Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка39/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   65

і користування газозахисною апаратурою. Бере участь у комісіях

комплексного обстеження цехів з охорони праці, у розробленні

переліку газонебезпечних місць робіт і розбиванні їх на групи

небезпеки. Організовує зміни газорятівної служби. Проводить

теоретичні і практичні заняття з газорятівних робіт. Керує

роботами з рятування людей у разі аварій, які супроводжуються

виділенням отруйної пари та газів, а також у разі нещасних

випадків.


Повинен знати: основні правила і форми проведення

профілактичної роботи газорятівною службою; схеми всіх

газопроводів, а також усього обладнання газонебезпечних

виробництв; розташування на обслуговуваному підприємстві

газозахисних засобів і засобів для ліквідації аварій; інструкцію

державних органів технагляду про виконання робіт у

газовибухопожежонебезпечних цехах.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічно освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією газорятівника 4 розряду -

не менше 1 року.
18. ГАРДЕРОБНИК
Завдання та обов'язки. Приймає на зберігання верхній одяг,

головні убори, взуття та інші особисті речі від працівників і

відвідувачів підприємства (установи). Видає працівникові або

відвідувачу жетон з номером місця зберігання речей. Видає одяг та

інші речі працівникові або відвідувачу за пред'явленим жетоном.

Надає допомогу інвалідам, відвідувачам похилого віку під час

роздягання та одягання. У разі потреби чистить одяг. Забезпечує

збереження речей, зданих на зберігання працівниками або

відвідувачами підприємства (установи). Утримує в чистоті та

порядку приміщення гардеробної.


Повинен знати: правила приймання та зберігання особистих

речей, правила оформлення документів на випадок втрати жетона;

режим роботи підприємства (установи).
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві,

без вимог до стажу роботи.
19. ГЕНЕРАТОРНИК АЦЕТИЛЕНОВОЇ УСТАНОВКИ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і ремонтує ацетиленові

газогенератори, установки або станції продуктивністю до

15 м.куб./год. Заряджає газогенератори карбідом кальцію і очисники

очищувальною масою. Розпаковує барабани з карбідом кальцію.

Перевіряє рівень води у затворах. Підключає шланги і запірні

вентилі. Зливає воду, яка конденсується в трубках і водних

очисниках. Спостерігає за роботою газогенераторів і якістю газу.

Зважує балони на терезах. Дозує балони газом. Розбирає і складає

газогенератори під час ремонту.


Повинен знати: елементарні знання з фізики та хімії про гази;

принципи одержання ацетилену із карбіду кальція; будову

ацетиленових газогенераторів, очисників і гідрозатворів, правила

користування ацетиленовими установками, властивості карбіду

кальція і правила його зберігання; будову газгольдера, ємність і

максимальну висоту його підйому; строки перезарядження очисників,

призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів

на обслуговуваній дільниці; правила розпакування барабанів з

карбідом кальцію.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і ремонтує ацетиленові

генератори, установки або станції продуктивністю понад 15 до

50 м.куб./год., газогенератори та установки, які виробляють

освітлювальний ацетиленовий газ для засобів навігаційного

устаткування, незалежно від виробництва. Здійснює перезарядження

осушників, промивачів, очищувачів і розчинників. Визначає

наявність домішок у ацетилені: фтористого водню, сірководню,

повітря тощо в умовах роботи ацетиленової установки або станції.

Обслуговує ацетиленовий компресор і усуває несправності в його

роботі. Приєднує трубки до вентилів балонів і спостерігає за їх

наповненням. Здійснює заміну клапанів, прокладок та іншої арматури

або деталей.
Повинен знати: способи визначення домішок у ацетилені; будову

різних ацетиленових газогенераторів, очисників, осушувачів

гідрозатворів; технологічний процес одержання ацетилену та правила

його очищення і сушіння, схему комунікації ацетиленової установки

або станції; розташування вентилів, клапанів та іншої арматури;

правила наповнення балонів ацетиленом; будову

контрольно-вимірювальних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

генераторника ацетиленової установки 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує і ремонтує ацетиленові

газогенератори, установки або станції продуктивністю понад

50 м.куб./год. Регулює параметри технологічного процесу одержання

та очищення газоподібного ацетилену. Контролює і керує

механізованою лінією завантаження карбіду кальцію, лінією

транспортування карбідних бункерів, приводом газогенераторів,

станом і регулюванням обігового водопостачання,

контрольно-вимірювальною апаратурою та сигналізацією. Здійснює

прийом та ведення пусконалагоджувальних робіт устаткування, яке

виходить із ремонту.
Повинен знати: технологічну схему виробництва газоподібного

ацетилену; конструкцію різних систем ацетиленових установок,

прийоми регулювання контрольно-вимірювальної апаратури; порядок

складання і ведення необхідної технологічної документації.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією генераторника

ацетиленової установки 3 розряду - не менше 1 року.
20. ДВІРНИК
Завдання та обов'язки. Прибирає закріплені за ним вулиці,

тротуари та інші ділянки території, які відносяться до

обслуговуваного об'єкта (будинку, промислової, господарської або

іншої будівлі чи споруди). Своєчасно чистить від снігу, льоду

тротуари, бруківку, доріжки і посипає їх піском, дворові ящики і

вуличні урни від сміття, пожежні колодязі для вільного доступу до

них у будь-який час. Утримує в санітарному стані ящики та урни,

періодично промиває їх і дезінфікує. Копає і прочищає канавки та

лотки для стікання води. Стежить за справністю і збереженням

всього зовнішнього будинкового обладнання і майна (огорож, драбин,

карнизів, водостічних труб, урн, вивісок тощо), за схоронністю

зелених насаджень і їх огорож. У разі виявлення несправностей

обладнання чи майна повідомляє майстрові або бригадирові.
Повинен знати: нормативні акти органів державної влади і

місцевого самоврядування з питань санітарії, благоустрою,

зовнішнього утримання будівель; правила додержання санітарного

стану і прийоми виконання робіт на закріпленій території, усунення

дрібних несправностей будинкового обладнання та майна; правила

охорони праці.


Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві,

без вимог до стажу роботи.
21. ДЕЗАКТИВАТОРНИК
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дезактивацію

спецавтотранспорту, устаткування, інвентарю і приміщень за

допомогою дезактиваційного устаткування відповідно до заданої

методики із застосуванням різних пристроїв і регламентованих

дезактивуючих розчинів. Розбирає устаткування, яке надходить на

дезактивацію. Здійснює вручну дегазацію заражених об'єктів,

устаткування, інвентарю і приміщень шляхом змивання речовин, які

забруднюють, розчинами (керосином, бензином тощо), знімає шар

зараженого ґрунту або снігу тощо. Доставляє зі складу до місця

роботи необхідні матеріали для виготовлення дегазуючих речовин.

Виконує транспортні і такелажні роботи з переміщення устаткування,

яке дезактивується. Очищає трапи і відстійники на пункті

дезактивації.


Повинен знати: правила дезактивації і дегазації поверхонь;

склад і властивості основних розчинів, які дезактивують і

дегазують; правила утримання робочого інвентарю, ведення

такелажних робіт і радіаційної гігієни; принцип роботи

дезактиваційного устаткування, дозиметричної і радіометричної

апаратури; номенклатуру дегазуючих речовин.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дезактивацію спецодягу і

засобів індивідуального захисту за допомогою дезактивуючого

устаткування. Готує насоси до роботи для подавання дезактивуючого

розчину та обмивальних вод, такелажних пристроїв, прального

устаткування. Визначає вид розчину, який дезактивує, залежно від

виду забруднення поверхні радіоактивними речовинами. Здійснює

дегазацію заражених об'єктів, устаткування, інвентарю і приміщень

за допомогою дегазаційних приладів дегазуючими речовинами

відповідно до заданої рецептури. Виконує поточний ремонт.

Підналагоджує устаткування.
Повинен знати: основні фізико-хімічні властивості розчинів,

які дезактивують; правила приготування дезактивуючих розчинів і

дегазуючих речовин, вплив на устаткування, захисну техніку;

матеріали і засоби індивідуального захисту; будову

дезактиваційного устаткування, дозиметричної, радіометричної

апаратури і дегазаційних приладів; граничнодопустимі рівні і

концентрацію радіоактивних забруднень; санітарні правила роботи з

радіоактивними речовинами і джерелом іонізуючого випромінювання;

призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних

приладів.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

дезактиваторника 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дезактивацію цінних

матеріалів, спецодягу і засобів індивідуального захисту в

ультразвукових ваннах, плавильних печах, мийних боксах тощо.

Перевіряє справність і придатність до роботи устаткування і

контрольно-вимірювальних приладів. Виконує демонтажні і складальні

роботи під час дезактивації устаткування. Визначає закінчення

процесу дезактивації за допомогою дозиметричного контролю шляхом

порівняння з граничнодопустимим рівнем для певного виду

радіоактивного випромінювання. Налагоджує устаткування на заданий

режим роботи.
Повинен знати: будову та керування ультразвуковими ваннами,

плавильними печами, мийними боксами і запірною арматурою;

технологічний процес дезактивації; фізико-хімічні властивості

застосовуваного дезактиваційного матеріалу; будову

контрольно-вимірювальних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією дезактиваторника

3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить дезактивацію зливних і

змивних вод. Вибирає технологічний режим дезактивації. Розраховує

і складає рецептуру залежно від виду радіоактивного забруднення та

дезактиваційного матеріалу. Керує і стежить за роботою машин, які

обслуговує під час дезактивації, апаратурою і

контрольно-вимірювальними приладами та усуває їх несправності.

Регулює показання технологічного режиму за результатами аналізів

проб. Веде звітну документацію. Бере участь в освоєнні та

впровадженні нових методів дезактивації.


Повинен знати: кінематичні та електричні схеми ультразвукових

ванн, плавильних печей і мийних боксів; фізико-хімічні властивості

реагентів і матеріалів, закони радіоактивності; властивості

іонізуючого випромінювання всіх видів, правила настроювання і

регулювання контрольно-вимірювальних приладів; правила ремонту

обслуговуваного устаткування.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією дезактиваторника 4

розряду - не менше 1 року.
22. ДЕЗІНФЕКТОР
Завдання та обов'язки. Дезінфікує (знищує або послабляє

хвороботворні мікроорганізми чи носіїв зарази, інфекції) і

проводить дезодорацію одягу, речей домашнього вжитку,

устаткування, машин, сировини, напівфабрикатів, транспортних

засобів, територій, виробничих приміщень, будівель, споруд тощо

фізичним, хімічним, біологічним і комбінованим методами. Проводить

дезінсекцію (знищує і запобігає розмноженню шкідливих комах),

дератизацію і дезодорацію (знищує щурів, мишей і польових

гризунів-шкідників) отруйними хімічними речовинами вручну.

Підносить оброблювані предмети до дезінфекційної камери,

завантажує і вивантажує їх. Готує і застосовує отрутохімікати та

інші речовини для дезінфекції, дезінсекції і дератизації. Приймає,

веде облік, зберігає й видає отрутохімікати і продукти для

приготування принад відповідно до вимог і інструкцій. Перевіряє

справність засобів захисту: протигазів, спецодягу, інвентарю тощо

і підготовляє їх до застосування.


Повинен знати: призначення, види і властивості речовин,

застосовуваних для дезінфекції, дезінсекції, дезодорації і

дератизації; способи завантаження і вивантаження дезінфекційних

камер; заходи особистої і громадської безпеки під час проведення

робіт з дезінфекції, дезінсекції і дератизації; ознаки отруєння і

правила надання першої допомоги; правила безпеки робіт з

отрутохімікатами, правила користування індивідуальними засобами

захисту.
Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або

початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві,

без вимог до стажу роботи.


23. ДЕФЕКТОСКОПІСТ З ГАЗОВОГО

ТА РІДИННОГО КОНТРОЛЮ


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує до випробувань вироби, які

підлягають контролю. Здійснює продування та обдування повітрям

поверхонь виробів та вакуумних систем, протирання спиртом

вакуумних шлангів і вихідних патрубків вакуумних систем. Наносить

і вилучає проникні рідини та абсорбуючі покриття. Переглядає

вироби в ультрафіолетових променях. Підключає і виводить гелієві

та галогенні течошукачі на робочі режими. Перевіряє реакцію на

гелій течошукачів за кварцовою дифузійною течею. Підключає гелієві

балони і редуктори до гелієвої системи. Вимірює надлишковий тиск

газу і вакууму в системах за допомогою електровимірювальних

приладів. Здійснює експлуатацію механічних та пароструминних

вакуумних насосів.
Повинен знати: основні знання про одержання вакууму, принцип

дії ртутно-кварцевих ламп, люмінесцентних приладів, насосів;

пластинчасто-роторних, пластинчасто-статорних,

золотниково-плунжерних, пароструминних і охолоджувальних

уловлювачів, призначення та умови застосування

контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання вакууму, будову

та принцип дії фарборозпилювачів, гелієвих і галогенних

течошукачів, методи, що застосовуються під час контролю

герметичності конструкцій течошукачами.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


Приклади робіт.

1. Відливки, поковки і штамповані заготовки простої

конфігурації - контроль ультрафіолетовими променями.

2. З'єднання стикові зварні - контроль ультрафіолетовими

променями.

3. Прилади вимірювання надлишкового тиску і вакууму - зняття

показань манометрів, механічних і електронних вакуумметрів.

4. Течошукач - підготовка приладу до роботи і його запуск.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Готує до випробувань: складає схеми

контролю (монтажу) і здійснює міжопераційний контроль окремих

деталей методом обдування за допомогою гелієвого щупа, із

застосуванням надлишкового тиску. Здійснює експлуатацію гелієвих і

галогенних течошукачів відповідно до вимог з експлуатації та

інструкції контролю герметичності. Вибирає контрольно-вимірювальні

прилади для вимірювання вакууму і тиску газу. Робить висновок за

результатами випробувань на герметичність контрольованих деталей.

Проводить люмінесцентний і кольоровий контроль виробів у

стаціонарних умовах і на об'єктах. Працює з приладами

люмінесцентної дефектоскопії. Готує, відповідно до інструкції,

проникну рідину та абсорбуюче покриття. Відмічає дефекти за

індикаторними слідами. Розшифровує дефекти.


Повинен знати: основні методи одержання вакууму, основи

процесу відкачування; швидкість дії насосу, опір і пропускну

здатність трубопроводів; режим витікання газів; будову

устаткування та апаратури для відкачування об'єкта; будову

обертальних і пароструминних насосів; будову

контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання вакууму; прості

несправності електричної, радіотехнічної і вакуумної систем

течошукачів; способи перевірки і регулювання чутливості

течошукачів; методи випробування об'єктів контролю, сутність,

переваги і недоліки методів контролю; будову люмінесцентних

приладів; електричні параметри ртутно-кварцевих ламп; природу

ультрафіолетових променів і флюоресценції; фізичні властивості

рідини (змочування, в'язкість, поверхневий натяг, капілярні

явища), види барвних речовин для кольорового методу дефектоскопії

і люмінуючих речовин для люмінесцентної дефектоскопії; методи

нанесення і вилучення пенетранта з поверхні виробів; правила

користування аналітичними терезами для складання наважок під час

приготування розчинів.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

дефектоскопіста з газового та рідинного контролю 2 розряду - не

менше 1 року.
Приклади робіт.

1. Відливки, поковки і штамповані заготовки середньої

складності і складної конфігурації - контроль люмінесцентним і

фарбним методами.

2. Деталі металургійного та енергетичного устаткування -

контроль люмінесцентним і фарбним методами після кування,

прокатування і механічного оброблення.

3. З'єднання кутові зварні на деталях і об'єктах - контроль

люмінесцентним і кольоровим методами.

4. Прилади вимірювання надлишкового тиску газу і вакууму -

встановлення робочого струму термопарної лампи, застосування

градуйованих кривих термопарних ламп для визначення ступеня

розрядження.

5. Системи вакуумні і камери випробувальні - перевірка

гелієвої щільності.

6. Системи гелієві - перевірка щільності за показаннями

манометра.

7. Стики трубопроводів зварні - контроль люмінесцентним і

фарбним методами.
4-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює герметичність складальних

одиниць, зварних з'єднань і змійовикових систем відповідно до

вимог інструкції контролю герметичності та інструкції з

експлуатації гелієвих і галогенних течошукачів. Настроює

чутливість течошукачів за кварцовою дифузійною течею або за

допомогою камери чистого повітря. Регулює режим роботи

радіоблоків. Калібрує контрольно-вимірювальні прилади для

вимірювання низького вакууму і тиску газу. Проводить комплексний

контроль виробів у стаціонарних умовах і на об'єктах. Визначає

характер дефекту за особливостями індикаторного сліду. Складає

схематичні карти контролю. Вибирає методи контролю

люмінесцентного, фарбного, комплексного - залежно від стану

поверхні і конфігурації зварного з'єднання. Усуває несправності в

люмінесцентній апаратурі, включаючи ремонт дроселя, вакуумних

затворів, сильфонних вентилів. Проводить огляд і технічне

обслуговування вакуумних насосів.
Повинен знати: правила встановлення обертальних масляних

пароструминних насосів; будову основних частин масспектрометричних

течошукачів; вакуумні системи електричної частини; блоки живлення

і керування; методи контролю герметичності; правила випробувань;

принцип дії іонізаційних і механічних приладів для вимірювання

вакууму; елементарні основи неорганічної та органічної хімії,

основи машинобудівного креслення; призначення і властивості

застосовуваних для контролю розчинів і фарб; правила

обслуговування лабораторного устаткування.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з

газового та рідинного контролю 3 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт.

1. Вакуумметри - перевірка і градуювання термопарної лампи.

2. Лопатки парових турбін - контроль люмінесцентним і

кольоровим методами.

3. Течошукачі - перевірка і регулювання режимів роботи

радіоблоків з метою забезпечення максимальної чутливості.


5-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює герметичність виробів у

складанні до і після випробувань на вібростендах,

паровипробувальних стендах, стендах термокачання тощо. Контролює

останній "забійний стик".

Шукає локальні течі після виявлення загальної нещільності на

контрольованих виробах до і після стендових випробувань або у

"забійному стику". Калібрує дифузійні, капілярні, пористі течі і

голчасті натикачі. Випробовує вакуумні насоси для різних газів на

випробувальному стенді. Усуває несправності в усіх типах

течошукачів, у мас-спектрометричному аналізаторі.
Повинен знати: важливі властивості газів залежно від стану

(тиску, розряджання, температури); швидкість відкачування об'єкта

і швидкість дії насосу, потоку газу; опір і пропускну здатність

трубопроводів; основні рівняння вакуумної техніки; будову

термопарних пасток, компенсаційних, магнітних і електророзрядних

приладів для вимірювання вакууму; призначення і будову вузлів

гелієвих і галогенних течошукачів; принципові схеми підсилювачів

змінного і постійного струму генераторів низької і високої

частоти, випрямлячів і стабілізаторів; типи і принципи роботи

електровакуумних і газорозрядних приладів.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з

газового та рідинного контролю 4 розряду - не менше 1 року.
Приклади робіт.

1. Вакуумметри термопарні, магнітні, електрозарядні -

настроювання.

2. Змієвикові конструкції - пошук місць негазощільності.

3. Течошукачі - калібрування дифузійних течей.
6-й розряд

Завдання та обов'язки. Контролює герметичність конструкцій у

монтажних і ремонтних умовах із застосуванням електронної

апаратури. Вибирає спосіб контролю, апаратуру та оснащення для

перевірки загальної герметичності і виявлення місць наскрізних

дефектів у вузлах і конструкції в цілому відповідно до вимог

технічної документації. Видає остаточний висновок за результатами

1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка