Проектна діяльність на уроках світової літературиСкачати 109.09 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір109.09 Kb.

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Метод проектів уважають одним із найперспективніших методів навчання, що забезпечує умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Учні дійсно набувають досвіду наукової, пошукової, експериментальної роботи, а головне — самостійно обмірковують проблему, яку вони проектують. За висловленням Т. І. Рихлик: «Метод проектів дає змогу здобути необхідні для життя знання в синтезованому вигляді, що дуже важливо для адаптації молодої людини до оточення, яке постійно змінюється».
У разі застосування проектної технології вчителю відведено принципово нову роль. Він стає одним із членів проектно-дослідницького колективу і може брати на себе різноманітні соціальні ролі — джерела ідей, інформації, порадника. Учитель, як і учень, несе відповідальність за навчально-проектний результат. Це відповідає програмним вимогам — формується комунікативна компетентність. Водночас педагогічна функція викладача ускладнюється порівняно з авторитарною парадигмою, оскільки саме вчитель створює умови для розвитку й реалізації автономії учня, організації планомірного виконання завдання, а в кінці — презентації результату.

А для учня ця технологія дає змогу:

 • розширити зміст освіти для себе;

 • змінити своє ставлення до предмета;

 • навчитись визначати проблеми, шукати шляхи їх розв’язання;

 • морально, інтелектуально, творчо, організаційно зростати.

Суть проектної технології — стимулювати інтерес учнів до певної освітньої галузі, певних проблем, вчитись практичного застосування надбаних знань, розвивати уміння працювати з декількома джерелами інформації, правильно оформляти роботу з точки зору граматики. Ефективно вирішується освітнє завдання формування уміння розподіляти функції між членами групи, виховання відповідальності.

Учитель, по-перше, навчає, як працювати над повідомленням, виготовляє пам’ятку (див. додаток 1), як правильно опрацьовувати статтю {див. додаток 2), як правильно занотовувати основне. По-друге, діяльність будувати згідно алгоритму роботи вчителя — розробника проекту, алгоритму роботи учня над проектом. Це ефективні путівники в роботі над проектом.

На основі наукових джерел (І. Єрмакова, Є. Полай, Г. Сазоненко) проекти класифікують за основною діяльністю: дослідницькі, пошукові, творчі, рольові, прикладні, інформаційні. За кількістю учасників проекти є: індивідуальні, групові, парні. За тривалістю: нетривалі (2-6 год), середньої тривалості (тиждень-місяць), тривалі (місяць і більше).

Чітко сплановані етапи роботи над проектом організовують учасників.

Науковці виділяють таку послідовність роботи над проектом. 1. й етап. Вибір учителем або учнем теми проекту. Формування проблеми та дидактичної мети.

 2. й етап. Планування проекту., Ознайомлення учнів із загальною темою і провідною проблемою. Обміркування шляхів розв’язання проблеми. Визначення критеріїв оцінювання проектної діяльності учасника.

 3. й етап. Реалізація проекту. Складання плану роботи над проектом. Розподіл обов’язків щодо роботи. Самостійна робота учнів. Визначення джерел інформації. Консультації з учителем. Обробка інформації. Виготовлення освітнього продукту.

 4. й етап. Підсумок проекту. Оформлення результатів. Підготовка до презентації. Захист проектів. Аналіз успіхів і невдач.

Результати проектів можуть бути представлені (оформлені): відеофільмом, альбомом, бортжурналом, комп’ютерною газетою, альманахом, малюнком, віршем, емблемою, сценарієм свята та ін. Презентують (захищають) проект перед аудиторією (однокласники, батьки, засідання гуртка, людьми, що цікавляться цією проблемою). Проект не має стандартних обмежень ні в змісті, ні в оформленні.


Дослідницькі проекти мають чітку структуру: аналіз додаткових джерел + основне джерело + + узагальнення = науковій роботі (реферат). Творчі проекти не мають детально розробленої структури. Вони підпорядковуються кінцевому результату (газета, свято, сценарій). Інформаційні проекти мають такі структурні елементи: збір інформації, ознайомлення з нею зацікавленої особи, аналіз матеріалу = продукту.

Проекти можна створити на основі здібностей учнів (кожний обирає ту ділянку роботи, що добре виходить: малювання, поезія, розповідь, скрапбукінг та ін.). До проекту добирають: ілюстративний матеріал, тестовий матеріал, дизайн.

Критерії оцінювання проекту:


 • якість оформлення;

 • доступність оформлення;

 • інформаційна цінність;

 • практична цінність;

 • презентація (чіткість та доступність виступу, глибина знань із досліджуваної проблеми, артистизм, уміння зацікавити аудиторію, використання ІКТ).

Технологія створює умови для розвитку й реалізації автономії учня, організації планомірного виконання завдання, а в кінці — презентації результату. Для учня ця технологія дає змогу:

 • розширити зміст освіти для себе;

 • змінити своє ставлення до предмета;

 • навчитись визначати проблеми, шукати шляхи їх розв’язання;

 • морально, інтелектуально, творчо, організаційно зростати.

Якщо сьогодні стоїть завдання гуманізувати навчання, опираючись на особистісно зорієнтовані підходи, то кожен учитель повинен вивчити проектну діяльність як освітню технологію і застосовувати її в практиці.

і Проектна культура вчителя — запорука успіху

8 якісного результату.

Педагог, розробляючи урок, спирається на засадничі проблеми шкільного курсу світоової літератури, що у свою чергу передбачає звернення до глибинних питань. Так метод проектів дає можливість залучити учнів до розкриття базових ідей. Саме усвідомлення ідейного змісту твору (ідея-заклик, ідея-питання, ідея-ствердження, ідея-заперечення, головна думка твору, що хотів сказати автор) становить змістове наповнення життєтворчого проектування.

Кожний із запропонованих нижче проектів безпосередньо пов’язаний із літературним твором або з мистецтвом слова.

Проект «Гордість. Це гріх чи чеснота?» має морально-етичне спрямування, але основним залишається літературна компетенція. Колективний проект учнів 10 класу (див. додаток 5) «Книга — морська глибина...» має більш пошуково-дослідницький характер, але набуті вміння повідомляти, аналізувати, граматично оформляти застосовують практично (див. додаток № 3, 4).
ТЕМАТИКА ПРОЕКТІВ

(З ДОСВІДУ РОБОТИ М.О.ПАЩУК, УЧИТЕЛЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТОПОРІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ, РУЖИНСЬКИЙ Р-Н, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.)

ПРОЕКТ № 1

ЖИТТЯ КОЗАЦТВА НА ЗАПОРІЗЬКІЙ СІЧІ (7-й КЛАС)

Ключове питання. «Ніхто на усьому світі не відчував так глибоко свободи, рівності і братства...» (І. Ю. Рєпін)

Тематичні завдання

 1. Поетична характеристика козаків (Ю. П. Берест, Олександр Олесь, В. Д. Крищенко, Т. Г. Шевченко).

 2. Козацький кодекс. Який він? (Підручник історії, М. В. Гоголь, Інтернет)

 3. Відеофільм «На Січі» (колективний перегляд, відгук).

 4. Робота над картиною ї. Ю. Рєпіна «Козаки пишуть лист турецькому султану».

Рекомендована форма презентації: виховна година для учнів 5 кл.

ПРОЕКТ №2

Ж. БЕРН «П'ЯТНАДЦЯТИРІЧНИЙ КАПІТАН»

(6-й КЛАС)

Ключове питання. «Людина, як цегла: обпалюючись, вона стає твердою» (Б. Шоу).

Тематичні завдання

 1. Скласти схему (гроно) «Випробування Діка».

 2. Описати репродукцію картини І. К. Айвазовского «Дев’ятий вал».

 3. Відповісти на питання: «Як я готуюсь стати “капітаном”»?

 4. Розучити та виконати пісню з кінофільму «Діти капітана Гранта».

Рекомендована форма презентації: участь у концерті.

ПРОЕКТ № 3

Ж. ВЕРН «П'ЯТНАДЦЯТИРІЧНИЙ КАПІТАН»

(6-й КЛАС)

Ключове питання: «Знання — велика сила».Тематичні завдання

 1. Цілеспрямованість Діка Сенда.

 2. Улюблені науки Діка і мої предмети.

 3. Життя стане кращим, коли... (розмова з батьками).

 4. Чи змінилось моє ставлення до навчальних предметів після прочитання книги «П’ятнадцятирічний капітан»?

Рекомендована форма презентації: загальношкільна лінійка.

ПРОЕКТ № 4

ТВОРЧІСТЬ А. КОНАН ДОЙЛЯ (7-й КЛАС)

Ключове питання: «Знамениті літературні детективи».Тематичні завдання

 1. Детектив. Опрацювання статті словників (тлумачного, етимологічного, словника літературних термінів).

 2. З чого все починалось? Вивчення життєвого шляху автора.

 3. Що головне у творі «Собака Баскервілів»: злочин чи процес мислення? Дослідження тексту.

 4. Лист Конан Дойлю від молодих слідчих (творча робота).

Рекомендована форма презентації: випуск стінної газети.

ПРОЕКТ № 5.(ТИЖНЕВИЙ)

Е. ЗОЛЯ «КАР'ЄРА РУГОНІВ» (11-й КЛАС)

Ключове питання: «У письменницькій майстерні».Тематичні завдання

 1. Роль символів у романі «Кар’єра Ругонів».

 2. Візуальні образи в творі та їхнє значення (пейзаж, портрет, інтер’єр).

 3. Побудова асоціативного куща «Провідні ознаки творчості Е. Золя» за романом «Кар’єра Ругонів».

Рекомендована форма презентації: урок-літературний практикум.

ПРОЕКТ № б

А. КАМЮ «ЧУМА» (11-й КЛАС)

Ключове питання: «Соромно бути щасливому одному».

Тематичні завдання

 1. Людина пізнається в межовій ситуації. Це так?

 2. Справжнє щастя — дієвий гуманізм.

 3. Рівень гуманізму в нашому суспільстві (міні-дослідження).

 4. Смертна кара — це помста, покарання, вимір справедливості?

 5. Любов — найважливіша людська цінність.

Рекомендована форма презентації: лист екзистенціалістам.

ПРОЕКТ № 7

А. КАМЮ «ЧУМА» (11-й КЛАС)

Ключове питання: «Прояви «чуми» XXI століття». Тематичні завдання

 1. Бій із Чорнобилем.

 2. Наркоманія — хвороба віку.

 3. Ігроманія: легко потрапити, складно звільнитись.

 4. Українська «чума» — корупція.

Рекомендована форма презентації: альбом із використанням скрапбукінгу.

ПРОЕКТ № 8

МОЛЬЄР «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ»

Ключове питання: «Театр доби бароко діє»

Тематичні завдання

 1. ша група «Мистецтвознавці». Про театр Мольєра.

 2. га група «Костюмери». Інформація про стиль одягу періоду Середньовіччя.

 3. тя група «Актори». Театралізоване представлення уривків твору.

Рекомендована форма презентації: участь у Дні театру.

Кожен учитель має запам’ятати, що проект — це шість «П»: • проблема;

 • планування;

 • пошук інформації;

 • продукт;

 • презентація;

 • портфоліо.

То ж — творіть, вигадуйте, пробуйте.ВИСНОВКИ

Використовуючи проектну технологію в загальноосвітній школі, відчутно змінюється креативність як учня, так і вчителя. Помічаються зміни у мотивації до основної діяльності, формується ціннісно-смислова сфера свідомості, читацька та ораторська культура. Набуті знання та уміння школярі переносять в інші освітні галузі (захист проектів з екології, правознавства, позакласної роботи).ДОДАТОК 1

Пам'ятка для підготовки повідомлення

Повідомлення — це оформлений письмово, але призначений для усного оголошення виклад суті проблеми обговорення. 1. Визначити мету.

 2. Дібрати матеріал.

 3. Скомпонувати матеріал у логічній послідовності.

 4. Літературно обробити текст.

 5. Провести репетицію публічного виступу.

ДОДАТОК 2

Пам'ятка для написання статті

Стаття має містити такі елементи: 1. Постановка проблеми в загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями.

 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми.

 3. Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено цю статтю.

 4. Формування мети статті (постановка завдання).

 5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.

 6. Висновки з наведеного дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

ДОДАТОК З

Автор проекту: Дубовенко Ярослав, учень 7-го класу.

Тема навчального проекту. Гордість. Це гріх чи чеснота?

Мета проекту: формувати стійкий інтерес до самоосвітньої діяльності, до дослідження як наукового процесу; вчити працювати з декількома джерелами інформації, зі своїм «Я» в умовах нової соціальної перспективи

Проблемні питання проекту: «Добре чи погано бути гордим?»; «Як досягти успіху, будучи гордим?»

Матеріал для дослідження: навколишній світ, художня література, довідкова література.

Предметно-змістова галузь (інтеграція): світова та українська література,, українська мова.

Провідна діяльність автора: дослідницько-пошукова, творча.

Форма представлення результатів проекту: реферат з елементами власних суджень.

Тривалість проекту: місяць.

Форма презентації проекту: виступ перед учнями, вчителями, батьками.

Основні завдання проекту: сформувати правильне розуміння поняття «гордість» як моральної якості людини; створити повну цілісну картину розкриття порушеної проблеми в різних джерелах; вчити підпорядковувати основній змістовій лінії інформаційні матеріали, обробляти матеріал, тобто створювати «ієрархічне дерево» завдань проектної діяльності. Виробляти навички досліджувати, опитувати, аналізувати, робити висновки. Формувати мовні компетентності, морально-ціннісні якості, уміння займатись самоаналізом, самовдосконаленням; сприяти тому, щоби школяр усвідомив, що успіх у житті залежатиме від власного «Я».Очікувані результати:

 • збагачення знань з освітніх галузей (література, мова);

 • формування духовних підвалин школяра;

 • уміння застосовувати набуті навички, знання в практичній діяльності.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка