Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україниСкачати 36.73 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір36.73 Kb.
#1043
ТипРеферат
Про ВСТУПНИЙ ІСПИТ та РЕФЕРАТ

при вступі до аспірантури Інституту соціології НАН України
Складання вступного іспиту (співбесіди) передбачає написання та подання реферату за обраною соціологічною темою, як правило, пов’язаною із профілем наукових інтересів вступника.

Реферат є самостійною письмовою науковою роботою, яку виконує вступник при підготовці до складання вступного іспиту.


Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної наукової проблеми, сучасної літератури, а також володіння навичками логічного узагальнення матеріалу, його логічного викладу.
Реферат повинен бути самостійною роботою, яка показує здатність автора розбиратися в обраній темі, систематизувати матеріал, формулювати власні ідеї та положення для методологічного аналізу проблематики, у якій планує спеціалізуватися вступник. Виклад думок інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела в загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без указівок джерел літературних текстів не допускається.
Тема реферату обирається вступником. Як правило, тема реферату повинна відображати найважливіші теоретичні проблеми, які пов’язані з обраною науковою спеціальністю або планованою темою дисертаційної роботи вступника.
Реферат обов’язково повинен мати титульну сторінку, на якій розміщуються такі реквізити: “Національна академія наук України”, в наступному рядку – “ Інститут соціології”, далі розміщуються тема реферату, відомості про автора, місце й рік виконання реферату. Структурними елементами реферату є план, вступ, викладення змісту теми (як правило, 2-3 параграфи), висновок, а також список основної, використаної при підготовці й написанні реферату, літератури.
План включає всі перераховані вище структурні елементи реферату, з вказанням сторінок, на яких вони знаходяться. Основний зміст реферату розподіляється на параграфи чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті реферату.
Вступ найважливіший змістовний елемент реферату. Форма його – довільна, але в ньому повинні обов’язково знайти відображення такі питання: обґрунтування вибору теми, оцінка її з точки зору актуальності та важливості, визначення її місця в існуючій соціологічній проблематиці, оцінка рівня і характеру розробки теми, зміст соціологічної проблематики, яку автор вбачає в цій темі, формулювання мети й завдань дослідження в рефераті.
Основний зміст теми повинен бути самостійно виконаним дослідженням відповідно до проблеми, заявленої у назві реферату, узагальненням існуючої соціологічної літератури або методологічною розробкою соціологічної проблеми. Реферат за змістом повинен відповідати соціологічній тематиці (а не політологічній, філософській, з соціальної роботи тощо.
У висновку необхідно дати коротке резюме того, що викладено у основній частині реферату, висновки, які зроблені з цього викладу.
Список використаної літератури повинен указувати на вивчені автором роботи, за якими може мати місце бесіда стосовно змісту реферату. Цей список має включати в себе як класичні наукові праці, так і останні публікації з обраної теми, наявні у вітчизняній та зарубіжній літературі. Використана література обов’язково має знайти своє відображення в рефераті (а не тільки шляхом прямого цитування).
Загалом текст реферату повинен бути за об’ємом 25-30 сторінок набраного на комп’ютері тексту через 2 інтервали. Він може бути виконаний у текстовому процесорі Microsoft Word, при цьому використовуються такі параметри: гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5 (на сторінці – 28-30 рядків), обсяг - 25-30 сторінок. Реферат має бути зброшурований. До аспірантури ІС подається перший примірник за підписом автора (підпис на першій сторінці поряд з прізвищем). Реферат повинен відповідати вимогам до наукової публікації, бути вичитаним, акуратно оформленим із застосуванням необхідного наукового апарату текстового викладу (вірно складений список літератури у відповідності з існуючими вимогами, звірені цитати).
Вступники подають реферат разом з подачею документів для вступу до аспірантури.
Прийом вступних іспитів проводиться відповідно до вимог чинного законодавства, нормативних документів Президії Національної академії наук України, Міністерства освіти й науки України та Вищої атестаційної комісії України.
Іспити відбуваються відповідно до затверджених програм вступних іспитів за білетами у формі співбесіди. Для підготовки відповіді вступник використовує екзаменаційні листи, які після іспиту зберігаються в його особовій справі.
Рівень знань оцінюється за чотирьохбальною системою: «Відмінно», «Добре», «Задовільно», «Незадовільно».
Стосовно кожного вступника заповнюється протокол іспиту, в який заносяться основні питання, що були у білеті, а також додаткові, які були задані в процесі іспиту з актуальних проблем обраної наукової спеціальності й теми реферату. У протоколі виставляються окремо оцінки відповідей на основні питання білету та загальна оцінка знань вступника.

Скачати 36.73 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка