Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка61/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65

паперу; правила пуску та зупинки апарату.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує світлокопіювальні апарати

різних систем. Регулює швидкість обертання барабана

світлокопіювального апарата залежно від сорту, світлочутливості

паперу, густини і якості кальки (негативу). Завантажує проявні

камери за нормою. Готує розчини для проявлення. Усуває дрібні

неполадки в роботі апарата, мастить і регулює його. Приймає і здає

креслення та світлокопії.


Повинен знати: будову та призначення світлокопіювальних

апаратів різних систем; порядок і норми завантаження проявних

камер, фіксажних та промивальних ванн; рецептуру і правила

готування розчинів; правила зберігання хімікатів, світлочутливого

паперу, кальок, світлокопій.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією світлокопіювальника 1 розряду - не менше

0,5 року.


134. СКЛОГРАФІСТ (РОТАТОРНИК)
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розмножує на ротаторі, склографі,

гектографі та іншому устаткуванні текстові й графічні матеріали.

Накладає відбитки восківки на ротатор або проявляє матеріали на

склі. Готує реактиви, ґрунтовки, переводить кліше на матеріал,

проявляє зображення. Перевіряє якість роботи, веде її облік і

оформляє приймально-здавальні документи.
Повинен знати: будову, призначення і правила роботи на

устаткуванні для розмноження текстових та графічних матеріалів;

правила проявлення зображення, готування реактивів, ґрунтовки,

переведення кліше на матеріал; якість і призначення фарб та

мастик; стандарти матеріалу, який друкується; способи перевірки

якості роботи, правила оформлення приймально-здавальних

документів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


135. СКЛОПРОТИРАЛЬНИК
Завдання та обов'язки. Очищає скло та рами від бруду.

Наносить на скло спеціальну речовину для протирання їх м'якою

ганчіркою. Миє рами вікон та підвіконня. Вибирає для роботи

необхідний інвентар та пристрої й утримує їх у чистоті.


Повинен знати: умови виконання роботи; види та властивості

мийних засобів; правила і норми охорони праці та безпечного

виконання робіт на висоті; правила користування спеціальними

пристроями.


Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві,

без вимог до стажу роботи.
136. СТОРОЖ
Завдання та обов'язки. Перевіряє цілісність об'єкта, що

охороняється (замків та інших запірних пристроїв; наявність пломб;

протипожежного інвентарю; справності сигналізації, телефонів,

освітлення), разом з представником адміністрації або змінним

сторожем. У разі виявлення несправностей (зламані двері, вікна,

замки, відсутність пломб та печаток і таке інше), які не

дозволяють прийняти об'єкт під охорону, доповідає про це особі,

якій він підзвітний, представнику адміністрації та черговому з

відділку міліції і охороняє сліди злочину до прибуття

представників міліції. За умови виникнення пожежі на об'єкті

підіймає тривогу, сповіщає пожежну команду та чергового з відділку

міліції, вживає заходів щодо ліквідації пожежі. Чергує в прохідній

підприємства, установи, організації: пропускає працівників,

відвідувачів, автотранспорт на територію підприємства, установи,

організації та назад після пред'явлення ними відповідних

документів. Звіряє супровідні документи з фактичною наявністю

вантажу, відкриває та закриває ворота. Приймає і здає чергування з

відповідним записом у журналі. Утримує приміщення прохідної в

належному санітарному стані.
Повинен знати: положення та інструкції з пропускного режиму;

зразки підписів осіб, які мають право підписувати перепустки на

винесення і вивезення матеріальних цінностей або відвідування

підприємства, установи, організації; зразки постійних і разових

перепусток; правила та інструкції з охорони об'єктів; межу

об'єкта, що охороняється; номери телефонів представників

адміністрації об'єкта, що охороняється, та чергового з відділку

міліції.
Кваліфікаційні вимоги.

Сторож: базова загальна середня освіта або початкова загальна

освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу

роботи.

Старший сторож (у разі керування змінними сторожами): базовазагальна середня освіта або початкова загальна освіта та

професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією

сторожа - не менше 0,5 року.
137. СТРОПАЛЬНИК
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Стропує та ув'язує прості вироби,

деталі, лісові (довжиною до 3 м) та інші аналогічні вантажі масою

до 5 т для їх піднімання, переміщення та укладання. Відчеплює

стропи на місці установлення або укладання. Подає сигнали

машиністу крана (кранівнику) і стежить за вантажем під час

піднімання, переміщення та укладання. Вибирає необхідні стропи

відповідно до маси та розміру переміщуваного вантажу. Визначає

придатність стропів.
Повинен знати: візуальне визначення маси переміщуваного

вантажу; місця застропування типових виробів; правила стропування,

піднімання і переміщення малогабаритних вантажів; умовну

сигналізацію для машиністів кранів (кранівників); призначення та

правила застосування стропів-тросів, ланцюгів, канатів тощо;

граничні норми навантаження крана та стропів; потрібну довжину і

діаметр стропів для переміщення вантажів; допустимі навантаження

стропів і канатів.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Стропує та ув'язує прості вироби,

деталі, лісові (довжиною до 3 м) та інші аналогічні вантажі масою

понад 5 до 25 т для їх піднімання, переміщення і укладання.

Стропує та ув'язує вантажі середньої складності, лісові вантажі

(довжиною понад 3 до 6 м), вироби, деталі та вузли з установленням

їх на верстат, помости та інші монтажні пристрої і механізми, а

також інші аналогічні вантажі масою до 5 т для їх піднімання,

переміщення та укладання. Вибирає способи для швидкого й

безпечного стропування та переміщення вантажів за різних умов.

Сточує та зв'язує стропи різними вузлами.
Повинен знати: візуальне визначення маси та центру ваги

переміщуваних вантажів; правила стропування, піднімання і

переміщення простих важких вантажів та вантажів середньої

складності; найбільш зручні місця стропування вантажів; терміни

експлуатації стропів, їх вантажопідйомність, методи й строки

випробування, способи сточування і зв'язування стропів; принцип

роботи вантажозахоплювальних пристроїв.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

стропальника 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Стропує та ув'язує прості вироби,

деталі, лісові вантажі (довжиною до 3 м) та інші аналогічні

вантажі масою понад 25 т для їх піднімання, переміщення та

укладання. Стропує та ув'язує вантажі середньої складності, лісові

вантажі (довжиною понад 3 до 6 м), вироби, деталі та вузли з

установленням їх на верстат, помости на інші монтажні пристрої і

механізми, а також аналогічні вантажі масою понад 5 до 25 т для їх

піднімання, переміщення та укладання. Стропує та ув'язує лісові

вантажі (довжиною понад 6 м), вироби, деталі та вузли, що

вимагають підвищеної обережності, технологічне устаткування та

пов'язані з ним конструкції, вироби, вузли, машини та механізми

безпосередньо під час стапельного й секційного складання та

розбирання, а також під час складання і розбирання машин,

апаратів, конструкцій збірних елементів будівель та споруд і

аналогічних складних вантажів масою до 5 т для їх піднімання,

монтажу, переміщення та укладання. Заплітає кінці стропів. Вибирає

стропи відповідно до маси та виду вантажу.


Повинен знати: способи стропування важких вантажів; будову

вантажозахватних пристроїв, що застосовуються під час піднімання і

переміщення вантажів, для охорони їх від прогину й псування;

правила й способи сточування стропів; терміни експлуатації стропів

та їх вантажопідйомність.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією стропальника 3 розряду -

не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Стропує та ув'язує вантажі середньої

складності, лісові вантажі (довжиною понад 3 до 6 м), вироби,

деталі та вузли з установленням їх на верстат, помости та інші

монтажні пристрої і механізми, а також аналогічні вантажі масою

понад 25 т для їх піднімання, переміщення та укладання. Стропує та

ув'язує лісові вантажі (довжиною понад 6 м), особливо

відповідальні вироби, вузли машин і механізмів безпосередньо під

час стапельного та секційного складання і розбирання, а також під

час складання і розбирання машин, апаратів, конструкцій складних

елементів будівель та споруд і аналогічних складних вантажів масою

понад 5 до 50 т для їх піднімання, переміщення та укладання.


Повинен знати: конструкції пристроїв, що застосовуються під

час піднімання та переміщення вантажів, для охорони їх від прогину

й псування; методи й строки випробування стропів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією стропальника 4 розряду -

не менше 1 року.
6-й розряд

Завдання та обов'язки. Стропує та ув'язує складні лісові

вантажі (довжиною понад 6 м), особливо відповідальні вироби,

вузли, машини та механізми безпосередньо під час стапельного та

секційного складання і розбирання, а також під час складання і

розбирання машин, апаратів, конструкцій складних елементів

будівель та споруд і аналогічних складних вантажів масою понад

50 т для їх піднімання, монтажу, переміщення та укладання.


Повинен знати: правила й способи стропування особливо

відповідальних вантажів; конструкції пристроїв, що застосовуються

під час піднімання і переміщення відповідальних вантажів, для

охорони їх від псування та прогину.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією стропальника 5 розряду не

менше 1 року.
138. ТАКЕЛАЖНИК
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує такелажні роботи з

горизонтального і вертикального переміщення, ув'язування,

кріплення та встановлення на візки або платформи різних вантажів,

устаткування, виробів тощо масою до 5 т із застосуванням лебідок,

талей, домкратів, козел та скатів. Переміщає вантажі із заведенням

тросів під час застропування. Споруджує настили, стояки, тимчасові

містки та пристрої. Промиває, очищає, змащує, просушує, підбирає

та укладає такелаж за видами і розмірами. Здійснює розкладання та

намотування тросів та канатів і розбивку плетива з обплетенням

кінців. Навішує бирки та готує такелаж до відвантаження.

Виготовляє простий такелаж.


Повинен знати: будову й правила користування простими

такелажними засобами під час переміщення вантажів, устаткування та

виробів; правила стропування вантажів малої маси; способи

спорудження тимчасових настилів, містків, стояків скатів; правила

розбирання, змащування, сушіння та зберігання такелажу; види

простих такелажних пристрою та прийоми їх виготовлення; основи

слюсарної та теслярської справи.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує такелажні роботи з

горизонтального й вертикального переміщення, складання, розбирання

та встановлення на фундамент, платформу або візок машин,

механізмів, верстатів та інших вантажів масою понад 5 до 25 т.

Переносить, піднімає і спускає вручну на різні поверхи приміщень

вантажі, які потребують особливої обережності: піаніно, роялі,

лабораторне устаткування тощо. Установлює, монтує і демонтує

блоки, талі, якорі, щогли й поліспасти вантажопідйомністю до 10 т.

Закріплює і знімає розтяжки та відтяжки. Влаштовує тимчасові кліті

зі шпал. Знімає і встановлює лісосплавний такелаж: ланцюги, троси,

якорі та ремонтує його безпосередньо на плотах. Установлює на

платформу легкові автомобілі. Сточує металеві троси діаметром до

25 мм і канати діаметром до 40 мм. Виготовляє всі види стропів.

Виконує необхідні слюсарні та теслярські роботи.
Повинен знати: будову і правила користування

вантажопідйомними механізмами та такелажними засобами для

переміщення й улаштування різних вантажів, машин, верстатів,

допустимі норми навантаження на троси, канати, ланцюги й такелажні

пристрої; види такелажних вузлів, стропів і захоплювачів; правила

спорудження тимчасових клітей зі шпал; способи й правила знімання,

ремонту та встановлення такелажу; основні вимоги державного

технагляду до проведення такелажних робіт.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

такелажника 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує такелажні роботи з

горизонтального й вертикального переміщення, складання, розбирання

та встановлення на проектну відмітку або фундамент машин,

механізмів, верстатів масою понад 25 до 50 т. Установлює, монтує і

демонтує блоки, талі, якорі, щогли та поліспасти

вантажопідйомністю понад 10 т. Виготовляє стропи, заправляє згони

та коуші. Перевіряє і випробовує троси, канати, ланцюги та інші

такелажні пристрої. Влаштовує естакади та кліті зі шпал. Сточує

металеві троси діаметром понад 25 мм і канати діаметром понад

40 мм.
Повинен знати: будову й правила користування

вантажопідйомними механізмами й такелажними засобами, способи їх

оснащення та випробування; строки зношення і правила випробування

тросів та канатів; правила піднімання і переміщення устаткування,

машин, механізмів, верстатів та виробів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією такелажника 3 розряду -

не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує такелажні роботи з

горизонтального й вертикального переміщення, складання, розбирання

та встановлення на проектну відмітку або фундамент машин,

механізмів, верстатів масою понад 50 т, які потребують від

такелажника особливої точності, відповідальності та акуратності в

роботі, з використанням кранів, лебідок, талей та інших

спеціальних пристроїв. Визначає масу і центр ваги переміщуваних та

монтованих агрегатів і конструкцій. Підбирає та випробовує троси,

канати, ланцюги та спеціальні пристрої згідно з масою та

конфігурацією вантажу.
Повинен знати: конструкцію різних вантажопідйомних механізмів

і такелажних засобів; правила та способи стропування особливо

відповідальних важких вантажів, агрегатів та конструкцій під час

їх переміщення, складання, розбирання та встановлення на проектну

відмітку або фундамент; правила виконання особливо складних

такелажних робіт за різних положень вантажу та місцевості; способи

визначення маси і центра ваги виробів, конструкцій та споруд, які

піднімаються і переміщуються; правила підбирання та випробування

тросів, канатів, ланцюгів і спеціальних пристроїв залежно від

маси, габаритів та конфігурації вантажу.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією такелажника 4 розряду -

не менше 1 року.
139. ТРАКТОРИСТ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує трактором з потужністю двигуна

до 25,7 кВт (до 35 к.с.), який працює на рідкому паливі, під час

транспортування різних вантажів, машин, механізмів,

металоконструкцій і споруд різної маси та габаритів із

застосуванням причіпних пристроїв або устаткування. Стежить за

вантаженням, кріпленням і розвантаженням вантажів, що

транспортуються. Заправляє трактор паливом та змащує трактор і всі

причіпні пристрої. Виявляє та усуває несправності в роботі

трактора. Проводить поточний ремонт і бере участь у всіх інших

видах ремонту трактора та причіпних пристроїв, які обслуговує.
Повинен знати: принцип роботи та будову обслуговуваного

трактора; правила вуличного руху; правила вантаження, укладання,

стропування і розвантаження різних вантажів; правила проведення

робіт із причіпними пристроями та устаткуванням; способи виявлення

і усунення недоліків у роботі трактора; потужність обслуговуваного

двигуна та граничне навантаження причіпного устаткування; порядок

оформлення приймально-здавальних документів на перевезені вантажі

або виконані роботи.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Наявність кваліфікаційного

свідоцтва на право керування тракторами відповідної категорії. Без

вимог до стажу роботи.


3-й розряд

- у разі керування трактором з потужністю двигуна понад 25,7

до 44,1 кВт (понад 35 до 60 к.с.).
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Наявність кваліфікаційного свідоцтва на право керування тракторами

відповідної категорії.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

тракториста 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

- у разі керування трактором з потужністю двигуна понад 44,1

до 73,5 кВт (понад 60 до 100 к.с.).
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації. Наявність кваліфікаційного свідоцтва на право

керування тракторами відповідної категорії. Стаж роботи за

професією тракториста 3 розряду - не менше 1 року.


5-й розряд

- у разі керування трактором потужністю двигуна понад

73,5 кВт (понад 100 к.с.).
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищена

кваліфікації. Наявність кваліфікаційного свідоцтва на право

керування тракторами відповідної категорії. Стаж роботи за

професією тракториста 4 розряду - не менше 1 року.


Примітки:

1. Машиністи бульдозерів за цим випуском не тарифікуються.

Вони тарифікуються за розділами ДКХП "Будівельні, монтажні та

ремонтно-будівельні роботи" ( v0032241-00 ) і "Загальні професії

гірничих та гірничо-капітальних робіт", залежно від характеру

виконуваних робіт.

2. Трактористи, які зайняті в технологічному процесі

будівництва суден під час транспортування великих блоків,

будівельно-монтажними роботами (такелажними, підніманням і

встановленням опор та устаткування, роботою із

будівельно-дорожніми машинами і механізмами тощо), на бурінні

свердловин, добуванні нафти й газу, на геологорозвідувальних та

топографо-геодезичних роботах, на роботах із перевезень та обміну

пошти з поштовими вагонами, транспортуванні по місту

великогабаритних, важких вантажів на трейлерах вантажопідйомністю

понад 100 т, тарифікуються на один розряд вище з такою ж

потужністю обслуговуваного трактора.

3. Трактористи, які зайняті на косінні очерету випуску 3 ДКХП

тарифікуються за розділом "Заготівля та перероблення очерету".

4. Трактористи, які зайняті в зеленому господарстві під час

виконання комплексу робіт з підготування ґрунту, сівбі, садінні

зелених насаджень, догляду за ними, обробленні їх отрутохімікатами

та аерозолями, утриманні міських площ, тротуарів, доріг, парків,

скверів у належному стані, тарифікуються за 5 розрядом.


140. ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК

(ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ)


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує різного виду транспортні

механізми, стрічкові, черв'ячні та інші конвеєри, крім гвинтових і

ковшових елеваторних типу норії. Перевіряє несправності конвеєрних

механізмів. Пускає та зупиняє їх. Забезпечує своєчасне подавання у

виробництво різної сировини, напівфабрикатів, готової продукції та

матеріалів у необхідних кількостях, не допускаючи порушення

технологічного процесу. Керує пристроями для транспортування

лісоматеріалів. Наглядає за справним станом механізмів, регулює

швидкість, натяг ланцюгів, перешиває ремені та стрічки. Усуває

дрібні дефекти в роботі механізмів. Усуває затори та

перевантаження механізмів. Чистить та змащує обслуговуване

устаткування.
Повинен знати: основні відомості з електротехніки; строки та

правила подавання матеріалів на обслуговувані дільниці; принцип

роботи та будову обслуговуваних транспортних механізмів; причини,

які спричиняють несправність у роботі механізмів, і засоби їх

усування; види мастильних матеріалів та застосування їх.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

- у разі обслуговування гвинтових конвеєрів і ковшових

елеваторних типу норії.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією транспортувальника (обслуговування

механізмів) 2 розряду - не менше 1 року.


141. ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК

(ТАКЕЛАЖНІ РОБОТИ)


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Переносить вручну і перевозить на

візках, вагонетках, електропневмоталях та інших транспортних

засобах, а також за допомогою тросів на робочі місця різні

виробничі вантажі: сировину, напівфабрикати, деталі, вироби,

інструмент, прилади тощо, які не потребують обережності, а також і

сипкі матеріали згідно зі змінним завданням. Доставляє і здає на

склад та ВТК зазначені вантажі з відповідним оформленням

приймально-здавальних і супровідних документів. Доставляє хімічні

матеріали та барвники із вагової до місця їх приготування. Передає

і кількісно приймає напівфабрикати, деталі, вироби, які проходять

міжопераційне оброблення в інших цехах та на дільницях. Складає та

сортує вантажі, що транспортуються.
Повинен знати: найменування вантажів, що переносяться та

перевозяться; виробниче завдання обслуговуваних дільниць і графік

завантаження робочих місць; технологічну послідовність оброблення

1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка