Програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл київ-2012 Боротьба Кураш: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкілСторінка2/9
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Чинники досягнення переваги

Комбінаційний......................................... Швидкісно-силові здібності

Темповий ................................................. Спеціальна витривалість

Силовий.................................................... Силова витривалість

З урахуванням схильності до проявлення тих або інших якостей, що будуть визначати в майбутньому ефективність манери ведення змагальної діяльності, слід комплектувати групи попередньої базової підготовки. Розподіл вихованців по групах, які відрізняються специфічними особливостями, дозволяє будувати для кожної з них свої програми навчально-тренувальної підготовки.

До груп спеціалізованої базової підготовки зараховуються борці, які з успіхом закінчили попередню базову підготовку, були наполегливими під час оволодіння технікою й тактикою боротьби Кураш, спрямовували свої зусилля до подальшого підвищення рівня майстерності, а також перенесення сучасних режимів тренувальної роботи.

Групу підготовки до вищих досягнень складають борці, які досягли високих результатів на чемпіонатах країни та за її межами, а також спортсмени, які за своїми потенціальними можливостями можуть це зробити в майбутньому.

Критерії відбору

Групи початкової підготовки. Попередня підготовка (6 міс.): бажання займатися боротьбою Кураш; стан здоров'я - відсутність протипоказань. Навчальна підготовка: показники схильності за результатами тестових випробувань.

Групи попередньої базової підготовки: показники перспективності за результатами тестових випробувань.

Групи спеціалізованої базової підготовки: відсутність протипоказань щодо об'ємної та напруженої роботи; цілеспрямованість у процесі тренування; відповідність віку відносно часу досягнення спортивних результатів.

Групи підготовки до вищих досягнень: відсутність протипоказань щодо подальшого тренування; цілеспрямованість у досягненні максимальних результатів.

У спортивних єдиноборствах перспективним напрямком відбору є поглиблена професійна орієнтація. Фахівці дійшли висновку, що відбирати учнів доцільно у 3-4-му класі загальноосвітньої школи. Відбір, проведений до 10 років, вважається найбільш раціональним, оскільки період статевого дозрівання ще не почався. Інколи юнаки та дівчата приходять займатися боротьбою Кураш в пізнішому віці, тому передбачені нормативи тестових випробувань фізичної підготовленості під час початкового відбору не тільки для 7-11-річних, але й для старших вікових груп.

При відборі учнів до груп з боротьби Кураш важливо враховувати індивідуальні особливості прояву темпераменту. Сприятливими до занять є: висока м'язово-рухова чутливість, здібність до саморегуляції рухових параметрів, емоційна виразність дій та рухів, які наближені до специфіки боротьби Кураш.

Значну роль у спортивному відборі відіграє спадковість. Існують докази спадкового "перенесення" будови та форми тіла, гнучкості, латентного часу рухової реакції, витривалості, швидкісно-силових можливостей, відносної м'язової сили та максимальної ЧСС.

При вирішенні завдань відбору до груп початкової підготовки борців Кураш (проводиться після 6-місячної попередньої підготовки) використовується методика, яка ґрунтується на аналізі медичних та антропометричних показників, визначенні мотивації, проведенні педагогічних спостережень, виявленні схильності до проявлення якостей та здібностей, що позитивно впливають на подальші спортивні досягнення, а також вивченні особливостей функціонування організму.

Лікарсько-медична характеристика борця-початківця передбачає визначення стану його здоров'я та фізичного розвитку, а також виявлення протипоказань щодо занять боротьбою Кураш.

Сприятливі антропометричні дані характеризуються зовнішніми та загальними показниками схильності до занять боротьбою Кураш: наприклад, різниця більш ніж на 100 см між зростом та масою тіла.Визначення мотивації. Дослідження, проведені за участю курашистів високого класу, свідчать, що спортивний успіх у цьому виді спорту залежить від характеру мотивації. Знання мотивів дозволяє тренеру визначати схильність підлітка до виду єдиноборств і, якщо це потрібно, вибрати інший вид спорту.

Для визначення мотивів спонукання використовують бесіду або опитування. Тренер задає питання, отримує на них відповіді та по них складає уявлення про мотивацію підлітка. Відповіді оцінюються за п'ятибальною системою.


Орієнтовні антропометричні показники курашистів (середні дані)


Вік, років

Зріст, см

Маса тіла, кг

11-12


142-147


35-38


13-14


151-158


41-47


15-16


164 -169


54-59


Орієнтовні питання:

1. Що привело тебе до занять боротьбою Кураш?

2. Що в боротьбі Кураш тобі над усе подобається?

3. Що ставиш собі за мету, приступаючи до занять боротьбою Кураш ?

4. Що відчуваєш, якщо:

а) розпочата справа виконана успішно?

б) трапилась невдача?

5. Якими якостями потрібно володіти для досягнення успіху, в тому числі спортивного?


2.2. Методи відбору до занять боротьбою Кураш

та усереднені показники курашиста залежно від його віку
Оцінка здібностей спортсмена до занять боротьбою Кураш здійснюється за допомогою сукупності різноманітних методів, що базуються на спостереженні та аналізі з боку тренера-викладача.

А. Педагогічні спостереження: показники поведінки, рухів, забарвлення шкіри та їх педагогічна оцінка (найвищий бал - 5).

Поведінка:

трохи збуджена - 5 бал.;

дуже збуджена - 4 бал.;

пригнічена - 3 бал.;

апатична - 2 бал.

Рухи:

впевнені - 5 бал.;

невпевнені - 4 бал.;

уповільнені - 3 бал.;

некоординовані - 2 бал.

Забарвлення шкіри:

нормальне - 5 бал.;

незначне почервоніння - 4 бал.;

значне почервоніння - 3 бал.;

блідість - 2 бал.

Педагогічні спостереженняПрізвище, ім’я вихованця

Оцінка показників, бал.

Загальна оцінка, бал.

Середній бал
1

2

3

4

5
Б. Визначення схильності до проявлення якостей та здібностей, які впливають на спортивний успіх: швидкісно-силові якості, здібність виконувати короткочасну та тривалу роботу, гнучкість.

Рівень проявлення швидкісно-силових якостей в боротьбі Кураш залежить не тільки від власно швидкісних та силових можливостей, але й від рівня розвитку спритності, вміння керувати силовими, просторовими та часовими характеристиками рухів, а також орієнтуватися в незвичних обставинах, від психічних здібностей, сміливості, рішучості, наполегливості.

Орієнтовні показники, які характеризують схильність до проявлення швидкісно-силових якостей борців Кураш, надані в табл. 1-4.

Таблиця 1

Тест 1. Біг з високого старту на 30 м, с

Вік, років

Юнаки

Дівчата

Оцінка, бал.

10-11

4,8

5,4

5

4,9

5,5

4

5,0

5,6

3

5,1

5,7

2

12-13

4,5

5,1

5

4,6

5,2

4

4,7

5,3

3

4,8

5,4

2

14-15

4,2

4,8

5

4,3

4,9

4

4,4

5,0

3

4,5

5,1

2

Таблиця 2

Тест 2. Стрибок у довжину з місця, см

(Виконується на килимі: дві спроби. Залік - за кращим результатом)

Вік, років

Юнаки

Дівчата

Оцінка, бал.

10-11

185

165

5

170

150

4

155

135

3

140

120

2

12-13

205

185

5

190

170

4

175

155

3

160

140

2

Продовження табл. 2

Вік, років

Юнаки

Дівчата

Оцінка, бал.

14-15

225

205

5

210

190

4

195

175

3

180

160

2

Таблиця 3

Тест 3. Утримання ніг у положенні кута 90° у висі на перекладині

(кільцях, гімнастичній стінці), с

Вік, років

Юнаки

Дівчата

Оцінка, бал.

10-11

8

5

5

6

4

4

4

3

3

2

2

2

12-13

12

8

5

10

7

4

8

6

3

6

5

2

14-15

16

12

5

14

11

4

12

10

3

10

9

2

Таблиця 4

Тест 4. Підтягування на перекладині (кільцях) до рівня підборіддя,

к-сть разів

Вік, років

Юнаки

Дівчата

Оцінка, бал.

10-11

10

6

5

8

5

4

6

4

3

4

3

2

12-13

13

8

5

11

7

4

9

6

3

7

5

2

14-15

16

10

5

14

9

4

12

8

3

10

7

2

За результатами зазначених тестів виводиться середній бал, який свідчить про рівень швидкісно-силових якостей борців Кураш і визначається за схемою:

Підсумки тестування рівня швидкісно-силових якостей борців Кураш

Прізвище, ім’я вихованця

№ тесту, бал.:

Загальна оцінка, бал.

Середній бал
Існує взаємозв’язок між рівнем гнучкості та спритності. Тому показники гнучкості деякою мірою свідчать про схильність до проявлення координаційних здібностей.

Вправи на гнучкість та їх педагогічна оцінка

Тест 1. Гімнастичний місток.

Оцінка, бал.:

крутий, виконується з положення стоячи ….................... 5

крутий, виконується з положення лежачи …................... 4

середній, виконується з положення лежачи …................ 3

низький, виконується з положення лежачи …................. 2

Тест 2. Нахил вперед.

Оцінка,бал.:

з торканням грудьми та головою колін (коліна прямі)... 5

з торканням головою колін …........................................... 4

без торкання головою колін ….......................................... З

без торкання головою колін, коліна зігнуті….................. 2

Схема для визначення рівня гнучкості борців Кураш

Підсумки тестування

Прізвище, ім’я вихованця

№ тесту, бал.:

Загальна оцінка, бал.

Середній бал
Про схильність до виконання роботи в умовах кисневого боргу можна судити за тривалістю затримки дихання. Після глибокого вдиху, видиху з наступним глибоким вдихом дихання затримують. Тривалість затримки дихання дозволяє визначити схильність до проявлення швидкісної витривалості. Випробування повторюють тричі з інтервалами відпочинку. Реєструють кращі показники (табл. 5).

При визначенні схильності до занять боротьбою Кураш враховують лікарсько-медичні та антропометричні показники.

Спортивний відбір у боротьбі Кураш проводиться на всіх етапах багаторічної підготовки. Кожному з них відповідає свій етап спортивного відбору: на першому етапі - первинний відбір (від 2-3 до перших 6 міс.); на другому та третьому - попередній та проміжний; на четвертому та п’ятому етапах - основний та заключний відбір.


Таблиця 5

Показники схильності до виконання короткочасної та інтенсивної роботи (проба із затримкою дихання)Вік, років

Час, с

Оцінка, бал.

10-11

60 і більш

5

59-55

4

54-50

3

49 і менш

2

12-13

70 і більш

5

69-65

4

64-60

3

59 і менш

2

14- 15

69 і більш

5

68-65

4

64-60

3

59 і менш

2


2.3. Особливості планування підготовки курашиста
Завдання:

поглиблення інтересу до занять боротьбою Кураш та формування спортивної працездатності;

зміцнення здоров’я, всебічний фізичний розвиток, формування рухової бази, розвиток якостей та здібностей, які визначають спортивні результати в боротьбі Кураш;

вивчення основних ТТД боротьби Кураш;

ознайомлення з особливостями впливу спортивних занять на організм борців Кураш.

Спрямованість - оздоровче-різнобічна.

Динаміка тренувальних засобів у групах початкової підготовки

з боротьби Кураш, % :
Рік навчання

1-й

2-й

Загальні ……………………………………

50

48

Допоміжні …………………………………

40

40

Спеціальні (спеціально-підготовчі) ………

5

7

Змагальні …………………………………..

5

5

У процесі підготовки широко використовують вправи з інших видів спортивної боротьби та різних видів спорту: спортивних ігор, легкої атлетики, плавання, зимових видів спорту, веслування тощо. Особлива увага приділяється створенню позитивного емоційного фону занять.

Широко використовуються мовні та наочні методи тренування.

3-поміж практичних методів найбільш часто застосовуються ігрові. Гра є основним методом вирішення педагогічних завдань.

Співвідношення практичних методів тренування у групах початкової підготовки з боротьби Кураш, %:
Рік навчання

1-й

2-й

Спрямовані на вивчення та закріплення техніки боротьби Кураш ………………….

20

30

Спрямовані на розвиток

фізичних якостей ………………………….10

20

Ігрові ………………………………………..

70

80

Змагальні …………………………………..

-

5


Тренувальні навантаження. Динаміка тренувальних навантажень повільна, що гарантує збереження функціональних резервів організму підлітків для подальшої напруженої тренувальної роботи. Сумарний обсяг навчальних годин на тиждень: 1-й рік - 4; 2-й - 6.

Навантаження в занятті визначається шляхом множення часу роботи (в хвилинах) на показник її інтенсивності за ЧСС (табл. 6).

Таблиця 6

Напруження (інтенсивність) тренувальної роботи, у. о.Рівень

інтенсивностіОцінка, бал.

ЧСС за:

10 с

1 хв.

IV

8

32

192

7

30-31

180-186

ІІІ

6

28-29

168-174

5

26-27

156-162

ІІ

4

24-25

144-150

3

22-23

132-138

І

2

20-21

120-126

1

18-19

108-114

У групах початкової підготовки великі та навіть значні навантаження не використовуються. Широко застосовуються заняття із середніми та малими навантаженнями. Для практичного використання вони подані на чотирьох основних рівнях.

Орієнтовні сумарні навантаження у групах початкової підготовки

з боротьби Кураш, у. о.Рівень навантаження

Рік навчання

1-й

2-й

IV

200-210

210-220

III

160-170

170-180

II

100-110

110-120

І

70-80

80-90


Сторони підготовки. Фізична підготовка здійснюється з переважним використанням підготовчих та допоміжних засобів.

Завдання всебічної фізичної підготовки вирішуються за допомогою засобів, які характерні для єдиноборств у цілому та боротьби Кураш зокрема. З п’яти основних фізичних якостей особлива увага приділяється трьом - гнучкості, спритності та швидкості рухів.

Для того, щоб технічна підготовка була ефективною, потрібно широко використовувати допоміжні та спеціальні (підвідні) вправи, різні за формою, структурою та механізмом впливу на організм. З урахуванням зазначених характеристик підготовчі засоби, які використовуються в заняттях новачків, значно відрізняються від таких в інших видах спорту. Тут також використовуються ігрові вправи з елементами технічних прийомів боротьби Кураш. Дуже важливо урізноманітнювати вихідні положення, умови виконання технічних прийомів, використовувати технічні прийоми в обидва боки, акцентувати увагу на атаковий варіант без обмежень, враховувати індивідуальні морфоструктурні особливості, не стабілізувати структуру виконання технічних дій.

Інтелектуальна підготовка реалізується шляхом ознайомлення з будовою організму людини та впливом на нього занять боротьбою Кураш. Учні оволодівають знаннями щодо ведення здорового способу життя, дотримання режиму дня, правил гігієни та харчування, виключення шкідливих звичок.

Психологічна підготовка проводиться паралельно з вирішенням завдань інших видів підготовки, є складовою виховної роботи, червоною стрічкою проходить крізь усі заняття борців Кураш. Велику роль тут відіграють особистість тренера-викладача, довіра до нього з боку вихованців.

Вчинки та поведінка тренера-викладача повинні бути бездоганними. Він має бути спокійним, упевненим, уважним, чемним, доброзичливим і вимогливим. Виконання завдань тренера-викладача, подолання труднощів під час вирішення поставлених ним завдань, ретельність, акуратність та гуманність (відношення з товаришами та іншими людьми) – запорука якості психологічної підготовки борця Кураш та ефективної виховної роботи тренера-викладача.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка