Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка55/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   65

способи заправляння машин обгортково-пакувальним матеріалом;

технологічний режим розливання рідини та пакування тари.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес розфасування і пакування

за заданим об'ємом, масою або кількістю різних твердих,

пастоподібних, сипких та штучних продуктів (товарів) і виробів на

розфасувально-пакувальних машинах, автоматах і напівавтоматах, які

мають дозувальний, відмірювальний, зважувальний, відокремлювальний

потрібний об'єм або кількість продукту (товару) пристрій.

Автоматично пакує порції продукту (товару) у готові пакети,

коробки, мішки або в їх заготовки. Зшиває пакети, мішки та

коробки, а також обклеює (обгортає) етикетками. Завантажує бункер

дозувального пристрою продуктом. Заправляє машину обгортковими

пакувальними матеріалами: папером, пергаментом, фольгою, пакетами,

мішками, коробками, заготовками, клеєм, дротом тощо. Загортає

різні вироби поштучно в папір, фольгу, целофан та інший

обгортковий матеріал на загортальних машинах-автоматах,

фасувально-загортальних агрегатах з автоматичним подаванням

виробів на загортання за допомогою автоматичних живильників,

саморозкладальних або інших транспортних пристроїв. Веде процес

розливання різної рідкої продукції в тару і закупорювання її на

автоматичних машинах продуктивністю до 12000 пляшок за годину.

Стежить за правильністю наповнення пляшок. Здійснює поточний

ремонт устаткування, яке обслуговує.


Повинен знати: будову устаткування, що обслуговується; вимоги

до якості фасування та оформлення упаковки продукції; правила

регулювання дозаторів на заданий об'єм, масу, кількість; допустимі

норми втрат продукції та пакувальних матеріалів у процесі

фасування; способи усунення несправностей у роботі устаткування;

асортимент, стандарти маси, кількості, об'єму і характерні ознаки

продукції, яка фасується; технічні умови на вироби, що

загортаються; вимоги до якості продукції та зовнішнього оформлення

пляшок.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста

розфасувально-пакувальних машин 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес розливання різної рідкої

продукції в тару й закупорювання її на автоматичних машинах

продуктивністю 12000 і більше пляшок за годину. Переливає методом

декантації вино та шампанське із пляшки в пляшку за допомогою

спеціальних апаратів та пристроїв для відокремлення вина від

осадів і для фільтрації та доливання пляшок шампанського. Веде

процес укладання, обандеролювання і пакування продукції в

термоусадочну поліетиленову плівку на автоматах. Заправляє плівку.

Підключає машини до продуктових комунікацій. Обслуговує

автоматичні машини лінії розливу: дозувальну, загортальну,

розливальну, закупорювальну, збовтувальну, бракеражну,

етикетувальну, укладальну, пакувальну. Обслуговує загортальні

машини під час самостійного налагодження. Регулює температуру і

тиск продукції, що розливається. Відміряє та відважує продукцію.

Самостійно встановлює режим роботи, бере участь у ремонті

устаткування.
Повинен знати: технологічний режим розливання, пакування на

автоматичних машинах; будову машин і транспортуючих систем, що

обслуговуються; будову контрольно-вимірювальних приладів; основи

електротехніки; технологічну схему подавання, обандеролювання і

термооброблення обандероленої в плівку продукції.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста

розфасувально-пакувальних машин 3 розряду - не менше 1 року,
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує прес-пакувальну машин.

Перевіряє, готує та здійснює пуск устаткування, що обслуговує, і

регулює його роботу за показаннями контрольно-вимірювальних

приладів. Подає та надіває на патрубок пусті пакети. Контролює

роботу приладів засобів автоматики й блокування, тиску масла й

стиснутого повітря. Налагоджує устаткування, яке обслуговує.

Змащує машини, виявляє та усуває несправності в роботі машин і

допоміжних пристроїв. Бере участь у середньому та капітальному

ремонтах.


Повинен знати: будову і кінематику гідравлічної

прес-пакувальної машини і допоміжних агрегатів та механізмів,

насосів, фільтрів, ватів, кантувачів; схеми маслопроводів; режими

змащування.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста

розфасувально-пакувальних машин 4 розряду - не менше 1 року.
92. МАШИНІСТ СКРЕПЕРА

(СКРЕПЕРИСТ)


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує і обслуговує скреперний

перевантажувач із об'ємом скрепера до 2,25 м.куб. під час

виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Виконує поточний

ремонт усіх механізмів скреперного перевантажувача.
Повинен знати: будову скреперних перевантажувачів, що

обслуговуються; правила сигналізації; правила виконання поточного

ремонту скреперного перевантажувача; призначення та умови

застосування контрольно-вимірювальних, спеціальних і універсальних

інструментів та пристроїв.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
4-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує і обслуговує скреперний

перевантажувач із об'ємом ковша понад 2,25 м.куб. під час

виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Бере участь у

середньому й капітальному ремонті всіх механізмів скреперного

перевантажувача.


Повинен знати: будову скреперних перевантажувачів різних

типів; правила виконання ремонтних робіт; способи виявлення і

усунення несправностей у роботі скрепера; будову

контрольно-вимірювальних, спеціальних і універсальних

інструментів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста скрепера

(скрепериста) 3 розряду - не менше 1 року.
93. МАШИНІСТ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує компресори, насоси,

конденсатори, випарники, повітроохолодники, трубопроводи і

арматуру холодильних установок, а також установок з виробництва

льоду під керівництвом машиніста вищої кваліфікації. Чистить,

змащує та заряджає механізми установок і бере участь у поточному

та планово-запобіжному ремонті устаткування, апаратури й

трубопроводів, які обслуговує.


Повинен знати: основні знання про будову компресорів,

насосів, конденсаторів, випарників, повітроохолодників та іншого

устаткування холодильних установок; схему будови і розташування

контрольно-вимірювальних приладів, трубопроводів і арматури;

способи запобігання та усунення несправностей у роботі установки;

номенклатуру холодильних агентів; правила змащування машин, що

обслуговуються; види і сорти застосовуваних мастильних матеріалів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує холодильні установки

сумарною холодопродуктивністю до 2,1 млн. кДж/год. (до

500000 ккал/год.*), а також установки для виробництва льоду.

Підтримує найпродуктивніший режим роботи холодильна установок.

Регулює роботу компресорів аміачних і водяних насосів ресиверів,

конденсаторів, випарників та інших механізмів холодильних

установок. Стежить за справністю двигунів, трубопроводів,

арматури, приладів та апаратури. Визначає та усуває несправності в

роботі агрегатів і апаратури холодильних установок. Робить ревізію

та складає дефектні відомості на ремонт устаткування і

комунікацій. Бере участь у всіх видах ремонтних робіт. Приймає і

перевіряє відремонтоване устаткування. Знімає індикаторні

діаграми. Контролює якість холодильного агенту, який подається у

випарники, а також тиску й температури в компресорах. Стежить за

роботою машиністів нижчого розряду в зміні. Веде записи про роботу

установки і витратах холодильного агенту та електроенергії.
---------------

* Потужність установок визначена в нормальних калоріях.


Повинен знати: конструктивну будову холодильних установок

різних систем; основні закони фізики стосовно холодильного

процесу; схему розташування трубопроводів, арматури, приладів

автоматичного регулювання і контрольних приладів; технологічний

процес виробництва холоду і коефіцієнт корисної дії холодильних

установок; будову ізотопних рівнемірів, електронних мостів,

соленоїдних вентилів та інших контрольно-вимірювальних приладів,

електроприводів; вмикання і вимикання електроприводів; правила

приймання і перевірки устаткування після ремонту; порядок і форму

ведення технічної та звітної документації установки.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста

холодильних установок 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

- у разі обслуговування установок сумарною

холодопродуктивністю понад 2,1 до 6,3 млн. кДж/год. (понад 500000

до 1,5 млн. ккал/год.).


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста холодильних

установок 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

- у разі обслуговування установок сумарною

холодопродуктивністю понад 6,3 до 12,6 млн. кДж/год. (понад 1,5 до

3 млн. ккал/год.).


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста холодильних

установок 4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд

- у разі обслуговування установок сумарною

холодопродуктивністю понад 12,6 млн. кДж/год. (понад

3 млн. ккал/год.).


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста холодильних

установок 5 розряду - не менше 1 року.
94. МАШИНІСТ ШТАБЕЛЕФОРМУВАЛЬНОЇ МАШИНИ
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує штабелеформувальною машиною під

час переміщення та укладання залізорудної сировини, вантажів у

мішках, пакетах у штабелі заданої висоти за допомогою програмуючих

пристроїв. Готує машину до пуску, переводить її на автоматичну

роботу за допомогою програмуючого пристрою. Стежить за роботою

машини, тиском повітря, рівнем масла. Перевіряє повітряний фільтр

і спускає воду із нього. Перевіряє роботу фотореле, настроює їх і

очищає лінзи. Контролює своєчасне подавання залізорудної сировини,

вантажів у мішках, пакетах до машини. Виявляє несправності в

роботі штабелеформувальної машини. Виконує поточний ремонт машини.
Повинен знати: будову, кінематику, схему керування, правила

регулювання, змащування штабелеформувальної машини, взаємодію

допоміжних механізмів і агрегатів, будову контрольно-вимірювальної

апаратури; правила настроювання машини на потрібний режим роботи.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією

4 розряду - не менше 1 року.
95. МОТОРИСТ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує електродвигун вентиляційних

і димососних установок, шлакопідйомників ексгаустерів, скреперних

лебідок, установок котельних і паливоподачі або інших установок із

сумарною потужністю електродвигунів до 100 кВт. Готує до роботи,

здійснює пуск регулювання режиму роботи та зупинку механізмів, що

обслуговує. Визначає несправності в роботі механізмів та

агрегатів. Виконує поточний ремонт. Бере участь у середньому та

капітальному ремонтах устаткування. Веде записи в журналі показань

контрольно-вимірювальних приладів.


Повинен знати: принцип роботи устаткування, що

обслуговується, режим роботи агрегатів; основні знання з

електротехніки; розташування шиберів на котельних установках і

правила керування ними; принципи золоуловлювання; способи

регулювання продуктивності установок; принцип роботи котлів і

котельних установок та схеми газоходів; призначення

контрольно-вимірювальних приладів і правила користування ними;

вплив процесу відведення газів і притоку повітря на режим роботи

котлів.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

- у разі обслуговування електродвигунів із сумарною

потужністю понад 100 кВт.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією моториста електродвигунів 2 розряду - не

менше 1 року.


96. МОТОРИСТ МЕХАНІЧНОЇ ЛОПАТИ
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує механічну лопату.

Забезпечує безперервну роботу механічної лопати під час

вивантаження вантажів. Виявляє та усуває несправності механічної

лопати. Регулює роботу агрегата залежно від роду перероблюваних

матеріалів. Виконує установлення і центрування електромоторів.

Монтує та демонтує електросилову проводку. Проводить поточний

ремонт механічної лопати.


Повинен знати: будову механічної лопати і допоміжних

механізмів; методи і правила сигналізації під час вантаження,

позвантаження та переміщення матеріалів; елементарні знання про

електромонтажні роботи; способи сточування троса.


Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


97. НАПОВНЮВАЧ БАЛОНІВ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Наповнює під заданим тиском балони

газами або хімічними речовинами на наповнювальній рампі.

Обслуговує комунікації та арматуру рампи. Здійснює подавання і

підключення до наповнювальної рампи балонів для наповнення.

Контролює міру наповнення, а також тиск на рампі за допомогою

приладів. Регулює роботу автоматичних приладів для заповнення

балонів зрідженим і стиснутим газом. Перевіряє стан самозакривних

клапанів. Бере участь у поточному ремонті устаткування

трубопроводів, арматури кисневих і наповнювальних установок.

Відключає та відкачує наповнені балони від рампи, транспортує і

складає їх. Фарбує і клеймує балони залежно від класифікації газів

та хімічних речовин. Веде документацію про заповнення балонів.

Перевіряє і заповнює паспорти на балони.


Повинен знати: основні знання про технологічний процес

одержання газів або хімічних речовин під тиском, принцип роботи

наповнювальної рампи; схеми розташування запірно-регулюючої

апаратури, запобіжних пристроїв і трубопроводів; кольори

фарбування балонів залежно від складу газу або хімічних речовин;

способи визначення та усунення витікання газу і появи води в

трубопроводах; правила поводження з балонами, що перебувають під

тиском, під час їх наповнення, транспортування і зберігання;

призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних

приладів.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Наповнює балони киснем або іншим газом

на станціях та спеціальних установках. Наповнює балони рідким

хлором, фтористим воднем, фреоном. Подає на станції балони і

встановлює їх для наповнення. Контролює міру наповнення балонів.

Регулює роботу автоматичних приладів для заповнення балонів на

станціях і установках. Здійснює подавання кисню в трубопроводи.

Виконує поточний ремонт наповнювальної рампи, трубопроводів,

арматури і балонів.
Повинен знати: технологічний процес одержання газів або

хімічних речовин під тиском; будову наповнювальної рампи, станцій

і установок для наповнення балонів; правила підключення та

наповнення балонів на станціях і установках; будову

контрольно-вимірювальних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

наповнювача балонів 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Наповнює балони автомобілів стиснутим

природним газом на газозаправних колонках газонаповнювальної

компресорної станції. Оглядає і відбраковує газові балони.

Перевіряє на герметичність з'єднання трубопроводів, шлангів,

запірної та запобіжної арматури газозаправної колонки. Контролює

міру наповнення автомобільних балонів через тиск газу на

газозаправній колонці та в балонах автомобілів. Перевіряє роботу

контрольно-вимірювальних приладів та засобів сигналізації під час

наповнення балонів автомобілів стиснутим газом. Передає диспетчеру

дані про тиск і температуру газу в балонах автомобіля. Перевіряє

справність запобіжних клапанів газозаправних колонок та

автомобілів. Бере участь у поточному ремонті газозаправних

колонок.
Повинен знати: будову газозаправних колонок; технологію

виробництва стиснутого природного газу на автомобільній

газонаповнювальній компресорній станції; фізико-хімічні

властивості природного газу; будову і характеристики автомобільних

балонів різних типів; правила та норми наповнення балонів

автомобілів стиснутим природним газом; порядок і форми обліку

відпущеного газу; правила реєстрації автомобілів, що

обслуговуються; будову та правила застосування

контрольно-вимірювальних приладів і автоматики; правила безпечної

експлуатації устаткування, що обслуговується.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією наповнювача балонів

3 розряду - не менше 1 року.
98. НАТИРАЧ ПІДЛОГИ
Завдання та обов'язки. Натирає підлогу електричним натирачем

підлоги або ножною щіткою, попередньо звільнивши площу для

натирання. Очищає підлогу від сміття та бруду. Усуває дрібні

неполадки в роботі електричних натирачів підлоги. Готує мастику

або віск, наносить лак, мастику або віск на поверхню підлоги.
Повинен знати: будову, принцип роботи і правила користування

електричними натирачами підлоги; асортимент лаку, мастики і воску

та правила користування ними.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві,

без вимог до стажу роботи.
99. НЕЙТРАЛІЗАТОРНИК ЦІАНИСТИХ РОЗЧИНІВ
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес нейтралізації ціанистих та

інших отруйних відходів і тари термічного виробництва в

електродних печах, нейтралізаційних ваннах та іншому устаткуванні.

Завантажує роздрібнені ціанисті солі порціями в електродні печі та

нейтралізаційні ванни. Готує знешкоджуючі реагенти. Контролює

роботу механізмів, насосів, парової сушарки, електродної печі,

центрифуги, бака змішувача.


Повинен знати: будову електродної печі, нейтралізаційних ванн

та іншого устаткування, яке застосовується для нейтралізації

отруйних відходів; нейтралізаційні речовини, дозування їх для

нейтралізації різних відходів і тари; ступінь витримування різних

відходів у ваннах та печах; правила надання першої допомоги в разі

отруєння ціанистими сполуками.


Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


100. НОСІЙ
Завдання та обов'язки. Надає послуги пасажирам з переміщення

багажу і ручної поклажі вручну або за допомогою спеціальних

візків. Інформує пасажирів про розміщення службових та інших

приміщень вокзалу. У разі необхідності знімає пошту з транзитних

теплоходів, літаків і поїздів. Забезпечує збереження

переміщуваного вантажу.


Повинен знати: розміщення службових та інших приміщень

вокзалу; правила оформлення багажу і ручної поклажі; правила

пересування по аеродрому, вокзалу, навколо літальних апаратів,

теплоходів і поїздів; порядок маркування багажу.


Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві,

без вимог до стажу роботи.
101. НЯНЬКА
Завдання та обов'язки. Доглядає за дітьми в дитячих

дошкільних закладах. Допомагає вихователю під час одягання,

роздягання, умивання, купання, годування дітей та укладання їх до

постелі, прибирає приміщення. Доглядає за дітьми, старими та

хворими вдома: готує їжу, годує, миє та прибирає посуд, міняє

білизну та одяг, подає і прибирає судна тощо. Дотримується

необхідного режиму дня для хворих, старих та дітей вдома.
Повинен знати: санітарно-гігієнічні вимоги утримання

приміщень; правила догляду за дітьми, старими та хворими, правила

санітарії та гігієни; рецепти готування їжі.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта або повна

загальна середня освіта та спеціальна професійна підготовка, без

вимог до стажу роботи.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
НЯНЬКА

(піклування та догляд за дітьми

від народження до 3-х років)
Завдання та обов'язки. Здійснює догляд за дитиною, забезпечує

всі її режимні процеси з урахуванням віку й стану здоров'я дитини,

використовуючи ефективні методи, засоби і форми роботи. Здійснює

заходи щодо забезпечення гармонійного фізичного, розумового та

психічного розвитку дитини. У разі потреби - захищає життя дитини.

Виховує в дитини повагу до батьків, культурно-національних,

духовних, історичних цінностей України, країни походження,

дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує своїх

вихованців до свідомого життя, пропагує здоровий спосіб життя.

Безпосередньо працює з батьками, надає їм консультаційну допомогу

з питань виховання та гармонійного розвитку їхньої дитини;

розвиває її здібності, формує навички гігієни та побутового

самообслуговування.
Повинен знати: основні положення Конвенції про права дитини

( 995_021 ), законодавство України про освіту, інші законодавчі та

нормативно-правові акти з питань виховання; державну мову

відповідно до чинного законодавства; правила та норми безпеки

життєдіяльності; вікові анатомо-фізіологічні, психічні особливості

розвитку дитини від народження до трьох років, основи гігієни і

дієтології дитини, вимоги до організації сну, приготування їжі для

1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка