Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка36/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   65

"Слюсар-інструментальник 7 розряду", "Лаборант електромеханічних

випробувань та вимірювань 5 розряду" тощо.
18. У разі необхідності органи виконавчої влади, професійні

спілки, організації роботодавців, наукові товариства, підприємства

та установи можуть подавати міністерствам, іншим центральним

органам виконавчої влади, відповідальним за розроблення галузевих

Випусків, обґрунтовані проекти змін і доповнень до Довідника.
19. Пропозиції щодо змін і доповнень подаються в разі:

а) одержання результатів наукових досліджень, упровадження

технологічних нововведень, появи нових або укрупнення існуючих

професій і робіт, усунення застарілих робіт, а також застосування

новітнього або досконалішого устаткування, машин, матеріалів,

інструментів, виробництва нових видів продукції тощо;

б) розширення і поглиблення змісту робіт (завдань і

обов'язків);

в) уточнення переліків прикладів робіт;

г) зміни вимог до професійної освіти;

д) реєстрації додаткових даних, показників, що

використовуються у кваліфікаційних характеристиках професій

робітників;

е) зміни назв професій і робіт;

ж) уточнення професійної термінології тощо.
20. Міністерство праці та соціальної політики України у

встановленому порядку і визначені строки розглядає проекти змін та

доповнень і приймає відповідні рішення щодо їх погодження або

затвердження, які є обов'язковими для застосування на

національному ринку праці до виходу нового видання Довідника.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


РОБІТНИКИ
1. АКУМУЛЯТОРНИК
1-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає та складає акумулятори,

знежирює акумуляторні посудини, фільтрує, готує дистильовану воду

та обслуговує обладнання зарядних станцій під керівництвом

акумуляторника вищої кваліфікації. Готує акумулятори до ремонту і

заряджання. Очищує, промиває і протирає акумуляторні посудини.

Зачищає облої і наплив після паяння в пластинах з'єднувальних

штабів і наконечників. Переміщує бутелі з кислотою, електролітом,

дистильованою водою, банки з їдким калієм у межах робочого місця.
Повинен знати: основні знання про будову акумуляторних

батарей; найменування основних матеріалів і реактивів

акумуляторного виробництва; правила зберігання кислот, лугів і

поводження з ними, способи визначення їх за зовнішнім виглядом та

іншими ознаками, найменування і призначення найбільш

розповсюджених інструментів, пристроїв.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає і складає акумулятори всіх

типів. Обслуговує обладнання зарядних станцій (агрегатів).

Заряджає акумулятори та акумуляторні батареї всіх типів. Замінює

гумові їх клапани на пробках, заготовляє прокладки. Вимірює

напругу окремих елементів акумуляторних батарей. Паяє з'єднання

акумуляторних батарей. Визначає густину і рівень електроліту в

елементах акумуляторів. Виготовляє розчин лугу з кристалічного

каустику або концентрованого розчину згідно з установленою

рецептурою. Закриває шнуром щілини між кришками і посудинами та

заливає їх розігрітою мастикою. Заливає і доливає банки

дистильованою водою та електролітом. Замінює окремі банки і

обмазує їх мастикою. Веде записи щодо експлуатації зарядних

станцій (агрегата).


Повинен знати: елементарні знання з електротехніки: будову і

призначення акумуляторних батарей, правила та режими зарядження і

розрядження акумуляторних батарей; властивості застосовуваних

кислот, лугів і правила поводження з ними; призначення та умови

застосування контрольно-вимірювальних приладів для вимірювання

напруги елементів акумуляторних батарей.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та

стаж роботи за професією акумуляторника 1 розряду - не менше

0,5 року.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує прості і середньої складності

роботи з ремонту акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів

і ємностей. Виявляє пошкодження елементів батарей та усуває їх.

Проводить поточний ремонт зарядних агрегатів. Замінює електроліт і

здійснює сепарацію в акумуляторних батареях. Заготовляє колодки і

прокладки. Відливає свинцеві з'єднувальні штаби і наконечники.

Встановлює у посудини підпірне скло і свинцеві прокладки.

Встановлює кришки блок-посудин з припаюванням перемичок. Готує

електроліт згідно із встановленою рецептурою. Монтує і демонтує

елементи акумуляторних батарей з виправленням з'єднувальних

деталей. Вилучає шлам із елементів працюючих батарей. Виконує всі

роботи, передбачені інструкцією з введення акумуляторів в

експлуатацію.


Повинен знати: основи електротехніки; конструктивну будову і

принцип роботи однотипних акумуляторних батарей; принципову схему

зарядного агрегата; правила з'єднання пластин і їх полярність;

будову апаратів і приладів, які застосовуються під час ремонту та

обслуговування акумуляторних батарей; види пошкоджень елементів

акумуляторних батарей і способи їх усунення; прийоми робіт і

технологічну послідовність операцій під час розбирання, збирання і

ремонтування елементів акумуляторних батарей; основні фізичні і

хімічні властивості матеріалів, які застосовуються під час ремонту

акумуляторів; правила приготування електроліту для різних типів

акумуляторів і батарей; будову контрольно-вимірювальних приладів.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

акумуляторника 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з ремонту і

формування акумуляторів і акумуляторних батарей різних типів і

ємностей. Здійснює середній ремонт зарядних агрегатів. Регулює

напругу і силу струму під час зарядження. Визначає та усуває

пошкодження акумуляторних батарей. Обслуговує машинний привід

ртутного випрямляча струморозподільного щита. Випробовує

акумуляторні батареї. Визначає придатність акумуляторів і батарей

до подальшої експлуатації. Підганяє міжелементні з'єднання.

Визначає якість електроліту. Готує та оформлює технічну

документацію до і після проведення ремонту акумуляторів і батарей.
Повинен знати: конструктивну будову і принцип роботи

акумуляторних батарей різних типів і ємностей; будову обладнання

зарядних агрегатів; схеми монтування і встановлення акумуляторних

батарей; електричні вимірювальні прилади і прилади для заміру

густини кислот, лугів і газів; правила ремонту акумуляторів,

дистиляторів і зарядних агрегатів; фізичні і хімічні властивості

кислот, лугів, свинцю, фарб, які застосовуються в акумуляторному

виробництві; методи знаходження та усунення короткого замикання в

елементах батарей; прийоми правлення і розкроювання свинцю за

розмірами і кресленнями для виготовлення оболонки; порядок

виведення окремих елементів із робочого кола; норми напруги під

час заряджання і розряджання акумуляторів.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 3 розряду

- не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з

ремонту, формування акумуляторів і акумуляторних батарей різних

типів і ємностей. Вибирає режими формування і заряджання

акумуляторних батарей. Проводить дефектацію суднових акумуляторів

усіх типів перед ремонтом. Складає розрахунки схем з'єднання

акумуляторів і регулюючого опору в колі заряду залежно від ємності

та напруги акумуляторів і потужності зарядного агрегата. Проводить

ревізію і випробування всіх типів суднових стаціонарних і

переносних акумуляторів. Визначає обсяг ремонту дистиляторів.

Обслуговує акумулятори в період заводських, ходових і державних

випробувань на всіх типах суден і здає їх замовнику. Підформовує

елементи, які відстають. Проводить капітальний ремонт зарядних

агрегатів. Здійснює паяльні роботи на водневих апаратах. Складає

схеми відключення окремих елементів для ремонту батарей, які

знаходяться під напругою. Веде облік і технічну документацію з

обслуговування і ремонту обладнання та апаратури зарядних станцій.
Повинен знати: основи фізики і хімії; конструкцію

акумуляторних батарей усіх типів і ємностей; обладнання зарядних

станцій; правила розрахунку схем з'єднань акумуляторів і

регулювального опору у колі заряду залежно від ємності і напруги

акумуляторів та потужності зарядного агрегата; будову електричних

вимірювальних приладів і приладів для заміру густини кислот, лугів

і газів; правила ремонту судових акумуляторів, дистиляторів та

зарядних агрегатів; методи визначення та усунення складних

несправностей у роботі акумуляторних батарей, апаратури та

обладнання зарядних станцій; порядок і правила ведення обліку

роботи зарядних агрегатів та акумуляторних батарей і складання

необхідної технічної документації.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 4 розряду

- не менше 1 року.
2. АПАРАТНИК ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес очищення промислових

стічних вод або радіоактивних вод від домішок і уловлювання цінних

речовин для використання в технічному процесі методами

відстоювання, фільтрації, нейтралізації тощо. Готує реагенти,

дозує і завантажує їх в апарати або басейни залежно від кількості

і складу стічних вод, які надходять, під керівництвом апаратника

вищої кваліфікації. Веде перекачування і перепуск очищених вод,

радіоактивних шламів і осадів. Проводить очищення апаратів і

комунікацій від шламу. Веде записи у виробничому журналі.


Повинен знати: принцип роботи фільтрів, підігрівників,

дозаторів і насосів; елементарні знання про технологічні режими

процесів очищення виробничих стічних і радіоактивних вод;

призначення і умови застосування простих і середньої складності

контрольно-вимірювальних приладів; санітарні правила роботи з

радіоактивними речовинами.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процес очищення промислових

стічних або радіоактивних вод від домішок і уловлювання цінних

речовин для використання у технологічному процесі методами

відстоювання, фільтрації, нейтралізації тощо. Готує реагенти:

соду, вапняне молоко, їдкий натр - дозує і завантажує їх у апарати

або басейни залежно від кількості і складу стічних вод, які

надходять. Веде процес регенерації іонно-обмінних фільтрів.

Проводить контрольні аналізи на повноту очищення стічних вод,

контролює і регулює процес очищення відповідно до показань

контрольно-вимірювальних приладів і результатів аналізів. Виявляє

та усуває несправності в роботі обладнання і комунікацій. Готує

обладнання до ремонту, одержує з ремонту. Веде процес

іонно-обмінного очищення або біохімічного окислення стічних вод

під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.
Повинен знати: будову фільтрів, підігрівачів, дозаторів і

насосів; технологічні режими процесів очищення, відстоювання,

фільтрації і нейтралізації промислових стічних і радіоактивних

вод; хімічні реактиви, які застосовуються в очисних установках;

будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних

приладів, методику проведення аналізів; визначення сорбційного

циклу зміни рН-середовища; основи фізики і хімії.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

апаратника очищення стічних вод 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде процеси очищення промислових

стічних вод від домішок методом іонно-обмінного очищення або

біохімічного окислення. Випарює радіоактивні води на випарних

установках. Готує реагенти: смоли, магнезит, аміак, кислоти тощо,

здійснює дозування і завантаження їх у апарати залежно від

кількості і складу стічних вод, що надходять. Веде процес

виділення аміаку із надсмольної води в аміачній колоні, віддування

леткого аміаку і розкладання пов'язаного аміаку в реакторі.

Приймає стічні води на іонно-обмінні фільтри або в аеротенки.

Спостерігає за інтенсивністю аерації і процесом фільтрації.

Регулює технологічні процеси сорбції (очищення) радіоактивних вод.

Веде процес регенерації смоли і мастил. Регулює дозування і

швидкість подавання хімікатів у процесі регенерації смоли. Веде

процес відмивання смоли від розчину, який регенерується і готує їх

до наступного циклу. Контролює і регулює надходження кисню по

аеротенках, кількість стічних вод, наявність токсичних речовин,

ступінь очищення стічних вод, склад токсичних речовин, кількість

піни на поверхні води в агрегатах концентрації розчинів лугу та

кислоти за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і за

результатами аналізів. Обслуговує іонно-обмінні фільтри

аеротенків, галереї управління з розташованими комунікаціями і

арматурою, а також контрольно-вимірювальні прилади. Усуває

несправності у роботі обладнання.


Повинен знати: технологічні режими процесів іонно-обмінного

очищення, біохімічного окислення та аерації стічних вод,

регенерації смоли, схему дільниці, яку обслуговує, будову

іонно-обмінних, біохімічних, механічних фільтрів, випарних

установок, арматури і комунікацій: призначення та умови

застосування складних контрольно-вимірювальних приладів: параметри

технологічного режиму очищення і правила регулювання процесу;

основи теплотехніки.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення

стічних вод 3 розряду - не менше 1 року.
3. АПАРАТНИК ПОВІТРОПОДІЛУ
2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує кисневі і киснево-аргонні

установки під керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Продуває

осушні батареї, вологовіддільники повітряних компресорів і

декарбонізаторів, зливає рідкий кисень у стаціонарні і транспортні

танки. Змащує устаткування, яке обслуговує. Бере участь у

поточному ремонті обладнання установки та апаратури. Спостерігає

за станом тиску в рампі і бере участь у наповненні балонів.

Відкочує і розставляє балони на складі. Фарбує балони у різні

кольори залежно від газів наповнення. Промиває водою і

розчинниками апаратуру і ємності. Веде документацію щодо

заповнення балонів. Перевіряє і заповнює паспорти на балони.


Повинен знати: елементарні знання про технологічну схему

кисневого і киснево-аргонного виробництва; основні властивості

одержаних газів та способи визначення та усунення їх витікання;

принцип дії наповнювальної рампи і розташування на ній газових

вентилів; будову стаціонарних і транспортних танків, пристроїв для

змивання рідкого кисню і правила поводження з ними; будову балонів

і правила їх наповнення, випробування і зберігання; кольори

фарбування балонів залежно від газу наповнення і об'єму балонів;

призначення і умови застосування простих і середньої складності

контрольно-вимірювальних приладів.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.


3-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва

кисню на кисневій установці (агрегаті) продуктивністю кисню до

100 м.куб./год. Регулює роздільний апарат. Проводить аналіз газу.

Спостерігає за роботою газових лічильників і диференціальних

манометрів, за змінами показань рідкого і газоподібного кисню,

азоту, аргону і рідкого повітря у випарнику. Наповнює балони і

контролює наповнення та зливання рідкого кисню в стаціонарні і

транспортні танки. Регулює роботу автоматичних приладів із

заповнення балонів зрідженим і стисненим газом. Веде поточний

ремонт обладнання установки та апаратури. Веде контрольно-облікові

записи про роботу установки. Спостерігає за станом наповнювальної

рампи та усіх її трубопроводів, вентилів і

контрольно-вимірювальної апаратури. Контролює транспортування і

зберігання наповнених балонів.
Повинен знати: технологічну схему виробництва кисню; будову

наповнювальної рампи; будову кисневих установок і призначення

окремих вузлів; правила регулювання апаратів згідно з показаннями

контрольно-вимірювальних приладів; основні знання із фізики, хімії

і електротехніки, властивості інертних газів; правила ведення

контрольно-облікових записів про роботу установки; методи

проведення аналізу газів; правила зливання рідкого кисню в танки,

наповнення балонів газом, поводження з наповненими балонами і

правила їх зберігання; будову простих і середньої складності

контрольно-вимірювальних приладів.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна

загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією

апаратника повітроподілу 2 розряду - не менше 1 року.


4-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва

газоподібного кисню та азоту з відбиранням сирого аргону на

кисневих, азотно-кисневих та киснево-аргонних установках

(агрегатах) продуктивністю кисню і азоту понад 100 до

800 м.куб./год., сирого аргону до 15 м.куб./год. і рідкого кисню

та азоту до 500 л/год. Здійснює технологічний відігрів блока

розділення повітря, ацетиленових адсорберів. Проводить регенерацію

адсорбційних осушувальних пристроїв. Проводить декілька аналізів

газів. Наглядає за станом газгольдера, рампи, рідинного кисневого

насосу, детандера, герметичністю і справністю комунікацій та

апаратури. Бере участь у середньому і капітальному ремонтах

обладнання установки та апаратури. Контролює стан запобіжних

пристроїв, вентиляційних установок, телефонної і світлозвукової

сигналізації.
Повинен знати: основи фізики, хімії та електротехніки;

технологічну схему виробництва аргону; будову окремих агрегатів і

вузлів устаткування кисневих та аргонних установок і призначення

їх у загальній технологічній схемі виробництва кисню, аргону та

азоту; способи промивання і випробування апаратури, устаткування

та ємностей; виявлення і усунення несправностей у роботі

установок; будову і призначення складних контрольно-вимірювальних

приладів, запобіжних пристроїв і засобів сигналізації, вимоги до

якості продукту, що виготовляється, правила проведення робіт з

ремонту устаткування, арматури та апаратури.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника повітроподілу

3 розряду - не менше 1 року.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва

газоподібного кисню та азоту з відбиранням сирого аргону на

кисневих, азотно-кисневих і киснево-аргонних установках

(агрегатах) продуктивністю кисню та азоту понад 800 до

12000 м.куб./год., сирого аргону понад 15 до 140 м.куб./год. і

рідкого кисню та азоту понад 500 до 1000 л/год. Здійснює

технологічний процес виробництва криптоно-ксенонової суміші під

керівництвом апаратника вищої кваліфікації. Випробовує на

герметичність обладнання кисневих установок. Переключає балони

блока сушіння, продувки, вологовіддільників, повітряного

компресора і скрубера. Наповнює газгольдери киснем, азотом і

аргоном та контролює ступінь наповнення їх цими газами, а також

роботу електричних, газових лічильників, манометрів, дифманометрів

і запобіжних клапанів. Складає і розбирає фільтри.
Повинен знати: технологічну схему виробництва азоту;

конструкцію окремих агрегатів та вузлів кисневих і криптонових

установок; способи усунення несправностей у роботі агрегатів

установок, способи випробування на герметичність обладнання та

апаратури кисневих установок, правила роботи посудин, які працюють

під тиском; будову стаціонарних і транспортних танків для рідкого

кисню та азоту; будову аргонної колони, блока тонкого хімічного

очищення аргону.


Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника повітроподілу

4 розряду - не менше 1 року.
6-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес виробництва

газоподібного кисню і азоту з відбиранням та очищенням сирого

аргону на кисневих, азотно-кисневих і киснево-аргонних установках

(агрегатах) продуктивністю кисню і азоту понад 12000 м.куб./год.,

сирого аргону - понад 140 м.куб./год. та рідкого кисню і азоту -

понад 1000 л/год., а також на установках, які працюють у двох

режимах з одночасним одержанням п'яти - семи високочистих

продуктів розділення повітря. Веде технологічний процес

виробництва криптоно-ксенонової суміші. Веде продування і

перемикання абсорберів ацетилену та фільтрів, контролює роботу

електричних або водяних газових лічильників, манометрів і

дифманометрів. Спостерігає за промиванням, розбиранням і збиранням

детандерних фільтрів. Контролює наповнення ємностей і балонів

рідким киснем.
Повинен знати: технологічну схему виробництва газоподібного і

рідкого кисню, аргону, азоту і криптону, будову і реконструкцію

різних типів кисневих установок; способи промивання обладнання та

апаратури кисневих установок, способи забезпечення невибуховості

кисневого обладнання в процесі експлуатації.
Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника повітроподілу

5 розряду - не менше 1 року.
4. АПАРАТНИК ХІМВОДООЧИЩЕННЯ
1-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи з

обслуговування окремих агрегатів хімводоочищення та регулює роботу

дозувальних пристроїв під керівництвом апаратника вищої

кваліфікації. Бере участь у готуванні розчинів реагентів

відповідно до заданих рецептів, зарядженні дозаторів, гашенні

вапна, приготуванні розчинів каустику, фосфату і хлору. Підвозить

і підносить хімікати та матеріали у межах робочого місця. Чистить

баки і промиває механізми.
Повинен знати: основні знання про склад апаратів і фільтрів,

які обслуговує, розташування водопаропроводів, кранів і вентилів;

1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка