Про затвердження Інструкції з обліку роботи в центрах соціальнихСторінка1/4
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4
Про затвердження Інструкції з

обліку роботи в центрах соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді
З метою впровадження системи обліку роботи з отримувачами послуг в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і підготовки інформаційно-статистичних звітів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію з обліку роботи з отримувачами послуг в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 30.08.2002 № 79 “Про затвердження Інструкції з обліку роботи з клієнтами в центрах ССМ”, від 25.12.2003 № 32 “Про внесення змін до наказу ДЦССМ від 30.08.2002 № 79 “Про затвердження Інструкції з обліку роботи з клієнтами в центрах ССМ”.

3. Наказ вводиться в дію з 1 січня 2008 року.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Перший заступник директора В.С. Вовк

ЗАТВЕРДЖУЮ

Наказ Держсоцслужби

Від 24.05.2007 № 24

___________Вовк В.С.


ІНСТРУКЦІЯ
з обліку роботи з отримувачами послуг в центрах
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інструкція розроблена з урахуванням Закону України «Про звернення громадян» (від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР), Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ, Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення» (від 19 березня 1997 року № 241/97), постанови Кабінету Міністрів України «Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» від 14 квітня 1997 року № 348 .

Робота центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — центри) безпосередньо пов’язана з наданням соціальних послуг особам, які потребують допомоги.

Громадяни України та особи без громадянства, що проживають в Україні, мають право звернутися за допомогою до соціальних працівників центрів і отримати соціально-медичні, психологічні, соціально-педагогічні, юридичні, соціально-економічні, інформаційні послуги в обсязі встановлених стандартів та нормативів здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. Працівники центрів зобов’язані взяти особу, яка потребує допомоги, на облік та сприяти вирішенню її проблем.

Відповідальність за облік, організацію роботи з отримувачами послуг та діловодство несе особисто директор центру.

Інструкція визначає порядок роботи з отримувачами послуг центрів, що не регламентується чинним законодавством, та організацію обліку отримувачів послуг з урахуванням специфіки роботи центрів.

Діловодство по роботі з отримувачами послуг в центрах та його структурних підрозділах ведеться окремо від інших форм діловодства та покладається на спеціаліста з питань здійснення соціальної роботи, який призначається наказом директора центру.

2. ФОРМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ РОБОТИ З ОТРИМУВАЧАМИ ПОСЛУГ

2.1. Встановлюються такі основні форми обліку роботи з отримувачами послуг: • Картка отримувача послуг.

 • Журнал обліку групових послуг.

 • Журнал реєстрації отримувачів послуг спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри”.

 • Путівка на проведення групового заходу центру.

2.2. Вищезазначені форми документів є підставою для надання відомчих та державних звітів про індивідуальну та групову роботу з отримувачами послуг центрів.

2.3. Соціальні працівники (психологи, юристи, соціальні педагоги тощо) можуть, при потребі, вести у довільній формі документування роботи з отримувачем послуг, які не є обов’язковими для пред’явлення третім особам, органам влади, установам чи організаціям.


3. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГ ЦЕНТРІВ
3.1. Облік надання індивідуальних соціальних послуг отримувачам послуг

3.1.1. Картка отримувача послуг (додаток 1) є документом, в якому фіксуються особисті відомості про отримувача послуг, який отримав послугу, зміст та результати наданої допомоги.

3.1.2. Відомості про отримувача послуг заповнюються без документального підтвердження.

3.1.3. До Картки отримувача послуг заносяться такі відомості про нього: реєстраційний номер, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, стать, домашня адреса та контактний телефон, освіта, місце роботи або навчання, категорія (відповідно до 1-го звернення згідно додатку 2), категорія сім’ї (вказавши чи перебуває дана сім’я під соціальним супроводом), інші дані на розсуд соціального працівника або самого отримувача послуг, прізвище та особистий підпис соціального працівника, який вносив відомості. В разі, якщо особу до центру направила інша організація необхідно вказати, яка саме, відповідно до додатку 3.

3.1.4. В ситуації, коли отримувач послуг відмовляється надати будь-які відомості про себе, соціальний працівник може діяти на власний розсуд, але відомості, необхідні для підготовки статистичної звітності, вказуються обов’язково. Якщо отримувач послуг не вказує свого прізвища, використовують позначку «Ан».

3.1.5. На зворотному боці Картки фіксуються: порядковий номер та дата звернення, код проблеми згідно з глосарієм (додаток 4), вид послуги (додаток 5), вжиті заходи, в разі переадресації вказується куди саме, результат роботи з отримувачем послуг (додаток 6), підпис соціального працівника, який розглядав дане звернення та спеціалізоване формування в рамках якого спеціаліст надавав послугу та примітки.

Нумерація звернень у Картках отримувачів послуг починається щороку, але нова картка на того ж самого отримувача послуг не заводиться.

3.1.6. Картки отримувачів послуг зберігаються в центрі.

3.1.7. Картка отримувача послуг, який перебуває у місцях позбавлення волі (СІЗО), оформляється при умові надання хоча б однієї соціальної послуги. Після вирішення справи отримувача послуг в суді копія Картки надсилається до найближчого центру відповідно до місця покарання отримувача послуг.

3.1.8. Картка отримувача послуг, який перебуває у місцях позбавлення волі (ВК), оформляється при умові надання йому хоча б однієї соціальної послуги. Після звільнення копія Картки надсилається до центру відповідно до місця повернення отримувача послуг.

3.1.9. Картка отримувача послуг заводиться при умові згоди отримувача послуг на співпрацю з центром. Якщо отримувач послуг після звільнення не звернувся по допомогу до центру, то повідомлення з карного закладу, копія Картки та інші документи, в тому числі відмова отримувача послуг від допомоги центру, зберігаються за загальними правилами.
3.3. Облік групової роботи

3.3.1. Для обліку групової роботи, яка проводилась безпосередньо на базі центру, ведеться Журнал обліку групових послуг, який повинен бути пронумерований та прошитий (додаток 7).

3.3.2. При проведенні групових заходів, у тому числі в рамках роботи спеціалізованого формування „Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях, віддалених районах міст” (далі — МКП), які відбуваються поза межами центру, оформляється Путівка на їх проведення (додаток 8).

3.3.4. При проведенні групових заходів в рамках роботи спеціалізованого формування „Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях, віддалених районах міст” оформляється одна путівка на один виїзд для кількох спеціалістів, який може охоплювати кілька населених пунктів та різні місця проведення роботи.

3.3.5. Титульна сторінка путівки заповнюється керівником центру (спеціалізованого формування) до початку проведення групового заходу та завіряється підписом директора центру та печаткою.

3.3.6. Зворотню сторону Путівки заповнює спеціаліст (спеціалісти) про виконану роботу при проведенні заходу. Місце проведення заходу заповнюється відповідно додатку 11, код проблеми – відповідно до глосарію проблем отримувача послуг центрів (додаток 4), вид послуги – згідно додатку 5, категорія учасників – відповідно додатку 2.

Кожен окремий захід заповнюється в окремому рядку. У випадку, коли один захід проводиться одночасно кількома спеціалістами, їх прізвища вносяться до одного рядка.

При охопленні роботою кількох населених пунктів (в рамках роботи МКП), облік наданих групових послуг здійснюється по кожному окремо.

Відмітка про виконання групових заходів вноситься керівником організації, підприємства, установи, де був проведений захід, із зазначенням П.І.п/Б. особи (завірена підписом та печаткою).
3.4. Журнал реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри”

3.4.1. Журнал реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри” повинен бути пронумерованим та прошитим. Він оформляться згідно з додатком 9.

3.4.2. Кодування граф Журналу реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри” здійснюється згідно з «Пам’яткою для Журналу реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри” (додаток 9), глосарієм проблем (додаток 4), переліком видів послуг, які надаються центрами (додаток5).

3.4.3. Нумерація звернень в Журналі реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри” починається щороку, але новий журнал заводиться по мірі його заповнення.


4. ПОРЯДОК НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОТРИМУВАЧАМ ПОСЛУГ ЦЕНТРІВ

4.1. При роботі з отримувачами послуг слід керуватися Положеннями про центр і його спеціалізовані формування, посадовими інструкціями, регламентом роботи центру, а також стандартами та нормативами здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

4.2. Спеціаліст центру, що веде прийом, у межах своєї компетенції вивчає проблему отримувача послуг та вживає відповідних заходів. Якщо проблема не належить до компетенції працівника, він залучає спеціаліста, що веде відповідний напрямок роботи, чи компетентний орган, з яким підписано угоду про спільну діяльність з надання допомоги сім’ям, дітям та молоді.

4.3. Рішення про закриття картки отримувача послуг приймає директор центру, на підставі рекомендації спеціаліста та при наявності об’єктивних підстав (вирішення проблем в межах компетенції центру, виїзд за межі району, відсутність запиту зі сторони отримувача послуг протягом тривалого періоду (до одного року), не виконання умов отримання послуг)


5. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПО РОБОТІ З ОТРИМУВАЧАМИ ПОСЛУГ ЦЕНТРУ

5.1. Центри в обов’язковому порядку зберігають матеріали по роботі з отримувачами послуг для надання інформації і використання їх в інших цілях, які не суперечать чинному законодавству.

5.2. Відповідальність за збереження документів по роботі з отримувачами послуг покладається на директора та посадову особу центрів відповідно до функціональних обов’язків.

5.3. Термін зберігання документів по роботі з отримувачами послуг становить 5 (п’ять) років з дня закриття картки отримувача послуг.

5.4. У випадках, зумовлених специфікою діяльності центру у даному напрямку, директор центру може прийняти рішення про збільшення терміну зберігання або про постійне зберігання документів з обліку роботи з отримувачами послуг.

5.5. Соціальні працівники несуть відповідальність за збереження відомостей, що містяться у документах обліку роботи з отримувачами послуг, згідно з чинним законодавством.

5.6. Матеріали по роботі з отримувачами послуг, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, обліковуються та зберігаються відповідно Інструкції “Про порядок обліку, зберігання і використання документів справ, видань та інших матеріалів носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 р. № 1893.
6. ЗВІТНІСТЬ ЦЕНТРІВ ПРО РОБОТУ З ОТРИМУВАЧАМИ ПОСЛУГ

6.1. Звітність центрів про роботу з отримувачами послуг здійснюється на основі даних, які містяться у документах обліку роботи з отримувачами послуг.

6.2. Форми аналітично-інформаційних і статистичних звітів центрів та порядок їхнього подання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Держсоцслужби.

Перший заступник директора В.С. Вовк
Додаток 1 до наказу Держсоцслужби

від ________ 2007 року № ______КАРТКА ОТРИМУВАЧА ПОСЛУГ №

Дата відкриття ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по батькові отримувача послуг)Рік народження __________________ Стать _____________

Домашня адреса та контактний телефон ____________________________________________________________________________________

Освіта _________________________________________________________________________________________________________________


 • Без освіти

 • Дошкільна

 • Початкова

 • Неповна середня

 • Загальна середня

 • Професійно-технічна

 • Вища, базова

 • Вища, повна

 • Не визначена

 • Інша

Місце роботи або навчання (типізація за видами економічної діяльності):

Сільське господарство

Промисловість

Будівництво

Торгівля

Побутове обслуговування

Транспорт і зв’язок

Фінансова діяльність

Державне управління

Освіта

Охорона здоров’я та соціальна допомога

Безробіття

Знаходиться в додатковій відпустці по догляду за дитиною

Інші види

_______________________________________________________________________________________________

(із зазначенням займаної посади або класу, факультету, курсу, групи)

Категорія отримувача послуг______________________________________________________________________________________(додаток 2)

(відповідно до першого звернення, пріоритетів)

Перебуває під соціальним супроводом: ТАК № особової справи_____________ НІ


Сім’я ______________________(повна / неповна) Категорія сім’ї__________________( малозабезпечена, багатодітна, прийомна, ДБСТ, перебуває в складних життєвих обставинах, невизначеного статусу)

Інші примітки ___________________________________________________________________________________________________


_____________________________________ __________________________

підпис спеціаліста Піп/Б спеціаліста


Відомості про організацію, яка направила отримувача послуг

Організація, яка направила отримувача послуг _________________________________________________________________________________(додаток 3)(перелік відповідно до порядків взаємодії)

Контактна особа __________________________________ Контактний телефон _______________________________

Адреса_______________________________________________________________________

Примітки____________________________________________________________________Облік отриманих індивідуальних послуг

п/п

Дата заповнення

Код проблеми (за глосарієм) (додаток 4)

Вид послуги

(додаток 5)

Заходи,

вжиті для вирішення проблеми

Результат роботи з отримувачем послуг

(додаток 6)

Спеціалізоване формування , в рамках якого спеціаліст надав послугу

Прізвище та особистий підпис соціального працівника

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Рекомендовано до закриття на підставах ________________________________________________________
__________________________ ____________________________

Дата Піп/Б, підпис спеціаліста


Рішення по закриття картки ____________________________________________________________________________
_________________________ _______________________________

дата ПІп/Б, підпис директора центруМП

Перший заступник директора В.С. Вовк
Додаток 2 до наказу Держсоцслужби

від ________ 2007 року № ______Категорії отримувачів послуг

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Напрям роботи

Категорії отримувачів послуг

1. Раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

1.1. Діти з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах

1.2. Безпритульні або бездоглядні діти

1.3. Діти, які зазнали жорстоке поводження або насилля

1.4 Члени сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах

1.5. Члени сімей, які зазнали насилля

1.6. Батьки-одинаки

1.7. Одинокі матері

1.8. Інші2. Соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

2.1. Діти з багатодітних сімей

2.2. Члени багатодітних сімей (крім дітей)

2.3. Інші


3. Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів;

3.1. Діти-сироти

3.2. Діти, позбавлені батьківського піклування

3.3. Випускники інтернатних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3.4. Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3.5. Інші


4. Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми;

4.1. Жінки, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини

4.2. Вагітні жінки

4.3. Жінки з новонародженими дітьми

4.4. Жінки, які народили дитину-інваліда

4.5. Інші


5. Пошук, відбір, навчання та забезпечення соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ);

5.1. Прийомні діти

5.2. Вихованці (дитячого будинку сімейного типу)

5.3. Батьки-вихователі

5.4. Прийомні батьки

5.5. Кандидати у батьки-вихователі або прийомні батьки

5.6. Рідні діти прийомних батьків та батьків-вихователів

5.7. Опікуни, усиновителі, піклувальники

5.8. Діти під опікою

5.9. Усиновлені діти

5.10. Інші6. Соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та членів їх сімей;

6.1. ВІЛ-інфіковані діти (до 18 років)

6.2. Батьки ВІЛ-інфікованих дітей чи особи, що їх замінюють

6.3. Батьки дітей з невизначеним статусом (до 1,5 років)

6.4. ВІЛ-інфікована молодь (18-35 років)  1. Батьки ВІЛ-інфікованої молоді, чи особи, що їх замінюють

  1. Діти (до 18 років) члени сімей яких - ВІЛ-інфіковані

6.7. Молодь члени сімей яких - ВІЛ-інфіковані

6.8. ВІЛ-інфіковані вагітні жінки  1. Інші

7. Здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

7.1. Діти з функціональними обмеженнями

7.2. Молодь з функціональними обмеженнями

7.3. Члени сімей, в яких є діти та молодь з функціональними обмеженнями

7.4. Інші8. Здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання правопорушенням та соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, формування навичок здорового способу життя;

   1. Ін’єкційні споживачі наркотиків

   2. Члени сімей ін’єкційних споживачів наркотиків

   3. Діти (до 18 років) з проблемами вживання психоактивних речовин (курці, токсикомани, діти, що вживають алкоголь, тощо)

   4. Члени сімей, в яких виховуються діти з проблемами вживання психоактивних речовин

   5. Молодь з проблемами вживання психоактивних речовин (курці, токсикомани, діти, що вживають алкоголь, тощо)

   6. Члени сімей молодих осіб, з проблемами вживання психоактивних речовин

   7. Інші

9. Надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які перебувають або звільняються з місць позбавлення волі.

   1. Неповнолітні (до 18 років), які відбувають покарання в місцях позбавлення волі

   2. Члени родин неповнолітніх, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі

   3. Молодь, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі

   4. Члени родин молоді, яка відбуває покарання в місцях позбавлення волі, чи особи, що їх замінюють

   5. Неповнолітні (до 18 років), які звільнилися з місць позбавлення волі

   6. Члени родин неповнолітніх, які звільнилися з місць позбавлення волі

   7. Молодь, яка звільнилася з місць позбавлення волі

   8. Члени родин молоді, яка звільнилася з місць позбавлення волі

   9. Неповнолітні (до 18 років) засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі

   10. Члени родин неповнолітніх, які засуджені до покарань не пов’язаних з позбавленням волі

   11. Молодь засуджена до покарань не пов’язаних з позбавленням волі

   12. Члени родин молоді, яка засуджена до покарань не пов’язаних з позбавленням волі

   13. Неповнолітні (до 18 років), які перебувають в слідчих ізоляторах

   14. Члени родин неповнолітніх, які перебувають в слідчих ізоляторах

   15. Молодь, яка перебуває в слідчих ізоляторах

   16. Члени родин молоді, яка перебуває в слідчих ізоляторах

   17. Інші

10. Надання послуг в рамках роботи Студентських соціальних служб

10.1. Студентська та учнівська молодь

10.2. Члени професійних колективів (педагоги, тощо)

10.3. Батьки студентської та учнівської молоді

10.4. Інші11. Інше

11.1. Волонтери

11.2. Військовослужбовці

11.3. Молодь, яка призивається до Збройних Сил України

11.4. Інші
Перший заступник директора В.С. Вовк

Додаток 3 до наказу Держсоцслужби

від ________ 2007 року № ______
Перелік установ, організацій, які направляють до центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді та до яких переадресовано отримувачів послуг (відповідно до порядків взаємодії)
1. Організації (установи), які знаходяться в сфері управління Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту:


  1. міністерство у справах молоді ,сім’ї та гендерної політики АР Крим, управління (відділи) у справах сім`ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських, міських, районних та районних у містах державних адміністрацій;

  2. служби у справах дітей;

  3. центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

  4. центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

  5. центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді;

  6. центри соціально-психологічної допомоги;

  7. соціальні центри матері і дитини;

  8. соціальні гуртожитки;

  9. центри ресоціалізації наркозалежної молоді „Твоя перемога”;

  10. притулки для неповнолітніх;

  11. інші (вказати).


2. Організації (установи), які знаходяться в сфері управління Міністерства охорони здоров’я України:

2.1. міністерство охорони здоров’я АР Крим, управління (відділи) охорони здоров`я обласних, Київської та Севастопольської міських, міських, районних та районних у містах державних адміністрацій;

2.2. будинки дитини;

2.3. жіночі консультації;  1. пологові відділення, пологові будинки та пологові стаціонари;

2.5. лікарні та поліклініки, будинки дитини, жіночі консультації, гінеколого-акушерські кабінети;

2.6. санаторно-курортні установи;

2.7. центри здоров’я;

2.8. центри/кабінети планування сім’ї та репродуктивного здоров’я дітей та підлітків;

2.9. наркологічні та дерматовенерологічні диспансери;


  1. клініки, дружні до молоді;

  2. центри профілактики і боротьби зі СНІДом;

  3. інші (вказати).


3. Організації (установи), які знаходяться в сфері управління Міністерства праці та соціальної політики України:

3.1. міністерство праці та соціальної політики АР Крим, управління соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, міських, районних та районних у містах державних адміністрацій;

3.2. центри зайнятості;

3.3. інтернатні заклади для дітей – інвалідів;

3.4. пенсійний фонд;

3.5. інші (вказати).


4.Організації (установи), які знаходяться в сфері управління Міністерства освіти і науки України:

4.1. міністерство освіти та науки АР Крим, управління (відділи) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських, міських, районних та районних у містах нних державних адміністрацій;

4.2. дитячі будинки;

4.3. навчальні заклади різних рівнів акредитації;

4.4. дошкільні заклади;

4.5. позашкільні навчальні заклади;

4.6. загальноосвітні навчальні заклади;

4.7. інтернатні заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4.8. інші (вказати).
5. Організації (установи), які знаходяться в сфері управління Міністерства внутрішніх справ України:


  1. головне управління Міністерства внутрішніх справу країни в АР Крим, управління внутрішніх справ обласних, Київської та Севастопольської міських, міських, районних та районних у містах державних адміністрацій;

  2. кримінальна міліція у справах неповнолітніх;

  3. дільничні пункти міліції;

  4. управління боротьби з незаконним обігом наркотиків;

  5. інші (вказати).


6. Організації (установи), які знаходяться в сфері управління Державного департаменту України з питань виконання покарань:

 1. управління Державного департаменту України з питань виконання покарань АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, міських, районних та районних у містах державних адміністрацій;

 2. кримінально-виконавча інспекція;

 3. установи виконання покарань;

 4. інші (вказати).


7. Недержавні організації

 1. громадські організації;

 2. благодійні фонди;

 3. відділення міжнародних організацій (ЮНІСЕФ, ФНООН, бюро ВООЗ тощо).

 4. інші (вказати).


8. Самозвернення.
Перший заступник директора В.С. Вовк
Додаток 4 до наказу Держсоцслужби

від ________ 2007 року № ______


Глосарій проблем

Вид роботи

Проблеми

1. Міжособистісні проблеми

 1. Міжрелігійні, міжконфесійні, міжетнічні конфлікти

 2. Стигматизація і дискримінація

 3. Відносини в колективі

 4. Відносини між хлопчиком та дівчинкою

 5. Відносини між однолітками

 6. Відносини між чоловіком та жінкою

 7. Відносини учнів та учителів

 8. Соціальна ізоляція

1.9. Адаптація до нового соціуму

  1. Адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа випускників інтернатних закладів, та ДБСТ/прийомних сімей

  2. Відсутність навичок адаптації до самостійного життя дітей з функціональними обмеженнями

  3. Любов без взаємин

  4. Інші

2. Проблеми сім’ї

 1. Проблеми усиновлювачів, піклувальників, опікунів

 2. Планування сімейного життя

 3. Проблеми молодої сім’ї

 4. Дисгармонія подружніх стосунків

 5. Конфлікти (поколінь, в сім’ї, рідних дітей та дітей-вихованців / прийомних дітей)

 6. Подружня зрада

 7. Розлучення

 8. Перебування одного з членів сім’ї в МПВ

 9. Інвалідність одного з членів сім’ї

 10. Відсутність навичок догляду за дитиною

 11. Проблеми виховання дітей

 12. Низький рівень виховного потенціалу сім’ї

 13. Ухилення від виконання батьківських обов’язків

 14. Проблеми спілкування дітей з батьками

 15. Педагогічна занедбаність / дитини

 16. Девіантна поведінка дитини

 17. Самовільне залишення дітьми місця постійного проживання

 18. Схильність дітей до бродяжництва

 19. Бездоглядність

 20. Безпритульність

 21. Крадіжки дітьми в сім’ї

 22. Небажана вагітність, дитина

 23. Позашлюбна дитина

 24. Відмова від дитини

 25. Створення прийомної сім’ї та ДБСТ

 26. Функціонування прийомних сімей, ДБСТ

 27. Проблеми адаптації дітей в опікунські сім’ї, прийомні сім’ї/ДБСТ

 28. Проблеми адаптації прийомної сім’ї/ДБСТ у мікро середовище

 29. Особливості виховання дитини з функціональними обмеженнями, проблеми взаємовідносин

 30. Проблеми статевого виховання дітей у прийомних сім’ях / ДБСТ

 31. Вимушена міграція сім’ї (в т.ч. трудова)

 32. Інші

В т.ч. насильство в сім’ї

2.33.1. Сексуальне насильство

2.33.2. Фізичне насильство

2.33.3. Психологічне насильство

2.33.4. Економічне насильство

2.33.5. Інші


3. Внутрішньоособистісні проблеми

 1. Самотність

 2. Неадекватна самооцінка

 3. Проблема самореалізації

 4. Суїцидальні наміри, спроба суїциду

 5. Проблеми гомосексуальності

 6. Депресивні стани

  1. Післяпологова депресія

  2. Гоміцид

3.9. Психічна травма

  1. Неприйняття факту розлучення батьків

  2. Смерть близької людини

  3. Вікові кризи

  4. Втрата життєвих орієнтирів

  5. Відсутність сенсу життя

  6. Страхи

  7. Психологічні дисбаланси (стреси, постабортальний, постродовий синдром, депресивні, агресивні, істеричні стани)

  8. Інші

4. Проблеми залежностей

 1. Ризики залежностей

 2. Наркотична залежність

 3. Алкогольна залежність

 4. Токсична залежність

 5. Комп’ютерно-віртуальна залежність

 6. Залежність від азартних ігор.

 7. Залежність від деструктивної релігійної секти.

 8. Співзалежність членів сім’ї

 9. Інші

5. Проблеми здоров’я

 1. Психічне здоров’я (в т.ч. проблеми повязані з комп’ютерними, азартними іграми)

 2. Фізичне здоров’я

 3. Інвалідність

 4. Інфекції, щоі передаються статевим шляхом

 5. Інфекційні хвороби

  1. Вживання алкоголю, профілактика вживання алкоголю

  2. Вживання наркотиків, профілактика наркоманії

5.8.Тютюнопаління, профілактика тютюнопаління

5.9.Токсикоманія, профілактика токсикоманії

5.10.Переривання вагітності

5.11.Безпліддя

5.12. Потреба в оздоровленні дітей

5.13. Потреба в лікуванні, обстеженні, догляді

5.14. Інші


6. Проблеми ВІЛ/СНІДу

 1. Стигматизація і дискримінація

 2. Вагітність і ВІЛ.

 3. ВІЛ у дітей

 4. ВІЛ у молоді

 5. ВІЛ у дорослих членів сімей

 6. ВІЛ у ін’єкційних споживачів наркотиків

 7. ВІЛ у жінок секс-бізнесу

 8. Тестування на ВІЛ-інфекцію

 9. Проблеми АРТ – терапії

6.10. Профілактика ЗСШ

6.11. Психологічна адаптація до встановленого діагнозу  1. Взаємовідносини у ВІЛ-позитивній сім’ї

  2. Спілкування ВІЛ-позитивних дітей з однолітками

6.14. Інші

7. Проблеми зайнятості

 1. Безробіття

 2. Потреба у перекваліфікації

 3. Потребу у вторинній зайнятості

 4. Потреба у тимчасовій зайнятості

 5. Потреба у навчанні

 6. Невизначеність щодо подальшої зайнятості

 7. Проблеми навчання у школі та ВУЗі

 8. Потреба творчої самореалізації

 9. Потреба у організації дозвілля

 10. Інші

8. Соціально-економічні проблеми

 1. Відсутність або втрата житла.

 2. Відсутність необхідного одягу, взуття, неповноційне харчування

 3. Малозабезпеченість

 4. Борги (в т.ч. за комунальні послуги)

 5. Соціально-побутові проблеми

 6. Відсутність документів, що засвідчують особу

 7. Відсутність необхідних документів для отримання пільг, субсидій, молодіжного кредиту

 8. Планування особистого бюджету

 9. Інші

9. Інші проблеми

 1. Захист прав дитини

 2. Проблеми пов’язані з торгівлею людьми

 3. Найгірші форми дитячої праці

 4. Правопорушення та злочинність

 5. Потреба у допомозі людей похилого віку

9.7. Інші

Перший заступник директора В.С. Вовк

Додаток 5 до наказу Держсоцслужби

від ________ 2007 року № ______
Види соціальних послуг, що надаються Центрами.
психологічні послуги - надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;

соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб;

соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;

соціально-економічні послуги - задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій;

юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо);

інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги);
Перший заступник директора В.С. Вовк

Додаток 6 до наказу Держсоцслужбивід ________ 2007 року № ______
Результати роботи


 1. Батьки (один з батьків) отримали навички по догляду за дитиною

 2. Батьки (один з батьків) отримали навички виховання дитини

 3. Батьки (один з батьків) отримали навички всебічного гармонійного розвитку дитини

 4. Ведення здорового способу життя

 5. Відмова від вживання психоактивних речовин

 6. Відновлено документи (свідоцтво про народження, паспорт тощо)

 7. Відновлено житло

 8. Відновлено втрачені соціальні зв’язки

 9. Вирішено житлово-побутові проблеми, в тому числі поліпшення житлових умов

 10. Влаштовано дитину в дошкільний навчальний заклад

 11. Влаштовано на навчання

 12. Влаштовано на підготовчі курси для вступу до ВНЗ

 13. Влаштовано дитину на оздоровлення

 14. Влаштовано дитину/молоду особу з функціональними обмеженнями у спеціалізований заклад

 15. Детоксикація

 16. Дитина влаштована в сім’ю,

 17. Дитину влаштовано в притулок, інтернатний заклад

 18. Дитина залишилась в сім’ї

 19. Долучено до волонтерської діяльності

 20. Забезпечено належні побутові умови (одяг, окреме робоче місце, місце для сну та відпочинку тощо)

 21. Залучено до гурткової роботи, спортивних секцій, громадських формувань

 22. Залучено до реабілітаційних програм

 23. Залучено до культурологічних заходів

 24. Зменшено асоціальну поведінку

 25. Зменшення шкоди

 26. Захищено права особистості

 27. Навчено практичним навичкам особистої гігієни відповідно до віку

 28. Навчено соціально-побутовим навичкам

 29. Налагоджено стосунки в сім’ї

 30. Налагоджено стосунки з оточенням

 31. Налагоджено стосунки прийомної дитини або вихованця з біологічною сім'єю

 32. Налагоджено зв’язки з родиною

 33. Налагоджено відносини дитини з учителем

 34. Оформлено відсутні документи

 35. Організовано медичне обстеження

 36. Отримано допомогу в лікуванні, догляді

 37. Отримано доступ до більших освітніх можливостей або соціальної активності (заходів)

 38. Отримано реєстрацію

 39. Отримано паспорт

 40. Підвищено кваліфікацію прийомних батьків та батьків-вихователів

 41. Підготовлено батьків до створення прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу

 42. Підготовлено до виходу з місць позбавлення волі

 43. Підтримано стан здоров’я (для дітей та молоді з функціональними обмеженнями)

 44. Повернуто дитину до біологічної сім'ї з прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу

 45. Повернуто дитину до біологічної сім'ї з закладу державного утримання

 46. Позбавлено батьківських прав батьків або одного з батьків

 47. Поінформовано з правових питань

 48. Поінформовано про наслідки вживання психоактивних речовин

 49. Поінформовано про наслідки захворювання на ВІЛ – інфекцію, ІПСШ та інші соціально небезпечні хвороби

 50. Поліпшено психоемоційний стан

 51. Покращено відвідування дитиною школи

 52. Покращено матеріальний стан

 53. Покращено показники навчання

 54. Працевлаштовано

 55. Профілактика соціально небезпечних хвороб

 56. Популяризація здорового способу життя

 57. Профілактика негативних явищ тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків

 58. Профорієнтація

 59. Реабілітація дітей з функціональними обмеженнями

 60. Ресоціалізація

 61. Складено позовну заяву

 62. Стан здоров'я дитини покращився

 63. Стан здоров'я дитини залишився незмінним

 64. Сім'я отримує більший дохід

 65. Соціалізовано та адаптовано в соціум

 66. Сприяння у вступі до ВНЗ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей та молоді з функціональними обмеженнями, молоді, яка звільнилася з місць позбавлення волі

 67. Сприяння в отриманні допомоги одягом, взуттям, продуктовими наборами

 68. Сформовано нові позитивні соціальні зв’язки

 69. Стягнуто аліменти

 70. Сформовано партнерські взаємини
 1. Переадресовано (додаток 3)

 2. Продовжено роботу

 3. Інше.Перший заступник директора В.С. Вовк

Додаток 7 до наказу Держсоцслужби

від _________2007 року № ____

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка