Програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл київ-2012 Боротьба Кураш: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкілСторінка3/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.4. Організаційно-методичні рекомендації
У програмі викладаються основні види захватів, найбільш поширені в сучасній боротьбі Кураш.

З чисельними варіантами захватів, які виконуються за тулуб, шию, руки в сполученні із захватами за одяг, борці ознайомлюються в процесі навчання. Вивчаються атакові захвати, захисні та захвати, які використовуються для відповідних атак.

Послідовність навчання технічних прийомів базується на принципах безпеки та легкості падіння від кидка. Спочатку вивчаються прийоми, падіння від яких найбільш прості, потім, в міру вивчення більш складних прийомів, ускладнюються відповідно й падіння від них.

Для забезпечення різнобічної технічної та тактичної підготовки борців Кураш вихованці вивчають кидки у такій послідовності: 1-й (кидок з групи) - суперник тягне, 2-й - заходить вбік, 3-й - напирає та далі.

У прийомах "стійка-кидки" борці Кураш спочатку вивчають зазначені технічні прийоми основних груп кидків, у подальшому - їх варіанти.

Під час опису окремих варіантів кидків захвати, які використовуються для їх виконання, вказуються не завжди. У таких випадках потрібно застосовувати види захватів, зазначених в основній групі.

Основний упор при навчанні боротьби Кураш потрібно робити на правильне та чітке виконання запропонованих технічних прийомів в атаці. З цією метою захисти та відповідні прийоми тренером пропонуються пізніш – за 1,5-2 міс. до участі новачків у перших змаганнях.

Передчасне ознайомлення борців-початківців із захистами та відповідними діями на атаку суперника може відбитися на якості використання у подальшому вивчених прийомів, викличе до них (на початку навчання) небажаний психологічний бар’єр.Основний програмний матеріал (техніка)

Стійка борців Кураш: фронтальна, права, ліва, пряма, зігнута.

Дистанції: поза захвату, дальня, середня, ближня, впритул.

Пересування: вперед, назад, вправо, вліво, вправо-вперед, вліво-вперед, вправо-назад, вліво-назад.

Захвати:

двобічні - рукава та закоту, рукава та поясу спереду, рукава та поясу ззаду, рукавів, однойменних закотів, різнойменних закотів;

однобічні - рукава та однойменного закоту, рукава та поясу спереду (однойменного боку), рукава та поясу ззаду (однойменного боку), поясу та закоту (однойменного боку), рукава, закоту.

Самостраховка при падінні: на бік (лівий та правий), на спину, на груди. Вихідні положення щодо вивчення падінь: сидячи на килимі, з повного присіду, з напівприсіду, зі стійки.

Самостраховка при падінні через партнера: стоячи до партнера спиною, обличчям, лівим та правим боками.

Самостраховка при падінні через руку партнера - вправо та вліво.

Самостраховка при падінні через жердину: стоячи до жердини спиною, обличчям, правим та лівим боками.
3. ЕТАПИ БАГАТОРІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Багаторічна підготовка в боротьбі Кураш поділяється на п’ять етапів:

перший - етап початкової підготовки (групи початкової підготовки, 1-2-й роки навчання, вік учнів - 7-8 років);

другий - етап загального удосконалення або попередньої базової підготовки (групи попередньої базової підготовки, 3-6-й роки навчання, вік учнів 9-13 років);

третій - етап спеціалізованої базової підготовки (групи спеціалізованої базової підготовки, 7-9-й роки навчання, вік учнів - 13-17 років);

четвертий - етап підготовки до вищих досягнень (групи підготовки до вищих досягнень, вік спортсменів 18 років і старші);

п’ятий - етап збереження рівня спортивних досягнень.


3.1. Зміст роботи по етапах підготовки
Етап початкової підготовки:

1. Зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток форм і функцій організму вихованців.

2. Різнобічна загальна фізична підготовка і початкове розвинення спеціальних можливостей.

3. Спеціальна рухова підготовка: розвинення здібностей відчувати і диференціювати просторове взаєморозташування, різні параметри рухів, реакцій на об’єкт, що рухається.

4. Початкова технічна підготовка: опанування найпростіших підготовчих базових елементів стійки (стійки внутрішнього й зовнішнього напруження).

5. Формування інтересу до занять спортом взагалі та боротьбою Кураш зокрема.

6. Опанування мінімальних теоретичних знань з боротьби Кураш, засад спортивного режиму, вмінь і навичок з гігієни спорту.

7. Вивчення та вдосконалення естетичних вимог (ритуалу) Кураш.Етап загального удосконалення або попередньої базової підготовки:

1. Зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток форм і функцій організму.

2. Різнобічна загальна фізична підготовка і початкове розвинення спеціальних фізичних якостей.

3.Удосконалення спеціально-рухової підготовки - розвинення здібності відчувати та диференціювати просторове взаєморозташування, різні параметри рухів, реакції на об’єкт, що рухається, та антиципації.

4. Поглиблена і домірна спеціальна фізична підготовка - сприятливий віковий період для розвитку спритності, гнучкості, швидкості.

5. Початкова функціональна підготовка - опанування середніх тренувальних навантажень.

6. Базова технічна підготовка - опанування базової техніки в стійці.

7. Базова психічна підготовка - психологічна освіта та навчання курашиста.

8. Початкова теоретична й тактична підготовка.

9. Постійна участь у дитячих змаганнях.Етап спеціалізованої базової підготовки:

1. Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості, особливо спеціальної витривалості та швидкісно-силових якостей курашиста.

2. Досягнення високого рівня функціональної підготовленості - планомірне засвоєння зростальних тренувальних навантажень, які удвічі перевищують змагальні.

3. Базова технічна підготовка - опанування базової техніки боротьби Кураш в стійці.

4. Засвоєння нестандартної індивідуальної техніки, формування "коронних" прийомів у боротьбі Кураш.

5. Удосконалення базової психічної підготовленості, придбання досвіду формування оптимального бойового стану до змагань, самонастроювання, саморегуляції, зосередженості (уважності) та мобілізації.

6. Поглиблена теоретична й тактична підготовка.

7. Активна змагальна практика з включенням модельних тренувань і контрольно-підготовчих змагань (до 10-12 змагань на рік).Етап підготовки до вищих досягнень:

1. Подальше удосконалення спеціальної фізичної підготовленості.

2. Періодичне досягнення найвищого рівня тренованості, опанування максимальних тренувальних навантажень, які в 3 рази перевищують змагальні.

3. Удосконалення нестандартної базової техніки, шліфування найбільш ефективних та улюблених прийомів базової техніки, досягнення високого рівня надійності виступів.

4. Максимальне розкриття індивідуальних можливостей.

5. Розширення психологічних знань і вмінь, досягнення високого рівня психічної готовності до тренувань і змагань.

6. Подальше удосконалення теоретичної й тактичної підготовки.

7. Досягнення максимально можливих спортивних результатів, підтримання високого рівня змагальної готовності (до 10 змагань на рік).Етап збереження рівня спортивних досягнень:

1. Подальше удосконалення спеціальної фізичної підготовленості.

2. Подальше удосконалення теоретичної й тактичної підготовки.

3. Періодичне досягнення найвищого рівня тренованості.

4. Розширення психологічних знань і вмінь, досягнення високого рівня психічної готовності до тренувань і змагань.

5. Максимальне розкриття індивідуальних можливостей борців.


3.2. Вікові особливості навчання та тренування


Вікові особливості

Методичні особливості навчання та тренування

Вік вихованців 6-8 років

1. Хребет відрізняється великою гнучкістю і нестійкістю вигинів.

1. Більше уваги приділяти формуванню вірної статури.

2. Суглобово-зв’язковий апарат еластичний та недостатньо міцний.

2. Доцільне цілеспрямоване, але обережне розвинення гнучкості.

3. Інтенсивно розвиваються м’язова система і центри регуляції рухів. Великі м’язи розвиваються швидше дрібних. Тонус м’язів-згиначів переважає тонус м’язів-розгиначів. Утруднені дрібні та точні рухи

3. За умов переваги в заняттях великих, з розмахом рухів треба малими дозами давати дрібні та точні рухи. Значну увагу приділяти м’язам-розгиначам і розвитку координації рухів.

4. Регуляторні механізми серцево-судинної, дихальної, м’язової та нервової систем недосконалі.

4. Навантаження мають бути незначними за обсягом, помірної інтенсивності, носити дрібний характер.

5. Тривалість активної уваги, зосередженості та розумової працездатності невелика - до 15 хв.

5. Заняття мають бути емоційними, багатоплановими, кількість одноразових вказівок обмежена.

6. Особливо великою є роль наслідувального та ігрового рефлексів.

6. Основними методами мають бути наочний з ідеальним показом, ігровий.

7. Антропометричні виміри на 1/3 менші, ніж у дорослих.

7. Доцільне застосування предметів пропорційно зменшених розмірів.

Це вік інтенсивного росту та розвитку всіх систем організму дітей. Висока рухлива активність і значний розвиток рухових функцій дозволяють вважати цей вік сприятливим для початку регулярних занять спортом.

Вік вихованців 9-11 років

1. Відбуваються істотні зміни рухової функції. По багатьох параметрах вони досягають дуже високого рівня, а тому створюються найбільш сприятливі передумови для навчання і розвитку фізичних якостей.

1. Потрібно ефективно використати цей період для навчання нових, в тому числі і складних рухів, а також активізувати роботу з розвитку спеціалізованих фізичних якостей, особливо спритності, гнучкості, швидкості.

2. Значного розвитку досягає кора головного мозку. Сигнальна система, слово набувають все більш вагомого значення.

2. Все більшого значення у навчанні мають набувати словесні методи.

3. Силові та статичні вправи викликають швидку втому. Краще сприймаються короткочасні швидкісно-силові вправи.

3. У тренуванні доцільно дотримуватись швидкісно-силового режиму, статичні навантаження давати в обмеженому обсязі.

Розвиток у молодшому шкільному віці відбувається відносно рівномірно, поступово повинні підвищуватися тренувальні вимоги. Практично все, що говорилося про попередній вік, має відношення і до цього, але є й особливості.

Вік вихованців 12-14 років

1. Спостерігається прискорене зростання довжини та маси тіла, відбувається формування статури.

1. Щоб запобігти надмірного збільшення росту та ваги тіла, потрібно неухильно, але обережно підвищувати тренувальні навантаження.

2. Відбувається перебудова в діяльності опорно-рухового апарату, тимчасово погіршується координація, можливе тимчасове погіршення інших фізичних якостей.

2. Незважаючи на це, треба засвоювати нові, складні вправи, підвищувати спеціальну фізичну підготовленість, розвивати активну гнучкість і швидкісно-силові якості. Потрібно більше терплячості та наполегливості.

3. Нерівномірності в розвитку серцево-судинної системи призводять до підвищення кров’яного тиску, порушенню серцевого ритму, швидкої втоми.

3. Обережно та індивідуально дозувати навантаження, піклуватися про повноцінний відпочинок і відновлення, регулярно здійснювати лікарський контроль. Одним з важливих завдань виховання є "виховання гальм".

4. У поведінці спостерігається перевага збудження над гальмуванням, реакції за силою та характером часто неадекватні подразникам, що їх викликали.

4. Потрібні спокійне оточення, доброзичливість і порозуміння.

З фізіологічної точки зору підлітковий період - це період статевого визрівання. Він характеризується інтенсивним зростанням тіла в довжину (до 10 см на рік), підвищенням обміну речовин, різким посиленням діяльності залоз внутрішньої секреції, перебудовою практично всіх органів і систем організму.

Вік вихованців 15-18 років

Юнацькому вікові властивий високий ступінь функціонального удосконалення, серцево-судинна система готова до значних навантажень. В цьому віці можна чекати високих спортивних результатів.


3.3. Орієнтовні тренувальні та змагальні навантаження

на різних етапах підготовки
Таблиця 7

Параметр навантаження

Етап багаторічної підготовки

1-й

2-й

3-й

4-й

Тривалість змагального періоду, міс.

1

2-3

4-5

5-7

Кількість змагань на рік

3-4

5-9

10-12

12-14

Кількість тренувань:

на тиждень

на день

3-5


1

5-8


1-2

8-12


1-3

10-16


1-3

Тривалість тренувань, хв.

90

90-180

120-210

150-240

Кількість виконання на день:

елементів техніки

кидків

50-200


До 80

100-500


До 150

200-700


До 200

300-1000


До 300


4. НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНА РОБОТА
Основний принцип побудови роботи у навчальних групах - послідовність у процесі навчання і тренування за умов ретельного вибору засобів для вирішення конкретних завдань, дотримання вимог індивідуального підходу і вивчення особливостей кожного вихованця.

Провідна тенденція програми - навчання, яке полягає в опануванні юними спортсменами багатогранного технічного арсеналу засобів у різних положеннях боротьби Кураш, досягнення більш високого рівня спеціальної фізичної підготовленості на подальших етапах підготовки.

Показниками роботи спортивної школи з боротьби Кураш є виконання програмних вимог за рівнем підготовленості учнів, визначеним у кількісно-якісних показниках відповідно до рівня підготовки.
4.1. Планування спортивної підготовки
Таблиця 8

Навчальний план для двоциклової підготовки спортсменів-курашистів*Зміст тренувальної роботи

Вік спортсменів, років

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

Змагальні поєдинки

-

-

1/0,3

2/0,5

2/0,4

3/0,5

4/0,6

5/0,6

5/0,6

Рандори та контрольні поєдинки

-

1/0,4

3/1

6/1,5

12/2,4

15/2,5

20/2,9

25/3,1

30/3,3

Навчально-тренувальні поєдинки - моделювання

-

3/1,2

6/2

12/3

20/4

30/5

45/6,4

65/8,1

75/8,3

Навчальні поє-динки - від-працьовування

6/2,5

6/2,4

10/3,3

30/7,5

40/8

50/8,3

60/8,5

70/8,8

80/8,9

Вивчення епі-зодів поєдин-ків індивіду-ального комплексу

12/5

12/4,6

20/6,7

30/7,5

40/8

50/8,3

60/8,5

70/8,8

80/10

Тактична під-готовка прийо-му, комплексу

8/3,3

8/3

10/3,3

20/5

30/6

40/6,6

50/7,2

60/7,5

70/7,8


Вивчення еле-ментів техніки

54/

22,5


60/

23


70/

23,4


100/

25


96/

19,2


92/

15,4


71/

10,2


65/

8,1


50/

5,5


Разом на тех.-нічну і тактич-ну підготовку

80/

33,3


90/

34,6


120/

40


200/

50


240/

48


280/

46,6


310/

44,3


360/

45


390/

44,4


Рухливі ігри по Курашу

15/6,2

15/5,8

15/5

10/2,5

10/2

10/1,7

15/2,9

20/3,7

40/3,9

Продовження табл. 8Зміст тренувальної роботи

Вік спортсменів, років

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

Кросова підго-товка,

біг на час10/

4,2


15/5,8

15/5

10/2,5

10/2

10/1,7

20/2,9

30/3,7

35/3,9


Силова підготовка

10/4,2

10/3,8

15/5

18/4,5

45/9

80/13,3

80/11,4

80/10

80/8,9

Розвинення спритності,

швидкості,

гнучкості


45/

18,8


45/

17,3


50/

16,6


50/

12,5


50/10

50/

8,3


80/

11,4


80/10

80/8,9

Підготовка та складання нормативів

15/

6,2


15/

5,8


5/

1,7


2/0,5

-

-

-

-

-

Розминка без відпрацьо-вування

60/

25


65/

25


75/

25


100/

25


125/

25


150/

25


175/

25


200/

25


225/

25


Ранкові фізичні вправи на НТЗ

-

-

-

-

10/2

10/1,7

10/1,4

20/2,5

30/3,3

Теоретичні заняття

5/2,1

5/1,9

5/1,7

10/2,5

10/2

10/1,7

10/1,4

10/1,3

10/1,1

Разом на фізичне удосконалення

160/

66,7


170/

65,4


180/

60


200/

50


260/

52


320/

53,4


390/

55,7


440/

55


500/

55,6


Усього чистої роботи**

240/

100


260/

100


300/

100


400/

100


500/

100


600/

100


700/

100


800/

100


900/

100


* У чисельнику - показники у годинах, у знаменнику - у відсотках від загального обсягу.

** Дані наведені в годинах: в чисельнику - в астрономічних, у знаменнику - в академічних.


Структура річного циклу залишається традиційною і складається з трьох періодів:

підготовчого (період фундаментальної підготовки), до якого увіходять два етапи - початковий та передзмагальний;

змагального (період основних змагань);

перехідного.

Кожний період має свої завдання, у відповідності до яких використовуються ті або інші засоби та методи підготовки курашистів.

Завданням підготовчого періоду на початковому етапі є удосконалення фізичних якостей (швидкості, спритності, витривалості, сили, гнучкості), вирішення питань технічної підготовки в боротьбі Кураш; на передзмагальному - становлення спортивної форми, удосконалення технічних навичок, виховання морально-вольових якостей.

Завдання змагального періоду - підтримання високого рівня спортивно-технічної підготовленості та реалізація його у змаганнях, подальше удосконалення техніки у всіх положеннях боротьби Кураш.

Завдання перехідного періоду - прискорення процесу відновлення за допомогою активного відпочинку або завдяки зміні тренувальних засобів. На заняттях не дозволяються однотипні монотонні навантаження. Навантаження повинні викликати у тих, хто займається, яскраво виявлені позитивні емоції.

Перехідний період не має різких меж; у міру відновлення функціональних та адаптаційних можливостей організму спортсменів він переростає у черговий мікроцикл підготовчого періоду.

Зазначенні завдання вирішуються на засадах реалізації навчального плану школи (табл. 8).

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка