Професійна програмаСторінка7/7
Дата конвертації27.04.2016
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996. -№ 30. -141с.Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. -1991. -№ 38. – 502с.Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. -1990. -№ 3. – 429с.Закон України «Про державні цільові програми» від 18 березня 2004р. № 1621.Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 р. № 852.Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 р. № 851.Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. № 1629.Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058- ІV.Закон України «Кодекс законів про працю України» від 10 грудня 1991 р. № 322/VІІІ. - К., 1972.Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. №504/96-ВР // Відомості Верховної Ради. - Право України. -1997. - № 1.Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про боротьбу з корупцією» від 2 березня 1999 р. № 460-ХІУ// Офіційний вісник України. -1999. - № 12. – 467с.Закон України «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про державну службу» від 13 травня 1999 р. № 647-ХІУ // Відомості Верховної Ради України. -1999. -№ 24. – 208с.Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 723-ХП // Вісник державної служби України. -1995. - № 1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1997. -№ 24. – 170с.Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 788-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1992. -№ 3. – 10с.Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001р. // Вісник державної служби України. – 2001. – №3 – с.5-19.Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 р. №356 // Вісник державної служби України. -1995. - № 3-4.Закон України від 2 жовтня 2003 р. № 1213-ІV «Про внесення зміни статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 43.Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV.Указ Президента України «Про Комплексну програму підготовки державних службовців».Указ Президента України від 14 квітня 2000 № 599 «Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні».Указ Президента України від 24 квітня 2003 р. № 365/2003 «Про відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної політики щодо комплексного розвитку територій».Указ Президента України від 24 березня 2004 р. № 362/2004 «Про заходи щодо дальшого вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України».Указ Президента України від 24 квітня 2004 р. № 434/2004 «Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів».Указ Президента України від 25 грудня 2003 р. № 1433/2003 «Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки».Указ Президента України від 26 травня 2003 р. № 434/2003 «Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади».

Постанова Верховної Ради України від 19 червня 2003 р. № 987 «Про Основні напрями бюджетної політики на 2004 рік».

Указ Президента України від 29 серпня 2003 р. № 945/2003 «Про роботу місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіонів».Указ Президента України від 29.05.2001 р. № 345 «Про чергові заходи щодо подальшого здійснення адміністративної реформи в Україні».Указ Президента України від 3 червня 2003 р. № 464/2003 «Про Міністра Кабінету Міністрів України».Указ Президента України від 4 червня 2004 р. № 614/2004 «Про Комісію з питань формування кадрового резерву на керівні посади державних службовців».Указ Президента України від 5 березня 2004 р. № 278/2004 «Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу».Указ Президента України від 5 грудня 2003 р. № 1408/2003 «Питання Національного інституту стратегічних досліджень».Указ Президента України від 5 липня 2003 р. № 573/2003 «Про забезпечення діяльності Уповноваженого України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції».Указ Президента України від 5 січня 2004 р. № 4/2004 «Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2004 рік».Указ Президента України від 5 червня 2003 р. № 480/2003 «Про Положення про Міністра Кабінету Міністрів України».Указ Президента України від 9 лютого 2004 р. № 175/2004 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції».Указ Президента України «Про національну програму «Діти України».Указ Президента України «Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів» від 11 лютого 2000 р. № 207/ 2000// Урядовий кур’єр. - 2000. - 15 лютого.Указ Президента України «Про внесення доповнень до Програми кадрового забезпечення державної служби» від 2 червня 1998 р. №581 // Вісник державної служби України. - 1998. - № 2.Указ Президента України «Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості» від 19 березня 1999 р. № 262/99// Урядовий кур’єр. -1999. - № 54. - 24 березня.Указ Президента України «Про Концепцію боротьби з корупцією на 1998-2005 роки» від 24 квітня 1998 р. № 367//Вісник державної служби України. -1998. - № 2.Указ Президента України «Про підвищення ефективності системи державної служби» від 11 лютого 2000 р. № 208/ 2000// Урядовий кур’єр. -2000. - 15 лютого.Указ Президента України «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців» від 30 травня 1995 р. № 398 // Вісник державної служби України. - 1995. - № 2.Указ Президента України «Про створення Львівського, Одеського і Харківського філіалів Української Академії державного управління» від 11 вересня 1995 р. № 824 // Вісник державної служби України. - 1995 - № 3-4.Указ Президента України «Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій» від 10 листопада 1995 р. № 1035// Вісник державної служби України. -1995. - № 3-4.Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій» від 19 травня 1995 р. № 381 // Вісник державної служби України. -1995. - № 2.Указ Президента України від 13 травня 2003 р. № 402/2003 «Про підвищення ефективності діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю».Указ Президента України від 21 серпня 2003 р. № 869/2003 «Про надання Українській Академії державного управління при Президентові України статусу національної».Указ Президента України від 21.07.2001 р. № 538 «Питання організації проведення в Україні адміністративної реформи».Указ Президента України від 22 липня 2003 р. № 740/2003 «Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму».Розпорядження Президента України від 9 січня 1999 року № 4/99-рп «Про Програму організації навчання голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників голів районних рад».Постанова Кабінету Міністрів України «Про стан виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади Закону України “Про боротьбу з корупцією” та Національної програми боротьби з корупцією» від 20 березня 1998 р. № 345 // Вісник державної служби України. -1998. - № 1.Постанова Кабінету Міністрів України «Про стан виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади актів законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією» від 3 серпня 1998 р. № 1220 //Вісник державної служби України. - 1998. - № 3.Постанова Кабінету Міністрів України «Про управління державною службою» від 2 квітня 1994 р. № 209// Вісник державної служби України. -1995. -№ 1.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади» від 20 вересня 1995 р. № 747// Вісник державної служби України. -1995. - № 2.Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін і доповнень до Положення про формування кадрового резерву для державної служби» від 29 листопада 1997 р. № 1333 // Вісник державної служби України. - 1997. - № 4.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» від 4 жовтня 1995 р. № 782// Вісник державної служби України. -1995. - № 3-4.Постанова Кабінету Міністрів України «Про Програму розроблення та впровадження єдиної державної системи «Кадри» від 21 серпня 1997 р. № 918 // Вісник державної служби України. - 1997. - № 3.Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. №1433 «Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади».Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. №1444 «Про затвердження Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, створення умов для її професійного зростання».Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 311 «Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади».Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. № 150 «Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2004 р. № 630 «Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення».Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468 «Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Академії».Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 485 «Про утворення Центру сприяння інституційному розвитку державної служби».Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 499 «Про внесення зміни до заходів щодо виконання завдань, які випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" і "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році».Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 695 «Про визначення критеріїв віднесення підприємств (організацій) до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави».Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2004 р. № 45 «Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік».Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1096 «Про порядок виконання обов'язків міністра у разі його тимчасової відсутності».Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. № 182 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків».Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1546 «Про затвердження Державної Програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки».Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569 «Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації».Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 828 «Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією».Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2003 р. № 1315 «Про затвердження Додаткового протоколу до Угоди між урядами держав – учасниць Чорноморського Економічного Співробітництва про співпрацю у боротьбі зі злочинністю, зокрема організованою.Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2019 «Про затвердження Порядку надання Головному управлінню державної служби інформації про направлення за кордон державних службовців з метою навчання».Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2020 «Про затвердження Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі».Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2021 «Про вдосконалення порядку нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України».Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. № 2037 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади».Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 680 «Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу».Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг».Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 417 «Про додаткові заходи щодо посилення роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 253 «Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади».Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257 «Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 263 «Деякі питання поліпшення організації законопроектної діяльності».Постанова Кабінету Міністрів України від 8 травня 2003 р. № 676 «Про затвердження Порядку погодження в Кабінеті Міністрів України кандидатур на посади керівників структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади».Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746 «Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки».Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 402 «Про затвердження Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” в освітній галузі “Державне управління” та працевлаштування випускників».Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. №65-р «Про проведення моніторингу виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади найважливіших актів законодавства та завдань у першому півріччі 2004 року».Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2003 р. №777-р «Про проведення у червні 2005 р. XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних службовців».Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. №323-р «Про затвердження плану заходів щодо створення та забезпечення функціонування системи державного фінансового контролю за декларуванням та витрачанням доходів особами, які претендують на зайняття посад державних службовців, та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, посилення боротьби з прихованням доходів від оподаткування та корупцією».Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 165-р «Деякі питання, пов'язані з виконанням Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки».Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 березня 2004 р. № 175-р «Про затвердження заходів щодо виконання у 2004 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки».Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 197-р «Деякі питання організації виконання державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки».Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 190-р «Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно співробітництва у сфері державної служби та адміністративної реформи».Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 травня 2003 р. №59-р «Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів».Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. №494-р «Про затвердження плану заходів із забезпечення виконання Закону України "Про боротьбу з тероризмом».Розпорядження Кабінету Міністрів України про віднесення посад працівників центрів підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств до відповідної категорії посад державних службовців від 22 квітня 1996 р. № 321-р // Вісник державної служби України. -1996. - № 2.Розпорядження Кабінету Міністрів України про перелік посад керівних працівників центральних органів державної виконавчої влади та їх структурних підрозділів, інших державних установ і організацій, призначення на які та звільнення з яких здійснюється Кабінетом Міністрів України, а також перелік посад керівних працівників органів державної виконавчої влади та їх структурних підрозділів, призначення на які та звільнення з яких здійснюється керівниками відповідних центральних і місцевих органів державної виконавчої влади від 23 жовтня 1995 р. № 643-р // Вісник державної служби України. -1995. - № 3-4.Андріанова І.І., Ісайко В.А. Фінанси підприємств: Навчально-методичний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Аудит адміністративної діяльності [Електронний ресурс]: Опорний конспект лекцій з навчально-методичного комплексу / Л.Л.Приходченко. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Большой геополитический словарь-справочник профессора Дергачева. Второе электронное издание, переработанное и дополненное. — www.dergachev.ru.Василенко В.О. та ін. Ситуаційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 370с.Внутрішній ринок та галузева політика ЄС: Програма, тематичні плани та методичні рекомендації з навчально-методичного комплексу для слухачів заочної форми навчання спеціальності «Державне управління» / Укладачі: В.М.Кривцова, В.В.Комаровський. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Гаврилов М.С. Організовані міжнародні товарні ринки // Основи міжнародної торгівлі: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ: ЦНЛ, 2005 – 656с., 235-256с.Гаврилов М.С. Стратегії макрорегіональних інтеграційних об’єднань // Міжнародна стратегія економічного розвитку: Навчальний посібник. – Київ: ЦНЛ, 2005 – 353с.Гансова Е.А. Розділ «Соціальна політика» // Основи демократії. – К.: Дем. ініціативи, 2007.Гейко Л.М., Марущак В.П. Государственное регулирование экономики: Навчальний посібник. ВМВ – 2007. – 316с.Гейко Л.М. Державне регулювання економіки: Методичні рекомендації, 2008.Гладких В.И. Социальные права граждан Украины: конституционно-правовой аспект: Моногр. – Х.: Факт, 2005. – 368с.Державні фінанси і бюджетний процес [Електронний ресурс]: Конспект лекцій з навчально-методичного комплексу / С.В.Осадчук. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Драгомирецька Н.М., Козлова Г.М. Психологія управління і конфліктологія: Навчально-методичний пособник. – Одеса: ОДЕУ, 2007.Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Моногр./ За ред. В.Д. Бакуменка, В.М. Княщзєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 172с.Желюк Т.Л. Державна служба: Навч. посібник / Тернопільська академія народного господарства. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 570с.Задоволення соціальних потреб населення як умова підвищення його довіри до влади / Є.Ф.Глухачов, Т.Б.Хомуленко, С.М.Клімова та ін.; За заг. ред. Є.Ф.Глухачова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – 182с.Запровадження стратегічного планування в Україні: Збірка документів і матеріалів / Укл. В.Тертичка; Центр досліджень адмін. реформи НАДУ. – К.: НАДУ, 2005. – 340с.Іжа М.М., Пахомова Т.І., Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління: Навчально-методичний посібник, 2008.Інформаційні технології в державному управлінні [Електронний ресурс]: Конспект лекцій для слухачів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Державне управління» / Укладач В.Г.Логвінов. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Інформаційні технології в державному управлінні: Конспект лекцій для слухачів І курсу денної форми навчання спеціальності «Державне управління»/ Укладач В.Г.Логвінов. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Кадрова політика і державна служба: терміни, поняття, схеми, афоризми, бібліографія: Словник-довідник / Укладач О.П.Якубовський. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Капітанов В.П. Селфменеджмент – управління особистістю: Практикум з дисципліни.Кілієвич О., Мертенс О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: Підручник. – К.: Основи, 2005. – 656с.Козлов К.І. Залучення громадських організацій до реалізації державної політики у сфері соціальної безпеки населення як чинник євроатлантичної інтеграції України // Теорія та практика державного управління. – Вип. 1 (10). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2005. – 192-196с.Комунікаційне забезпечення регіону: [Електронний ресурс]: Навчальний посібник з навчально-методичного комплексу / Т.М.Безверхнюк, М.П.Попов. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Комунікаційне забезпечення регіону: Програма, тематичні плани та методичні рекомендації з навчально-методичного комплексу / Укладачі: Т.М.Безверхнюк, М.П.Попов. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Концептуальні основи європейської інтеграції [Електронний ресурс]: Конспект лекцій з навчально-методичного комплексу / Укладач В. М. Кривцова – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Корвецький О.Д. Державна політика в сфері охорони здоров’я: Навчально-методичний комплекс, 2008.Криницька О.О. Законотворчий процес: Навчально-методичний комплекс, 2008.Львова Є.О. Державне регулювання у сфері інтелектуальної власності: Методичні вказівки до дисципліни, 2008.Марущак В.П. Право в державному управлінні. Навчальний пособник. – Київ: НАДУ, Прометей, 2007. – 160с.Мельтюхова Н.М. Технологія державного управління: Навч. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – 150с.Миколайчук М.М., Дєгтяр А.О., Ільченко - Сюйва Л.В., Ковальчук К.Ф., Саврас І.З. Основи статистичного інструментарію аналізу показників суспільного розвитку. Розділ 1. Ел. посібн. Статистичні методи в державному управлінні. – Київ: НАДУ, 2007.Мистецтво ділового спілкування [Електронний ресурс]: План-конспект лекцій з навчально-методичного комплексу / Н.М.Драгомирецька. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс]: Конспект лекцій з навчально-методичного комплексу для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» / Укладачі: В.М. Кривцова, В.В.Комаровський, С.К.Харічков. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Міжнародні економічні відносини: Програма, тематичні плани та методичні рекомендації з навчально-методичного комплексу для слухачів денної та заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» / Укладачі: В.М.Кривцова, В.В.Комаровський, С.К.Харічков. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Молодожен Ю.Б. Планування розвитку територій: Конспект лекцій.Мостовий Г.І. та ін. Податки та податкова політика: Навч. посібник / Г.І.Мостовий, А.О.Дєгтяр, В.В.Греченко; Ред. Г.І.Мостовий, О.Ф.Мельников. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – 184с.Надолішній П.І. «Теорія та історія державного управління» Програма, тематичні плани і методичні вказівки, 2008.Національна безпека України [Електронний ресурс]: Збірник нормативно-правових актів з дисципліни «Концептуальні засади взаємодії політики і управління. Національна безпека» для слухачів факультету «Державне управління» / Укладач: Кривоцюк П.С. – Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2007.Осадчук С.В. Гроші та банківська справа: Навчально-методичний комплекс, 2008.Осадчук С.В. Державні фінанси і бюджетний процес: Конспект лекцій, 2008.Основи зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс]: Навчально-методичний посібник / Г.М.Запша. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Основи зовнішньоекономічної діяльності: Програма, тематичні плани та методичні рекомендації з навчально-методичного комплексу /Укладач: Г.М.Запша. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Остапенко О.А., Головань В.Г., Василевський В.В. та ін. XXI сторіччя – епоха бойової електроніки. Навчально-методичний посібник. - Одеський ордена Леніна інститут Сухопутних військ. – 2007.-42с.Остапенко О.А., Левченко А.О., Кліменко В.В., Поповнін Ю.М. Інформаційна війна. Навчально-методичний посібник. - Севастопольський військово-морський інститут ім. Нахімова. – 2007. – 96с.Павлов О.І. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: Програма та методичні рекомендації з курсу, 2008.Попов М.П. Ґендерна освіта публічних службовців: Навчально-методичний посібник, 2008.Попов М.П. Комунікація в публічній адміністрації: Програма та методичні рекомендації до дисципліни, 2008.Попов М.П. Організаційно-правові засади державного управління в сфері ґендерної політики: Інформаційно-довідкові та науково-теоретичні матеріали для слухачів ЦПКК, 2008.Регламентація роботи місцевої ради та її виконавчих органів: Навчально–методичний посібник для слухачів дистанційного курсу / Давтян С.Г., Саханенко С.Є., Топалова Е.Х. – серія навчальних програм для працівників місцевого самоврядування. За заг. ред. М.В.Пітцика / Асоціація України та громад – К., 2007. – 314с.Ростіянов Б. Ю. Історія Культури (українознавчі студії): Навчально-методичний посібник з дисципліни «Культурологія» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Ростіянов Б.Ю. Історія культури (українознавчі студії). Навчально-методичний посібник до дисципліни «Культурологія»: видання 2-ге, виправлене і доповнене, 2008.Саханенко С.Є., Попов М.П. Територіальна організація влади в Україні: Конспект лекцій, 2008.Сучасні технології професійного навчання державних службовців. Практикум: Навчально-методичний посібник / Т. Берегой, Т. Гречко, М. Іжа, Н. Колісніченко, К. Крутій, Н. Липовська, М. Попов, Н. Романенко, Т. Садова, Е. Топалова, С. Хаджирадєва, В. Яценко. За ред. М.М. Іжі, С.М. Хаджирадєвої. – Одеса, ОРІДУ НАДУ, 2007.Технологія прийняття управлінських рішень: Навч. посіб. / Крупник А. С., Линьов К. О., Рудік О. М. – К.: Вид-во Простір, 2007. – 138с.Титаренко Л. М., Ростіянов Б. Ю. Соціально-психологічні засади управлінської діяльності як стратегічні напрямки запобігання конфліктів: Навчально-методичний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Титаренко Л.М. Організаційний аспект управління стресами в конфліктних ситуаціях: Навчально-методичний посібник, 2008.Токакрчук О.Й. Теорія держави і права: Методичні вказівки до дисципліни, 2008.Устав территориальной громады города Одессы. Основные этапы создания / Под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С.Орловского. – Одесса: Хоббит плюс, 2007. – 160с.Харичков С.К., Андреева Н.Н., Купинец Л.Е. Экономика и экология: совместимость развития (мировой опыт и украинская перспектива). – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007. – 180с.Якубовський О.П. Магістерська робота в галузі знань «Державне управління». Вимоги до підготовки, оформлення та порядку її захисту: Навчально-методичний посібник. – Вид. 2-е доп. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007.Якубовський О.П. Кадрова політика та державна служба: програма та методичні рекомендації: Навчально-методичний комплекс, 2008.Шершньова З.Є., Оборська С.В. Антикризове управління підприємством: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 196с.


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка