Професійно-технічна освіта УкраїниСторінка9/11
Дата конвертації06.04.2016
Розмір2.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Корекційний напрямок роботи психолога включає в себе систему заходів, які спрямовані на корекцію особистісних проявів поведінки та розвиток особистості клієнта за допомогою спеціальних засобів психологічної корекції (індивідуальні корекційні заняття, тренінги, ділові ігри).

При роботі з дітьми з особливими потребами в рамках групової роботи з метою корекції поведінки та особистісних проявів ми використовуємо тренінги наступної тематики: • тренінг спілкування;

 • тренінг ефективної соціальної взаємодії;

 • тренінг підвищення впевненості в собі;

 • тренінг зниження тривожності та подолання страхів;

 • тренінг розвитку навичок емоційної саморегуляції;

 • тренінг креативності;

 • тренінг асертивності;

 • тренінг самоствердження;

 • тренінг особистісного росту та ін.

Індивідуальні корекційні заняття проводяться індивідуально з дитиною з особливими потребами і являють собою сукупність технік та вправ, які спрямовані на корекцію поведінки та особистості дитини. Тематика роботи лежить в межах кола проблем дітей з особливими потребами.

Консультаційна робота здійснюється в межах індивідуальних консультацій з дітьми-інвалідами з метою вирішення особистісних проблем.

Психологічна просвіта передбачає проведення заходів та виступи перед учнями з певної проблематики. Діти з особливими потребами приймають участь в заходах просвітницького характеру разом з іншими учнями нашого навчального закладу.

Робота психолога з батьками дітей з особливими потребами.

Для того, щоб взаємодія з сім’єю була результативною, психолог ВПУ №4 вивчає сім’ю учня, і на цій підставі планує свою діяльність та будує модель взаємодії з сім’єю.

Психодіагностична робота з батьками дітей з особливими потребами спрямована на вивчення сім’ї, а саме особливостей виховання, стилю виховання, батьківського ставлення до дитини, батьківських установок на розвиток особистості дитини та інше.

Існуючі методики діагностики батьківсько-дитячих відносин поділяють на дві групи: одні досліджують міжособистісні відносини в системі «батьки дитина» очима батьків, інші – очима дитини.

Методика дослідження міжособистісних відносин у системі «батьки-дитина» очима батьків дозволяють виявити такі особливості сімейного виховання:


 • батьківські установки та реакції;

 • відношення батьків до дитини і життя в сім’ї;

 • причини відхилень у сімейному вихованні;

 • типи виховання;

 • рівень батьківської компетентності тощо.

Ці аспекти взаємин батьків та дітей ми досліджуємо за допомогою наступних методик:

 • тест «Батьківсько-дитячі відносини» (PARI);

 • тест-опитувальник аналізу сімейного виховання і профілактики порушень виховання (ACB), призначений для вивчення порушень у житті сім’ї та причин відхилень у сімейному вихованні;

 • тест-опитувальник батьківського ставлення (ОБС) являє собою психодіагностичний інструментарій, орієнтований на виявлення батьківського відношення в осіб, що звертаються за психологічною допомогою з питання виховання дітей і спілкування з ними;

 • методика «Особливості вашого виховання»;

 • тест «Виховання дітей»;

 • тест-опитувальник «Стиль виховання»;

 • тест «Глава сім’ї»;

 • тест «Чи вмієте ви виховувати дітей»;

 • опитувальник для дослідження емоційного боку дитячо-батьківської взаємодії (Є.І. Захарова);

 • анкетування з метою виявлення виховних можливостей батьків, правильності тону у взаєминах з дітьми та інше.

Серед методик дослідження міжособистісних відносин у системі «батьки-дитина» очима дитини найбільш часто використовуємо:

 • графічний тест «Малюнок сім’ї», який широко використовується в численних дослідженнях міжособистісних відносин і практичних розробок завдяки простоті процедури проведення і точності показників, які отримуються в результаті роботи;

 • проективна методика Р. Жиля, яка досліджує міжособистісні відносини дитини і її сприйняття внутрішньо сімейних відносин;

 • методика А.Г. Лідерса та І. Анісімової «Діагностика емоційних відносин у сім’ї».

Вивчення сім’ї відбувається також шляхом відвідування сімей, результатом чого є заповнення карти відвідування сім’ї.

Іншим напрямком роботи з батьками є консультаційна робота, яка може здійснюватися як в індивідуальній, так і в груповій формі. Запити батьків дітей з особливими потребами можна віднести до кількох основних груп: • проблеми, пов’язані з вихованням дітей;

 • проблеми, зумовлені труднощами в розвитку та навчанні;

 • інтерес батьків до наявних у дитини особливостей та здібностей;

 • особистісні проблеми дітей, міжособистісна взаємодія в сім’ї та найближчому оточенні.

Психокорекційна робота з батьками дітей-інвалідів здійснюється у вигляді тренінгів та ділових ігор.

Психологічна просвіта реалізується під час: • загально училищних та класних зборів з психологічних проблем (тематика - «Психологічні аспекти сімейного виховання», «Батьківське ставлення до дитини», «Формування в учнів адекватної позитивної самооцінки», «Батьківські збори запитань і відповідей»)

 • науково-практичних конференцій, що дозволяють ознайомити з новинками в педагогічній і психологічній літературі,

 • психологічних лекторіїв для сімей з дітьми з особливими потребами.

На будь-якому етапі роботи психолога з батьками надаються практичні рекомендації у вигляді своєрідних пам’яток з актуальних проблем виховання дітей, в тому числі дітей з особливими потребами:

 • Пам’ятка для батьків дітей з особливими потребами;

 • Пам’ятка «Як спілкуватися з дитиною»;

 • Пам’ятка «Як почути свою дитину»;

 • Пам’ятка «Що треба пам’ятати батькам дитини, яка зростає»;

 • Пам’ятка «Як ви виховуєте своїх дітей»;

 • Пам’ятка «Сімейні заборони та секрети»;

 • Пам’ятка «Покарання. Подумай навіщо?»;

 • Пам’ятка «Як не потрібно карати і сварити»;

 • Пам’ятка «Як не потрібно хвалити»;

 • Пам’ятка «Правила культури поведінки і взаємин у сім’ї».

Важливою формою роботи психолога з батьками дітей-інвалідів є групи взаємодопомоги і взаємної підтримки батьків дітей з особливими потребами.

Група взаємодопомоги - це колектив людей, об'єднаних загальною життєвою проблемою або ситуацією.

Завдання груп взаємної підтримки батьків дітей-інвалідів:

* прийняття об'єктивно існуючих обмежень, розвиток вміння повноцінно жити з урахуванням обмежень цих дітей;

* визначення своїх особистісних кордонів в процесі виховання дітей-інвалідів;

* навчання прийняття особливого стану своєї дитини, як наслідок, зайняття відповідної позиції у вихованні.

На кожному занятті групи психологічної підтримки ведеться робота з принципами психологічного зцілення, що лежать в основі однойменної методики, розробленої Джампольскі. Використання цих принципів дає можливість членам групи переорієнтувати свою розумову діяльність на душевне здоров'я.

Принципи психологічного зцілення:

1. Суть нашого буття - любов.

2. Здоров'я - це внутрішній спокій. Зцілення - це позбавлення від страху.

3. Давати - означає отримувати.

4. Ми можемо залишити минуле в минулому і не жити майбутнім.

5. Існує тільки ця мить, і вона призначена для того, щоб віддавати.

6. Ми можемо навчитися любити себе і оточуючих швидше шляхом вибачення, ніж засудження.

7. Замість того, щоб шукати всюди недоліки, ми можемо шукати у всьому любов.

8. Ми можемо вибрати внутрішній спокій для себе, незважаючи на все, що відбувається навколо нас.

9. Ми учні та вчителі одночасно.

10. Ми можемо сприймати життя як ціле, а не як окремі епізоди.

11. Так як любов вічна, то на смерть не обов’язково дивитися зі страхом.

12. Ми завжди можемо сприймати себе і оточуючих, як таких, що пропонують любов і благають про допомогу.

Психічне і фізичне здоров’я людини найсильнішим чином залежить від його настрою та душевного стану. Почуття власної гідності, відповідальності за своє життя та життя своєї дитини, відчуття своєї здатності досягати цілей допомагають людині легше долати неминучі життєві труднощі. У цих групах люди, які об’єднані спільною турботою, можуть обмінюватися досвідом, інформацією, емоційною підтримкою і ресурсами. У групі виникає величезний потенціал взаєморозуміння і довіри, що допомагає людям розкриватися, відчувати, що вони не самотні і усвідомлювати свою силу.Робота психолога з педагогічним колективом в межах психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами.

З метою вивчення ставлення педагогічних працівників до питання професійно-технічної освіти та соціальної адаптації дітей з особливими потребами ми використовуємо анкетування з даної тематики.

Консультаційна робота реалізується у вигляді індивідуальних та групових психолого-педагогічних консультацій з педагогічними працівниками за такою тематикою:

- психологічні особливості навчання дітей з особливими потребами,

- ставлення до проблеми інвалідності з боку дитини та педагогічного працівника,

- врахування індивідуальних психологічних особливостей дітей з особливими потребами в процесі виховання та інше.

Корекційна та розвивальна робота втілюється у формі тренінгів та ділових ігор, які спрямовані на особистісний ріст педагогів та розвиток вміння працювати з різними категоріями учнів, в тому числі з дітьми з особливими потребами.

Психологічна просвіта передбачає виступи на науково-практичних конференціях, педагогічних нарадах та читаннях, психологічних лекторіях з питань роботи з дітьми з особливими потребами.

На будь-якому етапі роботи психолога з педагогічними працівниками передбачається надання практичних рекомендацій у вигляді своєрідних пам’яток з актуальних проблем навчання та виховання дітей, в тому числі дітей з особливими потребами.

Памятка педагогу для успішної роботи з учнями, що мають особливі потреби.

Педагогічний працівник повинен оволодіти необхідними знаннями та навичками, зокрема:

- Ознайомитись з анамнезом учня, мати знання про основні види порушень психофізичного розвитку дитини, їх вплив на навчання і розвиток.

- Вивчити стан уваги, рівень пізнавальних можливостей, стомлюваності, темп роботи кожної дитини.

- В роботі з дитиною враховувати стан зору, слуху, особливості моторики та загального розвитку учня.

- Бути добре ознайомленим з приладами та пристроями, якими користується учень, вміти перевіряти справність слухових апаратів, стежити за чистотою окулярів.

- Навчитися визначати, оцінювати і створювати навчальне середовище для дітей з різними потребами.

- Зрозуміти важливість цілеспрямованого залучення до роботи з дітьми членів родини, встановлення з ними партнерських стосунків.

- Застосовувати принципи і стратегії колективної командної роботи.

- Навчитися спостерігати за дітьми та оцінювати їх розвиток.

- Уміти адаптувати навчальні плани, методики, матеріали та середовище до специфічних потреб дітей.

- Створювати оптимальні умови для спілкування, сприяти налагодженню дружніх стосунків між дітьми і формування колективу.

- Формувати в дітей досвід стосунків у соціумі, навички адаптації.

- Ставитися з повагою до дітей та батьків.Співпраця з Радою учнівського самоврядування в межах соціальної адаптації в громадському суспільстві та професійному соціумі дітей з особливими потребами.

Суспільство має підходити до вирішення проблеми "інвалід-особистість" не з позиції жалості до явища поза суспільством, а з позиції співдружності, співучасті, сприяння, співтворчості. У дітей-інвалідів повинні бути рівні можливості в отриманні освіти, повноцінного розвитку, можливості (не тільки на законодавчому рівні, але і на практичному) спробувати себе у всіх сферах діяльності, включаючи творчість, мати можливість вибору реалізації власних потенцій.

Інвалідність сама по собі не є психологічною проблемою. Проблемою є процес соціальної та психологічної адаптації людини. Під соціальною адаптацією ми розуміємо здатність мирно співіснувати з людьми, вміння ставити цілі і досягати їх, вирішувати поточні побутові завдання. Під психологічною адаптацією - здатність відновлювати внутрішню рівновагу і стан любові до себе і до людей після нервових потрясінь і різного роду фрустрацій.

Діяльність Ради учнівського самоврядування ВПУ №4 сприяє процесу адаптації учнів з особливими потребами та допомагає їм зайняти активну життєву позицію. В межах цього процесу пропонуємо наступні заходи, в яких беруть участь всі, без винятку, учні училища:з/п

Захід

Спосіб проведення

Відповідальний

Результат

1.

Виставка фото робіт на тему: «Всі різні – всі рівні»

Виставка

Рада учнівського самоврядування

Ознайомлення учнів з якісними відмінностями між людьми, сприяння прийняттю несхожості як індивідуальності

2.

Створення на сайті училища блогу на тему: «Кожен член суспільства – повноцінна особистість»

Робота учнів в мережі Інтернет

Комітет з питань інформування

Усвідомлення проблем різних категорій населення, в тому числі проблем людей з особливими потребами

3.

Конкурс на тему: «Через терни до зірок» (шляхи досягнення успіху людей з особливими потребами)

Показ презентацій

Рада учнівського самоврядування, викладач інформатики

Підвищення цінності власного життя і здоров’я, віри у свої сили та успіх

4.

Флешмоб «Не дивись – допомагай, а краще дій»

Флешмоб

Комітет з питань культури і дозвілля

Звернення уваги громадськості на проблему труднощів користування людьми з особливими потребами громадським транспортом

5.

Хвилинка поезії «Незабутня зустріч»

Літературні заходи за участю людей з особливими потребами

Рада учнівського самоврядування

Естетичний розвиток молоді, вияв ціннісного ставлення до творчості людей з особливими потребами

6.

Благодійна акція «Поділися іскрами душі» (вистави, заходи, живе спілкування, передача необхідних товарів та пожертв учнів училища)

Відвідування дитячих будинків та закладів для осіб з особливими потребами

Рада учнівського самоврядування, волонтери

Прояв уваги та небайдужості до дітей з особливими потребами

7.

Година інформування «Твої права»

Бесіда

Рада учнівського самоврядування

Засвоєння інформації про права людей, дітей та дітей з особливими потребами

Звернення до психологів

Шановні колеги!

Давайте згадаємо слова, які ми промовляли, роблячи перші кроки на шляху оволодіння професією психолога.

«Ступаючи на шлях практичної психології, я присягаюся, що всі мої знання і здібності вкладу в свою непросту роботу. У моїх руках душа, значить, і доля того, хто звернувся до мене за допомогою. Все, що я умію і знаю, все, чим природа і люди обдарували мене як особистість, — для тих, хто йде до мене. Я не допущу, щоб те, що я дізналася про людину, обернулося проти неї. Оволодіваючи професією психолога, гаряче бажаю тільки одного — бути для людей тим, кому можна довіритися. І я не зганьблю свою професію некомпетентністю, некваліфікованістю, непорядністю, байдужістю. І хай успіх супроводжує мене в моєму щирому прагненні пробудити і розвинути дар в дитині, допомогти їй в скрутні хвилини її поступового дорослішання, прийняти, цінувати і берегти загадку її неповторної індивідуальності!».

Так, зробімо ж крок на зустріч цим незвичайним дітям – дітям з особливими потребами!Література

1.Бондар В., Одинченко Л., Постовойтов Є. Благодійна діяльність як передумова розвитку суспільної допомоги дітям з психофізичними вадами. // Дефектологія.- 1996.- №4.- с.48-52. 1. Борщевська Л.В., Зіброва А.В., Іванова І.Б. та ін. На допомогу батькам, що мають дітей з особовими потребами.- К.: Український інститут соціальних досліджень, 1999.- 79с.

2.Звєрєва І.Д., Іванова І.Б. Концептуальні основи соціального захисту людей з функціональними обмеженнями.// Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції.- К., 1995, с.4-10.

3.Зотова А.М. Интеграция ребёнка-инвалида в среду здоровых сверстников как метод социальной адаптации. // Дефектология.- 1997.- №6- с.21-25.

4.Іванова І.Б. Організація соціально-педагогічної та психологічної допомоги інвалідам у системі соціальних служб для молоді. // Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції.- К., 1995, с.28-32.

5.Іпатов Л.В. та інші Модель державної системи професійної реабілітації інвалідів в Україні. -Дніпропетровськ: Пороги, 2002. - 32 с.

6.Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Изд-й дом «БАХРАХ-М», 2002. – 672 с.

7.Руководство по психотерапии / Под ред. В.Е.Рожнова. - Ташкент: Медицина, 1995. - 1995.- 719 с.

8.ТаланчукП.М., Кольченко К.О., Ніколіна Г.Ф. Супровід навчання студентів з особовими потребами в інтегрованому освітньому середовищі - К.Соцінформ, 2004. - 128 с.

Додатки

(матеріали досвіду роботи)

Тренінг ефективної соціальної взаємодії.

Мета: усвідомлення та розвиток вміння ефективно взаємодіяти з іншими у процесі вирішення спільних завдань, удосконалення вміння ідентифікувати себе з іншими, взаєморозуміння та взаємопідтримки, розвиток креативності.

Завдання тренінгу :


 1. Розвиток вміння надавати підтримку.

 2. Розвиток вміння приймати себе та iншy людину як особистість.

 1. Розвиток емпатійних здібностей та на цій основі підкріплення мотивації допомоги.

 2. Відпрацювання навичок конструктивної взаємодії з однолітками.

 3. Розвиток вміння приймати рішення.

 4. Розвиток самосвідомості та самопізнання учасників.

 5. Формування адекватної самооцінки та самоповаги.

 6. Розвиток вміння створювати нові та оригінальні ідеї – креативності.

Категорія учасників тренінгу: учні віком 15-18 років.

Кількість учасників тренінгу: 7-10 ociб.

Обсяг тренінгу: 7 занять.

Структура тренінгу

Заняття №1. Допомога важлива.

Мета: самоаналіз та усвідомлення проявів мотивації допомоги та емпатійних проявів у ході взаємодії.

1.Привітання, побажання на день, очікування. Ознайомлення з принципами роботи, зокрема: конфденційності, "тут i тепер", не перебивай, поважай думку iншoro, "стоп" та iнші. Правила формулюються учасниками і записуються на ватмані.(5хв.)

2. Вправа-знайомство ”Продовжуй речення”.(5хв.)

3. Вправа з м'ячем "Побажання на день".(5хв.)

4. Вправа ”Дерево очікувань”.(5хв.)

5. Вправа "Допомога".(10хв.)

6. Вправа з м'ячем "Нас з тобою поєднує...", "Мені в тoбi подобається...".(10хв.)

7. Рефлексія i обговорення роботи в тренінговій гpyпi.

Вправа-завершення “Клубок побажань”.(5хв.)

Примітка:Заняття №2. Партнер – моя підтримка.

Мета: переоцінка емпатійних поведінкових проявів, дій підтримки.

 1. Привітання, рефлексія по попередньому дню, побажання на день, очікування.(5хв.)

2. Вправа "Червоний олівець".(12хв.)

3. Вправа "Підтримка".(12хв.)

4. Вправа "Ти молодець тому, що...".(10хв.)

5.Рефлексія i обговорення роботи в тренінговій гpyпi.

Вправа-завершення “Передай сонечко”.(5хв.)

Заняття №3. Я відчуваю вдячність.

Мета: особистісна переоцінка альтруїстичних проявів та пpoявів мотивації допомоги.


 1. Привітання, рефлексія по попередньому заняттю, побажання на день, очікування.(3 хв.)

 2. Вправа "Відображення почуттів".(10хв.)

3. Вправа "Віхи".(10хв.)

4. Вправа "Прийняття".(12хв.)

5. Вправа "Вдячність".(5хв.)

6.Рефлексія i обговорення роботи в тренінговій групi.

Вправа-завершення “Чарівне слово”.(5хв.)

Заняття № 4.Я відкриваю вам себе

Мета: розвиток навичок активного та емпатійного спілкування, самопізнання та пізнання учасників.

1.Привітання, побажання на день, очікування.

Рефлексія по попередньому заняттю.

Вправа «Ім’я та хобі» (7хв.)

2. Вправа «Моя мрія»: (20хв.)

3. Вправа називається «Хендбол»: (5хв.)

4. Вправа «5 добрих слів»: (8хв.)

5.Рефлексія та обговорення роботи в тренінговій групі.

Вправа на завершення «Емоційний ланцюжок»: (5хв.)

Заняття № 5. Наша взаємодія.

Мета: формування ефективної взаємодії учасників групи.

1. Привітання, побажання на день, очікування.

Рефлексія по попередньому заняттю.

Вправа «Привітання європейців, японців, ескімосів»: (5хв)

2. Вправа «Спільна мова»: (12хв)

3. Вправа «А що далі?»: (10хв)

4.Вправа «Відповідь за іншого»: (15хв)

5.Рефлексія та обговорення роботи в тренінговій групі. Рефлексійна вправа “Сьогодні...” (3хв)Заняття № 6. Вчимося правильно спілкуватися.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка