Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка34/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   65
II категорія

Завдання та обов'язки. Працює в текстовому редакторі з

введенням тексту, який містить спеціальну термінологію,

математичні, хімічні, астрономічні та інші однорядкові формули,

різні алфавіти, рядки зі шрифтовими виділеннями, 10-ти пальцевим

методом. Працює із файлами (зберігає набраний текст, викликає

текст на екран; перейменовує і об'єднує файли; працює в різних

вікнах, роздруковує). Виконує правку тексту (виділяє текст,

здійснює пошук та заміну). Створює макет для верстки. Здійснює

верстку, шрифтове та поліграфічне оформлення тексту, сторінок,

колонок. Записує файли на магнітний носій. Роздруковує текст на

принтері. Працює в оперативній системі, користується основними

командами, утилітами.
Повинен знати: прийоми шрифтового оформлення тексту; технічні

правила набирання і верстки книжково-журнальної та газетної

продукції; поліграфічні правила оформлення текстів з використанням

текстового редактора і прикладних програм верстки; роботу в

сучасних операційних системах; основи організації праці; основи

законодавства про працю; правила захисту інформації.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка за встановленою програмою. Стаж роботи за

професією оператора комп'ютерної верстки III категорії - не менше

1 року.
Приклади робіт:

Набирання, правлення, верстка.

1. Книжково-журнальна та афішно-плакатна продукція.

2. Література художня (проза, вірші, драматичні твори і

дитяча література).

3. Підручники для середньої школи і навчально-методична

література.
III категорія

Завдання та обов'язки. Набирає в текстовому редакторі

спеціального виду текст, який містить терміни: фізичні,

математичні, хімічні, астрономічні тощо; одиниці величин, їх

українські та міжнародні позначення і найменування; формули,

алфавіти, знакові системи та інші текстові елементи. Здійснює

введення тексту, вставки, вносить виправлення помилок. Працює із

файлами, вводить параметри набору згідно з макетом полоси,

здійснює розрахунки для верстки. Виконує правку тексту (виділяє

текст, знищує, пересуває, копіює текст, здійснює контекстний пошук

та заміну). Записує файли на дискету. Роздруковує набраний текст

на принтері. Працює в комп'ютерній мережі.


Повинен знати: призначення функціональних клавіш текстового

редактора; технічні можливості та параметри монітора, процесора і

принтера; друкарську систему виміру та систему вимірювань, яка

використовується у текстовому редакторі; стандарти коректурних

знаків; математичні та хімічні знаки; основи організації праці;

основи законодавства про працю; правила захисту інформації.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до

стажу роботи.


Приклади робіт:

Набирання та правлення.

1. Журнали та газети, навчально-методична література,

підручники для середньої школи та професійно-технічних училищ.

2. Книжково-журнальна та афішно-плакатна продукція.

3. Література науково-популярна та соціально-економічна.

4. Література художня (проза, вірші, драматичні твори і

дитяча література).


18. ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ
II категорія

Завдання та обов'язки. Виконує операції з базами даних на

комп'ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення,

систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених

процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання,

систем передавання (приймання) даних. Готує до роботи

устаткування, магнітні диски, стрічки, картки, папір. Працює в

текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.

Оперує з файлами, записує текст на дискету або переносить на папір

за допомогою друкувальних пристроїв. Виконує інші операції

технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює

вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні тощо). Керує

режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими

завданнями (підготовка текстових і графічних документів,

розрахунків таблиць, переліків, списків тощо). Своєчасно

застосовує коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі

устаткування. Доповідає відповідальному працівникові про виявлені

відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного

устаткування. Здійснює передавання (приймання) інформації по

мережі відповідно до вимог програмного забезпечення.

Постійно вдосконалює уміння та навички роботи з клавіатурою.

У разі необхідності виконує обов'язки секретаря керівника

(організації, підприємства, установи), веде діловодство.
Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і

систем зв'язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції,

програмне забезпечення, що використовується; послідовність

виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах); стандарти

уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;

діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до

магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера;

основи організації праці; основи законодавства про працю; правила

захисту інформації.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до

стажу роботи.


I категорія

- у разі роботи в текстовому редакторі з введенням

10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію,

формули, інші абетки тощо.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка за встановленою програмою. Стаж роботи за

професією оператора комп'ютерного набору II категорії - не менше

1 року.
19. ОПЕРАТОР КОПІЮВАЛЬНИХ

ТА РОЗМНОЖУВАЛЬНИХ МАШИН


II категорія

Завдання та обов'язки. Виконує копіювання оригіналу на папір

або формну пластину на копіювальних та розмножувальних

електрографічних апаратах і машинах різних систем та конструкцій.

Установлює режим копіювання, збільшення копій, розмножує їх з

формних пластин або плівок, перевіряє якість копіювання. Розбирає

і вирівнює видруковані листи з оригіналом, зшиває комплект на

дротошвейній машині. Готує устаткування та матеріали до роботи,

регулює устаткування в процесі роботи і чистить його. Веде

встановлену документацію.


Повинен знати: види копіювальних та розмножувальних

електрографічних машин, принцип дії та правила їх експлуатації;

правила встановлення режиму копіювання; будову та правила і

експлуатації аркушопідбірних і дротошвейних машин; правила ведення

документації.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
I категорія

- у разі виконання копіювальних робіт на кольоровому

копіювальному суперкомплексі.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією

оператора копіювальних та розмножувальних машин II категорії - не

менше 1 року.
20. ПАСПОРТИСТ
Завдання та обов'язки. Перевіряє подані для реєстрації

документи, паспорт. Реєструє та знімає з реєстраційного обліку

громадян згідно із встановленим порядком. У разі потреби готує

виписки із домової книги, довідки за встановленою формою для

видавання їх населенню.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні

та інші керівні матеріали з питань реєстрації громадян; правила

реєстрації та зняття з реєстраційного обліку громадян; порядок

підготовки і оформлення довідок; основи законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
21. ПРИЙМАЛЬНИК ЗАМОВЛЕНЬ
Завдання та обов'язки. Приймає від населення замовлення на

побутові послуги. Визначає згідно з установленими правилами

приймання найменування виробу, обсяг робіт, процент зношення,

окремі дефекти, укомплектованість виробів, кількість та інші

ознаки, ступінь забруднення, тривкість пофарбування, якість

білизни, яку приймає для прання. Визначає дефекти і обсяги

ремонтних робіт ювелірних виробів, побутових машин, приладів,

годинників, радіотелевізійної апаратури, транспортних засобів.

Оформлює на прийняті замовлення квитанції з визначенням вартості

виконуваних робіт згідно із чинними прейскурантами; визначає строк

виконання робіт і контролює їх додержання. Розподіляє і направляє

прийняті замовлення на фабрики, заводи, в цехи, майстерні з

оформленням супровідної документації і одержує їх з перевіркою

якості виконаних робіт. Видає вироби замовнику за квитанцією,

одержує гроші від населення та здає їх відповідно до встановленого

порядку. Веде картотеку гарантійного ремонту виробів. Приймає за

абонованими телефонами замовлення від населення на виконання

побутових послуг і контролює їх виконання. Приймає замовлення і

укладає договори з організаціями та установами на одержання

газетно-журнальної інформації, виконання оголошення, реклами.

Вживає заходів до використання в роботі сучасних технічних

засобів.
Повинен знати: державні стандарти та технічні умови;

прейскуранти (тарифи) на послуги; найменування, види, ступінь

зношення, забруднення та інші якісні характеристики виробів, що

приймаються; види технологічного оброблення; види, марки,

найменування, будову та принцип роботи виробів, приладів; методику

перевірки лому коштовних металів та виду каменів; правила

оформлення документації щодо приймання та видавання замовлень;

ведення книжки обліку руху замовлень; порядок приймання,

зберігання та здавання коштів; правила використання технічних

засобів; основи організації праці.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
22. РАХІВНИК
Завдання та обов'язки. Виконує під безпосереднім керівництвом

бухгалтера роботи із заповнення облікових регістрів і

розроблювальних таблиць на підставі даних первинних документів

(вимог на матеріали, нарядів на відрядні роботи тощо), здійснює

реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками,

проводить нескладні розрахунки за окремими дільницями

бухгалтерського обліку. Приймає і контролює правильність

оформлення первинних документів, готує їх до лічильного

опрацювання, а також для складання встановленої бухгалтерської

звітності. Бере участь у здійсненні заходів, які спрямовано на

додержання державної дисципліни та укріплення господарського

розрахунку. Вживає заходів для використання в роботі сучасних

технічних засобів.
Повинен знати: основи організації бухгалтерського обліку;

форми первинних документів за дільницями обліку, правила їх

заповнення; порядок виконання розрахунків і звітності; правила

експлуатації обчислювальної техніки; основи організації праці;

основи законодавства про працю.
Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
23. СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА

(ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ)


Завдання та обов'язки. Виконує функції, що включають

організаційно-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої

діяльності керівника підприємства. Приймає кореспонденцію, яка

надходить на розгляд керівникові, передає її, згідно з прийнятим

рішенням, до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для

використання в процесі роботи або підготовки відповідей. Веде

діловодство, виконує різні операції із застосуванням комп'ютерної

техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації

для підготовки і прийняття рішень. Приймає документи і особисті

заяви на підпис керівником підприємства. Готує документи і

матеріали, необхідні для роботи керівникові. Стежить за своєчасним

розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними

виконавцями документів, що надходять на виконання, перевіряє

правильність оформлення підготовлених проектів документів, що

передаються керівнику на підпис, забезпечує якісне їх редагування.

Організовує проведення телефонних переговорів керівника, записує

за його відсутності одержану інформацію і доводить до його відома

її зміст, передає і приймає інформацію по приймально-переговорних

пристроях (телефакс, телекс і т.ін.), а також телефонограми,

своєчасно доводить до його відома інформацію, одержану по каналах

зв'язку. За дорученням керівника складає листи, запити, інші

документи, готує відповіді авторам листів. Виконує роботу з

підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання

необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце

проведення, порядок денний, ведення їх реєстрації), веде і

оформляє протоколи засідань і нарад. Здійснює контроль за

виконанням працівниками підприємства виданих наказів та

розпоряджень, а також за додержанням термінів виконання вказівок і

доручень керівника підприємства, що взяті на контроль. Веде

контрольно-реєстраційну картотеку. Забезпечує робоче місце

керівника необхідними засобами організаційної техніки,

канцелярським приладдям, створює умови, що сприяють його

ефективній роботі. Друкує за вказівкою керівника службові

матеріали, необхідні для його роботи або вводить поточну

інформацію в банк даних. Організовує приймання відвідувачів,

сприяє оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників.

Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує

їх зберігання і в установлені строки здає до архіву. Копіює

документи на персональному ксероксі.
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази; положення,

інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи

стосовно діяльності підприємства і ведення діловодства; структуру

і керівний склад підприємства і його підрозділів; організацію

діловодства; методи оброблення і оформлення документів; архівну

справу; машинопис; правила користування приймально-переговорними

пристроями, технічними засобами оброблення документів, усної та

писемної документної інформації, комп'ютерами і друкарськими

машинами; стандарти системи організаційно-розпорядчої

документації; правила друкування ділових листів з використанням

типових форм; основи етики і естетики; правила ділового

спілкування; основи організації праці і управління; правила

експлуатації обчислювальної техніки; основи адміністративного

права і законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
24. СЕКРЕТАР НЕЗРЯЧОГО ФАХІВЦЯ
Завдання та обов'язки. Читає вголос незрячому фахівцю або

записує для нього на магнітофон різну інформацію. Друкує

інформацію рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, переписує вручну або

друкує на машинці текст, який диктує незрячий фахівець. Під його

керівництвом креслить схеми, таблиці, виготовляє макети, посібники

елементарної складності, заносить інформацію на машинні носії і

одержує її з них, систематизує літературу, нормативно-довідкову

картотеку в особистій бібліотеці. Готує огляд періодичних видань.

Переглядає службову пошту, яку адресовано незрячому фахівцю, і

знайомить його з її змістом. Заповнює, відповідно до його

вказівок, службову та іншу документацію. У процесі занять, які

проводяться незрячим викладачем, креслить на дошці або демонструє

іншим способом, відповідно до його вказівок, схеми, таблиці,

використовує технічні засоби навчання. Інформує про проведення в

установах або організаціях заходів, в яких участь незрячого

фахівця необхідна або бажана; знайомить його з наказами,

розпорядженнями та об'явами. Супроводжує в службових відрядженнях.

Виконує інші технічні функції із забезпечення та обслуговування

роботи незрячого фахівця.
Повинен знати: положення, інструкції, інші керівні матеріали

і нормативні документи з ведення діловодства; рельєфно-точковий

шрифт Брайля; машинопис (у тому числі брайлевський); правила

орфографії і пунктуації; правила друкування ділових листів з

використанням типових форм; правила експлуатації друкарських

машин, магнітофонів, диктофонів; правила користування персональною

ЕОМ та іншими електронними пристроями, якими користуються незрячі

фахівці; основи організації праці; методичну літературу щодо

роботи з незрячим фахівцем.
Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного

напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна

середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу

роботи.
25. СЕКРЕТАР-ДРУКАРКА


Завдання та обов'язки. Виконує технічні функції, що охоплюють

забезпечення та обслуговування роботи керівника підприємства або

його підрозділів. Одержує необхідні керівникові відомості від

підрозділів або виконавців, викликає за його дорученням

працівників. Організовує телефонні переговори керівника, приймає і

передає телефонограми, записує за відсутності керівника прийняті

повідомлення і доводить до його відома їх зміст. Здійснює роботи

щодо підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання

необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час, місце і

порядок денний засідання або наради, ведення реєстрації), веде і

оформлює протоколи. Забезпечує робоче місце керівника

канцелярським приладдям, засобами організаційної техніки, створює

сприятливі умови для його ефективної роботи. Передає та приймає

інформацію за допомогою приймально-передавальних пристроїв

(телекс, факс, телефакс тощо). Друкує за вказівкою керівника різні

матеріали. Веде діловодство, приймає кореспонденцію, яка надходить

на ім'я керівника, здійснює її систематизацію, відповідно до

прийнятого на підприємстві порядку і передає після її розгляду

керівником до підрозділів або конкретним виконавцям для

використання в процесі їх роботи або підготовки відповіді. Стежить

за строками виконання доручень керівника, взятих на контроль.

Приймає документи на підпис керівника. Організовує приймання

відвідувачів, сприяє оперативності розгляду заяв і пропозицій

працівників. Формує справи відповідно до затвердженої

номенклатури, забезпечує їх зберігання і у встановлені строки здає

до архіву. Готує документи для тиражування на розмножувальній

техніці, а також робить копії документів на персональному

ксероксі.


Повинна знати: положення, інструкції, інші керівні матеріали

і нормативні документи щодо ведення діловодства; структуру і

керівний склад підприємства та його підрозділів; машинопис;

правила орфографії та пунктуації; порядок розміщення матеріалу під

час друкування різних документів; правила друкування ділових

листів з використанням типових форм; правила експлуатації

друкарських машин, диктофонів, магнітофонів; правила користування

приймально-передавальними пристроями; стандарти уніфікованої

системи організаційно-розпорядчої документації; основи організації

праці, основи законодавства про працю.


Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та

професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та

професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
26. СЕКРЕТАР-СТЕНОГРАФІСТКА
Завдання та обов'язки. Виконує технічні функції, що охоплюють

забезпечення та обслуговування роботи керівника підприємства або

його підрозділу. Одержує необхідні керівникові відомості від

підрозділів або виконавців, викликає за його дорученням

працівників. Організовує телефонні переговори керівника, приймає і

передає телефонограми, записує під час відсутності керівника

прийняті повідомлення і доводить до його відома їх зміст. Здійснює

необхідну підготовку засідань і нарад, які проводить керівник

(збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час,

місце і порядок денний засідання або наради, ведення реєстрації),

веде і оформлює протоколи. Забезпечує робоче місце керівника

канцелярським приладдям, засобами організаційної техніки, створює

сприятливі умови для його ефективної роботи. Стенографує тексти

підготовлених керівником наказів, розпоряджень, листів та інших

організаційно-розпорядчих документів з наступним їх розшифруванням

і друкуванням на друкарській машині або введенням інформації в

банк даних. Передає та приймає інформацію через

приймально-передавальні пристрої (телекс, факс, телефакс і

т.ін.). Виконує різні операції з використанням комп'ютерної

техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації

під час підготовки та прийняття рішень. Веде

контрольно-реєстраційну картотеку, пильнує за строками виконання

доручень керівника, взятих на контроль. Веде діловодство, приймає

кореспонденцію, що надходить на ім'я керівника, здійснює її

систематизацію, відповідно до прийнятого на підприємстві порядку,

і передає після її розгляду керівникам у підрозділи або конкретним

виконавцям для використання в процесі їх роботи або підготовки

відповіді. Приймає документи на підпис керівника. Організовує

приймання відвідувачів, сприяє оперативності розгляду заяв і

пропозицій працівників. Формує справи відповідно до затвердженої

номенклатури, забезпечує їх зберігання та у встановлені строки

здає до архіву. Готує документи для тиражування на розмножувальній

техніці, а також робить копії документів на персональному

ксероксі.


Повинна знати: положення, інструкції, інші керівні матеріали

і нормативні документи з ведення діловодства; структуру і керівний

склад підприємства та його підрозділів, стенографію; машинопис;

правила орфографії і пунктуації; порядок розміщення матеріалу під

час друкування різних документів; правила друкування ділових

листів з використанням типових форм; правила експлуатації

друкарських машин, диктофонів, магнітофонів та інших технічних

засобів, що використовуються; правила користування

приймально-передавальними пристроями; стандарти системи

1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка