Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентівСкачати 413.31 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір413.31 Kb.
1   2   3   4

3.5. Характеристика вогнищ ураження та особливості проведення деконтамінації в залежності від класу ХРБ.


При застосуванні ХРБ існують деякі важливі, специфічні відмінності у терміновості, ефективності та необхідності проведення деконтамінації. Інформація, що наведена нижче, окреслює різницю у вимогах до деконтамінації за кожним класом ХРБ.

3.5.1.Хімічні чинники.


Територія, що забруднена СДОР в небезпечних для життя людей концентраціях є зоною хімічного зараження (ЗХЗ). Її розміри визначаються кількістю СДОР, їх фізико-хімічними та токсичними властивостями, метеорологічними умовами (швидкість вітру, вологість повітря), характером місцевості (рельєф, забудови).

Територія, в межах якої внаслідок НС виникли масові ураження людей, сільськогосподарських тварин та культурних рослин, є вогнищем хімічного ураження (ВХУ).

В медико-тактичному відношенні ВХУ характеризується:

- раптовістю, швидкістю та масовістю виникнення уражень;

- зараженням зовнішнього середовища;

- значною кількістю тяжких уражень;

- наявністю комбінованих уражень: інтоксикація СДОР + опік, інтоксикація СДОР + травма, інтоксикація СДОР + опік + травма).

ВХУ в залежності від тривалості зараженння місцевості та часу дії СДОР розподіляються на:

- ВХУ нестійкими швидкодіючими СДОР (аміак, акрилонітрил, бензол, гідразин, метилізоціанат, синильна кислота, сірководень, сірковуглець, хлор, чадний газ та інші);

- ВХУ нестійкими повільнодіючими СДОР (бромистий метил, гексахлоран, метанол, фосген, хлорпікрин та інші);

- ВХУ стійкими швидкодіючими СДОР (анілін, азотна кислота, сірчана кислота, фурфурол, деякі фосфорорганічні сполуки та інші);

- ВХУ стійкими повільнодіючими СДОР (тетраетилсвинець, дихлоретан, чотирьоххлористий вуглець та інші ).ВХУ в залежності від СДОР


Термін уражаючої дії

Період формування санітарних втрат серед населення

Стійкі швидкодіючі СДОР

Більше 1 години

Хвилини – десятки хвилин

Стійкі повільнодіючі СДОР

Більше 1 години

Години – десятки годин

Нестійкі швидкодіючі СДОР

Хвилини – десятки хвилин

Хвилини – десятки хвилин

Нестійкі повільнодіючі СДОР

Хвилини – десятки хвилин

Години – десятки годин

1). Особливостями ВХУ швидкодіючими СДОР є:

- одномоментне (за хвилини, десятки хвилин) ураження значної кількості людей;

- швидкий розвиток інтоксикації, з переважною кількістю тяжких уражень; - дефіцит часу для зміни існуючої організації роботи в лікувально-профілактичних закладах та її адаптації відповідно до ситуації, що склалась;

- необхідність надання медичної допомоги у ВХУ (само- та взаємодопомога) і на етапах медичної евакуації в максимально стислі строки;

- швидка евакуація постраждалих з ВХУ "за один рейс".

2). Особливостями ВХУ повільнодіючими СДОР є:

- поступове формування санітарних втрат серед населення протягом декількох годин;

- наявність деякого резерву часу для корегування роботи лікувально-профілактичних закладів з урахуванням ситуації, що склалась;

- необхідність проведення заходів з активного виявлення постраждалих серед населення;

- евакуація постраждалих з ВХУ здійснюється по мірі їх виявлення.

Викид в оточуюче середовище повільнодіючих СДОР призводить до так званих “повзучих аварій”, до тривалого забруднення оточуючого середовища.

3). Особливостями ВХУ стійкими СДОР є:

- більше години зберігається небезпека ураження;

- небезпека ураження деякий час зберігається і після виходу з вогнища за рахунок десорбції СДОР з одягу, або внаслідок контакту з контамінованим транспортом, майном;

- необхідність проведення деконтамінації всіх контамінованих;

- встановлення режиму роботи персоналу в засобах захисту з врахуванням температури оточуючого середовища, роботи, що виконується;

- організація режиму роботи лікувально-профілактичних закладів повинна передбачати особливості прийому, сортування, деконтамінації і надання медичної допомоги при масовому надходженні постраждалих із ВХУ;

- особовому складу рятувальних команд, направлених у вогнище ураження стійкими СДОР, видається антидот (при його наявності для конкретного виду СДОР).
Можливі санітарні втрати серед населення у ВХУ залежать від:

- щільності населення на території ВХУ;

- характеристики СДОР і його розповсюдження;

- ступеню захищеності населення і своєчасності оповіщення про наявну загрозу;

- метеорологічних умов.

Існує п'ять ключових вимог, які необхідно пам’ятати про контамінацію СДОР:

- деконтамінація СДОР набагато більш терміновий процес, ніж деконтамінація постраждалих внаслідок дії радіоактивних чинників і біологічних агентів;

- найважливіша особливість деконтамінації СДОР полягає в тому, що вона повинна розпочинатись через декілька хвилин після застосування хімічної речовини, в цей термін вона найбільш ефективна і зволікання (навіть на хвилини) в проведенні деконтамінації постраждалого зменшує її ефективність;

- деконтамінація найбільш показана при застосуванні рідинних та аерозольних форм СДОР;

- деконтамінацію СДОР має проводити спеціально навчений персонал, оснащений персональними засобами захисту та обладнанням;

- якщо контамінованим постраждалим намагаються допомагати працівники без відповідних засобів захисту, вони наражають себе на небезпечний вплив СДОР і вважаються контамінованими.

У випадку, коли не виключається можлива контамінація постраждалого, або невідомо, чи проведено йому відповідну деконтамінацію перед надходженням до лікувально-профілактичного закладу, постають такі завдання:

швидко оцінити наявність загрози життєво важливим функціям організму постраждалого, у разі необхідності надати екстрену медичну допомогу (відновлення прохідності дихальних шляхів, інтубація, проведення штучного дихання, зупинка зовнішньої кровотечі, інші екстрені заходи);

при можливості швидко розпізнати наявність дії токсичної речовини і визначити її вплив на організм постраждалого, при наявності медичних показань - забезпечити відповідне лікування (інтенсивна, антидотна та симптоматична терапія);

проведення деконтамінації та запобігання контамінації лікувально-профілактичного закладу, персоналу та оточуючих від можливого вторинного токсичного впливу при десорбції СДОР.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка