Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка46/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   65

державні стандарти і технічні умови методик діелектричних

випробувань; способи регулювання, налагодження і перевірки машин,

апаратури і методи механічних випробувань при високих і низьких

температурах.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта

електромеханічних випробувань та вимірювань 3 розряду - не менше

1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Складає схеми складних випробувань

електроустаткування та електроапаратури складної конструкції.

Випробовує, перевіряє роботу і знімає технічні характеристики з

приладів складних електричних машин. Випробовує високовольтне

устаткування і силові трансформатори напругою більш 10 кВ та

потужністю більш 560 кВxА, генераторів і двигунів постійного

струму. Вимірює коефіцієнт трансформації, омічний опір обмоток,

характеристики ізоляції випереджаючих ступінь її зволоження, кут

діелектричних втрат. Перевіряє роботу перемикачів напруги

трансформаторів з регулюванням натягу під навантаженням.

Випробовує устаткування імпульсною напругою. Перевіряє і

випробовує вузли електронної апаратури. Виконує роботи з

складання, ремонту устаткування та апаратури під час випробування.
Повинен знати: основи електротехніки, електромеханіки і

електроніки; конструкцію складних генераторів і електродвигунів

змінного та постійного струму, силових і вимірювальних

трансформаторів; повну електричну схему випробувальної станції або

лабораторії; вимірювальні схеми особливо складних промислових

установок для випробувань.


Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією лаборанта електромеханічних випробувань

та вимірювань 4 розряду - не менше 1 року.


49. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ГАЗІВ ТА ПИЛУ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить прості і середньої

складності аналізи повітря у виробничих приміщеннях. Аналізує

гази, які відходять від металургійних печей. Проводить аналіз

вмісту пилу в шахтному повітрі. Аналізує втрати металів через

вихлопні труби фільтрів пилоуловлювачів.


Повинен знати: елементарні основи пилогазового аналізу;

коротку характеристику методів визначення кисню, водню; основні

властивості газів, повітря і пилу; правила поводження із хімічними

реактивами, ртуттю і рідким азотом.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить складні аналізи повітря,

заміряє вміст пилу у виробничих приміщеннях. Проводить

експрес-аналізи газів і повітря. Виконує роботу на високоякісному

генераторі. Збирає гази для наступного аналізу на мас-спектрометрі

і хроматографі. Підбирає методи аналізу повітря на вміст газів та

пилу.
Повинен знати: основи пилогазового аналізу; будову

пилоуловлювачів, газовідходів, уловлювачів і електричних печей

опору; правила користування іонізаційними і магніторозрядними

манометрами; ваговий і об'ємний методи аналізу; основні відомості

з органічної, неорганічної та аналітичної хімії.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта

з аналізу газів та пилу 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить особливо складні аналізи

повітря. Визначає концентрацію на хроматографі, готує еталонні

газові суміші. Виконує настроювання і калібрування хроматографа.

Перевіряє коефіцієнт пневмометричних трубок. Бере участь в

обслідуванні пилоуловлювачів для складання дефектних відомостей.

Бере участь у випробуванні і налагоджуванні пилоуловлювачів,

димососів, вентиляторів, ексгаустерів, у опрацьовуванні матеріалів

для характеристики роботи устаткування і видавання рекомендацій.

Визначає хімічні і фізичні властивості газової, рідкої і твердої

фаз. Визначає ефективність пилогазоочисної установки. Готує

титровані розчини. Перевіряє правильність показань стаціонарних

приладів, встановлених у цехах. Виконує пилогазові розрахунки.

Веде технічну документацію. Упроваджує нові методи пилогазових

аналізів. Перевіряє правильність розподілу газових потоків по

апаратах.


Повинен знати: метод газової хроматографії; принцип методу

аналізу і його фізичну сутність; правила налагодження

пилогазоуловлювального устаткування; способи регулювання

чутливості приладів; газову схему хроматографа; схему

напівавтоматичного реометра і способи його налагодження; правила

ведення технічної документації.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу газів

та пилу 3 розряду - не менше 1 року.
50. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ГАЗІВ У МЕТАЛАХ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає гази в металах на вакуумних

установках методом вакуум-нагрівання. Готує зразки і зважує їх на

аналітичних терезах. Готує вакуумні установки до роботи. Заміряє

температуру за допомогою термопари. Проводить холості досліди.

Визначає вміст газу в металах за розрахунковою формулою. Проводить

вимірювання вакууму за допомогою вакуумметрів. Чистить і промиває

скляні і кварцеві вироби. Збирає пролиту ртуть. Очищає ртуть

способом фільтрації механічним способом і сублімацією.
Повинен знати: принцип роботи насосів попереднього

розрідження (форвакуумних), високовакуумних (дифузійних), ртутних

манометрів; коротку характеристику методів визначення кисню,

водню; вплив газу на властивості металів; фізико-хімічні основи

методу вакуум-нагрівання; методи аналізу газів; хімічні основи

методу низькотемпературної конденсації; будову електричної печі

опору; правила поводження з хімічними реактивами, ртуттю і рідким

азотом; інструкції щодо роботи на скляних ртутно-вакуумних

установках.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає гази в металах на різних

установках методом вакуум-плавлення, мас-спектральним і

хроматографічним методами. Підбирає масу зразків під час

проведення аналізу ізотопним методом. Проводить ізотопний обмін.

Включає і розганяє мас-спектрометр. Збирає гази для наступного

аналізу на мас-спектрометрі і хроматографі. Виявляє течу у

вакуумних установках. Проводить хімічне очищення ртуті.


Повинен знати: будову установок вакуум-плавлення,

хроматографів, насосів попереднього розрідження (форвакуумних),

високовакуумних (дифузійних); правила користування іонізаційними і

магніторозрядними манометрами; фізико-хімічні основи методу

вакуум-плавлення і хроматографії; властивості різних ізотопів;

метод ізотопного розбавлення; фізичні основи високочастотного

індукційного нагріву; температуру плавлення основних металів;

способи вбирання газів, які виділяються з металу, металевими

субліматами, методи боротьби з субліматом; застосування ізотопного

методу для аналізу газів у металах; властивості вакуумних

матеріалів: скла, ртуті, мастильного матеріалу, масла тощо;

взаємодію газів з металами і вакуумними матеріалами; фізичні

основи вимірювання вакууму.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта

з аналізу газів у металах 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує нестандартні визначення газів

у металах методом вакуум-плавлення. Проводить одночасне визначення

вмісту декількох газів із застосуванням мас-спектрометра,

хроматографа. Оцінює похибку визначення на установках

вакуум-плавлення. Вибирає умови аналізу: температуру, тривалість

ведення аналізу тощо. Проводить заміри ізотопних і

хроматографічних піків. Записує і обробляє результати вимірів.

Підготовляє мас-спектрометр до виконання замірів: створює

необхідний вакуум у вакуумних системах, прогріває блоки, настроює

підсилювачі. Розраховує ізотопний склад аналізованого газу.

Розраховує вміст газу в аналізованому зразку. Проводить ізотопний

аналіз газів на мас-спектрометрі. Розшифровує фонові піки. Виконує

кількісне визначення вмісту газів у газових сумішах на

мас-спектрометрах.
Повинен знати: принцип роботи вакуумметрів з іонізаційними і

магніторозрядними манометрами, хроматографічних колонок,

рН-метрів-дефекторів; основні закономірності в процесі взаємодії

газів з металами; основні принципи сорбції розчинення; реактивні і

стабільні ізотопи; основи електроніки; сутність методу ізотопного

розбавлення, застосування його для аналізу газів у металах;

фізичні основи мас-спектрометри; вакуумну гігієну; правила роботи

на мас-спектрометрі; особливості одночасного визначення вмісту

декількох газів на установках вакуум-плавлення; методи визначення

похибки.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з аналізу газів

у металах 3 розряду - не менше 1 року.


5-й розряд

Завдання та обов'язки. Складає еталонні газові суміші.

Настроює хроматограф, мас-спектрометр стосовно ртуті, окису

вуглецю, азоту, водню та еталонним газовим сумішам. Виявляє течу

на мас-спектрометрі та усуває її. Визначає склад газової суміші.

Виготовляє дозувальні зразки, які використовуються під час

визначення газу в металах методом ізотопного розбавлення. Готує

газові суміші для градуювання. Здійснює градуювання за допомогою

газів мас-спектрометрів і хроматографів. Розраховує масові та

атомні проценти в дозувальних зразках. Проводить калібрування

об'ємів вакуумних систем. Виконує поточний ремонт обслуговуваного

устаткування.


Повинен знати: блок-схему мас-спектрометра; систему

напускання аналізованого газу, іонне джерело, магнітний

аналізатор, приймач іонів, вимірювальну систему, систему одержання

і вимірювання високого вакууму; ізотопний і загальний аналіз газів

на мас-спектрометрі; методи поділу ізотопів; основи

металознавства; систему "кисень-метал", систему "водень-метал",

систему "азот-метал"; вплив газів на властивості металів; методи

визначення газів у металах; методи відновлення окислів у металах;

температуру відновлення окислів у металах; температуру розкладання

гідридів, термічну дисоціацію нітридів; розкладання нітридів

вуглецем; методи виявлення течі та її усунення.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією лаборанта з аналізу газів у металах

4 розряду - не менше 1 року.


51. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ЛЮМІНОФОРІВ
4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить аналізи люмінофорів для

кольорового телебачення за встановленими методиками. Визначає

густину порошкової проби пікнометричним методом. Проводить

розрахунок часу осаджування різних фракцій. Знімає криву осадження

порошкової проби в рідині. Обробляє криву осадження та обчислює

гранулометричний склад люмінофора. Визначає яскравість люмінофорів

на розбірній електронно-променевій трубці або на розбірній

електронній гарматі. Здійснює спектральні характеристик

люмінофорів, вимірює і розраховує його колірні координати.

Обслуговує устаткування з високим вакуумом.
Повинен знати: основи оптики, електрики, аналітичної і

фізичної хімії; фізико-хімічні методи аналізу; схеми джерел

збудження; будову і порядок користування застосовуваними приладами

і апаратами.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи у виробництві та обслуговуванні

установок та апаратури для радіо, телебачення і зв'язку за

професією 3 розряду - не менше 1 року.


52. ЛАБОРАНТ З АНАЛІЗУ ФОРМУВАЛЬНИХ

ТА ШИХТОВИХ СУМІШЕЙ


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Випробовує на спеціальних приладах

формувальні, шихтові, стрижневі суміші, будівельні і вогнетривкі

матеріали на вологість, механічну міцність, зернистість,

газопроникність. Визначає м'якість помелу, рівномірність

вимірювання об'єму, ступінь усихання та усадки, об'ємну масу та

інші необхідні показники. Готує зразки для випробувань. Перевіряє

і якість формувальних, шихтових, стрижневих і будівельних

матеріалів на робочих місцях. Контролює правильність застосування

у виробництві матеріалів і додержання встановлених технологічних

режимів. Записує результати випробувань за встановленими формами.
Повинен знати: властивості і призначення формувальних,

шихтових, стрижневих сумішей, будівельних і вогнетривких

матеріалів; принцип роботи приладів і апаратів, застосовуваних для

випробувань; методику проведення випробувань; методи контролю і

правильного дослідження зразків; правила поводженню з

електронагрівальними приладами; порядок запису результатів

проведених випробувань.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Випробовує шихтові і формувальні

суміші для жароміцних сплавів. Налагоджує прилади та апарати,

застосовувані для випробувань. Складає рецепти приготування

формувальних, шихтових і стрижневих сумішей для чавунних,

стальних, кольорових відливок і жароміцних сплавів, будівельних і

вогнетривних матеріалів.
Повинен знати: властивості і характеристики

найрізноманітніших формувальних, шихтових, стрижневих сумішей,

будівельних і вогнетривких матеріалів; будову приладів і апаратів,

застосовуваних для випробувань, і способи їх налагодження;

технологічний процес приготування формувальних, шихтових,

стрижневих сумішей, будівельних і вогнетривких матеріалів; види

браку відливок через неякісне приготування формувальних, шихтових

і стрижневих матеріалів та сумішей; режими сушіння форм і

стрижнів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта

з аналізу формувальних та шихтових сумішей 2 розряду - не менше

1 року.
53. ЛАБОРАНТ

З ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Визначає в'язкість рідких матеріалів.

Готує, згідно з технічними інструкціями, зразки лаків, клеїв і

компаундів з попереднім проведенням робіт з підготовлення їх

компонентів: вакуумне сушіння, випалювання, просіювання та інші

операції. Готує матеріали для пресування зразків і виробів із

поліетилену, фторопласту та інших пластмас. Проводить дослідні

процеси ізолювання електроелементів простої конструкції лаками,

емалями, компаундами. Виконує роботу на автоклавах та в

барокамерах. Забезпечує температурні режими під час випробування.

Веде записи виконуваних робіт. Читає креслення на деталі, які

підлягають ізолюванню, склеюванню, пресуванню. Готує зразки згідно

з вимогами державних стандартів, проводить контрольні вимірювання

діелектричних характеристик зразків пластмас, компаундів, лакових

плівок, рідких діелектриків. Контролює якість ізолювання

електроелементів. Проводить тривалі кліматичні випробування на

вологість та інші випробування діелектриків і електроелементів з

проміжним контролем їх електричних властивостей. Проводить

випробування зразків електроматеріалів у камерах теплоти.
Повинен знати: призначення основних компонентів лаків, клеїв,

компаундів та інших ізоляційних матеріалів, які готуються; принцип

роботи автоклавів, барокамер, вакуум-просочувальних установок,

гідравлічних пресів та іншого обслуговуваного устаткування;

правила користування технічними та аналітичними терезами; правила

роботи з приладами для вимірювання температур; технологічні

інструкції на основні процеси ізолювання електроелементів лаками,

емалями і компаундами; вимоги державних стандартів і технічних

умов на ізоляційні матеріали та електроелементи, які

контролюються; технічні дані і правила роботи зі спеціальним

устаткуванням і приладами для тривалих випробувань; призначення й

умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; загальні

знання з електротехніки.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить досліди в процесі

відпрацювання технологічних режимів ізолювання електроелементів.

Готує вакуумні камери та автоклави. Проводить дослідне ізолювання

електроелементів складної конструкції. Контролює якість

ізольованих елементів, перевіряє на відсутність обривів, вимірює

опір ізоляції тощо. Склеює точні вироби. Пресує зразки і деталі із

різних пластмас. Веде робочі записи в журналах; складає протоколи

і графічні залежності за результатами вимірювань. Готує зразки для

вимірювання діелектричних характеристик. Проводить вимірювання і

розрахунки ємності, електричної міцності, питомих (об'ємного і

поверхневого) опорів. Проводить випробування діелектриків згідно з

вимогами державного стандарту і технічних умов. Складає прості

електричні схеми під керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.


Повинен знати: основні знання з органічної хімії та

електротехніки; призначення ізоляційних матеріалів та їх

діелектричні властивості; призначення та основні властивості

лаків, емалі та інших ізоляційних матеріалів; будову

контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, розрахункові

формули державних стандартів з методики випробування діелектриків,

будову автоклавів, барокамер, гідравлічних пресів та іншого

обслуговуваного устаткування.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта

з електроізоляційних матеріалів 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє технологічні властивості

нових ізоляційних матеріалів і клеїв згідно з виробничою

інструкцією. Проводить контрольні випробування ізоляційних

матеріалів відповідно до вимог державних стандартів і технічних

умов. Вибирає технологічні режими ізолювання, склеювання і

пресування виробів та електроелементів. Налагоджує і регулює

вакуумні камери, автоклави і пресове устаткування. Проводить

вимірювання і розрахунки всіх діелектричних характеристик

ізоляційних матеріалів. Проводить тривалі випробування матеріалів

в умовах підвищеної вологості, підвищеної і зниженої температур,

зниженого тиску. Досліджує електричними методами процеси

полімеризації компаундів тощо. Аналізує та обробляє результати

випробувань, складає протоколи і графічні залежності. Виявляє та

усуває прості несправності вимірювальної апаратури. Працює із

самописними, регулювальними приладами для вимірювання температури.

Складає електричні схеми під керівництвом лаборанта вищої

кваліфікації.


Повинен знати: основи органічної хімії та основні

фізико-механічні та діелектричні властивості лаків, емалі,

компаундів, клеїв і пластмас; технічні вимоги і методики

випробувань згідно з державним стандартом на застосовувані

матеріали; технічні характеристики схем, будову

вакуум-просочувальних установок, основні діелектричні властивості

ізоляційних матеріалів; державні стандарти і технічні умови за

методиками діелектрична випробувань.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта з

електроізоляційних матеріалів 3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє властивості нових

ізоляційних матеріалів і бере участь у розробленні технологічних

процесів ізолювання нових виробів різної складності. Працює на

різному технологічному устаткуванні лабораторії. Проводить

вимірювання та опрацювання діелектричних характеристик ізоляційних

матеріалів. Вибирає методики і проводить випробування в різних

умовах згідно з технічними завданнями. Оформляє та аналізує

результати випробувань. Працює з апаратурою високих класів

точності. Збирає, градуює, налагоджує і складає електричні схеми і

нескладну нестандартну апаратуру. Виготовляє різні пристрої.
Повинен знати: властивості і призначення різних ізоляційних

матеріалів; вимоги до ізольованих елементів; технологічні

інструкції на процеси просочування, заливання, облицювання,

склеювання і пресування ізоляційних матеріалів.


Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший

спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією лаборанта з електроізоляційних матеріалів

4 розряду - не менше 1 року.


54. ЛАБОРАНТ З УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕХНІКИ
3-й розряд

Завдання та обов'язки. Розраховує, виготовляє, узгоджує і

випробовує ультразвукові перетворювачі. Встановлює оптимальні

параметри ультразвукових коливань за технологічним і фізичним

ефектом оброблення. Веде методичну документацію. Виконує заданий

комплекс робіт за експериментальними схемами з ультразвуковими

електроакустичними перетворювачами однопакетного виконання з

плоским фронтом хвилі. Розраховує, виготовляє і випробовує

узгоджувальні елементи акустичних систем згідно з методикою на

проведення експерименту і чинною нормативною документацією під

керівництвом лаборанта вищої кваліфікації.
Повинен знати: будову і правила настроювання енергетичного,

акустичного, електровимірювального, механічного, спеціального

лабораторного устаткування, приладів і апаратури, передбачених

методикою на проведення експерименту; технологію виготовлення

електроакустичних перетворювачів спеціального технологічного

призначення однопакетного виконання з плоским фронтом хвилі;

технологію монтажу і правила узгодження елементів акустичних

систем відповідно до вимог і методики на проведення експерименту,

правила узгодження елементів експериментальної схеми в режимах на

обробку виробів; правила узгодження, калібрування і регулювання

електровимірювальних приладів та фіксуючих пристроїв, які є

елементами експериментальної схеми; призначення, технологію

1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка