Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльностіСторінка26/65
Дата конвертації31.03.2016
Розмір12 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   65

характеристики та ознаки дефектів; порядок оформлення результатів

контролю, остаточних висновків, зберігання документації; порядок

організації дільниць та робочих місць для НК; правила охорони

праці; основні неполадки та відмови апаратури, способи їх усунення

під час проведення НК; основи керівництва групами працівників з

НК.
Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший

спеціаліст). Підготовка та атестація з НК. Стаж роботи у галузі НК

для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше

2 років.
Спеціалізація
Фахівець з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю

РК/RT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) радіаційним методом, інтерпретує результати

контролювання і робить остаточні висновки про якість

проконтрольованих об'єктів (продукції).

Фахівець з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод

контролю УК/UT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) ультразвуковим методом, інтерпретує

результати контролювання і робить остаточні висновки про якість

проконтрольованих об'єктів (продукції).

Фахівець з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод

контролю ВК/ET), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) вихрострумовим методом, інтерпретує

результати контролювання і робить остаточні висновки про якість

проконтрольованих об'єктів (продукції).

Фахівець з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю

МК/MT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) магнітним методом, інтерпретує результати

контролювання і робить остаточні висновки про якість

проконтрольованих об'єктів (продукції).

Фахівець з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод

контролю ВО/VT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом, інтерпретує

результати контролювання і робить остаточні висновки про якість

проконтрольованих об'єктів (продукції).

Фахівець з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю

КК/PT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) капілярним методом, інтерпретує результати

контролювання і робить остаточні висновки про якість

проконтрольованих об'єктів (продукції).

Фахівець з неруйнівного контролю (радіографічний метод

контролю РГК/RGT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) радіографічним методом, інтерпретує

результати контролювання і робить остаточні висновки про якість

проконтрольованих об'єктів (продукції).

Фахівець з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод

контролю РХК/RWT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) радіохвильовим методом, інтерпретує

результати контролювання і робить остаточні висновки про якість

проконтрольованих об'єктів (продукції).

Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю

герметичності ГК/LT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) методом герметичності, інтерпретує результати

контролювання і робить остаточні висновки про якість

проконтрольованих об'єктів (продукції).

Фахівець з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю

ТК/WT), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) тепловим методом, інтерпретує результати контролювання

і робить остаточні висновки про якість проконтрольованих об'єктів

(продукції).

Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної

емісії АЕК/AET), II рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) методом акустичної емісії, інтерпретує

результати контролювання об'єктів (продукції).


Приклади робіт
Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби;

металовироби та напівфабрикати контролювання за вимогами галузевої

НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших параметрів

об'єктів (продукції) з оцінюванням їх якості відповідно до

особливостей застосування конкретного методу НК.
III рівень кваліфікації
Завдання та обов'язки. Організовує роботи з НК. Здійснює

контроль об'єктів (продукції) із застосуванням одного або кількох

методів та апаратури для неруйнівного контролю (НК). Вибирає

ефективні методи та системи НК для проведення технічного

діагностування об'єктів (продукції) під час їх виготовлення,

експлуатації та ремонтування. Розроблює методики та технологічні

карти контролю відповідно до вимог нормативної документації (НД).

Погоджує технологічні карти та іншу документацію, підготовлену

(розроблену) фахівцями з неруйнівного контролю II рівня

кваліфікації. Перевіряє справність апаратури і налагоджує її на

задані параметри. Виконує операції контролю та інтерпретує їх

результати. Робить остаточні висновки про технічний стан об'єктів

(продукції). Провадить інспекційний контроль об'єктів (продукції)

та робіт, які контролювалися або виконувалися працівниками з НК

нижчої кваліфікації. Керує роботою підлеглих працівників з НК

нижчої кваліфікації. Бере участь у підготовці та атестації

працівників з НК.
Повинен знати: загальні питання НК: метрологічне забезпечення

методу НК, порядок розроблення НД з НК; стандарти та іншу чинну НД

щодо методу контролю та апаратури для його застосування;

конструкції, технології виготовлення, експлуатації та ремонтування

об'єктів контролю; класи, види та типи дефектів, параметри

(характеристики), що вимірюються, ідентифікаційні ознаки для

класифікації дефектів; системи контролю, що використовуються для

перевірки об'єктів (продукції) певного виду; технологію контролю

об'єктів (продукції) певним методом контролю; параметри методу і

апаратури, які визначають достовірність результатів контролю,

способи їх розрахунку та допуски на відхилення від номінальних

значень; способи усунення факторів, що перешкоджають контролю,

виділення і подання інформації, необхідної для оцінювання

результатів контролю; шкідливі екологічні факторії використання

певного методу НК і способи запобігання їх впливу на довкілля та

людину; сучасний стан та перспективи розвитку методу або кількох

методів НК; передовий вітчизняний та світовий досвід застосування

методів НК.


Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).

Підготовка та атестація з НК. Стаж роботи фахівцем з неруйнівного

контролю II рівня кваліфікації - не менше 1 року.


Спеціалізація
Фахівець з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю

РК/RT), III рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) радіаційним методом, інтерпретує результати

контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або

кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан

проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує роботою фахівців і

контролерів з НК.

Фахівець з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод

контролю УК/UT), III рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) ультразвуковим методом, інтерпретує

результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю

одним або кількома методами, робить остаточні висновки про

технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує

роботою фахівців і контролерів з НК.

Фахівець з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод

контролю ВК/ET), III рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) вихрострумовим методом, інтерпретує

результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю

одним або кількома методами, робить остаточні висновки про

технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує

роботою фахівців і контролерів з НК.

Фахівець з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю -

МК/MT), III рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) магнітним методом, інтерпретує результати

контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або

кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан

проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує роботою фахівців і

контролерів з НК.

Фахівець з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод

контролю ВО/VT), III рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом, інтерпретує

результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю

одним або кількома методами, робить остаточні висновки про

технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує

роботою фахівців і контролерів з НК.

Фахівець з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю -

КК/PT), III рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) капілярним методом, інтерпретує результати

контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або

кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан

проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує роботою фахівців і

контролерів з НК.

Фахівець з неруйнівного контролю (радіографічний метод

контролю - РГК/RGT), III рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) радіографічним методом, інтерпретує

результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю

одним або кількома методами, робить остаточні висновки про

технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує

роботою фахівців і контролерів з НК.

Фахівець з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод

контролю РХК/RWT), III рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) радіохвильовим методом, інтерпретує

результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю

одним або кількома методами, робить остаточні висновки про

технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує

роботою фахівців і контролерів з НК.

Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю

герметичності ГК/LT), III рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) методом герметичності, інтерпретує результати

контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або

кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан

проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує роботою фахівців і

контролерів з НК.

Фахівець з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю

ТК/WT), III рівень кваліфікації. Здійснює контроль об'єктів

(продукції) тепловим методом, інтерпретує результати

контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або

кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан

проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує роботою фахівців і

контролерів з НК.

Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної

емісії АЕК/AET), III рівень кваліфікації. Здійснює контроль

об'єктів (продукції) методом акустичної емісії, інтерпретує

результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю

одним або кількома методами, робить остаточні висновки про

технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує

роботою фахівців і контролерів з НК.
Приклади робіт
Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби;

металовироби та напівфабрикати контроль об'єктів (продукції),

контролювання за вимогами галузевої НД і специфікою виробничого

сектору поверхні та інших параметрів об'єктів (продукції)

відповідно до особливостей застосування одного або кількох методів

НК, оцінювання якості та підготування остаточних висновків про

технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); розроблення

методик та технологічних карт НК.


III рівень кваліфікації (адміністратор)
Завдання та обов'язки. Організовує роботу підрозділу (групи)

працівників з неруйнівного контролю (НК). Видає виробничі завдання

і відповідає за результати їх виконання. Забезпечує

взаємоузгоджену і ефективну роботу працівників з НК, усуває

конфліктні і спірні ситуації. Складає плани розроблення методик та

технологічних карт контролю відповідно до вимог нормативної

документації (НД). Створює, поповнює, забезпечує справність і

нормативне використання парку контрольної апаратури, витратних

матеріалів, діагностичного, ремонтного обладнання,

контрольно-вимірювальних приладів та інструментів. Облаштовує

робочі місця і зони контролю. Веде документацію підрозділу

(групи). Провадить інспекційні перевірки якості та обсягу роботи

підлеглих працівників. Організовує вивчення передового досвіду

застосування методів НК, нових технологій та апаратури для НК,

технологічного досвіду, практики застосування НД у виробничих

секторах і на підприємствах відповідних галузей економіки.


Повинен знати: основи організації та управління виробничими

підрозділами (групами); основи ефективного господарювання;

перспективне та поточне планування діяльності підрозділів (груп)

працівників з НК; вимоги до розроблення методик та технологічних

карт з НК; ділову етику; основи трудового та господарського

законодавства; стандарти та інші державні нормативні акти, які

регулюють професійну діяльність з НК; технічні засоби та апаратуру

з НК, правила та норми організації їх використання та зберігання;

правила видавання виробничих завдань, перевірки їх виконання,

проведення виробничих інструктажів та нарад; організаційні вимоги

до інспектування робіт з НК; норми охорони праці на робочих місцях

та в зонах контролю; передовий вітчизняний та світовий досвід

організації робіт з НК.
Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта

відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).

Підготовка та атестація з НК. Післядипломна освіта (підготовка) в

галузі управління. Стаж роботи фахівцем з неруйнівного контролю

III рівня кваліфікації - не менше 1 року.
Спеціалізація
Фахівець з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю

- РК/RT), III рівень кваліфікації /адміністратор/. Інтерпретує

результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю

одним або кількома методами, робить остаточні висновки про

технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує

роботою фахівців і контролерів з НК. Виконує адміністративні

завдання та обов'язки.

Фахівець з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод

контролю УК/UT), III рівень кваліфікації /адміністратор/.

Інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за

результатами контролю одним або кількома методами, робить

остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів

(продукції). Керує роботою фахівців і контролерів з НК. Виконує

адміністративні завдання та обов'язки.

Фахівець з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод

контролю ВК/ET), III рівень кваліфікації /адміністратор/.

Інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за

результатами контролю одним або кількома методами, робить

остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів

(продукції). Керує роботою фахівців і контролерів з НК. Виконує

адміністративні завдання та обов'язки.

Фахівець з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю -

МК/MT), III рівень кваліфікації /адміністратор/. Інтерпретує

результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю

одним або кількома методами, робить остаточні висновки про

технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує

роботою фахівців і контролерів з НК. Виконує адміністративні

завдання та обов'язки.

Фахівець з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод

контролю - ВО/VT), III рівень кваліфікації /адміністратор/.

Інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за

результатами контролю одним або кількома методами, робить

остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів

(продукції). Керує роботою фахівців і контролерів з НК. Виконує

адміністративні завдання та обов'язки.

Фахівець з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю -

КК/PT), III рівень кваліфікації /адміністратор/. Інтерпретує

результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю

одним або кількома методами, робить остаточні висновки про

технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує

роботою фахівців і контролерів з НК. Виконує адміністративні

завдання та обов'язки.

Фахівець з неруйнівного контролю (радіографічний метод

контролю - РГК/RGT), III рівень кваліфікації /адміністратор/.

Інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за

результатами контролю одним або кількома методами, робить

остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів

(продукції). Керує роботою фахівців і контролерів з НК. Виконує

адміністративні завдання та обов'язки.

Фахівець з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод

контролю РХК/RWT), III рівень кваліфікації /адміністратор/.

Інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за

результатами контролю одним або кількома методами, робить

остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів

(продукції). Керує роботою фахівців і контролерів з НК. Виконує

адміністративні завдання та обов'язки.

Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю

герметичності - ГК/LT), III рівень кваліфікації /адміністратор/.

Інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за

результатами контролю одним або кількома методами, робить

остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів

(продукції). Керує роботою фахівців і контролерів з НК. Виконує

адміністративні завдання та обов'язки.

Фахівець з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю -

ТК/WT), III рівень кваліфікації /адміністратор/. Інтерпретує

результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю

одним або кількома методами, робить остаточні висновки про

технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції). Керує

роботою фахівців і контролерів з НК. Виконує адміністративні

завдання та обов'язки.

Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної

емісії - АЕК/AET), III рівень кваліфікації /адміністратор/.

Інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за

результатами контролю одним або кількома методами, робить

остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів

(продукції). Керує роботою фахівців і контролерів з НК. Виконує

адміністративні завдання та обов'язки.
Приклади робіт
Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби;

металовироби та напівфабрикати - інтерпретація вимог галузевої НД

і специфіки виробничого сектору щодо якості поверхні та інших

параметрів об'єктів (продукції) відповідно до особливостей

застосування одного або кількох методів НК, оцінювання якості та

підготування остаточних висновків про технічний стан

проконтрольованих об'єктів (продукції); розроблення методик та

технологічних карт НК. Виконання адміністративних завдань та

обов'язків.
48. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,

СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ


Завдання та обов'язки. Розробляє, погоджує з керівництвом

галузі економіки, підприємства (установи, організації),

запроваджує та реалізує на практиці систему моніторингових

досліджень та внутрішніх стандартів у сфері стандартизації,

сертифікації, управління якістю продукції та послуг. Визначає

перспективність та ефективність інноваційної, інвестиційної та

маркетингової діяльності у відповідній галузі економіки на

підприємстві, в організації чи установі залежно від їх впливу на

якість продукції, товарів та послуг, відповідність

внутрішньофірмовим, галузевим, державним та міжнародним

стандартам. Бере участь у створенні нових видів товарів чи

продукції на підприємстві, виведенні їх на внутрішній та зовнішній

ринки, нових технологічних процесів. Забезпечує здійснення

класифікації та кодувань товарів, продукції та послуг у частині,

що стосується виробничої сфери. Бере участь у розробленні

методичних рекомендацій щодо регламентації перевірки відповідності

виробничих процесів, вироблюваної продукції внутрішньофірмовим,

галузевим, державним стандартам та сертифікатам. Забезпечує

підготовку керівних документів, які стосуються класифікації та

кодування, сертифікації продукції, управління процесами її

якісного виробництва, підвищення якості вироблюваної продукції.

Організовує вибіркові перевірки структурних підрозділів щодо

реалізації ними проектів, програм, заходів з підвищення якості

продукції. Готує відповіді на запити та звернення керівних

органів, відповідних центральних та регіональних органів

виконавчої влади стосовно ведення роботи щодо управління якістю

виробничих процесів, організації стандартизаційної і

сертифікаційної діяльності. Організовує роботу з планування,

розроблення, удосконалення та упровадження систем управління

якістю, із створення стандартів і нормативів якісних показників, з

контролю за їх додержанням. Відстежує, узагальнює та надає

керівництву інформацію щодо випуску продукції, якість якої не

відповідає чинним стандартам, нормам та вимогам, наявність

рекламацій до якості робіт, випадків погіршення якості продукції

(робіт, послуг), випуску браку; відповідність якості сировини,

матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, що

застосовуються у виробництві, чинним стандартам та технічним

умовам. Розробляє та запроваджує на практиці стандарти з

управління якістю продукції. Визначає моделі систем якості для

сертифікації на підставі чинних стандартів. Визначає третю сторону

(орган сертифікації) для добровільної сертифікації продукції та

системи якості. Проводить сертифікацію систем якості та продукції.

Проводить атестацію виробництва. Контролює виконання заходів за

результатами державного нагляду, міжвідомчого, позавідомчого

контролю за упровадженням і додержанням стандартів. Контролює

виконання робіт із стандартизації, сертифікації та управління

якістю продукції структурними підрозділами, надає їм відповідну

інформаційну, організаційну та методичну допомогу. Організовує

аналіз та проведення експертизи документації продукції, що

сертифікується, на відповідність вимогам нормативних документів.

Вивчає, систематизує, узагальнює та розповсюджує серед

керівництва, структурних підрозділів вітчизняний та зарубіжний

досвід у галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю

продукції. Обґрунтовує пропозиції щодо вдосконалення систем якості

та вносить рекомендації на розгляд керівництва. Організовує обмін

передовим досвідом з розроблення систем управління якістю

продукції та стандартів шляхом проведення виставок, семінарів,

конференцій тощо. Забезпечує підготовку для подання відповідним

1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   65


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка