Програма Англійська мова 5-9 класи Загальноосвітні навчальні заклади англійська моваСкачати 160.48 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір160.48 Kb.
Програма
Англійська мова

5-9 класи

Загальноосвітні навчальні заклади

АНГЛІЙСЬКА МОВА

5-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Фонетична
Особистісна

Публічна


Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (мої родинні зв’язки, професії батьків, мої друзі та їх уподобання)
Одяг (види одягу)

Харчування (продукти харчування; улюблені страви)
Відпочинок і дозвілля

(захоплення, вільний час, канiкули)Природа (погода)

Подорож (загальні відомості про Велику Британію та Україну)
Рідне місто/ село (місцезнаходження; основні історичні та культурні відомості)
Свята і традиції

(національні свята України та Великої Британії)


Шкільне життя (навчальні предмети, розклад уроків; урок іноземної мови)

– Описувати людей, розповідати, характеризувати особистість;

– розповідати про професії своїх близьких;

–розповідати про друзів та їх уподобання;

– описувати, порівнювати предмети;

– надавати інформацію;

аргументувати свій вибір;

– запитувати та надавати інформацію;

– розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації та надавати необхідні відповіді;

– пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію.Члени родини.
Професії.
Предмети одягу.
Продукти харчування.

Страви.
Види відпочинку та занять.

Назви свят.
Природні явища.

Назви складових частин Великої Британії.

Назви визначних місць Лондона.

Назви історичних пам’яток України.

Назви споруд та місць громадського призначення.

Навчальні предмети.


Види діяльності на уроці.

Дієслово: Present Perfect. Загальні і спеціальні питання у видо-часових формах дієслова.

Структура there is / there are (із злічуваними і не злічу-ваними іменниками);

Модальне дієслово should.

Займенник: об’єктний відмінок (me, him, her etc.); вказівні (these, those); питальні (who, whose, what, which, where, when), неозначені some, any, no; ступеню a lot (of); much / many (із злічуваними та незлічуваними іменниками);

Прислівник: частотні (always, often, usually, sometimes, rarely, never), часу (yesterday, tomorrow, today, now, yet, already).

Прийменник: часу

(in, on, at, from…to…, by, during).
Особливості інтонації речень з однорідними членами.

— Розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків;

 • розвивати здатність представляти культуру рідної країни;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку;

 • поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.
— Уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

6-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Фонетична

Особистісна

Публічна

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність, риси характеру)
Покупки (відвідування магазинів)
Харчування (традиції харчування)

Спорт (характеристика видів спорту)


Подорож (транспорт, підготовка до подорожі,

проїзні документи)


Велика Британія (Лондон)
Україна (Київ)


Шкільне життя (улюблені предмети)


– Описувати зовнішність;

– характеризувати поведінку людини;

– розповідати та запитувати про види діяльності;

– надавати та запитувати інформацію про визначні місця столиці країни, мова якої вивчається;

– розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації;

– надавати необхідні відповіді;

– пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;

висловлювати свої враження, почуття та емоції;

– аргументувати свій вибір, точку зору.


Зовнішність людини.
Риси

характеру.


Види магазинів.
Основний асортимент товарів.
Гроші.
Назви страв.
Види спорту.
Види транспорту.
Назви проїзних документів.
Визначні місця столиць.
Види діяльності

на уроках.Артикль: неозначений, означений, відсутність артиклю.

Іменник: Власні і загальні назви.

Дієслово: Повторення видо-часових форм дієслова Present, Past, Future Simple; Present Continuous, Present Perfect. Структура going to.

Модальні дієслова: may, must, can / could, have to / had to, would / wouldn’t (like)Займенник: абсолютні (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs).

Прислівник: способу дії (slowly, well, etc.). Ступені порівняння прислівників.

Сполучник: but, because

Числівник: Кількісні до 1000.

Прийменник:приналежності (of, with, without)Інтонація речень з порівняннями. Випадки наголошення прийменників, сполучників у реченнях.

— Розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей);

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

 • розвивати здатність представляти культуру рідної країни;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.
— Уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

7-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Фонетична

Особистісна

Публічна

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (обов’язки в сім’ї, сімейні традиції)
Харчування (приготування їжі, сервiровка столу)
Охорона здоров’я (відвідування лікаря,)
Кіно і театр

( відвідування театру, кінотеатру)


Спорт (спортивні змагання, відомі спортсмени,

клуби, секції)Визначні місця Великої Британії та України.
Шкільне життя (позакласні заходи)

– Характеризувати поведінку та розповідати про вчинки людей;

– розпитувати з метою роз’яснення й уточнення інформації та надавати необхідні відповіді;

– реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;

– просити й надавати допомогу;

– пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;

– висловлювати свої враження, почуття та емоції;

– аргументувати свій вибір, точку зору;

– надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;

– розповідати про свої захоплення;

– обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо.
Види домашніх обов’язків.
Родинні свята.
Кухонні прилади.
Посуд.
Види обробки продуктів харчування.
Ознаки нездужання. Симптоми захворювання.

Форми лікувальних засобів.

Жанри фільмів / вистав.

Види спортивних змагань.


Спортивні клуби, секції.
Визначні місця столиць.

Види позакласних заходів.


Дієслово: Past Perfect.

Tag-questions. Модальні дієслова: must/ mustn’t, need/ needn’t. should/

shouldn’t.

Займенник: зворотні (myself, ourselves, etc.); ступеню (еnough, too …, a little, much), неозначені (something, somebody etc), відносні (anything, everything etc) та заперечні (nothing, nobody etc).

Прислівник: часу ( just, ever), ступеню (a lot, a little).

Сполучник: so, then.

Числівник: порядкові до 1000.

Прийменник: часу (before, after, for, since).


Інтонація реплік погодження. Інтонація складного речення.
Інтонація реплік поради та висловлення почуттів.

— Розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей);

 • прилучатися до культури країни, мова якої вивчається (через читання художньої та публіцистичної літератури);

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

 • розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.


— Уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;

- знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.АНГЛІЙСЬКА МОВА

8-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Фонетична

Особистісна
Публічна


Освітня

Я і мої друзі (спілкування з друзями по телефону, у соцмережах, листування)

Стиль життя (здоровий спосіб життя )

Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник, поет , книга, літературний герой)
Засоби масової інформації (преса)
Музика (музичні стилі, музиканти, композитори, виконавці)
Велика Британія (географічне положення, клiмат, населення)
Україна (географічне положення, клімат, населення)

Шкільне життя (Школи в Україні та за кордоном)

– Висловлювати своє ставлення до поведінки та вчинків людей;

– висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим (радість, подив, сумнів, стурбованість тощо);

– реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді;

– обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо;

– пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію;

– аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;

– надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям;

розповідати про свої ідеали, захоплення, спосіб життя та уподобання;

– оцінювати стан речей, події, факти.


Повсякденні дії.
Види дозвілля.
Кореспонденція.
Літературні жанри.
Обладнання та послуги бібіліотеки
Періодичні друковані та інтернет-видання.

Інформаційні сайти.


Музичні жанри/інструменти.
Географічні поняття.

Країни.


Національності.

Типи шкіл.

Назви навчальних кімнат та шкільного обладнання.

Дієслово: Present Continuous в значенні майбутнього часу, Past Continuous Tense,

Active and Passive Voice (Simple Tenses, Present Perfect Tense).

Модальні дієслова: will, might, shall, should, let’s, could.

Займенник: неозначені.

Прикметник: В структурах ‘as…as’, ‘so…as’, зі словами rather, almost, quite Прислівник: місця (everywhere, anywhere, somewhere, nowhere)

Числівник: Кількісні до 1 000 000.

Adverbial Clause with ‘when’.

Pro-clause with ‘so’, ‘not’ (I think so. I hope not.)


Особливості інтонації
складносуряд-них та складно- підрядних речень.

— Розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей);

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури;

 • ознайомитися з музичною культурою країни, мова якої вивчається;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

 • розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.

 • намагатися звільнятися від упереджень і стереотипів.— Уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

9-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Фонетична

Особистісна
Публічна

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (автобіографія)
Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля)

Засоби масової інформації (Інтернет,

телебачення і радіо, програми, улюблена радіо-/телепередача)


Молодіжна культура

(течії молодіжної культури,

молодіжні організації)
Наука і технічний прогрес (Відомі вчені та винахідники. Сучасні електронні пристрої та гаджети.)

Англомовні країни (столиці та великі міста, визначні місця та пам’ятки культури)

Україна

(великі міста, пам’ятки культури)


Робота і професія (характеристики професій, нахили і здібності, вибір професії)

– Надавати інформацію про себе та ставити питання з метою уточнення цієї інформації;

– описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;

– характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;

– порівнювати факти, явища;

– ділитися враженнями про побачене та почуте;

– надавати інформацію та висловлювати свої почуття та емоції;

– приймати або відхиляти пропозицію;

– аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку

Особисті дані.
Природні ресурси.

Проблеми довкілля.


Рослинний і тваринний світ.
Види радіо- і телепрограм.

Мультимедійні ресурси в інтернеті


Течії молодіжної культури.

Популярні молодіжні тренди. Типи молодіжних організацій. Види молодіжних проектів.

Види наук.
Винаходи.

Назви англомовних країн та їх столиць.

Визначні місця англомовних країн.

Назви пам’яток культури України.

Професійні якості.

Трудові навички.Дієслово:

The Gerund.

The Infinitive.

Conditional 1.

Relative Clause.

Займенник: відносний (who, which, that).

Сполучник: if, in order to


Вимова в цілому досить чітка для розуміння, незважаючи на присутність помітного акценту. Під час спілкування може виникати необхідність перепитувати та повторювати.
Наголос у складних іменниках, прикметниках, прислівниках тощо.

— Розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;

 • адекватно сприймати

і ставитися до системи цінностей, норм поведінки, стилю життя, прийнятими в країні, мова якої вивчається, і належним чином реагувати них;

− розвивати здатність до критичного мислення, розуміння чужої точки зору на проблеми, пов’язані з роллю засобів масової інформації в житті людини; • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.

 • розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.

 • намагатися звільнятися від упереджень і стереотипів;
— Уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка