Програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл київ-2012 Боротьба Кураш: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл


Основні технічні прийоми в боротьбі КурашСторінка4/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.24 Mb.
#1185
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.2.Основні технічні прийоми в боротьбі Кураш
Основні технічні прийоми в боротьбі Кураш розподіляються на такі основні групи:

А. Основні стійки: фронтальна, лівобічна та правобічна.

Б. Технічні прийоми переміщення (пересування): переміщення приставними кроками та звичайними.

В. Техніка взяття захватів: захвати допускаються за яхтак (одно- та двобічні), за пояс. Не дозволяються захвати за штани та за ноги.

Г. Техніка виведення з рівноваги: допускається взяттям захвату за яхтак та пояс з одночасним виведенням суперника з рівноваги у будь-який бік (вперед, назад, в боки, донизу тощо).

Д. Техніка кидків:

1. "Супурма" (наголоси - на останній літері слів/ - прийоми "метли". -До цієї групи кидків входять:

1) переднє підсікання;

2) бокове підсікання (в темп кроку) та звичайне бокове підсікання;

3) бокове підсікання,

4) заднє підсікання.


1)

2)

3)


4)

2. "Чіл"- група зачеплень:

1) зачеплення із середини під однойменну ногу;

2) зовнішнє зачеплення під різнойменну ногу;

3) внутрішнє зачеплення під різнойменну ногу.

1)2)


3)

3. "Кушша" ("куш" перекладається як "птиця") - група підхватів та відхватів:

1) відхват;

2) підхват із середини під дві ноги ;

3) підхват із середини під одну ногу.
1)

2)

3)

4. "Юк" - група кидків через стегно та спину:

1) кидок через стегно захватом за рукав та за пояс;

2) кидок через спину захватом за рукав та за шию (голову);

3) кидок через спину захватом руки під плече.

1)

2)


3)

5. "Єлка" - група кидків:

1) кидок через спину з перекриттям ноги суперника (передня підніжка);

2) кидок через плече з двобічного захвату;

3) кидок через стегно із захватом обох рук;

4) кидок через стегно захватом за дві руки (поставлення ноги між ніг суперника).


1)

2)


3)


4)

6. "Бардор" - група кидків:

1) задня підніжка на п’ятки із захватом тулуба збоку ("посадка");

2) кидок через груди.


1)


2)

7. "Йонбош" - група кидків:

1) задня підніжка під одну ногу;

2) задня підніжка під обидві ноги.


1)

2)


Примітка. У зв’язку з тим, що боротьба Кураш є дуже старовинним видом спорту, переклад назв окремих груп прийомів в основному сьогодні втрачений. Назви були надані старовинною мовою понад три з половиною тисячі років тому, коли Кураш набув свого поширення.
5. РЕЖИМ РОБОТИ ТА НАПОВНЮВАНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП
Режим навчально-тренувальної роботи у спортивних школах (табл. 9) ґрунтується на обсягах тренувальних навантажень, необхідних для досягнення високих результатів, а також на принципах поступового їх зростання та оптимальних термінах досягнення спортивної майстерності.

Таблиця 9

Режим роботи та наповнюваність навчальних груп у спортивних школах

з боротьби КурашРік

навчання


Вік

вихованців для зарахування,

років


Мінімальна

кількість вихованців

у групі


Тижневий режим навчально-тренувальної роботи, год.

Вимоги

до спортивної

підготовленості


Групи початкової підготовки

1-й

7

14

6

Складання контрольних

нормативівБільше 1

8

12

8

Складання контрольних

нормативівГрупи попередньої базової підготовки

1-й

9-10

10

12

Виконання ІІІ юн. розряду

2-й

10-11

10

14

Виконання ІІ юн. розряду

3-й

11-12

8

18

Виконання І юн. розряду

Більше 3

12-13

8

20

Виконання ІІІ розряду

Групи спеціалізованої базової підготовки

1-й

13-14

6

24

Виконання ІІ розряду

Продовження табл. 9

Рік

навчання


Вік

вихованців для зарахування,

років


Мінімальна

кількість вихованців

у групі


Тижневий режим навчально-тренувальної роботи, год.

Вимоги

до спортивної

підготовленості


2-й

14-15

6

26

Виконання І розряду

Більше 2

15-17

6

28

Підтвердження І розряду, виконання 50% КМС

Групи підготовки до вищих досягнень

Увесь термін

18 і старші

4

32

50% КМС, 50% МС6. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ ПО ЕТАПАХ І РОКАХ НАВЧАННЯ
6.1. Початкова підготовка
Вікові особливості організму молодших школярів вимагають суворих обмежень щодо використання вправ, спрямованих на розвиток максимальної сили, і виконання короткочасної та інтенсивної роботи.

Вправи, які розвивають гнучкість, використовуються на кожному занятті. Вони входять до комплексів ранкової фізичної гімнастики. Таким чином, гнучкість розвивається щодня. Індивідуальні особливості дітей обумовлюють тривалість вправ на гнучкість: для одних потрібно декілька хвилин, для інших цього часу недостатньо. Тому розробляються спеціальні комплекси вправ тривалістю 5-10,10-20 хв.

Розвиток спритності відбувається в міру вивчення та повторення ТТД, оскільки арсенал боротьби Кураш надзвичайно різноманітний. Разом з тим ефективність технічної підготовки буде значно вищою в разі широкого використання вправ (з інших видів спорту та спортивних єдиноборств), різних за координаційною складністю. Особливо популярні спортивні та рухливі ігри.

Рухливі та спортивні ігри, які проводяться за спрощеними та спеціальними правилами, є також ефективними засобами розвитку швидкості. Особливо корисні різні стрибки та біг з переміною напрямків і раптовими змінами поз та положень тіла тощо.

Під час розвитку сили особливу увагу приділяють м'язовим групам та окремим м'язам, рівень силових можливостей яких вимагає суттєвого підвищення. Слід розвивати м'язи шиї, рук, тулуба, спини, задніх ділянок стегон та ін. Вік юних курашистів вимагає виключення вправ статичного характеру та напруження м'язів. Доцільно широко використовувати вправи на розслаблення.

З метою розвитку у початківців витривалості використовуються спортивні та рухливі ігри, бігові вправи, піші прогулянки тощо.

Паралельно з вивченням техніки відбувається навчання тактики боротьби Кураш. Наприклад, прийом, що вивчається, характеризується з тактичних позицій:

коли, де, як та ким використовується;

передумови використання;

оцінки суддів за якість виконання;

проти яких суперників найчастіше використовується та ін.

Таким чином, в міру вивчення техніки початківці знайомляться з правилами змагань.


6.1.1. І етап, перший рік навчання (групи початкової підготовки)
Основні завдання:

1. Формування у дітей інтересу до занять спортом взагалі та боротьбою Кураш зокрема (вивчення базової програми боротьби Кураш за допомогою спеціальних ігор).

2. Різнобічна фізична підготовка:

3. Опанування мінімуму теоретичних знань з боротьби Кураш, засад спортивного режиму, вмінь і навичок з гігієни спорту.

4. Вивчення та удосконалення ритуалу боротьби Кураш.

5. Навчання та удосконалення елементів техніки боротьби Кураш у стійці.Техніка та методика навчання

У групах початкової підготовки доцільно застосовувати змагально-ігровий метод у навчанні. Змагально-ігровий метод призводить до всебічного розвитку дитини й дозволяє зробити вивчення технічних дій більш успішним. При цьому відбувається фізична, технічна й психологічна підготовка вихованців.

Розподіл навчального навантаження для молодшої групи - вступний курс "Ігри Кураш" - наведений в табл. 10.

Таблиця 10Орієнтовний план-графік навчально-тренувального навантаження для груп початкової підготовки (7 років), год.

Зміст заняття

Місяць

Усього на рік

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

Теоретична підготовка

Фізична культура та спорт в Україні. Стислий огляд розвитку боротьби Кураш

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

0,5

Стислі відомості про вплив фізичних вправ на організм людини

-

-

-

-

-

-

0,5

-

-

-

-

-

0,5

Гігієнічні знання, основні навички з лікарського контролю та попередження травм

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

Загальні засади техніки й тактики боротьби Кураш

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2


Морально-вольове обличчя спортсменів України

-

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

Організація та місце проведення занять з боротьби Кураш

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

Правила змагань і суддівства

-

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

Практична підготовка

Загальнорозвивальні вправи

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

70

Загальнорозвивальні рухливі ігри

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

37

Спеціально-прикладні рухливі ігри (ігри Кураш)

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3

29

Продовження табл. 10Зміст заняття

Місяць

Усього на рік

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

Навчання елементів техніки боротьби Кураш

3

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

51

Складання контрольних нормативів з технічної підготовки

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

-

10

Загальна фізична підготовка

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

50

Спеціальна фізична підготовка

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

3

2

33

Тактична підготовка прийому

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

0,5

0,5

8

Заняття іншими видами спорту (плавання, легка атлетика, спортивні ігри та ін.)

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Підготовка і складання нормативів із ЗФП та СФП

-

-

-

-

-

1

1

1

3

-

-

-

6

Усього: 312 год.

1. Загальна та спеціальна фізична підготовка

Цьому виду підготовки в процесі гри можна приділити більше уваги для набуття тих якостей, які недостатньо розвиваються тільки засобами спортивної боротьби Кураш. Засобами цього методу є:

рухливі ігри, пов’язані з бігом;

стрибки;


гімнастичні вправи.

Спеціальна фізична підготовка передбачає розвиток у вихованців тих якостей, які необхідні для опанування і вдосконалення техніки боротьби Кураш. Для розвитку тієї чи іншої якості (швидкості, сили та інше) використовуються спеціальні динамічні вправи, які можна виконувати в ігровій формі, завдяки підвищеному емоційному фону якої спортсмени легше вдосконалять свою фізичну форму.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал