Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка64/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
#77
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65

|143.|Форсунник | 2 |Форсунщик | 2 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|144.|Черговий біля | - |Дежурный у эскалатора | *) |

| |ескалатора | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|145.|Черговий бюро | - |Новая профессия | |

| |перепусток | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|146.|Чистильник | 1-4 |Чистильщик | 1-4 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|147.|Швейцар | - |Швейцар | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|148.|Штемпелювальник | 1 |Штемпелевщик этикеток | 1 |

| |етикеток | | | |

------------------------------------------------------------------
Примітка. Назви професій з "Квалификационного справочника

профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады". - М.:

Экономика, 1990 (затверджений постановою Держкомпраці СРСР та

ВЦРПС від 20 лютого 1984 р. N 58/3-102) показані зі знаком *).

ПЕРЕЛІК

назв професій, передбачених випуском 01 ЕТКСвидання 1986 р. та іншими джерелами,

із зазначенням їх назв за цим розділом


------------------------------------------------------------------

| N | Назви професій за |Діапа- | Назви професій, що |Діапа- |

|пор.| випуском 01 ЕТКС | зон | вказані у цьому | зон |

| | видання 1986 р. та |розря- | розділі |розря- |

| | іншими джерелами | дів | | дів |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

| 1. |Аккумуляторщик | 1-5 |Акумуляторник | 1-5 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

| 2. |Аппаратчик | 2-6 |Апаратник | 2-6 |

| |воздухоразделения | |повітроподілу | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

| 3. |Аппаратчик очистки | 2-4 |Апаратник очищення | 2-4 |

| |сточных вод | |стічних вод | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

| 4. |Аппаратчик | 1-4 |Апаратник | 1-4 |

| |химводоочистки | |хімводоочищення | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

| 5. |Бригадир на участках | *) |Бригадир на дільницях| - |

| |основного | |основного виробництва| |

| |производства | | | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

| 6. |Бункеровщик | 2-4 |Бункерувальник | 2-4 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

| 7. |Варщик смолки | 2 |Варник смолки | 2 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

| 8. |Весовщик | *) |Вагар | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

| 9. |Водитель погрузчика | 2-6 |Водій навантажувача | 2-6 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|10. |Водитель электро- и | *) |Водій електро- та | 2 |

| |автотележки | |автовізка | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|11. |Возчик | *) |Возій | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|12. |Газовщик | 2-5 |Газівник | 2-5 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|13. |Газогенераторщик | 2-5 |Газогенераторник | 2-5 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|14. |Газоспасатель | 3-5 |Газорятівник | 3-5 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|15. |Гардеробщик | *) |Гардеробник | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|16. |Генераторщик | 2-4 |Генераторник | 2-4 |

| |ацетиленовой | |ацетиленової | |

| |установки | |установки | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|17. |Грузчик | *) |Вантажник | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|18. |Дворник | *) |Двірник | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|19. |Дежурный у | *) |Черговий біля | - |

| |экскалатора | |ескалатора | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|20. |Дезактиваторщик | 2-5 |Дезактиваторник | 2-5 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|21. |Дезинфектор | *) |Дезінфектор | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|22. |Дефектоскопист по | 2-6 |Дефектоскопіст з | 2-6 |

| |газовому и | |газового та рідинного| |

| |жидкостному контролю | |контролю | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|23. |Дефектоскопист по | 2-5 |Дефектоскопіст з | 2-5 |

| |магнитному контролю | |магнітного контролю | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|24. |Дефектоскопист по | 2-6 |Дефектоскопіст з | 2-6 |

| |ультразвуковому | |ультразвукового | |

| |контролю | |контролю | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|25. |Дефектоскопист | 2-6 |Дефектоскопіст | 2-6 |

| |рентгено-, | |рентгено-, | |

| |гамма-графирования | |гамма-графування | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|26. |Дозиметрист | 2-5 |Дозиметрист | 2-5 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|27. |Заправщик | *) |Заправник | 2 |

| |поливо-моечных машин | |поливально-мийних | |

| | | |машин | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|28. |Зарядчик | 2-3 |Зарядник | 2-3 |

| |огнетушителей | |вогнегасників | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|29. |Зарядчик | 3 |Зарядник протигазових| 3 |

| |противогазовых | |коробок | |

| |коробок | | | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|30. |Зарядчик холодильных | 2-4 |Зарядник холодильних | 2-4 |

| |аппаратов | |апаратів | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|31. |Изготовитель | 1-4 |Виробник трафаретів, | 1-4 |

| |трафаретов, шкал и | |шкал та плат | |

| |плат | | | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|32. |Испытатель баллонов | 3-5 |Випробувач балонів | 3-5 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|33. |Истопник | *) |Опалювач | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|34. |Кастелянша | *) |Кастелянка | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|35. |Кладовщик | *) |Комірник | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|36. |Клеевар | 1-4 |Клеєвар | 1-4 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|37. |Консервировщик | 1-3 |Консервувальник | 1-3 |

| |оборудования и | |устаткування та | |

| |металлоизделий | |металовиробів | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|38. |Котлочист | 1-6 |Котлочистильник | 1-6 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|39. |Кочегар | 3-4 |Кочегар технологічних| 3-4 |

| |технологических печей| |печей | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|40. |Кубовщик | *) |Кубівник | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|41. |Курьер | *) |Кур'єр | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|42. |Лаборант- | 3-4 |Лаборант- | 3-4 |

| |кристаллооптик | |кристалооптик | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|43. |Лаборант лаборатории | 2 |Лаборант лабораторії | 2 |

| |искусственного | |штучного старіння | |

| |старения | |скловиробів | |

| |стеклоизделий | | | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|44. |Лаборант-металлограф | 2-5 |Лаборант-металограф | 2-5 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|45. |Лаборант-микробиолог | 3-4 |Лаборант-мікробіолог | 3-4 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|46. |Лаборант | 2-5 |Лаборант | 2-5 |

| |минералогического | |мінералогічного | |

| |анализа | |аналізу | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|47. |Лаборант по анализу | 2-4 |Лаборант з аналізу | 2-4 |

| |газов и пыли | |газів та пилу | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|48. |Лаборант по анализу | 2-5 |Лаборант з аналізу | 2-5 |

| |газов в металлах | |газів у металах | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|49. |Лаборант по анализу | 4 |Лаборант з аналізу | 4 |

| |люминофоров | |люмінофорів | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|50. |Лаборант з анализу | 2-3 |Лаборант з аналізу | 2-3 |

| |формовочных и | |формувальних та | |

| |шихтовых смесей | |шихтових сумішей | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|51. |Лаборант- | 3-4 |Лаборант- | 3-4 |

| |полярографист | |полярографіст | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|52. |Лаборант по | 3-5 |Лаборант з | 3-5 |

| |ультразвуковой | |ультразвукової | |

| |технике | |техніки | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|53. |Лаборант по | 2-6 |Лаборант з | 2-6 |

| |физико-механическим | |фізико-механічних | |

| |испытаниям | |випробувань | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|54. |Лаборант по | 2-5 |Лаборант з | 2-5 |

| |электроизоляционным | |електроізоляційних | |

| |материалам | |матеріалів | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|55. |Лаборант пробирного | 3-5 |Лаборант пробірного | 3-5 |

| |анализа | |аналізу | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|56. |Лаборант-радиометрист| 3-6 |Лаборант-радіометрист| 3-6 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|57. |Лаборант | 2-6 |Лаборант | 2-6 |

| |рентгеноспектрального| |рентгеноспектрального| |

| |анализа | |аналізу | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|58. |Лаборант- | 2-6 |Лаборант- | 2-6 |

| |рентгеноструктурщик | |рентгеноструктурник | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|59. |Лаборант- | 3-4 |Лаборант- | 3-4 |

| |сенситометрист | |сенситометрист | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|60. |Лаборант | 2-6 |Лаборант | 2-6 |

| |спектрального анализа| |спектрального аналізу| |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|61. |Лаборант химико- | 2-3 |Лаборант хіміко- | 2-3 |

| |бактериологического | |бактеріологічного | |

| |анализа | |аналізу | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|62. |Лаборант химического | 2-5 |Лаборант хімічного | 2-5 |

| |анализа | |аналізу | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|63. |Лаборант- | 2-4 |Лаборант- | 2-4 |

| |электроакустик | |електроакустик | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|64. |Лаборант | 2-5 |Лаборант | 2-5 |

| |электромеханических | |електромеханічних | |

| |испытаний и измерений| |випробувань та | |

| | | |вимірювань | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|65. |Лебедчик | 2-3 |Лебідник | 2-3 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|66. |Маляр | 1-6 |Маляр | 1-6 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|67. |Маркировщик | *) |Маркувальник | 1 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|68. |Машинист | 3-4 |Машиніст автомобіле-| 3-4 |

| |автомобилеразгрузчика| |розвантажувача | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|69. |Машинист | 2-5 |Машиніст | 2-5 |

| |вагоноопрокидывателя | |вагоноперекидача | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|70. |Машинист | 2-3 |Машиніст | 2-3 |

| |вентиляционной и | |вентиляційної та | |

| |аспирационной | |аспіраційної | |

| |установок | |установок | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|71. |Машинист | 2-5 |Машиніст | 2-5 |

| |воздухоразделительных| |повітророзділювальних| |

| |установок | |установок | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|72. |Машинист | 2-4 |Машиніст | 2-4 |

| |газогенераторной | |газогенераторної | |

| |станции | |станції | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|73. |Машинист газодувных | 2-6 |Машиніст газодувних | 2-6 |

| |машин | |машин | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|74. |Машинист двигателей | 2-6 |Машиніст двигунів | 2-6 |

| |внутреннего сгорания | |внутрішнього згоряння| |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|75. |Машинист | 2-6 |Машиніст компресорних| 2-6 |

| |компрессорных | |установок | |

| |установок | | | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|76. |Машинист (кочегар) | 2-6 |Машиніст (кочегар) | 2-6 |

| |котельной | |котельні | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|77. |Машинист крана | 2-6 |Машиніст крана | 2-6 |

| |(крановщик) | |(кранівник) | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|78. |Машинист моечных | 1-4 |Машиніст мийних машин| 1-4 |

| |машин | | | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|79. |Машинист насосных | 2-5 |Машиніст насосних | 2-5 |

| |установок | |установок | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|80. |Машинист паровой | 3-4 |Машиніст парової | 3-4 |

| |машины и локомобиля | |машини і локомобіля | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|81. |Машинист | 3-5 |Машиніст | 3-5 |

| |перегружателей | |перевантажувачів | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|82. |Машинист подъемной | *) |Машиніст підіймальної| 3-4 |

| |машины | |машини | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|83. |Машинист по стирке и | *) |Машиніст із прання та| 2 |

| |ремонту спецодежды | |ремонту спецодягу | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|84. |Машинист | 2-5 |Машиніст | 2-5 |

| |расфасовочно-упаковоч| |розфасувально- | |

| |ных машин | |пакувальних машин | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|85. |Машинист скрепера | 3-4 |Машиніст скрепера | 3-4 |

| |(скреперист) | |(скреперист) | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|86. |Машинист холодильных | 2-6 |Машиніст холодильних | 2-6 |

| |установок | |установок | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|87. |Машинист | 5 |Машиніст | 5 |

| |штабелеформирующей | |штабелеформувальної | |

| |машины | |машини | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|88. |Машинист эксгаустера | 3-4 |Машиніст ексгаустера | 3-4 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|89. |Моторист механической| 3 |Моторист механічної | 3 |

| |лопаты | |лопати | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|90. |Моторист | 2-3 |Моторист | 2-3 |

| |электродвигателей | |електродвигунів | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|91. |Наполнитель баллонов | 2-4 |Наповнювач балонів | 2-4 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|92. |Нейтрализаторщик | 3 |Нейтралізаторник | 3 |

| |цианистых растворов | |ціанистих розчинів | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|93. |Носильщик | *) |Носій | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|94. |Няня | *) |Нянька | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|95. |Обойщик | 1-5 |Оббивальник | 1-5 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|96. |Обработчик | *) |Оброблювач | 2-3 |

| |информационного | |інформаційного | |

| |материала | |матеріалу | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|97. |Оператор акустических| 2.6 |Оператор акустичних | 2-6 |

| |испытаний | |випробувань | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|98. |Оператор аппаратов | *) |Оператор апаратів | 3-4 |

| |микрофильмирования и | |мікрофільмування та | |

| |копирования | |копіювання | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|99. |Оператор | *) |Оператор електронно- | 2-4 |

| |вычислительных машин | |обчислювальних та | |

| |II, I категории | |обчислювальних машин | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|100.|Оператор заправочных | 2-5 |Оператор заправних | 2-5 |

| |станций | |станцій | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|101.|Оператор котельной | 2-6 |Оператор котельні | 2-6 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|102.|Оператор | 2-5 |Оператор | 2-5 |

| |механизированных и | |механізованих та | |

| |автоматизированных | |автоматизованих | |

| |складов | |складів | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|103.|Оператор | 2-4 |Оператор | 2-4 |

| |осциллографирования и| |осцилографування і | |

| |тензометрирования | |тензометрування | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|104.|Оператор по | 2-4 |Оператор з | 2-4 |

| |обслуживанию | |обслуговування | |

| |пылегазоулавливающих | |установок для | |

| |установок | |пилогазоуловлювання | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|105.|Оператор теплового | 2-4 |Оператор теплового | 2-4 |

| |пункта | |пункту | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|106.|Оператор электронно- | *) |Оператор електронно- | 2-4 |

| |вычислительных машин | |обчислювальних та | |

| | | |обчислювальних машин | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|107.|Переплетчик | *) |Палітурник документів| 2-4 |

| |документов | | | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|108.|Пирометрист | 2-4 |Пірометрист | 2-4 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|109.|Подсобный рабочий | 1-2 |Підсобний робітник | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|110.|Полотер | *) |Натирач підлоги | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|111.|Приемщик баллонов | 2-3 |Приймальник балонів | 2-3 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|112.|Пробоотборщик | 1-3 |Пробовідбірник | 1-3 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|113.|Пропитчик по | 2-4 |Просочувальник з | 2-4 |

| |огнезащитной пропитке| |вогнезахисного | |

| | | |просочування | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|114.|Рабочий плодоовощного| *) |Робітник | - |

| |хранилища | |плодоовочевого | |

| | | |сховища | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|115.|Рабочий по | *) |Робітник з | - |

| |благоустройству | |благоустрою | |

| |населенных пунктов | | | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|116.|Рабочий | *) |Робітник виробничих | - |

| |производственных бань| |лазень | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|117.|Радиомеханик по | 3-6 |Радіомеханік з | 3-6 |

| |обслуживанию и | |обслуговування та | |

| |ремонту | |ремонту | |

| |радиотелевизионной | |радіотелевізійної | |

| |аппаратуры | |апаратури | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|118.|Радиомонтер приемных | 2-6 |Радіомонтер | 2-6 |

| |телевизионных антенн | |приймальних | |

| | | |телевізійних антен | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|119.|Распределитель работ | 2-4 |Розподілювач робіт | 2-4 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|120.|Регенераторщик | 1-3 |Регенераторник | 1-3 |

| |отработанного масла | |відпрацьованого масла| |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|121.|Ремонтировщик | 2 |Ремонтувальник | - |

| |респираторов и | |респіраторів та | |

| |противогазов | |протигазів | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|122.|Сатураторщик | *) |Сатураторник | 1 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|123.|Светокопировщик | *) |Світлокопіювальник | 1-2 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|124.|Сливщик-разливщик | 2-4 |Зливальник- | 2-4 |

| | | |розливальник | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|125.|Смазчик | 1-3 |Мастильник | 1-3 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|126.|Стеклографист | *) |Склографіст | 2 |

| |(ротаторщик) | |(ротаторник) | |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|127.|Стеклопротирщик | *) |Склопротиральник | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|128.|Сторож | *) |Сторож | - |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|129.|Стропальщик | 2-6 |Стропальник | 2-6 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|130.|Такелажник | 2-5 |Такелажник | 2-5 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|

|131.|Тракторист | 2-6 |Тракторист | 2-6 |

|----+---------------------+-------+---------------------+-------|


Каталог: user files
user files -> Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року
user files -> Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти ( назва району ) м. Харків 20 р. Погоджено: Затверджено
user files -> Конспект лекцій 10 Тема Поняття конституційного права зарубіжних країн. Конституції зарубіжних країн 10
user files -> Книга до сих пор запрещена к публикации в Китае, где вышли в свет гораздо более политизированные произведения, обличающие темные стороны послереволюционной китайской истории
user files -> 1. сучасні наземні та орбітальні телескопи. Випромінювання: приймання та аналіз. Студенти повинні знати про
user files -> Бюджетний запит на 2016 рік додатковий, Форма 2016-3, п. 1 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал