Профспілки це історичний захисник прав і інтересів працівникаДата конвертації26.04.2016
Розмір41.5 Kb.

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

   Однією із передумов забезпечення соціальної злагоди в суспільстві, вкрай необхідної для сталого економічного розвитку, є наявність сильних і незалежних профспілок. Не менш важливо, щоб ці організації трудящих були демократичними і достатньо представницькими. Ще одна умова — це визнання державою законності діяльності та сучасної соціальної ролі профспілок, адекватне ставлення до них роботодавців, суспільства в цілому. В цьому переконує світовий досвід.

Профспілки - це історичний захисник прав і інтересів працівника.

Вони – єдина масова організація, що


  • представляє та закріплює економічні, соціальні і трудові відносини

найманих робітників на ринку праці,

  • представляє й захищає інтереси людини як носія, суб’єкта певної

робочої сили.

Справжньою метою їхньої діяльності є поліпшення соціально-економічної ситуації в Україні, а відтак становища трудящих, зміцнення громадянського миру і демократії.

Основним же способом вирішення наявних проблем у суспільстві профспілки вважають конструктивний соціальний діалог, а не класову боротьбу, узгодження інтересів найманих працівників, держави і роботодавців шляхом домовленостей, а не руйнівної конфронтації.
існує поділ функцій профспілок на дві великі групи – це зовнішні та внутрішні функції. Зовнішні функції характеризують вплив профспілок на суспільство. Задоволення суспільних потреб. До них відноситься захисна, представницька, регулятивна, регенеративна, просвітительсько-правова функції. Внутрішні – направлені скоріше на збереження та зміцнення самої профспілки та її організаційної складової. Це функції відтворення членів профспілок, консолідація найманих працівників, інформативно-комунікативна.

Діяльність професійних спілок – важлива складова громадянського суспільства, спрямована на вдосконалення систем і механізмів соціального захисту людей праці, забезпечення соціальних гарантій і допомоги кожному працюючому, підвищення ефективності взаємодії з органами влади і роботодавцями.

Економічна роль професійних спілок, початково закладена у фундамент їх створення, допомогла вистояти їм у складних умовах політичних катаклізмів та економічних реформ. Вона засвідчила, що професійні спілки існуватимуть до того часу, доки буде мати місце наймана праця в будь-якому її прояві.

Аналіз виникнення і розвитку профспілок України дає підстави до умовного поділу їх історії на три взаємопов’язаних, але достатньо відмінних за економічною роллю періоди: перший – з початку ХХ ст. до Жовтневої революції; другий – це весь післяреволюційний період аж до розпаду СРСР; третій – теперішній час, коли Україна розвивається як самостійна держава.

На сучасному етапі завданнями профспілок, їх функціями в Україні є насамперед боротьба за відносно нормальний рівень заробітної плати та своєчасну її виплату; за збереження зайнятості та соціальний захисту разі безробіття; за створення та збереження безпечних і нешкідливих умов праці,належних виробничих і соціально-побутових умов; за визнання незалежних профспілок і супротив спробам законодавчого обмеження профспілкових прав; боротьба зі зловживанням керівництва підприємств усіх форм власності; за забезпечення участі працюючих в управлінні виробництвом, «промислову демократію».

Зазначені фактори мають важливе значення для становлення громадянсь-кого суспільства в Україні. Але в цілому профспілки поки що лише «прилаштовуються» до нової власної базової функції і неспроможні завадити безробіттю, поляризації доходів як у різних соціальних групах суспільства, так і серед найманих працівників. У державі, де більшість населення проживає в умовах бідності, навіть сильні та незалежні профспілки не можуть функціонувати як повноцінні інститути громадянського суспільства.Досліджуючи економічну роль професійних спілок за останні 10 років, можна зробити такі висновки:

  • профспілки України своїми діями примушують парламент, уряд і Президента приймати закони, постанови і укази, спрямовані на здійснення більш ефективних економічних заходів, вони вносять свої пропозиції до Програми структурної перебудови економіки і таким чином впливають на певні процеси макроекономічного рівня;

  • вимагають від Кабінету Міністрів певних зобов’язань, потім своїми активними діями змушують його ці зобов’язання виконувати і, таким чином, позитивно впливають на вирішення окремих (у сфері їх компетенції) економічних питань на державному рівні;

  • ведуть боротьбу за відродження, відновлення і нормалізацію вітчизняного виробництва, стимулювання власного виробника, оновлення основних фондів, здійснюють протидію стихійній приватизації та масовому безробіттю і таким чином позитивно впливають на економічні процеси на стадії виробництва;

  • своєю діяльністю в умовах системної економіки профспілки служать прогресу науки, виробництва і громадських відносин: добиваючись зростання рівня оплати праці, її охорони і безпеки, підвищення соціальних гарантій, стимулюють розвиток виробництва на підставі впровадження нової техніки і технологій, нових форм організації праці та менеджменту, отримання нових знань, сприяють підвищенню ефективності виробництва;

  • профспілки України, послідовно проводячи лінію підвищення прожиткового мінімуму і рівня мінімальної заробітної плати до необхідної розрахункової величини, які лежать в основі визначення розмірів соціальних виплат і оплати праці, забезпечення зайнятості населення і соціальних гарантій, поліпшення умов праці та її охорони, беручи участь у розподілі прибутку підприємств, позитивно впливають на збереження і відтворення трудових ресурсів;

  • разом з тим, використання профспілками надзвичайного заходу – страйку призводить до певних збитків як на самому страйкуючому підприємстві, так і на інших;

  • профспілкам України ще не вдалося досягти вагомого впливу на економічне і соціальне життя, багато профорганів ще не стали справжніми організаторами працівників на боротьбу за свої права, а члени профспілок часто займають пасивну позицію.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка