Проблема підліткової та дитячої злочинності в Україні та Кіровоградській області: реалії сьогоденняСторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.5 Mb.
#649
  1   2   3


Відділення: філософії та суспільствознавства

Секція: правознавства
ПРОБЛЕМА ПІДЛІТКОВОЇ ТА ДИТЯЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Роботу виконав:

Шило Ігор Ігорович

чень 11–В класу КЗ «НВО ЗОШ І–ІІІ ступенів, №25 ПМЛ, ЦПВ «Ліра» Кіровоградської

міської ради Кіровоградської області


Науковий керівник:

Федорова Марина Ігорівна,

вчитель історії та права КЗ «НВО ЗОШ І–ІІІ ступенів, №25 ПМЛ, ЦПВ «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Науковий консультант:

Зеленський Сергій Миколайович

доцент Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка кандидат юридичних наук


ТЕЗИ
Тема: Проблема підліткової та дитячої злочинності в Україні та Кіровоградській області: реалії сьогодення.

Роботу виконав: Шило Ігор Ігорович

учень 11–В класу Комунального закладу «Навчально–виховне об’єднання, ЗОШ І–ІІІ ступенів №25, природничо–математичний ліцей, Центр позашкільного виховання «Ліра», Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». Слухач секції правознавства Кіровоградської Малої Академії наук учнівської молоді.Науковий керівник: Федорова Марина Ігорівна

вчитель історії та права комунального закладу «Навчально-виховного об’єднання № 25, ЗОШ І–ІІІ ступенів, природничо-математичного ліцею, Центру позашкільного виховання «Ліра», Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, магістр історії та права.Науковий консультант: Зеленський Сергій Миколайович

доцент кафедри правознавства КДПУ ім.В. Винниченка, кандидат юридичних наукВ усі часи актуальною проблемою являється підліткова злочинність. Адже, проблема підліткової злочинності стоїть перед всім суспільством в цілому, бо підлітки – це діти, а діти – це майбутнє нашої країни.

У даній роботі ми намагалися дати оцінку сучасному стану підліткової злочинності у місті Кіровограді та області, порівняти її з ситуацією у нашій державі вцілому, крім того, нами було проведено широке соціологічне дослідження серед учнів 9−х класів, щодо їхнього ставлення до цього питання, результати дослідження опрацьовані та подані у вигляді діаграм та графіків у мультимедійній презентації–додатку до науково–пошукової роботи.

Цінність роботи полягає в тому, що основними джерелами для її написання слугували не широкодоступні данні, а матеріали зібрані відділенням Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області, соціальними педагогами, працівниками дитячої кімнати міліції та інших уповноважених органів.

Мета роботи полягає у вивченні факторів, що впливають на розвиток підліткової злочинності та вивчення стану злочинності серед неповнолітніх у Кіровоградській області.

В ході дослідження була висунута гіпотеза про те, що підлітки недостатньо проінформовані стосовно даної проблеми, але врахування соціальних чинників і якостей особистості, які визначають протиправну поведінку підлітків, соціальна пропаганда, може дати змогу ефективно впливати на міру їх прояву, а також здійснювати профілактичну діяльність, спрямовану на протидію злочинності серед підлітків. Ця гіпотеза підтвердилась частково.

У висновках подано рекомендації, хо до покращення ситуації профілактики дитячої та підліткової злочинності в Україні, враховуючи сучасний стан розвитку суспільства.

Робота вже має апробацію. Вона була представлена на розгляд директорів, заступників та соціальних педагогів шкіл міста та області у березні 2012 року на засіданні ініційованому начальником управління освіти Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Л. Д. Костенко. Супровідна презентація роботи, її текстовий варіант та рекомендації по презентації старшокласникам у загальноосвітніх навчальних закладах були розіслані у всі навчальні шаклади міста та області.ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПІДЛІТКОВА ЗЛОЧИННІСТЬ

1.1. Результати соціологічного дослідження «Проблеми злочинності серед підлітків»

1.2. Особистість неповнолітнього злочинця

1.3. Поняття підліткової злочинності та її особливості

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМА ПІДЛІТКОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ ТА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

2.1. .Причини підліткової злочинності в Україні. Заходи профілактики

2.2. Дитяча злочинність в Кіровоградській області.ВИСНОВКИ

Бібліографія

Додатки

ВСТУП

В усі часи актуальною проблемою являється підліткова злочинність. Адже вона стоїть перед всім суспільством в цілому, бо підлітки – це діти, а діти – це майбутнє нашої країни.

Варто відзначити, що підліткова злочинність в Україні активно прогресує: аналіз ситуації дає право цілком точно сказати, що відбувається «омолодження» злочинності неповнолітніх. Так, за даними МВС, значно зросла кримінальна активність 14–15–літніх підлітків. За даними статистики, 16–17–літніми здійснюється до 62% всіх злочинів [13]. За останні 10 років злочинність «помолодшала» в середньому на два–три роки. При цьому, як показує практика, прямої залежності між тим, чи законослухняна дитина з її соціальним статусом її сім’ї, фактично немає. Неповнолітніми злочинцями стають як діти з неблагополучних сімей, так і вихідці з зовні абсолютно благополучних, повних сімей [24]. Так як підліткова злочинність носить груповий характер, вона все більше втягує в своє коло нових учасників, а також характеризується підвищеною жорстокістю, цинізмом по відношенню до жертви.

Усе вищесказане свідчить про те, що боротьба з негативними явищами, правопорушеннями і злочинністю серед підлітків є на сьогоднішній день однією з актуальних проблем України, оскільки саме стан молодого покоління визначає спрямованість і темпи розвитку нашого суспільства на довгі роки вперед.

Об’єкт дослідження: злочинність як соціальне явище, неповнолітній злочинець.

Предмет дослідження: фактори, що впливають на розвиток підліткової злочинності, особливості підліткової злочинності в Україні та Кіровоградській області, відношення підлітків до злочинів та особливості профілактики деліквентної поведінки неповнолітніх.

Історіографія дослідження: За останні роки зроблено чимало досліджень психологами, соціологами, соціальними педагогами, науковцями з проблеми підліткової злочинності. Серед них варто відмітити доробки Ю. Абросімової [7], Ю. Антонян, В. Кондрашенко, А. Бандурка [9]. Проте, аналіз цих робіт показує, що існуюча практика профілактики не повністю вирішує задачі по попередженню девіантної поведінки підлітків. Серед праць, для яких характерний комплексний підхід до цієї проблематики, у першу чергу слід виділити роботи таких дослідників, як О. Ігнатов, М. Трофимов, І. Медицький [20], В. Лановенко, А Примаченок, К. Сперанський, Н. Юзікова, С. Пісоцька [23].

У роботі використовувались офіційні документи та статистичні звіти МВС України, розміщені на офіційному сайті, дані, отримані завдяки бесідам з малолітніми делінквентами, які перебували у школах соціальної реабілітації, утримувались у приймальниках–розподільниках для неповнолітніх або перебували на обліку у відділах кримінальної міліції у справах неповнолітніх (данні отримані від соціальних педагогів та психологів міста Кіровоград). Крім того, велику цінність для роботи становлять данні отримані з Листів від Кіровоградської обласної державної адміністрації №12-84/1-8 та №12-658/1-8 «Про надання інформації», в яких подані узагальнені дані по стану підліткової та дитячої злочинності в місті Кіровоград та області[13; 16 − 17; 20 −23;].

Важливим джерелом слугували дані, отримані в результаті опитування школярів НВО №25, які лягли в основу соціального проекту, представленого у даній роботі.

Мета даної роботи: визначити фактори, що впливають на розвиток підліткової злочинності та вивчення стану злочинності серед неповнолітніх в Україні та Кіровоградській області.

Завдання :

 • реалізувати соціальних проект серед учнів 9–х класів, що до проблеми підліткової злочинності, на основі отриманих данних зробити висновки про відношення школярів до поставленої проблеми;

 • дослідити особистість неповнолітнього злочинця;

 • дати визначення поняттю підліткової злочинності. Визначити її особливості;

 • визначити фактори, що вливають на злочинність малолітніх та неповнолітніх осіб;

 • дати характеристику стану злочинності серед неповнолітніх в Україні та Кіровоградській області за 2011–2012 роки;

 • розробити рекомендації, що до покращення профілактики підліткової злочинності.

Поставлені в роботі мета та завдання реалізуються за допомогою емпіричного дослідження (порівняння, вимірювання статистичних даних, різної літератури, поглядів науковців, соціологів, представників правоохоронних органів), аналізу, синтезу, використовується метод опитування у формі анкетування.

Новизна дослідження полягає у аналізі інформації за 2011 – 2012 роки, щодо кількості злочинів скоєних в Кіровоградській області за згаданий період, відповідальності, яка настала за їх вчинення та профілактика злочинності за поточний період. Узагальненої роботи з цього питання до даного моменту не було зроблено. Оригінальність роботи полягає в створенні статистичних графіків та діаграм, проведені анкетування серед молоді та створенні соціального проекту на основі дослідження, який покликаний формувати правосвідомість підростаючого покоління, їх бажання дотримуватися законів, вести здоровий спосіб життя.

Практичне значення: роботи полягає в можливості використовувати її як пропагандистський проект для учнів загальноосвітніх шкіл, студентства, а також як інформаційний проект для вчителів правознавства, соціальних педагогів, завучів шкіл з навчально–виховної роботи, директорів навчальних закладів. Інформація зібрана і опрацьована в дослідженні має цінність для соціальних служб, працівників міліції і громадського загалу.
РОЗДІЛ 1.

ПІДЛІТКОВА ЗЛОЧИННІСТЬ
1.1. Результати соціологічного дослідження «Проблеми злочинності серед підлітків»
В ході проведеного соціологічного дослідження, отримано результати, які дають змогу оцінити сучасні погляди підлітків на дану проблему. В опитуванні взяли участь 34 респонденти, які є учнями 9–х класів Комунального закладу «Навчально–виховне об’єднання, ЗОШ І–ІІІ ступенів №25, природничо-математичний ліцей, Центр позашкільного виховання «Ліра», Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

Метою дослідження було проведення аналізу сучасного стану злочинності серед підлітків, вивчення особливостей злочинності підлітків та мотиваційних чинників скоєння злочинів, пошук можливостей практичного вирішення даної проблеми і визначення ставлення школярів до цієї проблеми. Дослідження було проведено одним з методів опитування – шляхом анкетування «Додаток 1».В результаті проведеного дослідження та опрацювання отриманих даних, нами були зроблені наступні висновки:

 • 92% підлітків вважають проблему злочинності серед неповнолітніх актуальною, і цікавляться цим питанням «Додаток 1 А»;

 • 79% опитаних вважають, що найчастіше підлітки скоюють злочини середньої тяжкості «Додаток 1 Б»;

 • 67% впевнені, що наявна інформація про підліткову злочинність не відповідає дійсності, багато злочинів з різних причин не враховані в офіційній статистиці «Додаток 1 В»;

 • Серед основних причин вчинення злочинів неповнолітніми, опитані не можуть визначитися з основними їх погляди розділилися між впливом оточення і масової культури – 33%, та соціальною несправедливістю та бідністю – 23%. Трохи менше опитаних вважає причиною злочинів особисті риси характеру неповнолітнього – 21% «Додаток 1 Г».

 • Значна кількість опитаних не цікавляться минулим совїх друзів, – 37% не знають чи є серед їх знайомих, люди,що вчиняли злочини, а 21% повідомили, що вони мають друзів серед неповнолітніх злочинців «Додаток 1 Е»;

 • Опитані неповнолітні не прослідковують чіткої залежності між злочинністю та рівнем освіти особи. Таку позицію займає 58% опитаних «Додаток 1 Є»;

 • 29% респондентів, визнали що зданті скоїти злочин, 46% не змогли визначитися з цим питанням, що свідчить про не достатню правову свідомість молодого покоління; на підтвердження цього факту ожна навести відповіді учнів, що до того, чи можна виправдати злочин, – 42% впевнені, що можна «Додаток 1 И»;

 • Школярі вважають, що методи боротьби із підлітковою злочинністю в нашій державі існують, але на практиці не діють, таку думку висловили 42% опитаних «Додаток 1 І»;

 • 87% учнів впевнені, що шляхом соціальної пропаганди можна попередити підліткову злочинність в Україні «Додаток 1 Ї».

Таким чином, опитування показало зацікавленість школярів проблемою дитячої та підліткової злочинності, але разом з тим було виявлено схильність значної частини підлітків до вчинення правопорушень, наявність в їхньому оточенні людей, з кримінальним минулим, існування впевненості у тому, що протиправне діяння можна виправдати. Хвилює і визначення опитуваними причин, які впливають на вчинення неповнолітніми злочинів, − більшість впевнені, що це прорахунки державної політики, вина батьків, оточення, школи, і дуже невеликий відсоток учнів покладають відповідальність і на себе. Хоча більшість респондентів і показали негативне ставлення до злочинності, розуміння необхідності дотримання законів і правопорядку, засудження аморального, не здорового способу життя, однак ця більшість не є визначальною, що змушує замислитися над тим в якому суспільстві ми живемо, і над потребою працювати над тим, щоб сформувати в ньому правильні цінності та ідеали.
1.2. Особистість неповнолітнього злочинця
Неповнолітній порушник закону — особливий, найбільш важкий об'єкт виховання та перевиховання. Справа в тому, що такий неповнолітній найчастіше обтяжений уже вкоріненими негативними поглядами, судженнями, негативними звичками та формами поведінки. Зазвичай він грубо протидіє позитивному впливу, зводячи між собою та вихователем психологічний бар'єр недовіри, відчуження і навіть ворожості. Зруйнувати цей бар'єр – значить створити позитивні передумови для подальшого психологічного впливу [20, с. 121].

Виправлення та перевиховання – творчий процес цілеспрямованого позитивного впливу на розум, волю та почуття неповнолітнього. Застосування тих самих прийомів, методів, шаблонів, що й до дорослих правопорушників, неприпустимі і можуть нанести тільки шкоду.

Сучасна наука виділяє два основних етапи формування особистості. По-перше, підлітковий вік – період розвитку дітей від 11–12 до 15 років. По–друге, ранній (або молодший) юнацький вік – приблизно від 15 до 18 років.

Підлітковий вік – це період інтенсивного формування особистості, збагачення її моральних та інтелектуальних якостей, глибокої зміни психічної діяльності, удосконалення та перебудови організму. Це вік першого дійсно самостійного вчинку, перших відповідальних рішень, першої серйозної дружби. Але це також і вік, коли проявляються недбале відношення до суспільних вимог, брутальність до старших, цинізм, замкнутість, упертість. Підлітковий вік, мабуть, самий суперечливий і динамічний період у житті людини [9, с. 214].

Підлітковий вік визначають як перехідний. Це не випадково, тому що підліток – людина, яка перебуває в стані переходу від дитинства до дорослості, від незрілості до зрілості. Тому в її поведінці виявляється суперечливість і нестійкість, різкі коливання від наївно–дитячих вчинків до серйозно мотивованих дій. Звідси її особлива схильність до різного роду впливів, у тому числі й таких, які повертають із правильного шляху й служать причиною серйозних помилок і відхилень від суспільної моралі, призводять до моральних зривів і падінь особистості [10, с. 28].

Для підліткового періоду характерні роздвоєність, суперечливість тверджень і висновків, яскраво виражене намагання відмежуватися від усього дитячого, відсутність авторитету віку, відраза до необґрунтованих заборон і та ін.

Прагнення стати дорослим — одна з характерних рис підлітка, яка впливає на його відношення до старших і на його поведінку, і це зрозуміло — майбутні можливості пов'язані з ним особисто вже сьогодні. А тому об'єктом міркувань підлітка стають «дорослі» проблеми: вибір професії, відношення до громадських організацій, держави, відношення до протилежної статі, визначення свого місця як серед однолітків, так і серед дорослих і та ін. [20, с. 88].

Якщо до 11—12 років безперечним критерієм істини був авторитет вихователя, батьків, то з початком перехідного віку підліток намагається мати власний погляд. Він критично ставиться до міркувань дорослих. Підліток одержує велику кількість інформації, але він ще не має припустимого погляду з цілого ряду питань про суспільні явища і норми.

Для того, щоб правильно пояснити деякі особливості психології та поведінки підлітка, необхідно враховувати специфіку фізичного розвитку цього віку.

Підлітковий вік — це період бурхливого розвитку організму. У ці роки відбувається різке збільшення росту й ваги людини, зростає його м’язова сила, зміцнюється кісткова та м'язова система, удосконалюється серцевий і легеневий апарат. Підліток починає дозрівати в статевому відношенні. Зазначені процеси впливають на активність підлітка, на його емоційність і психологію відносин. Наприклад, у підлітка з'являється така риса, як свідомість своєї сили, почуття гордості нею, прагнення вихвалятися та продемонструвати її [10, с.31].

Ці особливості впливають на психологію підлітка, його поведінку. Мотиви діяльності людей цього віку часто носять характер афекту, емоційних спалахів. Лінія поведінки нестійка, вчинки нерідко неконтрольовані свідомістю (імпульсивні), дії часто ненавмисні і необдумані.

Виховуючи підростаюче покоління, необхідно формувати почуття відповідальності, самоконтролю, уміння оцінювати свої вчинки та дії з позицій суспільних інтересів. Відповідальність у будь–якій її формі — і моральній, і правовій — пов'язана з дотриманням конкретних правил. Відповідальна поведінка — це саме система таких дій і вчинків, які засновані на неухильному дотриманні правил і норм поведінки. Якщо ж людина відступає від цих правил і норм, діє всупереч їхнім вимогам — у наявності безвідповідальне поводження. Притягнення до відповідальності й відбувається за здійснення безвідповідальних вчинків. Воно здійснюється для того, щоб прищепити навички відповідальної поведінки, а також попередити можливі порушення правил поведінки з боку інших осіб [9, с. 214] .

Найбільш гострою формою відповідальності є кримінальна відповідальність. Вона встановлюється за вчинення злочинної дії або за бездіяльність. А це значить, що особа відповідає в кримінальному порядку лише в тому випадку, якщо вона винна у вчиненні дій, передбачених кримінальним законом. Кримінальна відповідальність, таким чином, є одним зі способів охорони інтересів суспільства і його членів від злочинних посягань. Виражається вона в осуді злочинця від імені держави і в застосуванні до нього судом установленого законом покарання [24].

Відповідно до закону кримінальній відповідальності підлягають лише особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. Як виключення допускається кримінальна відповідальність із 14 років за вчинення окремих, найбільш тяжких злочинів [3]. Таким чином, мінімальний вік щодо кримінальної відповідальності співпадає зі старшим підлітковим і раннім юнацьким віком. Він і є тим віковим порогом, переступивши який, неповнолітній здобуває нову правову якість — стає особою, відповідальною з позицій кримінального закону [2.1].

Кримінальна відповідальність і покарання — взаємозалежні поняття. Якщо кримінальна відповідальність — вимога певної поведінки, то кримінальне покарання — це особливий державний примус, який застосовується за порушення цієї вимоги. Факт застосування кримінального покарання означає, що держава виражає негативне відношення до порушника закону, а його поведінку визнає безвідповідальною. Отже, кримінальне покарання виступає як державно-правова негативна оцінка рівня відповідальності особистості і її поведінки.

Застосовуючи до осіб, які вчинили злочин, ті або інші види покарань, переслідується принаймні дві основні цілі. По–перше, втримати самого злочинця від вчинення злочину в майбутньому і тим самим виключити його повторення. По-друге, застерегти від такого роду дій інших членів суспільства.

Сучасний кримінальний закон визнає сам факт неповноліття чинником, який пом'якшує відповідальність. Він ставить за обов'язок суду найбільш уважно та обережно підходити до призначення покарання неповнолітнім, широко використати умовний осуд, обирати більш м'яку міру покарання з передбачених законом. Суду також надано право відносно осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, вирішувати питання про застосування примусових заходів виховного характеру замість кримінального покарання. Таке рішення суд приймає лише тоді, коли визначить, що вчинений злочин не являє собою великої суспільної небезпеки, а сам неповнолітній може бути виправлений та перевихований за допомогою примусових заходів виховного характеру [3, 7, 13].

Кримінальне покарання неповнолітнього, як й іншої особи, завжди пов'язане з певними обмеженнями, позбавленнями та стражданнями. За вироком суду винний втрачає певні блага — права, майно, свободу і т. ін. Особливі переживання у підлітка і юнака викликають розлучення з рідними та родичами, ізоляція від колективу товаришів і, нарешті, сам факт публічного осуду. Серед неповнолітніх не буває байдужих до покарання. Хоча можна спостерігати випадки, коли неповнолітній на суді намагається хизуватися своєю сміливістю. Але часто після винесення вироку наступають депресія, відчай [22]. Кримінальне покарання — суворий та надзвичайний захід. Він нерідко залишається негативним, довготривалим відбитком у душі людини, приносить страждання не тільки винному, але й близьким йому людям, важко переживається педагогами та вихователями неповнолітнього. І все таки ця міра необхідна. Саме вона затверджує почуття відповідальності, виховує вміння протистояти негативним впливам, виробляє здатність діяти за правовими та моральними принципами, допомагає сформуватися міцному характеру.

Неповнолітній відповідає за скоєні дії та вчинки. Суд притягує до кримінальної відповідальності підлітка або юнака не за те, що в його психології є ті або інші погляди або моральні риси, а за те, що ці риси втілилися в діяння, небезпечне для суспільства, для оточуючих людей, тобто за злочин [23, с. 49] .

При визначенні міри відповідальності неповнолітньому враховується, таким чином, не тільки сама особистість, а й характер вчиненого злочину. У цьому, безсумнівно, знаходить вираження моральна сутність покарання. Відповідність злочину й покарання — так можна визначити зв'язок між мірою відповідальності та мірою (шкідливістю) вчиненого.

Каталог: uploads -> editor -> 3389 -> 126092
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
editor -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
126092 -> Тестові завдання з української мови пояснювальна записка
126092 -> Газета навчально-виховногооб'єднання№25
126092 -> Шкідливі звички в житті людини
126092 -> В. О. Сухомлинський Учительська праця це постійний, невтомний пошук свого найкращого уроку, постійний біг за синьою птицею своєї професії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка