Програма : Українська мова (авт. Вашуленко М., Ґудзик І., Пономарьова К., Прищепа О., МартиненкоВ.), 2006рСкачати 112.29 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір112.29 Kb.
Календарно – тематичне планування з української мови

І семестр

Програма :Українська мова (авт. Вашуленко М., Ґудзик І., Пономарьова К., Прищепа О., МартиненкоВ.), 2006р.

Підручник:Вашуленко М.С., Дубовик С.В., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова:Підруч. для , 4 кл. – К.: Освіта, 2004 (у двох частинах)

СЛОВНИКОВІ СЛОВА

Аеродром, будь ласка, ввечері, вдень, взимку, вісімдесяти,влітку, восени,вперед, вранці,вчора, гардероб,гектар, гвинтівка,до побачення, держава,дисципліна, ззаду, інженер, кілометр, ліворуч, механік, мізинець, мільйон, назад, напам’ять, океан, попереду, посередині, портрет, праворуч, п’ятдесят, п’ятдесяти, п’ятсот, революція, республіка, сигнал, сімдесяти, телеграма, телефон, температура, тепер, терпуг, трамвай, тролейбус, фанера, фартух, футбол, цемент, чернетка, шеренга, шістнадцять, шістдесяти, шістсот, щогодини, щоденно, щотижня, юннат, ярина


п/п

Тема уроку

Вправи

Дата

1.

2.

3.

4.


5.


6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.


15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.


28.

29.

30.


31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.


38.


39.


40.

41.


42.

43.

44.


45.
46.

47.

48.

49.


50.

51.

52.

53.

54.
55.


56.
57.

58.

59.

60.

61.

62.
63.


64.
Мова і мовлення

Державний гімн України. Мова – жива скарбниця історії народу. Мова і мовлення.
Збагачення мови новими словами. Сучасна українська мова. Спорідненість її з іншими мовами.
Усне і писемне мовлення. Складання розповіді за малюнками.
Культура мовлення і спілкування.
Текст
Повторення відомостей про текст. Тема, мета, заголовок тексту. Роль слів у побудові тексту. Усний переказ тексту.
Поділ тексту на частини. План. Усний переказ тексту за планом.
Текст-розповідь. Перевірна робота. Аудіювання.

Урок розвитку зв’язного мовлення. Мова і мовлення. Творча робота над текстом.
Текст-опис. Складання тексту-опису людини.
Текст-міркування. Складання тексту-міркування за поданим твердженням, доказом і висновком.
Будова тексту. Складання основної частини тексту за поданими зачином і кінцівкою.
Замітка до газети. Стислий переказ тексту..

Контрольна робота. Диктант.
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з розділу «Текст». Тематичне оцінювання.
Речення

Види речень за метою висловлювання та інтонацією.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Усне і писемне мовлення. Говоримо – чуємо, читаємо – пишемо.
Основа речення. Перевірна робота. Діалог.
Зв'язок слів у реченні. Складання тексту-міркування. Перевірна робота. Діалог.
Складання речень за поданими схемами. Однорідні члени речення.
Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.
Залежні слова при однорідних членах речення.
Ознайомлення зі складними реченнями
Перевірка знань і вмінь з мови («Мова і мовлення», «Текст», «Речення»).
Урок розвитку зв’язного мовлення. Слово повідомляє, впливає, допомагає.
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і вмінь з розділу «Речення». Тематичне оцінювання.
Частини мови

Іменник
Повторення вивченого про іменник як частину мови.
Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Однозначні та багатозначні іменники. Пряме й переносне значення іменників.
Відмінювання іменників. Початкова форма іменників.
Особливості відмінювання іменників в однині. Складання речень за малюнками.
Розрізнення давального і місцевого відмінків іменників жіночого роду. Усний переказ тексту за малюнками.
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Культура мовлення.
Зміна приголосних перед закінченням –і в іменниках жіночого та чоловічого роду.
Чергування звуків /о/,/е/ з /і/ в деяких іменниках жіночого та чоловічого роду.
Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а(-я) в родовому та орудному відмінках однини.
Контрольна робота. Списування.
Аналіз контрольної роботи.

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Тематичне оцінювання.
Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на –р в орудному відмінку однини. Редагування тексту.
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному та місцевому відмінках однини. Складання твору-розповіді.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Текст. Будова тексту.
Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини.
Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. Таблиця відмінювання іменників у множині.
Правопис закінчень іменників у родовому відмінку множини.
Вживання іменників із прийменниками і без них у різних відмінках. Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини.
Перевірка знань і вмінь з мови («Іменник»).
Аналіз контрольної роботи. Узагальнення знань і умінь з теми «Іменник» Тематичне оцінювання.
Прикметник
Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Роль прикметників у мовленні.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Тема і мета в текстах. Вчимося підбирати слова на задану тему.
Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми та багатозначні прикметники. Пряме і переносне значення прикметників.
Складання наукового та художнього описів клена або берези за опорними словами та ілюстраціями.
Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за виражальними можливостями прикметників-антонімів у народних прислівях.
Зв'язок прикметників з іменниками в реченні. Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Складання усної розповіді про прикметник за поданим планом.
Відмінювання прикметників. Правопис відмінкових закінчень прикметників в однині. Закінчення прикметників у різних відмінкових формах.

Складання опису зовнішності людини за опорними словами.

Контрольна робота. Письмовий переказ.
Аналіз контрольної роботи. Вправи на визначення відмінка прикметників (у реченнях) за закінченням та відмінком іменника. Тематичне оцінювання.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Види текстів.
Вправи на визначення відмінка прикметників (у реченнях) за закінченням та відмінком іменника.
Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ-, -зьк-, -цьк-.
Вживання знака м’якшення (ь) перед закінченням у прикметниках.
Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів. Написання тексту за поданим зачином і опорними словами.

Визначення роду і відмінка прикметників з іменниками.
Контрольна робота. Диктант.
Аналіз контрольної роботи.

Форми давального й місцевого відмінків прикметників жіночого роду.
Урок розвитку зв’язного мовлення. Текст-розповідь. Складання казки за серією малюнків і планом. Тематичне оцінювання.

1-5

6-12


13-16

17-22

23-30

31-34


35-38
39-42
43-46

47-53


54-59

60-63


64-67
68-72

73-78


79-82

83-89
91-95

96-102
103-107

108-113


114-118

119-126

127-132
133-137

138-142


143-152

153-159

159-163

164-168


169-172

173-176


177-180

181-189


190-193
194-201

202-204


205-209

210-217


218-222

223-225
226-235

236-240

241-244245-248

249-252


253-256


Аудіювання.

ДіалогБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка