Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освітиСторінка23/24
Дата конвертації06.04.2016
Розмір4.9 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24Строкань Н.В. – завідуюча методичним кабінетом

відділу освіти Золотоніської міської ради

та виконавчого комітету

Пономаренко І.Г. – методист методичного кабінету

відділу освіти Золотоніської міської ради

та виконавчого комітету
АДАПТАЦІЯ П’ЯТИКЛАСНИКІВ

( психологічні причини неуспішності; поради батькам, вчителям)

Якщо говорити про психологічні причини неуспішності взагалі, то насамперед, основними чинниками порушення навчальної діяльності є недоліки розвитку інтелектуальних здібностей учнів – вищих форм мислення, що не одержали розвитку в початкових класах, а також неповноцінність початкових шкільних навичок, основними з яких є навички читання.

Але навіть у тому випадку, коли початкова школа цілком та успішно вирішує свої задачі, це не означає, що дитина зможе без проблем продовжувати вчитись у середній школі. Фактично так і стається, коли відмінники початкової школи поступово стають трієчниками не зважаючи на всі їхні старання. Цей результат, на жаль, закономірний через нестиковку програм початкової та середньої шкіл, через розходження цілей, які вони перед собою ставлять.

Основна задача початкової школи полягає в тому, щоб адаптувати дитину до нового способу життя, де в якості провідної виступає навчальна діяльність, і сформувати в неї початкові навички: читати, писати, рахувати.

Рішення даної задачі не пред’являє яких–небудь особливих вимог до інтелектуального розвитку дітей. Вони здійснені за умови мінімального мовного та психомоторного розвитку й наявності простої асоціативної пам'яті. Якщо дитина старанна, а батьки допомагають і контролюють процес навчання то відмінна успішність їй гарантована. Особливості та недоліки розвитку мислення не відіграють особливої ролі при навчанні в початковій школі, тому що вони там не потрібні. Мислення може знаходитись у зародковому стані, на до понятійному рівні, коли дитина не розрізняє часткове й загальне, істотні й несуттєві ознаки, замість категоризації використовує емоційні, функціональні або ситуативні узагальнення, мовні або візуальні шаблони. Усі ці особливості мислення можуть не тільки зберігатись, а й закріплюватись, поки дитина перебуває в початковій школі, тому що вона спеціальних задач розвитку понятійного мислення не ставить.Основна освітня мета школи ІІ ступеня полягає в тому, щоб увести підлітка в систему наук, ознайомити його з основами наукових знань.

Будь-яка наука має цілком визначену структуру, що вибудовується на понятійному принципі. В її основі лежать відправні поняття і аксіоми, з яких поступово виводяться більш часткові, спеціальні поняття, виростає сама піраміда науки. Щоби сприйняти будь-яку науку, її внутрішню логіку та взаємозв’язок окремих частин, необхідно володіти понятійним мисленням, що здатне адекватно відбивати закономірності, які використовуються в наукових узагальненнях. Операційна система інтелектуальної діяльності повинна знаходитись у взаємно однозначній відповідності з операційною системою, що використовується при викладанні наукових знань. Якщо ця умова дотримується, тобто підліток має понятійне мислення, то він легко розумієте, те що йому пояснюють на уроках, і те, що він сам читає в підручниках та інших наукових посібниках чи у книгах.

Якщо понятійне мислення не сформоване, дитина може образно уявляти наукові факти та положення, але в основному їй доводиться заучувати викладену на уроках і у книгах інформацію. Якщо це не відразу стає очевидним стосовно таких наук, як історія, біологія чи географія, то стосовно математики та фізики сумнівів ні в кого не виникає. Гуманітарні науки діти можуть ще якийсь час зубрити й одержувати „п’ятірки” за перекази, хоча на запитання, поставлені наприкінці параграфа, далеко не всі можуть дати зрозумілу відповідь. Математика й фізика досить швидко переходять у розряд ненависних предметів, тому що запам’ятовуванню вони не піддаються, а виучені формули анітрошки не допомагають вирішенню задач. Навчання стає неповноцінним, а з ряду предметів – і неможливим.

Дитина не народжується з розвиненим понятійним мисленням, воно не дозріває саме по собі в міру її дорослішання. Як показав Л. Виготський, понятійне мислення формується у процесі навчання, коли дитині доводиться опановувати наукові поняття, коли її навчають цьому в початковій школі.Поряд із цим, труднощі, які молодші школярі відчувають під час засвоєння навчального матеріалу з мови, читання, математики, та їх психологічні причини можна розділити на три групи.

Перша група труднощів пов’язана з недоліками формування складних за структурою та багаторівневих за організацією рухових навичок письма й читання. Якість письма значною мірою обумовлюється рівнем розвитку психомоторної сфери учня.

Конкретними недоліками розвитку психомоторної сфери є :

 • не сформованість зорово-рухової координації;

 • недостатній рівень диференційованості м’язових зусиль руки;

 • недоліки в розвитку мікромоторики.

Друга група труднощів обумовлена особливостями формування когнітивного компонента навичок письма, читання й обчислювальних умінь.Конкретними психологічними причинами, що лежать в основі цієї групи труднощів, можна назвати такі:

 • не сформованість просторових уявлень;

 • недоліки в розвитку процесів звуко - літературного аналізу й синтезу та фонетико – фонематичного сприйняття;

 • недоліки в розвитку пізнавальних процесів.

Визначені труднощі при засвоєнні навчального матеріалу створюють вікові особливості розумової діяльності молодших школярів:

 • конкретність мислення ( вона ускладнює розуміння школярем переносного значення слів і словосполучень, прислів’їв, алегорій; математичного змісту задачі у зв’язку із зосередженістю на її сюжетній стороні).

 • синкретичність мислення ( відсутність необхідного й достатнього аналізу всіх даних, що призведе до неправильних умовиводів і помилкових рішень задач);

 • недостатність узагальнення мислення ( обумовлює) ускладненість при утворенні понять, що ґрунтуються на виділенні істотних ознак у навчальному матеріалі);

 • одно лінійність мислення (тобто при скутість до якої-небудь однієї сторони розглянутого предмета чи ситуації, невміння бачити й утримувати у свідомості одночасно різні сторони, різні ознаки того самого предмета, невміння оперувати одночасно всіма потрібними для рішення задачі даними) обумовлює рішення задачі тільки одним способом; інертність розумової діяльності ( призводить до утворення шаблонів мислення, до стереотипності дій, незважаючи на зміну умов; може ускладнювати перехід від прямого способу дії до зворотнього; виявлятись у труднощах при переведенні з однієї форми в іншу, наприклад, з буквеної форми в цифрову ).

Третя група труднощів пов’язана з недоліками у формуванні регуляторного компонента навичок письма, читання й обчислювальних умінь. Конкретна психологічна причина, що лежить в основі цієї групи труднощів, складається в не сформованості процесів самоконтролю й саморегуляції. Наслідками недостатності процесів самоконтролю й саморегуляції можуть бути:

 • невміння виявляти свої помилки;

 • зростання кількості помилок до кінця роботи;

 • виконання вимог учителя не в повному обсязі;

 • труднощі з формуванням рухової навички письма;

 • повільний темп письма.

Особливо слід зазначити труднощі в навчанні, викликані особливостями темпераменту учнів, що відбиває своєрідність природної організації їх нервової системи. У першу чергу це стосується повільних дітей – дітей із флегматичним темпераментом. У навчальній роботі в них можуть виникнути певні труднощі, обумовлені їхніми індивідуально-типологічними особливостями:

 • пропуск букв, складів, недописування слів і речень ( унаслідок того, що учень-флегматик квапиться, щоб не відстати від класу);

 • повільний темп письма, читання, рахування;

 • невиконання письмових завдань у повному обсязі при обмеженні часу, відведеного на роботу.

До психологічних причин неуспішності варто віднести ж таке:

 • недоліки пізнавальної діяльності;

 • не сформованість прийомів навчальної діяльності;

 • недоліки в розвитку мотиваційної сфери дитини;

 • неадекватне використання дитиною своїх індивідуальних типологічних особливостей;

 • невміння вчитись, переборювати труднощі;

 • труднощі засвоєння нового навчального матеріалу.

Робота з учнями, які не встигають у навчанні повинна будуватися за принципом заповнення прогалин у розвитку та вихованні. Їх необхідно навчити слухати, бачити, сприймати, переказувати текст і відповідати на запитання, виділяти у прочитаному головне. Особливу увагу варто приділяти розвитку мови, тому що розумовий розвиток визначається мовним розвитком, що залежить від того, чи багато дитина читає, чи вчиться вона переказувати прочитане, чи відповідає на запитання осмислено.

Варто сказати, що в початковій школі закладаються основи подальшого благополуччя школяра, а саме: його вміння вчитись, стосунки з однолітками. Тому ставлення до дітей, особливо з „ групи ризику”, повинно бути доброзичливим, дружнім, неприпустимі менторська позиція й осуд за неуспіх. Необхідно, щоб успіх переживався учнями як радість, цьому повинна сприяти позитивна емоційна оцінка з боку вчителя. Велика увага повинна приділятись розвитку в дітей здатності до самооцінки своєї роботи. Самооцінка дозволяє спокійніше ставитись до результатів своєї діяльності й оцінки з боку дорослого.


У роботі з учнями які не встигають у навчанні вчитель повинен дотримуватись таких правил, розроблених психологами.

1. Не ставити учня в ситуацію несподіваного запитання й не вимагати швидкої відповіді на нього, давати учню достатньо часу на обмірковування та підготовку.

2. Бажано, щоб відповідь була не в усній, а в письмовій формі.

3. Не давати для засвоєння в обмежений проміжок часу великий, різноманітний, складний матеріал, треба постаратися розробити його на окремі інформаційні шматки й давати їх поступово, у міру засвоєння.

4. Не примушувати таких учнів відповідати на запитання з нового, щойно засвоєного матеріалу, краще відкласти опитування на наступний урок, давши можливість учням ознайомитись з ним удома.

5. Шляхом правильної тактики опитувань і заохочень ( не тільки оцінкою, а й зауваженнями типу „відмінно”, „молодець”, „розумник” тощо) треба формувати в таких учнів упевненість у своїх силах, у своїх знаннях, у можливості вчитись. Ця впевненість допоможе учню в екстремальних стресових ситуаціях здачі іспитів, написання контрольних тощо.

6. Обережніше оцінювати невдачі учня, адже він сам дуже болісно до них ставиться.

7. Під час підготовки учнем відповіді дати йому час для перевірки та виправлення написаного.

8. У мінімальному ступені відволікати учня, намагатись не переключати його увагу, створювати спокійну, не нервозну обстановку.

Правила, що використовуються при роботі з інертними учнями.

1.Не вимагати від них негайного включення в роботу – їхня активність у виконанні нового виду завдань зростає поступово.

2. Варто пам’ятати, що інертні учні не можуть виявляти високу активність у використанні завдань, а деякі взагалі відмовляються працювати в такій ситуації.

3. Не треба вимагати від інертних учнів швидкої зміни невдалих формулювань, їм необхідний час на обміркування нової відповіді, вони частіше додержуються прийнятих стандартів у відповідях, уникають імпровізації.

4. Не слід проводити їх опитування на початку уроку, тому що вони з ускладненням відволікаються від попередньої ситуації.

5. Треба уникати ситуації, коли від інертного учня потрібна швидка усна відповідь на несподіване запитання, інертним учням необхідно давати час на обміркування запитання та підготовку відповіді на нього.

6. Під час виконання не варто їх відволікати, переключати увагу на що–небудь інше.

7. Небажано змушувати інертного учня відповідати на запитання з нового, щойно пройденого матеріалу, варто відкласти їх до наступного разу, давши можливість попрацювати вдома.Учні, які не встигають у навчанні за своїми нейродинамічними особливостями мають ряд переваг, що мусить ураховувати вчитель:

 • у ситуаціях, які вимагають монотонної роботи, вони більш успішні;

 • також ці учні є успішними в тих видах діяльності, що вимагають попередньої підготовки;

 • для них сприятливі ситуації, які вимагають послідовної, планомірної роботи;

 • вони схильні самі проникати в більш глибокі зв’язки та відносини всередині навчального матеріалу, тому виявляють свої переваги в таких ситуаціях, де потрібні розуміння та знання предмета понад шкільну програму;

 • вони схильні до ретельного контролю виконання навчальних завдань і перевірки отриманих результатів.

Інертні за своїми нейродинамічними здібностями учні в порівнянні з рухливими мають сильні сторони, на які може спиратись вчитель:

 • вони можуть працювати довго, не відволікаючись;

 • у них відзначається високий ступінь самостійності у виконанні завдань;

 • їхня активність наростає повільно, але зате довго зберігається;

 • у них спостерігається схильність до одноманітної роботи;

 • вони успішно справляються з монотонною роботою протягом тривалого часу, активні в роботі з пройденого матеріалу;

 • вони здатні швидко виконувати завдання, якщо їм дається можливість самостійно організовувати свою діяльність;

 • самостійну роботу на відміну від фронтальної вони виконують легше.

Кожний педагог у своїй роботі спирається на основні закони, на яких будується поведінка учнів.

 1. Учні вибирають певний тип поведінки в певних обставинах.

 2. Будь-яка поведінка підлягає загальній меті – почувати себе приналежним до шкільного життя.

 3. Порушуючи дисципліну, учень усвідомлює, що поводиться неправильно, але може не усвідомлювати, що за цим постає одна з чотирьох цілей: залучення уваги, влада, помста, запобігання невдачі.

Якщо розглядати систему заходів, спрямованих на попередження неуспішності школярів, то для вчителя важливо при опитуванні:

 • створювати доброзичливу атмосферу в класі;

 • дозволяти учням перед відповіддю біля дошки користуватись посібниками;

 • давати план відповіді, дозволяти користуватися планом, складеним удома;

 • допомагати сконцентрувати увагу на головних питаннях теми;

 • звертати увагу на типові помилки учнів;

 • підбадьорювати учнів при відповіді, створювати ситуацію успіху.

При поясненні нового матеріалу:

 • темп викладу нового матеріалу повинен бути доступним для учнів які не встигають у навчанні;

 • акцентувати увагу на головних моментах нової теми;

 • з'ясовувати ступінь розуміння матеріалу учнями які не встигають у навчанні стимулювати запитання;

 • використовувати засоби, що збуджують інтерес до теми, ТЗН, наочність, порівняння;

 • утягувати учнів, що не встигають у навчанні у бесіду.

У ході виконання вправ:

* раціонально та обмірковано підбирати вправи для самостійної роботи;

* оперативно допомагати учням у ході виконання самостійної роботи;

* ураховувати темп роботи учнів;* привчати учнів здійснювати самоконтроль у ході самостійної роботи.

При видачі домашнього завдання:

 • ураховувати оптимальність домашнього завдання;

 • координувати домашнє завдання з іншими уроками;

 • по можливості домашнє завдання повинно містити в собі роботу над помилками;

 • роз'яснити дітям структуру й особливості виконання домашнього завдання ;

 • підбирати індивідуальні завдання для учнів.


ПОРАДИ БАТЬКАМ.

 • Дізнайтеся якомога більше про труднощі у навчанні. Чим більше ви знаєте, тим краще зможете допомогти собі та вашій дитині. Дізнайтеся про організації, які надають допомогу.

 • Хваліть вашу дитину, коли вона щось виконує добре. Діти з труднощами в навчанні часто дуже добре виконують щось інше, крім навчальних завдань. Поспостерігайте, що ваша дитина робить із задоволенням, наприклад, танцює, грає у футбол або працює з комп’ютером . надайте вашій дитині більше можливостей розвивати свої сильні сторони і таланти.

 • Дізнайтеся, як ваша дитина краще засвоює матеріал. Чи вона краще виконує практичні завдання, спостерігає або слухає? Допоможіть дитині навчатися, використовуючи свої сильні сторони.

 • Дозвольте вашій дитині виконувати певну роботу по господарству. Це може додати їй впевненості у собі та дасть змогу відпрацювати певні навички. Інструкції мають бути дуже простими, розподіліть завдання на маленькі кроки, похваліть зусилля вашої дитини.

 • Зробіть виконання домашнього завдання пріоритетом. Дізнайтеся більше про те, як допомогти вашій дитині виконувати домашні завдання.

 • Зверніть увагу на стан розумового розвитку вашої дитини. Будьте відвертими з консультантами, які можуть допомогти вашій дитині подолати розчарування, почуватися краще та дізнатися більше про соціальні навички.

 • Розмовляйте з іншими батьками, діти яких відчувають труднощі в навчанні. Батьки можуть надати вам практичні поради та емоційну підтримку.

 • Познайомтеся персоналом школи та допоможіть у розробці навчального плану, щоб найповніше задовольнити потреби вашої дитини. Заплануйте пристосування, потрібні для вашої дитини та пам’ятайте про допоміжні технології.

 • Налагодьте добрі стосунки з вчителями вашої дитини. Постійно спілкуйтеся, обмінюйтеся інформацією про успіхи вашої дитини вдома та у школі.


ПОРАДИ ВЧИТЕЛЯМ.

 • Дізнайтеся більше про особливості дітей із труднощами в навчанні, про організації, які надають допомогу, та інформаційні джерела, про специфічні технології та стратегії, що можуть підтримувати учня емоційно.

 • Шукайте можливості змінити життя учня! Дізнайтеся про сильні сторони та інтереси учня і всіляко підтримуйте їх. Давайте учневі позитивну оцінку та більше можливостей практичної діяльності.

 • Перегляньте інформацію щодо особливостей навчання з метою визначення конкретних проблем. Зверніться до фахівців стосовно методів навчання конкретного учня. Наприклад:

 • розподілити завдання на окремі кроки та надавати інструкції ( усно або письмово);

 • надавати учневі більше часу для завершення домашнього завдання або для виконання тесту;

 • дозволяти учневі, якщо в нього спостерігаються проблеми з читанням, користуватися аудіо-підручниками;

 • дозволяти учневі, якщо в нього спостерігаються проблеми зі сприйманням на слух, користатися нотатками інших учнів або використовувати магнітофон,

 • дозволяти учневі, якщо в нього спостерігаються проблеми з письмом, використовувати комп’ютерну програму перевірки граматики або розпізнавання голосу.

 • Дізнайтеся більше про модифікації різних тестів, які можуть допомогти визначити, що насправді опанував учень із труднощами у навчанні.

 • Навчайтеся організаційних прийомів, навчальних стратегій. Це може допомогти всім учням, а особливо тим, хто відчуває труднощі в навчанні.

 • Співпрацюйте з батьками дитини над створенням навчального плану, для задоволення потреби учня.

 • Налагодьте добрі стосунки з батьками учня. Постійно спілкуючись, обмінюйтеся інформацією про успіхи учня у школі.


Строкань Н.В. – завідуюча методичним кабінетом

відділу освіти Золотоніської міської ради

та виконавчого комітету

Пономаренко І.Г. – методист методичного кабінету

відділу освіти Золотоніської міської ради

та виконавчого комітету
МАТЕРІАЛИ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ

Розроблено 50 нових навчальних програм для учнів 5 – 9 класів. Вони не тільки оновлені згідно з новими досягненнями науки, а й розвантажені на 15 – 20 відсотків. Це була основна наша вимога – зменшити навантаження на учнів

Нові Типові навчальні плани й програми для учнів 5 – 9 класів – результат спільної роботи освітян. Над ними працювали і Національна академія педагогічних наук України, і МОНмолодьспорту, і педагоги в регіонах, і громадськість. Про новації й значення цих документів розповіла начальник відділу змісту середньої освіти та освіти національних меншин Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіта і науки, молоді та спорту України Наталія Бескова.

  Робота над планами й програмами була масштабна й копітка. На виконання нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти розроблено нові Типові навчальні плани для 5 – 9 класів.

У п’ятикласників з’явиться новий предмет – інформатика. Нині її вивчають у дев’ятому класі (одну годину на тиждень) і в десятому-одинадцятому. Ця дисципліна вже «прописана» і в початковій школі: її викладають другокласникам. Але для сучасного суспільства цього мало! З 1 вересня 2015 року вивчення інформатики розпочнеться в усіх другокласників і п’ятикласників. Ці знання потрібні не тільки для навчання в вишах і прийому на роботу, а й просто в щоденному житті.

Ще одна новація – вивчення другої іноземної мови з 5-го класу. Перша, обов’язкова для вивчення іноземна мова – англійська, її повинні опанувати всі. Українці ще зі школи знатимуть цю мову!

Вперше розроблено Типовий план для поглибленого вивчення предметів технічного циклу. Ринок праці в Україні перенасичений юристами, політологами, представниками гуманітарних професій.

І нженери довгий час не були затребувані. Але нині економічна криза минає, і професія інженера знову потрібна. Тому ми розробили план для інженерних класів, в яких збільшена кількість годин на вивчення предметів природничо-математичного циклу.Розроблено 50 нових навчальних програм для учнів 5 – 9 класів. Вони не тільки оновлені згідно з новими досягненнями науки, а й розвантажені на 15 – 20 відсотків. Це була основна наша вимога – зменшити навантаження на учнів.

Програми справді нові. Фізкультура, наприклад, може вивчатися за модулями. Якщо в школі є можливість займатися аеробікою – чудово. Якщо є футбольне поле чи басейн – нехай грають у футбол або плавають. Фізкультурної «зрівнялівки» вже не буде.

Така сама програма і з трудового навчання. Можна поцікавитися попитом на професії у населеному пункті й викладати водійську, дизайнерську, перукарську, швацьку майстерність. Тобто навчати того, що обов’язково знадобиться в житті.

Перед виборами так звані «незалежні експерти» починають казати: мовляв, програми краще було б зробити так чи так…

А де були ці критики, коли ми працювали над програмами? До співпраці запрошували всіх, писали листи на кафедри інститутів і університетів з проханням долучатися до обговорення. Ми намагалися максимально врахувати громадську думку, думали, як знайти порозуміння зі спірних питань. Уперше в історії міністерства був створений інтернет – форум для обговорення програм, проводилися круглі столи, наради.

Наступного року почнемо розробляти програми для 10 – 11 класів. Кого справді цікавить результат – той обов’язково долучиться до роботи.

Чи всі вчителі відповідають новим вимогам?

Підготовка вчителя відповідного рівня – наше наступне завдання. Потрібні викладачі другої іноземної, всі педагоги мають працювати з комп’ютером. Заступник міністра Борис Жебровський уже провів кілька зустрічей з ректорами інститутів післядипломної педагогічної освіти, начальниками управлінь освіти різних рівнів, на яких аргументував, що саме треба «підтягнути» в освіті дорослих. Працівники галузі розуміють: щоб «росли» знання дитини, педагоги повинні навчатися також. Зупинятися не можна!НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка