Програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл київ-2012 Боротьба Кураш: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкілСторінка5/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. Технічна підготовка

У процесі ігри або змагань завжди повинна бути мета - удосконалення технічних дій, оптимізація техніки. Умови гри мають бути ускладненими й повинні закріпити володіння даною технікою в нестандартних умовах.3. Психологічна підготовка

Психологічна підготовка в процесі застосування змагально-ігрового методу навчання вирішує завдання щодо виховання морально-вольових якостей тих, хто тренується. При цьому фізичне навантаження є інструментом розвитку волі, самовладання, цілеспрямованості. Психологічна підготовка до змагань повинна створювати стан найвищої готовності до єдиноборства.

Таким чином, за допомогою гри можна ефективно розвивати будь-які фізичні й моральні якості. Для ефективного впливу змагально-ігрового методу повинно проводитись поетапне засвоєння гри вихованцями.

Максимально використовувати гру можна для розвитку швидкості, сили, спритності, удосконалення техніки борця. Для підтримування інтересу до гри обов’язково робити оцінку досягнутого рівня з регулярним заохоченням не тільки сильних, а й слабких спортсменів, якщо вони добилися покращення своїх результатів.

Наводимо опис ігор, які можна використовувати під час тренування.

Гра "Швидко по місцях".

Мета – розвинення швидкої реакції на сигнал, кмітливості, уміння орієнтуватися в просторі.

Шикування учасників: дві команди окремо стають в одну шеренгу по колу.

Правила: за першим сигналом тренера-викладача гравці розбігаються в різні боки, а за другим - вишикуються на попередньому місці. Команда, яка першою зайняла своє місце, перемагає.

Методичні вказівки: учасників потрібно ознайомити з правилами гри та з сигналами, по яких вони мають розпочати рух.

Гра "Чорні та білі".

Мета: розвиток швидкісної витривалості, кмітливості, зосередженості; удосконалення швидкості рухової реакції.

Шикування учасників: дві команди - "чорні та білі" - стають одна навпроти другої на дистанції в кілька кроків у дві шеренги в центрі тренувальної зали.

Правила: за сигналом "Чорні!" гравці "чорних" стають переслідувачами, наздоганяють гравців команди "білих", намагаючись їх "заплямувати". «Плямувати» можна тільки на відповідному майданчику, заздалегідь визначеному тренером-викладачем. Кожен "білий" гравець може бути "заплямований" кількома "чорними". Після кожного "заплямування" гравці піднімають руку, оголошуючи про це. Тренер-викладач підраховує кількість "заплямувань" та оголошує очки після гри.

Варіанти ускладнень: введення різноманітних початкових позицій гри; зміна способів пересування в процесі гри (на одній нозі, на колінах).

Гра "Штовхарики".

Мета: розвиток витривалості, зосередженості, почуття рівноваги.

Правила: два суперники стають один навпроти одного. Початкова позиція: руки закладені за спину, стояти на одній нозі. За сигналом тренера-викладача суперники починають виштовхувати один одного за визначені межі на підлозі (можливо визначити умовне коло). Той, хто першим вистрибнув за умовні межі або став на обидві ноги, програє.

Методичні рекомендації: необхідно заздалегідь визначити майданчик або коло, за яке не можна вистрибувати, а також, на якій нозі (правій чи лівій) мають стояти обидва суперники.Гра "Чехарда".

Мета: розвиток фізичної сили, спритності; удосконалення рухової реакції.

Правила: гравці розподіляються на дві команди по два учасника в кожній. У процесі гри рух команд - вздовж тренувальної зали, паралельно, тому гру треба починати біля умовної лінії старту. Один гравець з кожної команди стає на старт навколішки. За сигналом тренера-викладача другий за чергою гравець з кожної команди перестрибує через першого, опираючись руками на його спину, та одразу ж стає навколішки. Перший гравець негайно перестрибує через другого і так далі - до фінішу дистанції. Виграє команда, яка першою досягла фінішу. Після цього на старт виходять наступні гравці, поки у змаганнях не візьмуть участь всі спортсмени.

Методичні рекомендації: для посилення змагального стимулу можна розподілити всіх вихованців перед початком гри одразу на дві команди, давши їм назви, а результат оголосити, коли останні гравці досягнуть фінішу.Ознайомлення з технікою боротьби Кураш

1. Вивчення стійок курашиста.

2. Навчання падіння (вперед, назад, на лівий та правий боки).

3. Пересування.

4. Захвати.

5. Виведення з рівноваги.6.1.2. І етап, другий рік навчання (групи початкової підготовки)
Таблиця 11

Орієнтовний план-графік навчально-тренувального навантаження для груп початкової підготовки (8 років), год.Зміст заняття

Місяць

Усього на рік

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

Теоретична підготовка

Фізична культура та спорт в Україні. Стислий огляд розвитку боротьби Кураш

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Стислі відомості про вплив фізичних вправ на організм людини

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

0,5

Гігієнічні знання, основні навички з лікарського контролю та запобігання травмам

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Загальні засади техніки й тактики боротьби Кураш

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Морально-вольове обличчя спортсмена України

-

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

Організація та місце проведення занять з боротьби Кураш

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Правила змагань та суддівства

0,5

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Практична підготовка

Загальнорозвивальні вправи

8

8

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

80

Загальнорозвивальні рухливі ігри

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Продовження табл. 11Зміст заняття

Місяць

Усього на рік

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

Спеціально-прикладні рухливі ігри

2

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

29

Навчання елементів техніки боротьби Кураш

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

60

Складання контрольних нормативів з технічної підготовки

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

8

Загальна фізична підготовка

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Спеціальна фізична підготовка

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

10

124

Тактична підготовка прийому

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

40

Заняття іншими видами спорту (плавання, легка атлетика, спортивні ігри та ін.)

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Підготовка та складання нормативів із ЗФП і СФП

-

-

-

-

-

1

1

1

2

-

-

2

7

Усього: 416 год.


Техніка та методика навчання

Рухливі ігри: загальнорозвивального та спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом (загальнорозвивального характеру з елементами техніки боротьби Кураш, а також естафети з вищезазначеними вимогами).Удосконалення техніки боротьби Кураш:

1. Відпрацювання стійок курашиста.

2. Продовження навчання падіння.

3. Переміщення (пересування).

4. Захвати.

5. Виведення з рівноваги. Навчання таких понять: рівновага тіла людини - стабільна, лабільна та порушена рівновага.

6. Ознайомлення з прийомами боротьби Кураш "Супурма":

1) переднє підсікання;

2) бокове підсікання (в тому числі в темп кроків);

3) переднє підсікання зсередини під однойменну ногу;

4) заднє підсікання під п’ятку.
1)


2)

3)

4)


Мета: ознайомлення юних курашистів з технікою виконання кидків "Супурма"; навчання виведення суперника з рівноваги.

Демонстрація техніки здійснюється тренером-викладачем особисто.Методичні рекомендації для тренера-викладача

Виведення з рівноваги – це виведення центру важкості за межі площини опори, за рахунок чого тіло втрачає рівновагу. Тіло або відновлює рівновагу, або падає.

Рівновага тіла людини буває стабільною, лабільною та порушеною.

Стабільна рівновага - це стійке положення тіла, коли центр важкості знаходиться в середині площини опори.

Лабільна рівновага - це граничне положення тіла, коли центр важкості знаходиться по краях площини опори. У будь-який момент тіло може повернутися в положення стабільної рівноваги.

Порушена рівновага - нестійке положення тіла: центр важкості знаходиться поза площиною опори. Положення тіла змінено настільки, що воно не може повернутись до положення стабільної або лабільної рівноваги.

Способи та напрямки виведення з рівноваги - тулуб людини може здійснювати рух у трьох площинах:

розкачування (згинаючись вперед-назад);

розкачування в боки (вліво-вправо);

скручування та повороти навколо умовної вертикальної вісі.

У наслідок переміщення плечей людини в цих трьох площинах проекція основного центру важкості виходить за межі площини опори - тіло втрачає рівновагу.
Підсікання - це підбив вільної, не завантаженої ноги суперника якомога далі від його загального центру важкості. Виконується переважно стопою ноги, хоча може виконуватись також гомілкою або стегном.

"Відкрита" гімнастика - розминка, спрямована на розігрівання тіла ("збудження" організму).


6.2. Попередня базова підготовка
Вікові особливості навчання в цих групах наведені на стор. 27-28.

Як зазначалось вище, спортсменам цього вікового періоду притаманна нерівномірність в розвитку різних частин організму (як внутрішніх, так і зовнішніх). Поріг стомленості також низький.

У зв’язку з тим, що в організмі підлітків ще не завершений процес формування кісток, на тренуваннях неприпустимі тяжкі фізичні навантаження. Основний акцент необхідно зробити на формуванні уваги, витривалості, вольових якостей, спритності, зосередженості, а також основних навичок техніки боротьби Кураш.
6.2.1. ІІ етап, третій рік навчання (групи попередньої базової підготовки)
Техніка та методика навчання

Рухливі ігри: загальнорозвивального характеру; спеціально-прикладного характеру; з техніко-тактичним ухилом (загальнорозвивального характеру з елементами боротьби Кураш; естафети з вищезазначеними вимогами); дихальні вправи для виконання технічних дій в процесі боротьби Кураш.Удосконалення техніки боротьби Кураш:

відпрацювання стійок, пересувань;

виведення з рівноваги в русі (вліво, вправо, вперед, назад, а також шляхом скручування тулуба суперника вперед-вліво-вправо та назад-вліво-вправо);

опанування прийомів боротьби Кураш "Супурма", а саме: переднє підсікання, бокове підсікання (в тому числі в темпі кроків), переднє підсікання з середини під однойменну ногу, заднє підсікання під п’ятку.

Мета: оволодіння технікою виконання кидків "Супурма"; навчання виведення суперника з рівноваги та падінь.

Демонстрація техніки здійснюється тренером-викладачем.

"Відкрита" гімнастика - розминка, спрямована на розігрівання тіла ("збудження" організму).

Таблиця 12

Орієнтовний план-графік навчально-тренувального навантаження

для груп попередньої базової підготовки (9-10 років), год.Зміст заняття

Місяць

Усього на рік

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

Теоретична підготовка

Фізична культура та спорт в Україні. Стислий огляд розвитку боротьби Кураш

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

Стислі відомості про вплив фізичних вправ на організм людини

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

1

Гігієнічні знання, основні навички з

лікарського контролю та запобігання травмам0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

2

Загальні засади техніки й тактики боротьби Кураш

0,5

1,

1

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

4,5

Морально-вольове обличчя спортсмена України

-

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

Організація та місце проведення занять з боротьби Кураш

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

Правила змагань та суддівства

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

2

Практична підготовка

Загальнорозвивальні вправи

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

5

80

Загальнорозвивальні рухливі ігри

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

20

Спеціально-прикладні рухливі ігри

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

27

Навчання елементів боротьби Кураш

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Складання контрольних нормативів з технічної підготовки

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

8

Загальна фізична підготовка

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Спеціальна фізична підготовка

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

6

110

Продовження табл. 12

Зміст заняття

Місяць

Усього на рік

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

Техніко-тактична підготовка

10

10

10

16

16

16

16

16

16

16

6

5

153

Заняття іншими видами спорту (плаван-ня, легка атлетика, спортивні ігри та ін.)

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

-

5

Підготовка та складання нормативів із ЗФП і СФП

-

-

-

-

-

1

1

1

2

2

-

-

7

Кваліфікаційні змагання

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

2

Усього: 624 год.
6.2.2. ІІ етап, четвертий рік навчання (групи попередньої базової підготовки)
Таблиця 13

Орієнтовний план-графік навчально-тренувального навантаженнядля груп попередньої базової підготовки (10-11 років), год.

Зміст заняття

Місяць

Усього на рік

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

Теоретична підготовка

Фізична культура та спорт в Україні. Стислий огляд розвитку боротьби Кураш

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Стислі відомості про вплив фізичних вправ на організм і зовнішній вигляд та рухи людини

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Гігієнічні вимоги, запобігання травмам, надання першої допомоги

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Ознайомлення з технікою й тактикою боротьби Кураш

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Продовження табл. 13Зміст заняття

Місяць

Усього на рік

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

Організація та місце проведення занять з боротьби Кураш

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Правила змагань та суддівство

-

-

-

1

-

-

-

1

1

-

-

-

3

Практична підготовка

Загальнорозвивальні та спеціальні вправи

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

8

100

Загальнорозвивальні рухливі ігри

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

50

Спеціально-прикладні рухливі ігри

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

50

Навчання елементів техніки боротьби Кураш

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

20

200

Складання контрольних нормативів з технічної підготовки

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

8

Загальна фізична підготовка

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

53

Спеціальна фізична підготовка

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

3

48

Тактична підготовка прийому

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

60

Заняття іншими видами спорту (плаван-ня, легка атлетика, спортивні ігри та ін.)

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

2

2

80

Підготовка та складання нормативів із ЗФП і СФП

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

10

Навчально-тренувальні поєдинки

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

40

Спільні тренувальні заняття зі спортсменами інших груп

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

-

20

Кваліфікаційні змагання. Суддівська та інструкторська практика

Згідно з календарем змагань

Усього: 728 год.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка