Профільне навчання як особливий вид диференціаціїСкачати 324.76 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації30.04.2016
Розмір324.76 Kb.
  1   2   3
Зміст


 1. Профільне навчання як особливий вид диференціації………………….3

 2. Календарно – тематичне планування з теми «Логарифмічна функція» в 11 класі…………………………………………………………………...5

 3. Самостійні роботи на уроках та при підготовці домашніх робіт……….6

 4. Тестові самостійні роботи. Методичні рекомендації…………………..14

 5. Список використаних джерел……………………………………………23

Профільне навчання є особливим видом диференціації навчання, воно стратегічно орієнтоване на більш повне врахування інтересів і здібностей учнів, сприяння їхній соціалізації та на врахування реальних потреб ринку праці. Диференціація має на меті розподіл учнів на групи на основі їхніх індивідуальних особливостей для роздільного виконання завдань. У профільному навчанні теж відбувається об’єднання учнів у групи, але не на основі певної ознаки, а відповідно до їхнього особистого вибору. Головною метою профільного навчання є забезпечення загальнодоступної якісної освіти відповідно до схильностей і освітніх потреб учнів. Тобто профільне навчання забезпечує індивідуалізацію й диференціацію навчання на основі багатогранності вибору, створення умов не стільки для виявлення схильностей учнів, скільки для їх найбільш повного прояву.

У процесі навчання і виховання учнів все більшого значення набуває самостійна робота на всіх етапах уроку. Її раціональна організація є однією з основних передумов підвищення якості знань учнів у період навчання у школі, а також психологічною й практичною підготовкою молоді до післяшкільного навчання. Самостійною роботою вважають різні форми як індивідуальної, так і колективної навчальної діяльності.

Одним із факторів, від якого залежить якість самостійної роботи учнів, є кількість часу, що витрачається на виконання навчальних завдань удома. Учні витрачають на виконання домашніх завдань досить небагато часу. У зв’язку з цим постає питання про суворий і цілеспрямований відбір самостійних робіт з одного боку, і шляхи раціонального використання учнями вільного часу – з іншого.

Крім того, низький рівень і неоднакова підготовка учнів до виконання самостійних робіт, обмеженість навчального часу, нерегулярність відвідування занять свідчать про необхідність чіткої диференціації класних і домашніх самостійних робіт і підвищення інтересу учнів до їх виконання. У такий спосіб позначається ще один дидактичний аспект проблеми: самостійна робота є не лише одним з основних видів навчальної діяльності, але й важливим елементом профільного навчання.

Пропонуємо увазі різні види самостійних робіт для учнів 11 класу.

Для окремих уроків пропонуємо вибрати різні форми самостійної або групової роботи учнів, домашньої роботи, побудовані на основі технології «м’якої диференціації», що включає:


 • у класі з алгебри і початків аналізу (якщо учні вибрали цей предмет як профільний) виділяються групи базового та профільного рівнів;

 • учні груп базового рівня працюють за базовими програмами і підручниками, а учні профільних груп – за програмами та підручниками базового і профільного рівнів;

 • до підручників добирається відповідний дидактичний матеріал, зошити та інші навчальні посібники, які дають змогу школярам працювати на навчальному занятті відповідно вибраного рівня;

 • основним видом навчальної діяльності є самостійна робота;

 • учень має право вибирати, на якому рівні буде вивчатись предмет – базовому чи профільному;

 • вибір учнем рівня вивчення предмета дозволяє кожному школяреві створити власну освітню траєкторію.

В умовах сільської школи, де наповнюваність класів невелика, технологія «м’якої диференціації» здійснюється на рівні стандарту та академічному рівні, а за бажанням учнів - на профільному.Тема уроку


К-сть

год


Дата

Примітка

Навчальні досягнення учнівЛогарифми та їх властивості.

1формулюють властивості логарифмів, логарифмічної функції; будують графіки логарифмічних функцій; ілюструють властивості логарифмічної функцій за допомогою графіків; перетворюють нескладні логарифмічні вирази, знаходять похідні логарифмічних функцій; розв’язують нескладні логарифмічні рівняння і їх системи, нерівностіРозв'язування вправ.

1

Логарифмічна функція, її графік та властивості.

1

Розв'язування вправ.

1

Похідна логарифмічної функції

1

Логарифмічні рівняння та їх системи.

1

Розв'язування рівнянь та їх систем.

1

Логарифмічні нерівності та їх системи.

1

Розв'язування нерівностей та їх систем.

1

Урок узагальнення і систематизації знань.

1

Контрольна робота з теми «Логарифмічна функція»

1Календарно – тематичне планування

Урок 1
ІV. Застосування отриманих знань.Самостійна робота.

1. Перевірте правильність рівностей:

а) ; б) ; в) .

2. Обчисліть:

а) ; ; .

б) ; ; .

в) ; .

3. Знайти x, якщо .

4. Визначте , якщо .

5. Прологарифмувати за основою 3 вираз .


V. Підбиття підсумків уроку.

Оцінюємо роботу учнів, оцінки виставляємо за бажанням.


VІ. Домашнє завдання.

Вивчення означення логарифма та його властивості.

Урок 2
ІІ. Перевірка домашнього завдання. Самостійна робота.

1. Обчисліть:

а) ; б) ; в) ; г) ;

ґ) ; д) .

2. Знайти x, якщо .
V. Самостійна робота.


Варіант – 1

Варіант – 2
1. Обчисліть:


а) ; ; ;

б) ;;

в) .

а) ; ; ;

б) ;;

в) .
2. Знайти x, якщо


.

.


3. , .


Знайти .

Знайти

V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання.

Урок 3
ІV. Застосування отриманих знань.


Самостійна робота


Варіант – 1

Варіант – 2
1. Знайти область визначення функції


.

.

2. Порівняйте числа


і .

і .


3. Розв'язати графічно рівняння4. Побудуйте графік функції і запишіть її властивості


.

.V. Підбиття підсумків уроку.
VІ. Домашнє завдання.

Урок 4
ІІІ. Самостійна робота (групова)

1. Побудуйте графік функції і запишіть її властивості

2. Знайдіть область визначення функції .

3. Порівняйте основу з одиницею:

а) ;

б) .

4. Розв'яжіть графічно рівняння

5. Порівняйте числа:

а) 0 і ;

б) 0 і .
ІV. Підбиття підсумків уроку.
V. Домашнє завдання.
Урок 5
V. Осмислення нових знань, вмінь.

Самостійна робота


Варіант – 1

Варіант – 2
1. Знайдіть похідну


а)

б)

в)

г)

ґ)

д)

а)

б)

в)

г)

ґ)

д)
2. Обчисліть значення похідної функції f в точці :


а)

а)
3. Складіть рівняння дотичної до графіка функції f в точці з абсцисою


а)

а)


VІ. Підбиття підсумків уроку.
VІІ. Домашнє завдання.

Урок 6
ІV.( на профільному рівні)Приклад 1. Розв’язати логарифмічне рівняння .

Розв'язання

Використаємо послідовно означення логарифма щоразу до зовнішнього логарифма, матимемо:

, ,

, , .

Відповідь: .Приклад 2. Розв'язати логарифмічне рівняння .

Розв'язання

Встановимо область допустимих значень змінної рівняння:

Отже, .

Виконаємо тотожні перетворення на цій області значень, використавши властивості логарифма:

,

,

,

,

,Розв’язавши рівняння за оберненою теоремою Вієта, отримаємо . Розв’язком системи буде , який належить до області допустимих значень.

Відповідь: .

Приклад 3. Розв’язати рівняння

Розв'язання

Оскільки , то дане рівняння рівносильне рівнянню Нехай . Тоді .

Звідси

Отже,

Тоді початкове рівняння рівносильне сукупності рівнянь

Звідси

Відповідь: .Приклад 4. Розв’язати рівняння .

Розв'язання

Прологарифмуємо з основою 5:.

Відповідь: .Приклад 5. Розв’язати рівняння .

Розв'язання

Оскільки на області визначення рівняння, тобто на множині , обидві його частини набувають додатніх значень, то можемо записати рівняння, рівносильне даному:

.

Далі маємо: .

Нехай Тоді

Звідси або

Відповідь:.Приклад 6. Розв'язати систему рівнянь

Розв'язанняЗа теоремою Вієта Але оскільки , то

Відповідь: .
Самостійна робота

1. Розв'язати рівняння:

а) ;

б)

в)

2. Розв’язати систему:
V. Підбиття підсумків уроку.
VI. Домашнє завдання.

Урок 7
ІV. Формування вмінь і навиків.Самостійна робота

1. Розв’язати рівняння:

а) б)

в)

2. Розв’язати систему рівнянь:

а) б)V. Підбиття підсумків уроку.
VI. Домашнє завдання.

Урок 8
ІV. Застосування отриманих знань.Самостійна робота.


Варіант – 1

Варіант – 2
Розв’язати нерівності:


а)

б)

в)
а)

б)

в)

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка