Професійно-технічна освітаСторінка8/14
Дата конвертації29.04.2016
Розмір2.72 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

6. РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА


«Духовне життя дитини повноцінне тоді,

коли вона живе у світі гри, музики, фантазії,

творчості. Без цього вона – засушена квітка».

В.О.Сухомлинський

Значення виконання декоративного малюнку в загальному процесі дуже велике. Учні, користуються олівцем та пензлем, отримують технічні навички, які поступово ускладнюються з кожним кроком в міру того, як вони оволодівають певною сумою навичок. Декоративне малювання при умові правильно організованої планомірної роботи розвиває наряду з технічними навичками, і творчі здібності.

Таким чином, декоративне малювання покликане для здійснення задач, які мають велике значення в навчанні художнього розптсу, а саме: • Розвиток творчих здібностей ,

 • Почуття кольору,

 • Почуття ритму композиції,

 • Розміщення малюнку на площині,

 • Розвиток технічних навичок,

 • Зміст декоративного малювання - малювання узорів, які мають певне призначення: узор в смужці, узор в прямокутнику, узор в колі ,

 • Та ряд інших.

В силу цього художній розпис становиться добрим засобом для:

 • тренування рук та очей;

 • розвиває вміння координувати роботу руки та ока;

 • потребує вдумливого відношення та акуратності в праці.

Педагогічна цінність пізнання народного та декоративно-прикладного мистецтва пояснюються наступними важливими причинами:

 • виховання у учнів певної культури,

 • сприйняття матеріального світу,

 • формування естетичного відношення до дійсності ,

 • пізнання художньо-виразних засобів інших видів зображувального мистецтва.

Художні нахили учня допомогають в організації житла, одягу, розкривають естетичне значення твору декоративно-прикладного мистецтва минулих епох і сучасного часу. Знайомство учнів з декоративною образністю, особливо у творчості народних майстрів, сприяє розвитку у них естетичного відношення до дійсності. Джерела декоративної виразності народного мистецтва в умінні майстрів естетично осмислювати природу.

Значення творів декоративного - прикладного мистецтва для формування художнього смаку обумовлюється ще й тим, що в них специфічно переломлюються виразні засоби інших видів зображувального мистецтва - живопису, графіки, скульптури, архітектури. Наприклад, в російских художніх лаках (лакова мініатюра) переважає живописний початок. Тому і в техниці розпису цих виробів зберігаються такі живописні прийоми, як підмальовок та лессіровки, які надають особливу звучність та виразність колористичній гамі розпису. В таких видах декоративно-прикладного мистецтва як художня обробка дерева переважають скульптурні якості (наприклад, всесвітньо відома богородська дерев’яна іграшка).

Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнів дуже велика а саме:


 • Розвиваються творчі здібності учнів.

 • Розфарбовуючи малюнок, учень починає більше відчувати колір
  (помічає найважливіший колір, який характеризує той чи інший малюнок; чи гармонують кольори між собою).

 • Учень вчиться правильно розміщувати зображення на площині.

 • Розвиваються технічні навички учнів.

 • Учень оволодіває різними прийомами розписів, в залежності від їх виду.

 • Виховується інтерес до зображувальної діяльності.

Можна з впевненістю сказати,що особливий статус у навчальних закладах, для учнів з обмеженими можливостями, має зайняти мистецтво. Саме воно уможливлює творення казкової, фантастичної атмосфери навчально – пізнавальної реальності, виступає чудодійним засобом залучення навчальної інформації до внутрішнього світу. Мистецтву притаманна властивість підвищувати енергетичний потенціал пізнавально–активного поля, яким характеризується модифікована в групі реальність. Ця мистецька функція набуває важливого значення при навчанні і інших загальноосвітніх предметів, бо саме декоративно-прикладне мистецтво :

 • Це універсальний суспільний феномен, що сприяє глибокому усвідомленню своєрідності людства (подібності та відмінності між расами, релігіями, культурними традиціями);

 • Виступає для учня засобом пізнання самого себе і навколишнього середовища, формує навички контролю за власним фізичним, розумовим та емоційним розвитком;

 • Створює сприятливе середовище для особистісного вираження потреб кожного учня;

 • Дає можливість розкрити в собі нахили до різноманітних професій (художника, фотографа, архітектора), а також ряду технічних спеціальностей (інженере зі світла, фахівця з дизайну тощо);

 • Сприяє формуванню певного життєвого стилю і способу проведення вільного часу;

 • Сприяє формуванню позитивного ставлення до навчання;

 • Є джерелом естетичної насолоди і розумового розвитку;

 • Створює умови для інтеграції елементів мистецтва таких як : колір, лінія, форма, простір, час, маса, енергія.

 • Сприяє виявленню талановитих учнів, чиї здібності могли бути не помічені при традиційному навчанні.

6.КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Кваліфікаційна характеристика є нормативним документом, яким узагальнені вимоги до змісту освіти, професійної кваліфікації та професійної компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей випускника.Пропонована освітньо-кваліфікаційна характеристика узагальнює вимоги до професійних знань, умінь та навичок. В ній зазначенео також низку соціальних та комунікативних навиків, які забезпечать спроможність особи з особливими потребами вміло використовувати знання та навички необхідні для ефективної професійної діяльності, вміння аналізувати та передбачати наслідки, використовувати наявну інформацію для якості та різноманітності виробів ужиткового мистецтва.

Зразок

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

 1. ПрофесіяХудожник розпису по дереву

 2. Кваліфікація - І кваліфікаційний рівень

 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

 • Історію народного мистецтва, історію розвитку народних ремесел;

 • Пам’ятки архітектури України, памятки народного зодчества;

 • Роботи народних майстрів та сучасних майстрів, що працюють у різних техніках розпису;

 • Техніки та прийоми виконання малюнку;

 • Регіональні особливості розпису, його композиційне рішення та колорит;

 • Технологію заготівлі, зберігання матеріалу та його властивості,;

 • Інструменти, матеріали і пристосування, які необхідні для роботи;

 • Основи виконання малюнку, закони кольорознавства, перспективи;

 • Перспективне зображення природних і архітектурних об’єктів у поєднанні;

 • Правила нанесення малюнку на дерево;

 • Технологічний процес та виготовлення творчого проекту;

 • Зміст роботи художника – оформлювача, художника – конструктора, дизайнера, художника розпису.

Повинен уміти:

 • Оцінювати твори мистецтва;

 • Робити аналіз виготовлених робіт;

 • Заготовляти, зберігати і сортувати матеріал, готувати його до роботи,

 • Зображувати основні елементи українських хат, церков, веж;

 • Виконувати основні структурні елементи: крону, гілки, листя, квіти, поєднувати природні мотиви з фольклорами;

 • Оформляти завершену роботу;

 • Розписувати сувеніри, жіночі прикраси, кухонний інвентар, посуд, дитячі іграшки, меблі, стіни тощо;

 • Визначити технологічну послідовність робіт та складати технологічну документацію на виготовлення творчого проекту;

 • Контролювати якість запланованих і виконуваних робіт;

 • Визначити естетичність виготовленого виробу, застосувати засоби дизайну для пошуку нових способів оформлення роботи.

4.Загальнопрофесійні компетенції :

 • Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • Дотримуватись норм технологічного процесу;

 • Дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • Використовувати інформаційні технології;

 • Мати стійкість до монотонності праці;

 • Володіти прийомами підтримки м’язової витривалості;

 • Володіти зоровою пам’яттю та здатністю до розпізнавання кольорів;

 • Володіти лінійним окоміром;

 • Вміти раціонально і ефективно виконувати робочі рухи;

 • Застосовувати знання в даній області використовуючи процедури, матеріали, техніку, інструменти, обладнання, технології і теоретичні поняття;

 • Володіти достатньо уважністю, зосередженістю та терплячістю під час виконання найпростіших трудових операцій;

 • Вміти організовувати свою роботу та нести відповідальність за її результати.

5.Ключові компетенції:

 • Аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему;

 • Розуміти сутність підприємницької діяльності;

 • Знати систему оплати праці;

 • Знати форми власності системи господарювання;

 • Знати рівні ринкової конкуренції та вплив їх на якість життя людей;

 • Здійснювати пошук необхідної інформації з різних інформаційних джерел;

 • Розуміти взаємозв'язок своїх знань, упорядковувати їх;

 • Використовувати уміння і ключеві компетенції для виконання задач, коли дії регламентовані чіткими правилами, які описують процедури і стратегії;

 • Приймати зовнішнє керівництво при навчанні (приймати,що його навчають)

 • Підтримувати ефективні робочі стосунки у колективі.;

 • Оцінювати власні дії та дії інших, сприймати наставництво;

 • Підтримувати конструктивні відносини у трудовому колективі;

 • Виконувати, завдання, що вимагають співпраці з іншими в рамках необхідних процедур;

 • Брати відповідальність за власне розуміння і поведінку;

 • Оцінювати соціальні звички, пов'язані зі здоров'ям, споживанням, навколишнім середовищем;

 • Знати й розуміти професійні етичні норми;

 • Бути терпимими до різних стилів життя оточуючих;

 • Визначати джерела інформації щодо можливостей працевлаштування;

 • Володіти прийомами спілкування в колективі;

 • Оформляти документи необхідні для пошуку роботи ( анкету, заяву, резюме);

 • Виступити з повідомленням, поставити запитання, коректно вести діалог.

6. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна, базова загальна середня освіта без вимог до стажу роботи.7.Сфера професійного використання випускника

розписувати сувеніри, жіночі прикраси, кухонний інвентар, посуд, дитячі іграшки, меблі, стіни тощо, за індивідуальними замовленнями населення та масового виробництва.8. Специфічні вимоги

8.1.Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років

8.2 Стать: чоловіча, жіноча

6.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Програма для опанування професії художнього розпису розробляється у відповідності до вимог Типової базисної структури навчальних планів підготовки кваліфіколваних робітників та планів для професійно-художніх навчальних закладів. Вона повинна мати практичне спрямування та будуватися на засадах інтеграцій теоретичних і практичних знань, які здобувають учні під час вивчення суміжних дисциплін.

У зв’язку з цим важливо, щоб зміст загальнохудожніх дисциплін був світоглядно спрямованим. Доцільно враховувати такі вимоги до формування змісту навчальних програм із загальнопрофесійних дисциплін:

1. Пояснювальна записка програми має містити конкретизацію задач формування соціально компонента світогляду учнів.

2. У тексті програми має бути розділ «Вступ» і узагальнюючі заняття з метою систематизації понять і ідей.

3. У тексті кожної теми доцільно виділяти ті світоглядні положення та ідеї, котрі можуть стати предметом осмислення і засвоєння учнями.

4. До тексту навчальної програми предмета необхідно включати допоміжні знання такі як:


 • історичні знання;

 • відомості про найбільш відомих майстрів, художників,

 • знання про безпечні методи роботи,

 • знання про системний підхід до об’єктів виробництва,

 • оволодіння технологічними методами тощо.

Уведення до змісту загальнохудожніх дисциплін у підготовці майбутніх фахівців розпису по дереву як найбільшого комплексу соціально-гуманітарних знань дозволяє забезпечити їх гуманізацію.

Реалізація гуманітарної складової змісту професійно-художньої освіти ґрунтується на вивченні учнями знань з етики, естетики, економіки, екології, права з урахуванням специфіки їх майбутньої професійної діяльності. Можна сказати, що зміст цих гуманітарних дисциплін забезпечує формування в учнів гуманітарного відношення як до природи, людей, до себе, так і до професійної діяльності, її результатів.

При опануванні курсу народних ремесел „Розпис по дереву” учні мають вивчати:


 • історію народного мистецтва;

 • регіональні особливості розпису, його композиційне рішення та колорит;

 • технологію заготівлі, зберігання матеріалу та його властивості;

 • основи виконання малюнку, закони кольорознавства, перспективи;

 • пам’ятки архітектури України, народного зодчества;

 • сучасних майстрів, що працюють у різних техніках розпису;

 • технологічний процес та виготовлення творчого проекту;

 • зміст роботи художника – оформлювача, художника – конструктора, дизайнера, художника розпису.

Програма запропонованого посібника для вивчення розпису подереву складається з розділів у яких розглядаються такі питання:

 • Вступне заняття, історичні відомості, знайомство з окремими видами розпису у побуті ;

 • Інструменти , матеріали та їх підготовка ;

 • Особливості деревини , фарби та найпоширеніших рослинних барвників;

 • Відомості про колір та композиційні особливості малюнку;

 • Навчання основ петриківського розпису, живопису, графіки;

 • Значення оберегових малюнків.

За допомогою розробленого посібника навиками розпису по дереву можна опанувати в обсязі 40 годин лекційних занять та 35годин практичних робіт, а також відповідно до контингенту бажано включити контрольно-перевірочні роботи. Окремі розділи у посібнику, за бажанням, можна розширити. У додатку 4, відповідно до навчального посібника запропоновано тематичний план з дисципліни «Художня обробка реревини».

ВИСНОВОК

Сучасні завдання естетичного та національного виховання, художньої освіти учнів вимагають серйозної різнобічної професійної підготовки. Кінцевою метою навчання і виховання є грамотний розвиток особистості, формування людини, яка б не була відірваною від національних джерел і змогла б стати гідним членом суспільства, відчуваючи себе часткою нації. Вивчення основ декоративно–прикладного мистецтва складає важливу і необхідну частину цієї підготовки. Значення оволодіння, людей з обмеженими можливостями, основами цього виду мистецтва обумовлено, перш за все, особливою його роллю в формуванні особистості власної, в реалізації його духовного і творчого потенціалу.

Виходячи того, що постало питання щодо процесу навчання людей з обмеженими можливостями у проекті запропоновано вивчення професії такої як «Художник розпису по дереву» то на ряду і стоїть необхідність з’ясування змісту підготовки художників розпису по дереву та його структури.

Очікувані результати полягають у підвищенні загальнокультурного та освітнього рівня учнів, розвитку їх цінного ставлення до мистецтва та культури, формування мотивації до створення і пізнання нового, до реалізації власних здібностей. Основними умовами розвитку особистості засобами мистецтва є особистісто–діяльнісний підхід, спрямування стратегій життєдіяльності з орієнтацією намобільність, толерантність та полікультурність. Важливим наслідком впливу декоративного мистецтва на особистість майбутнього художника розпису є розвиток його творчого потенціалу, готовність до втілення у майбутній професії діяльності власних творчих проектів з урахуванням найкращих досягнень вітчизняної та світової культури.

Існуючі чинники формування й становлення творчої особистості впливають на особистість безпосередньо або опосередковано, через створення творчого, розвиваючого простору, у якому відбувається досягнення високого рівня активності, розвиток творчості й розуміння необхідності власної реалізації. При цьому особлива роль приділяється таким особистісним параметрам, як:


 • самооцінка на яку впливають рівень домагань;

 • задоволеність діяльністю; система значень і змісту діяльності;

 • відповідальність перед собою й суспільством за її результати;

 • здатність до прийняття позицій іншої людини,

 • комунікативна діяльність.

У зв’язку із цим слід зазначити, що процес формування якостей творчої особистості інваліда виявляється спочатку на мотиваційно–особистісному, а потім – на продуктивному рівні. Природнім середовищем, в якому максимально ефективно може здійснюватися розвиток такої особистості, необхідно визнати єдину сферу навчання і виховання, де перехрещують та органічно взаємодіють пізнавальна та практична діяльність.

Формування трудової активності у даному виді діяльності сприяє залучення учнів не лише до виконання творчої роботи, а й до заготівлі необхідної сировини, виготовлення заготовок, засвоєння технології виготовлення того чи іншого виробу.

Формуючись як майбутній фахівець, учень з особливими потребами оволодіває навичками, основами професійної майстерності, перетворює їх на ґрунтовні вміння та навички. Професійне особистісне становлення виглядає як процес, який протікає на фоні творчості, що є однією з обов’язкових його ознак. Такий учень може відчути себе фахівцем лише тоді, коли зможе не лише виконувати механічну роботу, але й створювати своє, нове.

Діяльність художника розпису по дереву, це зокрема ручна праця, і має вирішальне значення для формування особистості майбутньогохудожника розпису по дереву. На її роль у формуванні особистості майстра вказують численні дослідження з фізіології. Зокрема нейрохірург В. Пенфільд довів, що третина нервових закінчень мозку, які сполучені з периферійними частинами тіла, припадає саме на руки. Приблизно ще третина належить до органів мовлення: язика, горла, м’язів ротової порожнини. Наступна частина нервових закінчень стосується решти нашого тіла, до того ж більша їх частина доходить до стоп. При використанні рук виникають імпульси, які відповідають за роботу людського головного мозку. За свідченнями Т. Новацького, ручна праця є найкращим способом для розвитку кмітливості, легкості у використанні опанованих вмінь у нових ситуаціях, пошуку нових рішень і спрощень, тобто розвитку творчого підходу.

Дослідження свідчить про те, що у учнів під час професійного навчання розвивається творче і образне мислення, художня спостережливість, зорова пам’ять, художні смаки, творчі здібності, навички і вміння. Вивчення класичних культурних цінностей органічно поєднується з технологією визначення естетичних та національних характеристик сучасного інформаційного потоку і різновидів народного мистецтва.

Практика показує, що в інтересах покращення навчання з розпису по дереву, необхідно вдосконалювати не тільки теоретичну, а й практичну підготовку учнів – майбутніх майстрів розпису по дереву.

В наші дні, в зв’язку з реформуванням національно орієнтованої системи освіти, потрібно рішуче й послідовно ставити питання емоційно–творчого розвитку учнів, широко залучати декоративно-прикладне мистецтво до справи навчання і виховання не тільки людям з обмеженими можливостями. Вироби народних художніх промислів стали життєво необхідними кожному українцю. Виходячи з цього потрібно створювати умови для творчої особистості: організовувати виставки, конкурси, проводити ярмарки – покази художніх виробів тощо.

Сьогодні в світі, наповненому предметами масового виробництва, все сміливіше входять в життя самобутні вироби народної творчості, наскрізь просякнуті живим безпосереднім почуттям художника–творця, речі особливо виразної форми і неповторності узору. Як легенди і пісні, так і народне декоративне мистецтво передається із покоління в покоління, бережливо зберігається.ДОДАТКИ

Додаток 1

Перелік видів професійної підготовки інвалідів

 • оператор комп'ютерного набору;

 • секретар керівник (організації, підприємства, установи);

 • соціальний робітник;

 • вишивальниця;

 • швачка;

 • бджоляр;

 • перукар-модельєр;

 • слюсар з ремонту автомобілів;

 • взуттьовик з ремонту взуття;

 • обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;

 • касир (в банку);

 • продавець продовольчих товарів;

 • манікюрниця;

 • оператор котельні;

 • флорист-озеленювач;

 • бармен-буфетник;

 • кондитер;

 • маляр-штукатур;

 • конторський службовець (бухгалтер);

 • столяр будівельний;

 • плиточник-облицювальник;

 • народні промисли

Додаток 2

Перелік навчальних установ професійної реабілітації інвалідів

1.Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів (м. Лютіж, Київська область); 1. Житомирський вищий професійне училище – інтернат (м. Житомир);

 2. Кам'янець – Подільський планово - економічний технікум – інтернат (м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької обл.)

 3. Вінницький міжрегіональний Центр професійної реабілітації інвалідів «Поділля» (м. Вінниця);

 4. Буковинський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів (м. Чернівці);

 5. Міжрегіональний центр трудової, медико-соціальної та професійної реабілітації інвалідів (м. Євпаторія);

 6. Харківський обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г.Ананченка (м. Харків).

Додаток 3
Список сайтів українських організацій, які захищають

інтереси інвалідів

    Всеукраїнське громадське соціально-політичне об'єднання "Національна Асамблея інвалідів України".  http://naiu.org.

 Об’єднання є всеукраїнським добровільним неприбутковим об'єднанням всеукраїнських та обласних, Автономної Республіки Крим, м. Києва та м. Севастополя громадських організацій, що об'єднують інвалідів.

       Метою діяльності НАІУ є об'єднання громадських організацій, членами яких є інваліди, узгодження дій та консолідація їх зусиль, спрямованих на поліпшення становища інвалідів в Україні, сприяння захисту конституційних прав інвалідів, підвищенню їх ролі і соціального статусу у суспільстві та захист спільних інтересів своїх членів. Сайт вміщує рубрики: законодавство (українське і міжнародне), діяльність Асамблеї, її видання, заходи, партнери, життя інвалідів (дорослих, дітей), конкурси, інтернет-сайти державних організацій ( юридичних, медичних, освітніх), новини, тарифи мобільного зв'язку для людей з інвалідністю, спортивні змагання, телефони гарячих ліній.

    Всеукраїнська організація інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

    http://soiu.com.ua

    Сьогодні організація є   найпотужнішою організацією України, яка захищає життєві інтереси людей з обмеженими фізичними можливостями і налічує у своєму складі 25 регіональних осередків та 4 колективних члени, які об'єднують більше 650 тисяч інвалідів в усіх регіонах нашої держави.

    Наукове товариство інвалідів "Інститут соціальної політики". Всеукраїнська громадська організація  http://isp.rehab.org.ua

    Мета - громадська діяльність, що спрямована на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих і інших спільних інтересів своїх членів шляхом сприяння розробленню та впровадженню новітньої соціальної політики щодо громадян з інвалідністю, створенню для них рівних можливостей, їх адаптації та інтеграції у сучасне інформаційне суспільство, ефективному вирішенню проблем інших соціально незахищених верств населення.

   Проект «Медична опіка на дому».  http://caritas-spes.org.ua/uk/opika.html

 Проект реалізується з вересня 2005 року в п'яти     містах України: Стрий, Луцьк, Кам'янець-Подільський, Київ, Бердянськ.

    У ньому задіяні близько 50 працівників і волонтерів, які допомагають 200 підопічним: самотнім людям з обмеженими можливостями, особам похилого віку.

    Центр знань з Прав Людини . http://www.humanrights.gov.ua

    Створений   за   підтримки   Фонду   прав   людини   Міністерства   закордонних  справСполученого  Королівства.   Розмішує   адреси  міжнародних,   державних,  громадських організацій, документи щодо захисту прав людей, телефони гарячих ліній. Це інтегрована база ресурсів та сервісів, яка містить: методики захисту прав людини, дистанційний навчальний курс, рішення українських судів і Європейського Суду, законодавство, зразки бланків та документів, публікації, терміни і тлумачення, дискусійний форум, консультації.

    Служба знайомств «Аdam- і -Еvа» для інвалідів та віруючих.

    www.ua.adam-i-eva.com

    Це сайт знайомств для людей з традиційними поглядами на шлюб, сім'ю та кохання. Це не шлюбне агентство. Найдетальніші оголошення з фотографіями та комплексний пошук дозволяють шукати супутника життя з мінімумом листування.  Cайт знайомств пропонує серйозні знайомства у Львові, Тернополі, Києві, Херсоні, інших містах, міжнародні знайомства для православних християн, греко-католиків, вірних інших конфесій та релігій, атеїстів та інвалідів.

Додаток 4

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка