Програма дисципліни " Історія української літератури


Тематика та плани семінарів(практичних занять)Скачати 497.62 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір497.62 Kb.
#10497
ТипПрограма
1   2   3

2.3. Тематика та плани семінарів(практичних занять)


(всього на курс 34 години)
Тема семінару 1. Література Київської Русі. Перекладна література.Мета:

Вивчення української літератури найдавнішого періоду;

засвоєння студентами шляхів і тенденцій розвитку перекладної літератури;

оволодіння знаннями про основні жанри перекладної літератури даної епоєхи.


Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерела, конспекти лекцій та хрестоматії з давньої української літератури.

Тривалість:

2 годиниПлан семінару:

1. Загальний характер перекладної літератури і її значення в розвитку давньоукраїнської літератури.


2. Основні жанри перекладної літератури і їх характеристика:

а) Біблійні книги. б) Апокрифи.

в) Житійна література.

г) Книги природничо-наукового змісту.

д) Історичні хроніки.

є) Збірники афоризмів і повістева література.
Теми рефератів:


 1. Біблія як літературний твір.

 2. Євангелія як основна складова частина Нового Завіту.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. Які особливості опрацювання біблійних сюжетів та образів

Т. Шевченком чи Л. Українкою?


Тема семінару 2. Оригінальна література Київської Русі.Мета:

Вивчення основних творів оригінальної літератури Київської Русі;

засвоєння критичного матеріалу з теми;

оволодіння знаннями художніх текстів оригінальної літератури.Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерела, особисті записи студентів в зошитах для самопідготовки, доповіді студентів, реферати з теми.

Тривалість:

2 години


План семінару:

 1. Виникнення і розвиток літописання.

 2. Початковий літопис, його генезис, редакції та джерела.

 3. Київський літопис.

 4. Галицько-Волинський літопис.

 5. Жанр “поученія”.

 6. Ораторська проза.

 7. Житія святих.

 8. Паломницька література.

 9. “Слово о полку Ігоревім..” – найвизначніша пам’ятка писемної літератури, її відкриття і видання.

 10. Історична основа “Слова о полку Ігоревім”, жанр і композиція.

 11. Образи “Слова о полку Ігоревім”.

 12. Мова і стиль твору.


Теми рефератів:

 1. Основні ідеї «Повісті врем’яних літ».

 2. Форми літописної оповіді.


Питання для дискусії:

 1. Довести фольклорність одного з оповідань літопису.

 2. Яким змальовано образ ідеального князя в літописах і в «Повісті врем’яних літ»?Тема семінару 3. Полемічна література і творчість Івана Вишенського.
Мета:

Вивчення причин появи і розвитку полемічної літератури;

засвоєння шляхів її розвитку і ідейного спрямування;

оволодіння ідейно-тематичним змістом та художньою специфікою творів І. Вишенського.Забезпечення:

Опорні конспекти, робочі зошити, художні тексти, доповіді студентів.

Тривалість:

2 годиниПлан семінару:

 1. Біографія та світогляд письменника.

 2. Твори Вишенського, написані до Брестської унії (“Ізвещеніє…”, “Писаніє до всіх…”).

 3. Твори Вишенського після Брестської унії (“Посланіє до князя Острозького”, “Порада”, “Обліченіє диявола…”, “Посланіє до єпископів”, “Краткословний отвєт Федула”, “Посланіє к старіце Домнікії”).

 4. Вишенський – майстер полеміки і агітації.

 5. Вишенський в оцінці Франка.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. Як зображені І.Потій, М.Рогоза, К. Терлецький у Вишенського та інших полемістів?

 2. Як ви розумієте поняття “памфлет”, “трактат”, “публіцистичність”, “діалог”?


Тема семінару 4. Літературна творчість Івана Величковського.
Мета:

Вивчення творчої спадщини поета в контексті із розвитком української віршової літератури того часу;

засвоєння основних художньо-естетичних програм та роль і завдання поезії;

оволодіння поняттями про поетичні жанри, розроблені поетом.Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерела, зошити для самопідготовки, доповіді студентів.

Тривалість:

2 години


План семінару:

 1. Характеристика поетичної спадщини І. Величковського.

 2. Жанрова специфіка його творів.

 3. Огляд збірок “Млеко”,та “Зегар з полузегарком”.

 4. Епіграми, їх стиль і мова.

 5. Місце Величковського в історії української літератури.


Теми рефератів:

 1. Теорія поетичних жанрів І. Величковського.

 2. Елементи бароко в поезії І. Величковського.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. Чи можна віднести І. Величковського до поетів-“формалістів”?

 2. Як можна оцінити творчість І. Величковського? Чи вплинув він на розвиток української поезії?Тема семінару 5. Літературна творчість Климентія Зіновієва.
Мета:

Вивчити поетичну спадщину

К. Зіновієва;

освоїти її роль в розвитку реалістичних тенденцій в українській поезії;

оволодіти основними поняттями стильових ознак та жанрів поезії Зіновієва.

Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерела, записи студентів, зошити для самопідготовки, доповіді і реферати до теми.

Тривалість:

2 години


План семінару:

 1. Історія відкриття і публікації поетичного збірника К.Зіновієва.

 2. Загальна характеристика тематики і спрямування збірника, його художня специфіка.

 3. К. Зіновієв в оцінці Франка.

 4. Збірник прислів’їв і приказок, складений Зіновієвим.

 5. Літературна та історико-побутова цінність віршів Климентія Зіновієва.


Теми рефератів:

 1. Життєвий шлях К. Зіновієва і реалістичні ознаки його поезії.

 2. Поетичний маніфест К. Зіновієва і його втілення у власній творчості.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. Зіставити творчість І. Величковського та К. Зіновієва.

 2. Тематичні засади поезії К. Зіновієва.

 3. Поетика віршів Зіновієва.Тема семінару 6. Історичні вірші 2 пол. XVII століття.
Мета:

Вивчення розвитку і спрямування історичних віршів 2 пол. XVII ст.;

засвоєння їх ролі в формуванні суспільної думки і впливу на самосвідомість народу;

оволодіння ідейно-тематичним змістом історичних віршів.Забезпечення:

Опорні конспекти лекцій, першоджерела (художні тексти), особові записи і зошити для самопідготовки студентів, реферати на тему заняття.

Тривалість:

2 години


План семінару:

 1. Події визвольної війни у віршах на історичну тему.

 2. Аналіз віршів про “Битву під Жовтими Водами”, “Про полонення Потоцьких”, “Дума козацька…”.

 3. Образ Б.Хмельницького в історичних віршах.

 4. Вірші про тяжку долю України.

 5. Народно-поетична основа цих віршів та мовно стилістичні засоби.


Теми рефератів:

 1. Засоби змалювання Богдана Хмельницького в історичних віршах.

 2. Зв’язок історичних віршів 2 пол. XVII ст. з українським фольклором.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. Основні причини появи історичних віршів і їх тематика.

 2. Елементи поетики в історичних віршах.

 3. Чому Б.Хмельницький став наскрізним образом історичних віршів?


Тема семінару 7. Драма невідомого автора “Мілость Божія…”Мета:

Вивчення ідейно-тематичного змісту анонімної драми “Мілость божія…”;

Засвоєння специфічних ознак композиції шкільної драми та системи образів;

оволодіння навичками аналізу драматичного твору;Забезпечення:

Опорні конспекти лекцій, першоджерела (текст драми), зошити для самопідготовки, доповіді студентів.

Тривалість:

2 годиниПлан семінару:

 1. До історії написання драми і її можливий автор.

 2. Тема твору, його співзвучність з драмою Ф. Прокоповича “Владимир…”.

 3. Ідейний зміст твору, його патріотичний пафос.

 4. Образ Б. Хмельницького як вождя визвольної боротьби, засоби його творення.

 5. Драматургічні особливості п’єси, її мова, композиція, зв’язок з народною творчістю.


Теми доповідей:

 1. Історія сотворення драми невідомого автора “Мілость божія…” та її історична основа.

 2. Образ Б.Хмельницького в драмі та засоби його творення.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. Хто міг бути автором драми?

 2. Які елементи жанру шкільної драми можна виділити в “Милості божій”?

 3. Чим драма “Милість божа” співзвучна з історичними піснями 2 пол.

XVII ст.?
Тема семінару 8. Проповідницька і публіцистична проза 2 пол.

XVII ст.
Мета:

Вивчення становлення і розвитку проповідницької і публіцистичної прози 2 половини XVII століття;

засвоїти ідейно-художній зміст виучуваних творів;

оволодіти специфічними ознаками та поетикою проповідницької прози 2 пол. XVII ст.Забезпечення:

Опорні конспекти, художні тексти творів, зошити студентів для самопідготовки, доповіді студентів.

Тривалість:

2 години


План семінару:

 1. “Казання” Лазаря Барановича в книгах “Меч духовний” і “Труби”.

 2. “Ключ розумєнія” Іоникія Галятовського.

 3. “Огородок” Антонія Радавиловського.

 4. “Мир з Богом чоловіку “Інокентія Гізеля.

 5. Погляді письменників на політичний лад і соціальний стан в Україні. Стильові особливості проповідницької і публіцистичної літератури другої половини XVII століття.


Теми доповідей:

 1. Причини появи проповідницько-публіцистичної прози і її специфіка.

 2. Типологічні особливості проповідницько-публіцистичної прози 2 пол. XVII ст.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. Як в аналізованих творах відбився світогляд їх авторів?

 2. Яку суспільну роль відігравала проповідницько-публіцистична проза?

 3. Які жанрові ознаки проповідницько-публіцистичної прози?Тема семінару 9. “Козацькі літописи”.
Мета:

Вивчити художню своєрідність і спрямування “козацьких літописів” та їх місце в літературному процесі;

засвоїти своєрідність композиції та ідейно-тематичну основу творів;

оволодіти розумінням жанрової своєрідності і суспільної значимості “козацьких літописів” в літературному процесі.Забезпечення:

Опорні конспекти, тексти козацьких літописів, студентські зошити для самопідготовки, їх доповіді до теми.

Тривалість:

2 години


План семінару:

 1. Історична література 17-18 ст. як відгук на події в Україні.

 2. Ідейно-тематичні особливості літописів Самовидця, Грабянки, Величка.

 3. Образ Хмельницького в козацьких літописах.

 4. Українська ідея в літописах та її втілення.

 5. Джерела “козацьких” літописів, їх мова і стиль.


Теми доповідей:

 1. “Козацькі” літописи як прагнення їх авторів осмислити історичні події.

 2. Образ Богдана Хмельницького в козацьких “літописах”.

 3. Засоби змалювання Б.Хмельницького в літописах.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. Що спільне між літописами Київської Русі і “козацькими літописами”?

 2. Як зв’язані “козацькі літописи” з іншими джерелами і фольклором?Тема семінару 10. Інтермедії до драм Довгалевського і Кониського.
Мета:

Вивчити зміст і побудову інтермедій;

засвоїти їх специфічні особливості та образну систему;оволодіти знаннями про національну специфіку інтермедій.


Забезпечення:

Опорні конспекти, зошити для сомопідготовки, тексти інтермедій, критичні матеріали, доповіді студентів до теми семінару.

Тривалість:

2 годиниПлан семінару:

 1. Інтермедії до драм М. Довгалевського (“Коміческое действие”, “Властотворний образ”).

 2. Ідейно-тематичний зміст інтермедій.

 3. Засоби гумору і сатири в змалюванні образів.

 4. Інтермедії до драми Г. Кониського “Воскресеніє мертвих”.

 5. Їх основні мотиви та характерні персонажі.

 6. Історико-літературне значення українських інтермедій.


Теми доповідей:

 1. Українські інтермедії: їх поява, специфіка та розвиток і зв’язок з народною творчістю.

 2. Українська інтермедія в міжлітературних зв’язках.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. Чи є різниця між інтермедіями та інтерлюдіями?

 2. Як зміст інтермедій співіснував із змістом основної драми?

 3. Окреслити схему розвитку інтермедій на шляху до української комедії.

Тема семінару 11. Феофан Прокопович.Мета:

Розгляд творчості Ф.Прокоповича, його внеску в історію української літератури.


Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерела, тексти творів письменника, підготовлені повідомлення і доповіді студентів.

Тривалість:

2 годиниПлан семінару:

 1. Біографічні відомості.

 2. Поетична творчість.

 3. Трагедокомедія “Володимир”. Її сюжет, публіцистичність, образи, особливості композиції, жанрова специфіка.

 4. Значення творчості Ф. Прокоповича в дальшому розвитку літератури.


Теми рефератів:

 1. Феофан Прокопович як теоретик літератури.

 2. Новаторство Ф. Прокоповича як драматурга.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. З’ясувати новатоський характер п’єси Ф. Прокоповича.

 2. Визначити ознаки класицистичної драми трагедокомедії Ф. Прокоповича.

Тема семінару 12. Літературна творчість “мандрівних дяків”Мета:

Розглянути творчість мандрівних дяків і їх роль в утвердженні сатири як окремого жанру.


Забезпечення:

Опорні конспекти, тексти художніх творів, зошити для самопідготовки, хрестоматії з давньої української літератури.

Тривалість:

2 години


План семінару:

 1. “Мандрівні дяки” – представники демократичної течії в українській літературі.

 2. Художня творчість “мандрівних дяків”.

 3. Пародії на церковні книги та відправи.

 4. Образи “мандрівних дяків” в українській літературі. 17-18 століття і в новій українській літературі.

 5. Пародії та травестії “мандрівних дяків” на різдвяні і великодні свята.

 6. Поетика бурлескних віршів.


Теми рефератів:

 1. Причини появи творчості мандрівних дяків.

 2. Історія вивчення творчості мандрівних дяків.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. З’ясувати як творчість мандрівних дяків була пов’язана з творами західноєвропейських ваганів.

 2. Які засоби гумору та сатири були типовими для творчості мандрівних дяків?Тема семінару 13. “Вертепна“ лялькова драма.Мета:

З’ясувати зародження і шляхи розвитку вертепної драми в українській літературі та її вплив на утвердження сатири як жанру.


Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерела, конспекти лекцій та матеріали з самопідготовки, хрестоматії з давньої української літератури, критичні праці.

Тривалість:

2 години


План семінару:

 1. Демократичний характер українського лялькового театру.

 2. Репертуар вертепного театру.

 3. Основні мотиви і герої вертепних вистав.

 4. Засоби гумору і сатири в вертепних виставах.

 5. Мова вертепних вистав, їх вплив на розвиток української комедії.


Теми рефератів:

 1. Походження і синкретичний характер вертепної драми.

 2. Образна система вертепної драми та засоби творення образу запорожця.

 3. І. Франко як дослідник вертепу.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. Які стильові особливості вертепної драми.

 2. Чи наявні в ветепній драмі елементи бароко?Тема семінару 14. Сатира XVIII століття.Мета:

З’ясувати місце української сатири серед інших жанрів і її роль в розвитку літератури.


Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерела, хрестоматія з давньої української літератури, зошити для самопідготовки, реферати і доповіді студентів.

Тривалість:

2 годиниПлан семінару:

 1. Народна сатира як попередниця сатири літературної.

 2. Елементи сатири в давнішньому письменстві, в творах українських полемістів.

 3. Питання авторства анонімних сатир.

 4. Сатирично-гумористичні оповідання фольклорного походження.

 5. Сатиричні твори викривально-політичного характеру.

 6. Викриття в сатирі прагнень козацької старшини й заможного селянства.

 7. Зростання елементів реалізму в українській сатирі XVIII століття.


Теми рефератів:

 1. Соціально-політичні обставини формування жанру сатири.

 2. Засоби змалювання в сатирі XVIII ст.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. Чи були елементи сатири в попередній літературі і як вони вплинули на формування її як окремого жанру?

 2. Визначити основні причини бурхливого розвитку української сатири XVIII століття.

Тема семінару 15. Іван Некрашевич.Мета:

З’ясувати творчий внесок письменника в утвердження жанру сатири в XVIII столітті.


Забезпечення:

Опорні конспекти, твори І.Некрашевича, хрестоматія з давньої української літератури, зошити для самопідготовки, студентські доповіді і повідомлення з теми.

Тривалість:

2 годиниПлан семінару:

 1. Життєвий шлях письменника.

 2. Діалоги Некрашевича з селянського побуту.

 3. Використання письменником фольклору та народної мови в своїх творах.

 4. Віршовані листи Некрашевича.

 5. “Супліка” або “Замисел на попа” (до історії написання і авторства твору).

 6. Зміст і побудова твору, соціальна загостреність та особливості стилю.


Теми рефератів:

 1. Засоби гумору та сатири в творах І. Некрашевича.

 2. Композиційна специфіка сатири І. Некрашевича.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. З’ясувати зв’язок сатири І.Некрашевича з фольклором.

 2. Визначити основні стильові особливості сатири І.Некрашевича.

Тема семінару 16. Українська лірика XVIII століття.Мета:

Розглянути шляхи розвитку української лірики та її жанрово-тематичну різноманітність і художню специфіку.


Забезпечення:

Опорні конспекти, першоджерела, хрестоматії з давньої української літератури, зошити для самопідготовки, доповіді і повідомлення студентів.

Тривалість:

2 години


План семінару:

 1. Причини інтенсивного розвитку віршованої та писемної лірики.

 2. Групи ліричних творів.

 3. Основна тематика і спрямування української лірики.

 4. Продовження традицій моралізаторської лірики (збірник “Богогласник”).

 5. Любовна лірика.

 6. Зв’язок української літературної лірики з народною піснею.

 7. Історико-літературне значення лірики XVIII століття.


Теми рефератів:

 1. Основні причини бурхливого розвитку лірики XVIII ст. і її досягнення.

 2. Вплив української ліричної поезії на інші слов’янські літератури.


Питання для дискусій і самоконтролю:

 1. Як соціально-історичні обставини впливали на розвиток і тематичне спрямування лірики XVIII ст.?

 2. Яку роль відіграла українська соціальна лірика в формуванні самосвідомості народу?

Тема семінару 17. Творчість Григорія Сковороди.Мета:

Розглянути роль письменника в розвитку української літератури та його вплив в утвердження літературних жанрів лірики і байки.


Забезпечення:

Опорні конспекти, тексти творів Г.С. Сковороди, критичні праці, зошити для самопідготовки, доповіді і повідомлення студентів.

Тривалість:

2 годиниПлан семінару:

 1. Основні віхи життєвого шляху.

 2. Світогляд Григорія Сковороди.

 3. Лірика Сковороди (“Сад божественних пісень”).

 4. Розвиток Сковородою жанру байки. Збірка “Басни Харьковские”.

 5. Притчі Григорія Сковороди.

 6. Роль і значення Сковороди в розвитку української літератури.


Теми рефератів:

 1. Філософські та суспільно-політичні погляди Г.С. Сковороди.

 2. Історія вивчення та дослідження літературної і філософської спадщини

Г. Сковороди.
Питання для дискусій і самоконтролю:

Визначити традиції і новаторство лірики Г. Сковороди.

З’ясувати особливості композиційної будови байок письменника.


2.5. Форми і методи контролю – конрольні роботи, екзамен

Основна форма контролю – екзамен в кінці семестру у відповідності з навчальним планом. З питаннями курсу студенти знайомляться зазделегідь. Підчас складання екзамену студенти користуються стандартними навчальними програмами дисципліни, а в разі необхідності – писемними пам’ятками (текстами).Поточні контрольні роботи

з курсу “Давня українська література”
Варіант 1.

1. З’ясувати поняття “Давня українська література”.

2. Розповісти про зародження і розвиток шкільної драми.

Варіант 2.

1. Визначити період функціонування літератури Київської Русі.

2. Основна тематика шкільної драми.

Варіант 3.

1. Питання приналежності літератури Київської Русі.

2. Герої шкільних драм і засоби їх творення.

Варіант 4.

1. Два види письменства Київської Русі і їх взаємовпливи.

2. Літопис Самовидця.

Варіант 5.

1. Основні жанри перекладної літератури Київської Русі.

2. Літопис Величка.

Варіант 6.

1. Тематика, проблематика, герої перекладної літератури Київської Русі.

2. Літопис Граб’янки.

Варіант 7.

1. Основні жанри оригінальної літератури Київської Русі. Поетична творчість.

2. Ф.Прокопович: Поетична творчість.

Варіант 8.

1. Літописи Київської Русі.

2. Драма Прокоповича “Володимир”.

Варіант 9.

1. Житійна і поломницька література Київської Русі.

2. Драма “Милость божія”.

Варіант 10.

1. “Слово о полку Ігоревім” як визначна писемна пам’ятка культури Київської Русі.

2. Драма Г.Кониського “Воскресіння мертвих”.

Варіант 11.

1. Традиції літератури Київської Русі в наступній літературі.

2. Українські інтермедії 18 ст. Їх роль в появі української комедії.

Варіант 12.

1. Загальна характеристика писемної літератури 14ст. - 1 пол. 16 ст.

2. Інтермедії до драм Довгалевського.

Варіант 13.

1. Причини появи і визначення полемічної літератури та перші етапи її розвитку.

2. Інтермедії до драми Кониського.
Варіант 14.

1. Найвизначніші українські письменники-полемісти і їх твори.

2. Українська “вертепна” драма.

Варіант 15.

1. Іван Вишенський, літературна творчість.

2. Творчість “мандрівних дяків”.


Варіант 16.

1. Герасим і Мелетій Смотрицький, їх твори.

2. Українське літературне бароко.

Варіант 17.

1. “…………” З.Копистенського.

2. Творчість І.Некрашевича.


Варіант 18.

1. Творчість Клирика Острозького. 1. 2. Драма “Розповідь Великоросії з Малоросією” С.Д.Дивовича.Каталог: structure -> philolog uk -> ukr lan
ukr lan -> Програма з дисципліни: Принципи І методи аналізу художнього твору Спеціальність: " українська мова І література"
ukr lan -> Програма спецсемінару "Аналіз художнього твору" для студентів денної і заочної форм навчання Спеціальності 8030501 "
structure -> І задачі Сумду щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ukr lan -> Програма зі спецкурсу "Проблеми становлення і розвитку жанрової системи в українській літературі"
ukr lan -> Програма з дисципліни: драматургічні шукання Володимира Винниченка

Скачати 497.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка