Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка63/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
#77
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65

| 3. |Апаратник | 2-6 |Аппаратчик | 2-6 |

| |повітроподілу | |воздухоразделения | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

| 4. |Апаратник | 1-4 |Аппаратчик | 1-4 |

| |хімводоочищення | |химводоочистки | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

| 5. |Бригадир на дільницях | |Бригадир на участках | *) |

| |основного виробництва | |основного производства | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

| 6. |Бункерувальник | 2-4 |Бункеровщик | 2-4 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

| 7. |Вагар | - |Весовщик | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

| 8. |Вантажник | - |Грузчик | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

| 9. |Варник смолки | 2 |Варщик смолки | 2 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|10. |Випробувач балонів | 3-5 |Испытатель баллонов | 3-5 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|11. |Виробник трафаретів, | 1-4 |Изготовитель трафаретов,| 1-4 |

| |шкал та плат | |шкал и плат | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|12. |Водій електро- та | 2 |Водитель электро- и | *) |

| |автовізка | |автотележки | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|13. |Водій навантажувача | 2-6 |Водитель погрузчика | 2-6 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|14. |Возій | - |Возчик | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|15. |Газівник | 2-5 |Газовщик | 2-5 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|16. |Газогенераторник | 2-5 |Газогенераторщик | 2-5 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|17. |Газорятівник | 3-5 |Газоспасатель | 3 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|18. |Гардеробник | - |Гардеробщик | 1 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|19. |Генераторник | 2-4 |Генераторщик | 2-4 |

| |ацетиленової установки| |ацетиленовой установки | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|20. |Двірник | - |Дворник | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|21. |Дезактиваторник | 2-5 |Дезактиваторщик | 2-5 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|22. |Дезінфектор | - |Дезинфектор | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|23. |Дефектоскопіст з | 2-6 |Дефектоскопист по | 2-6 |

| |газового та рідинного | |газовому и жидкостному | |

| |контролю | |контролю | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|24. |Дефектоскопіст з | 2-5 |Дефектоскопист по | 2-5 |

| |магнітного контролю | |магнитному контролю | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|25. |Дефектоскопіст з | 2-6 |Дефектоскопист по | 2-6 |

| |ультразвукового | |ультразвуковому контролю| |

| |контролю | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|26. |Дефектоскопіст | 2-6 |Дефектоскопист | 2-6 |

| |рентгено-, | |рентгено-, | |

| |гамма-графування | |гамма-графирования | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|27. |Дозиметрист | 2-5 |Дозиметрист | 2-5 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|28. |Електромеханік | 1-6 |Электромеханик | 1-6 |

| |з ліфтів | |по лифтам | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|29. |Електромонтер | 1-6 |Электромонтер | 1-6 |

| |диспетчерського | |диспетчерского | |

| |устаткування та | |оборудования и | |

| |телеавтоматики | |телеавтоматики | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|30. |Електромонтер з ремон-| 2-6 |Электромонтер по ремонту| 2-6 |

| |ту та обслуговування | |и обслуживанию | |

| |електроустаткування | |электрооборудования | |

| | | |------------------------+-----|

| | | |Электромонтер по | 2-6 |

| | | |обслуживанию | |

| | | |электрооборудования | |

| | | |------------------------+-----|

| | | |Электромонтер по ремонту| 2-6 |

| | | |электрооборудования | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|31. |Емульсовар | 2-3 |Эмульсовар | 2-3 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|32. |Заправник поливально- | 2 |Заправщик поливо-моечных| *) |

| |мийних машин | |машин | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|33. |Зарядник вогнегасників| 2-3 |Зарядчик огнетушителей | 2-3 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|34. |Зарядник протигазових | 3 |Зарядчик противогазовых | 3 |

| |коробок | |коробок | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|35. |Зарядник холодильних | 2-4 |Зарядчик холодильных | 2-4 |

| |апаратів | |аппаратов | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|36. |Зливальник- | 2-4 |Сливщик-разливщик | 2-4 |

| |розливальник | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|37. |Кастелянка | - |Кастелянша | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|38. |Клеєвар | 1-4 |Клеевар | 1-4 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|39. |Комендант | - |Новая профессия | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|40. |Комірник | 1-2 |Кладовщик | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|41. |Консервувальник | 1-3 |Консервировщик | 1-3 |

| |устаткування та | |оборудования и | |

| |металовиробів | |металлоизделий | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|42. |Контролер з |I-II |Новая профессия | |

| |неруйнівного контролю |рі- | | |

| | |вень | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|43. |Котлочистильник | 1-6 |Котлочист | 1-6 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|44. |Кочегар технологічних | 3-4 |Кочегар технологических | 3-4 |

| |печей | |печей | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|45. |Кубівник | - |Кубовщик | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|46. |Кур'єр | - |Курьер | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|47. |Лаборант- | 2-4 |Лаборант-электроакустик | 2-4 |

| |електроакустик | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|48. |Лаборант | 2-5 |Лаборант | 2-5 |

| |електромеханічних | |электромеханических | |

| |випробувань та | |испытаний и измерений | |

| |вимірювань | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|49. |Лаборант з аналізу | 2-4 |Лаборант по анализу | 2-4 |

| |газів та пилу | |газов и пыли | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|50. |Лаборант з аналізу | 2-5 |Лаборант по анализу | 2-5 |

| |газів у металах | |газов в металлах | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|51. |Лаборант з аналізу | 4 |Лаборант по анализу | 4 |

| |люмінофорів | |люминофоров | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|52. |Лаборант з аналізу | 2-3 |Лаборант по анализу | 2-3 |

| |формувальних та | |формовочных и шихтовых | |

| |шихтових сумішей | |смесей | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|53. |Лаборант з | 2-5 |Лаборант по | 2-5 |

| |електроізоляційних | |электроизоляционным | |

| |матеріалів | |материалам | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|54. |Лаборант з | 3-5 |Лаборант по | 3-5 |

| |ультразвукової техніки| |ультразвуковой технике | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|55. |Лаборант з | 2-6 |Лаборант по | 2-6 |

| |фізико-механічних | |физико-механическим | |

| |випробувань | |испытаниям | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|56. |Лаборант-кристалооптик| 3-4 |Лаборант-кристаллооптик | 3-4 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|57. |Лаборант лабораторії | 2 |Лаборант лаборатории | 2 |

| |штучного старіння | |искусственного старения | |

| |скловиробів | |стеклоизделий | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|58. |Лаборант-металограф | 2-5 |Лаборант-металлограф | 2-5 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|59. |Лаборант-мікробіолог | 3-4 |Лаборант-микробиолог | 3-4 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|60. |Лаборант | 2-5 |Лаборант | 2-5 |

| |мінералогічного | |минералогического | |

| |аналізу | |анализа | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|61. |Лаборант-полярографіст| 3-4 |Лаборант-полярографист | 3-4 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|62. |Лаборант пробірного | 3-5 |Лаборант пробирного | 3-5 |

| |аналізу | |анализа | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|63. |Лаборант-радіометрист | 3-6 |Лаборант-радиометрист | 3-6 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|64. |Лаборант | 2-6 |Лаборант | 2-6 |

| |рентгеноспектрального | |рентгеноспектрального | |

| |аналізу | |анализа | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|65. |Лаборант-рентгено- | 2-6 |Лаборант-рентгено- | 2-6 |

| |структурник | |структурщик | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|66. |Лаборант- | 3-4 |Лаборант-сенситометрист | 3-4 |

| |сенситометрист | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|67. |Лаборант спектрального| 2-6 |Лаборант спектрального | 2-6 |

| |аналізу | |анализа | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|68. |Лаборант хіміко- | 2-3 |Лаборант химико- | 2-3 |

| |бактеріологічного | |бактериологического | |

| |аналізу | |анализа | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|69. |Лаборант хімічного | 2-5 |Лаборант химического | 2-5 |

| |аналізу | |анализа | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|70. |Лебідник | 2-3 |Лебедчик | 2-3 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|71. |Маляр | 1-6 |Маляр | 1-6 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|72. |Маркувальник | 1 |Маркировщик | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|73. |Мастильник | 1-3 |Смазчик | 1-3 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|74. |Машиніст | 3-4 |Машинист | 3-4 |

| |автомобілерозванта- | |автомобилеразгрузчика | |

| |жувача | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|75. |Машиніст | 2-5 |Машинист | 2-5 |

| |вагоноперекидача | |вагоноопрокидывателя | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|76. |Машиніст вентиляційної| 2-3 |Машинист вентиляционной | 2-3 |

| |та аспіраційної | |и аспирационной | |

| |установок | |установок | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|77. |Машиніст | 2-4 |Машинист | 2-4 |

| |газогенераторної | |газогенераторной станции| |

| |станції | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|78. |Машиніст газодувних | 2-6 |Машинист газодувных | 2-6 |

| |машин | |машин | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|79. |Машиніст двигунів | 2-6 |Машинист двигателей | 2-6 |

| |внутрішнього згоряння | |внутреннего сгорания | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|80. |Машиніст ексгаустера | 3-4 |Машинист эксгаустера | 3-4 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|81. |Машиніст із прання та | 2 |Машинист по стирке и | *) |

| |ремонту спецодягу | |ремонту спецодежды | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|82. |Машиніст компресорних | 2.6 |Машинист компрессорных | 2-6 |

| |установок | |установок | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|83. |Машиніст (кочегар) | 2-6 |Машинист (кочегар) | 2-6 |

| |котельні | |котельной | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|84. |Машиніст крана | 2-6 |Машинист крана | 2-6 |

| |(кранівник) | |(крановщик) | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|85. |Машиніст мийних машин | 1-4 |Машинист моечных машин | 1-4 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|86. |Машиніст насосних | 2-5 |Машинист насосных | 2-5 |

| |установок | |установок | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|87. |Машиніст парової | 3-4 |Машинист паровой машины | 3-4 |

| |машини та локомобіля | |и локомобиля | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|88. |Машиніст | 3-5 |Машинист перегружателей | 3-5 |

| |перевантажувачів | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|89. |Машиніст підіймальної | 3-4 |Машинист подъемной | *) |

| |машини | |машины | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|90. |Машиніст | 2-5 |Машинист | 2-5 |

| |повітророзділювальних | |воздухоразделительных | |

| |установок | |установок | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|91. |Машиніст | 2-5 |Машинист | 2-5 |

| |розфасувально- | |расфасовочно-упаковочных| |

| |пакувальних машин | |машин | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|92. |Машиніст скрепера | 3-4 |Машинист скрепера | 3-4 |

| |(скреперист) | |(скреперист) | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|93. |Машиніст холодильних | 2-6 |Машинист холодильных | 2-6 |

| |установок | |установок | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|94. |Машиніст | 5 |Машинист | 5 |

| |штабелеформувальної | |штабеле-формирующей | |

| |машини | |машины | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|95. |Моторист | 2-3 |Моторист | 2-3 |

| |електродвигунів | |электродвигателей | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|96. |Моторист механічної | 3 |Моторист механической | 3 |

| |лопати | |лопаты | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|97. |Наповнювач балонів | 2-4 |Наполнитель баллонов | 2-4 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|98. |Натирач підлоги | - |Полотер | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|99. |Нейтралізаторник | 3 |Нейтрализаторщик | 3 |

| |ціанистих розчинів | |цианистых растворов | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|100.|Носій | - |Носильщик | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|101.|Нянька | - |Няня | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|102.|Оббивальник | 1-5 |Обойщик | 1-5 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|103.|Опалювач | - |Истопник | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|104.|Оператор акустичних | 2-6 |Оператор акустических | 2-6 |

| |випробувань | |испытаний | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|105.|Оператор апаратів | 3-4 |Оператор аппаратов | *) |

| |мікрофільмування та | |микрофильмирования и | |

| |копіювання | |копирования | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|106.|Оператор електронно- | 2-4 |Оператор вычислительных | *) |

| |обчислювальних та | |машин II, I категории | |

| |обчислювальних машин | |------------------------+-----|

| | | |Оператор электронно- | *) |

| | | |вычислительных | |

| | | | машин | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|107.|Оператор заправних | 2-5 |Оператор заправочных | 2-5 |

| |станцій | |станций | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|108 |Оператор з | - |Новая профессия | |

| |диспетчерського | | | |

| |обслуговування ліфтів | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|109.|Оператор з | 2-4 |Оператор по обслуживанию| 2-4 |

| |обслуговування | |пылегазоулавливающих | |

| |установок для | |установок | |

| |пилогазоуловлювання | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|110.|Оператор котельні | 2-6 |Оператор котельной | 2-6 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|111.|Оператор механізованих| 2-5 |Оператор | 2-5 |

| |та автоматизованих | |механизированных и | |

| |складів | |автоматизированных | |

| | | |складов | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|112.|Оператор | 2-4 |Оператор | 2-4 |

| |осцилографування та | |осцилографирования и | |

| |тензометрування | |тензометрирования | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|113.|Оператор теплового | 2-4 |Оператор теплового | 2-4 |

| |пункту | |пункта | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|114 |Охоронник | 1-6 |Новая профессия | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|115.|Палітурник документів | 2-4 |Переплетчик документов | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|116.|Підсобний робітник | - |Подсобный рабочий | 1-2 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|117.|Пірометрист | 2-4 |Пирометрист | 2-4 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|118.|Прибиральник вироб- | - |Уборщик производственных| *) |

| |ничих приміщень | |помещений | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|119.|Прибиральник службових| - |Уборщик служебных | *) |

| |приміщень | |помещений | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|120.|Прибиральник територій| - |Уборщик територий | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|121.|Приймальник балонів | 2-3 |Приемщик баллонов | 2-3 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|122.|Пробовідбірник | 1-3 |Пробоотборщик | 1-3 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|123.|Просочувальник з | 2-4 |Пропитчик по | 2-4 |

| |вогнезахисного | |огнезащитной пропитке | |

| |просочування | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|124.|Радіомеханік з | 3-6 |Радиомехапик по | 3-6 |

| |обслуговування та | |обслуживанию и ремонту | |

| |ремонту | |радиотелевизионной | |

| |радіотелевізійної | |аппаратуры | |

| |апаратури | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|125.|Радіомонтер приймаль- | 2-6 |Радиомонтер приемных | 2-6 |

| |них телевізійних антен| |телевизионных антенн | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|126.|Регенераторник | 1-3 |Регенераторщик | 1-3 |

| |відпрацьованого масла | |отработанного масла | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|127.|Ремонтувальник | - |Ремонтировщик | 2 |

| |респіраторів та | |респираторов и | |

| |протигазів | |противогазов | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|128.|Робітник виробничих | - |Рабочий производственных| *) |

| |лазень | |бань | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|129.|Робітник з благоустрою| - |Рабочий по | *) |

| | | |благоустройству | |

| | | |населенных пунктов | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|130.|Робітник плодоовоче- | - |Рабочий плодоовощного | *) |

| |вого сховища | |хранилища | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|131.|Розподілювач робіт | 2-4 |Распределитель работ | 2-4 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|132.|Сатураторник | 1 |Сатураторщик | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|133.|Світлокопіювальник | 1-2 |Светокопировщик | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|134.|Склографіст | 2 |Стеклографист | *) |

| |(ротаторник) | |(ротаторщик) | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|135.|Склопротиральник | - |Стеклопротирщик | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|136.|Сторож | - |Сторож | *) |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|137.|Стропальник | 2-6 |Стропальщик | 2-6 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|138.|Такелажник | 2-5 |Такелажник | 2-5 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|139.|Тракторист | 2-6 |Тракторист | 2-6 |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|140.|Транспортувальник | 2-3 |Транспортерщик | 2-3 |

| |(обслуговування | | | |

| |механізмів) | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|141.|Транспортувальник | 2-4 |Транспортировщик | 2-4 |

| |(такелажні роботи) | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|

|142.|Укладальник- | 1-4 |Укладчик-упаковщик | 1-4 |

| |пакувальник | | | |

|----+----------------------+-----+------------------------+-----|


Каталог: user files
user files -> Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року
user files -> Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти ( назва району ) м. Харків 20 р. Погоджено: Затверджено
user files -> Конспект лекцій 10 Тема Поняття конституційного права зарубіжних країн. Конституції зарубіжних країн 10
user files -> Книга до сих пор запрещена к публикации в Китае, где вышли в свет гораздо более политизированные произведения, обличающие темные стороны послереволюционной китайской истории
user files -> 1. сучасні наземні та орбітальні телескопи. Випромінювання: приймання та аналіз. Студенти повинні знати про
user files -> Бюджетний запит на 2016 рік додатковий, Форма 2016-3, п. 1 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал