого спеціалізованого суду УкраЇни з розгляду цивільних і кримінальних справ, наказів та інструкцій Генерального прокурора України, керівництва СБУ та МВС України.

5. Кримінальні процесуальні норми, їх структура та види. Застосування кримінального процесуального закону за аналогією.

6. Чинність кримінального процесуального закону в часі, просторі та щодо осіб.

7. Процесуальна форма, її поняття і значення.

8. Процесуальні гарантії, їх поняття та види.

9. Співвідношення кримінального процесуального права з іншими галузями права.


Тема 3. Засади кримінального провадження України
1. Поняття, значення і система засад кримінального провадження.

2. Характеристика значення та змісту засад кримінального провадження:

1) верховенство права;

2) законність;

3) рівність перед законом і судом;

4) повага до людської гідності;

5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;

6) недоторканність житла чи іншого володіння особи;

7) таємниця спілкування;

8) невтручання у приватне життя;

9) недоторканність права власності;

10) презумпція невинуватості;

11) забезпечення права на захист;

12) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім»ї;

13) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне й те саме правопорушення;

14)здійснення правосуддя виключно судами;

15) участь народу в здійсненні правосуддя;

16) незалежність і недоторканність суддів, їх підкорення лише закону;

17) доступ до правосуддя;

18) змагальність сторін;

19) безпосередність дослідження показань, речей і документів;

20) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;

21) публічність;

22) диспозитивність;

23) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами;

24) розумність строків;

25) державна мова судочинства;

26) обов’язковість рішень суду;

27) вільна оцінка доказів.

Тема 4. Суб'єкти кримінального провадження
1. Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження.

2. Суд, його повноваження. Законний склад суду.

3. Слідчий суддя, його повноваження.

4. Прокурор, його завдання і повноваження у кримінальному процесі, на різних його стадіях.

5. Органи досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування, його повноваження. Процесуальна самостійність слідчого.

6. Керівник органу досудового розслідування, його повноваження.

7. Оперативні підрозділи, їх завдання і повноваження у кримінальному провадженні.

8. Обставини, що виключають можливість участі у кримінальному провадженні судді, слідчого судді, присяжного засідателя, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, працівника оперативного підрозділу. Відводи і самовідводи.

9. Підозрюваний, обвинувачений: поняття, процесуальні права та обов»язки.

10. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого. його процесуальні права та обов'язки.

11. Захисник підозрюваного, обвинуваченого. Його процесуальні права та обов'язки.

12. Підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги.

13. Потерпілий: поняття, процесуальні права та обов»язки.

14. Представник та законний представник потерпілого, їх процесуальні права та обов»язки.

15. Цивільний позивач, цивільний відповідач, їх поняття, процесуальні права та обов»язки.

16. Представник та законний представник цивільного позивача, представник цивільного відповідача. Їх процесуальні права та обов»язки.

17. Заявник, його процесуальні права та обов»язки.

18. Свідок. Його процесуальні права та обов»язки. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.

19. Перекладач. Експерт. Спеціаліст. Їх процесуальні права та обов»язки.

20. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник. Іх процесуальні права та обов»язки.

21. Поняті, Їх процесуальні права та обов»язки.

22. Процесуальні та інші заходи забезпечення безпеки суб»єктів кримінального провадженняТема 5. Докази і доказування в кримінальному провадженні
1. Поняття і значення кримінального процесуального доказування.

2. Теорія доказів. Доказове право. Теорія пізнання і теорія доказів.

3. Предмет і межі доказування у кримінальному провадженні.

4. Поняття доказів та їх процесуальних джерел. Належність і допустимість доказів. Визнання доказів недопустимими.

5. Класифікація доказів та їх джерел.

6. Процес доказування у кримінальному провадженні, його елементи. Обов'язок доказування.

7. Способи збирання і перевірки доказів. Застосування технічних засобів для збирання та перевірки доказів.

8. Співвідношення доказів і оперативно-розшукових матеріалів. Процесуальні умови використання оперативно-розшукових матеріалів для одержання доказів у кримінальному провадженні.

9. Поняття та значення оцінки доказів. Правила оцінки доказів.

10. Показання свідків як процесуальне джерело доказів.

11. Показання потерпілого як процесуальне джерело доказів..

12. Показання підозрюваного та обвинуваченого як процесуальні джерела доказів.

13. Обґрунтування судом своїх висновків лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання.

14. Висновки експертів як процесуальні джерела доказів

15. Речові докази як процесуальні джерела доказів..

16. Документи як джерела доказів, їх поняття, види, відмінність від речових доказів. Перевірка та оцінка документів.

Тема 6. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення, строки, витрати

1. Форми фіксування кримінального провадження.

2. Протоколи і додатки до них. Їх форма та зміст.

3. Порядок застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

4. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування.

5. Процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Їх види, форма та зміст.

6. Процесуальні строки: поняття та види, обчислення, додержання і поновлення.

7. Процесуальні витрати: поняття, види. Визначення розміру і ухвалення рішення щодо процесуальних витрат.
Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження
1. Поняття, призначення та види заходів забезпечення кримінального провадження.

2. Підстави та порядок затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

3. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Види запобіжних заходів.

4. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів. Обставини, які при цьому враховуються.

5. Підстави та порядок застосування як запобіжного заходу тримання під вартою .

6. Строки тримання підозрюваного під вартою під час досудового розслідування і порядок їх продовження.

7. Загальні обов»язки слідчого судді щодо захисту прав людини при затриманні особи чи триманні її під вартою.

8. Запобіжні заходи, не пов»язані з триманням під вартою.

9. Домашній арешт як запобіжний захід.

10. Відсторонення підозрюваного, обвинуваченого від посади як захід забезпечення кримінального провадження..

11. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід як заходи забезпечення кримінального провадження.

12. Накладення грошового стягнення як захід забезпечення кримінального провадження.

13. Тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження.

15. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження.

16. Тимчасове вилучення і арешт майна як заходи забезпечення кримінального провадження.


Тема 8. Загальні положення досудового розслідування

1. Поняття і завдання досудового розслідування. Співвідношення досудового розслідування і судового розгляду.

2. Початок досудового розслідування. Відомості, які вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

3. Форми досудового розслідування. Досудове слідство Дізнання.

4. Поняття і види підслідності кримінальних справ. Випадки визначення підслідності прокурором.

5. Здійснення прокурором процесуальноо керівництва досудовим розслідуванням.

6. Строки досудового розслідування.. Порядок їх продовження.

7. Підстави та порядок об'єднання і виділення кримінальних провааджень.

8. Здійснення досудового розслідування групою слідчих, Порядок створення слідчої групи.

9. Окреме доручення слідчого. Доручення слідчого, прокурора оперативному підрозділу.

10. Забезпечення прав учасників досудового розслідування. Вирішення слідчим, прокурором клопотань учасників досудового розслідування.

11. Недопустимість розголошення даних досудового розслідування.

12. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.

13.Здійснення прокурорського нагляду, судового та відомчого контролю за додержанням законів органами досудового розслідування.


Тема 9. Слідчі (розшукові) дії
1. Слідчі (розшукові) дії. Поняття види та загальні вимоги до їх проведення.

2. Порядок виклику і допиту свідка.

3. Порядок виклику і допиту потерпілого.

4. Допит кількох раніше допитаних осіб (очна ставка).

5. Проведення допиту в режимі відеоконференції.

6. Огляд як слідча (розшукова) дія.

7. Ексгумація трупа. Поняття, підстави та процесуальний порядок проведення.

8. Освідування. його поняття, мета, види, підстави та порядок проведення.

9. Пред'явлення для впізнання. його поняття, мета, види, порядок проведення і оформлення. Проведення пред»явлення для впізнання в режимі відео- конференції.

10. Слідчий експеримент. його суть, підстави та порядок проведення.

11. Обшук. його поняття, види, підстави та порядок проведення.

12. Накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку. Огляд і виїмка кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв’язку.

13. Накладення арешту на майно та його опис.

14. Підстави та порядок залучення слідчим, прокурором, стороною захисту експерта для проведення експертизи.

15. Одержання зразків для експертизи.

16. Негласні слідчі (розшукові) дії як різновид слідчих (розшукових) дій. Їх види та підстави для їх проведення.

15. Аудіо-, відеоконтроль особи як негласна слідча (розшукова) дія.

16. Арешт, огляд і виїмка кореспонденції як негласні слідчі (розшукові) дії;

17. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як негласна слідча (розшукова) дія.

18. Зняття інформації з електронних інформаційних систем як негласна слідча (розшукова) дія.

19. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіяння особи як негласна слідча (розшукова) дія.

20 Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; спостереження за особою, річчю або місцем; аудіо-, відеоконтроль місця як негласні (слідчі (розшукові) дії.

21. Контроль за вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; використання конфіденційного співробітництва як негласні слідчі (розшукові) дії.

22. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.


Тема 10. Повідомлення особі про підозру.

Допит підозрюваного

1. Суть і значення повідомлення особи про підозру в кримінальному провадженні України.

2. Підстави для висунення підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Випадки обов»язкового повідомлення про підозру.

3. Форма та зміст письмового повідомлення про підозру.

4. Особи , які повинні повідомляти про підозру і роз»яснювати підозрюваному його процесуальні права та обов»язки

5. Строк та порядок вручення особі письмового повідомлення про підозру. Вручення підозрюваному пам»ятки про його процесуальні права та обов»язки. Наслідки пропуску встановленого законом строку вручення повідомлення про підозру.

6. Занесення дати і часу повідомлення про підозру та кваліфікації кримінального правопорушення за статтею(частиною статті) Закону України про кримінальну відповідальність до Реєстру досудових розслідувань.

7. Підстави та процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру.

8. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

9. Допит підозрюваного слідчим, прокурором після вручення письмомового повідомлення про підозру.

10. Порядок фіксування показань підозрюваного в протоколі допиту і технічними засобами.
Тема 11. Зупинення і закінчення досудового розслідування

1. Зупинення досудового розслідування: поняття, підстави, умови та процесуальний порядок.

2. Підстави та процесуальний порядок оголошення розшуку підозрюваного.

3. Підстави та процесуальний порядок відновлення зупиненого досудового розслідування.

4. Форми закінчення досудового розслідування.

5. Відкриття матеріалів іншій стороні.

6. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінального провадження.

7. Підстави та процесуальний порядок звернення прокурора до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

8. Підстави та процесуальний порядок закінчення досудового розслідування зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом.

9. Обвинувальний акт, його форма, зміст і процесуальне значення. Додатки до обвинувального акта.Тема 12. Оскарження рішень, дій і бездіяльності органу досудового розслідування , прокурора під час досудового розслідування

1. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.

2. Особи, які мають право на оскарження.

3. Строк подання скарги, її повернення або відмова у відкритті провадження.

4. Правові наслідки подання скарги.

5. Порядок розгляду скарг.

6. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг.

7. Оскарження недотримання розумних строків.

8. Оскарження ухвал слідчого судді.

9. Оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

Тема 13. Підсудність. Підготовче провадження
1. Поняття, значення, види та характеристика підсудності кримінальних справ.

2. Підстави та порядок передачі кримінального провадження з одного суду до іншого.

3. Завдання і значення стадії підготовчого провадження.

4. Строк призначення і порядок проведення підготовчого судового засідання.

5. Рішення, які приймаються в підготовчому судовому засіданні.

6. Питання, які вирішуються судом в порядку підготовки до судового розгляду. Строк призначення судового розгляду.

7. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінального провадження (кримінальної справи).
Тема 14. Загальні положення судового розгляду
1. Завдання і значення стадії судового розгляду. Строки судового розгляду.

2. Законний склад суду. Незмінність складу суду. Запасний суддя.

3. Головуючий у судовому засіданні, його повноваження.

4. Безперервніть судового розгляду.

5. Участь прокурора в судовому розгляді, його права та обов'язки.

6. Участь обвинуваченого в судовому розгляді. Його права та обов'язки..

7. Участь захисника підсудного в судовому розгляді, його права та обов'язки.

8. Участь потерпілого у судовому розгляді. Його права та обов»язки.

9. Участь цивільного позивача і цивільного відповідача та їх представників у судовому розгляді. Їх права та обов»язки.

10. Наслідки неприбуття в судове засідання свідка, спеціаліста, перекладача, експерта.

11. Обов»язки присутніх у залі судового засідання. Заходи, які вживаються до осіб, котрі порушують порядок в судовому засіданні і виявляють неповагу до суду.

12. Проведення процесуальних дій у режимі відео конференції під час судового провадження.

13. Межі судового розгляду . Підстави та порядок зміни обвинувачення в суді.

14. Висунення прокурором додаткового обвинувачення.

15. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення.

16. Об»єднання і виділення матеріалів кримінального провадження.

17. Відкладення, зупинення і закриття кримінального провадження.

18. Ухвали, які виносить суд першої інстанції в судовому засіданні, та порядок їх винесення.

19. Журнал судового засідання. Фіксування судового процесу технічними засобами.
Тема 15. Процедура судового розгляду
1. Початок судового засідання. Процесуальні дії та рішення, які визначають його зміст..

2. Судове слідство (з»ясування обставин та перевірка їх доказами), його значення в судовому розгляді.

3. Початок судового слідства. Визначення судом обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження.

4. Процесуальний порядок допиту обвинуваченого, потерпілого, свідка. Оголошення попередніх показань цих осіб.

5. Особливості призначення експертизи в суді. Допит експерта.

6. Дослідження речових доказів, документів. інших судово-слідчих дій.

7. Проведення судом огляду за межами залу судового засідання.

8. Підстави та порядок закінчення з»ясування обставин та перевірки їх доказами.

8. Судові дебати учасників судового розгляду. Репліки учасників судових дебатів.

9. Останнє слово обвинуваченого.


Тема 16. Судові рішення

1. Поняття, значення і види судових рішень.

2. Законність, обгрунтованість і мотивованість судового рішення.

3. Вирок як судове рішення, в якому суд вирішує обвинувачення. Підстави для винесення судом обвинувального і виправдувального вироків.

4. Форма та зміст обвинувального і виправдувального вироків.

5. Форма та зміст ухвали суду.

6. Порядок постановлення і проголошення вироку . Окрема думка судді.

7. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні.

8. Роз»яснення судового рішення.

Тема 17. Особливості провадження в суді присяжних

1. Правова модель суду присяжних в Україні.

2. Підстави для судового розгляду у суді присяжних. Роз»яснення обвинуваченому права на суд присяжних.

3. Особи, які можуть бути присяжними. Права та обов»язки присяжних.

4. Формування списків присяжних. Виклик присяжних до суду.

5. Відбір присяжних після відкриття судового засідання і приведення їх до присяги.

6. Підстави та порядок усунення присяжного.

7. Порядок наради і голосування в суді присяжних.


Тема 18. Апеляційне провадження
1. Конституція України про форми оскарження судових рішень у кримінальному провадженні. Завдання і значення апеляційного провадження.

2. Судові рішення, на які може бути подана апеляційна скарга.

3. Особи, які мають право подати апеляційну скаргу.

4. Особливості апеляційного оскарження вироків, винесених у спрощеному порядку та на підставі угод.

5. Вимоги до апеляційної скарги. Дії суду першої інстанції при одержанні апеляційної скарги.

6. Порядок і строки апеляційного оскарження. Відновлення строку на апеляційне оскарження.

7. Доповнення, зміна і відмова від апеляційної скарги.

8. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова у відкритті провадження.

9. Відкриття апеляційного провадження і вирішення суддею-доповідачем питань, пов»язаних з підготовкою до апеляційного розгляду.

10. Заперечення на апеляційну скаргу.

11. Ухвала судді-доповідача про закінчення підготовки і призначення апеляційного розгляду.

12. Строки судового розгляду в суді апеляційної інстанції.

13. Межі перегляду рішень судом апеляційної інстанції.

14. Порядок апеляційного розгляду. Можливість письмового апеляційного провадження.

15. Види рішень, які може прийняти суд апеляційної інстанції.

16. Підстави для зміни чи скасування вироку чи іншого судового рішення судом апеляційної інстанції

17. Ухвала апеляційного суду, її форма та зміст. Вирок апеляційного суду.

18. Особливості нового розгляду судом першої інстанції.

19. Порядок перевірки ухвал слідчого судді.

Тема 19. Касаційне провадження

1. Завдання і значення стадії касаційного провадження. Відмінність цієї стадії від апеляційного провадження.

2. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

3. Особи, які мають право подати касаційну скаргу.

4. Порядок і строки касаційного оскарження. Вимоги до касаційної скарги.

5. Порядок і строки відкриття касаційного провадження. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення.

6. Підготовка і призначення касаційного розгляду.

7. Відмова від касаційної скарги, зиіна і доповнення касаційної скарги під час касаційного провадження. Заперечення на касаційну скаргу.

8. Межі перегляду рішень судом касаційної інстанції.

9. Порядок касаційного розгляду. Можливість письмового касаційного провадження.

10. Особи, які беруть участь у касаційному розгляді. Випадки обов»язкового виклику обвинуваченого..

11. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги..

12. Підстави для скасування чи зміни вироку, ухвали судом касаційної інстанції.

13. Ухвала суду касаційної інстанції. Її зміст і порядок оголошення.

14. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції.


Каталог: images -> stories -> 2013
stories -> Самоменеджмент
stories -> Роль навчання у психічному розвитку дитини
stories -> Індивідуальна робота з читачами-дітьми: традиційні цінності, інноваційні аспекти
stories -> Народна українська академія українська мова
stories -> Харківський національний університет внутрішніх справ
stories -> Методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности
stories -> Методичні рекомендації для студентів I курсу, які навчаються за напрямом підготовки
stories -> Програма Кураторів для студентів академічних груп видання четверте, доповнене та перероблене Львів 2012 ббк: 74. 58
2013 -> Програма з біологічних дисциплін для абітурієнтів для отримання окр „Спеціаліст, за спеціальністю 04010201 Біологія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка