Програма державного екзамену з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень


До пункту 3. Аналіз господарської діяльностіСторінка6/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.99 Mb.
#10923
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

До пункту 3. Аналіз господарської діяльності
Основна література

 1. Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз : навч.посібник / Б. Є. Грабовецький. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

 2. Гринів Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності : навч. посібник / Б. В. Гринів. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

 3. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навч. посібник / О. Я. Базілінська. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.

 4. Бутко А. Д. Теорія економічного аналізу : підручник / А. Д. Бутко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 411 с.

 5. Денисюк, О. М. Аналіз господарської діяльності: практикум : навч. посібник / О. М. Денисюк, І. Ф. Полєщук, В. В. Коровій. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2008. – 164 с.

 6. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : підручник / Є. В. Мних. – К. : КНТЕУ, 2008. – 514с.

 7. Мних Є. В. Фінансовий аналіз : навч. посібник / Є. В. Мних, Н. С. Барабаш. – К. : КНТЕУ, 2010. – 412 с.

 8. Організація і методика економічного аналізу Навч. посіб./Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

 9. Приймак В. І. Математичні методи економічного аналізу : навч. посібник / В. І. Приймак. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 296 с.

 10. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник / Г. В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2007. – 668с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 11. Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. Економічний аналіз Тернопіль: Видавництво Астон, 2010. - 624 с.

 12. Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навч. посібник / Т. М. Тігова, Л. С. Селіверстова, Т. Б. Процюк. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 268 с.

 13. Черниш С. С. Економічний аналіз : навч. посібник / С. С. Черниш. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 312 с.

 14. Шеремет О. О. Фінансовий аналіз : навч.посібник / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2010. – 196 с.


Додаткова література

 1. Барабаш Н. С. Економічний аналіз: вчора, сьогодні, завтра / Н. С. Барабаш // Наукове забезпечення економічного аналізу, контролю і аудиту : спеціальний випуск / уклад. Є. В. Мних. – К. : КНТЕУ, 2011. – С.101-117.

 2. Бобяк А. П. Формування інформаційної системи економічного аналізу власного капіталу / А. П. Бобяк // Статистика України. – 2011. – №3. – С.34-37.

 3. Гордополов В. Ю. Наукові і практичні аспекти розвитку економічного аналізу / В. Ю. Гордополов // Наукове забезпечення економічного аналізу, контролю і аудиту : спеціальний випуск / уклад. Є. В. Мних. – К. : КНТЕУ, 2011. – С.179-189.

 4. Теорія економічного аналізу : опорний конспект лекцій / авт.: Є. В. Мних, А. Д. Бутко. – К. : КНТЕУ, 2010. – 80 с.

 5. Демченко Т. А. Методи економічного аналізу та їх особливості / Т. А. Демченко, Н. О. Лисенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №2. – С.179-183.

 6. Ионова А. Ф. Финансовый анализ : учебник / А. Ф. Ионова, Н. Н. Селезнева. – М. : Проспект, 2008. – 624 с.

 7. Микитюк І. Застосування методів економічного аналізу в управлінні бюджетними коштами / І. Микитюк // Вісник КНТЕУ. – 2010. – №6. – С.89-98.

 8. Приймак, В. І. Математичні методи економічного аналізу : навч. посібник / В. І. Приймак. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 296 с.

 9. Прокопенко, І. Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навч. посібник / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.

 10. Тютюник В. Застосування функціонально - вартісного аналізу / В. Тютюник // Справочник экономиста. – 2011. – № 7. – С.25-33.

 11. Шаповал М. Новий балансовий метод як основа прогнозування розвитку економіки / М. Шаповал // Економіст. – 2010. – №1. – С.18-23.


Інтернет-джерела

 1. www.icps.kiev.ua - Міжнародний центр перспективних
  досліджень.


 2. www.ics.org.ua - Інститут конкурентного суспільства.

 3. www.invest.delovoy.com - Інвестиційний експерт.

 4. www.minfm.gov.ua - Міністерство фінансів України.

 5. www.mavica.ru - Багатомовний пошуковий каталог

 6. www.rada.kiev.ua - Верховна Рада України.

 7. www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики,

 8. www.usfa.kiev.ua - Українське товариство фінансових аналітиків.

 9. www.fas.com.ua - Фінансовий аналітик-сервіс.До пункту 4. Державний фінансовий контроль

Основна література

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.96.

 1. Бюджетний кодекс України: Кодекс України від21 червня 2001 р, № 22542-ІП.

 2. Господарський кодекс України: Кодекс України від 16.01.03 р. №436-ІV, 4.Кодекс законів про працю України: Кодекс України від 10,12.71 р. №322-VIП,

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України від 07.12.84 р. №8073-х.

 4. Податковий кодекс України: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI

 5. Цивільний кодекс України: Кодекс України від і 6.01.03 р. №435-ІУ.

 6. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, Редакція від 11.08.2013

 7. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 №3125-ХII

 8. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.96. № 315/96-ВР.

 9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 № 996-ХІУ.

 10. Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22.10.99 р. № 1192-ХІV.

 11. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.10.99 р.

 12. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування; Закон України від24.05.01 р. №2452-111.

 13. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18.01.01 р,Л^92240-т.

 14. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття; Закон України від 02.03.2000 р. №1533-III.

 15. Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове страхування; Закон України від 21.05.99 р. № 700-ХІV.

 16. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України від 22.02.2000 р. №1490-т,

 17. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України : Указ Президента України від 23.04.2011

 18. Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади УказПрезидента України № 726/2012

 19. Про Міністерство доходів і зборів України : Указ Президента України від 18 березня 2013 року № 141/2013


Додаткова література

 1. Порядок проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.06 р. № 550.

 2. Про здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади внутрішньо-фінансового контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.02 р.№685,

 3. Про норми відшкодування витрат на відрядження в .межах України та за кордон; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. №663.

 4. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, зниження (псування) матеріальниx цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116.

 5. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

 6. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні; Постанова НБУ від 15.12.04 р. -4° 637.

 7. Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати: Наказ Держкомстату України від 13.01.04 р. Л'Ь 5.

 8. Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 19,12.05 р. №45.

 9. Про окремі питання взаємодії органів Державного казначейства України та державної контрольно-ревізійної служби в Україні: Наказ Державного казначейства. Головного контрольно-ревізійного управління України від 14.12.04. р. №215/338

 10. Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки України: Наказ Голови КРУ України, МВС України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 25.10.06 р. № 1166/13040.

 11. Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби з контрольно-ревізійними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої злади, їх територіальних органів при здійсненні планових та позапланових контрольних заходів: Наказ Голови КРУ України від 1 8.11.03 р. №274.

 12. Про затвердження Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна: Наказ Голови КРУ України від 09.08.02 р. 168.

 13. 40. Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ: Наказ Державного казначейства від 26.12.03 р. №242. 41. Про затвердження Порядку відкриття рахунків у иаціональній валюті в органах Державного казначейства; Наказ Державного казначейства від 02.12.02 р. №- 221.

 14. Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними кош'тами: Наказ Державного казначейства від 18.11.02 р. № 213.

 15. Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та Інших статей балансу бюджетних установ: Наказ Міністерства Фінансів України, Державного казначейства України від 30.10.98 р. Х« 90.

 16. Аудит державних фінансів : опорний конспект лекцій / уклад.: М.О. Никонович, Г.І. Никонович. – К. : КНТЕУ, 2008. – 98с.

 17. Венгер, В. В. Фінанси : навч. посібник / В. В. Венгер. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 432 с.

 18. Владимиров, К. М. Місцеві фінанси : навч. посібник / К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 352с.

 19. Гуцаленко, Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.

 20. Державний фінансовий контроль : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Г.Барановська, О.А.Юр'єва, Н.А.Шевчук. – К. : КНТЕУ, 2008. – 123 с.

 21. Державний фінансовий контроль : практикум / уклад. О.А. Шевчук, І.С. Несходовський. – К. : КНТЕУ, 2008. – 68с.

 22. Державні фінанси. Збірник тестових завдань / уклад.: К.І. Проскуряков, О.С. Москвічова. – Вінниця : Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 57 с.

 23. Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль: навч. посіб. / Л.В. Дікань – ХНЕУ, 2008. – 346 с.

 24. Дікань, Л. В. Контроль і ревізія : навч. посібник / Л. В. Дікань. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 327с.

 25. Клець, Л. Є. Бюджетний менеджмент : Навч. посібник / Л. Є. Клець. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 640с.

 26. Коваль, Л. С. Форми організації і методика державного фінансового контролю руху бюджетних коштів / Л. С. Коваль // Сучасний стан і тенденції розвитку економіки регіонів в контексті євроінтеграційних процесів : Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 14-17 вересня 2007 року у м.Ялті. – Вінниця : Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань, 2007. – С.85-90.

 27. Корецький, М. Х. Управлінський облік : Навч. посібник / М. Х. Корецький, Н. В. Дацій, Л. В. Пельтек. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 296с.

 28. Організація державного фінансового контролю : опорний конспект лекцій / уклад. О.А. Шевчук. – К. : КНТЕУ, 2007. – 42с.

 29. Сунцова, О. О. Місцеві фінанси : навч. посібник / О. О. Сунцова. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.

 30. Фінанси : навч. посібник / В. І. Оспіщев, Л. І. Лачкова, О. П. Близнюк та ін. за ред. В.І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 366с.

 31. Фінанси: курс для фінансистів : навч. посібник / В. І. Оспіщев, О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова та ін. ; за ред. В.І. Оспіщева. – К. : Знання, 2008. – 567с.

 32. Фінансовий контроль бюджетних ресурсів : монографія / Є. В. Мних, Н. С. Барабаш, Г. О. Кравченко та ін. ; За заг. ред. Є.В.Мниха. – К. : КНТЕУ, 2008. – 186с.


До пункту. Організація і методика аудиту

Основна література

 1. Аудит: опорний конспект лекцій / уклад. К.О. Назарова, О.Л. Шерстюк, О.О. Заремба, Т.А. Кумченко. – К.: КНТЕУ, 2009. – 76 с.

 2. Войнаренко, М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посібник / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

 3. Державний фінансовий аудит: методологія та організація: монографія / Є. В. Мних, М. О. Никонович, С. В. Бардаш та ін.; за ред. Є.В. Мниха. – К.: КНТЕУ, 2009. – 319 с.

 4. Іванова, Н. А. Організація і методика аудиту: навч. посібник / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 216с.

 5. Ільіна, С. Б. Основи аудиту: навч.-практ. посібник / С. Б. Ільіна. – К.: Кондор, 2009. – 378с.

 6. Международные стандарты аудита. Электронные учебно-методические комплексы для студентов и преподователей [Електронний ресурс] : конспекты лекций, тесты для самоконтроля, контрольные вопросы и многое другое. – Версия 2.0.0112. – М. : Интел Про. – 1 электрон. опт. диск. – (Инновации в образовании). – Систем. вимоги: Windows XP, MS Internet Explorer 6.0 и выше, Adobe Acrobat Reader, Intel Pentium II 400 МГц и выше, 64 МБ RAM, HDD 2Гб. – Назв. с контейнера.

 7. Немченко, В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту підручник / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко; за ред. В.В. Немченко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

 8. Никонович, М. О. Організація і методика аудиту: навч. посібник / М. О. Никонович, К. О. Редько, О. А. Юр’єва; за ред. Є.В. Мниха. – К.: КНТЕУ, 2009. – 472 с.

 9. Облік, аналіз та аудит: навч. посібник / М. С. Білик, А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька та ін. – К.: Кондор, 2008. – 618 с

 10. Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика: навч. посібник / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – К.: Алерта, 2010. – 584 с.

 11. Організація і методика аудиту: опорний конспект лекцій / уклад. М.О. Никонович, Г.І. Никонович. – К.: КНТЕУ, 2009. – 257 с.

 12. Основи аудиту: навч. посібник / С. І. Дерев’янко, С. О. Олійник, Н. П. Кузик, О. М. Ганяйло. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 328 с.

 13. Основи аудиту: опорний конспект лекцій / уклад. О.Л. Шерстюк. – К.: КНТЕУ, 2008. – 36 с.

 14. Проскуріна, Н. М. Методологічні підходи до формування аудиторських процедур у системі незалежного фінансового контролю / Н. М. Проскуріна // Економіка & держава. – 2011. – №1. – С.41-45.

 15. Пшенична, А. Ж. Аудит: навч. посібник / А. Ж. Пшенична. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

 16. Рядська, В. В. Аудит: Практикум / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 464 с.

 17. Рядська, В. В. Аудит: навч. посібник / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с.


Додатковаи література

 1. Головач В. Поняття аудиту / В. Головач // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №2. – С.53-56.

 2. Бойченко Н. В. Проблеми автоматизації аудиту / Н. В. Бойченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць. – Х., 2011. – Вип. 2 (14). – С.107-111.

 3. Голяш І. Аудит прогнозної фінансової інформації: проблеми та перспективи розвитку / І. Голяш, Н. Галушка // Журнал європейської економіки. – 2009. – №4. – С.447-455.

 4. Никонович М. О. Подальший розвиток аудиту: теоретико-методологічні питання / М. О. Никонович // Наукове забезпечення економічного аналізу, контролю і аудиту : спеціальний випуск / уклад. Є. В. Мних. – К. : КНТЕУ, 2011. – С.75-94.

 5. Новицька Н. В. Аудит як процедура контролю за станом платіжної системи суб'єкта господарської діяльності / Н. В. Новицька // Економічний часопис - ХХI. – 2012. – №3-4. – С.77-80.

 6. Піскова Ж. Аудиторський висновок: методика вибору в світлі змін міжнародних стандартів аудиту / Ж. Піскова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №2. – С.32-38.

 7. Олендій О. Т. Проблеми становлення та напрями вдосконалення системи аудиторського контролю в Україні / О. Т. Олендій // Наукове забезпечення економічного аналізу, контролю і аудиту : спеціальний випуск / уклад. Є. В. Мних. – К. : КНТЕУ, 2011. – С.231-245.

 8. Jenkins В., Cooke P., Quest P. An audit approach to computers. London: Coopers and Lybrand, The Institute of Chartered Accountant in England and Wales, Chartered Accountants Hall, 2009.

 9. Lee T. Corporate auditing Theory. London: Clays Ltd., 2008.

 10. Maytz K., Sharaf H. The philosophy of auditing. American Accountin Association, 2009.

 11. Woolf Emile/ Auditing Today/ - Prentice Hall International (UK) Ltd, 2008р. – с.650

 12. Методичні розробки кафедр фінансового аналізу і контролю КНТЕУ та фінансового контролю і аналізу ВТЕІ КНТЕУ.Інтернет-ресурси

 1. Сайт service-audit.ru

 2. Сайт www.audit-premier.ru

 3. Сайт www.rk-audit.ru

 4. Сайт www.globalaudit.ru

 5. Сайт www.interexpertiza.ru

 6. Сайт www.universaudit.ru

 7. Сайт www.KPMG.ru


До пункту 6. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

Основна література

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. - К,- Преса України, 1997. - 80 с.

2. Бюджетний кодекс України: Кодекс України від 21 черв, 2001 р. № 2542-111 // Офіційний вісник України, -2001. -№ 29. - З липн. -С. і.

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липн. 1999 р. № 996-ХІУ // Урядовий кур'єр. - 1999. № 162, - 1 верес, з наступ, змій, і допов.

4. Про Державний бюджет України на 2005 рік: Закон України від

25 берез. 2005 р, № 2505-1V // Все про бухгалтерський облік, 2005.№ 34.

5. Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти: Закон України від 22 лют. 2000 р, № 1490-111 // Офіційний вісник України.-2000. -№13,-14 квіт. -0,1,

6. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 трав, 1997 р. № 283/97-ВР // Урядовий кур'єр. - 1997. -12 черв., з наступ, змін, і допов,

7. Про податок на додану вартість: Закон України від З квіт. 1997 р, № 168/97-ВР //Урядовий кур'єр, - 1997. - № 80-81, - 8 трав,, з наступ, змін. і допов,

8,Про систему оподаткування: Закон України від 18 лют, 1997 р. № 77/97-ВР Урядовий кур'єр. - 1997, з наступ, змін, і допов.

9.Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовт, 1999 р, № 1192 - XIV Офіційний вісник України, - 1999, - № 45, - 26 лист, - С, 8.

10.Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 1 черв. 2000 р. № 1776-111// Все про бухгалтерський облік. -2001, № 15-0,2-8.

11. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 трав. 2003 р. № 889-IV

12.Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України. Затверджений 26 черв. 1997 р. № 400/97-ВР // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №540.-О. 30-33.

13.Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням та похованням: Закон України. Затверджений 18 січ. 2001 р. №2240-111 // Все про бухгалтерський облік.-2001.-№21.0.2-24.

14. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України. Затверджений 2 берез, 2000 р. № 1533-111 // Все про бухгалтерський облік. - 2001.-№ 21.-С. 25-36.

15.Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України. Затверджений 23 верес. 1999 р. № 1105-ХІУ // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 40. - С. 3-18.

16. Про відпустки: Закон України. Затверджений 15 груд. 1996 р. № 505/96.

17. Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України: Указ Президента України від 16 берез. 1995 р. № 227/95 // Урядовий кур'єр. - 1995. - 18 берез., із наступ, змін, і допов.

18.Концепція розвитку Державного казначейства за умов функціонування єдиного казначейського рахунка: Розпорядження Державного казначейства України від 06.03.2000 р. № 5-р.'

19.Положення про ведення касових операцій у національній вапюті в Україні: Затв. Постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

20.Інструкція про службові відрядження в Україні та за кордон: Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. № 59 // Бухгалтерський облік та аудит.-1998.-№6.

21. Інструкція про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України: Затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 9 квіт. 1997 р. № 32 // Офіційний вісник України. - № 20. - С. 236.

Додаткова література


 1. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ: Затв, наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 р. № 61 // Все про бухгалтерський облік.-2000.-№ 87,-0.11.22-

 2. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання: Затв. наказом Державного казначейства України від 27 лип. 2000 р. № 68//Бізнес. -2000. -№45. -0.4-8,

 3. Інструкція з обліку запасів бюджетних установ: Затв. наказом Державного казначейства України від 8 груд. 2000 р, №125 // Глав Бух. - 2001, - № З, - О. 36-44.

 4. Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей: Затв. наказом Державного казначейства України від 10 серп. 2001 р, № 141 II Офіційниіі вісник України, -2001.-№38.-5жовт,-0.145.

 5. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ: Затв. наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10 серп. 2001 р. № 142/181 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 38. -5 жовт.-С. 158.

 6. Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05,2002р.№659.

 7. Зміни до інструкції «про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операції бюджетних установ»: Затв, наказом Державного Казначейства У країни від 10 серп. 2001 р, № 143 // Офіційний вісник України. -2001. -№38. -5 жовт, - С. 156.

 8. 29.Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січ. 1997 р. № 38 // Офіційний вісник України. -1997. -№4.

 9. 30. Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ: Затв. наказом Державного казначейства України від б жовт. 2000 р, № 100 // Бізнес. -2000.№ 47.-С. 35-37,

 10. 31 .Порядок обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства: Затв. наказом Державного Казначейства України від 19 жовт. 2000 р. №103.

11. Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними закладами охорони здоров'я та вищими медичними закладами освіти: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від !7.09,96 р. № 1138 // Зібрання постанов Уряду України.-1996.-№ 18.

12. Про спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на бюджетні видатки І їх відшкодування: Лист Державного казначейства України від 02.08.2000р. № 07-06/803-5690 ,// Дебет-кредит. - 2000. - №37.

13.Про введення нової бюджетної класифікації України: Затв. наказом М-ва фінансів України від З груд. 1997 р. №265// Глав бух. 2001. -№3. - С. 185-195. 14.Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лют. 2002 р. № 228 // Баланс-Бюджет. - 2002. - № 3. - С. 46-53, з наступ, змін, і допов.

15.Про структуру бюджетної класифікації України: Постанова Верховної Ради України від 12.07.96 р. № 327/96-ВР, введена в дію з 01.01.98 р.; Наказ М-ва фінансів України "Про запровадження нової бюджетної класифікації від 03.12.97 р. Х 265.

16.Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від І4.01.1997 р. № 13 // Зібрання законодавства України. Постанови та розпорядження Кабінет Міністрів України. -1997.-Лч1.

17. Про казначейське виконання кошторисів видатків на утримання апарату органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 трав. 1997 р. № 437 39.Зібрання законодавства України. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. -1997.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка