Професійно-психологічна підготовка” підготовки бакалаврів спеціальність 030402 «Правоохоронна діяльність»Сторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.66 Mb.
#9978
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА”підготовки бакалаврів
спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

підготовка фахівців для підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків


Автор:


Ємець Ю.І., старший викладач,

кандидат юридичних наук

Затверджено

на засіданні кафедри протокол № 2

від 4 вересня 2014 року


Київ 2014

ЗМІСТ


1.Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

2.Витяг з освітньо-професійної програми

3.Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками )………………………..


………..3

………..4


………..4

………...


4.Пояснювальна записка……………………………………………

………..6

5.Навчальна програма навчальної дисципліни……………………

6.Тематичний план на поточний навчальний рік…….……………………..7

………..7


7.Робоча навчальна програма……………………………………….

………..8

8.Плани-конспекти лекційних занять……………………………....

………..11

9.Плани семінарських занять…………………………………….

10.Плани практичних занять………………………………………..

11.Завдання для самостійної підготовки…………………………...

12.Індивідуальні навчально-дослідні завдання…………………….

13.Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і магістрантів…………………………………………………

14.Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю …………….

15.Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни ……………………………………………...

16.Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів …………………………………...………..33

………..34


………..35

………..
………..36


………..37
………..41
………..41

17. Рекомендована література……………………………………..

………..421. ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) Національної академії внутрішніх справ за галуззю 0304 «Право», напряму підготовки 6.030401 «Правознавство», є галузевим документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально-важливих властивостей та якостей.

Даний стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якому узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ установлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника юридичного навчального закладу за напрямом «Правознавство» та державні вимоги до властивостей і якостей особи, яка здобула базовий освітній рівень фахового спрямування за галуззю 0304 «Право».

Стандарт використовується під час:

- визначення мети освіти та професійної підготовки;

- розроблення та корегування складових галузевого стандарту вищої освіти в галузі 0304 «Право» за напрямом 6.030401 «Правознавство» та галузевих стандартів вищої освіти;

- визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умови їх використання;

- розроблення та коригування складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін;

- визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

- професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору;

- прогнозування потреби у фахівцях відповідної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня, планування їх підготовки під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;

- розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів.


2. ВИТЯГ ІЗ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освіт­ньо-кваліфікаційного рівня певного напряму підготовки.

Цей стандарт є компонентою галузевих стандартів вищої освіти і використовується під час:


  • розроблення та корегування варіативної компоненти галузевих стандартів вищої освіти (засобів діагностики якості вищої освіти);

  • розроблення та корегування варіативної компоненти галузевих стандартів Національної академії внутрішніх справ;

  • визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління в галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги в галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста галузі знань - 0304 ,,Право” напряму 6.030401 ,,Правознавство”, вища освіта кваліфікації інспектор (органи внутрішніх справ), дільничний інспектор міліції, оперуповноважений (код КП 3451); слідчий (органи внутрішніх справ) (код КП 2423); експерт (код КП 2429) – чотири роки.

Даний стандарт установлює:  • варіативну частину змісту навчання в навчальних об'єктах, засвоєння яких забезпечує формування системи умінь відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;

  • рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;

  • нормативний термін навчання за денною формою навчання;

  • нормативні форми державної атестації.

Стандарт є обов'язковим для Національної академії внутрішніх справ, яка готує фахівців даного профілю. Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутої ними у Національній академії внутрішніх справ кваліфікації згідно з чинним законодавством.


3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Каталог: files -> kafedru
kafedru -> Навчально-методичний комплекс
kafedru -> Програма навчальної дисципліни
kafedru -> Навчально-методичний комплекс
kafedru -> Міністерство внутрішніх справ україни
kafedru -> Конспект проведення лекційного заняття з теми №7 «Конфлікт як форма суспільних відносин»
kafedru -> Нелегальна міграція та політика держави щодо її протидії
kafedru -> Лекція 2 год. Історичні погляди на конфлікт як суспільне явище
kafedru -> Конспект проведення лекційного заняття з теми №4 «Соціалізація особистості»
kafedru -> 6: Основні засоби виправлення та ре соціалізації засуджених до позбавлення волі на певний строк
kafedru -> План проведення лекційного заняття тема. Історія розвитку та сучасний стан кримінології. З дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка