Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка57/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
#77
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   65

та коди; методи проведення розрахунків та обчислювальних робіт,

контролю технічних носіїв інформації; основи комутації та прості

блок-схеми настроювання машин; форми вихідних та тих, що

випускаються, документів; основи програмування в обсязі

спеціальної або загальної освіти та курсової підготовки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією 2 розряду

- не менше 1 року.
4-й розряд

Завдання та обов'язки. Забезпечує проведення обчислювального

процесу згідно з робочими програмами. Готує технічні носії

інформації на пристроях підготовки даних та контролює їх. Записує,

зчитує і перезаписує інформацію з одного виду носіїв на інший.

Стежить за роботою ЕОМ. Установлює причини збоїв роботи ЕОМ у

процесі оброблення інформації. Записує про використання машинного

часу та помічені дефекти роботи машин у журнал з обліку машинного

часу.
Повинен знати: правила технічної експлуатації ЕОМ; робочі

інструкції та інші керівні матеріали з обробки інформації,

технічні носії інформації; коди, які застосовуються на ЕОМ;

структуру вихідних таблиць для виявлення збоїв під час роботи ЕОМ.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищена

кваліфікації та стаж роботи за професією 3 розряду - не менше

1 року.
107. ОПЕРАТОР ЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Заправляє пальними та мастильними

матеріалами: бензином, гасом, маслом і таким іншим автомобілі,

мототранспорт, трактори, всілякі установки, судна та інші

транспортні засоби вручну і за допомогою паливно-роздавальних

колонок. Відпускає ці матеріали водіям транспортних засобів.

Перевіряє тиск повітря в шинах. Відпускає нафтопродукти,

розфасовані в дрібну тару. Продає запчастини. Приймає

нафтопродукти й мастильні матеріали. Відбирає проби для проведення

лабораторних аналізів. Оформляє документи на продукти, які приймає

і реалізує. Складає звіт за зміну.
Повинен знати: принцип роботи заправного устаткування, що

обслуговується; призначення і зовнішні відзнаки нафтопродуктів;

найменування, марки й сорти нафтопродуктів, що відпускаються;

найменування та умови застосування контрольно-вимірювальних

приладів; правила оформлення документації на нафтопродукти, які

приймаються та реалізуються; правила зберігання і відпускання

нафтопродуктів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Заправляє пальними та мастильними

матеріалами: бензином, гасом, маслом тощо автомобілі,

мототранспорт, трактори, літальні апарати, судна та інші

транспортні засоби за допомогою механічних і напівавтоматичних

засобів заправки. Заправляє літальні апарати за допомогою

пересувних засобів заправки продуктивністю до 500 л/хв. Доливає

воду в радіатори, заливає акумуляторну рідину. Подає заявки на

проведення ремонту устаткування і приймає його з ремонту. Подає

заявки на доставку нафтопродуктів до пунктів заправки. Веде

матеріально-звітну документацію. Контролює строки державної

перевірки вимірювальної апаратури та приладів. Усуває дрібні

несправності, чистить та змащує устаткування, яке обслуговує.
Повинен знати: будову заправного устаткування яке

обслуговується, контрольно-вимірювальні прилади; фізичні та

хімічні якості нафтопродуктів; найменування, марки і сорти всіх

нафтопродуктів, які застосовуються для заправки транспортних

засобів у зимовий та літній час; порядок оформлення заявок і

матеріально-звітної документації; строки державної перевірки

вимірювальної апаратури та приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора

заправних станцій 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Заправляє пальними та мастильними

матеріалами: бензином, гасом, маслом і таким іншим автомашини,

мототранспорт, трактори, літальні апарати, судна та інші

транспортні засоби за допомогою автоматичних і механічних засобів

заправки з дистанційним керуванням. Заправляє літальні апарати за

допомогою пересувних засобів заправки продуктивністю понад

500 л/хв. Перевіряє справність паливно- і маслороздавального

устаткування, автоматики керування та електророзподільних щитів.

Контролює строки подання на державну перевірку паливнороздавальних

колонок та вимірювальних пристроїв. Подає заявки на проведення

ремонту устаткування і приймає його із ремонту. Приєднує пересувну

автозаправну станцію до джерел живлення; приводить до робочого

стану бензоелектричний агрегат з двигуном внутрішнього згоряння,

генератор і електрощит керування. Усуває дрібні несправності в

автоматиці дистанційного керування засобів заправки.


Повинен знати: правила експлуатації резервуарів,

технологічних трубопроводів, паливнороздавального устаткування та

електронно-автоматичної системи керування; схеми паливних і

масляних систем літальних апаратів; будову та правила експлуатації

стаціонарних систем централізованої заправки літаків паливом;

правила проведення оперативно-аеродромного контролю якості

авіаційних паливно-мастильних матеріалів на вміст води і

механічних домішок за допомогою автоматичних і хімічних методів;

правила технічної експлуатації устаткування пересувної

автозаправної станції з пусковим бензоелектричним агрегатом і

двигуном внутрішнього згоряння та електрощита; порядок

установлення на робочому місці пересувної автозаправної станції і

приєднання електроживлення; порядок підготовки та запуску двигуна

внутрішнього згоряння.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією оператора заправних

станцій 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує автоматизовані системи

заправки пальними й мастильними матеріалами за кредитними картками

з електронним пристроєм уведення та відображення інформації,

апаратного блоку й перфоратора. Перевіряє точність та контролює

видачу палива автозаправною колонкою. Контролює правильність

інформації на табло, індикаторних лампах пристрою уведення та

записування на перфострічці. Знімає перфострічки з інформацією,

замінює касети, здійснює записування в блок пам'яті. Лагодить

устаткування в процесі роботи, яке обслуговує, бере участь у

ремонті та заміні несправних частин і вузлів системи.
Повинен знати: конструкцію і правила експлуатації

автоматизованої системи видавання нафтопродуктів за кредитними

картками; основні методи підготовки й уведення інформації в блок

пам'яті; правила перевірки на точність та лагодження вузлів

системи; послідовність ведення процесу заправки транспортних

засобів за кредитними картками; інструкцію про порядок видавання

та оплати нафтопродуктів за кредитними картками.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією оператора заправних

станцій 4 розряду - не менше 1 року.
108. ОПЕРАТОР З ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІФТІВ


Завдання та обов'язки. Здійснює пуск та в разі потреби

зупинку ліфтів, стежить за справністю їх роботи. Відповідає на

виклики пасажирів, що знаходяться в кабіні ліфта. У разі

затримання пасажирів у кабіні ліфта з'ясовує причини зупинки і дає

їм необхідні роз'яснення щодо правил користування ліфтом. Вживає

заходів щодо усунення несправностей у роботі ліфта. Заповнює

журнал приймання і здавання зміни. Стежить за справністю

диспетчерського пульта і двостороннього зв'язку.


Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні

та інші керівні матеріали щодо диспетчерського обслуговування

ліфтів, будову диспетчерського пульта й правила експлуатації

обслуговуваних ліфтів, основи організації праці, трудового

законодавства.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


109. ОПЕРАТОР З ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАНОВОК

ДЛЯ ПИЛОГАЗОУЛОВЛЮВАННЯ


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює очищення циклонів, жолобів,

витратомірних труб, пилових камер, скруберів і бункерів від

гарячого пилу. Очищає камери та клапани рукавних фільтрів від

окису. Виконує збирання і вантаження пилу. Випускає пил через

лійки ручним або механічним способом. Транспортує пил. Очищає

шляхи. Усуває підсоси, нещільності в пилових камерах. Знімає

рукава із фільтрів, очищає їх і ремонтує, виготовляє нові, сортує

та замінює рукава.
Повинен знати: основні властивості пилу; будову камер, лійок,

рукавних фільтрів, скруберів, циклонів і труб Вентурі; схему

газоходів та вентиляції; вимоги до якості рукавів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес охолодження газів

розпилюванням води форсунками в циклоні, скрубері, пропусканням

через купери й очищення їх від пилу різними системами

пилоуловлювачів. Заповнює пульпою та рівномірно зрошує скрубери

водою. Обслуговує скрубери, механізми струшування та зворотного

продування вентиляторів, насосів, рукавних і мішечних фільтрів,

електрофільтрів, мультициклонних розвантажуючих пристроїв,

транспортних пилопроводів і пневмотранспорту. Бере участь у

регулюванні тяги, температури газу, який проходить через

пилоуловлюючу установку, подаванні води в скрубери, форсунки

навантаженні устаткування, розподіленні газів у камерах і системах

опору тканини, тиску, питомої ваги пульпи й подаванні її на

фільтрацію. Чистить купери, вихідні труби, покрівлі

пилоуловлювачів та іншого устаткування. Чистить ізолятори й

газоходи без зниження концентрації газів.


Повинен знати: основи електротехніки; схему зрошування і

комунікацій; способи поводження з електропусковою апаратурою,

контрольно-вимірювальними приладами та автоматикою; систему

газоходів; будову багатосекційних рукавних фільтрів, вентиляторів,

елеваторів, гвинтових конвеєрів, повітряних холодильників,

пилоуловлювачів, газорозподільників, газозмішувачів, охолоджуючих,

струшуючих, випускних механізмів та іншого устаткування;

призначення матеріалів і графік їх подавання.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора

з обслуговування установок для пилогазоуловлювання 2 розряду - не

менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес сухого й мокрого

газоочищення та електростатичного осадження пилу. Керує

електричними й рукавними фільтрами, допоміжним устаткуванням і

стежить за їх станом. Вмикає і вимикає камери, перемикає газоходи.

Перевіряє стан ізоляторів. Регулює роботу випрямлячів, механізмів

струшування, коронуючих і осаджувальних електродів, регулює

навантаження агрегатів та устаткування, розподілення газів у

камерах і системах, розрідження в системах, температуру відхідних

газів зміною тиску в каналах теплових і вентиляційних пристроїв

(перепадом тяги). Веде облік показників роботи устаткування,

витрат тканин, виданої продукції.


Повинен знати: кінематичні та електричні схеми устаткування,

що обслуговується; монтажну схему щита керування випрямних

електроагрегатів; схему підведення струму високої напруги до

електрофільтрів, вплив тяги на концентрацію газу; основні

властивості й температуру газів та пилу; методи виявлення та

усунення неполадок в роботі устаткування; методику пилогазових

замірів; визначення коефіцієнта корисної дії, вологості, складу

газу.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією оператора з

обслуговування установок для пилогазоуловлювання 3 розряду - не

менше 1 року.
110. ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНІ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні та парові котли

з сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год. (до 3 Гкал/год.)

або обслуговує в котельні окремі водогрійні або парові котли з

теплопродуктивністю котла до 21 ГДж/год. (до 5 Гкал/год.), які

працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні.

Здійснює розпалювання, пуск та зупинку котлів і живлення їх водою.

Регулює горіння палива. Стежить за допомогою

контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлі, тиском

пари і температурою води, яка подається в опалювальну систему.

Обслуговує тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої

пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із

сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/год. (до 10 Гкал/год.).

Очищає м'яту пару та проводить деаерацію води. Здійснює пуск і

зупинку насосів, двигунів, вентиляторів та інших допоміжних

механізмів. Чистить арматуру та прилади котла. Бере участь у

ремонті устаткування, яке обслуговує.
Повинен знати: принцип роботи котлів, що обслуговуються,

склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів

і паротрубопроводів; правила поводження з газом та устаткуванням,

яке знаходиться під напругою; призначення та умови застосування

простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів;

будову та режими роботи устаткування тепломережних бойлерних

установок або станцій м'ятої пари.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні та парові котли

з сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год. (понад 3

до 10 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або

парові котли з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год.

(понад 5 до 20 Гкал/год.), які працюють на рідкому та

газоподібному паливі або електронагріванні. Обслуговує

тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої пари,

розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним

тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/год. (понад 10 до

20 Гкал/год.). Здійснює пуск, зупинку, регулювання та

спостереження за роботою економайзерів, повітропідігрівників,

пароперегрівників і живильних насосів. Забезпечує безперервну

роботу устаткування котельні. Здійснює пуск, зупинку та

переключення агрегатів, що обслуговуються, у схемах теплопроводів.

Веде облік теплоти, яка відпускається споживачам. Бере участь у

ремонті устаткування, яке обслуговує.
Повинен знати: будову котлів, які обслуговуються; будову та

принцип роботи відцентрових та поршневих насосів, електродвигунів

та парових двигунів; схеми тепло-, паро- і водопроводів котельної

установки та зовнішніх тепломереж; порядок обліку результатів

роботи устаткування та теплоти, яка відпускається споживачам;

будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних

приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора

котельні 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні та парові котли

із сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год. (понад 10

до 20 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або

парові котли з теплопродуктивністю котла понад 84 до 273 ГДж/год.

(понад 20 до 65 Гкал/год.), які працюють на рідкому та

газоподібному паливі або електронагріванні. Обслуговує

тепломережні бойлерні установки або станції м'ятої пари,

розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним

тепловим навантаженням понад 84 ГДж/год. (понад 20 Гкал/год.).

Стежить за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем

води в котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних

газів. Регулює роботу (навантаження) котлів згідно з графіком

споживання пари. Запобігає та усуває несправності в роботі

устаткування.
Повинен знати: будову та правила обслуговування однотипних

котлів, а також різних допоміжних механізмів і арматури котлів;

основи теплотехніки; різні властивості палива та вплив якості

палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів;

технічні умови на якість води та способи її очищення; причини

виникнення несправностей у роботі котельної установки та заходи

щодо їх запобігання; будову, призначення та умови застосування

складних контрольно-вимірювальних приладів.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні

3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні та парові котли

із сумарною теплопродуктивністю понад 84 до 273 ГДж/год. (понад 20

до 65 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні або

парові котли з теплопродуктивністю котла понад 273 до 546 ГДж/год.

(понад 65 до 130 Гкал/год.), які працюють на рідкому та

газоподібному паливі або електронагріванні. Переключає живильні

лінії, включає та виключає пару із магістралей. Включає і виключає

автоматичну апаратуру живлення котлів. Здійснює профілактичний

огляд котлів їх допоміжних механізмів, контрольно-вимірювальних

приладів і бере участь у планово-запобіжному ремонті

котлоагрегатів. Приймає котли та їх допоміжні механізми з ремонту

і готує їх до роботи.
Повинен знати: будову та принцип роботи водогрійних і парових

котлів різних систем; експлуатаційні дані котельного устаткування

і механізмів; будову апаратів автоматичного регулювання; правила

ведення режиму роботи котельні залежно від показань приладів;

схеми трубопровідних мереж та сигналізації в котельні; правила

настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних приладів.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні

4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує водогрійні та парові котли

різних систем із сумарною теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год.

(понад 65 Гкал/год.) або обслуговує в котельні окремі водогрійні

або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 546 ГДж/год.

(понад 130 Гкал/год.), які працюють на рідкому та газоподібному

паливі або електронагріванні.
Повинен знати: конструктивні особливості складних

контрольно-вимірювальних приладів і апаратів автоматичного

регулювання; теплотворну здатність і фізичні властивості палива;

елементи паливного балансу котлів та його складання; правила

визначення коефіцієнта корисної дії котельної установки.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією оператора котельні

5 розряду - не менше 1 року.
111. ОПЕРАТОР МЕХАНІЗОВАНИХ

ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СКЛАДІВ


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує вантаження, вивантаження,

транспортування і внутрішньоскладське перероблення: сортування,

перенесення, переміщення, розрівнювання різних вантажів із

застосуванням конвеєрів, лебідок, електроталей, електро-,

автовізків, підйомних блоків та інших аналогічних

підйомно-транспортних механізмів і пристроїв на складах, базах, у

коморах, вагонах, суднах, автомобілях, контейнерних майданчиках, у

холодильних камерах, на дільницях комплектування та пакування.

Виконує вантаження, вивантаження, переміщення та укладання в

штабель різних вантажів навантажувачами, розвантажувачами,

вантажозахоплювальними механізмами та пристроями під керівництвом

оператора вищої кваліфікації. Стропує, ув'язує та виконує

такелажні роботи щодо переміщення, укладання, кріплення і

установлення на візки або платформи різних вантажів масою до 5 т.

Маркує різні вантажі, вироби, деталі, напівфабрикати, готову

продукцію, пакувальну тару шляхом клеймування, штемпелювання,

наклеювання етикеток із застосуванням різних маркувальних

пристроїв і устаткування. Приймає, зливає в ємності та розливає в

розливну тару кислоти, луги, розчинники і водні розчини. Фасує

напівфабрикати й готову продукцію в тару за допомогою механізмів.

Укладає із застосуванням підйомних механізмів, пакує укладені

вироби, деталі та продукцію пакувальними машинами в різну тару

згідно з технічними умовами.


Повинен знати: правила вантаження, вивантаження,

транспортування і технологічний процес внутрішньоскладського

перероблення вантажів із застосуванням підйомно-транспортних

механізмів, пристроїв, ваг та їх будову; допустимі габарити під

час вантаження вантажів на відкритий рухомий склад, судна й в

холодильні камери; розташування складських приміщень та місць

вантаження і вивантаження вантажів; правила стропування і

користування такелажними засобами під час переміщення вантажів;

номенклатуру, асортимент і сортамент зважуваних вантажів; правила

зберігання і способи пакування, укладання та штабелювання

вантажів; способи, правила, шифри й умовні позначення маркування

вантажів; правила фасування, дозування напівфабрикатів та готової

продукції; правила приймання, зливання рідких продуктів і норми

розливання їх у тару.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує вантаження, вивантаження,

транспортування і внутрішньоскладське перероблення різних вантажів

із застосуванням мостових кранів вантажопідйомністю до 15 т,

козлових кранів вантажопідйомністю до 5 т, переносних кранів,

кран-балок, акумуляторних навантажувачів, оснащених різними

вантажозахоплювальними пристроями, механічних лопат, однотипних

автомобілерозвантажувачів на складах, базах, у коморах, вагонах,

на суднах, автомобілях, контейнерних майданчиках, дільницях

комплектування та пакування. Стропує, ув'язує і виконує такелажні

роботи з переміщення, укладання, кріплення та установлення на

візки або платформи різних вантажів масою понад 5 до 25 т.

Підкочує і відкочує вагони з відкриванням і закриванням люків,


Каталог: user files
user files -> Звіт про стратегічну екологічну оцінку (сео) Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року
user files -> Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах освіти ( назва району ) м. Харків 20 р. Погоджено: Затверджено
user files -> Конспект лекцій 10 Тема Поняття конституційного права зарубіжних країн. Конституції зарубіжних країн 10
user files -> Книга до сих пор запрещена к публикации в Китае, где вышли в свет гораздо более политизированные произведения, обличающие темные стороны послереволюционной китайской истории
user files -> 1. сучасні наземні та орбітальні телескопи. Випромінювання: приймання та аналіз. Студенти повинні знати про
user files -> Бюджетний запит на 2016 рік додатковий, Форма 2016-3, п. 1 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   65
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал