Проблемний семінар – одна з найефективніших колективних форм методичної роботиСторінка1/5
Дата конвертації10.09.2017
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3   4   5

Відділ освіти, молоді і спорту Чемеровецької районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет


Проблемний семінар –

одна з найефективніших колективних форм методичної роботи
Калуцька В.С.,sdc10360

заступник директора

з навчально-виховної роботи

Летавського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа I-III ступенів, ліцей»


img_1838
описание: img_5719

Калуцька В.С.

Проблемний семінар – одна з найефективніших колективних форм методичної роботи.

– Летава, 2014.


У посібнику розглядаються актуальні питання організації методичної роботи в школі, проблема підвищення ефективності методичної діяльності. Проблемний семінар розглядається як одна з найефективніших колективних форм методичної роботи в школі.

Посібник рекомендований керівникам шкіл загальноосвітніх навчальних закладів.

Рецензент – Проців Г.А., завідувачка методичним кабінетом відділу освіти Чемеровецької райдержадміністрації.

Адреса для листування:

 Хмельницька область

Чемеровецький район

С. Летава

Вул. Молодіжна 3

Тел. 9-85-23

Сайт: letavanvk.hmarka.net

j0229389j0229389

Передмоваj0229389

Методична робота в школі – це комплексний і творчий процес, якому притаманні свої закономірності, мета і завдання. Вона повинна розглядатись керівниками школи як один із важливих засобів управління навчально – виховним процесом і має бути побудована так, щоб пробуджувати у педагога інтерес до творчості, а не просто виконавчої діяльності, створювати атмосферу колективного творчого пошуку. Адже сьогодення вимагає творчого вчителя. А творчу особистість може навчити і виховати тільки творча особистість. До творчості спонукає вчителя сьогоднішній учень – розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Творчість учителя виявляється насамперед у прагненні й умінні постійно вдосконалювати свою майстерність, відкидати застарілі, знаходити нові, більш досконалі методи практичної реалізації вимог часу, творчо застосовувати надбання передового досвіду, досліджувати свою роботу й роботу колег.

Проблемний семінар – одна з найефективніших колективних форм методичної роботи. Він проводиться з метою знаходження розв’язання певної методичної проблеми, розвитку практичних навичок з проблем навчання й виховання.

Особливістю проблемного семінару є максимальна концентрація уваги учасників на обраній проблемі.

Така форма методичної роботи як проблемний семінар має інноваційний характер, спрямована на максимальну активізацію практичної діяльності вчителів, розширює можливості методичної роботи, робить її динамічною та творчою.


j0229389j0229389

Зміст


 1. Психолого-педагогічний проблемний семінар «Обдарована дитина:як її виявити та розвинути здібності?»

 2. Проблемний семінар «Активізація пізнавальної діяльності учнів: як її досягти?»

 3. Проблемний семінар «Як діагностувати навчальні досягнення учнів?»

 4. Проблемний семінар «Як розвинути пізнавальну самостійність і творчі здібності учнів на основі особистісно зорієнтованої системи навчання?»

 5. Проблемний семінар «Стратегія сучасного уроку: яка вона?»

.

Психолого - педагогічний проблемний семінар
«Обдарована дитина: як її виявити та розвинути здібності?»

j0229389j0229389


План

роботи проблемного семінару:
І. Навчання та розвиток обдарованих дітей.

Заступник директора з НВР


ІІ. Психологія дитячої обдарованості.

Шкільний психолог

ІІІ. Робота в групах.
Завдання для груп:

а) визначити сферу пошуку обдарованих дітей;

б) визначити професійні риси, необхідні вчителю для роботи з обдарованими дітьми;

в) форми, методи і прийоми роботи з обдарованими дітьми.
ІV. Контрольна робота для вчителя.
V. Тест.«Творчий потенціал вчителя».

VI. Тест визначення ступеня сформованості творчих здібностей.

VII. Тест «Не прогав вундеркінда».

VIII. Пам’ятки вчителю для роботи з обдарованими дітьми.

IX. Поради батькам, які виховують обдаровану дитину


j0229389
j0229389j0229389
Психологія дитячої обдарованості
За визначенням відомого дослідникафеномена обдарованості К.Текеса, соціальний та економічний прогрес нації, держави безпосередньо залежить від розв'язання проблем здібних і обдарованих дітей.

Відповідно до результатів каліфорнійського лонгітюду та інших спеціальних досліджень, більшість соціально-економічних і культурних цінностей створює невелика група людей, які мають низку якостей, насамперед інтелектуальних і креативних, що дають змогу визнати цих людей обдарованими.

В Україні указом Президента було затверджено «Програму роботи з обдарованою молоддю», метою якої є створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу українського народу, пошуку, підтримки та стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

В сучасній психології під словосполученням «обдарована дитина» розуміють певну винятковість, девіантність, відхилення, що виходить за межі загальної норми. За результатами різних досліджень, кількість таких дітей у загальній популяції може становити 1-2%. За тестами на виявлення загальної обдарованості чи творчих здібностей ці дані дещо вищі: талановита частина населення становить орієнтовно 20%.Обдаровані діти - це діти, які значно випереджають у розвитку однолітків та мають високий інтелектуальний і творчий потенціал, виявляють високі здібності у шкільному навчанні та в різних спеціальних видах діяльності.

Отже, обдарована дитина - це така дитина, яка вирізняється з-посеред однолітків яскравими, очевидними, а інколи видатними здібностями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) у певному виді діяльності.

У нашому підході до розробки системи пошуку «обдарованих» дітей ми спиралися на те, що незалежно від змісту, який вкладають у поняття «обдарованість»,
j0229389j0229389

а також методик її діагностики, існування цієї групи дітей мають визначати статистично.

Словосполученням «обдаровані діти» (обдарована дитина) позначають певну винятковість, відхилення від норми. Відповідно до закону розподілу випадкових величин Гаусса-Лапласа, чим вище ступінь відхилення, тим рідше воно трапляється. Відомо, що відсоток відхилень як убік обдарованості, так і вбік відсталості, константний. Тому з'являється можливість, використовуючи науковий підхід, що спирається на статистично-математичні методи обробки даних психологічних тестів, отримувати надійні та об'єктивні результати під час пошуку «обдарованих» дітей, на відміну від тих, які можна отримати емпіричними методами.

Концептуальні моделі, покладені в основу системи

пошуку обдарованих учнів

Сучасні дослідники виділяють чотири категорії дітей, яких можна назвати обдарованими: 1. це діти з високими показниками за спеціальними тестами інтелекту, високим рівнем 10 - Інтелектуальна обдарованість;

 2. діти з високим рівнем творчих здібностей - творча обдарованість;

 3. діти, що досягай значних успіхів у спеціальних галузях діяльності (юні музиканти, художники, математики, шахісти, спортсмени тощо) - спеціальна обдарованість;

 4. діти, які добре навчаються в школі - академічна обдарованість.

О.М.Матюшкін виділяє п'ять основних факторів, що становлять єдину інтегральну структуру обдарованості:

 1. Домінуюча роль пізнавальної мотивації.

 2. Дослідницька творча активність, яка виявляється у відкритті нового, постановці та розв'язанні проблем.

 3. Досягнення оригінальних методів розв'язання проблем.

 4. Можливість прогнозувати й передбачати. ;

 5. Здібність до створення ідеальних еталонів, які допомагають формуванню високих естетичних, моральних та інтелектуальних оцінок.

Вважають, що психологічна структура обдарованості практично збігається з основними структурними елементами, які характеризують творчість і творчий

j0229389j0229389
розвиток людини. Зовнішні прояви творчого розвитку різноманітні. У дитинстві вони насамперед виявляються у швидшому мовленнєвому та інтелектуальному розвитку, ранньому захопленні якимось видом діяльності (музика, малювання, читання, лічба тощо), допитливості та підвищеній дослідницькій активності.

Загальною характеристикою та структурним компонентом творчого потенціалу дитини є пізнавальні потреби. Саме пізнавальна потреба становить психологічну основу домінантності пізнавальної мотивації.

Домінуюча пізнавальна мотивація у творчо обдарованої дитини виявляється, як правило, у формі дослідницької, пошукової активності, високої синзетивності до визначення проблем на нижчих порогах до новизни стимулу, у відкритті нового у звичайному.

Пізнавальна мотивація та дослідницька активність виявляються у високій вибірковості дитини стосовно дослідження нового. Припускається, що саме вона становить основу розвитку спеціальних здібностей. Загальна дослідницька активність виявляється в обдарованої дитини як допитливість, що зазвичай має результатом набуття нових знань. Дуже важливо, що протилежний полюс розвитку дітей, які менше обдаровані, базується на домінуванні в них не пізнавальних, а «низьких» потреб у матеріальному добробуті, безпеці, спілкуванні, самоствердженні та престижі. Пізнавальна діяльність у них припиняється в міру задоволення цих потреб.

Проведені в різні роки світові психологічні дослідження на основі стандартних психометричних тестів показали також значну роль рівня інтелектуального розвитку в аспекті загальної обдарованості. Особливо виділяється група дітей із високим рівнем розвитку «загального інтелекту» у вигляді показників 10, більше 135-140 одиниць, які;можуть становити усього 1-2% від усієї вибірки, на якій відбувалося дослідження.

Рівень соціально значущих інтелектуальних досягнень цієї групи високообдарованих дітей може більш ніж у 30 разів перевищувати досягнення «звичайних» людей.

Тому раннє виявлення та підтримка учнів з показниками 10 більше 135-140 одиниць має Важливе соціально-економічне значення. У більшості наукових

j0229389j0229389
концепцій обдарованість і передумови її розвитку пов'язують із творчими можливостями і здібностями людини (її креативністю). Креативність може виявлятися в мисленні, спілкуванні, окремих видах діяльності. Вона може характеризувати особистість загалом і (або) окремі її здібності. Творчі можливості учня прямо і безпосередньо не пов'язані з його здатністю до навчання. Творчість може стимулюватися не стільки різноманіттям наявного знання, скільки здатністю сприймати нові ідеї, що суперечать стереотипам.

У психодіагностиці творчих можливостей людини відзначають роботи американського психолога Дж.Плфорда, який виділив два типи мислення: конвергентне (послідовне, логічне, односпрямоване) і дивергентне (альтернативне, яке відходить від логіки). Більшість психодіагностичних тестів креативності орієнтовані на виявлення здібностей людини до дивергентного мислення. Серед основоположників теорій та авторів тестів креативності для дітей найвідомішим у сучасній психології є Поль Торренс, що визначав креативність як природний процес, породжуваний сильною потребою людини у знятті напруження, що виникає в ситуації невизначеності або неоднозначності.

В основу нашого підходу покладено модель творчої обдарованості сучасного американського психолога Дж.Рензуллі, який вважає, що творчу обдарованість визначають три основних компоненти:

а) пізнавальна мотивація; б) досить високий рівень інтелектуального розвитку; в) здатність до творчості (креативність).

Принципово важливим є те, що Дж.Рензуллі пропонує вважати обдарованим не тільки того, хто за трьома основними компонентами перевершує однолітків, а й того, хто демонструє високий рівень хоча б за одним з них.

Отже, з'являється можливість, значно розширити контингент обдарованих порівняно з тим невеликим відсотком дітей, яких виявляють окремо за допомогою або тестів інтелекту, або тестів креативності, або тестів досягнень.
Контрольна робота

для вчителя
c:\users\валентина\desktop\sdc10363.jpg

j0229389j0229389
Визначити, які риси характерні для обдарованого учня:
1. а) знає відповіді

б) ставить запитання

2. а) цікавиться

б) допитливий

3. а) висловлює цікаві думки

б) «дикі» думки, ідеї

4. а) наполегливо працює

б) грається, але отримує високі бали, особливо з творчих завдань

5. а) відповідає

б) дискутує

6. а) слухає з цікавістю

б) емпатійний

7. а) легко вчиться

б) вчиться самостійно і наперед

8. а) потребує 6-8 повторень

б) 1-2 повторень достатньо

9. а) розуміє ідеї

б) «конструює» абстракції

10. а) проводить час з однолітками

б) більше до вподоби компанія дорослих

11. а) виконує домашні завдання

б) створює проекти

12. а) копіює

б) творить нове

13. а) любить школу

б) любить пізнавати

14. а) добре сприймає матеріал

б) інтенсивно досягає бажаного, налаштовуючи самого себеj0229389j0229389

15. а) запам’ятовує інформацію

б) використовує інформацію

16. а) має добру пам'ять

б) добре працює розум

17. а) любить послідовність

б) любить складність

18. а) готовий до дії, реагування, відповіді

б) уважно придивляється до життя і все помічає

19. а) задоволений своїми успіхами у навчанні

б) критично ставиться до себе й до інших

Тест

«Творчий потенціал вчителя»

c:\users\валентина\desktop\pic_1422.jpg


j0229389j0229389
1. Чи вважаєте ви, що навколишній світ можна поліпшити:

а) так; б) ні, він і так досить гарний; в) так, але тільки в дечому.

2. Чи вважаєте ви, що самі можете брати участь у значних змінах навколишнього світу:

а) так, у більшості випадків; б) ні; (і) так, у деяких випадках.

3.Чи вважаєте ви, що деякі з ваших ідей сприяли б прогресу в тій сфері діяльності, у якій ви працюєте (збираєтеся працювати):

а) так; б) так, за сприятливих обставин; в) лише деякою мірою.

4. Чи вважаєте ви, що в майбутньому гратимете настільки важливу роль, що зможете щось принципово змінити:

а) так, напевно; б) це малоймовірно; в) можливо.

5. Коли ви хочете розпочати якусь дію, чи думаєте ви, що виконаєте це:

а) так; б) часто думаєте, що не зумієте в) так, часто.

6. Чи хочете ви зайнятися справою, якої абсолютно не знаєте:

а) так, невідоме вас приваблює; б) невідоме вас не цікавить в) усе залежить від характеру цієї справи.

7. Вам доводиться займатися незнайомою вам справою. Чи хочеться вам бути досконалим:

а) так; б) задовольнитися тим, чого встигли домогтися;

в) так, але тільки якщо вам це подобається.

8. Якщо незнайома справа вам подобається, чи хочете ви знати про неї все:

а) так; б) ні, ви хочете навчитися тільки основного; в) ні, ви хочете тільки задовольнити свою цікавість.

9. Коли ви зазнаєте невдачі, то:

а) якийсь час виявляєте впертість, усупереч здоровому глузду; б) махнете рукою на цю витівку, тому що розумієте, що вона нереальна в) продовжуєте робити свою справу, навіть коли стає очевидним, що перешкоди нездоланні.

10. Як, на вашу думку, треба вибирати професію:

а) враховуючи свої можливості, перспективи; б) зважаючи на стабільність, значущість, потреби у професії; в) переваги професії.
j0229389j0229389

11. Подорожуючи, чи могли б ви легко орієнтуватися на маршруті, яким уже їздили:

а) так; б) ні, боїтеся заблукати; в) так, але тільки там, де вам сподобалося.

12. Одразу ж після якоїсь бесіди чи зможете ви згадати все, про що йшлося:

а) так, легко; б) всього згадати не зможете в) запам'ятовуєте тільки те, що вас цікавить.

13. Коли ви чуєте слово незнайомою мовою, можете повторити його по складах, без помилки, навіть не знаючи його значення:

а) так, легко; б) так, якщо це слово легко запам'ятати;

в) повторите, але не зовсім правильно.

14. У вільний час ви полюбляєте:

а) залишатися наодинці; б) бути в компанії; в) вам байдуже.

15. Ви займаєтесь якоюсь справою. Вирішуєте припинити це заняття тільки тоді, коли:
а) справу закінчено; б) ви більш - менш задоволені; в) вам ще не все вдалося зробити.

16. Коли ви самі:

а) Любите мріяти про абстрактне; б) за будь - яку ціну намагаєтеся знайти собі конкретне заняття; в) іноді любите помріяти про речі, пов'язані з вашою діяльністю.

17. Коли якась ідея захоплює вас, ви будете думати про неї:

а) незалежно, де і з ким ви; б) ви зможете робити це тільки наодинці; в) тільки там, де не буде шумно.
18. Коли ви обстоюєте якусь ідею:

а) можете відмовитися від неї, якщо вислухаєте переконливі аргументи опонентів; б) наполягатимете на своєму, які аргументи не вислухали б;

в) зміните свою думку, якщо опір виявиться надто сильним.


Тест

визначення ступеня сформованості творчих здібностей


c:\users\валентина\desktop\pic_1395.jpg

j0229389j0229389

Для визначення рівня сформованості творчих здібностей потрібно уважно прочитати наведені нижче пункти і проти кожного з них поставити слово "так", якщо твердження збігається з думкою про себе, або "ні", якщо не збігається. 
з/п 

Твердження

Так

Ні

1.

Як правило, я легко пристосовуюсь до людей, ідей і умов2.

Мені подобається розв'язувати типові, стандартні задачі3.

Мені здається, що я з більшим бажанням створював би чи конструював нове, ніж поліпшував чи удосконалював старе4.

У більшості випадків я дію самостійно, без допомоги та підказок друзів чи старших5.

Звичайно я обачливий, коли маю справу з колективом7.

Нерідко я стримувався від висування ідей, пропозицій, хоча мав їх8.

Мені часто вдається знайти нестандартні, оригінальні розв'язки задач9.

Мені подобається, коли відбувається швидка зміна різних видів діяльності 10.

Для мене характерне прагнення реалізувати одночасно кілька ідей, вирішувати разом кілька проблем11.

Нерідко я вступаю в суперечку з ровесниками або старшими12.

Як правило, я легко згоджуюсь і підкоряюсь колективній думці13.

У мене часто виникають оригінальні ідеї14.

Мені подобається виконувати роботу за розробленим планом, схемою, інструкцією15.

Я завжди охоче поширюю, пропагую нові ідеї 16.

Я буду виконувати роботу по-новому, хоча знаю, що мене можуть не зрозуміти товариші, старші17. 

Я звичайно працюю без суттєвих змін, відхилень від рекомендацій, що дають учителі, батьки 18. 

Мені нерідко доводилось виправдовувати свої дії інструкціями, правилами, рекомендаціями, авторитетами  19.

Мені подобається виконувати завдання дослідницького характеру20.

Я завжди відстоюю свою точку зору

j0229389j0229389
Інструкція з обробки даних анкетування: номери запитань анкети записуються у вигляді двох стовпчиків

У першому стовпчику за кожну відповідь "так" ставиться два бали, у другому 2 бали ставляться за відповідь "ні". Результати додаються. Ступінь сформованості творчих здібностей визначається так: 

3          1           11           12 

5          2           13           14 

8          4           15           17 

9          6           16           18 

10        7           19            20 
Якщо набрано від 

40 до 32 балів, то цей рівень дуже високий, 

32-26 - високий, 

26-12 - середній, 

2-6 - низький, 

6-0 - дуже низький.
Тест

«Не прогав вундеркінда»

d:\вс\калуцька в.с. - 1.3\фото\фото - 1\pic_0398.jpg

j0229389j0229389

Кожна дитина має свої, лише їй притаманні риси, які розпізнаються в ранньому віці, тому обов'язок батьків - виявити та розвинути приховані здібності та задатки. У цьому може допомогти такий тест. 

1. Ваша дитина навчилася рано, до шестирічного віку читати: 

· самостійно - 7 балів; 

· за допомогою когось - 5 балів. 

2. Читає багато книг, причому досить швидко - 2 бали

3. Сама або за допомогою когось зацікавилася словниками та енциклопедіями - 2 бали. 

4. Легко навчилася читати, але відчуває труднощі під час читання - 1 бал

5. Займається, за звичай, за зачиненими дверима, а друзів має старших за себе - 2 бали

6. Розмовляє зі старшими на рівних - 2 бали. 

7. Ставить багато різних каверзних запитань, інколи заганяючи дорослих у глухий кут - 2 бали

8. Має готові відповіді навіть на несподівані запитання - 1 бал

9. Іноді неуважна, але завжди вміє робити цікаві повідомлення (скажімо, після перегляду кінофільму, телепередачі чи спостереження за чим-небудь) - 2 бали. 

10. Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ, дає власну оцінку суспільним явищам - 1 бал. 

11. Одноманітні справи (миття посуду, легкі навчальні вправи, які не потребують особливих зусиль) викликають нудьгу - 1 бал

12. Чутлива до несправедливості, навіть якщо це не стосується її особисто - 2 бали. 

13. Має багатий словниковий запас і вміло застосовує під час спілкування різні терміни - 2 бали. 

14. Любить складні ігри ( шахи та ін.), які вимагають кмітливості - 1 бал. 

15. У ранньому віці цікавиться тим, що вивчають старшокласники - 1 бал. 

16. Любить різні заняття, причому хоче робити все самостійно - 2 бали. j0229389j0229389

17. Її цікавить Всесвіт, вона цікавиться питаннями давньої історії - 2 бали. 

18. У школі навчається без особливих зусиль, швидко схоплює матеріал та має власну думку з багатьох питань - 2 бали. 

19. Має розвинуте почуття сприймання музики, образотворчого мистецтва, навколишнього світу і в усьому знаходить гармонію - 2 бали. 


Ось і весь тест вашого "вундеркінда", якщо він таким є. А це залежить від того, скільки балів він отримає під час підрахунку. Потрібно врахувати, що об'єктивність тестування залежить від чітких відповідей на запитання. 

Якщо ви набрали від 10 до 13 - це свідчить про те, що ваша дитина має певні здібності, а тому вам необхідно потурбуватися про те, щоб організувати її навчання та спрямовувати розвиток її здібностей. Пам’ятки вчителю для роботи

з обдарованими дітьми
c:\users\валентина\desktop\pic_1430.jpg


j0229389j0229389
Обдарованість —це:
інтелектуальні здібності:

* пізнавальний процес;

* ерудиція;

* нестандартність мислення;

* здатність до абстрагування;

* діалектичне бачення;

* багата лексика;
творчий потенціал:

* ініціативність;

* оригінальність;

* цілеспрямованість;

* наполегливість;
* допитливість;

* самоаналіз;

* неординарність підходів;
психофізіологічні властивості:

* високий рівень національної свідомості, духовної культури;

* почуття відповідальності;

* активність;

* загальнолюдські риси;
світоглядні цінності:

* інтуїтивність;

* чуттєве сприйняття;

* природні потреби в розумовій праці;

* природні задатки.

j0229389j0229389

Особливості обдарованих дітей
1. Мають хорошу пам'ять, особливий світогляд, добре розвинуте абстрактне мислення.

2. У них добре розвинута свідомість, теоретичний спосіб мислення.

3. Дуже активні й завжди чимось зайняті. Вони прагнуть працювати більше за інших.

4. Ставлять високі вимоги до себе, у них добре розвинуте почуття справедливості, вони боляче сприймають суспільну несправедливість.

5. Наполегливі в досягненні результату в галузі, яка їх цікавить, для них характерний творчий пошук.

6. Хочуть учитись і досягають у навчанні значних успіхів. Навчання дає їм задоволення.

7. Завдяки численним умінням (класифікувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, планувати і прогнозувати, робити висновки) вони здатні краще за інших займатися самостійною діяльністю, особливо в галузі літератури, математики, проведенні дослідів, фенологічних спостережень.

8. Вміють критично оцінювати навколишню діяльність і прагнуть проникнути в суть речей і явищ, фантазувати.

9. Ставлять багато запитань і зацікавлені у позитивних відповідях на них.

10. Урок для обдарованих дітей особливо цікавий тоді, коли використовується дослідницький метод.

11. Із задоволенням виконують складні й довгострокові завдання.

12. Виявляють великий інтерес до читання, мають чималий словниковий запас.

13. Порівняно зі своїми ровесниками краще вміють розкривати взаємозв'язки між явищами і сутністю, індуктивно й дедуктивно мислити, маніпулювати логічними операціями, систематизувати, класифікувати й узагальнювати їх.

14. Мають почуття гумору, міцне здоров'я, життєрадісні, хоча зрідка стан здоров'я погіршується.

15. У них перебільшені почуття страху, емоційна залежність, незбалансованість порівняно з їхніми однолітками.
j0229389j0229389

16. Потребують значної уваги з боку педагогічних працівників. Для них важливі не тільки глибокі й міцні знання, а й практичні навички, які дитина може отримати у різних наукових товариствах.Соціально-психологічний портрет обдарованої дитини

Обдарованість дитини може проявлятися по-різному. У результаті досліджень науковцями виділено такі характерні особливості обдарованих дітей:


- Часто ''перескакують'' через послідовні етапи свого розвитку.
- Допитливість. Такі діти прагнуть до пізнання, дослідження навколишнього світу і не терплять жодних обмежень своїх досліджень .
- Самостійна дослідницька практика дитини. Це забезпечує можливість вивчати невідоме раніше.
- Логічне мислення.
- Добра пам’ять.
- Зацікавленість складними задачами, які не мають певного алгоритму розв’язування.
- Оригінальне мислення, здатність висувати несподівані ідеї, які відрізняють від банальних та широко відомих.
- Здатність до аналізу. Діти мають гнучке мислення, вміння асоціювати, знаходити аналогії, зв’язки між поняттями і процесами.
- Концентрована увага, вміння утримувати увагу при наявності перешкод на сприйняття інформації, вони буквально ''занурюються'' у своє заняття, якщо воно їм цікаве.
- Здатність до оцінки, рефлексивне ставлення до себе, впевненість в собі.
- Схильність до лідерства. Такі діти часто стають керівниками та організаторами в групових іграх та інших справах.
- Самостійність, сміливість брати на себе відповідальність.
- Адекватна конкурентність, яка стимулює інтерес до змагання з такими ж

j0229389j0229389

дітьми.
- Захоплення колекціонуванням, при цьому їхня мета - не приведення колекції в ідеальний порядок, а її реорганізація, систематизація на нових підставах.


- Великий словниковий запас, із задоволенням читають словники чи енциклопедії, придумують нові слова і поняття.
- Розвинене почуття гумору. Різноманітність інтересів.
 
Типи обдарованих учнів

1. Найкращий учень: усі його люблять, робить те, що йому кажуть і як; любить подобатися.


2. Бунтівник: сперечається, з ним важко спілкуватися, часто в нього виникає стан емоційно вольового напруження, коли щось загрожує досягненню його мети.
3. Підпільник: знає, що за обдарованість не платять, а навпаки вимагають, тому прагне не вистрибувати, а бути як усі.
4. Втікач: випадає з ліцейної системи, не може підлаштуватися до вимог ліцею, викладачів, майстрів виробничого навчання.
5. Двобічний: відстає або має вади фізичні; його розглядають як слабкого, не помічають обдарованості.
6. Цілеспрямований: незалежний, автономний, знає собі ціну, знає, чого хоче. Найкращий тип для розробки індивідуальної програми.
У кожного з цих типів свій стиль поведінки, свої потреби, своя система взаємин, свій емоційно-вольовий статус. Ось чому до кожного має бути індивідуальний підхід, як у школі, так і в сім'ї.

j0229389j0229389

Схема пошуку обдарованих дітей
описание: http://ruoord.kharkivosvita.net.ua/pic/1_6.jpg

j0229389j0229389
Розвиток творчих здібностей
http://ruoord.kharkivosvita.net.ua/pic/1_5.jpg


j0229389j0229389

Система роботи вчителя з розвитку творчої особистості

описание: http://ruoord.kharkivosvita.net.ua/pic/1_7.jpg

j0229389j0229389

Професійні риси, необхідні вчителю

для роботи з обдарованими дітьми
Учитель повинен:
1. Бути доброзичливим, чуйним, поважати право іншого бути не схожим на нього самого.

2. Знатися на психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.

3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.

4. Мати широке коло інтересів і вмінь.

5. Володіти почуттям гумору (але без схильності до сарказму).

6. Бути жвавим і активним.

7. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і постійного самовдосконалення.

8. Мати творчий нетрадиційний особистий світогляд.

9. Мати досить високу самооцінку, позитивну «Я-концепцію».

10. Бути емоційно стабільною людиною, тому що співпраця з обдарованою дитиною потребує великих емоційних витрат, а це - велике навантаження.

11. Мати здібність до індивідуалізації навчання.

12. Уміти модифікувати навчальні програми.

13. Бути готовим до виконання різноманітних додаткових обов'язків, пов'язаних з навчанням обдарованих дітей.

j0229389j0229389
Пам’ятка вчителю

для роботи з обдарованими дітьми
* Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо обдарованих, вразливих і чутливих до всього, що стосується їхнього «Я».

* Допомагайте обдарованим дітям виробити адекватну я-концепцію і самооцінку, розвивати емпатію.

* Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми.

* Дотримуйтеся порядку й дисципліни, обдаровані діти, як і всі інші, повинні знати межу допустимої поведінки.

* Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їх праця приносила користь.

* У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод, це активізує їхню роботу.

* Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного набуття знань.

* Привчайте обдарованих дітей працювати спільно, це допоможе їм легше адаптуватися до соціальних умов.

* Заохочуйте дітей, це стимулює їх.

* Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути здібності кожної дитини.
j0229389j0229389

Для успішної роботи

з обдарованими дітьми

вчителю необхідно:
1. Використовувати у своїй роботі систему пошуку обдарованих і талановитих дітей.

2. Виявляти здібності учнів за такими параметрами:

* характеристика уваги;

* особливості мислення;

* характеристика пам'яті;

* особливості темпераменту з урахуванням їх в організації навчальної діяльності.

3. Внести зміни до поурочних і тематичних планів, де передбачалась би цілеспрямована робота з кожною обдарованою дитиною.

4. Використовувати на уроках мотиваційні установки, які орієнтують учнів на навчання «хочу все знати», а не «хай мене навчать».

5. Використовувати на уроках самостійні творчі завдання, роботи пошукового характеру.

6. Поєднати навчальні знання з науковим пізнанням: науковим пошуком істини, експериментуванням, спостереженням у природі, синтезом і аналізом природних явищ.


Проблеми обдарованих дітей
1. Неприязнь до школи часто з'являється тому, що навчальна програма нудна і нецікава для обдарованої дитини. 

2. Обдарованим дітям подобаються складні ігри і нецікаві ті, якими захоплюються їхні ровесники, внаслідок чого дитина опиняється в ізоляції. 

3. Заглиблення у філософські проблеми: для обдарованих дітей є характерним замислюватися над такими явищами, як смерть, потойбічне життя, релігійні вірування набагато частіше, ніж для інших дітей. 
j0229389j0229389

4. Невідповідність між фізичним, інтелектуальним та соціальним розвитком - обдаровані діти частіше віддають перевагу спілкуванню з дітьми старшого віку. Через це їм важко бути лідерами - вони поступаються фізичним розвитком. 

5. Прагнення до досконалості - для обдарованих дітей характерна внутрішня потреба досконалості, вони не заспокоюються, доки не досягнуть бажаного. 

6. Почуття незадоволеності - вони критично ставляться до своїх досягнень, мають низьку самооцінку. 

7. Нереальні завдання, які вони часто ставлять перед собою, не маючи змоги виконати їх. 

8. Надмірна чутливість, вразливість, нетерплячість. 

9. Потреба в уважному ставленні дорослих. 

10. Зневага у ставленні до дітей, які стоять нижче від них в інтелектуальному розвитку. 

Принципи виховання обдарованих дітей
     Природовідповідність виховання - врахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей.

·     Гуманізація виховання - створення умов для формування кращих якостей та здібностей дитини, джерел її життєвих сил; повага до особистості. 

·     Демократизація виховання - сприйняття особистості виховання як вищої соціальної цінності, визначення його права на свободу, на розвиток здібностей і виявлення індивідуальності. 

·     Безперервність виховання - досягнення цілісності та наступності у вихованні, перетворення його у процес, що триває впродовж усього життя людини; формування цілісної та всебічно розвиненої особистості.

·     Диференціація та індивідуалізація виховного процесу - врахування рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку учнів, стимулювання активності, розкриття творчої індивідуальності кожного. 

·    
j0229389j0229389

Послідовність, систематичність і варіативність форм і методів виховання - свідомість, активність, самодіяльність і творча ініціатива учнів; готовність до життєвої адаптації в умовах ринкових відносин.

·     Інтегративність - єдність виховання школи, сім'ї, громадськості. 


Принципи педагогічної творчості вчителя, реалізація яких сприяє творчому розвитку особистості 

Принцип суб'єктивності навчання і виховання передбачає визнання слухача як суб'єкта педагогічної взаємодії, використання вчителем у процесі навчання і виховання переважно діалогічних форм комунікативної взаємодії із слухачем. 

Принцип діагностики передбачає побудову і корекцію навчально-виховного процесу на основі психолого-педагогічних діагностичних досліджень, а саме: оцінювання рівних розвитку творчих можливостей дітей і дитячих колективів, з якими педагог вступає у взаємодію. 

Принцип оптимальності. Оптимальною творчою педагогічною взаємодією педагога і вихованця вважаємо таку, яка забезпечує не тільки успішне засвоєння знань, умінь, навичок, а й позитивну динаміку розвитку творчих можливостей дітей в конкретних умовах педагогічної праці педагога. 

Принцип оптимальності передбачає роботу педагога з відбору таких дидактичних засобів, які відповідають рівню розвитку творчих можливостей більшості дітей, враховують рівень розвитку творчих можливостей меншості, а тому сприяють розвитку творчих можливостей. 

Принцип взаємозалежності відображає взаємозумовленість творчого особистісного розвитку суб'єктів взаємодії системи "педагог-вихованець"; відбиває взаємозалежність і взаємозумовленість творчої педагогічної праці вчителя і творчої навчальної діяльності дітей. 

Принцип фасілітації передбачає розуміння формування творчої особистості вихованця у навчально-виховному процесі як процес полегшення, сприяння творчій навчальній діяльності дитини, стимулювання його творчої

j0229389j0229389
активності. Це пов'язане з необхідністю створення на занятті, в позаурочній діяльності слухачів творчої атмосфери (співдружності, співтворчості, співробітництва), яка б сприяла розвитку мотивів творчої діяльності, надихала вихованців на творчість. 

Принцип креативності відображає необхідність виявлення можливостей змісту навчального матеріалу для посилення його орієнтації на формування творчої особистості дитини. При плануванні та організації взаємодії педагога і вихованця в процесі навчання зміст навчального матеріалу повинен максимально використовуватися для розвитку мотивів, характерологічних особливостей, творчих умінь і психологічних процесів, які мають провідне значення для творчої діяльності, і забезпечувати насамперед розвиток дивергентного мислення, умінь генерувати нові ідеї, знаходить нетрадиційні шляхи вирішення проблемних завдань. Реалізації принципу в практичній діяльності сприяє аналіз змісту навчального матеріалу з метою його креативного посилення, застосування навчальних і навчально-творчих задач, методів і прийомів стимулювання творчої активності учнів, використання завдань психологічної діагностики для розвитку творчих якостей особистості. 

Принцип доповнення передбачає посилення розвитку творчих можливостей дітей за рахунок реалізації додаткового змісту в організаційних формах навчально-пізнавальної діяльності. У практичній діяльності реалізація принципу означає введення таких додаткових курсів, які б компенсували прогалини в розвитку творчих умінь і психічних процесів, що сприяють успішній творчій діяльності людини і на розвиток яких об'єктивно не вистачає часу в процесі виконання державного компонента навчального плану. 

Принцип варіантності виражає необхідність подолання одноманітності змісту, форм, методів навчання. Для ефективності взаємодії у системі "педагог-вихованець" принцип варіантності має регулятивне значення, визначає мету та стратегію проектування педагогічної взаємодії. 

Принцип самоорганізації відображає особливості управління процесом формування творчої особистості дитини, які зумовлені особливостями

j0229389j0229389
управління нелінійними системами та орієнтують педагога на внутрішній вплив, на узгодження розвитку вихованця з власними тенденціями розвитку, а також на необхідність "збуджувати" та ініціювати творчу активність, при цьому управління повинно бути непомітним, мінімальним у своєму зовнішньому впливі й здійснюватися опосередкованими методами. Саме в цьому разі можна говорити не про управління, а про процеси самоуправління. 

Основні напрями виховання обдарованих дітей

1. Формування особистості. Виховання творчої особистості, здатної до діяльності в новій економічній ситуації, розвиток її обдарувань, талантів. 

2. Розвиток інтелекту. Розвиток пам'яті, мислення, спостережливості, уяви, уважності. Продовження розумової діяльності за межами заданої ситуації. 

3. Розвиток творчості. Здатність продукувати нові ідеї, гіпотези, знаходити нетрадиційні способи вирішення проблемних задач, виявляти при цьому оригінальність, винахідливість. 

4. Виховання духовності, загальнолюдської моралі. Ідеї добра, правди, краси, справедливості, совісті, людської гідності, патріотизму, любові, інших доброчинностей. 

j0229389j0229389
У роботі з обдарованими дітьми

використовуй сучасні технології

(форми, методи і прийоми навчання):

* метод співпраці і співтворчості;


* рейтинг;
* метод взаємоперевірки учнів;
* диференційоване навчання;
* різнорівневий індивідуальний підхід;
* застосування проблемно - пошукового методу, створення проблемних ситуацій;
* технологія навчання як дослідження;
* проектна технологія;
* технології формування творчої особистості;
* технологія «Створення ситуації успіху»;
* метод самостійного розв'язання розрахункових і логічних задач;
* застосування алгоритмів;
* використання імітаційних і неімітаційних ігор;
* лекційно - семінарська форма.


j0229389j0229389

 Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

1. Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.
2. Підкреслюй інтерес дітей до нового.
3. Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.
4. Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки. Ніколи не відкидай її.
5. Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.
6. Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багатоваріативні способи.
7. Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.
8. Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті.
9. Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість.
10. Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.
11. Розсіюй страх у талановитих дітей.
12. Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати.
13. Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.
14. Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з'являється в такий момент.
15. Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.
16. Розвивай критичне сприйняття дійсності.
17. Вчи доводити починання до логічного завершення.
18. Впливай особистим прикладом.
19. Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання

j0229389j0229389

підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.


20. Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.
21. Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.
22. Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації.
23. Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.
24. Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук.
25. Пам'ятай, що учень ''...це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити'' (К.Д.Ушинський).

j0229389j0229389

Аспекти психолого-педагогічної характеристики обдарованої дитини

1. Психофізіологічний аспект: 

·     фізичний розвиток; 

·     здоров'я; 

·     тип нервової системи; 

·     рухомість нервових процесів; 

·     загальний розумовий розвиток. 

2. Пізнавальний аспект:

·     інтелектуальне сприйняття;

·     концентрація уваги: 

а) самостійність мислення; 

б) спритність, швидкість міркувань; 

в) вдумливість, ґрунтовність осмислення; 

г) критичність та гнучкість мислення; 

д) узагальненість мислення; 

е) швидкість та міцність засвоєння знань; 

є) володіння операціями, прийомами розумової діяльності (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, класифікація, абстрагування); 

·     інтелектуально-творчі якості мислення: 

а) креативність; 

б) інтуїція, 

в) творче уявлення; 

г) дивергентність; 

д) оригінальність; 

е) асоціативність; 

є) інтелектуальна активність. 

3. Мотиваційний аспект: 

·     потреба в самоактуалізації; 

·     необхідність у творчості; 

·  j0229389j0229389

   інтелектуальна необхідність; 

·     пізнавальна спрямованість: 

·     мотив досягнення; 

·     потреба в лідерстві. 

4. Аспект стосунків:

·     спеціальні здібності;

·     незалежність особистості; 

·     вольові якості; 

·     комунікативні якості; 

·     організаційні якості; 

·     якості вихованості. 

5. Взаємодія у сім'ї, матеріально-побутові умови. 

Поради батькам, які виховують обдаровану дитину

c:\users\валентина\desktop\pic_0895.jpg


j0229389j0229389

Поради батькам, які виховують обдаровану дитину

Найперше - потрібно любити свою дитину. Приймати дитину такою, якою вона є, беручи участь у її розвитку, підтримуючи, а не нав'язуючи свої інтереси, давати дитині можливість вибору. Для розвитку творчого потенціалу, як показали дослідження, необхідна не лише адекватна оцінка сил дитини, але трішки завищена, зазнайкою вона не виросте, зате у неї буде запас сил та впевненість при невдачах, до яких треба готувати змалку.


Батьки повинні бути прикладом, адже дитина свідомо переймає вашу манеру говорити, ходити, працювати, відповідальності за доручену справу. Кожен батько повинен пам'ятати правило: ''Не зашкодь!'' Адже обдарована дитина більш чутлива, ранима, тому потрібно давати вільний час для того, щоб побути дитині на самоті, поміркувати, пофантазувати. За допомогою тренінгів дати їй можливість глибоко зрозуміти себе та інших. Дорослі часто батьки повинні радитися із психологом щодо виховання обдарованої дитини.
Батьки повинні завжди пам'ятати, що для обдарованої дитини творчість є життєвою необхідністю. Тому дитину потрібно готувати до спостережливості, наполегливості, формувати вміння доводити почату справу до кінця, працелюбність, вимогливість до себе, задоволення від процесу творчості, терпляче ставлення до критики, впевненості при невизначеності, гордості і почуття власної гідності, чулість до аналізу моральних проблем.
Батьки також повинні усвідомлювати, що надзвичайно велика роль у процесі формування особистості обдарованої дитини належить волі. Вольові риси є стрижневими рисами характеру, адже за наявності мети, яку особистість досягає в житті, долаючи перешкоди, є цілеспрямовуючим життя. Цілеспрямовані люди знаходять своє щастя в житті, вони вміють поставити перед собою чітку, реальну мету. Прагнення досягти своєї цілі робить людину рішучою та наполегливою. І.Павлов стверджував, що у вольової людини труднощі лише збільшують бажання реалізувати свою мрію. Вони вміють стримати себе, володіють терпінням, витримкою, вміють контролювати свої

j0229389j0229389

почуття за наявності перешкод. Ініціативність і творчість поєднані з наполегливістю, рішучістю та витримкою, допомагають обдарованим дітям самореалізуватися.


Отже, батьки покликані допомогти дитині відкрити її життєве покликання, реалізувати себе як особистість. Вони не мають права втратити обдаровану дитину, бо, втрачаючи талант, обдарування, здібність, вони втрачають майбутнє. Тому батьки повинні бути терплячими, безмежно вірити в дитину, тоді ця дитина виросте хорошою творчою людиною.
 

Поради батькам, які бажають

розвивати здібності своїх дітей
1. Не стримуйте розкриття потенційних можливостей психіки.
2. Уникайте однобокості в навчанні та вихованні.
3. Не позбавляйте дитину ігор, забав, казок, створюйте умови для виходу дитячої енергії, рухливості, емоційності.
4. Допомагайте дитині в задоволенні основних людських потреб (почуття безпеки, кохання, повага до себе і до оточуючих), тому що людина, енергія якої скована загальними потребами, проблемами, найменше спроможна досягти висот самовираження.
5. Залишайте дитину на самоті і дозволяйте їй займатися своїми справами. Пам'ятайте, якщо ви хочете своїй дитині добра, навчіть її обходитися без вас.
6. Підтримуйте здібності дитини до творчості і співчувайте у випадку невдачі, уникайте незадовільної оцінки творчих спроб дитини.
7. Будьте терпимими до ідей, поважайте допитливість, реагуйте на запитання дитини. Навчати потрібно не тому, що може сама дитина, а тому, що вона опанує з допомогою дорослого, показу, підказки.


j0229389j0229389

Поради Девіда Льюїса щодо розвитку

обдарованої дитини

1. Відповідайте на запитання дитини якомога терпляче і чесно. серйозні запитання дитини сприймайте серйозно.


2. Створіть у квартирі місце-вітрину, де дитина може виставляти свої роботи. не сваріть дитину за безлад у кімнаті під час її творчої роботи.
3. відведіть дитині кімнату чи куточок винятково для творчих занять.
4. Показуйте дитині, що ви любите її такою, якою вона є, а не за її досягнення.
5. Надавайте дитині можливість у виявленні турботи.
6. Допомагайте дитині будувати її плани та приймати рішення.
7. Показуйте дитині цікаві місця.
8. Допомагайте дитині нормально спілкуватися з дітьми, запрошуйте дітей до своєї оселі.
9. ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за інших дітей.
10. ніколи не карайте дитину приниженням.
11. Купуйте дитині книжки за її інтересами.
12. Привчайте дитину самостійно мислити.
13. Регулярно читайте дитині чи разом з нею.
14. Пробуджуйте уяву та фантазію дитини.
15. уважно ставтеся до потреб дитини.
16. Щодня знаходьте час, щоб побути з дитиною наодинці.
17. Дозволяйте дитині брати участь у плануванні сімейного бюджету.
18. Ніколи не сваріть дитину за невміння та помилки.
19. Хваліть дитину за навчальну ініціативу.
20. Учіть дитину вільно спілкуватися з дорослими.
21. У заняттях дитини знаходьте гідне похвали.
22. Спонукайте дитину вчитися вирішувати проблеми самостійно.


j0229389j0229389

23. Допомагайте дитині бути особистістю.


24. Розвивайте в дитині позитивне сприйняття її здібностей.
25. Ніколи не відмахуйтесь від невдач дитини.
26. Заохочуйте в дитині максимальну незалежність від дорослих.
27. Довіряйте дитині, майте віру в її здоровий глузд


Проблемний семінар

«Активізація пізнавальної діяльності учнів:

як її досягти?»

c:\users\валентина\desktop\pic_0899.jpg

j0229389j0229389
План

роботи проблемного семінару:

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка