Про затвердження переліку n 1 наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітСторінка1/3
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 червня 1999 року N 1-05/7
Про затвердження переліку N 1 наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановою Вищої атестаційної комісії України

 від 11 квітня 2001 року N 7-05/4
Відповідно до постанови президії ВАК України від 13.01.99 р. N 1-02/1 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", враховуючи п. 7 постанови президії ВАК України від 10.02.99 р. N 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію", а також на підставі рекомендацій експертних рад президія Вищої атестаційної комісії України постановляє:
1. Затвердити Перелік N 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (додається).
2. Вважати такими, що втратили чинність, постанови президії ВАК України "Про затвердження переліків наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт" від 22.05.97 р. N 1а/5; від 26.06.97 р. N 1а/6; від 11.09.97 р. N 2/7; від 25.06.98 р. N 1.
3. Вважати, що статті, надруковані протягом 1997 - 1999 рр. у виданнях, які були включені в переліки ВАК України, що втратили чинність згідно з п. 2 цієї постанови, та матеріали, які до 1 вересня 1999 р. були прийняті редакціями цих наукових фахових видань, після їх опублікування зараховуються ВАК України при розгляді дисертацій.
 

Додаток


до постанови президії ВАК України

від 9 червня 1999 р. N 1-05/7 
Перелік N 1

наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Фізико-математичні науки

ЖУРНАЛИ
1. Акустичний вісник (Інститут гідромеханіки НАНУ) (акустика, механіка).
2. Відбір і обробка інформації (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ) (інформатика).
3. Вопросы атомной науки и техники (Харківський фізико-технічний інститут) (фізика).
4. Геофизический журнал (Інститут геофізики НАНУ) (геофізика).
5. Доповіді НАН України.
6. Журнал фізичних досліджень (Львівський державний університет імені Івана Франка) (фізика).
7. Інформаційні технології і системи (Інститут інформаційної інфраструктури, м. Львів) (інформатика).
8. Известия вузов. Радиоэлектроника (НТУУ "КШ") (радіофізика).
9. Космічна наука і технологія (НАНУ, НКА України) (астрономія, геофізика).
10. Кибернетика и системный анализ (Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор).
11. Кинематика и физика небесних тел (Головна астрономічна обсерваторія НАНУ) (астрономія, геофізика, дистанційні аерокосмічні дослідження).
12. Математичні методи та фізико-механічні поля (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка) (математика, механіка, інформатика).
13. Математическая физика, анализ, геометрия (ФТІН ім. Б. І. Вєркіна НАНУ) (математика).
14. Математичні студії (Львівський державний університет імені Івана Франка) (математика).
15. Математические машины и системы (Інститут проблем математичних машин та систем НАНУ) (математичне моделювання та обчислювальні методи, математичне та програмне забезпечення окислювальних машин і систем).
16. Металофізика та новітні технології (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАНУ) (фізика).
17. Морской гидрофизический журнал (Морський гідрофізичний інститут НАНУ) (геофізика, гідромеханіка).
18. Нелінійні коливання (Інститут математики НАНУ) (математика, механіка).
19. Прикладна гідромеханіка (Інститут гідромеханіки НАНУ) (механіка, геофізика).
20. Прикладная механика (Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка) (механіка).
21. Проблемы управления и информатики (Інститут космічних досліджень НАНУ та НКА України) (інформатика, обчислювальна математика, варіаційне числення та теорія оптимального керування, дослідження операцій та теорія ігор).
22. Радиоэлектроника и информатика (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки).
23. Радиофизика и радиоастрономия (Радіоастрономічний інститут НАНУ) (астрономія, радіофізика)
24. Теоретична і експериментальна хімія (Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАНУ) (фізика).
25. Теорія ймовірностей та математична статистика (Київський університет імені Тараса Шевченка) (математика).
26. Теория случайных процессов (Інститут прикладної математики і механіки НАНУ) (математика).
27. Термоелектрика (Інститут термоелектрики НАНУ) (фізика).
28. Український математичний журнал (Інститут математики НАНУ) (математика, теоретична механіка, інформатика).
29. Український фізичний журнал (Інститут теоретичної фізики НАНУ) (фізика).
30. Фізико-хімічна механіка матеріалів (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка) (механіка).
31. Физика и техника высоких давлений (Донецький фізико-технічний інститут НАНУ) (фізика).
32. Физика низких температур (ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАНУ) (фізика).
33. Фізика конденсованих систем (Condensed Matter Physics) (Інститут фізики конденсованих систем) (фізика).
34. Фізика живого (Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук") (біофізика).
35. Функціональні матеріали (Інститут монокристалів НАНУ) (фізика).
36. Odessa Astronomical Pablikations (Одеський державний університет).
37. Methods of Functional Analysis and Topology (Інститут математики НАНУ) (математика).
38. Journal of Nonlinear Mathematical Physics Інститут математики НАНУ) (фізика, математика).
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" (математика, фізика приладів, елементів і систем, інформатика).
2. Вісник Дніпропетровського державного університету.
3. Вісник Донецького університету.
4. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. (Серії фізико-математичні науки; математика і механіка).
5. Вісник Львівського державного університету.
6. Вісник Одеського державного університету (математика, механіка, фізика).
7. Вісник Прикарпатського університету (фізика).
8. Вісник Сумського державного університету (фізика).
9. Вісник Харківського університету. (Серія: математика, прикладна математика, механіка).
10. Вісник Черкаського університету (фізика)
11. Волинський математичний вісник (математика, інформатика).
12. Динамические системы (Сімферопольський державний університет).
13. Електронна мікроскопія та міцність матеріалів (Інститут проблем міцності НАН України) (механіка, фізика твердого тіла).
14. Збірник наукових праць Інституту математики НАН України (Інститут математики НАНУ без співзасновників) (математика).
15. Пункт 15 розділу "Збірники наукових праць" виключено
 (згідно з постановою Вищої атестаційної

 комісії України від 11.04.2001 р. N 7-05/4)


16. Кібернетика та обчислювальна техніка (Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ) (інформатика).
17. Механіка твердого тіла (Інститут прикладної математики і механіки НАНУ) (механіка).
18. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки (фізика).
19. Науковий вісник Ужгородського державного університету (фізика).
20. Науковий вісник Чернівецького державного університету (математика, інформатика, фізика).
21. Нелінійні граничні задачі (Інститут прикладної математики і механіки НАНУ) (математика). 
22. Обчислювальна та прикладна математика (Київський університет імені Тараса Шевченка) (математика, інформатика).
23. Праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту (Держкомгідромет) (геофізика).
24. Проблеми Чорнобиля (Міжгалузевий науково-технічний центр "Укриття" НАНУ).
25. Проблеми Чорнобильської зони відчуження (Адміністрація Чорнобильської зони).
26. Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАНУ) (інформатика).
27. Радиофизика и электроника (Інститут радіофізики і електроніки НАНУ) (радіофізика).
28. Радіотехніка (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки) (радіофізика).
29. Теоретическая и прикладная механика (Донецький державний університет) (математика, механіка).
30. Теория оптимальних решений (Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ) (інформатика).
31. Технология и конструирование в электронной аппаратуре (Одеський державний політехнічний університет) (фізика приладів, елементів і систем).
32. Труди Фізико-технічного інституту низьких температур ім. С. І. Вєркіна НАН України (математика, фізика)
33. Труды Института прикладной математики и механики (математика, механіка, інформатика).
34. Управляющие системы и машины (Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАНУ) (інформатика).
35. Ученые записки Симферопольского государственного университета (математика, фізика).
36. Физика аэродисперсных систем (Одеський державний університет) (фізика).
37. Фізика конденсованих високомолекулярних систем (Рівненський державний педагогічний інститут) (фізика).
38. Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка (Інститут фізики напівпровідників НАНУ) (фізика).
39. Фізичний збірник (Наукове товариство імені Т. Шевченка у Львові) (фізика).
40. Фотоэлектроника (Одеський державний університет) (фізика).
41. Хімія, фізика і технологія поверхні (Інститут хімії поверхні НАНУ) (фізика).
42. Ядерная и радиационная безопасность (Одеський державний політехнічний університет) (фізика).
43. Cybernetics and computing technology (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та Міносвіти) (інформатика).
Хімічні науки

ЖУРНАЛИ
1. Вопросы химии и химической технологии (Український державний хіміко-технологічний університет).
2. Геологія і геохімія горючих копалин (Інститут геології та геохімії горючих копалин НАНУ).
3. Доповіді НАН України.
4. Композиционные и полимерные материалы (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАНУ).
5. Теоретическая и экспериментальная химия (Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАНУ).
6. Украинский биохимический журнал (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ).
7. Украинский химический журнал (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України).
8. Фармацевтичний журнал.
9. Фізико-хімічна механіка матеріалів (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ).
10. Функціональні матеріали (Інститут монокристалів НАН України).
11. Хімія і технологія води.
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Донецького університету.
2. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
3. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Хімія.
4. Вісник Львівського державного університету імені Івана Франка.
5. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Хімія.
6. Вісник Харківського державного університету.
7. Геохімія і рудоутворення (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ).
8. Науковий вісник Ужгородського державного університету.
9. Наукові записки. Серія: Хімія. (Тернопільський державний педагогічний університет).
10. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Неорганічна хімія.
11. Научные труды (Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії).
12. Праці Наукового товариства ім. Шевченка (м. Львів).
13. Фізіологічне активні речовини (Інститут органічної хімії НАНУ).
14. Хімія, технологія речовин та їх застосування (Державний університет "Львівська політехніка").
15. Хімія, фізика і технологія поверхні (Інститут хімії поверхні НАНУ).
16. Ученые записки Симферопольского государственного университета.
Біологічні науки

ЖУРНАЛИ
1. Аграрний вісник Причорномор'я (Одеський сільськогосподарський інститут).
2. Архив клинической и экспериментальной медицини (Донецький державний медичний університет).
3. Біологічний вісник (Харківський державний університет).
4. Биополимеры и клетка (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України).
5. Вестник зоологии (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАНУ)
6. Вісник аграрної науки.
7. Вісник гігієни і епідеміології (Донецький державний медичний університет).
8. Вісник морфології (Вінницький державний медичний університет).
9. Гидробиологический журнал (Інститут гідробіології НАНУ).
10. Доповіді НАН України.
11. Експериментальна і клінічна медицина (Харківський державний медичний університет).
12. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (Львівський державний медичний університет).
13. Ендокринологія (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. Комісаренка АМН України).
14. Захист рослин (Інститут захисту рослин),
15. Известия Харьковского энтомологического общества.
16. Імунологія та алергологія (Інститут урології та нефрології АМН України).
17. Космічна наука і технологія (НКА України).
18. Львівський медичний часопис (ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA) (Львівський державний медичний університет).
19. Медична хімія (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ).
20. Мікробіологічний журнал (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАНУ).
21. Нейрофизиология (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України).
22. Онкологія (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України).
23. Питання біоіндикації та екології (Запорізький державний університет).
24. Проблемы криобиологии (Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАНУ).
25. Рибне господарство (Інститут рибного господарства УААН).
26. Садівництво (Інститут садівництва УААН).
27. Современные проблемы токсикологии (Інститут екогігієни та токсикології).
28. Таврический медико-биологический вестник (Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського, м. Сімферополь).
29. Украинский биохимический журнал (Інститут біохімії ім. О. І. Палладіна НАНУ)
30. Український ботанічний журнал (Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ).
31. Український радіологічний журнал (Харківський НДІВ медичної радіології).
32. Ученые записки Симферопольского государственного университета
33. Физиология и биохимия культурных растений (Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ)
34. Фізіологічний журнал (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України).
35. Фізіолого-біохімічна оцінка дії техногенних факторів та рослин (Львівський університет ім. І. Франка).
36. Фотобіологія та фотомедицина (Харківський державний університет).
37. Цитология и генетика (Інститут клітинної біології і генетики НАНУ).
38. Экспериментальная онкология (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України).
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики (Луганський державний медичний університет).
2. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.
3. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Біологія і екологія.
4. Вісник Донецького державного університету.
5. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія.
6. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Інтродукція та збереження рослинного різноманіття.
7. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій.
8. Вісник Луганського державного педагогічного університету. Серія: Біологічні науки.
9. Вісник Одеського державного університету.
10. Вісник Харківського державного університету.
11. Гематологія і переливання крові (Київський НДІ гематології та переливання крові).
12. Екологія моря (Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАНУ).
13. Науковий вісник Національного аграрного університету.
14. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету.
15. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація зони відчуження).
16. Праці наукового товариства імені Тараса Шевченка.
17. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології (Луганський державний медичний університет)
18. Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Кримський медичний університет ім. С. І. Георгієвського, м. Сімферополь).
19. Труды Никитского ботанического сада.
Геологічні науки

ЖУРНАЛИ
1. Геологический журнал (Інститут геологічних наук НАНУ).
2. Геотехнічна механіка (Інститут геотехнічної механіки НАНУ).
3. Геофизический журнал (Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАНУ).
4. Геохімія і рудоутворення (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ).
5. Доповіді НАН України.
6. Коштовне та декоративне каміння (Гемологічний центр Міністерства фінансів України).
7. Минералогический журнал (Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ).
8. Мінеральні ресурси України (Держкомгеології України).
9. Нафтова і газова промисловість (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу).
10. Тектоніка і стратиграфія (Інститут геологічних наук НАНУ).
11. Уголь Украины (Міністерство вугільної промисловості України).
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми геології, географії та екології (видавництво "Навчальна книга").
2. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Геологія і географія.
3. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Геологія.
4. Вісник Львівського державного університету. Серія: Геологія.
5. Вісник Харківського державного університету.
6. Геологія і геохімія горючих копалин (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАНУ).
7. Збірник наукових праць Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу.
8. Мінералогічний збірник (Львівський державний університет ім. І. Франка).
9. Питання розвитку газової промисловості (Укр НДІГаз, м. Харків).
10. Праці наукового товариства ім. Тараса Шевченка (м. Львів).
11. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація Чорнобильської зони відчуження).
Технічні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Авіаційно-космічна техніка і технологія (Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського).
2. Автоматизация процессов и управление (Севастопольський державний технічний університет).
3. Автоматизация судовых технических средств (Одеська державна морська академія).
4. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні (Державний університет "Львівська політехніка").
5. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки).
6. Автомобільний транспорт (Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет).
7. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво (Український транспортний університет).
8. Аграрний вісник Причорномор'я.
9. Адаптивні системи автоматичного управління (Національний технічний університет України "КПІ").
10. Адгезия расплавов и пайка материалов (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ).
11. Безпека дорожнього руху (Міністерство внутрішніх справ України).
12. Будівельні конструкції (Державний НДІ будівельних конструкцій, м. Київ).
13. Вестник Харьковского государственного политехнического университета.
14. Вимірювальна техніка та метрологія (Державний університет "Львівська політехніка").
15. Виноградарство и виноделие (Інститут винограду і вина "Магарач").
16. Високі технології в машинобудуванні (Харківський державний політехнічний університет).
17. Відбір і обробка інформації (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАНУ, м. Львів).
18. Вісник аграрної науки Причорномор'я (Миколаївський державний сільськогосподарський інститут).
19. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: "Інформаційні системи та мережі".
20. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: "Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології".
21. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика".
22. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Автоматика, вимірювання та керування.
23. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи.
24. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація.
25. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів.
26. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні.
27. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи та мережі".
28. Вісник Дніпропетровського університету "Ракетно-космічна техніка".
29. Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури.
30. Вісник Київського міжнародного університету цивільної авіації.
31. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Математика, механіка.
32. Вісник Одеського державного морського університету.
33. Вісник Приазовського державного технічного університету.
34. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.
35. Вісник Севастопольського державного технічного університету.
36. Вісник Українського транспортного університету.
37. Вісник Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету.
38. Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов (Харківський авіаційний інститут ім. Жуковського).
39. Гідравліка і гідротехніка (Український транспортний університет).
40. Гідромеханіка (Інститут гідромеханіки НАНУ).
41. Гірнича електромеханіка та автоматика (Національна гірнича академія України).
42. Гірничі, будівельні, дорожні і меліоративні машини (Київський національний технічний університет будівництва і архітектури).
43. Двигуни внутрішнього згоряння (Харківський державний політехнічний університет),
44. Динаміка і міцність машин (Харківський державний політехнічний університет).
45. Електромашинобудування та електрообладнання (Одеський державний політехнічний університет).
46. Електроніка та зв'язок (Національний технічний університет України "КПІ" та Київський військовий інститут управління та зв'язку).
47. Захист інформації (Київський міжнародний університет цивільної авіації).
48. Захист металургійних машин від поломок (Приазовський державний технічний університет).
49. Защитные покрытия на металлах (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України).
50. Збагачення корисних копалин (Національна гірнича академія).
51. Збірник "Вестник НТУУ "КПИ", серія "Машиностроение", м. Київ.
52. Збірник наукових праць ВАТ "Науково-дослідний і проектний інститут по збагаченню та агломерації руд - Механобрчормет", м. Кривий Ріг.
53. Збірник наукових праць Донбаського гірничо-металургійного інституту, м. Алчевськ.
54. Збірник пакових праць Донецького державного технічного університету. Серія: Електротехніка і енергетика.
55. Збірник наукових праць Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України.
56. Збірник наукових праць Київського інституту залізничного транспорту.
57. Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету.
58. Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського інституту.
59. Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту, м. Кривий Ріг.
60. Збірник наукових праць Національної академії оборони України.
61. Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького.
62. Збірник наукових праць Національної гірничої академії.
63. Збірник наукових праць Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво.
64. Збірник наукових праць Севастопольського інституту ядерної енергії та промисловості.
65. Збірник наукових праць Українського державного морського технічного університету ім. адм. Макарова, м. Миколаїв.
66. Збірник наукових праць Українського зонального науково-дослідного і проектного інституту цивільного будівництва, м. Київ.
67. Збірник наукових праць Української державної академії зв'язку, м. Одеса.
68. Збірник наукових праць УкрНДІвогнетривів.
69. Збірник наукових праць Харківської державної академії залізничного транспорту.
70. Збірник наукових праць Центрального НДІ Збройних Сил України.
71. Информатика, электроника, связь (Севастопольський державний технічний університет).
72. Коммунальное хозяйство городов (Харківська державна академія міського господарства).
73. Комп'ютерні технології друкарства (Українська академія друкарства, м. Львів).
74. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість (Український державний лісотехнічний університет).
75. Математичне моделювання (Дніпродзержинський державний технічний університет).
76. Математичне моделювання в інженерних та економічних задачах транспорту. Серія: Транспорт (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту).
77. Меліорація і ватне господарство (Інститут гідротехніки і меліорації УААН).
78. Металургія (Запорізька державна інженерна академія).
79. Механізація сільськогосподарського виробництва (Кримський державний аграрний університет, м. Сімферополь).
80. Механізація сільськогосподарського виробництва (Національний аграрний університет).
81. Моделювання та інформаційні технології (Інститут проблем моделювання в енергетиці НАНУ, м. Київ).
82. Нагруженность и прочность подвижного состава. Серія; Транспорт (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту). 83. Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем (Донбаська державна машинобудівна академія).
84. Науковий вісник будівництва (Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури).
85. Науковий вісник Національного аграрного університету.
86. Наукові нотатки (Луцький державний технічний університет).
87. Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація.
88. Наукові праці Одеської державної академії харчових технологій.
89. Наукові праці Українського державного університету харчових технологій.
90. Проблеми Чорнобильської зони відчуження.
91. Науково-технічний збірник Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України.
92. Обладнання та технології харчових виробництв (Донецький державний університет економіки і торгівлі).
93. Опір матеріалів та твердого деформівного тіла (Київський національний технічний університет будівництва і архітектури).
94. Оптимизация производственных процессов (Севастопольський державний технічний університет).
95. Открытые информационные и компьютерные итегрированные технологии (Харківський авіаційний інститут ім. М. Є. Жуковського).
9б. Питання електрифікації сільського господарства (Харківський державний технічний університет сільського господарства).
97. Поліграфія і видавнича справа (Українська академія друкарства, м. Львів).
98. Праці Інституту електродинаміки НАН України.
99. Праці Таврійської державної агротехнічної академії.
100. Праці Українського інституту скла.
101. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій (Дніпропетровський державний університет).
102. Проблеми охорони праці в Україні (Національний НДІ охорони праці, м. Київ).
103. Проблеми створення нових машин і технологій (Кременчуцький державний політехнічний інститут).
104. Проблемы информатизации и управления (Київський міжнародний університет цивільної авіації).
105. Проблемы машиностроения (Інститут проблем машинобудування НАН України)
106. Проблемы системного подхода в экономике (Київський міжнародний університет цивільної авіації).
107. Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обгрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі (Харківська державна академія технології та організації харчування).
108. Прогресивні технології те системи машинобудування (Донецький державний технічний університет).
109. Радиотехника (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки).
110. Резание и инструмент в технологических системах (Харківський державний політехнічний університет).
111. Ресурсосберегающие технологии в транспортном и гидротехническом строительстве (Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту).
112. Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу).
113. Сборник трудов ННОХИМ (Державний науково-дослідний та проектний інститут основної хімії Мінпромполітики України).
114. Системи обробки інформації (Харківський військовий університет).
115. Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки (Дніпропетровський державний університет).
116. Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів (Український транспортний університет).
117. Системні технології (Державна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ).
118. Сільськогосподарські машини (Луцький державний технічний університет).
119. Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах (Державний Макіївський НДІ з безпеки робіт у гірничій промисловості).
120. Строительное производство (НДІ будівельного виробництва, м. Київ).
121. Строительство, материаловедение, машиностроение (Придніпровська державна академія будівництва і архітектури).
122. Судовые энергетические установки (Одеська державна морська академія).
123. Сучасні проблеми архітектури та містобудування (Київський національний технічний університет будівництва і архітектури).
124. Теоретична електротехніка (Львівський державний університет ім. Івана Франка).
125. Теоретичні основи будівництва (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури).
126. Теорія і практика процесів. Подрібнення, розділення, змішування і ущільнення (Одеська державна морська академія).
127. Теплові режими та охолодження радіоелектронної апаратури (Науково-дослідний інститут "Шторм" Мінпромполітики України).
128. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України (Український НДІ по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва).
129. Тракторная энергетика в растениеводстве (Харківський державний технічний університет сільського господарства).
130. Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні (Донбаська державна машинобудівна академія).
131. Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии (Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАНУ). 
132. Харчова промисловість (Український державний університет харчових технологій).
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка