Проблеми соціальної філософіїСкачати 50.91 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір50.91 Kb.
#13064

 1. ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
 1. Історія суспільства: співвідношення закономірності і хаосу (матеріального і духовного, природного і соціального)

 2. Історія як соціогенез і культуротворення

 3. Історія як діалог культур

 4. Філософія історії

 5. Проблема ідеології та суспільної психології в історії

 6. Проблема типологізації суспільно-історичного процесу

 7. Проблема детермінації і альтернативності в історичному процесі

 8. Рушійні сили історії (нації, народи, класи, особистості)

 9. Проблема самоорганізації суспільного життя

 10. Специфіка соціальних законів та можливості їх свідомого використання у діяльності людей

 11. Щодо проблеми багатоваріантності історичного руху

 12. Категорії загальне та особливе (цілісне та локальне, можливе та дійсне, єдине та багатоманітне) як вузлові пункти теорій історичного процесу

 13. Історична самосвідомість суспільства: як поняття та проблема

 14. Історичність людського буття

 15. Соціально-філософський аналіз кризових ситуацій в історії

 16. Філософія історії: теорія історичного процесу чи теорія історичного пізнання?

 17. Проблема відвідування історичної правди (чи можливо переосмислити історію?)

 18. Історія – філософія – політика (проблема співвідношення)

 19. Проблема напередвизначенності та альтернативності історичного руху

 20. Аналіз особистостей революційних перетворень в історії

 21. Співвідношення революції та еволюції в історичному розвитку

 22. Велика Французька революція як платформа революційних перетворень

 23. Роль особи в історії та соціальних перетвореннях

 24. Історична гносеологія

 25. Моральна відповідальність історика

 26. Сенс історії та завдання істориків

 27. Проблема відтворення історичної епохи як цілісності

 28. Волюнтаризм та фаталізм в історії

 29. Проблема суб’єкта в історії. Специфіка діяльності та закономірності співвідношення поколінь

 30. Проблема співіснування цивілізацій в сучасному світі

 31. Динаміка сучасного науково-технічного і соціально-екологічного розвитку

 32. Концепція історії у К. Ясперса

 33. Соціальна онтологія Д. Лукача

 34. Соціальне прогнозування

 35. Місце матеріального виробництва в житті суспільства

 36. Культура підприємництва: історичне становлення і суспільні проблеми

 37. Економічні реформи в сучасній Україні: мета, стан, дослідження та перспективи

 38. Проблема співвідношення економічного курсу та політики у суспільстві

 39. Економічне реформування суспільства у кризовому стані: закономірності та етапи перебудови

 40. Китайський досвід соціально-економічного реформування: за і проти

 41. Сучасна економічна ситуація в Україні: соціально-філософський аналіз перспектив розвитку матеріального виробництва

 42. Місце і роль сучасної держави в розвитку економічного виробництва країни

 43. Поняття монетарної системи керування економікою

 44. Знання та інформація як товар. Модель інформаційного ринку

 45. Сучасні цивілізаційні моделі розвитку

 46. Товарно-грошові відносини: історія і сучасність

 47. Соціалізм: народження теорії, історія і сучасність

 48. Ідеологія лібералізму: історія і сучасність

 49. Суспільне виробництво в Україні у сучасний період: проблеми та тенденції розвитку

 50. Індивідуальна власність і свобода

 51. Соціологія конфлікту та злагоди

 52. Ідея прогресу та його критеріїв в історії соціальної філософії

 53. Захід і Схід: соціально-економічні основи цивілізаційних систем

 54. Поняття цивілізації: історія, тенденції розвитку

 55. Цивілізація та культура

 56. Суспільні суперечності сучасного світу і моделювання майбутнього

 57. Політична система суспільства

 58. Політика як соціальний регулятор

 59. Політика і мораль. Проблеми формування політичної культури

 60. Політична культура як “суб’єкт” політики та її вплив на функціонування політичної системи

 61. Ідея демократії: історичні передумови та форми втілення

 62. Демократія в теорії і практиці

 63. Тоталітарні режими та особа

 64. Місце і роль держави в політичній системі. Регулятивні можливості держави

 65. Роль партій та громадських організацій в політичній системі суспільства

 66. Характеристика партійно-політичної палітри сучасної України

 67. Відношення “держава-особа” в сучасному суспільстві

 68. Громадянське суспільство та держава, їх характеристики

 69. Закон і право. Поняття “правової держави”

 70. Права людини та проблеми гуманізації суспільних відносин

 71. Моральна і правова регуляція: джерела, специфіка, можливості

 72. Роль і межі правового регулювання в соціальному житті

 73. Право і мораль. Співвідношення переконання та примусу на різних етапах розвитку

 74. Право і свобода людини

 75. Відповідальність як морально-філософська та юридична проблема

 76. Філософія права, її предмет, риси та характеристика

 77. Філософські проблеми вчення про державу і право

 78. Філософські категорії “міри” та “норми” та їх значення в процесі законотворчості

 79. Філософія права та Конституція правової держави

 80. Значення категорій “право” та “справедливість” в юридичній науці та розвитку суспільства і держави

 81. Філософія права та категорія “влади”

 82. Роль межі правового регулювання в соціальному житті

 83. Людина в системі науки про державу та право

 84. Аналіз духовно-психологічного стану сучасного українського суспільства

 85. Ідеологія як суспільний феномен: еволюція поглядів на ідеологію

 86. Соціальний ідеал і його роль в суспільстві

 87. Проблеми соціального управління

 88. Психологія культа. Роль особи в історії

 89. Соціальна структура суспільства. Маргінальні спільноти

 90. Особливості соціальної структури сучасного українського суспільства: проблеми та перспективи розвитку

 91. Колективна та індивідуальна форми ідентифікації (культурна, релігійна, соціально-групова, національна ідентифікація)

 92. Аналіз соціального феномену бюрократизму. Бюрократизм і бюрократія

 93. Бюрократія та інтелігенція: влада і розум (історія взаємовідносин та протистояння)

 94. Доля інтелігенції: історія та сучасність

 95. Місце інтелігенції в сучасному суспільстві

 96. Еліта як соціологічне поняття. Інтелігенція та еліта

 97. Нація як соціально-культурний феномен та етносоціальна спільність

 98. Самовизначення націй: історія питання та сучасність

 99. Національні проблеми в сучасних умовах: етнос і нація, нація і особа, питання колективної та індивідуальної ідентифікації

 100. Культура міжнаціонального спілкування

 101. Глобальні проблеми сучасної цивілізації і шляхи їх вирішення

 102. Проблеми сучасної загальноцивілізаційної ситуації (Україна в контексті цих проблем)

 103. Проблема війни та миру в історії філософії

 104. Людство в умовах екологічної кризи

 105. Екологія та майбутнє землі

 106. Проблема комплексного дослідження глобальних екологічних проблем


Скачати 50.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка