Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов вихованняСкачати 76.62 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір76.62 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИН А К А З

137/131 від 05.05.97
м.КиївЗареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 1997 р.
за № 328/2132


Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. № 859 "Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання"  НАКАЗУЄМО:

1. 3атвердити Інструкцію про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, котра додається.

2. Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я та управлінням освіти обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій провести організаційно-методичну роботу серед керівників лікувально-профілактичних закладів і закладів освіти усіх рівнів з питань медичного обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання.

3. Вважати наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти України від 10.11.94 № 287/316 "Про затвердження Інструкції про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються до спеціальних загальноосвітніх шкіл та спеціальних професійних училищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання" таким, що не набув чинності.

Міністр охорони здоров'я України
Міністр освіти України


А.М.Сердюк
М.3.Згуровський

Затверджено

наказом Міністерства охорони

здоров'я     і  Міністерства

освіти     України       від

05.05.1997 р. № 137/131Інструкція про медичне обстеження  дітей і підлітків, які направляються до  загальноосвітніх   шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання

1. 3азначена Інструкція розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.93 № 859 "Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання" і визначає порядок медичного обстеження дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання.

2. До загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації направляються неповнолітні віком від 11 до 14 років, а до професійних училищ соціальної реабілітації віком від 14 років, з нормальним інтелектом і здоров'ям. Медичний огляд неповнолітніх для визначення можливості їхнього утримання у загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації проводиться до розгляду справ у судових органах на підставі запитів однієї з таких інстанцій: суду, слідчого, прокурора або інших уповноважених осіб органів внутрішніх справ. Дитина, підліток направляється до лікувально-профілактичних закладів у супроводі інспектора органів внутрішніх справ у справах неповнолітніх. Для скерування неповнолітніх до закладів соціальної реабілітації лікувально-профілактичними закладами повинні бути надані такі медичні документи:

- до школи соціальної реабілітації:

а) медична карта дитини (ф. 026/0);

б) вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого (ф. 025-1/0);

в) карта профілактичних щеплень (ф. 063/0);

г) дані лабораторних аналізів за давністю не більше місяця.

- до професійного училища соціальної реабілітації:

а) медична довідка (професійний висновок лікаря) ф. 086-0;

б) медична карта амбулаторного хворого (ф. 025-0);

в) вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого (ф. 025-1/0);

г) дані лабораторних аналізів за давністю не більше місяця.

3. Перелік лікувально-профілактичних закладів, що проводять у районі (місті) медичний огляд неповнолітніх, які направляються до шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації, визначається місцевими органами охорони здоров'я.

4. За результатами обстеження педіатром (для шкіл соціальної реабілітації), підлітковим лікарем (для професійних училищ соціальної реабілітації) і лікарями вузьких спеціальностей (хірургом, офтальмологом, отоларингологом, стоматологом, фтизіатром, дерматовенерологом, наркологом, ендокринологом, психіатром, неврологом (невропатологом)), в медичній карті дитини (ф. 026/0) та медичній карті амбулаторного хворого (ф. 025-0) повинні бути зроблені відповідні записи про стан здоров'я дитини чи підлітка та придатності таких осіб для навчання і утримання в школах і професійних училищах соціальної реабілітації.

5. Висновки психіатра, невропатолога, дерматовенеролога, нарколога (для хлопців і дівчат), гінеколога (для дівчат) є обов'язковими.

6. Неповнолітні, які страждають на алкоголізм і наркоманію, повинні бути направлені до професійного училища соціальної реабілітації лише після проходження курсу лікування і наступного висновку про можливість навчання у згаданому училищі.

7. Медичні довідки дійсні протягом одного місяця з дня обстеження з обов'язковим зазначенням дати їх видачі, підписом головного лікаря або завідувача поліклініки і завірені печаткою лікувально-профілактичного закладу.

8. Разом з переліченими в п. 2 медичними документами в особовій справі неповнолітнього(ї) повинні бути: результати лабораторних обстежень на предмет наявності венеричних захворювань, аналіз крові (загальний), сечі (загальний і на цукор), калу на яйця глистів, результати досліджень на предмет наявності дифтерійної палички і збудника хвороб дизентерійної групи; для осіб жіночої статі - висновки про відсутність вагітності. Давність лабораторних обстежень не повинна перевищувати 30 днів до надходження особової справи до Міністерства освіти України, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які видають путівки на підставі рішення суду. Крім того, діти і підлітки обстежуються дерматовенерологом, а особи жіночої статі - гінекологом не раніше як за 5 днів до відправлення їх у навчально-виховні заклади соціальної реабілітації.

9. У медичних документах (ф. 026-0, ф. 025-0) повинні бути довідки про відсутність контакту неповнолітнього(ї) з інфекційним хворим від дільничного лікаря за місцем його проживания, від лікаря школи, в якій неповнолітній знаходився, а також довідки від лікаря з приймальника-розподільника для неповнолітніх.

10. У медичних документах (ф. 026-0, ф. 025-0) при обстеженні, окрім загальних показників стану здоров'я, повинні фіксуватися результати зовнішнього огляду учня з обов'язковим зазначенням особливих позначок на тілі (татуювання, наколки, рубці, плями тощо).

11. Не підлягають направленню до шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації діти і підлітки, які мають такі захворювання:

11.1. Психічні хвороби:

а) психози - ендогенні, інфекційні, соматогенні, інтоксикаційні, травматичні, реактивні та інші;

б) олігофренія різного ступеня: глибока, виражена помірно, легка;

в) залишкові явища органічного ураження мозку у формі недоумства (деменції) в ступені глибокого, вираженого, помірного;

г) епілепсія та епілептичні приступи (навіть незначні при будь-яких органічних чи соматичних захворюваннях);

у) психопатичні та психопатоподібні стани зі стійкими викривленнями (первезії, піроманія та інші) або суїцидальними пориваннями;

д) затяжні реактивні стани у формі депресивного, іпохондричного, абсесивного, істеричного синдромів;

е) органічні ураження центральної нервової системи і периферичної нервової системи із стійкими і тяжкими залишковими явищами - порушеннями рухів та іншими порушеннями, які призводять до стійкої дезадаптації.

11.2. Туберкульоз органів дихання та позалегеневі форми в активній фазі.

11.3. Ревматизм:

а) активний ревматизм з порушенням гемодинаміки II-III ступенів.

Примітка: діти  і  підлітки,  які  перенесли  гострий  ревматичний

         приступ,  можуть  бути прийняті до спеціального закладу,

         але не раніше як через 6 місяців після приступу.

б) комбіновані клапанні вади серця з порушенням гемодинаміки II-III ступенів;

в) виражені ураження міокарда з порушенням гемодинаміки II-III ступенів.

11.4. Уроджені вади серця з порушенням гемодинаміки II-III ступенів.

11.5. Хронічна пневмонія з дихальною недостатністю II-III ступенів.

11.6. Хронічні нефрити та нефрози.

11.7. Виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки у стадії загострення.

11.8. Активний гепатит, цироз печінки, неспецифічний коліт, хвороба Крона.

11.9. Бронхіальна астма з тяжкими частими приступами (4 і більше на рік).

11.10. 3ахворювання крові - хронічний лейкоз, ретикульози, геморагічний васкуліт, гемофілія, хвороба Верльгофа, виражена анемія (при рівні гемоглобіну нижче 50 відсотків, еритроцитів менше 3 млн.), при значному порушенні загального стану.

11.11. Цукровий і нецукровий діабет та інші тяжкі ендокринні порушення (мікседема, нанізм тощо).

11.12. Інфекційний неспецифічний (ревматоїдний) поліартрит у стадії загострення.

11.13. Сифіліс в активній формі.

11.14. Гонорея гостра і хронічна.

11.15. Епідермоліз, поширені форми склеродермії, кератодермії, псоріазу, екземи, нейродерміту.

11.16. Мікроспорія, трихофітія, парша, руброфітія.

11.17. Трахома.

11.18. Органічні захворювання сечостатевої системи, що супроводжуються стійким нетриманням сечі.

11.19. Хронічні хвороби в стадії декомпенсації.

11.20. Сліпі.

11.21. Хворі на СНІД.

12. Тимчасовими протипоказаннями стосовно дітей і підлітків для їх направлення до шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації є гострий період захворювань, період загострення хронічних захворювань. Стаціонарне лікування призначається при середній важкості та тяжкому перебігу захворювання. При легкому перебігу гострого захворювання неповнолітні проходять лікування в медико-санітарних частинах зазначених шкіл і професійних училищ.13. Після настання клініко-лабораторної ремісії (внаслідок лікування) у хворого з хронічними захворюваннями, одужання хворого з гострим захворюванням неповнолітні направляються до шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації.

14. Протипоказаннями для направлення до шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації можуть бути захворювання, що призвели до стійкої соціальної дезадаптації.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка